ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP TIME
Näyttää tai asettaa järjestelmän ajan.

TIME [/T | aika]

Kirjoittamalla TIME ilman parametreja saat näkyviin nykyisen
aika-asetuksen
ja kehotteen uutta varten. Säilytä asetukset painamalla ENTER.

Jos komentolaajennukset ovat käytössä, TIME-komento tukee
/T-valitsinta, jota käyttämällä komento antaa nykyisen ajan
kysymättä uutta aikaa.C:\WINDOWS>HELP TITLE
Asettaa komentorivi-ikkunan otsikon.

TITLE [merkkijono]

merkkijono Määrittää otsikon komentorivi-ikkunalle.C:\WINDOWS>HELP TREE
Esittää graafisesti aseman tai polun kansiorakenteen.

TREE [asema:][polku] [/F] [/A]

/F Näyttää kansioissa olevien tiedostojen nimet.
/A Käytetään ASCII:ta laajennetun merkistön sijaan.

GOTO : HELP TYPE

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Komento TIME - Näyttää tai asettaa järjestelmän ajan.

HTTP: ... console/fi/064.htm
0.14
13259

Open in new process right-click menu, menu item removed in Ecxplorer Views?

 /

Save electricity, save hardware, save money, save nature on all Windows!

 /

How can I change the background image on my Android smart phone?

 /

I search for countdown watch, for breaks in Events, Conferences, Lectures and Meetings?

 /

Stars as traces On the desktop for Astronauts and Cosmonauts!

 /

How much memory does windows 10 / 11!

 /

How to create a password reset disk for Windows 7?

 /

The Stone Clock for The Windows Desktop!

 /

What is Autodesk?

 /

Difference between ???

 /

Kann man den System Administrator auch unter Windows-10/11 aktivieren?

 /

An alternative to the standard Windows Run-Dialog to run Commands!

 /