reg: Console Registry Tool for Windows - .....


... Esimerkit komennosta "reg"
... "reg" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta
... Tärkeää tietoa, vinkkejä "reg"-komennolle

Komento: "reg" on päällä Windows 11, 10, .. saatavilla

Esimerkit komennosta "reg"

Tässä on lyhyitä esimerkkejä joidenkin käyttämisestä`REG`- Windowsin rekisterin komennot: `QUERY`(Kysely):

REG QUERY "HKLM\Software\Esimerkki"

Tämä komento näyttää määritetyn rekisteriavaimen arvot ja aliavaimet. `ADD`(Lisätä):

REG ADD "HKCU\Software\Esimerkki" /v arvo_nimi /t REG_SZ /d "Data" /f

Täällä luodaan uusi arvo nimellä "ArvonNimi" ja tietotyyppi`REG_SZ`lisätty rekisteröintiin. `DELETE`(Poistaa):

REG DELETE "HKLM\Software\Esimerkki" /v arvo_nimi /f

Tämä komento poistaa tietyn arvon määritetystä rekisteriavaimesta. `COPY`(Kopio):

REG COPY "HKLM\Software\lähde" "HKCU\Software\Päämäärä" /s /f

Täällä arvot ja aliavaimet kopioidaan lähdeavaimesta kohdeavaimeen. `SAVE`(Tallentaa):

REG SAVE "HKLM\Software\Esimerkki" Esimerkki.reg

Tämä komento tallentaa määritetyn rekisteriavaimen rekisteritiedostoon (tässä "Example.reg"). `LOAD`(Ladata):

REG LOAD HKLM\TempHive C:\polku\Vastaanottaja\reg_file.reg

Täällä ladataan väliaikainen rekisteröintipesä tallennetusta rekisteröintitiedostosta. `UNLOAD`(Purku):

REG UNLOAD HKLM\TempHive

Tämä komento purkaa aiemmin ladatun rekisterirakenteen. `RESTORE`(Palauttaa):

REG RESTORE HKLM\BackupHive C:\polku\Vastaanottaja\Varmuuskopioida.reg

Aiemmin varmuuskopioitu rekisterirakenne palautetaan tähän. `COMPARE`(Vertailla):

REG COMPARE "HKLM\Software\Esimerkki" "HKCU\Software\Esimerkki" /s

Tämä komento vertaa kahden rekisteriavaimen rakennetta ja arvoja. `EXPORT`(Viedä):

REG EXPORT "HKLM\Software\Esimerkki" C:\polku\Vastaanottaja\viety_tiedosto.reg

Tässä määritetty rekisteriavain viedään rekisteritiedostoon. `IMPORT`(Tuonti):

REG IMPORT C:\polku\Vastaanottaja\tuotu_tiedosto.reg

Tämä komento tuo arvot ja aliavaimia rekisteritiedostosta rekisteriin.

"reg" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


REG-toiminto [Parametriluettelo]

Toiminto [ QUERY | ADD | DELETE | COPY |
SAVE | LOAD | UNLOAD | RESTORE |
COMPARE | EXPORT | IMPORT | FLAGS ]

Palautuskoodi: (Ei REG COMPARE)

0 - Onnistui
1 - Epäonnistui

Ohjeita määrätystä toimintotyypistä:

REG-toiminto /?

Esimerkkejä:

REG QUERY /?
REG ADD /?
REG DELETE /?
REG COPY /?
REG SAVE /?
REG RESTORE /?
REG LOAD /?
REG UNLOAD /?
REG COMPARE /?
REG EXPORT /?
REG IMPORT /?
REG FLAGS /?

Tärkeää tietoa, vinkkejä "reg"-komennolle

Kun työskentelet Windowsin rekisterin kanssa (`REG`), on muutamia tärkeitä kohtia, jotka on pidettävä mielessä ei-toivottujen ongelmien välttämiseksi: 1. Varovaisuutta suositellaan: - Rekisteri on tärkeä osa Windows-käyttöjärjestelmää. Ei-toivotut muutokset voivat johtaa vakaviin ongelmiin. Ole varovainen ja turvallinen ennen kuin teet muutoksia. 2. Järjestelmänvalvojan oikeudet: - Monet`REG`-Komennot edellyttävät järjestelmänvalvojan oikeuksia tehdäkseen muutoksia tiettyihin rekisterin osiin. Suorita siksi muutoksia tekeviä komentoja järjestelmänvalvojana. 3. Luo varmuuskopio: - Ennen kuin teet muutoksia rekisteriin, sinun tulee aina luoda varmuuskopio. Tämä voi auttaa, jos jokin menee pieleen. 4. Reittien tarkkuus: - Varmista, että määritetyt polut rekisteriavaimiin ovat oikein. Väärät polut voivat johtaa siihen, että muutoksia tehdään vääriin paikkoihin. 5. Tietoturva: -`REG DELETE`ja`REG ADD`voi poistaa tai korvata tietoja. Varmista, että ymmärrät vaikutuksen olemassa olevaan dataan. 6. Käytä vertailu- ja vientiasetuksia: - Käytä ennen muutosten tekemistä`REG COMPARE`- Mahdollisuus tarkistaa rekisterihaarojen väliset erot. käyttää`REG EXPORT`luodaksesi varmuuskopion. 7. Tarkista ennen tuontia: - Ennen kuin tuot rekisteritiedoston, tarkista sen sisältö huolellisesti. On mahdollista, että rekisteritiedostot sisältävät haitallista koodia. 8. Katso asiakirjoja: - Lue virallinen Microsoft-dokumentaatio`REG`komentoja varmistaaksesi, että käytät oikeaa syntaksia ja vaihtoehtoja. 9. Manipuloi varovasti: - Vältä tarpeettomia rekisterimuutoksia. Monia asetuksia voidaan säätää Ohjauspaneelin tai Asetukset-sovelluksen kautta. 10. Luo järjestelmän palautuspiste: - Ennen laajojen muutosten tekemistä rekisteriin, on suositeltavaa luoda järjestelmän palautuspiste. On tärkeää korostaa, että väärällä rekisterin muokkauksella voi olla vakavia seurauksia järjestelmän vakaudelle ja toiminnalle. Jos olet epävarma, tutustu ammatti- tai virallisiin asiakirjoihin ennen muutosten tekemistä.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomento reg - Console Registry Tool for Windows - .....

HTTP: ... console/fi/130.htm
0.092
11693
Change font size in Quad Explorer Q-Dir! Ease access to Mouse Setting from Task-Bar To-Tray or Main Menu ! Access to essential memory and system functions under Windows!  Adjust date and time in Windows 11? Window shake and minimize under Windows 11! Activate / display all folders in the navigation area! Auto Zeilenumbruch Beispiel für Microsoft Excel und Word und andere Office Tools! Quick Text Paste commands and wildcards (placeholder)! Ändern Sie Systemschriftarten, Titel, Beschriftung, Menüs, Symbole in Windows 10/8.1/7! Technical information short can I, about Disk Space Analyzer for Windows!(0)