mqbkup: Microsoft (R) Message Queue Backup \ Restore Utility ...


 


... Esimerkit komennosta "mqbkup"
... "mqbkup" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta
... Tärkeää tietoa, vinkkejä "mqbkup"-komennolle

Komento: "mqbkup" on päällä Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. ei saatavilla

Esimerkit komennosta "mqbkup"

Toimitetaan Microsoft Message Queue Backup\Restore Utility (MQBKUP) -apuohjelman avulla Windows XP -järjestelmässä. Tätä apuohjelmaa käytetään viestijonojen varmuuskopiointiin ja palauttamiseen Windows-järjestelmissä. - Käyttö : Yleinen syntaksi`mqbkup`komento on`mqbkup [-b | -r] [-y] backup_path`. - Argumentit : -`-b`: Määrittää, että varmuuskopiointi on suoritettava. -`-r`: Ilmaisee, että palautus on suoritettava. -`-y`: Tätä kytkintä käytetään estämään kyselyt. Tämä tarkoittaa, että apuohjelma ei pyydä vahvistusta ja jatkaa oletustoiminnolla. -`backup_path`: Määrittää polun, johon varmuuskopio tallennetaan tai josta palautetaan. - Esimerkkejä : - Varmuuskopiointi:`mqbkup -b C:\BackupOrdner` - Voit suorittaa palautuksen seuraavasti:`mqbkup -r C:\BackupOrdner` - Varmuuskopiointi ilman kyselyjä:`mqbkup -b -y C:\BackupOrdner` - Näytä ohje : Vaihtoehto`-?`käytetään ohjetietojen näyttämiseen syötteessäsi esitetyllä tavalla. Huomaa, että nämä tiedot koskevat Windows XP:n Message Queue Backup\Restore Utility -apuohjelman versiota 3.00. Samankaltaisilla apuohjelmilla tai komennoilla voi olla erilaisia ​​vaihtoehtoja muissa Windows-versioissa. Jos sinulla on erityisiä kysymyksiä tai haluat tietää jotain muuta, kysy rohkeasti!

"mqbkup" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(c) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

mqbkup ei tunnistettu sisäiseksi tai ulkoiseksi komennoksi,
suoritettavaksi ohjelmaksi tai komentojonotiedostoksi.

Tärkeää tietoa, vinkkejä "mqbkup"-komennolle

Kun käytät`mqbkup`hyödyllisyys, on muutamia tärkeitä huomioitavia seikkoja: 1. Luvat : Varmista, että käyttäjä on`mqbkup`apuohjelmalla on tarvittavat käyttöoikeudet. Tämä saattaa edellyttää järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksia tarvittavien resurssien käyttämiseen ja varmuuskopiointiin. 2. Varmuuskopiointipolku : Varmuuskopiointipolun tulee olla kelvollinen ja siinä tulee olla riittävästi levytilaa. Tarkista, että määritetty polku on olemassa ja että käyttäjällä on kirjoitusoikeus siihen. 3. Varoitus palautusten kanssa : Viestijonoja palautettaessa tulee olla erityisen varovainen, koska tämä saattaa korvata olemassa olevat tiedot. Varmista, että ymmärrät tarkalleen, mitä palautus sisältää, ja vahvista kaikki vaiheet huolellisesti. 4. Varmuuskopiointitiheys : Riippuen sovelluksesi tarpeista, sinun tulee harkita, kuinka usein luot varmuuskopioita. Tämä riippuu muutosten tiheydestä ja varmuuskopioimiesi tietojen kriittisestä luonteesta. 5. Version yhteensopivuus : Tarkista, onko tämä`mqbkup`apuohjelma ja järjestelmäsi Message Queue -ohjelmiston versio ovat täysin yhteensopivia. Yhteensopimattomuudet voivat johtaa varmuuskopiointi- ja palautusongelmiin. 6. Tarkista asiakirjat : Katso lisätietoja Microsoftin virallisesta dokumentaatiosta`mqbkup`apuohjelma saadaksesi yksityiskohtaiset ohjeet ja mahdolliset sudenkuopat. Dokumentaatio voi sisältää apuohjelman versiota ja käyttöjärjestelmää koskevia ohjeita. 7. Käytä testiympäristöä : Jos mahdollista, suorita varmuuskopiointi- ja palautustoiminnot ensin testiympäristössä varmistaaksesi, että prosessi toimii odotetulla tavalla eikä sillä ole ei-toivottuja vaikutuksia tuotantoympäristöön. Yksittäisen järjestelmäkokoonpanon suhteen tulee ottaa erityisiä huomioita. On aina suositeltavaa noudattaa parhaita käytäntöjä ja virallista dokumentaatiota.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomento mqbkup - Microsoft (R) Message Queue Backup \ Restore Utility ...

HTTP: ... console/fi/097.htm
0.093
15341
Wie bestimme ich die Größe einer Datei oder eines Ordners? Information about a specific user account via cmd.exe or PowerShell! Set maximum password age / expiration date via Windows PowerShell! Windows 10/11 family account and other user - difference? What are Windows network adapters? Hilfe, keine Remote-Desktop-Verbindung mit Windows 10/11 möglich? Activate or deactivate MS Outlook message sound! Alle freigegebenen Ordner unter Windows 10/11 sehen, anzeigen? Alle freigegebenen Ordner unter Windows 10/11 sehen, anzeigen? Open Word, Excel and PowerPoint files without Microsoft Office!(0)