DIR: Viser en liste over filer og undermapper i en mappe.


... "DIR" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp
... Eksempler på kommandoen "DIR"
... Vigtig information, tip til kommandoen "DIR"

Kommandoen: "DIR" er tændt Windows 11, 10, .. tilgængelig

"DIR" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Viser en liste over filer og undermapper i en mappe.

DIR [drev:][sti][filnavn] [/A[[:]attributter]] [/B] [/C] [/D] 
[/L] [/N]
[/O[[:]rækkefølge]] [/P] [/Q] [/R] [/S] [/T[[:]tidsfelt]] [/W] 
[/X] [/4]

[drev:][sti][filnavn]
Angiver drev, mappe og/eller filer, der skal vises.

/A Viser filer med de angivne attributter.
attributter D Mapper R Skrivebeskyttede 
filer
H Skjulte filer A Filer klar til 
arkivering
S Systemfiler I Ikke 
indholdsindekserede filer
L Genfortolkningspunkter - Præfiks, 
som betyder ikke
/B Bruger enkelt format (ingen overskrift eller 
oversigt).
/C Vis tusindtalsseparator i filstørrelse. Dette er
standard. Brug /-C for at deaktivere visning af 
separator.
/D Samme som bredt format, men filerne sorteres i 
kolonner.
/L Bruger små bogstaver.
/N Nyt langt listeformat med filnavne længst til 
højre.
/O Viser filer i sorteret rækkefølge.
sorteringsrækkefølge N Navn (alfabetisk) S Størrelse 
(mindste først)
E Filtype (alfabetisk) D Dato/klokkeslæt 
(ældste først)
G Gruppemapper først - Præfiks for omvendt 
rækkefølge
/P Indsætter en pause efter hvert skærmbillede med 
oplysninger.
/Q Viser filens ejer.
/R Viser filens alternative datastrømme.
/S Viser filer i den angivne mappe og alle 
undermapper.
/T Bestemmer, hvilket tidsfelt, der skal vises eller 
sorteres efter
tidsfelt C Oprettelsestidspunkt
A Seneste adgang til filen
W Seneste skrivning
/W Bruger bredt format.
/X Viser de forkortede navne, som oprettes for ikke-
8dot3 filer.
Formatet er /N med det korte navn indsat
før det lange navn. Er der ikke noget kort navn,
indsættes der blanktegn.
/4 Viser fire-cifrede årstal

Der kan være forudindstillede parametre i miljøvariablen Dircmd. 
Tilsidesætter
forudindstillingen af parametre med - (bindestreg), f.eks. /-W.

Eksempler på kommandoen "DIR"

Det`DIR`kommando i Windows Kommandoprompt bruges til at vise oplysninger om filer og mapper. Her er nogle eksempler med kommentarer: Eksempel 1: Vis indholdet af den aktuelle mappe:

DIR

Beskrivelse: Denne kommando viser indholdet af den aktuelle mappe, inklusive filer og undermapper. Eksempel 2: Vis indholdet af en bestemt mappe:

DIR C:\sti\Målkatalog

Beskrivelse: Indholdet af mappen "C:\Path\Target directory" vises her. Eksempel 3: Vis indhold med detaljer:

DIR /A /W

Beskrivelse: Denne kommando viser indholdet af den aktuelle mappe, inklusive detaljer såsom filstørrelse og ændringsdato.`/A`viser også skjulte filer, og`/W`viser oplysningerne i en bredere kolonnevisning. Eksempel 4: Vis indhold med undermapper (rekursivt):

DIR /S

Beskrivelse: Her vises indholdet af den aktuelle mappe inklusive alle undermapper rekursivt. Eksempel 5: Vis kun filnavne, ingen detaljer:

DIR /B

Beskrivelse: Denne kommando viser kun filnavnene i den aktuelle mappe, uden detaljer såsom størrelse og dato. Nyttigt i scripts, eller hvis du bare er interesseret i filnavnene. Eksempel 6: Vis indhold sorteret efter dato:

DIR /OD

Beskrivelse: Indholdet af den aktuelle mappe vises her sorteret efter dato. Eksempel 7: Vis kun mapper:

DIR /AD

Beskrivelse: Denne kommando viser kun mapperne i den aktuelle mappe, ikke filerne. Eksempel 8: Gem indhold til en tekstfil:

DIR > Katalogliste.txt

Beskrivelse: Denne kommando gemmer indholdet af den aktuelle mappe til en tekstfil med navnet "directorylist.txt". Eksempel 9: Vis hjælp:

DIR /?

Beskrivelse: Denne kommando viser hjælp og information om de tilgængelige muligheder for`DIR`-kommando. Det`DIR`kommandoen giver en række muligheder for at tilpasse det viste indhold. Du kan få hjælp til`DIR /?`for at finde ud af flere detaljer. Bemærk at nogle muligheder, som f.eks`/S`eller`/A`, kan have betydelig indflydelse på outputtet.

Vigtig information, tip til kommandoen "DIR"

Ved brug af`DIR`kommando i Windows kommandoprompt, er der et par vigtige punkter at bemærke: 1. Jokertegn: Du kan bruge jokertegn ( og ?) til at vise filer eller mapper i et bestemt mønster. For eksempel`DIR .txt`viser alle tekstfiler i den aktuelle mappe.

DIR *.txt

2. Mappestruktur: Hvis du`/S`kommandoen viser indholdet af alle undermapper rekursivt.

DIR /S

3. Vis skjulte filer: Med`/A`du kan vise skjulte filer.`/A:H`viser kun skjulte filer.

DIR /A:H

4. Vis detaljer: `/W`viser filer og mapper i en bredere kolonnevisning, mens`/O`sorteringsrækkefølgen ændres. For eksempel`DIR /O:D`viser filerne sorteret efter dato.

DIR /W
DIR /O:D

5. Vis kun filnavne: `/B`viser kun filnavnene uden yderligere information.

DIR /B

6. Filattributter: `/A`kan også bruges til at vælge filer baseret på attributter (f.eks.`/A:-R`viser kun filer, der ikke er skrivebeskyttede).

DIR /A:-R

7. Omdiriger output til en fil: Du kan omdirigere output fra`DIR`omdirigere til en fil til lagring eller yderligere behandling.

DIR > Katalogliste.txt

8. Vis hjælp: `DIR /?`viser hjælp og information om de tilgængelige muligheder for`DIR`-kommando. Bemærk, at`DIR`kommandoen giver dig mulighed for at vise filer og mapper i en mappe. Hvis du ønsker at udføre mere specifikke handlinger som kopiering, sletning eller flytning, kan du bruge yderligere kommandoer som f.eks`COPY`,`DEL`, eller`MOVE`brug.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando-linje DIR - Viser en liste over filer og undermapper i en mappe.

HTTP: ... console/da/021.htm
0.109
15416

Forward and back-navigation and keep selection of objects in all Explorer Views!

Can I use the picture reduction tool on Windows 11?

Difference 7-Zip and Zip format, archive!

How can I reduce the size of the images from Windows 11, 10, ... Explorer?

HP Laserjet III, 4, 5, Plus, Driver x64, x32, Windows 11, 10, 8.1, 7, ...!

Pixel Farbe abfragen mit Hilfe von Programm Argument!(0)