REN: Omdøber en eller flere filer.


... Eksempler på kommandoen "REN"
... "REN" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp
... Vigtig information, tip til kommandoen "REN"

Kommandoen: "REN" er tændt Windows 11, 10, .. tilgængelig

Eksempler på kommandoen "REN"

Det`REN`-Kommando (Omdøb) i Windows Kommandoprompt bruges til at omdøbe filer eller mapper. Her er nogle eksempler på brug af`REN`-Kommando: Eksempel 1: Omdøb fil:

REN gammel_fil.txt Ny fil.txt

Beskrivelse: Denne kommando omdøber filen "OldFile.txt" til "NewFile.txt". Eksempel 2: Omdøb mappe:

REN Old_directory New_directory

Beskrivelse: Her er mappen "OldDirectory" omdøbt til "NewDirectory". Eksempel 3: Omdøb med relative stier:

REN ..\gammel_mappe ..\Ny mappe

Beskrivelse: Ved at bruge relative stier kan filer eller mapper i overordnede eller underordnede mapper omdøbes. Eksempel 4: Skift filtypenavn:

REN dokument.txt dokument.doc

Beskrivelse: Her ændres filtypenavnet fra "Document.txt" til "Document.doc". Eksempel 5: Brug jokertegn:

REN *.txt *.bak

Beskrivelse: Denne kommando ændrer filtypenavnet for alle tekstfiler i den aktuelle mappe fra ".txt" til ".bak". Eksempel 6: Omdøb mappe med undermapper:

REN /S Old_main directory New_main directory

Beskrivelse: Ved at bruge muligheden`/S`Hovedmappen med alle undermapper omdøbes. Det er vigtigt at bemærke, at`REN`-kommandoen er kraftfuld, og der skal udvises forsigtighed, især når du bruger jokertegn eller rekursivt (`/S`) anvendes. Det anbefales, at du udfører en sikkerhedskopi, før du anvender kommandoen, for at undgå utilsigtet tab af data.

"REN" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Omdøber en eller flere filer.

RENAME [drev:][sti]filnavn1 filnavn2.
REN [drev:][sti]filnavn1 filnavn2.

Bemærk, at du ikke kan angive et nyt drev eller
en ny sti til filen, som skal omdøbes.

Vigtig information, tip til kommandoen "REN"

Ved brug af`REN`kommando (Omdøb) i Windows-kommandoprompten, er der nogle vigtige punkter at bemærke: 1. Mellemrum og specialtegn: Hvis fil- eller mappenavne indeholder mellemrum eller specialtegn, skal de være omgivet af dobbelte anførselstegn. Dette sikrer, at`REN`kommandoen fortolker fil- eller mappenavnet korrekt.

REN "Gammel Name.txt" "Nyere Name.txt"

2. Filudvidelser: Den`REN`kommandoen kan også bruges til at ændre filtypenavne. Sørg for at bruge den korrekte syntaks.

REN dokument.txt dokument.doc

3. Pladsholdere og mønstre: Den`REN`-Command understøtter jokertegn, nyttige til at omdøbe flere filer på én gang. For eksempel:

REN *.txt *.bak

Dette ændrer filtypenavnet for alle tekstfiler i den aktuelle mappe fra ".txt" til ".bak". 4. Mulighed`/S`(rekursiv): Muligheden`/S`kan bruges til rekursivt at anvende kommandoen til undermapper. Vær forsigtig, når du bruger denne mulighed for at undgå uønskede omdøbninger i mange filer og mapper.

REN /S Old_main directory New_main directory

5. Vær forsigtig, når du overskriver: Sørg for, at det nye navn ikke allerede er i brug af en eksisterende fil eller mappe. Det`REN`-Kommando overskriver uden varsel. 6. Udfør en sikkerhedskopi: Især når du omdøber flere filer eller mapper, er det tilrådeligt at udføre en sikkerhedskopi for at undgå utilsigtet tab af data. Det er vigtigt at`REN`-Kommando skal bruges med forsigtighed, især når du bruger jokertegn eller den rekursive mulighed. Kontroller omhyggeligt de tilsigtede filer eller mapper, der skal omdøbes for at undgå uønskede konsekvenser.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando-linje REN - Omdøber en eller flere filer.

HTTP: ... console/da/054.htm
0.093
11412
Was Sind Kennwortrichtlinien? Kann ich auch bei Windows 7 mehrere Benutzerkonten haben? What is a screen saver? How to allow/disallow Remote Assistance connections to Windows-7 PC? What is a widget? Remove My magazine from home screen start on the Android smart phone! What is Time Machine? Was ist Festplatten formatieren? Hilfe, meine Programme werden von Windows 7, 8.1, 10  geschlossen? What is UEFI firmware?(0)