DIR: Viser en liste over filer og undermapper i en mappe.


... Eksempler på kommandoen "DIR"
... "DIR" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp
... Vigtig information, tip til kommandoen "DIR"

Kommandoen: "DIR" er tændt Windows 11, 10, .. tilgængelig

Eksempler på kommandoen "DIR"

Det`DIR`kommando i Windows Kommandoprompt bruges til at vise oplysninger om filer og mapper. Her er nogle eksempler med kommentarer: Eksempel 1: Vis indholdet af den aktuelle mappe:

DIR

Beskrivelse: Denne kommando viser indholdet af den aktuelle mappe, inklusive filer og undermapper. Eksempel 2: Vis indholdet af en bestemt mappe:

DIR C:\sti\Målkatalog

Beskrivelse: Indholdet af mappen "C:\Path\Target directory" vises her. Eksempel 3: Vis indhold med detaljer:

DIR /A /W

Beskrivelse: Denne kommando viser indholdet af den aktuelle mappe, inklusive detaljer såsom filstørrelse og ændringsdato.`/A`viser også skjulte filer, og`/W`viser oplysningerne i en bredere kolonnevisning. Eksempel 4: Vis indhold med undermapper (rekursivt):

DIR /S

Beskrivelse: Her vises indholdet af den aktuelle mappe inklusive alle undermapper rekursivt. Eksempel 5: Vis kun filnavne, ingen detaljer:

DIR /B

Beskrivelse: Denne kommando viser kun filnavnene i den aktuelle mappe, uden detaljer såsom størrelse og dato. Nyttigt i scripts, eller hvis du bare er interesseret i filnavnene. Eksempel 6: Vis indhold sorteret efter dato:

DIR /OD

Beskrivelse: Indholdet af den aktuelle mappe vises her sorteret efter dato. Eksempel 7: Vis kun mapper:

DIR /AD

Beskrivelse: Denne kommando viser kun mapperne i den aktuelle mappe, ikke filerne. Eksempel 8: Gem indhold til en tekstfil:

DIR > Katalogliste.txt

Beskrivelse: Denne kommando gemmer indholdet af den aktuelle mappe til en tekstfil med navnet "directorylist.txt". Eksempel 9: Vis hjælp:

DIR /?

Beskrivelse: Denne kommando viser hjælp og information om de tilgængelige muligheder for`DIR`-kommando. Det`DIR`kommandoen giver en række muligheder for at tilpasse det viste indhold. Du kan få hjælp til`DIR /?`for at finde ud af flere detaljer. Bemærk at nogle muligheder, som f.eks`/S`eller`/A`, kan have betydelig indflydelse på outputtet.

"DIR" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Viser en liste over filer og undermapper i en mappe.

DIR [drev:][sti][filnavn] [/A[[:]attributter]] [/B] [/C] [/D] 
[/L] [/N]
[/O[[:]rækkefølge]] [/P] [/Q] [/R] [/S] [/T[[:]tidsfelt]] [/W] 
[/X] [/4]

[drev:][sti][filnavn]
Angiver drev, mappe og/eller filer, der skal vises.

/A Viser filer med de angivne attributter.
attributter D Mapper R Skrivebeskyttede 
filer
H Skjulte filer A Filer klar til 
arkivering
S Systemfiler I Ikke 
indholdsindekserede filer
L Genfortolkningspunkter - Præfiks, 
som betyder ikke
/B Bruger enkelt format (ingen overskrift eller 
oversigt).
/C Vis tusindtalsseparator i filstørrelse. Dette er
standard. Brug /-C for at deaktivere visning af 
separator.
/D Samme som bredt format, men filerne sorteres i 
kolonner.
/L Bruger små bogstaver.
/N Nyt langt listeformat med filnavne længst til 
højre.
/O Viser filer i sorteret rækkefølge.
sorteringsrækkefølge N Navn (alfabetisk) S Størrelse 
(mindste først)
E Filtype (alfabetisk) D Dato/klokkeslæt 
(ældste først)
G Gruppemapper først - Præfiks for omvendt 
rækkefølge
/P Indsætter en pause efter hvert skærmbillede med 
oplysninger.
/Q Viser filens ejer.
/R Viser filens alternative datastrømme.
/S Viser filer i den angivne mappe og alle 
undermapper.
/T Bestemmer, hvilket tidsfelt, der skal vises eller 
sorteres efter
tidsfelt C Oprettelsestidspunkt
A Seneste adgang til filen
W Seneste skrivning
/W Bruger bredt format.
/X Viser de forkortede navne, som oprettes for ikke-
8dot3 filer.
Formatet er /N med det korte navn indsat
før det lange navn. Er der ikke noget kort navn,
indsættes der blanktegn.
/4 Viser fire-cifrede årstal

Der kan være forudindstillede parametre i miljøvariablen Dircmd. 
Tilsidesætter
forudindstillingen af parametre med - (bindestreg), f.eks. /-W.

Vigtig information, tip til kommandoen "DIR"

Ved brug af`DIR`kommando i Windows kommandoprompt, er der et par vigtige punkter at bemærke: 1. Jokertegn: Du kan bruge jokertegn ( og ?) til at vise filer eller mapper i et bestemt mønster. For eksempel`DIR .txt`viser alle tekstfiler i den aktuelle mappe.

DIR *.txt

2. Mappestruktur: Hvis du`/S`kommandoen viser indholdet af alle undermapper rekursivt.

DIR /S

3. Vis skjulte filer: Med`/A`du kan vise skjulte filer.`/A:H`viser kun skjulte filer.

DIR /A:H

4. Vis detaljer: `/W`viser filer og mapper i en bredere kolonnevisning, mens`/O`sorteringsrækkefølgen ændres. For eksempel`DIR /O:D`viser filerne sorteret efter dato.

DIR /W
DIR /O:D

5. Vis kun filnavne: `/B`viser kun filnavnene uden yderligere information.

DIR /B

6. Filattributter: `/A`kan også bruges til at vælge filer baseret på attributter (f.eks.`/A:-R`viser kun filer, der ikke er skrivebeskyttede).

DIR /A:-R

7. Omdiriger output til en fil: Du kan omdirigere output fra`DIR`omdirigere til en fil til lagring eller yderligere behandling.

DIR > Katalogliste.txt

8. Vis hjælp: `DIR /?`viser hjælp og information om de tilgængelige muligheder for`DIR`-kommando. Bemærk, at`DIR`kommandoen giver dig mulighed for at vise filer og mapper i en mappe. Hvis du ønsker at udføre mere specifikke handlinger som kopiering, sletning eller flytning, kan du bruge yderligere kommandoer som f.eks`COPY`,`DEL`, eller`MOVE`brug.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando-linje DIR - Viser en liste over filer og undermapper i en mappe.

HTTP: ... console/da/021.htm
0.078
15416
Folders expand too quickly at drag over, in Tree-View? Der Symbolabstand ist im Quad-Explorer für Windows sehr nahe beieinander! More energy for the notebook, increase energy efficiency? What is more dangerous, ransomware or trojan! The portable versions on SoftwareOK !? How can I customize the color of the sorted column. Right now the sorted column turns white? Should you always shut down the PC? The 7-zip context is not in Explorer-Views under Windows 10 x64. Why? How can i customize the groups settings in explorer view of Q-Dir!  Change the address bar in Explorer-View to Classic or modern Windows 10!(0)