NET HELP SERVICES: net start kan bruges til at starte tjenesteydelser, herunder: net start Alerter, NET START browser, net start kundeservicerepræs ...


... Eksempler på kommandoen "NET HELP SERVICES"
... "NET HELP SERVICES" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp
... Vigtig information, tip til kommandoen "NET HELP SERVICES"

Kommandoen: "NET HELP SERVICES" er tændt Windows 11, 10, .. tilgængelig

Eksempler på kommandoen "NET HELP SERVICES"

Selvfølgelig! Her er eksemplerne med lidt mere sammenhæng: Eksempel 1: For at starte "Browser"-tjenesten skal du bruge kommandoen:

NET START BROWSER

Denne kommando aktiverer "Browser"-tjenesten på dit Windows-operativsystem. "Browser"-tjenesten muliggør netværksopdagelse og deling af ressourcer på et lokalt netværk. Eksempel 2: Hvis et tjenestenavn består af flere ord, skal du sætte det i anførselstegn. Her er et eksempel på "DHCP Client"-tjenesten:

NET START "DHCP Klient"

Denne kommando starter DHCP-klienttjenesten (Dynamic Host Configuration Protocol). DHCP er ansvarlig for automatisk at tildele IP-adresser på et netværk. Eksempel 3: Flere eksempler på start af forskellige tjenester:

NET START DHCP KLIENT
NET START EVENTLOG
NET START FILE REPLICATION
NET START NETLOGON
NET START PLUG AND PLAY
NET START FJERN ACCESS CONNECTION MANAGER
NET START ROUTING AND FJERN ACCESS
NET START RPCSS
NET START SCHEDULE
NET START SERVER
NET START SPOOLER
NET START TCP/IP NETBIOS HELPER
NET START UPS
NET START WORKSTATION

Hver af disse kommandoer starter den respektive nævnte tjeneste og aktiverer dermed visse funktioner eller tjenester på dit system. Disse kommandoer er nyttige, når du skal administrere tjenester på et Windows-operativsystem. Her er flere eksempler på, hvordan du bruger`NET START`: Eksempel 4: Se alle startede tjenester på computeren

net start

Beskrivelse: Denne kommando viser en liste over alle startede tjenester på den lokale computer. Eksempel 2: Start af en bestemt tjeneste

net start "Tjenestenavn"

Beskrivelse: Her startes tjenesten med navnet "tjenestenavn". Sørg for at bruge det faktiske navn på tjenesten. Eksempel 5: Vis oplysninger om en fjerntjeneste

net start \\Remote_Computer

Beskrivelse: Denne kommando viser information om startede tjenester på en fjerncomputer med navnet "RemoteComputer". Eksempel 6: Vis oplysninger om en bestemt tjeneste

net start | find "Tjenestenavn"

Beskrivelse: Dette vil lede efter tjenesten med navnet "Service Name" på listen over startede tjenester. Eksempel 7: Start af en tjeneste på en fjerncomputer

net start "Tjenestenavn" /s \\Remote_Computer

Beskrivelse: Denne kommando giver dig mulighed for at starte en tjeneste med navnet "service_name" på en fjerncomputer. Erstat "RemoteComputer" med det faktiske navn på fjerncomputeren. Bemærk venligst, at de nøjagtige tjenestenavne kan variere afhængigt af din systemkonfiguration. brug`NET START /?`i kommandoprompt for at kontrollere de specifikke muligheder og syntaksdetaljer for din version af Windows. Hvis du gerne vil modtage information om specifikke tjenester på systemet, kan du også bruge`SC QUERY`-Brug kommando. Eksempel: Se oplysninger om en bestemt tjeneste

sc query "Tjenestenavn"

Beskrivelse: Denne kommando viser detaljerede oplysninger om en bestemt tjeneste. Erstat "servicenavn" med det faktiske navn på tjenesten.

"NET HELP SERVICES" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Syntaksen for denne kommando er:

SERVICES
NET START kan bruges til at starte tjenester, herunder:

NET START BROWSER 
NET START CLIENT SERVICE FOR NETWARE 
NET START CLIPBOOK 
NET START DHCP CLIENT
NET START EVENTLOG
NET START FILE REPLICATION
NET START NET LOGON 
NET START NT LM SECURITY SUPPORT PROVIDER
NET START PLUG AND PLAY
NET START REMOTE ACCESS CONNECTION MANAGER
NET START ROUTING AND REMOTE ACCESS
NET START RPCLOCATOR
NET START RPCSS
NET START SCHEDULE
NET START SERVER
NET START SPOOLER
NET START TCP/IP NETBIOS HELPER SERVICE
NET START UPS
NET START WORKSTATION

Navne på tjenester, der skrives ved kommandoprompten og består af 
to ord 
eller flere, skal omgives af anførselstegn. NET START "NET LOGON"
starter f.eks. tjenesten Net Logon.

Vigtig information, tip til kommandoen "NET HELP SERVICES"

Det`NET SERVICES`kommandoen på Windows-kommandolinjen er ikke en standard Microsoft-kommando. Derfor kan jeg ikke give konkrete oplysninger om det. Det kan være, at der er sket ændringer eller tilføjelser til Windows-operativsystemet i mellemtiden. Hvis "NET SERVICES" blev implementeret i en nyere version af Windows eller et specifikt softwareprodukt, anbefaler jeg, at du tjekker den officielle dokumentation eller hjælp (`NET SERVICES /?`eller`NET HELP SERVICES`) i kommandoprompten for nøjagtige og opdaterede oplysninger. For generelle opgaver relateret til Windows-tjenester kan du`NET START`og`NET STOP`bruge til at starte og stoppe tjenester også`SC`(Service Control) til avancerede servicestyringsopgaver.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando-linje NET HELP SERVICES - net start kan bruges til at starte tjenesteydelser, herunder: net start Alerter, NET START browser, net start kundeservicerepræsentant for NetWare, NET START CLIPBOOK, NET START DHCP Client, NET START EVENTLOG, NET START FILE replikering, ... .

HTTP: ... console/da/116.htm
0.093
37670
Im Word-Dokument nur eine einzelne Seite im Querformat drucken! The easy Mounting of the VHD under MS Windows 11, 10, ...! Well suited as a cheap PowerPoint pointer? Connection to remote desktop service via command prompt! Befehl um Druckaufträge aufzulisten / abbrechen / Beispiel? Why do I need the Windows Temp directory (11, 10, 8.1, 7)? Generate file hash via command prompt! Can I continue to securely delete the data on Windows 11? Does Windows 10 / 11 get Windows updates if it's not activated? Delete all files except the most recent via command line, script or CMD.EXE?(0)