VOL: Viser diskenhedens navn og serienummer.


... Eksempler på kommandoen "VOL"
... "VOL" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp
... Vigtig information, tip til kommandoen "VOL"

Kommandoen: "VOL" er tændt Windows 11, 10, .. tilgængelig

Eksempler på kommandoen "VOL"

Det`VOL`kommandoen i Windows kommandoprompt bruges til at vise navnet på disken (volumen). Her er nogle eksempler: Eksempel 1: Visning af volumennavnet på det aktuelle drev:

VOL

Beskrivelse: Denne kommando viser volumennavnet på det aktuelle drev. Eksempel 2: Vis disknavnet for et specifikt drev (f.eks. drev C:):

VOL C:

Beskrivelse: Navnet på databæreren for C:-drevet vises her. Bemærkninger: 1. Den`VOL`kommando udsender typisk en simpel streng, der repræsenterer navnet på disken. For eksempel kunne outputtet være "Lydstyrke i drev C: er Windows". 2. Outputtet af`VOL`afhænger af drevets filsystem. Forskellige drev kan vise forskellige oplysninger. 3.`VOL`er nyttig til at vise navnet på et drev på kommandolinjen. Det bruges ofte i batchfiler eller scripts til at udtrække information om det aktuelle drev. 4. Hvis det aktuelle drev ikke er angivet, vises volumennavnet for den aktuelle arbejdsmappe. Eksempel 3: Brug i et batchscript:

@ECHO OFF
VOL
REM Rest af Batch-scripts

Beskrivelse: Dette eksempel viser disknavnet i begyndelsen af ​​et batchscript. Eksempel 4: Brug med en variabel i et batchscript:

@ECHO OFF
SET køre=C
VOL %køre%:
REM Rest af Batch-scripts

Beskrivelse: Her vises volumennavnet for C:-drevet i en batch-fil med en variabel. Det er vigtigt at bemærke det`VOL`bruges typisk kun til at vise information om diske og foretager ingen ændringer i systemet.

"VOL" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Viser diskenhedens navn og serienummer, hvis det findes.

VOL [drev:]

Vigtig information, tip til kommandoen "VOL"

Ved brug af`VOL`kommando i Windows kommandoprompt, er der et par punkter at bemærke: 1. Nem disknavnvisning: Den`VOL`kommando udskriver navnet på diskenheden for det angivne drev. Outputtet kan være en simpel streng, der repræsenterer navnet.

VOL C:

For eksempel vises "Lydstyrke i drev C: er Windows". 2. Kørebogstav påkrævet: Til`VOL`For at bruge dette skal du angive et drevbogstav som argument. Ellers vil den aktuelle arbejdsmappe blive brugt som standard.

VOL D:

3. Ingen ændringer i systemet: `VOL`er en kommando, der viser information, men som ikke foretager nogen ændringer i filsystemet eller disken. Det er sikkert at bruge det til at vise navnet på en disk. 4. Brug i scripts og batchfiler: `VOL`bruges ofte i scripts og batchfiler til at udtrække navnet på den aktuelle disk og udføre handlinger baseret på det.

@ECHO OFF
SET køre=C
VOL %køre%:
REM Rest af Batch-scripts

Her vises disknavnet for C:-drevet i en batch-fil med en variabel. 5. Kan variere afhængigt af system: Det nøjagtige output af`VOL`kan variere afhængigt af det anvendte Windows-system og drevets filsystem. Det kan også afhænge af de tilladelser, brugeren har på drevet. 6. En del af Windows-operativsystemer: `VOL`er en indbygget kommando i de fleste Windows-operativsystemer og kræver typisk ikke yderligere software for at blive installeret. 7. Returnerer det aktuelle disknavn: Hvis der ikke er angivet noget drevbogstav, vises`VOL`navnet på disken for den aktuelle arbejdsmappe.

VOL

Volumenavnet for det aktuelle drev vises her. Det er vigtigt at understrege`VOL`er generelt sikkert at bruge og er beregnet til at vise information. Den udfører ingen handlinger, der påvirker filsystemet eller disken.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando-linje VOL - Viser diskenhedens navn og serienummer.

HTTP: ... console/da/070.htm
0.077
13408

Restart the MS Explorer in Windows 8.1 / 10 / 11 (Reset, Filemanager)!

Create a screenshot in Windows 8.1 / 10 and auto-save as a file!

What is phishing?

Can I use the screen testing tools on MS Windows 11 OS?

Facebook und andere Passwörter herausfinden ohne zurücksetzen?

Change settings in Win 8.1/8 when to be notified about customizes on your computer!(0)