ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP SETLOCAL
Begynder at gøre miljøændringer lokale i en batchfil.
Miljøændringer
foretaget efter udstedelsen af SETLOCAL er lokale for batchfilen.
ENDLOCAL skal udstedes for at gendanne de tidligere
indstillinger.
Når slutningen af et batchscript er nået, udføres en implicit
ENDLOCAL
for enhver udestående SETLOCAL-kommando, der er udstedt af det
pågældende batchscript.

SETLOCAL

Hvis kommandoudvidelserne er aktiveret, ændres SETLOCAL på
følgende måde:

Batchkommandoen SETLOCAL accepterer nu valgfrie argumenter:
ENABLEEXTENSIONS / DISABLEEXTENSIONS
aktiverer eller deaktiverer udvidelser af
kommandofortolkeren. Skriv CMD /? for at få
yderligere
oplysninger.
ENABLEDELAYEDEXPANSION / DISABLEDELAYEDEXPANSION
aktiverer eller deaktiverer udvidelse af forsinkede
miljøvariabler. Skriv SET /? for at få yderligere
oplysninger.
Disse modifikatorer varer indtil den tilsvarende ENDLOCAL-
kommando,
uanset deres indstilling før SETLOCAL-kommandoen.

Kommandoen SETLOCAL indstiller værdien af ERRORLEVEL, hvis den
får
et argument. Den vil være nul, hvis et af de to gyldige
argumenter
er angivet, og ellers et. Du kan bruge disse batchscripts til at
bestemme, om udvidelserne er tilgængelige, vha. følgende teknik:

VERIFY OTHER 2>null
SETLOCAL ENABLEEXTENSIONS
IF ERRORLEVEL 1 echo Udvidelserne kan ikke aktiveres

Dette fungerer, fordi på ældre versioner af CMD.EXE indstiller
SETLOCAL
IKKE værdien ERRORLEVEL. Med et forkert argument initialiserer
kommandoen
VERIFY ikke værdien af ERRORLEVEL til en anden værdi end nul.C:\WINDOWS>HELP SHIFT
Ændrer placeringen af parametre til en batchfil.

SHIFT

Hvis kommandoudvidelserne er aktiveret, understøtter kommandoen
SHIFT
parameteren /n, der fortæller kommandoen, at den skal starte
forskydningen
ved det n'te argument, hvor n kan være mellem nul og otte.
Eksempelvis vil:

SHIFT /2

forskyde %3 til %2, %4 til %3, osv. og lade %0 og %1 være
uændret.C:\WINDOWS>HELP SORT
SORT [/R] [/+n] [/M kilobyte] [/L landestandard] [/REC
poststørrelse]
[[drev1:][sti1]filnavn1] [/T [drev2:][sti2]]
[/O [drev3:][sti3]filnavn3]
/+n Angiver tegnnummeret, n, der skal
begynde de
enkelte sammenligninger. /+3
angiver, at hver
enkelt sammenligning skal begynde
ved det
3. tegn i hver linje. Linjer med
færre end n
tegn sammenlignes før andre linjer.
Som
standard starter sammenligninger
med det
første tegn i hver linje.
/L[OCALE] landestandard Overskriver systemets
standardlandestandarder
med den angivne standard.
Landestandarden
""C"" giver den hurtigste
sammenligningssekvens
og er p.t. det hurtigste
alternativ. SORT
skelner altid mellem store og små
bogstaver.
/M[EMORY] kilobyte Angiver, hvor mange kilobyte
hovedhukommelse
der skal bruges til sorteringen.
Hukommelsens
størrelse er altid begrænset til et
minimum på
160 kilobyte. Hvis der er angivet
hukommelses-
størrelse, anvendes den nøjagtige
mængde til
sorteringen, uanset hvor meget
hovedhukommelse
der er til rådighed.

Den bedste ydeevne opnås normalt
ved ikke at
angive en hukommelsesstørrelse. Som
standard
vil sorteringen foregå i én omgang
(ingen
midlertidig fil), hvis den passer i
den
maksimale standardhukommelse,
ellers foregår
den i to omgange, hvor de delvist
sorterede
data gemmes i en midlertidig fil,
så den
mængde hukommelse, der bruges til
såvel
sorteringen som sammenfletningen,
er lige stor.
Den maksimale hukommelsesstørrelse
er som
standard 90% af den tilgængelige
hovedhukommelse, hvis såvel input
som output
er filer, ellers er den 45%.
/REC[ORD_MAXIMUM] tegn Angiver det maksimale antal tegn i
en post
(standard er 4096, maksimum er
65535).
/R[EVERSE] Bytter om på sorteringsrækkefølgen,
dvs.
sorterer fra Z til A og derefter
fra 9 til 0.
[drev1:][sti1]filnavn1 Angiver filen, der skal sorteres.
Hvis den
ikke er angivet, sorteres
standardinputfilen.
Angivelse af inputfilen er
hurtigere end at
omdirigere den samme fil som
standardinput.
/T[EMPORARY]
[drev2:][sti2] Angiver stien til mappen, der skal
rumme
sorteringsfunktionens arbejdslager
i tilfælde
af, at dataene ikke passer i
hovedhukommelsen.
Standarden er at bruge systemets
midlertidige
mappe.
/O[UTPUT]
[drev3:][sti3]filnavn3 Angiver filen, hvori det sorterede
input skal
gemmes. Hvis den ikke angives,
skrives
dataene til standardoutputfilen.
Det er
hurtigere at angive outputfilen end
at
omdirigere standardoutputtet til
samme fil.

GOTO : HELP START

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando-linje SETLOCAL - Åbner for ændringer af miljøvariabler, som er lokale i en batchfil.

HTTP: ... console/da/059.htm
0.234
19674

Hide the Mouse Pointer on all Windows Desktop and Server OS!

 /

Large menu with touchscreen on Windows 11!

 /

Übersetzen, oder ändern Sie die Sprache, aber wie?

 /

Standby blockieren wenn der MS Windows 11, 10, .. PC aus dem Standby aufwacht!

 /

Was ist der Mandela Effekt?

 /

Daten entsperren unter Windows ohne wenn und aber!

 /

Was ist USB (Schnittstelle)?

 /

Can I turn off the Aero in Windows 7 to 100 , not turn off it?

 /

Run Internet Explorer on Windows 10 , can I do?

 /

What is a horizontal gradient?

 /

Probleme mit Windows 10 Ordnerschutz und Defender!

 /

Use the file time customize tool on Windows 11 as on Windows 10, ...!

 /