CD: Viser navnet på eller skifter fra den aktuelle mappe.


 


... Eksempler på kommandoen "CD"
... "CD" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp
... Vigtig information, tip til kommandoen "CD"

Kommandoen: "CD" er tændt Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. tilgængelig

Eksempler på kommandoen "CD"

Det`CD`kommando i Windows Kommandoprompt bruges til at ændre den aktuelle arbejdsmappe. Her er nogle eksempler med kommentarer: Eksempel 1: Gå til en bestemt mappe:

CD C:\Eksempel\vejviser

Beskrivelse: Denne kommando ændrer den aktuelle arbejdsmappe til "C:\Example\Directory". Eksempel 2: Gå til overordnet bibliotek:

CD ..

Beskrivelse: Denne kommando ændrer den aktuelle arbejdsmappe til den overordnede mappe. Eksempel 3: Skift tilbage til brugerindeks:

CD %HOMEPATH%

Beskrivelse: Dette nulstiller det aktuelle arbejdsbibliotek til brugerbiblioteket, uanset hvilket drev brugerbiblioteket er placeret på. Eksempel 4: Gem den aktuelle arbejdsmappe i en variabel:

SET old_directory=%CD%

Beskrivelse: Denne kommando gemmer den aktuelle arbejdsmappe i miljøvariablen`%old_directory%`. Eksempel 5: Gå til forrige arbejdsmappe:

CD /D %old_directory%

Beskrivelse: Tidligere gemte filer gemmes her`%old_directory%`bruges til at vende tilbage til den forrige arbejdsmappe. Parameteren`/D`giver dig også mulighed for at ændre drevet. Eksempel 6: Skift arbejdsmappe og afbryd eksisterende drevforbindelser:

CD /D C:\Ny\vejviser

Beskrivelse: Med`/D`drevet kan ændres. Her ændres den aktuelle arbejdsmappe til "C:\New\Directory", og eksisterende netværksdrevforbindelser afbrydes. Det`CD`kommandoer er særligt nyttige, når du navigerer i mapper på kommandolinjen, eller når du ændrer arbejdsbiblioteket i batch-scripts. Noter det`CD`Der kræves ingen drevbogstaver, hvis du er på det samme drev, hvor du vil ændre arbejdsbiblioteket.

"CD" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Viser navnet på eller ændrer den aktuelle mappe.

CHDIR [/D] [drev:][sti]
CHDIR[..]
CD [/D] [drev:][sti]
CD[..]

.. Angiver, at du vil skifte til den overordnede mappe.

Skriv CD drev: for at vise den aktuelle mappe i det angivne drev.
Skriv CD uden parametre for at vise det aktuelle drev og mappe.

Brug parameteren /D for at ændre det aktuelle drev og samtidig 
ændre den
aktuelle mappe på drevet.

Hvis kommandoudvidelserne er aktiveret, ændres CHDIR på følgende 
måde:

Den aktuelle mappestreng konverteres til at bruge store/små 
bogstaver
som i navnene på disken. CD C:\TEMP vil således indstille den 
aktuelle
mappe til C:\Temp, hvis disken er angivet således.

Kommandoen CHDIR behandler ikke mellemrum som skilletegn, så det 
er muligt
at anvende CD til at få adgang til en undermappe, der indeholder 
et
mellemrum uden at sætte navnet i anførselstegn. Eksempelvis er:

cd \winnt\profiles\brugernavn\programmer\start

lig med:

cd "\winnt\profiles\brugernavn\programer\start"

som er den streng, du skal skrive, hvis udvidelserne er 
deaktiveret.

Vigtig information, tip til kommandoen "CD"

Ved brug af`CD`kommando i Windows kommandoprompt, er der et par vigtige punkter, du bør huske på: 1. Angiv stien korrekt: Sørg for at angive den fulde eller relative sti til målbiblioteket korrekt. Fejl i stispecifikationen kan føre til uventet adfærd.

CD C:\Eksempel\vejviser

2. Opmærksomhed på mellemrum: Hvis stien indeholder mellemrum, skal den sættes i anførselstegn for at sikre, at den fortolkes korrekt.

CD "C:\Vejviser med mellemrum"

3. Overordnet bibliotek: Stien "`..`" repræsenterer den overordnede mappe. Du kan bruge den til at flytte en mappe op.

CD ..

4. Særlige mapper: Der er specielle mapper som f.eks`%HOMEPATH%`for brugerbiblioteket. Du kan bruge den til at ændre mappen uden eksplicit at angive stien.

CD %HOMEPATH%

5. Skift drev: Hvis du vil ændre drevet, skal du tilføje eller bruge drevbogstavet med stien`/D`-Kontakt.

CD /D E:\EN\Andet\vejviser

6. Brug variabel: Du kan bruge en variabel til at gemme den aktuelle arbejdsmappe og få adgang til den senere.

SET old_directory=%CD%
CD C:\Ny\vejviser
REM ... gøre noget i den nye mappe
CD /D %old_directory%

7. UNC-stier og netværksdrev: Den`CD`kommandoen kan også bruges sammen med UNC-stier (Universal Naming Convention) til netværksressourcer.

CD \\Server\Frigøre

8. Fejlhåndtering: Tjek returneringsadfærden af`CD`kommando, især hvis du bruger den i et script. En mislykket ændring af mappe kan resultere i uventet adfærd.

CD ukendt_mappe
IF ERRORLEVEL 1 (
    ECHO Fejl under ændring af mappe.
)

Sørg for at overveje ovenstående punkter for at opnå den ønskede adfærd, når du bruger`CD`kommando i Windows kommandoprompt.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando-linje CD - Viser navnet på eller skifter fra den aktuelle mappe.

HTTP: ... console/da/007.htm
0.108
15750
Desktop OK Tools + Funkionen / Features! Quickly deactivate Windows hotkeys or assign them to another hotkey? Can I modify the screen / touch keyboard in Windows 11! Quick Launch Bar in Windows 11? Wie ändere ich die Größe des Startmenüs in Windows 11? Kann ich E-Mails per Tastenkürzel versenden? Wo ist das Windows-Subsystem für Linux unter Windows 11? How can I activate / deactivate the mouse trails in Windows 11? What do I need admin rights to close / quit programs with Process-KO? Windows 11 parallel to 10, how can I switch between them!?(0)