SCHTASKS /Delete /?: Sletter en eller flere planlagte opgaver.


... Eksempler på kommandoen "SCHTASKS /Delete /?"
... "SCHTASKS /Delete /?" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp
... Vigtig information, tip til kommandoen "SCHTASKS /Delete /?"

Kommandoen: "SCHTASKS /Delete /?" er tændt Windows 11, 10, .. tilgængelig

Eksempler på kommandoen "SCHTASKS /Delete /?"

Her er eksempler på brug af kommandoen`SCHTASKS /Delete`for at slette en planlagt opgave: Eksempel 1: Slet simpel planlagt opgave:

SCHTASKS /Delete /TN "Min opgave"

Denne kommando sletter den planlagte opgave med navnet MyTask på den lokale computer. Eksempel 2: Slet planlagt opgave på en fjerncomputer:

SCHTASKS /Delete /S "Remote_Computer" /U "Admin_Bruger" /P "Admin_Password" /TN "Min opgave"

Her slettes den planlagte opgave med navnet "MyTask" på fjerncomputeren "RemoteComputer". legitimationsoplysningerne (`/U`og`/P`) er angivet til at køre på fjerncomputeren. Eksempel 3: Slet planlagt opgave og fjern linket til alle relaterede opgaver:

SCHTASKS /Delete /TN "Min opgave" /F

Parameteren`/F`bruges til at tvinge sletning af den planlagte opgave uden at vise en bekræftelse. Dette er nyttigt, hvis du er sikker på, at du vil slette opgaven. Tips: - Parameteren`/TN`bruges til at angive opgavestien eller opgavenavnet. Erstat "MyTask" med det faktiske navn eller stien til din planlagte opgave. - Parameteren`/S`bruges til at angive fjerncomputeren. Erstat "RemoteComputer" med det faktiske navn eller IP-adresse på fjerncomputeren. - Parametrene`/U`og`/P`bruges til at give legitimationsoplysninger til at køre på en fjerncomputer. Disse eksempler skulle give dig en idé om hvordan`SCHTASKS /Delete`-Kommando kan bruges i forskellige scenarier. Afhængigt af dine specifikke krav kan parametrene variere. brug`SCHTASKS /?`for en komplet liste over muligheder og parametre. Bemærk, at sletning af en planlagt opgave kan have en øjeblikkelig indvirkning, så du bør sikre dig, at opgaven er korrekt valgt.

"SCHTASKS /Delete /?" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


SCHTASKS /Delete [/S system [/U brugernavn [/P [adgangskode]]]]
/TN opgavenavn [/F]

Beskrivelse:
Sletter en eller flere planlagte opgaver.

Parameterliste:
/S system Angiver det fjernsystem, der skal 
oprettes forbindelse til.

/U brugernavn Angiver brugerkonteksten under
hvilken, schtasks.exe skal udføres.

/P [adgangskode] Angiver adgangskoden til den angivne
brugerkontekst. Hvis intet angives, 
spørges brugeren.

/TN opgavenavn Angiver navnet på den planlagte 
opgave, der skal slettes. 
Jokertegnet "*" kan benyttes til at 
slette alle opgaver.

/F Sletter opgaven og undertrykker
advarsler, hvis den angivne opgave 
allerede kører.

/? Viser denne Hjælp-meddelelse.

Eksempler:
SCHTASKS /Delete /TN * /F
SCHTASKS /Delete /TN "Sikkerhedskopier og Gendan"
SCHTASKS /Delete /S system /U bruger /P adgangskode /TN 
"Start gendannelse"
SCHTASKS /Delete /S system /U bruger /P adgangskode /TN
"Start sikkerhedskopiering" /F

Vigtig information, tip til kommandoen "SCHTASKS /Delete /?"

Ved brug`SCHTASKS /Delete`der er nogle vigtige punkter at bemærke: 1. Tvungen sletning: Parameteren`/F`bruges til at tvinge sletning af den planlagte opgave uden at vise en bekræftelse. brug`/F`vær forsigtig, da dette vil resultere i, at opgaven slettes uden yderligere advarsler. 3. Tjek før sletning: Tjek omhyggeligt, om opgaven virkelig skal slettes, især hvis det er en kritisk eller missionskritisk opgave. 3. Planlagte opgavetilladelser: Sørg for, at den bruger, der`SCHTASKS /Delete`har de nødvendige tilladelser til den planlagte opgave. Dette gælder især, hvis du sletter planlagte opgaver på en fjerncomputer (`/S`,`/U`,`/P`). 4. Fjernsletning: Når du sletter planlagte opgaver på en fjerncomputer (`/S`,`/U`,`/P`), sørg for, at du har de korrekte legitimationsoplysninger og nødvendige tilladelser. 5. Sikkerhedskopiering: Før du sletter vigtige planlagte opgaver eller foretager større ændringer, skal du oprette en sikkerhedskopi af konfigurationen. Dette gør gendannelse lettere i tilfælde af utilsigtet sletning. 6. Retningslinjer for sikkerhed: Vær opmærksom på, hvem der har adgang til kommandoen`SCHTASKS /Delete`for at sikre, at den ikke misbruges. 7. Aktuel status: Før du sletter en planlagt opgave, skal du kontrollere, om den er aktiv eller kører i øjeblikket. Uventet sletning af en kørende opgave kan have uønskede konsekvenser. 8. Dokumentation: Dokumentsletning af planlagte opgaver for at bevare et klart overblik over konfigurationsændringer. 9. Tjek logning: Tjek logfilerne for dine planlagte opgaver efter sletning for at sikre, at de blev slettet korrekt, og at der ikke opstod fejl eller uventede problemer. 10. Administratorrettigheder: Sletning af planlagte opgaver kræver administratorrettigheder. Sørg for at åbne kommandoprompt som administrator. Ved at være opmærksom på disse punkter kan du sikre, at sletning af planlagte opgaver foregår problemfrit og uden uønskede effekter.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando-linje SCHTASKS /Delete /? - Sletter en eller flere planlagte opgaver.

HTTP: ... console/da/150.htm
0.093
16391

The golden desktop clock with dial!

Perfekte Bearbeitung des RGB-Werts in berühmter Windows Color Picker / Palette!

Restart Windows 11 and Forced Restart!

Windows 11 und Klick Sound beim Navigieren im Datei-Explorer!

Desktop clock matching to the Windows 10 logo!

Bildschirmschoner Desktop Uhr mit Hintergrund Win 11, 10!(0)