REN: Nimeää tiedoston tai tiedostot uudelleen.


... Esimerkit komennosta "REN"
... "REN" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta
... Tärkeää tietoa, vinkkejä "REN"-komennolle

Komento: "REN" on päällä Windows 11, 10, .. saatavilla

Esimerkit komennosta "REN"

The`REN`- Windowsin komentokehotteen komentoa (Nimeä uudelleen) käytetään tiedostojen tai hakemistojen uudelleennimeämiseen. Tässä on joitain esimerkkejä käytöstä`REN`-Komento: Esimerkki 1: Nimeä tiedosto uudelleen:

REN vanha_tiedosto.txt Uusi tiedosto.txt

Kuvaus: Tämä komento nimeää tiedoston "OldFile.txt" uudelleen muotoon "NewFile.txt". Esimerkki 2: Nimeä hakemisto uudelleen:

REN Vanha_hakemisto Uusi_hakemisto

Kuvaus: Tässä hakemisto "OldDirectory" nimetään uudelleen nimellä "NewDirectory". Esimerkki 3: Nimeä uudelleen suhteellisilla poluilla:

REN ..\vanha_kansio ..\Uusi kansio

Kuvaus: Käyttämällä suhteellisia polkuja, tiedostoja tai hakemistoja ylä- tai alahakemistoissa voidaan nimetä uudelleen. Esimerkki 4: Muuta tiedostopääte:

REN asiakirja.txt asiakirja.doc

Kuvaus: Tässä tiedostotunniste muutetaan "Document.txt" -tiedostosta "Document.doc". Esimerkki 5: Käytä jokerimerkkejä:

REN *.txt *.bak

Kuvaus: Tämä komento muuttaa kaikkien nykyisen hakemiston tekstitiedostojen tiedostotunnisteet ".txt":stä ".bak":ksi. Esimerkki 6: Nimeä hakemisto uudelleen alikansioineen:

REN /S Vanha_päähakemisto Uusi_päähakemisto

Kuvaus: Käyttämällä vaihtoehtoa`/S`Päähakemisto, joka sisältää kaikki alikansiot, nimetään uudelleen. On tärkeää huomata, että`REN`-komento on tehokas ja varovaisuutta tulee noudattaa, varsinkin kun käytetään jokerimerkkejä tai rekursiivisesti (`/S`) käytetään. On suositeltavaa, että teet varmuuskopion ennen komennon käyttöä, jotta vältytään tietojen vahingossa menettämiseltä.

"REN" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Nimeää tiedoston tai tiedostot uudelleen.

RENAME [asema:][polku]tiedostonimi1 tiedostonimi2.
REN [asema:][polku]tiedostonimi1 tiedostonimi2.

Huomaa, että et voi määrittää uutta asemaa tai polkua 
kohdetiedostolle.

Tärkeää tietoa, vinkkejä "REN"-komennolle

Kun käytät`REN`-komennolla (Nimeä uudelleen) Windowsin komentokehotteessa, on muutamia tärkeitä huomioitavia seikkoja: 1. Välilyöt ja erikoismerkit: Jos tiedostojen tai hakemistojen nimet sisältävät välilyöntejä tai erikoismerkkejä, ne on suljettava lainausmerkein. Tämä varmistaa, että`REN`komento tulkitsee tiedoston tai hakemiston nimen oikein.

REN "Vanha Name.txt" "Uudempi Name.txt"

2. Tiedostotunnisteet :`REN`komentoa voidaan käyttää myös tiedostopäätteiden vaihtamiseen. Varmista, että käytät oikeaa syntaksia.

REN asiakirja.txt asiakirja.doc

3. Paikkamerkit ja kuviot: `REN`-Komento tukee jokerimerkkejä, hyödyllinen useiden tiedostojen uudelleennimeämisessä kerralla. Esimerkiksi:

REN *.txt *.bak

Tämä muuttaa kaikkien nykyisen hakemiston tekstitiedostojen tiedostotunnisteet ".txt":stä ".bak":ksi. 4. Vaihtoehto`/S`(rekursiivinen): Vaihtoehto`/S`voidaan käyttää komentoa rekursiivisesti soveltamaan alikansioihin. Ole varovainen käyttäessäsi tätä vaihtoehtoa välttääksesi ei-toivotut uudelleennimeämiset monissa tiedostoissa ja hakemistoissa.

REN /S Vanha_päähakemisto Uusi_päähakemisto

5. Ole varovainen, kun kirjoitat päälle: Varmista, että uusi nimi ei ole jo olemassa olevan tiedoston tai hakemiston käytössä. The`REN`-Komennot korvaavat ilman varoitusta. 6. Suorita varmuuskopio: Varsinkin kun nimeät useita tiedostoja tai hakemistoja uudelleen, on suositeltavaa tehdä varmuuskopio, jotta vältytään vahingossa tapahtuvalta tietojen katoamiselta. On tärkeää, että`REN`-Komentoa tulee käyttää varoen, varsinkin kun käytetään yleismerkkejä tai rekursiivista vaihtoehtoa. Tarkista huolellisesti uudelleennimettävät tiedostot tai hakemistot välttääksesi ei-toivotut seuraukset.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomento REN - Nimeää tiedoston tai tiedostot uudelleen.

HTTP: ... console/fi/054.htm
0.077
13010
Is my Windows 10 activated, where can I see it? Desktop icons and shortcuts are not displayed in Windows 10/11? Scan area or page size as DIN A4 to PDF? System administrator Windows 11/10, how to activate the full admin account? Change user password in Windows 10/11, via NET USER command? After downloading error message: Not a valid Win32 application, why! Make Windows-10 Standard User to Guest-Account, can I customize rights? Talking about digitization is politicians business, acting is yours! The timer can not be set to prevent standby, why? Set Windows 10 to the Default Boot Entry (operating system)?(0)