ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>SCHTASKS /DELETE /?

SCHTASKS /Delete [/S järjestelmä [/U käyttäjänimi [/P
[salasana]]]]
/TN tehtävänimi [/F]

Kuvaus:
Poistaa vähintään yhden ajoitetun tehtävän.

Parametriluettelo:
/S järjestelmä Etäjärjestelmä, johon yhdistetään.

/U käyttäjä Määrittää käyttäjäkontekstin, jossa
schtasks.exe suoritetaan.

/P [salasana] Määrittää salasanan annetulle
käyttäjäkontekstille. Salasana kysytään
tarvittaessa.

/TN tehtävänimi Määrittää ajoitetun tehtävän, joka
poistetaan.
Yleismerkin * avulla voi poistaa kaikki
tehtävät.

/F Poistaa tehtävän ja ohittaa
varoitukset, jos määritetty tehtävä on
parhaillaan käynnissä.

/? Näyttää tämän ohjeen.

Esimerkit:
SCHTASKS /Delete /TN * /F
SCHTASKS /Delete /TN "Varmuuskopiointi ja palautus"
SCHTASKS /Delete /S järjestelmä /U käyttäjä /P salasana
/TN "Aloita palautus"
SCHTASKS /Delete /S järjestelmä /U käyttäjä /P salasana /TN
"Aloita varmistus" /FC:\WINDOWS>SCHTASKS /QUERY /?

SCHTASKS /Query [/S järjestelmä [/U käyttäjänimi [/P
[salasana]]]]
[/FO muoto | /XML] [/NH] [/V] [/TN tehtävän nimi] [/?]

Kuvaus:
Tämän avulla järjestelmänvalvoja voi tuoda näyttöön ajoitetut
tehtävät
paikallinen - tai etäjärjestelmä.

Parametriluettelo:
/S järjestelmä Etäjärjestelmä, johon yhteys
muodostetaan.

/U käyttäjä Määrittää käyttäjäkontekstin, jossa
schtasks.exe suoritetaan.

/P [salasana] Määrittää salasanan annetulle
käyttäjäkontekstille. Salasana
kysytään tarvittaessa.

/FO muoto Määrittää tulostusmuodon, joka
tuodaan näyttöön. Kelvolliset arvot:
TABLE,
LIST, CSV.

/NH Määrittää, että "Sarakkeen otsikko"
tulee
jättää näyttämättä tuloksissa.
Kelvollinen
vain TABLE- ja CSV-muodoille.

/V Näyttää yksityiskohtaiset tiedot.

/TN tehtävänimi Määrittää tehtävän nimen, johon
liittyvät
tiedot haetaan. Muuten haetaan kaikki
tehtävät.

/XML Näyttää tehtävien määrityksen XML-
muodossa.

/? Näyttää tämän ohjeen.

Esimerkit:
SCHTASKS /Query
SCHTASKS /Query /?
SCHTASKS /Query /S järjestelmä /U käyttäjä /P salasana
SCHTASKS /Query /FO LIST /V /S system /U user /P password
SCHTASKS /Query /FO TABLE /NH /VC:\WINDOWS>SCHTASKS /CHANGE /?

SCHTASKS /Change [/S järjestelmä [/U käyttäjä [/P [salasana]]]]
/TN tehtävänimi
{ [/RU suorittaja] [/RP suoritussalasana] [/TR ohjelma] [/ST
aloitusaika]
[/RI toistoväli] [ {/ET lopetusaika | /DU kesto} [/K] ]
[/SD aloituspäivä] [/ED lopetuspäivä] [/ENABLE | /DISABLE]
[/IT] [/Z] }

Kuvaus:
Muuttaa ajoitetun tehtävän suorittaman ohjelman tai sen
käyttämän käyttäjätilin ja salasanan.

Parametriluettelo:
/S järjestelmä Etäjärjestelmä, johon yhdistetään.

/U käyttäjänimi Määrittää käyttäjäkontekstin, jossa
schtasks.exe
tulee suorittaa.

/P [salasana] Määrittää salasanan annetulle
käyttäjäkontekstille.
Salasanaa pyydetään, jos sitä ei anneta.

/TN tehtävänimi Määrittää, mitä ajoitettua tehtävää
muutetaan.

/RU käyttäjänimi Muuttaa käyttäjänimeä
(käyttäjäkontekstia),
jossa ajoitettu tehtävä
suoritetaan.
kelvollisia arvoja ovat "", "NT
AUTHORITY\SYSTEM" tai "SYSTEM".
Version 2 tehtävissä ovat käytettävissä
myös "NT AUTHORITY\LOCALSERVICE" ja
"NT AUTHORITY\NETWORKSERVICE", samoin
kuin
kaikkien kolmen tunnetut SID-tunnukset.
/RP salasana Määrittää uuden salasanan aiemmin
luodulle
uuden käyttäjätilin konteksti tai
salasana.
Tämä salasana ohitetaan, jos kyseessä on
järjestelmätili.

/TR ohjelma Määrittää uuden ohjelman, jonka ajoitettu
tehtävä suorittaa.

/ST aloitusaika Määrittää ajan, jolloin tehtävän
suorittaminen aloitetaan. Ajan
muoto on HH:mm (24 tunnin kello),
esimerkiksi 14:30
(2:30 PM).

/RI toistoväli Määrittää toistovälin
minuutteina. Kelvollinen alue: 1 -
599940 minuuttia.

/ET lopetusaika Määrittää tehtävän suorituksen
lopetusajan. Ajan
muoto on HH:mm (24 tunnin kello),
esimerkiksi 14:50
(2:50 PM).

/DU kesto Määrittää tehtävän suorituksen keston.
Ajan
muoto on HH:mm. Valitsinta ei voi
käyttää yhdessä valitsimen /ET kanssa.

/K Lopettaa tehtävän lopetusaikana tai
keston määrittämän ajan kuluttua.

/SD aloituspvm Määrittää tehtävän ensimmäisen
suorituskerran päivämäärän.
Muoto on pp.kk.vvvv.

/ED lopetuspvm Määrittää tehtävän viimeisen
suorituskerran päivämäärän.
Muoto on pp.kk.vvvv.

/IT Määrittää, että tehtävä suoritetaan
vuorovaikutteisesti vain, jos
/RU käyttäjä on kirjautuneena aikana,
jolloin tehtävä
suoritetaan. Tämä tehtävä suoritetaan
ainoastaan, jos käyttäjä on kirjautuneena.

/RL taso Asettaa työlle käynnistystilan.
Kelvollisia arvoja ovat:
LIMITED ja HIGHEST. Oletusasetus on
näkyvissä.

/ENABLE Ottaa ajoitetun tehtävän käyttöön.

/DISABLE Poistaa ajoitetun tehtävän käytöstä.

/Z Merkitsee tehtävän poistettavaksi sen
viimeisen suorituskerran jälkeen.

/DELAY viive Määrittää ajan, jonka verran tehtävän
suorittamista viivytetään
käynnistimen käynnistymisen jälkeen.
Ajan muoto on
mmmm:ss. Tätä valitsinta voi käyttää
ainoastaan aikataululajeille
ONSTART, ONLOGON, ONEVENT.

/? Näyttää tämän ohjeen.

Esimerkit:
SCHTASKS /Change /RP salasana /TN "Varmuuskopiointi ja
palautus"
SCHTASKS /Change /TR restore.exe /TN "Aloita palautus"
SCHTASKS /Change /S järjestelmä /U käyttäjä /P salasana /RU
uusikäyttäjä
/TN "Käynnistä varmuuskopiointi" /IT
GOTO : SETVER /?

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Komento SCHTASKS /Delete /? - Poistaa yhden tai useamman luokiteltuja tehtäviä.

HTTP: ... console/fi/150.htm
0.218
17351

Rename files recursively in lower and upper case via the address bar!

 /

How to format new hard drive, create new partition/volume in Windows 8.1/10?

 /

You courient security settings not allow you to download files from this location!

 /

Audio Devices, Sound and Playback in Windows 10 / 11!

 /

Activate / deactivate the TelNet client under Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Ist bei Win-7 ein dauerhaftes Entfernen der Programme aus der Schnellstartleiste möglich?

 /

Is there a way i can stop it from saving the file to my desktop?

 /

Windows 10/11: shell:fonts!

 /

Why the IsMyHdOK , there are similar programs!

 /

Clear (clean) Microsoft Edge browser cache!

 /

Start Q-Dir with *.QDR settings from the Task-Bar in Windows (11,10,8.1,7)?

 /

Das Calculator Button ist nicht mehr am Desktop Win 10 und 11!

 /