NET HELP CONFIG SERVER: Näyttää tietoa kokoonpanosta Server palvelua.


... Esimerkit komennosta "NET HELP CONFIG SERVER"
... "NET HELP CONFIG SERVER" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta
... Tärkeää tietoa, vinkkejä "NET HELP CONFIG SERVER"-komennolle

Komento: "NET HELP CONFIG SERVER" on päällä Windows 11, 10, .. saatavilla

Esimerkit komennosta "NET HELP CONFIG SERVER"

Tässä on esimerkkejä käytöstä`NET CONFIG SERVER`komento Windowsin komentorivillä (`cmd`) sekä yksityiskohtaiset kuvaukset: Esimerkki 1: Näytä palvelinpalvelun nykyinen kokoonpano

net config server

Kuvaus: Tämä komento tulostaa yksityiskohtaisia ​​tietoja palvelinpalvelun nykyisestä määrityksestä paikallisessa tietokoneessa. Tämä voi sisältää tietoja jakamisesta, työryhmän jäsenyydestä ja muista asiaankuuluvista asetuksista. Esimerkki 2: Palvelinpalvelun kommentin muuttaminen

net config server /srvcomment:"Minun Server"

Kuvaus: Tällä komennolla voit muuttaa palvelinpalvelun kommenttia. Tässä esimerkissä kommentin arvo on "Oma palvelin". Esimerkki 3: Vieraiden pääsyn salliminen jaettavaksi

net config server /automaattisen virityksen taso=disable

Kuvaus: Tässä palvelinpalvelun automaattinen säätötaso on poistettu käytöstä. Tarpeistasi riippuen voidaan käyttää erilaisia ​​vaihtoehtoja, kuten:`/automaattisen virityksen taso=highlyrestricted`tai`/automaattisen virityksen taso=experimental`, käytettävä. Esimerkki 4: Samanaikaisten yhteyksien määrän muuttaminen

net config server /maxconn:25

Kuvaus: Tämän komennon avulla voit asettaa palvelinpalvelun samanaikaisten yhteyksien enimmäismäärän. Tässä esimerkissä enimmäismääräksi on asetettu 25. Esimerkki 5: Ota palvelinpalvelun näyttö käyttöön työryhmässä

net config server /hidden:no

Kuvaus: Tässä palvelinpalvelun näyttö aktivoidaan työryhmässä. Parametri`/hidden:no`varmistaa, että palvelinpalvelu näkyy verkkoympäristössä. Esimerkki 6: Palvelimen ilmoituksen keston asettaminen

net config server /srvannouncetime:60

Kuvaus: Tämän komennon avulla voit asettaa ajan, jonka palvelin näyttää palvelumainoksia. Tässä esimerkissä näytön kesto on asetettu 60 minuuttiin. Esimerkki 7: Palvelinpalvelun asetusten palauttaminen oletusasetuksiin

net config server /revert

Kuvaus: Tämä palauttaa palvelinpalvelun asetukset oletusasetuksiin. Tästä voi olla hyötyä ei-toivottujen muutosten kumoamisessa. Huomaa, että käytettävissä olevat vaihtoehdot ja toiminnot voivat vaihdella Windows-version mukaan. Voit tarkistaa tietyt vaihtoehdot`NET CONFIG SERVER /?`käytä komentokehotteessa.

"NET HELP CONFIG SERVER" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Komennon syntaksi on:

NET CONFIG SERVER
[/AUTODISCONNECT:aika]
[/SRVCOMMENT:"teksti"]
[/HIDDEN:{YES | NO}]

NET CONFIG SERVER Näyttää tai muuttaa palvelinpalvelun asetukset.

/AUTODISCONNECT:aika Asettaa minuutteina määritettävän 
enimmäisajan, jonka
käyttäjän istunto voi olla passiivisena 
ennen yhteyden
katkaisua.
Arvo -1 määrittää, että yhteyttä ei 
katkaista koskaan.
Alue on -1 - 65535 minuuttia. Oletusarvo 
on 15.
/SRVCOMMENT:"teksti" Lisää palvelimen kommentin, joka näkyy
Windows-näytöissä ja NET VIEW -
komennolla.
Aseta teksti lainausmerkkeihin.
/HIDDEN:{YES | NO} Määrittää, näkyykö tietokoneen nimi
palvelimien näyttöluetteloissa. Huomaa, 
että
palvelimen piilottaminen ei muuta sen
oikeuksia. Oletusarvo on NO.

Voit saada näkyviin palvelinpalvelun nykyiset määritykset
kirjoittamalla NET CONFIG SERVER ilman parametreja.

NET HELP komento | MORE näyttää ohjeen näyttö kerrallaan.

Tärkeää tietoa, vinkkejä "NET HELP CONFIG SERVER"-komennolle

On joitakin tärkeitä kohtia, jotka on otettava huomioon käytettäessä`NET CONFIG SERVER`-Käytä komentoa: 1. Ylläpitäjän oikeudet: - Toiminnan suorittaminen`NET CONFIG SERVER`vaatii järjestelmänvalvojan oikeudet. Varmista, että avaat komentokehotteen järjestelmänvalvojana, jotta voit käyttää kaikkia tarvittavia resursseja. 2. Parametrien tuntemus: - Ymmärtää käytettävissä olevat parametrit ja niiden vaikutukset. Väärä konfigurointi voi johtaa odottamattomaan toimintaan. 3. Tarkista dokumentaatio: - Tutustu virallisiin Microsoft-dokumentaatioihin`NET CONFIG SERVER`komento saadaksesi yksityiskohtaista tietoa käytettävissä olevista vaihtoehdoista ja parhaista käytännöistä. 4. Tarkista käyttöoikeudet: - Jotkut`NET CONFIG SERVER`-Asetukset edellyttävät järjestelmänvalvojan oikeuksia tai erityisiä oikeuksia palvelinpalvelun määrittämiseen. Varmista, että sinulla on tarvittavat oikeudet. 5. Yhteensopivuus Windows-versioiden kanssa: - Käytettävissä olevat vaihtoehdot ja toimintatavat voivat vaihdella Windows-version mukaan. Varmista, että komennot ovat yhteensopivia käyttöjärjestelmän tietyn version kanssa. 6. Muutosten kumoaminen: - Ennen kuin teet muutoksia, varmista, että tiedät kuinka ne voidaan kumota. Tämä on erityisen tärkeää ei-toivottujen vaikutusten minimoimiseksi. 7. Käytä testiympäristöä: - Jos mahdollista, testaa sitä`NET CONFIG SERVER`komento testiympäristössä minimoimaan vaikutukset tuotantoympäristöön ja varmistamaan odotetun toiminnan. 8. Huomaa turvallisuusnäkökohdat: - Jotkut`NET CONFIG SERVER`- Optiot voivat paljastaa tietoturvaan liittyviä tietoja tai tehdä niihin muutoksia. Käytä niitä huolellisesti ja noudata organisaatiosi suojauskäytäntöjä. 9. Vaikutukset verkkopalveluihin: - Ole tietoinen muutoksista`NET CONFIG SERVER`Asetukset voivat vaikuttaa verkkopalveluihin ja jakamiseen. Ymmärrä yhteydet välttääksesi ei-toivotut seuraukset. 10. Yksityisyyteen liittyvät huolenaiheet: - Jos`NET CONFIG SERVER`-Vaihtoehdot paljastaa tietoja palvelimesta tai verkosta, noudattaa tietosuojakäytäntöjä ja parhaita käytäntöjä arkaluonteisten tietojen suojaamiseksi. Kun harkitset näitä kohtia, voit`NET CONFIG SERVER`-Käytä komentoja turvallisesti ja tehokkaasti ympäristössäsi.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomento NET HELP CONFIG SERVER - Näyttää tietoa kokoonpanosta Server palvelua.

HTTP: ... console/fi/105.htm
0.203
17821
How to show Recycle Bin Icon on the Windows 7 Desktop? How can I change the desktop wallpaper background in Windows 7? Explanation of terms: 2G, 3G, 4G and 5G? Was ist Num Lock? What is Command Prompt? Was ist ein Mausrad? Was ist Command Prompt? What is interoperability? What is a benchmark? What is a PS2 printer port?(0)