PRINT: Udskriver en tekstfil.


... Eksempler på kommandoen "PRINT"
... "PRINT" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp
... Vigtig information, tip til kommandoen "PRINT"

Kommandoen: "PRINT" er tændt Windows 11, 10, .. tilgængelig

Eksempler på kommandoen "PRINT"

I moderne versioner af Windows`PRINT`kommandoen ikke længere bruges til at udskrive direkte fra kommandoprompten. I stedet anvendes typisk specialiserede udskrivningskommandoer eller værktøjer. Her er nogle alternativer og eksempler til udskrivning i kommandoprompt: Eksempel 1: Brug af`Notepad`- Kommando til udskrivning:

Notepad /P "C:\sti\til\Tekstfil.txt"

*Beskrivelse af`Notepad`-Kommando kan bruges med muligheden`/P`kan bruges til at udskrive et tekstdokument. Han åbner dokumentet i Notesblok og udskriver udskriftsindstillingerne. Eksempel 2: Brug af`PrintUI`-Kommando til at tilføje en printer:

RUNDLL32 PRINTUI.DLL,PrintUIEntry /ga /c\\computernavn /n\\printerserverens navn\printername

*Beskrivelse af`PrintUI`kommandoen kan bruges til at tilføje printere. Bemærk, at dette kan kræve administrative rettigheder. Eksempel 3: Brug af PowerShell til at udskrive et dokument:

Start-Process -FilePath "C:\sti\til\fil.pdf" -Verb Print

Beskrivelse: Dette bruger PowerShell til at starte udskrivning af en fil. Det`Start-Process`kommando med muligheden`-Verb Print`starter standardudskrivningsprocessen. Eksempel 4: Brug af`TYPE`og`COPY`med LPT1 (historisk):

TYPE "C:\sti\til\Tekstfil.txt" > LPT1

Beskrivelse: Historisk set har`LPT1`port, der bruges til at udskrive direkte til en tilsluttet printer.`TYPE`bruges til at vise indholdet`LPT1`at sende. Bemærk, at eksemplerne kan variere afhængigt af din specifikke printeropsætning. Moderne applikationer bruger typisk specialiserede printkommandoer eller print-API'er, og det er mindre almindeligt at udskrive direkte til en printer via kommandoprompten. Hvis du har specifikke krav eller værktøjer til udskrivning, kan det være nyttigt at kende dem for at give et mere specifikt eksempel.

"PRINT" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Udskriver en tekstfil.

PRINT [/D:enhed] [[drev:][sti]filnavn[...]]

/D:enhed: Angiver, hvilken udskriftsenhed der skal bruges.

Vigtig information, tip til kommandoen "PRINT"

I moderne versioner af Windows er der ingen direkte`PRINT`-Kommando mere i kommandoprompten til udskrivning af filer. I stedet bruges specialiserede udskrivningskommandoer eller værktøjer. Her er nogle overvejelser og tips: 1. Printerdrivere og installation: Sørg for, at den printer, du vil bruge, er korrekt installeret og opsat. Windows bruger typisk standardprinterdrivere, men specifikke funktioner eller printermodeller kan kræve specifikke drivere. 2. Udskriv kommandoer eller værktøjer: I stedet for de forældede`PRINT`I dag bruges specialiserede udskrivningskommandoer eller værktøjer. eksempler på dette er`Notepad /P`,`PrintUI`,`PowerShell`eller specialiseret tredjepartssoftware. 3. Filformat: Marker det filformat, du vil udskrive. Nogle printere understøtter visse formater bedre end andre. For eksempel behandles PDF-filer nemt af mange printere. 4. Printerkø: Bemærk, at udskriftsjob holdes i en kø, før de udskrives. Sørg for, at udskriftskøen er OK, og at der ikke er nogen blokerede job. 5. Administratorrettigheder: Nogle udskrivningshandlinger kræver administratorrettigheder, især hvis du vil tilføje eller fjerne printere. Sørg for, at du har de nødvendige tilladelser. Her er nogle eksempler på alternative udskriftskommandoer: - Notesblok kommando:

Notepad /P "C:\sti\til\Tekstfil.txt"

- PowerShell kommando:

Start-Process -FilePath "C:\sti\til\fil.pdf" -Verb Print

- PrintUI-kommando (til tilføjelse af en printer):

RUNDLL32 PRINTUI.DLL,PrintUIEntry /ga /c\\computernavn /n\\printerserverens navn\printername

Det er vigtigt at bemærke, at de nøjagtige trin og kommandoer kan variere afhængigt af din specifikke printersoftware, printermodel og operativsystem. Det er altid en god idé at tjekke din printers dokumentation eller Windows Hjælp for at få specifikke instruktioner.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando-linje PRINT - Udskriver en tekstfil.

HTTP: ... console/da/048.htm
0.14
10535

Wie schalte ich den Tabletmodus in Windows 10 ein und aus (Vollbild)?

Wie kann ich Windows 10 oder 11 wirklich Ausschalten / Herunterfahren?

The PowerShell command to shut down the computer!

Delete all files except the most recent via command line, script or CMD.EXE?

Reset local group policies under Windows 11, 10, ... via cms.exe!

Change the default Excel font in Excel for Office 365!(0)