mem: Näyttää määrä käyttää ja vapaata muistia in your system.


... Esimerkit komennosta "mem"
... "mem" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta
... Tärkeää tietoa, vinkkejä "mem"-komennolle

Komento: "mem" on päällä Windows 11, 10, .. ei saatavilla

Esimerkit komennosta "mem"

The`mem`Windowsin komentokehotteessa olevaa komentoa käytetään näyttämään tietoja käytettävissä olevasta muistista. Huomaa, että nykyaikaisissa Windows-versioissa`mem`ei välttämättä ole yhtä kattava kuin vanhemmissa versioissa. Tässä on yksinkertainen esimerkki: Esimerkki: Näytä tallennustiedot:

mem

Tämä komento näyttää perustiedot käytettävissä olevasta muistista, mukaan lukien kokonaismuisti ja käytettävissä oleva muisti. Valinnaiset parametrit: -`/C`: Näyttää tiedot välimuistista. -`/D`: Näyttää tiedot levykeohjaimesta. -`/P`: Näyttää tiedot porteista ja sovittimista. -`/S`: Näyttää tietoja järjestelmästä. -`/T`: Näyttää nykyisen ajan. Esimerkki valinnaisista parametreistä: Näytä muisti- ja järjestelmätiedot:

mem /S

Tämä komento näyttää muisti- ja järjestelmätiedot, mukaan lukien kokonaismuistin, käytettävissä olevan muistin ja muut asiaankuuluvat tiedot. Huomaa: Huomaa, että komento`mem`ei välttämättä ole saatavilla kaikissa Windows-versioissa tai se ei välttämättä ole yhtä kattava kuin muut tallennustietotyökalut. Uudemmat Windowsin versiot käyttävät usein PowerShellia tai muita resurssien seurantatyökaluja. Jos tarvitset tarkempia tietoja tallennustilasta, voit käyttää myös PowerShellia.

"mem" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(c) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

mem ei tunnistettu sisäiseksi tai ulkoiseksi komennoksi,
suoritettavaksi ohjelmaksi tai komentojonotiedostoksi.

Tärkeää tietoa, vinkkejä "mem"-komennolle

The`mem`Windowsin komentokehotteessa oleva komento ei välttämättä ole yhtä kattava Windowsin nykyaikaisissa versioissa kuin vanhemmissa versioissa. Siksi on tärkeää huomata, että muut työkalut ja menetelmät sopivat yleensä paremmin yksityiskohtaisten muistitietojen hankkimiseen nykyisissä Windowsin versioissa. Tässä on muutamia tärkeitä huomioitavia kohtia: 1. Rajoitetut tiedot: `mem`-komento komentokehotteessa palauttaa perustiedot käytettävissä olevasta muistista, mutta ei niin yksityiskohtaisesti kuin nykyaikaiset työkalut tai PowerShell-komennot. 2. Vaihtoehtoiset työkalut: Tarkempia muistitietoja varten on suositeltavaa käyttää työkaluja, kuten Resource Monitor (`resmon`), käytä Task Manageria tai PowerShellia. Resource Monitor tarjoaa yksityiskohtaisen, reaaliaikaisen yleiskatsauksen resurssien käytöstä ja saatavuudesta. 3. Käytä PowerShellia: PowerShell tarjoaa laajan muistin valvontatoiminnon. Voit esimerkiksi käyttää komentoa`Get-Process`Käytä saadaksesi tietoa prosessien muistin käytöstä.

Get-Process | Sort-Object Working_Set -Descending | Select-Object -First 5

4. Tietojen valuutta: Huomaa, että tiedot ovat peräisin`mem`-Komento ei ehkä ole uusin tai tarkin. Uusimmat työkalut tarjoavat yksityiskohtaisempia ja tarkempia näkemyksiä. 5. Järjestelmänvalvojan oikeudet: Jos yksityiskohtaisia ​​järjestelmätietoja tarvitaan, voi olla tarpeen suorittaa komentokehote tai PowerShell järjestelmänvalvojana tiettyjen tietojen saamiseksi. Tarkempien ja ajantasaisten tietojen saamiseksi tallennustilasta suosittelen käyttämään nykyaikaisia ​​työkaluja tai PowerShell-komentoja, jotka ovat tarkempia ja tehokkaampia kuin vanhentunut.`mem`-Komento.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomento mem - Näyttää määrä käyttää ja vapaata muistia in your system.

HTTP: ... console/fi/095.htm
0.14
17491

Set printer output tray under Windows desktop and server!

High battery consumption from Windows 10, improve battery life!

Save a web page as PDF in Microsoft Edge and other browsers!

Help the desktop icons are gone on Windows 11 or 10!

6 Jahre Windows 10 und jetzt kommt Windows 11!

Hoher Akkuverbrauch ab Windows 10, Akku Laufzeit verbessern!(0)