ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PATH
Näyttää tai asettaa hakupolun suoritettaville tiedostoille.

PATH [[asema:]polku[;...][;%PATH%]
PATH ;

Tyhjennä kaikki hakupolkuasetukset ja ohjaa CMD.EXE etsimään
vain nykyisestä kansiosta kirjoittamalla PATH ;.
PATH ilman parametreja näyttää nykyisen polun.
Merkkijonon %PATH% sisällyttäminen uuteen polkuasetukseen liittää
vanhan
polun uuteen polkuasetukseen.C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Keskeyttää komentojono-ohjelman suorituksen ja näyttää sanoman
Jatka painamalla mitä tahansa näppäintä . . .


C:\WINDOWS>HELP POPD
Siirtyy kansioon, joka tallennettiin PUSHD-komennolla.

POPD


Jos komentolaajennukset ovat käytössä, POPD-komento poistaa
PUSHD:n luomat tilapäiset levyasematunnukset, kun asema
poistuu kansiopinosta POPD:ia käytettäessä.
GOTO : HELP PRINT

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Komento PATH - Näyttää tai asettaa hakupolun suoritustiedostoille.

HTTP: ... console/fi/045.htm
0.14
15730

How do I remove the opening, closing, ejecting tool? (Portable, Installed)

 /

Is there still a classic smart phone without internet?

 /

Windows 10/11 delay while typing?

 /

Summer time and winter time make time stamp corrections for files and folders!

 /

What is a low-level format?

 /

USB Debugging Developer Mode Enable Samsung Galaxy (Android)?

 /

Windows 10 or 11 version and build number on the desktop!

 /

Windows Maus Kugeln für den Mauszeiger am Windows Desktop!

 /

Show My Computer or This PC as an icon?

 /

What is FTPS, SFTP, FTP?

 /

Trim string in cpp?

 /

Visual Windows Fonts Compare!

 /