ERASE: Sletter en eller flere filer.


 


... Eksempler på kommandoen "ERASE"
... "ERASE" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp
... Vigtig information, tip til kommandoen "ERASE"

Kommandoen: "ERASE" er tændt Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. tilgængelig

Eksempler på kommandoen "ERASE"

Det`ERASE`kommando i Windows Kommandoprompt bruges til at slette filer. Her er nogle eksempler: Eksempel 1: Slet en enkelt fil:

ERASE Eksempel.txt

Beskrivelse: Sletter filen med navnet "Example.txt" i den aktuelle mappe. Eksempel 2: Slet flere filer:

ERASE fil1.txt fil2.txt fil3.txt

Beskrivelse: Sletter de angivne filer i den aktuelle mappe. Eksempel 3: Slet alle filer med en bestemt udvidelse:

ERASE *.log

Beskrivelse: Sletter alle filer med filtypenavnet ".log" i den aktuelle mappe. Eksempel 4: Slet filer i en anden mappe:

ERASE "C:\sti\til\filer\*.txt"

Beskrivelse: Sletter alle filer med filtypenavnet ".txt" i den angivne mappe. Eksempel 5: Slet alle filer i den aktuelle mappe:

ERASE *.*

Beskrivelse: Sletter alle filer i den aktuelle mappe. Eksempel 6: Slet med bekræftelsesprompt:

ERASE /P *.tmp

Beskrivelse: Anmoder om bekræftelse før sletning af hver fil. Brugeren bliver bedt om at svare "ja" eller "nej". Eksempel 7: Sletning af filer i en mappe og dens undermapper:

ERASE /S "C:\sti\til\filer\*.bak"

Beskrivelse: Sletter alle filer med filtypenavnet ".bak" i den angivne mappe og alle undermapper. Eksempel 8: Yndefuld aftørring med gendannelsesmulighed:

ERASE /P /S /A:H "C:\sti\til\filer\*.doc"

Beskrivelse: Sletter alle skjulte filer med filtypenavnet ".doc" i den angivne mappe og alle undermapper, og beder om bekræftelse før hver sletning. Bemærk: Bemærk, at`ERASE`-Command sletter filer uigenkaldeligt. Det er vigtigt at være forsigtig og sikre, at du sletter de korrekte filer, da slettede filer normalt ikke nemt kan gendannes. Brug denne kommando omhyggeligt.

"ERASE" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Sletter en eller flere filer.

DEL [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]attributter]] navne
ERASE [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]attributter]] navne

navne Angiver en liste over en eller flere filer eller 
mapper.
Der kan anvendes jokertegn til at slette flere 
filer. Hvis der er angivet en
mappe, slettes alle filer i
mappen.

/P Spørger efter bekræftelse inden sletning af hver 
fil.
/F Gennemtvinger sletning af skrivebeskyttede filer.
/S Sletter angivne filer fra alle undermapper.
/Q Uden brugerindgriben, dvs. du bliver ved globale 
jokertegn ikke bedt om at bekræfte sletningen
/A Vælger filer, der skal slettes, på basis af 
attributter
attributter R Skrivebeskyttede filer S 
Systemfiler
H Skjulte filer A Filer klar til 
arkivering
I Ikke indholdsindekserede filer L 
Genfortolkningspunkter
- Præfiks, som betyder ikke

Hvis kommandoudvidelser er aktiveret, ændres DEL og ERASE på 
følgende måde:

Parameteren /S viser kun de slettede filer, ikke de filer, der 
ikke
blev fundet.

Vigtig information, tip til kommandoen "ERASE"

Ved brug af`ERASE`kommando i Windows kommandoprompt, er der et par vigtige punkter at bemærke: 1. Uigenkaldelig sletning: Den`ERASE`-Command sletter filer permanent. Slettede filer kan normalt ikke nemt gendannes. Sørg for at slette de korrekte filer og vær forsigtig, især når du bruger kommandoen i scripts eller batchfiler. 2. Brug af jokertegn: Hvis du bruger jokertegn (f.eks.`*`eller`?`) med`ERASE`brug, vær særlig forsigtig. Flere filer kan blive slettet end beregnet. En bekræftelsesprompt (`/P`) kan hjælpe med at forhindre utilsigtet sletning. 3. Sti med mellemrum: Hvis stierne eller filnavnene indeholder mellemrum, bør du sætte dem i anførselstegn for at sikre, at de fortolkes korrekt.

ERASE "C:\Sti med mellemrum\Eksempel fil.txt"

4. Slet med bekræftelse (/P): Brugen af ​​muligheden`/P`(Spørg) kræver bekræftelse, før du sletter hver fil. Dette kan hjælpe med at forhindre utilsigtede sletninger.

ERASE /P fil.txt

5. Slet skrivebeskyttede filer (/F): Hvis du vil slette skrivebeskyttede filer, skal du bruge indstillingen`/F`.

ERASE /F Skrivebeskyttet_fil.txt

6. Slet skrivebeskyttede og skjulte filer (/A:H, /A:S): Indstillingerne`/A:H`(Skjult) og`/A:S`(System) giver dig mulighed for at slette skjulte og systembeskyttede filer.

ERASE /A:H /A:S Skjult_og_systemfil.txt

7. Slet filer i undermapper (/S): Muligheden`/S`tillader sletning af filer i undermapper.

ERASE /S "C:\sti\til\filer\*.tmp"

8. Spring skrivebeskyttede filer over (/I): Muligheden`/I`kan bruges til at springe skrivebeskyttede filer over uden at bede om bekræftelse.

ERASE /I Skrivebeskyttet_fil.txt

9. Sletning af filer med bestemte udvidelser: Hvis du kun ønsker at slette filer med en specifik udvidelse, kan du bruge jokertegn.

ERASE *.log

Det er vigtigt at bemærke, at`ERASE`-Command bruger ikke papirkurven, og de slettede filer kan normalt ikke gendannes. Derfor bør du sikre dig, at du kun sletter filer, når du er sikker på, at det er nødvendigt.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando-linje ERASE - Sletter en eller flere filer.

HTTP: ... console/da/027.htm
0.109
11598
Ich kann leider von Opera keine Links in den FF ziehen! Where is the Send To folder in Windows 10 / 11, how to open? When filtering, no path can be specified (directory print, expression)! Query startup programs via the command line or PowerShell! Windows Server 2019, 2016, 2012 Strato neu starten? Can I use the Aero Desktop Clock on Windows 11? Reboot and Delete excluding query, what does The File Unlocker then? How to manage the Windows 10 (management features)? Hilfe, keine Remote-Desktop-Verbindung mit Windows 10/11 möglich? Can I use the Aero Desktop Clock on Windows 11?(0)