ECHO: Näyttää viestejä tai aloittaa tai lopettaa komentokaiutuksen.


... Esimerkit komennosta "ECHO"
... "ECHO" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta
... Tärkeää tietoa, vinkkejä "ECHO"-komennolle

Komento: "ECHO" on päällä Windows 11, 10, .. saatavilla

Esimerkit komennosta "ECHO"

The`ECHO`Windowsin komentokehotteen komentoa käytetään tekstin tulostamiseen näytölle. Tässä on joitain esimerkkejä: Esimerkki 1: Yksinkertainen tekstilauseke:

ECHO Hei, Maailman!

Kuvaus: Palauttaa tekstin "Hei, maailma!" näytöllä. Esimerkki 2: Tallenna teksti tiedostoon:

ECHO Tämä on esimerkki > Esimerkki.txt

Kuvaus: Luo tiedoston nimeltä "Example.txt" ja tallentaa siihen tekstin "Tämä on esimerkki". Esimerkki 3: ECHO ilman rivinvaihtoa:

ECHO| SET /P=Tämä teksti tulostetaan ilman rivinvaihtoja

Kuvaus: Tulostaa tekstin lisäämättä rivinvaihtoa. Esimerkki 4: Muuttujat ja ECHO:

SET Name=John
ECHO Minun Name On %Name%

Kuvaus: Käyttää muuttujaa ja tulostaa tekstin "My name is John". Esimerkki 5: ECHO erätiedostossa:

@ECHO OFF
ECHO Tämä on erätiedosto.
ECHO Jatka painamalla painiketta...
PAUSE > NUL

Kuvaus: Yksinkertainen erätiedosto, joka tulostaa tekstiä ja odottaa käyttäjän syötteitä. Esimerkki 6: ECHO silmukassa:

FOR /L %i IN (1, 1, 5) DO ECHO Tämä on linja %i

Kuvaus: Käyttää silmukkaa tulostamaan tekstin "Tämä on rivi [numero]" viisi kertaa. Esimerkki 7: Näytä ohje:

ECHO.
ECHO Esimerkki: Käyttö ECHO-komento
ECHO.

Kuvaus: Käyttää ECHO:ta tyhjän rivin ja otsikon tulostamiseen. The`ECHO`Komennot ovat hyödyllisiä tietojen näyttämisessä erätiedostoja suoritettaessa tai komentokehotteessa. Huomaa, että jotkut erikoismerkit, kuten`>`tai`|`, yhdistettynä`ECHO`niillä on erityisiä merkityksiä ja niitä on ehkä kohdeltava eri tavalla. Tässä tapauksessa voit käyttää lainausmerkkejä tai kaksoisnuolta (`^>`,`^|`) paeta.

"ECHO" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Näyttää sanomat, aloittaa tai lopettaa komentokaiutuksen.

ECHO [ON | OFF]
ECHO [sanoma]

ECHO ilman parametreja näyttää nykyisen kaiutusasetuksen.

Tärkeää tietoa, vinkkejä "ECHO"-komennolle

Kun käytät`ECHO`-komento Windowsin komentokehotteessa, on muutamia tärkeitä huomioitavia seikkoja: 1. Erikoismerkkien tulostus: Jotkut erikoismerkit, kuten`>`tai`|`, voi johtaa ei-toivottuihin tuloksiin, jos sitä käytetään suoraan`ECHO`käyttää. Tällaisissa tapauksissa on suositeltavaa käyttää lainausmerkkejä tai välttää erikoismerkkejä.

ECHO "Tämä on esimerkki kanssa > ja |"
ECHO Tämä on esimerkki kanssa ^> ja ^|

2. ECHO erätiedostoissa: Erätiedostoissa se on yleistä`@ECHO OFF`alussa estääksesi yksittäisten komentojen tulostuksen erätiedostossa. Sitten, jos haluat tulostaa tietyt komennot, voit`@ECHO ON`tai`ECHO`käytä erätiedostossa. 3. Muuttujat ja ECHO: Jos käytät muuttujia yhdessä`ECHO`sinun on varmistettava, että viittaat muuttujiin oikein. Muuttujien nimet ovat mukana`%`mukana.

SET Name=John
ECHO Minun Name On %Name%

4. ECHO-uudelleenohjaus: Voit ohjata ulostulon uudelleen`ECHO`uudelleenohjaa tiedostoon. Esimerkiksi:

ECHO Tämä on esimerkki > Esimerkki.txt

5. ECHO ja Pipe (`|`): Jos sinä`ECHO`putken kanssa (`|`), varmista, että se on yksi komento. Eräkontekstissa se saattaa olla tarpeen`CALL ECHO`käytettäväksi kun ECHO yhdistetään putkeen.

CALL ECHO Tämä on esimerkki | MORE

6. ECHO ilman rivinvaihtoa: Jos et`ECHO`Jos haluat käyttää sitä ilman rivinvaihtoja, voit`SET /P`käyttää.

ECHO| SET /P=Tämä teksti tulostetaan ilman rivinvaihtoja

7. Tyhjä rivi ECHO:lla: Jos haluat tulostaa tyhjän rivin, voit vain`ECHO.`käyttää.

ECHO.

8. Käytä koodinvaihtomerkkejä: Jos käytät komentokehotteessa suoraan erikoismerkkejä, voi olla tarpeen käyttää pakomerkkejä (`^`) käytettäväksi ei-toivottujen vaikutusten estämiseksi.

ECHO Tämä on esimerkki kanssa ^> ja ^|

9. Näytä ohje: Voit`ECHO`Käytä ohjetekstin tai ohjeiden näyttämiseen erätiedostoja suoritettaessa.

ECHO.
ECHO Esimerkki: Käyttö ECHO-komento
ECHO.

On tärkeää ottaa huomioon tehtäväsi erityisvaatimukset ja varmistaa se`ECHO`käytetään oikein haluttujen tulosten saavuttamiseksi.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomento ECHO - Näyttää viestejä tai aloittaa tai lopettaa komentokaiutuksen.

HTTP: ... console/fi/025.htm
0.139
17710
Why at Copy Paste actions show the selection menu on Windows? Start the programs in compatibility mode  on Windows 8.1 / 10, how to? Verwaltungs-Tools-Werkzeuge in den Windows 8.1 Start Kacheln anzeigen lassen! Wie kann man in Windows die Indizierungs- und Such-Optionen ändern, bzw. Ordner hinzufügen? Where can I find the file version history in Windows 8.1 / 10 (backup, security)! Auf der FritzBox die Internet Diagnose starten! Ich habe Probleme bei der Installation der CPU-Abfrage! Activate Windows 8 / 10 and 8.1 screen saver via screensaver settings! I am a font lover but what purpose does the font reader button have? Can you download Chrome for Windows 10!(0)