NET HELP CONFIG: näyttöjen konfigurointi tietoja, Workstation tai Server-palvelua. Kun käyttää ilman Server tai Workstation-kytkin, se näyttää lu ...


... Esimerkit komennosta "NET HELP CONFIG"
... "NET HELP CONFIG" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta
... Tärkeää tietoa, vinkkejä "NET HELP CONFIG"-komennolle

Komento: "NET HELP CONFIG" on päällä Windows 11, 10, .. saatavilla

Esimerkit komennosta "NET HELP CONFIG"

Tietenkin tässä on esimerkkejä siitä, kuinka sitä käytetään`NET CONFIG`komento Windowsin komentorivillä (`cmd`) sekä yksityiskohtaiset kuvaukset: Esimerkki 1: Tarkastele paikallisia tietokoneen kokoonpanoasetuksia

net config

Kuvaus: Tämä komento näyttää paikallisen tietokoneen nykyiset kokoonpanoasetukset. Tulos voi sisältää tietoja työryhmän jäsenyydestä, palvelinpalveluista ja muista verkkoon liittyvistä asetuksista. --- Esimerkki 2: Tarkastele tietyn etätietokoneen kokoonpanoasetuksia

net config \\RemoteComputerName

Kuvaus: Tämän komennon avulla voit tarkastella tietyn "RemoteComputerName" -nimisen etätietokoneen kokoonpanoasetuksia. Tämä sisältää tietoja, kuten työryhmän jäsenyys ja verkkopalvelut. --- Esimerkki 3: Näytä nykyinen työryhmän jäsenyys

net config workstation

Kuvaus: Voit tarkastella paikallisen tietokoneen työryhmän jäsenyyttä koskevia tarkkoja tietoja. Tulos sisältää tietoja, kuten työryhmän nimen, tietokoneen nimen ja käyttäjänimen. --- Esimerkki 4: Näytä palvelinpalvelun määritysasetukset

net config server

Kuvaus: Tämä komento palauttaa erityisiä tietoja palvelinpalvelun määrittämisestä paikallisessa tietokoneessa. Tämä voi sisältää esimerkiksi jakamista ja muita palvelimeen liittyviä asetuksia. --- Esimerkki 5: työryhmän jäsenyyden muuttaminen

net config workstation /join:Uusi_työryhmä

Kuvaus: Tämän komennon avulla voit muuttaa työryhmän jäsenyyttä ja lisätä paikallisen tietokoneen uuteen työryhmään nimeltä NewWorkgroup. --- Esimerkki 6: Palvelinpalvelun määritysasetusten muuttaminen

net config server /autodisconnect:15 /srvcomment:"Minun Server"

Kuvaus: Tässä palvelinpalvelun automaattiseksi katkaisuajaksi on asetettu 15 minuuttia ja jakoille on lisätty kommentti "Oma palvelin". --- Esimerkki 7: Näytä nykyiset verkkoasetukset

net config workstation | findstr /C:"Verkkoasetukset"

Kuvaus: Tämä komento näyttää tarkat tiedot paikallisen tietokoneen verkkokokoonpanosta. Käyttö`findstr`sallii vain asiaankuuluvien rivien näyttämisen. --- Huomaa, että käytettävissä olevat vaihtoehdot ja toiminnot voivat vaihdella Windows-version mukaan. Voit tarkistaa tietyt vaihtoehdot`NET CONFIG /?`käytä komentokehotteessa. Tässä on esimerkkejä käytöstä`NET CONFIG`komento Windowsin komentorivillä (`cmd`) sekä yksityiskohtaiset kuvaukset: Esimerkki 1: Tarkastele paikallisia tietokoneen kokoonpanoasetuksia

net config

Kuvaus: Tämä komento näyttää paikallisen tietokoneen nykyiset kokoonpanoasetukset. Tulos voi sisältää tietoja työryhmän jäsenyydestä, palvelinpalveluista ja muista verkkoon liittyvistä asetuksista. Esimerkki 2: Tarkastele tietyn etätietokoneen kokoonpanoasetuksia

net config \\RemoteComputerName

Kuvaus: Tämän komennon avulla voit tarkastella tietyn "RemoteComputerName" -nimisen etätietokoneen kokoonpanoasetuksia. Tämä sisältää tietoja, kuten työryhmän jäsenyys ja verkkopalvelut. Esimerkki 3: Näytä nykyinen työryhmän jäsenyys

net config workstation

Kuvaus: Voit tarkastella paikallisen tietokoneen työryhmän jäsenyyttä koskevia tarkkoja tietoja. Tulos sisältää tietoja, kuten työryhmän nimen, tietokoneen nimen ja käyttäjänimen. Esimerkki 4: Näytä palvelinpalvelun määritysasetukset

net config server

Kuvaus: Tämä komento palauttaa erityisiä tietoja palvelinpalvelun määrittämisestä paikallisessa tietokoneessa. Tämä voi sisältää esimerkiksi jakamista ja muita palvelimeen liittyviä asetuksia. Esimerkki 5: työryhmän jäsenyyden muuttaminen

net config workstation /join:Uusi_työryhmä

Kuvaus: Tämän komennon avulla voit muuttaa työryhmän jäsenyyttä ja lisätä paikallisen tietokoneen uuteen työryhmään nimeltä NewWorkgroup. Esimerkki 6: Palvelinpalvelun määritysasetusten muuttaminen

net config server /autodisconnect:15 /srvcomment:"Minun Server"

Kuvaus: Tässä palvelinpalvelun automaattiseksi katkaisuajaksi on asetettu 15 minuuttia ja jakoille on lisätty kommentti "Oma palvelin". Esimerkki 7: Näytä nykyiset verkkoasetukset

net config workstation | findstr /C:"Verkkoasetukset"

Kuvaus: Tämä komento näyttää tarkat tiedot paikallisen tietokoneen verkkokokoonpanosta. Käyttö`findstr`sallii vain asiaankuuluvien rivien näyttämisen. Huomaa, että käytettävissä olevat vaihtoehdot ja toiminnot voivat vaihdella Windows-version mukaan. Voit tarkistaa tietyt vaihtoehdot`NET CONFIG /?`käytä komentokehotteessa.

"NET HELP CONFIG" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Komennon syntaksi on:

NET CONFIG
[SERVER | WORKSTATION]

NET CONFIG näyttää työasema- tai palvelinpalvelun määritykset.
Kun komentoa näytetään yhdessä SERVER- tai WORKSTATION-valitsimen 
kanssa,
näyttöön tulee määritettävissä olevat palvelut. Saat apua
palvelun määrittämisessä kirjoittamalla NET HELP CONFIG palvelu.

SERVER Näyttää palvelinpalvelun
määritykset.
WORKSTATION Näyttää työasemapalvelun
määritykset.

NET HELP komento | MORE näyttää ohjeen näyttö kerrallaan.

Tärkeää tietoa, vinkkejä "NET HELP CONFIG"-komennolle

Kyllä, on joitakin tärkeitä kohtia, jotka on otettava huomioon käytettäessä`NET CONFIG`-Käytä komentoa: 1. Ylläpitäjän oikeudet: - Toiminnan suorittaminen`NET CONFIG`vaatii järjestelmänvalvojan oikeudet. Varmista, että avaat komentokehotteen järjestelmänvalvojana, jotta voit käyttää kaikkia tarvittavia resursseja. 2. Parametrien tuntemus: - Ymmärtää käytettävissä olevat parametrit ja niiden vaikutukset. Väärä konfigurointi voi johtaa odottamattomaan toimintaan. 3. Tarkista dokumentaatio: - Tutustu virallisiin Microsoft-dokumentaatioihin`NET CONFIG`komento saadaksesi yksityiskohtaista tietoa käytettävissä olevista vaihtoehdoista ja parhaista käytännöistä. 4. Tarkista käyttöoikeudet: - Jotkut`NET CONFIG`-Asetukset edellyttävät järjestelmänvalvojan oikeuksia tai erityisoikeuksia verkkopalvelujen määrittämiseen. Varmista, että sinulla on tarvittavat oikeudet. 5. Yhteensopivuus Windows-versioiden kanssa: - Käytettävissä olevat vaihtoehdot ja toimintatavat voivat vaihdella Windows-version mukaan. Varmista, että komennot ovat yhteensopivia käyttöjärjestelmän tietyn version kanssa. 6. Muutosten kumoaminen: - Ennen kuin teet muutoksia, varmista, että tiedät kuinka ne voidaan kumota. Tämä on erityisen tärkeää ei-toivottujen vaikutusten minimoimiseksi. 7. Käytä testiympäristöä: - Jos mahdollista, testaa sitä`NET CONFIG`komento testiympäristössä minimoimaan vaikutukset tuotantoympäristöön ja varmistamaan odotetun toiminnan. 8. Huomaa turvallisuusnäkökohdat: - Jotkut`NET CONFIG`- Optiot voivat paljastaa tietoturvaan liittyviä tietoja tai tehdä niihin muutoksia. Käytä niitä huolellisesti ja noudata organisaatiosi suojauskäytäntöjä. 9. Vaikutukset verkkopalveluihin: - Ole tietoinen muutoksista`NET CONFIG`Asetukset voivat vaikuttaa verkkopalveluihin ja jakamiseen. Ymmärrä yhteydet välttääksesi ei-toivotut seuraukset. 10. Yksityisyyteen liittyvät huolenaiheet: - Jos`NET CONFIG`-Vaihtoehdot paljastaa tietoja tietokoneesta tai verkosta, noudattaa tietosuojakäytäntöjä ja parhaita käytäntöjä arkaluonteisten tietojen suojaamiseksi. Kun harkitset näitä kohtia, voit`NET CONFIG`-Käytä komentoja turvallisesti ja tehokkaasti ympäristössäsi.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomento NET HELP CONFIG - näyttöjen konfigurointi tietoja, Workstation tai Server-palvelua. Kun käyttää ilman Server tai Workstation-kytkin, se näyttää luettelon konfiguroitavissa palveluja. Saadakseen apua configuring palvelun, tyyppi NET help config palvelua.

HTTP: ... console/fi/104.htm
0.109
37443

Move the scaled-down photo with watermark to the clipboard!

Home button, show home button in Edge browser!

Change view to thumbnails (extra large symbols)!

Send PDF directly via e-mail over the program menu, very easy!

New window keyboard shortcut with blank pages?

Calculate The HDD / SSD / SHDD / SC / USB Speed!(0)