ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP DISKCOPY
Kopierer indholdet af en diskette til en anden.

DISKCOPY [drev1: [drev2:]] [/V]

/V:Kontrollerer, at data er kopieret korrekt.

De to disketter skal være af samme type.
Du kan angive samme drev for drev1 og drev2.C:\WINDOWS>HELP DOSKEY
Redigerer kommandolinjer, husker tidligere Windows-kommandoer og
opretter makroer.

DOSKEY [/REINSTALL] [/LISTSIZE=str] [/MACROS[:ALL | :exenavn]]
[/HISTORY] [/INSERT | /OVERSTRIKE] [/EXENAME=exenavn]
[/MACROFILE=filnavn]
[macroname=[tekst]]

/REINSTALL Installerer en ny kopi af DOSKEY.
/LISTSIZE=str Angiver størrelsen på
kommandoregistreringsbufferen.
/MACROS Viser alle DOSKEY-makroer.
/MACROS:ALL Viser alle DOSKEY-makroer for alle
programmer,
der har DOSKEY-makroer.
/MACROS:exenavn Viser alle DOSKEY-makroer for det angivne
program.
/HISTORY Viser alle kommandolinjer i bufferen.
/INSERT Angiver, at ny tekst indsættes i
kommandolinjen.
/OVERSTRIKE Angiver, at ny tekst overskriver gammel
tekst.
/EXENAME=exenavn Angiver programnavn.
/MACROFILE=filnavn Angiver en fil med makroer, der skal
installeres.
macroname Angiver navnet på en makro, der skal
oprettes.
tekst Angiver kommandoer, makroen skal afvikle.

PIL OP og PIL NED viser tidligere kommandoer. ESC sletter
kommandolinjen.
F7 viser kommandoregistreringsbufferen. ALT+F7 sletter kommando-
registreringsbufferen. F8 søger efter en kommando. F9 vælger en
kommando
efter nummer. ALT+F10 sletter makrodefinitioner.
Disse koder kan anvendes i DOSKEY-makroer.
$T Kommandoseparator. Tillader flere kommandoer i en makro.
$1-$9 Makroparametre. Svarer til %1-%9 i batchprogrammer.
$* Erstattet af alt, der følger efter makronavnet på
kommandolinjen.C:\WINDOWS>HELP ECHO
Viser meddelelser eller slår visningen af kommandoer til og fra.

ECHO [ON | OFF]
ECHO [meddelelse]

Skriv ECHO uden parametre for at vise den aktuelle indstilling af
ECHO.

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando-linje DISKCOPY - Kopierer indholdet af en diskette til en anden.

HTTP: ... console/da/023.htm
0.171
15628

Am Desktop erscheint die Versionsnummer vom Betriebssystem?

 /

Auto-Power-Options the Energy-Plan switcher for Windows!

 /

Show folder structure in alphabetical order and print?

 /

Of multiple movies and videos the amount duration query in Windows 11, 10, ..!

 /

In the screenshot function, miss saving as JPG, PNG, BMP, GIF or TIFF!

 /

How to add directories to the library in Explorer Windows 10 / 11?

 /

Date / time customize command prompt, with examples, can I?

 /

Wofür sind die Linien und Schaltflächen an der Wurzel?

 /

Beachten Sie Dass mich das nicht Interessiert, Hinweis!

 /

Change of the color setting Windows 11!

 /

Arbeitsspeicher in Windows-8.1 ist kleiner als der installierte Arbeitsspeicher!

 /

Windows 10/11 die Erweiterte Verwaltung von Festplatten und Laufwerken!

 /