SCHTASKS /Run /?: Kører en planlagt opgave straks.


 


... Eksempler på kommandoen "SCHTASKS /Run /?"
... "SCHTASKS /Run /?" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp
... Vigtig information, tip til kommandoen "SCHTASKS /Run /?"

Kommandoen: "SCHTASKS /Run /?" er tændt Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. tilgængelig

Eksempler på kommandoen "SCHTASKS /Run /?"

Kommandoen`SCHTASKS /Run`bruges til at køre en planlagt opgave med det samme. Her er nogle eksempler på, hvordan du bruger`SCHTASKS /Run`: Eksempel 1: Øjeblikkelig udførelse af en bestemt planlagt opgave:

SCHTASKS /Run /TN "Min opgave"

Denne kommando vil straks køre den planlagte opgave kaldet MyTask. Eksempel 2: Øjeblikkelig udførelse af en opgave med specifikke legitimationsoplysninger:

SCHTASKS /Run /TN "Min opgave" /RU "Brugernavn" /RP "adgangskode"

Her udføres den planlagte opgave med navnet "MyTask" ved hjælp af de angivne legitimationsoplysninger (`Brugernavn`og`adgangskode`) udføres med det samme. Eksempel 3: Øjeblikkelig udførelse af en planlagt opgave på en fjerncomputer:

SCHTASKS /Run /S "Remote_Computer" /TN "Min opgave"

Denne kommando kører straks den planlagte opgave med navnet "MyTask" på fjerncomputeren "RemoteComputer". Tips: - Sørg for, at du har tilstrækkelige tilladelser til at køre den planlagte opgave, især hvis du bruger specifikke legitimationsoplysninger. - Parameteren`/TN`bruges til at angive opgavestien eller opgavenavnet. Erstat "MyTask" med det faktiske navn eller stien til din planlagte opgave. - Parameteren`/S`bruges til at angive fjerncomputeren. Erstat "RemoteComputer" med det faktiske navn eller IP-adresse på fjerncomputeren. Disse eksempler skulle give dig en idé om hvordan`SCHTASKS /Run`-Kommando kan bruges i forskellige scenarier. Afhængigt af dine specifikke krav kan parametrene variere. brug`SCHTASKS /?`for en komplet liste over muligheder og parametre. Bemærk, at kørsel af en planlagt opgave kan have en øjeblikkelig indvirkning, så du bør sikre dig, at opgaven er konfigureret korrekt.

"SCHTASKS /Run /?" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


SCHTASKS /Run [/S system [/U brugernavn [/P [adgangskode]]]] /TN 
opgavenavn

Beskrivelse:
/Run Kører en planlagt opgave med det 
samme.

Parameterliste:
/S system Angiver fjerncomputeren, der 
skal oprettes forbindelse til.

/U brugernavn Angiver den brugerkontekst, hvor
schtasks.exe skal udføres.

/P [adgangskode] Angiver adgangskoden for den angivne
brugerkontekst. Hvis intet angives, 
spørges brugeren.

/TN opgavenavn Identificerer den planlagte opgave, der 
skal køres nu.

/? Viser denne Hjælp-meddelelse.

Eksempler:
SCHTASKS /Run /? 
SCHTASKS /Run /TN "Start sikkerhedskopiering"
SCHTASKS /Run /S system /U bruger /P adgangskode
/TN "Sikkerhedskopiering og gendannelse"

Vigtig information, tip til kommandoen "SCHTASKS /Run /?"

Ved brug`SCHTASKS /Run`der er nogle vigtige punkter at bemærke: 1. Dokumentation: Hold dine planlagte opgaver og ændringer til dem nøje dokumenteret for at bevare et klart overblik over konfigurationen. 2. Administratorrettigheder: Kører`SCHTASKS /Run`kræver administratorrettigheder. Sørg for at åbne kommandoprompt som administrator. 3. Loginoplysninger: Hvis du opretter en planlagt opgave med specifikke legitimationsoplysninger (`/RU`og`/RP`), sørg for at du har de relevante tilladelser. Legitimationsoplysningerne skal have de nødvendige tilladelser til at udføre opgaven. 4. Afhængigheder og miljøvariabler: Hvis din planlagte opgave afhænger af eksterne programmer eller scripts, skal du sørge for, at alle nødvendige miljøvariabler og stier er konfigureret korrekt. 5. Applikationsafhængigheder: Hvis din opgave afhænger af specifikke applikationer eller tjenester, skal du sørge for, at de kører korrekt, da kørsel af dem med det samme kan forårsage problemer, hvis de nødvendige tjenester ikke er tilgængelige. 6. Undgå kollisioner: Bemærk, at kørsel af en planlagt opgave med det samme kan kollidere, hvis den pågældende opgave allerede er planlagt på samme tid. Sørg for at overveje indvirkningen på andre igangværende opgaver. 7. Fjerncomputer: Hvis du`SCHTASKS /Run`på en fjerncomputer skal du kontrollere netværksforbindelsen og sikre, at du har de nødvendige tilladelser til at køre eksternt. 8. Overvej sikkerhed: Overvej nøje, hvem der kan udføre kommandoerne for straks at køre planlagte opgaver for at undgå potentielle tilfælde af misbrug. 9. Sikkerhedskopiering: Opret en sikkerhedskopi, før du foretager væsentlige ændringer af planlagte opgaver, eller før du udfører dem med det samme for at muliggøre hurtig gendannelse i tilfælde af problemer. 10. Tjek logning: Tjek logfilerne for den planlagte opgave efter øjeblikkelig udførelse for at sikre, at der ikke opstod fejl eller uventede problemer. Ved at være opmærksom på disse punkter kan du sikre, at den øjeblikkelige udførelse af planlagte opgaver sker problemfrit og uden uønskede effekter.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando-linje SCHTASKS /Run /? - Kører en planlagt opgave straks.

HTTP: ... console/da/147.htm
0.14
14369
Mit MS-Paint PNG Dateien in JPG umwandeln! IE (Version 8) auf XP bringt beim Aufruf von Webseiten "Gültiges Zertifikat fehlt"? Deleting File or Folder via Command Prompt! What is the purpose of defragmenting on Windows? Wie alt ist Windows XP, ist es schon über 20 Jahre alt? Find installed desktop programs on Windows 10/11! Windows program always starts as admin? (Admin mode) Disable simple file sharing in Windows 11, 10, 8.1, ...? Hearts and flowers for the mouse cursor on Windows (11, 10, 8.1, 7)! Do I have Windows 10 Redstone 4 or 5 or Windows 11?(0)