ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP RENAME
Omdøber en eller flere filer.

RENAME [drev:][sti]filnavn1 filnavn2.
REN [drev:][sti]filnavn1 filnavn2.

Bemærk, at du ikke kan angive et nyt drev eller
en ny sti til filen, som skal omdøbes.C:\WINDOWS>HELP REPLACE
Erstatter filer.

REPLACE [drev1:][sti1]filnavn [drev2:][sti2] [/A] [/P] [/R] [/W]
REPLACE [drev1:][sti1]filnavn [drev2:][sti2] [/P] [/R] [/S] [/W]
[/U]

[drev1:][sti1]filnavn Angiver kildefilen eller -filerne.
[drev2:][sti2] Angiver destinationsmappen,
hvor filer skal erstattes.
/A Føjer nye filer til destinationsmappen.
Den kan ikke bruges med parametrene /S
eller /U.
/P Beder om bekræftelse før erstatning af en
fil
eller tilføjelse af en kildefil.
/R Erstatter både skrivebeskyttede filer såvel
som
ubeskyttede filer.
/S Erstatter filer i alle destinationsmappens
undermapper. Den kan ikke bruges med
parameteren /A.
/W Venter på, at du skal indsætte en diskette
før start.
/U Erstatter (opdaterer) kun
destinationsfiler,
der er ældre end kildefilerne. Kan ikke
benyttes med
parameteren /A.C:\WINDOWS>HELP RMDIR
Fjerner (sletter) en mappe.

RMDIR [/S] [/Q] [drev:]sti
RD [/S] [/Q] [drev:]sti

/S Fjerner den angivne mappe samt alle dens underordnede
mapper
og filer. Bruges til at fjerne et mappetræ.

/Q Spørger ikke om bekræftelse før mappetræ fjernes med
/S
GOTO : HELP SET

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando-linje RENAME - Omdøber en eller flere filer.

HTTP: ... console/da/055.htm
0.155
12027

Will Explorer Q-Dir work on Windows 11, 10, 8.1, ...?

 /

Do I have to insure this analog watch or is it possible without insurance?

 /

Windows 10 / 11 mstsc, where is it stored?

 /

Customize folder Columns / Save in Quad Explorer on Windows 10, 8.1, ...!

 /

For what please these energy efficiency improvements for MS Windows OS?

 /

The timer can not be set to prevent standby, why?

 /

Fehlermeldung kein Scanner angeschlossen Windows 10?

 /

Open Don'tSleep settings under Windows!

 /

Filenames to file timestamps, I want set the time to 00:00:00?

 /

Turn off Password in Windows 10 / 11 (hibernation, energy saving), but can I?

 /

Change Windows 7 Product Key?

 /

The Photo Resizer for all Microsoft Windows Desktop and Server OS!

 /