END - OF - STANDARD - COMANDS: END - OF - STANDARD - COMANDS


... Eksempler på kommandoen "END - OF - STANDARD - COMANDS"
... "END - OF - STANDARD - COMANDS" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp
... Vigtig information, tip til kommandoen "END - OF - STANDARD - COMANDS"

Kommandoen: "END - OF - STANDARD - COMANDS" er tændt Windows 11, 10, .. ikke tilgængelig

Eksempler på kommandoen "END - OF - STANDARD - COMANDS"

Windows Command Line (CMD) giver mange indbyggede kommandoer, der kan betragtes som standardkommandoer. Her er nogle af de almindeligt anvendte CMD-kommandoer: 1. CD (Skift bibliotek): Ændrer den aktuelle arbejdsmappe.

CD sti\for\vejviser

2. DIR (mappeliste): Viser en liste over filer og undermapper i den aktuelle mappe.

DIR

3. KOPI (Kopiér filer): Kopierer en eller flere filer fra en kilde til en destination.

COPY Kildefilens destinationsmappe

4. DEL (Slet filer): Sletter en eller flere filer.

DEL fil

5. REN (Omdøb): Omdøber en fil eller mappe.

REN Old_File New_File

6. MD (Make Directory): Opretter en ny mappe.

MD ny_mappe

7. RD (Fjern bibliotek): Fjerner en tom mappe.

RD Directory_to_remove

8. TYPE (Vis indhold): Viser indholdet af en tekstfil.

TYPE filnavn.txt

9. EXIT (Afslut kommandoprompt): Afslutter kommandoprompten.

EXIT

10. CLS (Ryd skærm): Rydder skærmens indhold.

CLS

11. FLYT (Flyt filer): Flytter filer og mapper fra en kilde til en destination.

MOVE Kildefilens destinationsmappe

12. XCOPY (Udvidet kopi): Kopierer filer og mapper med avancerede muligheder.

XCOPY Kildemål /Muligheder

13. ATTRIB (Filattributter): Viser eller ændrer attributterne for filer eller mapper.

ATTRIB +R fil.txt

14. PING (netværksping): Sender netværksanmodninger til en IP-adresse eller vært og måler responstiden.

PING www.example.com

15. IPCONFIG (IP-konfiguration): Viser IP-konfigurationen for alle netværksadaptere på computeren.

IPCONFIG

Dette er blot nogle få eksempler på standard CMD-kommandoer. Der er mange andre kommandoer med forskellige funktioner og muligheder. Du kan bruge hjælpefunktionen til at lære mere om hver kommando ved at vælge kommandoen med kontakten`/?`udføre, f.eks`DIR /?`eller`COPY /?`.

"END - OF - STANDARD - COMANDS" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(c) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

'STANDARD_END' blev ikke genkendt som en intern eller ekstern 
kommando,
et program eller en batchfil.

Vigtig information, tip til kommandoen "END - OF - STANDARD - COMANDS"

Der er et par vigtige punkter at huske på, når du bruger standard CMD-kommandoer i Windows: 1. Stidetaljer og mellemrum: - Sørg for, at stier er omgivet af anførselstegn, hvis de indeholder mellemrum. - Eksempel:`CD "C:\Program Files"` 2. Filkonflikter: - Til kommandoer som f.eks`COPY`,`MOVE`eller`DEL`filkonflikter kan forekomme. Bemærk, hvordan kommandoen håndterer eksisterende filer. - Brug`COPY /Y`eller`DEL /F`at undertrykke spørgsmål. 3. Tilladelser: - Sørg for, at brugeren, der udfører kommandoerne, har de nødvendige tilladelser til handlingerne. For eksempel kræver sletning af filer skrivetilladelser. 4. Relative og absolutte stier: - Forstå forskellen mellem relative og absolutte stier. En relativ sti er baseret på den aktuelle arbejdsmappe, mens en absolut sti angiver den fulde sti fra roden. 5. Jokertegn (*, ?): - Jokertegn som`*`(for nul eller flere tegn) og`?`(for et enkelt tegn) kan bruges i kommandoer som f.eks`DIR`,`COPY`og`DEL`kan bruges til at vælge filer. 6. Filtyper og attributter: - Nogle kommandoer tillader arbejde med filtyper og attributter. kan f.eks`ATTRIB`og`XCOPY`kan bruges til at ændre eller kopiere filattributter. 7. Syntaks for kommandoer: - Sørg for at bruge den korrekte syntaks til kommandoerne. Du kan`kommando /?`for at se hjælpen og gennemgå de tilgængelige muligheder. - Eksempel:`COPY /?`viser hjælpen til`COPY`-kommando. 8. Netværkskommandoer: - Til kommandoer som f.eks`PING`og`IPCONFIG`Det er vigtigt at forstå, hvordan de får adgang til netværk.`PING`kan bruges til at kontrollere tilgængeligheden af ​​en vært mens`IPCONFIG`Viser netværksoplysninger. 9. Batch-scripts: - Hvis du vil køre flere kommandoer i træk, kan du oprette et batchscript. Sørg for at placere kommandoerne i batchfilen i den rigtige rækkefølge og syntaks. 10. Sikkerhed: - Vær forsigtig, når du bruger kommandoer, der kan slette filer eller foretage systemændringer. Tjek altid omhyggeligt, før du udfører sådanne kommandoer. 11. Opdateringer og versionsforskelle: - Bemærk, at der kan være forskelle i de tilgængelige kommandoer og deres muligheder mellem forskellige versioner af Windows. Opdater jævnligt dit operativsystem for at sikre, at du får de nyeste funktioner og sikkerhedsforbedringer.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando-linje END - OF - STANDARD - COMANDS - END - OF - STANDARD - COMANDS

HTTP: ... console/da/072.htm
0.156
14818

Windows 10 / 11 control system (classic panel)!

Start Windows 10/11 Task Manager!

Standby, Ruhezustand oder Sperren im Startmenü!

Enable History Printer for Windows 10/11 easy and smart Feature!

Windows 10 / 11 and the Media-Payer 12!

What is going on with the duration column on Windows 10?(0)