PATH: Näyttää tai asettaa hakupolun suoritustiedostoille.


... Esimerkit komennosta "PATH"
... "PATH" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta
... Tärkeää tietoa, vinkkejä "PATH"-komennolle

Komento: "PATH" on päällä Windows 11, 10, .. saatavilla

Esimerkit komennosta "PATH"

The`PATH`Windowsin komentokehotteessa olevaa komentoa käytetään suoritettavien tiedostojen hakupolun määrittämiseen. Tässä on joitain esimerkkejä käytöstä`PATH`-Komento: Esimerkki 1: Näytä nykyinen hakupolku:

PATH

Kuvaus: Näyttää hakupolun nykyisen sisällön. Esimerkki 2: Hakemiston lisääminen hakupolkuun:

PATH %PATH%;C:\Uudempi\hakemistosta

Kuvaus: Lisää hakemiston "C:\New\Directory" nykyiseen hakupolkuun.`%PATH%`käytetään säilyttämään olemassa oleva hakupolku. Esimerkki 3: Useiden hakemistojen lisääminen hakupolkuun:

PATH %PATH%;C:\hakemistosta1;D:\hakemistosta2

Kuvaus: Lisää hakemistot "C:\Hakemisto1" ja "D:\Hakemisto2" nykyiseen hakupolkuun. Esimerkki 4: Hakemiston poistaminen hakupolulta:

PATH %PATH:C:\Vastaanottaja\Poistaminen\hakemistosta=%

Kuvaus: Poistaa hakemiston "C:\To\Remove\Directory" nykyisestä hakupolusta. Esimerkki 5: Hakupolun asettaminen tiettyyn hakemistoon:

PATH C:\Uusi\hakemistosta

Kuvaus: Asettaa hakupolun "C:\New\Directory"-hakemistoon. Huomaa, että tämä korvaa nykyisen hakupolun. Esimerkki 6: Etsi suoritettavat tiedostot tietystä hakemistosta:

PATH C:\Minun\ohjelmoida;%PATH%

Kuvaus: Asettaa hakupoluksi "C:\My\Program" ja säilyttää nykyisen hakupolun. Tämä korostaa, että C:\My\Program-hakemistosta haetaan ensin. Esimerkki 7: Hakupolun tilapäinen muuttaminen erätiedostossa:

@ECHO OFF
SETLOCAL
PATH %PATH%;C:\Temp\Tools
REM Suorita komennot täällä, jotka tarvitsevat väliaikaisen hakemiston
ENDLOCAL

Kuvaus: Erätiedostossa`SETLOCAL`käytetään muuttamaan hakupolkua vain paikallisesti tälle tiedostolle, vaikuttamatta koko istunnon yleiseen hakupolkuun. Esimerkki 8: Hakupolun pysyvä muuttaminen järjestelmäympäristömuuttujassa:

SETX PATH "%PATH%;C:\Uusi\hakemistosta" /M

Kuvaus: Kanssa`SETX`Hakupolku voidaan päivittää pysyvästi järjestelmäympäristömuuttujassa.`/M`tarkoittaa, että sitä sovelletaan järjestelmäympäristöön käyttäjäympäristön sijaan. Huomaa, että muuttuu`PATH`-Komento ei yleensä tule voimaan heti. Sinun on käynnistettävä uusi komentokehote, jotta muutokset tulevat voimaan.

"PATH" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Näyttää tai asettaa hakupolun suoritettaville tiedostoille.

PATH [[asema:]polku[;...][;%PATH%]
PATH ;

Tyhjennä kaikki hakupolkuasetukset ja ohjaa CMD.EXE etsimään
vain nykyisestä kansiosta kirjoittamalla PATH ;.
PATH ilman parametreja näyttää nykyisen polun.
Merkkijonon %PATH% sisällyttäminen uuteen polkuasetukseen liittää 
vanhan
polun uuteen polkuasetukseen.

Tärkeää tietoa, vinkkejä "PATH"-komennolle

Kun työskentelet`PATH`-komento Windowsin komentokehotteessa, on muutamia tärkeitä huomioitavia seikkoja: 1. Ympäristömuuttujien syntaksi: Varmista, että käytät syntaksia ympäristömuuttujien muokkaamiseen oikein.`%PATH%`käytetään pääsyyn nykyiseen sisältöön`PATH`- Muuttujat käytettäväksi. 2. Käytä erottimia: Yksittäiset hakemistot`PATH`muuttujat erotetaan yleensä puolipisteillä (`;`) erotettu. Varmista, että käytät erotinta oikein. 3. Kirjainkoon erottelu:`PATH`Windowsin komentokehotteessa ei yleensä ole kirjainkoolla merkitystä. Tämä tarkoittaa, että isoilla ja pienillä kirjaimilla ei ole väliä. On kuitenkin hyvä käytäntö säilyttää oikeinkirjoitus. 4. Muutokset eivät tule voimaan välittömästi: Jos et`PATH`-komentoa komentokehotteessa, muutokset eivät yleensä tule voimaan välittömästi nykyisessä istunnossa. Sinun on käynnistettävä uusi komentokehote, jotta voit käyttää päivitettyjä ympäristömuuttujia. 5. Vältä päällekkäisiä merkintöjä: Varmista, että vältät päällekkäisiä merkintöjä`PATH`välttää. Päällekkäiset merkinnät voivat johtaa virheisiin komentojen suorittamisessa. 6. Hakemistot, joissa on välilyöntejä: Jos hakemisto on sisään`PATH`Jos se sisältää välilyöntejä, se tulee laittaa lainausmerkkeihin, jotta se tulkitaan oikein.

PATH %PATH%;"C:\Hakemisto välilyönneillä"

7. Järjestelmäympäristö tai käyttäjäympäristö: Huomaa ero järjestelmäympäristön ja käyttäjäympäristön välillä. Muutokset päällä`PATH`järjestelmäympäristössä vaikuttaa kaikkiin käyttäjiin, kun taas muutokset käyttäjäympäristössä vaikuttavat vain nykyiseen käyttäjään. 8. `SETX`-Permanent Change Command: Jos haluat tehdä pysyvän muutoksen`PATH`Jos haluat tehdä tämän, käytä sitä`SETX`-Komento. Huomaa, että järjestelmäympäristön muutokset voivat vaatia uudelleenkäynnistyksen.

SETX PATH "%PATH%;C:\Uusi\hakemistosta" /M

9. Huomautusten hakujärjestys: Hakemistojen järjestys`PATH`vaikuttaa suoritettavien tiedostojen etsintään. Järjestelmä etsii ensin hakemistosta, joka on ensin`PATH`seisoo. Voit muuttaa järjestystä varmistaaksesi, että tietyt ohjelmien versiot ovat suositeltavia. 10. Aseta ympäristömuuttujat SET:llä: Voit`SET`-komento tehdäksesi tilapäisiä muutoksia`PATH`tehdään nykyisessä istunnossa.

SET PATH=%PATH%;C:\Temp\Tools

Ota nämä seikat huomioon, kun...`PATH`komento Windowsin komentokehotteessa varmistaaksesi, että määrität hakupolun tehokkaasti ja vältät mahdolliset ongelmat.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomento PATH - Näyttää tai asettaa hakupolun suoritustiedostoille.

HTTP: ... console/fi/045.htm
0.077
15730

Is kinokiste.to illegal or legal?

Deaktivieren des Windows Store in Windows 8.1/10, kann man das?

How do I remove the Office Picture Listing Tool - Uninstall!  

Create Printers Folder Desktop Shortcut for Windows 8.1 / 10, How To!

Uninstall or delete Windows 8.1 / 10 Applications!

How can i start the paint program in Windows 8.1 or Win 10 (run, open, find)?(0)