mountvol: skaber, sletter eller lister et volumen mount point.


... Eksempler på kommandoen "mountvol"
... "mountvol" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp
... Vigtig information, tip til kommandoen "mountvol"

Kommandoen: "mountvol" er tændt Windows 11, 10, .. tilgængelig

Eksempler på kommandoen "mountvol"

Det`mountvol`kommando i Windows Kommandoprompt bruges til at administrere diskenheder og vise oplysninger om drevbogstaver og volumenpunkter. Her er nogle eksempler på brug af denne kommando: Eksempel 1: Vis alle monterede volumener:

mountvol

Denne kommando viser en liste over alle aktuelt monterede enheder med deres tildelte drevbogstaver og volumenpunkter. Eksempel 2: Vis oplysninger om et specifikt drevbogstav:

mountvol C:

Mere detaljerede oplysninger om den lydstyrke, der er forbundet med drevbogstavet "C:" vises her. Eksempel 3: Slet lydstyrkepunkt for en bestemt lydstyrke:

mountvol C: /D

Denne kommando sletter volumenpunktet for diskenheden med drevbogstavet "C:". Eksempel 4: Oprettelse af et volumenpunkt for en bestemt volumen:

mountvol C: \\?\Volume{45671239-1334-1334-1334-1452783690VÆK}\

Denne kommando opretter et volumenpunkt for diskenheden med drevbogstavet "C:". Volumenpunktet indstilles til den angivne sti. Eksempel 5: Oprettelse af et tomt volumenpunkt:

mountvol D: /L

Denne kommando opretter et tomt volumenpunkt for drevbogstavet "D:". Dette er nyttigt, hvis du vil indstille et specifikt lydstyrkepunkt for en lydstyrke. Bemærk: Bemærk, at nogle`mountvol`- Operationer kræver administratorrettigheder. Kør kommandoprompt som administrator, hvis det er nødvendigt for at få adgang til alle funktioner. Kommandoen`mountvol`har mange muligheder, så du kan`mountvol /?`for at se en liste over tilgængelige muligheder og deres beskrivelser.

"mountvol" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Opretter, sletter eller viser en enheds tilslutningspunkt.

MOUNTVOL [drev:]sti Diskenhedsnavn
MOUNTVOL [drev:]sti /D
MOUNTVOL [drev:]sti /L
MOUNTVOL [drev:]sti /P
MOUNTVOL /R
MOUNTVOL /N
MOUNTVOL /E

sti Angiver den eksisterende NTFS-mappe, hvor 
tilslutnings-
punktet vil være placeret.
Diskenhedsnavn Angiver diskenhedsnavnet, der er 
destinationen for
tilslutningspunktet.
/D Fjerner diskenhedens tilslutningspunkt fra 
den angivne
mappe.
/L Viser navnet på den forbundne diskenhed for 
den angivne
mappe.
/P Fjerner diskenhedens tilslutningspunkt fra den 
angivne mappe,
afbryder diskenheden og indstiller diskenheden, 
så den ikke kan tilsluttes.
Du kan indstille diskenheden, så den kan 
tilsluttes igen, ved at oprette et tilslutningspunkt for
enheden.
/R Fjerner mapperne til diskenhedens 
tilslutningspunkter og indstillingerne i registreringsdatabasen
for diskenheder, som ikke længere findes i 
systemet.
/N Deaktiverer automatisk tilslutning af nye 
diskenheder.
/E Genaktiverer automatisk tilslutning af nye 
diskenheder.

De mulige værdier for diskenhedsnavn sammen med de aktuelle
tilslutningspunkter er:

\\?\Volume{f6d8de5b-5f4d-11dd-ab3d-806e6f6e6963}\
D:\

\\?\Volume{f6d8de5c-5f4d-11dd-ab3d-806e6f6e6963}\
E:\

\\?\Volume{f6d8de5d-5f4d-11dd-ab3d-806e6f6e6963}\
F:\

\\?\Volume{f6d8de5e-5f4d-11dd-ab3d-806e6f6e6963}\
G:\

\\?\Volume{f6d8de5f-5f4d-11dd-ab3d-806e6f6e6963}\
H:\

\\?\Volume{f6d8de60-5f4d-11dd-ab3d-806e6f6e6963}\
I:\

\\?\Volume{f6d8de61-5f4d-11dd-ab3d-806e6f6e6963}\
J:\

\\?\Volume{f6d8de62-5f4d-11dd-ab3d-806e6f6e6963}\
K:\

\\?\Volume{f6d8de63-5f4d-11dd-ab3d-806e6f6e6963}\
C:\

\\?\Volume{f6d8de68-5f4d-11dd-ab3d-806e6f6e6963}\
L:\

\\?\Volume{f6d8de69-5f4d-11dd-ab3d-806e6f6e6963}\
A:\

Vigtig information, tip til kommandoen "mountvol"

Ved brug af`mountvol`kommando i Windows kommandoprompt, er der nogle vigtige overvejelser at huske på: 1. Administratorrettigheder: Specifikke`mountvol`- Operationer kræver administratorrettigheder. Sørg for at køre kommandoprompt som administrator, hvis det er nødvendigt.

Højreklik -> "Som Administrator udføre"

2. Risiko for ændringer i volumenpunkter: Vær forsigtig, når du ændrer eller sletter lydstyrkepunkter, da dette kan påvirke systemets funktionalitet. Ændringer af volumenpunkter bør kun foretages, hvis du ved præcis, hvad du gør. 3. Forbindelse med gyldig sti: Hvis du opretter et nyt volumenpunkt, skal du sørge for, at den angivne sti er gyldig. Forkerte stier kan føre til problemer. 4. Korrekt brug af`/D`(Slet): Hvis du har muligheden`/D`For at slette et lydstyrkepunkt skal du sørge for, at lydstyrkepunktet ikke længere er nødvendigt. Sletning af et volumenpunkt kan resultere i, at stien bliver utilgængelig. 5. Korrekt format for volumen-id: Når du bruger kommandoen til at oprette et volumenpunkt og angiver et volumen-id, skal du sørge for at bruge det korrekte format. Volumen-id'et skal være med`\\?\Volume{}`begynde, efterfulgt af en unik identifikator. 6. Omhyggelig håndtering af drevbogstaver: Ændringer af drevbogstaver bør foretages omhyggeligt, da de kan påvirke eksisterende stier og genveje. 7. Sikkerhedskopiering af vigtige data: Før du foretager større ændringer af volumenpunkter, skal du sikre dig, at vigtige data er sikkerhedskopieret for at undgå datatab. 8. Kendskab til filsystem: Det er nyttigt at have en grundlæggende viden om filsystemet, og hvordan volumenpunkter fungerer for at bruge`mountvol`-Kommando til at bruge effektivt. Disse overvejelser bør bidrage til`mountvol`-Kommando bruges sikkert og effektivt. Hvis du er usikker eller har specifikke krav, kan du undersøge yderligere oplysninger eller rådføre dig med en erfaren administrator.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando-linje mountvol - skaber, sletter eller lister et volumen mount point.

HTTP: ... console/da/096.htm
0.093
16892
Windows 8.1 and 10: Show installed updates or uninstall? I have a question, can someone see if I was on their facebook profile? And if so, how? Quick dock and compare the windows under Windows 8.1 / 10! What does the hide system mouse pointer feature? Windows-8 and 8.1 on Oracle VM VirtualBox, i got an error message during installation! ERR_EMPTY_RESPONSE, Message? Run Windows 8.1 or 10 explorer in administrative mode (open, call, start, find)? Der FireFox Internet Browser friert ein und lässt sich nicht beenden auf Windows 10! Wo finde ich Windows-8 Fax und Scan, um Dokumente in Win 8.1 und 8 scannen und faxen zu können? What brings the user the Dual View and cloning in the Font Viewer?(0)