DATE: Viser eller indstiller datoen.


... Eksempler på kommandoen "DATE"
... "DATE" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp
... Vigtig information, tip til kommandoen "DATE"

Kommandoen: "DATE" er tændt Windows 11, 10, .. tilgængelig

Eksempler på kommandoen "DATE"

Kommandoen`DATE`bruges normalt til at vise den aktuelle dato eller ændre systemdatoen. Her er nogle eksempler med kommentarer: Eksempel 1: Vis nuværende dato:

DATE

Beskrivelse: Denne kommando viser den aktuelle systemdato. Eksempel 2: Bed bruger om ny dato:

DATE /T

Beskrivelse: Parameteren`/T`får brugeren til at blive bedt om at indtaste en ny dato. Kommandoen kunne så se sådan ud:

Indtast den nye dato (TT-MM-JJJJ):

Eksempel 3: Skift nuværende dato (brugerinput):

DATE 28-11-2023

Beskrivelse: Denne kommando ændrer systemdatoen til 28. november 2023. Bemærk, at formatet DD-MM-ÅÅÅÅ bruges. Eksempel 4: Skift nuværende dato med variable datodele:

DATE 28/11/23

Beskrivelse: Dette eksempel ændrer systemdatoen til 28. november 2023. Bemærk, at formatet DD/MM/ÅÅ bruges. Eksempel 5: Vis hjælp:

DATE /?

Beskrivelse: Denne kommando viser hjælp og information om de tilgængelige muligheder for`DATE`-kommando. Det er vigtigt at bemærke, at kommandoen`DATE`kan levere forskellige resultater afhængigt af systemet. I moderne versioner af Windows kan denne kommando muligvis ikke længere bruges til at ændre systemdatoen, da tilladelserne til dette normalt er højere. I sådanne tilfælde`DATE`kommando bruges til at vise i stedet for at ændre datoen. Ændring af systemdatoen kræver ofte administrative rettigheder, og det er tilrådeligt at bruge det grafiske brugergrænsefladeværktøj eller PowerShell.

"DATE" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Viser eller indstiller datoen.

DATE [/T | dato]

Skriv Date uden parametre for at vise den aktuelle dato og
få mulighed for at angive en ny. Tryk på Enter for at beholde
den nuværende dato.

Hvis kommandoudvidelserne er aktiveret, understøtter kommandoen
DATE parameteren /T, der fortæller kommandoen, at den aktuelle
dato skal være output, uden at der skal spørges om en ny dato.

Vigtig information, tip til kommandoen "DATE"

Ved brug af`DATE`kommando i Windows kommandoprompt, er der et par vigtige punkter at bemærke: 1. Tilladelser: Ændring af systemdatoen kræver typisk administrative rettigheder. Sørg for, at du har de nødvendige tilladelser til at ændre systemdatoen. Ellers udføres kommandoen muligvis ikke korrekt. 2. Datoformat: Den`DATE`-Command kan acceptere forskellige datoformater afhængigt af systemets regionale indstillinger. Sørg for at bruge det korrekte datoformat for at sikre, at datoen fortolkes korrekt. For eksempel kan formatet "DD-MM-ÅÅÅÅ" eller "DD/MM/ÅÅÅÅ" bruges. 3. Datovalidering: Systemet udfører normalt validering på den indtastede dato. Hvis den dato, du indtastede, ikke er i det korrekte format eller er ugyldig, kan du modtage en fejlmeddelelse. 4. Begrænsninger for moderne versioner af Windows: I moderne versioner af Windows (f.eks. Windows 10)`DATE`kommandoen kan være begrænset, især når det kommer til at ændre systemdatoen. Administratorer tyer ofte til grafiske brugergrænsefladeværktøjer eller PowerShell for at ændre systemdatoen. 5. Brugerinput: Hvis du har`/T`Hvis du bruger parametre til at bede brugeren om en ny dato, skal du være forberedt på, at brugerinputtet er korrekt. Forkerte indtastninger kan føre til fejl eller uønskede ændringer. 6. Vis hjælp: Brug`DATE /?`kommando for at vise hjælp og information om tilgængelige muligheder. Dette kan hjælpe dig med at forstå den korrekte syntaks og tilgængelige parametre. Her er nogle eksempler på det`DATE`-Kommando til at vise eller ændre den aktuelle dato: -`DATE`: Vis den aktuelle dato. -`DATE /T`: Bed brugeren om at indtaste ny dato. -`DATE 28-11-2023`: Skift nuværende dato til 28. november 2023. -`DATE 28/11/23`: Skift nuværende dato til 28. november 2023. Overordnet set er det vigtigt`DATE`-Kommando skal bruges med forsigtighed og sikre, at du respekterer de nødvendige tilladelser og det korrekte datoformat.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando-linje DATE - Viser eller indstiller datoen.

HTTP: ... console/da/019.htm
0.077
11771
Who needs such nonsense as mouse tracks on the modern Windows 10 OS? Can the graphics card GPU be loaded with the 3D autopilot for a long time? HP Laserjet III, 4, 5, Plus, Treiber x64, x32, Windows 11, 10, 8.1, 7! Windows 11 parallel zu 10, wie kann ich zwischen denen wechseln!? Wie ändere ich die Hintergrundfarbe des aktiven Explorer-Fensters? Can I activate and deactivate SmartScreen? Über Datei Name zur Dateizeit umwandeln - Beispiel Android Smartphones? Difference between freeware and software? Ohne Timer die Desktop Symbole verstecken und einblenden! Exportieren der Dokumenten aus der Eingabeaufforderung (cmd.exe)!(0)