NET HELP COMPUTER: tilføjer eller sletter computere fra et domæne-databasen. Denne kommando er kun tilgængelig på Windows NT-servere.


 


... Eksempler på kommandoen "NET HELP COMPUTER"
... "NET HELP COMPUTER" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp
... Vigtig information, tip til kommandoen "NET HELP COMPUTER"

Kommandoen: "NET HELP COMPUTER" er tændt Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. tilgængelig

Eksempler på kommandoen "NET HELP COMPUTER"

Her er eksempler på brug af`NET COMPUTER`kommando i Windows-kommandolinjen (`cmd`), sammen med detaljerede beskrivelser: Eksempel 1: Se oplysninger om lokal computer

net computer

Beskrivelse: Denne kommando udskriver grundlæggende oplysninger om den lokale computer, herunder computernavnet, arbejdsgruppen og andre relevante detaljer. Eksempel 2: Se oplysninger om en specifik fjerncomputer

net computer \\RemoteComputerName

Beskrivelse: Denne kommando giver dig mulighed for at se detaljerede oplysninger om en specifik fjerncomputer ved navn "RemoteComputerName". Dette omfatter oplysninger såsom computernavn, logget på brugernavn og forbindelsesstatus. Eksempel 3: Se oplysninger om alle computere i et domæne

net computer /domain

Beskrivelse: Giver dig mulighed for at se oplysninger om alle computere i domænet. Kommandoen udsender en liste over computere, deres status og andre relevante oplysninger. Eksempel 4: Hent detaljerede oplysninger om en fjerncomputer

net computer \\RemoteComputerName /detailed

Beskrivelse: Med mulighed`/detailed`giver dig mulighed for at få yderligere detaljerede oplysninger om en specifik fjerncomputer. Dette kan omfatte oplysninger om netværksdelinger, gruppemedlemskaber og andre detaljer. Eksempel 5: Se oplysninger om alle computere i en arbejdsgruppe

net computer /arbejdsgruppe

Beskrivelse: Denne kommando udskriver oplysninger om alle computere i arbejdsgruppen, inklusive computernavn og -status. Eksempel 6: Opdatering af computernavnecachedatabasen

net computer /flush

Beskrivelse: Kommandoen`/flush`opdaterer computernavnets cachedatabase på den lokale computer. Dette kan være nyttigt for at sikre, at de seneste oplysninger om computernavne hentes. Disse eksempler giver en række forskellige use cases for`NET COMPUTER`kommando, fra grundlæggende oplysninger om lokale computere til detaljerede oplysninger om fjerncomputere i et domæne eller en arbejdsgruppe. Bemærk, at nogle indstillinger kan variere afhængigt af versionen af ​​Windows, og du kan se de specifikke indstillinger ved at skrive`net computer /?`tjek i kommandoprompten.

"NET HELP COMPUTER" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Syntaksen for denne kommando er:

NET COMPUTER
\\computernavn {/ADD | /DEL}

NET COMPUTER tilføjer eller sletter computere fra en 
domænedatabase. Denne 
kommando er kun tilgængelig på Windows NT Server.

\\computernavn Angiver den computer, der skal føjes til eller 
slettes fra
domænet.
/ADD Føjer den angivne computer til domænet.
/DEL Fjerner den angivne computer fra domænet.

Vigtig information, tip til kommandoen "NET HELP COMPUTER"

Der er ingen specifik "NET HELP COMPUTER"-kommando. Kommandoen`NET HELP`bruges typisk til at yde hjælp til de tilgængelige`NET`- Modtag kommandoer. Men hvis du ønsker specifikke oplysninger om en bestemt`NET`-Kommando, som f.eks`NET COMPUTER`, kan du bruge kommandoen`NET HELP COMPUTER`brug. Her er nogle generelle punkter, du skal overveje, når du`NET HELP`sammen med en bestemt`NET`-Brug kommando: 1. Tjek syntaks: - Kommandoen`NET HELP COMPUTER`eller lignende varianter bør give dig information om den korrekte syntaks for den specifikke kommando. Sørg for at bruge den korrekte syntaks. 2. Forstå parametre: - Outputtet af`NET HELP COMPUTER`vil give dig en liste over tilgængelige parametre og muligheder for den specifikke`NET COMPUTER`-Vis kommando. Forstå betydningen og brugen af ​​disse parametre. 3. Tjek dokumentationen: - Hvis hjælpeoplysningerne ikke er nok, kan du henvise til den officielle Microsoft-dokumentation for den relevante`NET`-Konsulter kommandoen. Der vil du finde mere detaljerede oplysninger og eksempler. 4. Tjek tilladelser: - Nogle`NET`-Kommandoer kræver administrative rettigheder. Sørg for at køre kommandoprompt som administrator for at få adgang til alle nødvendige ressourcer. 5. Kompatibilitet med Windows-versioner: - Tilgængelige muligheder og adfærd kan variere afhængigt af versionen af ​​Windows. Sørg for, at dine kommandoer er kompatible med den specifikke version af operativsystemet. 6. Brug testmiljø: - Test det, hvis det er muligt`NET`kommando i et testmiljø for at minimere indvirkningen på produktionsmiljøet og verificere forventet adfærd. 7. Bemærk sikkerhedsovervejelser: - Nogle`NET`-Kommandoer kan afsløre eller foretage ændringer i sikkerhedsrelaterede oplysninger. Brug dem omhyggeligt og følg din organisations sikkerhedspolitikker. For præcis information anbefaler jeg den specifikke`NET`-Kommando relateret til`NET HELP`i kommandoprompten for at få kontekstafhængig hjælp direkte fra kommandolinjen. For eksempel:`NET HELP COMPUTER`.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando-linje NET HELP COMPUTER - tilføjer eller sletter computere fra et domæne-databasen. Denne kommando er kun tilgængelig på Windows NT-servere.

HTTP: ... console/da/103.htm
0.108
26243
So löschen Sie temporäre Dateien in Windows! Can I use the 3D benchmark on XP as well as on Windows 10 and 11! How can I turn off the date display on the desktop clock? WHQL certified? Where can I see the version of the driver on all MS Windows OS? Alphabetisch, Chronologisch, Numerische, Intuitive Sortierung im Datei Explorer! So löschen Sie temporäre Dateien in Windows! Downloadadresse IE-8 Window-Server 2003 x32 und x64! Warum drehen sich die Herz-Flocken am Desktop? What is Launch IME, what does it do?(0)