ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP SHIFT
Ændrer placeringen af parametre til en batchfil.

SHIFT

Hvis kommandoudvidelserne er aktiveret, understøtter kommandoen
SHIFT
parameteren /n, der fortæller kommandoen, at den skal starte
forskydningen
ved det n'te argument, hvor n kan være mellem nul og otte.
Eksempelvis vil:

SHIFT /2

forskyde %3 til %2, %4 til %3, osv. og lade %0 og %1 være
uændret.C:\WINDOWS>HELP SORT
SORT [/R] [/+n] [/M kilobyte] [/L landestandard] [/REC
poststørrelse]
[[drev1:][sti1]filnavn1] [/T [drev2:][sti2]]
[/O [drev3:][sti3]filnavn3]
/+n Angiver tegnnummeret, n, der skal
begynde de
enkelte sammenligninger. /+3
angiver, at hver
enkelt sammenligning skal begynde
ved det
3. tegn i hver linje. Linjer med
færre end n
tegn sammenlignes før andre linjer.
Som
standard starter sammenligninger
med det
første tegn i hver linje.
/L[OCALE] landestandard Overskriver systemets
standardlandestandarder
med den angivne standard.
Landestandarden
""C"" giver den hurtigste
sammenligningssekvens
og er p.t. det hurtigste
alternativ. SORT
skelner altid mellem store og små
bogstaver.
/M[EMORY] kilobyte Angiver, hvor mange kilobyte
hovedhukommelse
der skal bruges til sorteringen.
Hukommelsens
størrelse er altid begrænset til et
minimum på
160 kilobyte. Hvis der er angivet
hukommelses-
størrelse, anvendes den nøjagtige
mængde til
sorteringen, uanset hvor meget
hovedhukommelse
der er til rådighed.

Den bedste ydeevne opnås normalt
ved ikke at
angive en hukommelsesstørrelse. Som
standard
vil sorteringen foregå i én omgang
(ingen
midlertidig fil), hvis den passer i
den
maksimale standardhukommelse,
ellers foregår
den i to omgange, hvor de delvist
sorterede
data gemmes i en midlertidig fil,
så den
mængde hukommelse, der bruges til
såvel
sorteringen som sammenfletningen,
er lige stor.
Den maksimale hukommelsesstørrelse
er som
standard 90% af den tilgængelige
hovedhukommelse, hvis såvel input
som output
er filer, ellers er den 45%.
/REC[ORD_MAXIMUM] tegn Angiver det maksimale antal tegn i
en post
(standard er 4096, maksimum er
65535).
/R[EVERSE] Bytter om på sorteringsrækkefølgen,
dvs.
sorterer fra Z til A og derefter
fra 9 til 0.
[drev1:][sti1]filnavn1 Angiver filen, der skal sorteres.
Hvis den
ikke er angivet, sorteres
standardinputfilen.
Angivelse af inputfilen er
hurtigere end at
omdirigere den samme fil som
standardinput.
/T[EMPORARY]
[drev2:][sti2] Angiver stien til mappen, der skal
rumme
sorteringsfunktionens arbejdslager
i tilfælde
af, at dataene ikke passer i
hovedhukommelsen.
Standarden er at bruge systemets
midlertidige
mappe.
/O[UTPUT]
[drev3:][sti3]filnavn3 Angiver filen, hvori det sorterede
input skal
gemmes. Hvis den ikke angives,
skrives
dataene til standardoutputfilen.
Det er
hurtigere at angive outputfilen end
at
omdirigere standardoutputtet til
samme fil.
C:\WINDOWS>HELP START
Starter et separat vindue til kørsel af et program eller en
kommando.

START ["titel"] [/D sti] [/I] [/MIN] [/MAX] [/SEPARATE | /SHARED]
[/LOW | /NORMAL | /HIGH | /REALTIME | /ABOVENORMAL |
/BELOWNORMAL]
[/AFFINITY<hex-tilhørsforhold>] [/WAIT] [/B]
[kommando/program]
[parametre]

"titel" Titel, som skal vises i vinduets titellinje.
sti Startmappe
B Starter programmet uden at åbne et nyt vindue.
Programmet ignorerer håndteringen af ^C.
Medmindre programmet
aktiverer ^C behandling, er ^Break den eneste
måde at afbrydet
programmet på
I Det nye miljø vil være det oprindelige miljø, som
gives videre
til cmd.exe og ikke det aktuelle miljø.
MIN Starter vinduet minimeretr
MAX Starter vindue maksimeret
SEPARATE Starter 16-bit program til Windows i separat
hukommelsesområde
SHARED Starter 16-bit program til Windows i delt
hukommelsesområde
LOW Starter programmet med prioritet IDLE
NORMAL Starter programmet med prioritet NORMAL
HIGH Starter programmet med prioritet HIGH
REALTIME Starter programmet med prioritet REALTIME
ABOVENORMAL Starter programmet med prioritet ABOVENORMAL
BELOWNORMAL Starter programmet med prioritet BELOWNORMAL
AFFINITY Det nye program vil have den angivne processor-
tilhørsforholdsmaske udtrykt som hexadecimaltal.
WAIT Start programmet, og vent på, at det afslutter
kommando/program
Hvis det er en intern cmd-kommando eller en
batchfil,
køres kommandofortolkeren med parameteren /K til
cmd.exe.
Dette betyder, at vinduet fortsat vil blive vist,
når kommandoen
er kørt.

Hvis det ikke er en intern cmd-kommando eller
batchfil,
er det et program og vil blive kørt enten i et
vindue
eller som et konsolprogram.

parametre Dette er de parametre, som gives til
kommando/program

BEMÆRK: Indstillingerne SEPERATE og SHARED understøttes ikke på
64 bit-platforme.

Hvis kommandoudvidelserne er aktiveret, ændres ekstern
kommandostart
vha. kommandolinjen eller kommandoen START på følgende måde:

filer, der ikke kan udføres, kan startes vha. deres
filtilknytning, blot
ved at skrive navnet på filen som en kommando, (f.eks. vil
WORD.DOC
starte programmet, der er knyttet til filtypenavnet .DOC).
Se kommandoerne ASSOC og FTYPE vedrørende oprettelse af disse
til-
knytninger fra et kommandoscript.

Under udførelsen af et program, der er et 32-bit GUI-program,
venter CMD.EXE
ikke på, at programmet afsluttes, inden der returneres til
kommandoprompten. Denne nye virkemåde forekommer IKKE, når
der udføres
kommandoer fra et kommandoscript.

Når der udføres en kommandolinje, hvis første token er strengen
"CMD"
uden kvalifikator for filtypenavn eller sti, erstattes "CMD"
med
værdien af variablen COMSPEC. Dette forhindrer, at CMD.EXE
hentes
fra den aktuelle mappe.

Når der udføres en kommandolinje, hvis første token IKKE
indeholder et
filtypenavn, anvender CMD.EXE værdien af miljøvariablen
PATHEXT til at bestemme, hvilke filtypenavne der skal
søges efter og i hvilken rækkefølge. Standardværdien for
variablen PATHEXT
er:

.COM;.EXE;.BAT;.CMD

Bemærk, at syntaksen er den samme som for variablen PATH med
semikoloner mellem elementerne.

Når der søges efter en eksekverbar fil, og intet svarer til
filtypenavnet,
kontrolleres det, om navnet svarer til mappenavnet. Hvis det er
tilfældet
starter kommandoen START Stifinder med den pågældende sti. Hvis
det gøres
fra kommandolinjen, svarer det til at udføre en CD /D til stien.
GOTO : HELP SUBST

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando-linje SHIFT - Ændrer placeringen af udskiftelige parametre til batchfiler.

HTTP: ... console/da/060.htm
0.14
18031

Fuzzy display with higher DPI values ​​corrected with SetProcessDPIAware!

 /

Ease access to Mouse Setting from Task-Bar To-Tray or Main Menu !

 /

Why do some file/directory sizes have underline? I would like to turn off!

 /

Find optional driver updates under Windows 11!

 /

Wrong calendar week under Windows 11, 10, ... is displayed!

 /

Change the size of text in Windows 10/11!

 /

What is a peripheral device?

 /

Ability to batch rename files in lower and upper case?

 /

Difference between standard user and admin / accounts?

 /

Modify the touchpad in Windows 11!

 /

What is Synchronize (sync)?

 /

Hard disk does not start, clicks are heard?

 /