NET HELP PRINT: skærme udskriftsjob og delt queues.For hver kø, vises en liste over job, der viser størrelsen og status for hvert job, og status ...


... Eksempler på kommandoen "NET HELP PRINT"
... "NET HELP PRINT" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp
... Vigtig information, tip til kommandoen "NET HELP PRINT"

Kommandoen: "NET HELP PRINT" er tændt Windows 11, 10, .. tilgængelig

Eksempler på kommandoen "NET HELP PRINT"

Det`NET PRINT`kommandoen bruges på Windows-kommandolinjen til at vise oplysninger om printerkøer eller administrere udskriftsjob. Her er eksempler på brug af denne kommando: Eksempel 1: Se alle printerkøer på computeren

net print

Beskrivelse: Denne kommando viser alle printerkøer på den lokale computer, inklusive navnene på printerne og antallet af ventende udskriftsjob. Eksempel 2: Se detaljer om en specifik printkø

net print "Printerens navn"

Beskrivelse: En detaljeret liste over afventende udskriftsjob for en bestemt printer med navnet "Printernavn" vises her. Eksempel 3: Send udskriftsjob

echo Prøvetryk > LPT1
net print /d:"Printerens navn" LPT1

Beskrivelse: Denne kommando sender et testudskriftsjob til en printer med navnet "printernavn". Bemærk, at "LPT1" er et eksempel på printerporten og bør udskiftes med den faktiske port. Eksempel 4: Slet udskriftsjob

net print /delete "Printerens navn" Udskriv jobnummer

Beskrivelse: Her slettes et afventende udskriftsjob for en bestemt printer med navnet "Printernavn" og det angivne udskriftsjobnummer. Eksempel 5: Se oplysninger om en fjernprinter

net print \\Remote_Computer\Printerens navn

Beskrivelse: Denne kommando viser oplysninger om en printerkø på en fjerncomputer med navnet "RemoteComputer" og printernavnet "printernavn". Eksempel 6: Vis printkø for en bestemt bruger

net print /user:"Brugernavn"

Beskrivelse: Dette viser udskriftskøen for en bestemt bruger ved navn "brugernavn". Eksempel 7: Slet udskriftsjob for en bestemt printer

net print /purge "Printerens navn"

Beskrivelse: Denne kommando sletter alle ventende udskriftsjob for en bestemt printer med navnet "printernavn". Bemærk venligst, at de nøjagtige printer- eller kønavne kan variere afhængigt af din systemkonfiguration. brug`NET PRINT /?`i kommandoprompt for at kontrollere de specifikke muligheder og syntaksdetaljer for din version af Windows.

"NET HELP PRINT" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Syntaksen for denne kommando er:

NET PRINT
\\computernavn\computernavn
[\\computernavn] job# [/HOLD | /RELEASE | /DELETE]

NET PRINT viser udskriftsjob og delte køer.
For hver kø vises jobbene med størrelse 
og status for hvert job og status for køen.

\\computernavn Er navnet på den computer, der deler 
printer-
køerne.
sharenavn Er navnet på den delte printerkø. 
job# Er det id-nummer, der er knyttet til et 
udskrifts-print
job. På en computer med en eller flere 
printerkøer
knyttes der et entydigt nummer til hvert 
udskriftsjob.
/HOLD Forhindrer, at et job i en kø udskrives.
Jobbet bliver i printerkøen, og andre 
job udskrives før dette job, indtil det 
frigives. 
/RELEASE Genaktiverer et job, der er i 
venteposition.
/DELETE Fjerner et job fra en kø.

NET HELP kommando | MORE viser et hjælpeskærmbillede ad gangen.

Vigtig information, tip til kommandoen "NET HELP PRINT"

Ved brug af`NET PRINT`kommando i Windows-kommandolinjen, skal du bemærke følgende punkter: 1. Administrative privilegier: - Visning af printerkøer og håndtering af udskriftsjob kan kræve administrative tilladelser. Sørg for at åbne kommandoprompt som administrator for at få adgang til alle nødvendige ressourcer. 2. Brug korrekt syntaks: - Sørg for at bruge den korrekte syntaks til`NET PRINT`kommando at bruge. Forkert syntaks kan føre til fejl. Du kan`NET PRINT /?`for at kontrollere de specifikke muligheder og syntaksdetaljer. 3. Printerdrivere og konfiguration: - Kontroller, at printerdriverne og udskriftskøkonfigurationen er korrekte, da problemer i dette område kan forårsage problemer med udskriftsjob. 4. Tjek printerstatus: - Kontroller printerens status for at sikre, at de er operationelle, og at der ikke er fejl. 5. Effekter af sletninger af udskriftsjob: - Sletning af udskriftsjob med`NET PRINT /delete`kan medføre, at udskriftsjob, der allerede er begyndt, bliver annulleret. Sørg for, at dette er bevidst, før du sletter udskriftsjob. 6. Udskriftsjobsikkerhed: - Vær opmærksom på sikkerhedsaspekter, når du ser og sletter udskriftsjob. Uautoriserede ændringer af udskriftsjob kan påvirke brugeroplevelsen. 7. Brug i scripts eller automatisering: - Hvis du`NET PRINT`i scripts eller automatisering, sørg for, at dit script inkluderer kontrol og logning for at minimere uønskede effekter. 8. Udskriftsjob fra fjerncomputere: - Hvis du ser eller administrerer udskriftsjob på en ekstern computer, skal du sikre dig, at du har de nødvendige tilladelser, og at netværksforbindelsen er pålidelig. 9. Versionskompatibilitet: - Bemærk, at tilgængeligheden af ​​visse muligheder og kommandoens adfærd kan variere afhængigt af versionen af ​​Windows. Sørg for, at dine kommandoer er kompatible med den specifikke version af operativsystemet. 10. Logning og logning: - Log handlinger om nødvendigt for at spore ændringer og gøre dem tilgængelige for fremtidig gennemgang. Ved at være opmærksom på disse punkter kan du`NET PRINT`-Brug kommando sikkert og effektivt i dit miljø til at se oplysninger om udskriftskø og administrere udskriftsjob.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando-linje NET HELP PRINT - skærme udskriftsjob og delt queues.For hver kø, vises en liste over job, der viser størrelsen og status for hvert job, og status for de kø.

HTTP: ... console/da/115.htm
0.124
27634

Change the long date format on Windows 10/11!

Habe ich Windows 10 Redstone 4 oder 5 (Creators, Version, System)?

Where can I change the Hertz on the Windows 10 laptop?

Windows 10 "System Recovery" + cmd features!

Druckereigenschaften anzeigen auf Windows 10/11!

Mouse pointer and cursor options open faster on MS Windows 11, 10, ... OS!(0)