MODE: Konfigurerer en systemenhed.


... Eksempler på kommandoen "MODE"
... "MODE" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp
... Vigtig information, tip til kommandoen "MODE"

Kommandoen: "MODE" er tændt Windows 11, 10, .. tilgængelig

Eksempler på kommandoen "MODE"

Det`MODE`kommando i Windows Kommandoprompt bruges til at konfigurere systemenheder og indstillinger. Her er nogle eksempler på brug af`MODE`-Kommando: Eksempel 1: Vis COM-portindstillinger:

MODE COM1

Beskrivelse: Viser de aktuelle indstillinger for COM1-porten, såsom baudrate, paritet og databit. Eksempel 2: Skift COM-portindstillinger:

MODE COM2:9600,N,8,1

Beskrivelse: Ændrer COM2-portindstillingerne til en baudrate på 9600, ingen paritet, 8 databit og 1 stopbit. Eksempel 3: Vis LPT-portindstillinger:

MODE LPT1

Beskrivelse: Viser de aktuelle indstillinger for LPT1-porten, såsom printertilstand og papirstørrelse. Eksempel 4: Skift LPT-portindstillinger:

MODE LPT2:COMPAT

Beskrivelse: Ændrer LPT2-portindstillingerne til kompatibilitetstilstand. Eksempel 5: Aktiver/deaktiver seriel mus:

MODE COM1: BAUD=1200 PARITY=N DATA=8 STOP=1

Beskrivelse: Aktiverer eller deaktiverer den serielle mus på COM1-porten ved at indstille baudrate, paritet, databit og stopbit. Eksempel 6: Visning af aktive forbindelser:

MODE

Beskrivelse: Viser en liste over aktive enheder og deres indstillinger. Eksempel 7: Ændring af kodetabel:

MODE CON CP PREP=((850) CON)

Beskrivelse: Ændrer konsollens kodesidelayout til 850. Bemærk venligst, at de nøjagtige muligheder og deres tilgængelighed kan variere afhængigt af versionen af ​​Windows. Det er tilrådeligt at søge hjælp hos`MODE`kommando for at kontrollere indstillinger, der er specifikke for din version af Windows. For at vise hjælp kan du bruge følgende kommando:

MODE /?

Brugen af`MODE`kræver typisk administrative rettigheder, især når det kommer til at ændre portindstillinger eller lignende konfigurationer.

"MODE" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Konfigurerer systemenheder.

Seriel port: MODE COMm[:] [BAUD=b] [PARITY=p] 
[DATA=d] [STOP=s]
::[to=on|off] [xon=on|off] 
[odsr=on|off]
::[octs=on|off] 
[dtr=on|off|hs]
::[rts=on|off|hs|tg] 
[idsr=on|off]

Enhedsstatus MODE [enhed] [/STATUS]

Omdiriger udskrivning MODE LPTn[:]=COMm[:]

Vælg tegntabel MODE CON[:] CP SELECT=yyy

Tegntabelstatus MODE CON[:] CP [/STATUS]

Skærmtilstand MODE CON[:] [COLS=c] [LINES=n]

Tastaturets gentagelseshastighed:
MODE CON[:] [RATE=r DELAY=d]

Vigtig information, tip til kommandoen "MODE"

Ved brug af`MODE`kommando i Windows kommandoprompt, er der et par vigtige punkter at bemærke: 1. Administratorrettigheder: Mange`MODE`-Kommandoer kræver administrative rettigheder, især ved adgang til systemenheder eller indstillinger. Sørg for at køre kommandoprompt som administrator, hvis du vil ændre indstillinger, der kræver administratorrettigheder. 2. Windows-version: De tilgængelige muligheder og deres funktionaliteter kan variere afhængigt af Windows-versionen. Det er vigtigt at sikre, at de muligheder, du vil bruge, understøttes af den specifikke version af Windows. Du kan tjekke dette ved at bruge hjælpen`MODE /?`du ringer. 3. COM-portindstillinger: Når du ændrer COM-portindstillinger, skal du sikre dig, at de indstillinger, du vælger, matcher behovene for din enhed eller applikation. Dette inkluderer parametre som baudrate, paritet, databit og stopbit. 4. LPT-portindstillinger: I lighed med COM-porte skal ændringer af LPT-portindstillinger tage hensyn til din printers eller andre tilsluttede enheders behov. 5. Ændringer af kodeside: Ændring af tegntabel påvirker den måde, tegn vises i kommandoprompten. Sørg for, at den tegntabel, du vælger, matcher dit programs sprog- eller tegnkrav. 6. Standard mus Aktiver/Deaktiver: Den`MODE`kommando kan også bruges til at aktivere eller deaktivere serielle mus. Bemærk, at dette muligvis ikke er relevant i moderne systemer, da serielle mus ikke længere er i udbredt brug. 7. Generel syntaks: Den generelle syntaks for`MODE`kommando er`MODE [Gerät] [Einstellungen]`. Den nøjagtige syntaks og tilgængelige muligheder kan variere. For at kontrollere de indstillinger, der er specifikke for din version af Windows, skal du bruge kommandoen`MODE /?`. 8. Sikkerhed: Der skal udvises forsigtighed ved ændring af indstillinger, især på systemniveau. Sørg for, at du forstår virkningen af ​​ændringerne, og skift ikke sikkerhedsrelaterede indstillinger uden en grund. 9. Test: Før du foretager omfattende ændringer med`MODE`kommando, er det tilrådeligt først at verificere ændringerne i et testmiljø for at undgå uønskede effekter på systemet. 10. Dokumentation: Hvis du`MODE`i scripts eller konfigurationsfiler er det vigtigt at dokumentere de muligheder og ændringer, der bruges for at lette vedligeholdelsen og forståelsen. Brugen af`MODE`kræver et vist niveau af forståelse af de specifikke konfigurationer, du ønsker at lave, samt forsigtighed omkring den potentielle indvirkning på dit system.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando-linje MODE - Konfigurerer en systemenhed.

HTTP: ... console/da/042.htm
0.124
11519
Find out the disk sector size in Windows? Would you please put file dates in your file descriptions? It always comes back to virus and Trojan messages, why? Folder comparisons in Quad Explorer Q-Dir for Windows? Difference in available and free storage space! Will Explorer Q-Dir work on Windows 11, 10, 8.1, ...? What is DirectX 12 Ultimate please? Perl Download für Windows, Mac OS und Linux! Can I delete temporary files in Windows! Switch so that the left and right mouse buttons are swapped?(0)