ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>NET HELP PAUSE
Komennon syntaksi on:

NET PAUSE
palvelu

NET PAUSE keskeyttää Windows-palvelun tai -resurssin. Palvelun
keskeyttäminen
asettaa sen pitotilaan.

palvelu Keskeytettävä palvelu.
Voi olla esimerkiksi jokin seuraavista:
NET LOGON
NT LM SECURITY SUPPORT PROVIDER
SCHEDULE
SERVER
WORKSTATION

NET HELP komento | MORE näyttää ohjeen näyttö kerrallaan.
C:\WINDOWS>NET HELP PRINT
Komennon syntaksi on:

NET PRINT
\\tietokonenimi\jakonimi
[\\tietokonenimi] työnumero [/HOLD | /RELEASE | /DELETE]

NET PRINT näyttää tulostustyöt ja jaetut jonot.
Jokaisesta jonosta näytetään työt, niiden koko ja
tila sekä jonon tila.

\\tietokonenimi Sen tietokoneen nimi, jonka
tulostusjonot
jaetaan.
jakonimi Jaetun tulostusjonon nimi.
työnumero Tulostustyölle annettu
tunnusnumero. Tietokone, jossa on yksi
tai useampi
tulostusjono, antaa kullekin
tulostustyölle
yksilöllisen numeron.
/HOLD Estää jonossa olevan työn tulostuksen.
Työ jää tulostusjonoon ja muut työt
ohittavat sen,
kunnes työ vapautetaan.
/RELEASE Aktivoi pidossa olevan työn uudelleen.
/DELETE Poistaa työn jonosta.

NET HELP komento | MORE näyttää ohjeen näyttö kerrallaan.
C:\WINDOWS>NET HELP SERVICES
Komennon syntaksi on:

SERVICES
NET START -komennolla voi käynnistää seuraavat palvelut:

NET START BROWSER
NET START CLIENT SERVICE FOR NETWARE
NET START CLIPBOOK
NET START DHCP CLIENT
NET START EVENTLOG
NET START FILE REPLICATION
NET START NET LOGON
NET START NT LM SECURITY SUPPORT PROVIDER
NET START PLUG AND PLAY
NET START REMOTE ACCESS CONNECTION MANAGER
NET START ROUTING AND REMOTE ACCESS
NET START RPCLOCATOR
NET START RPCSS
NET START SCHEDULE
NET START SERVER
NET START SPOOLER
NET START TCP/IP NETBIOS HELPER SERVICE
NET START UPS
NET START WORKSTATION

Palvelujen nimet, joissa on vähintään kaksi sanaa, täytyy
kirjoittaa
komentorivillä lainausmerkkeihin. Esimerkiksi NET START "NET
LOGON"
käynnistää verkkokirjauspalvelun.... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Komento NET HELP PAUSE - keskeyttää Windows-palvelu tai resurssi. Pausing palvelun sijoittaa sen ruumassa.

HTTP: ... console/fi/114.htm
0.171
21374

The timer can not be set to prevent standby, why?

 /

Wo finde ich in Windows 11 die Kontrast Designs für Sehschwäche?

 /

Schrift-Größe, Name, Art bei Programmen unter Windows 10 ändern, aber wie?

 /

Rain drops on the Windows 10 PCs and Laptops!

 /

Kann ich meine IE Favoriten auf Windows 11 weiterverwenden?

 /

Windows 10 is getting slower, why?

 /

Kann ich verändern der Farbe in der Adressleiste des aktiven Fensters einstellen?

 /

Quick Text Paste commands and wildcards (placeholder)!

 /

Open stuff and suggestions for QTP!

 /

Easy Uninstall the Keep Mouse Speed OK from Windows 10, 8.1!

 /

Windows Server 2012 and direct download links and trial versions!

 /

Windows 1903 switch to 1909 download Archive!

 /