NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » add » acceptfilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip add acceptfilter ? Kullanım: add acceptfilter [name=] [addr=] Parametreler: Etiket Değer name - RIP'in kullanılabilir olduğu arabirimin adı. addr - Bir IP adresi çifti. Birinci adres, süzgecin oluşturulmasında kullanılacak en küçük IP adresi ve ikinci adres en büyük IP adresidir. Açıklamalar: Bir arabirimde alınan yollar için bir kabul süzgeci ekler. Örnekler: add acceptfilter "Yerel Ağ Bağlantısı" 10.0.0.2 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / RIP / ADD / ACCEPTFILTER

netsh routing ip rip add acceptfilter - Windows 2000/XP - Komutları Bir arabirimde al?nan tüm yollar için bir kabul süzgeci ekler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, add, acceptfilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show client
Tüm a? istemcilerini görüntüler.
netsh routing ip nat add addressrange
NAT arabirim adres havuzuna adres aral??? ekler.
netsh interface portproxy add v6tov4
IPv6 dinlemesi ve IPv4 yoluyla proxy ba?lant?s? yapmak için kullan?lacak bir girdi ekler.
netsh routing ipx netbios delete nbname
NETBIOS adlar? listesinden bir NETBIOS ad?n? siler.
netsh ras ip set access
?stemcilerin uzak eriºim sunucusundan ötesine eriºimine
netsh interface ip delete
Bir yap?land?rma giriºini tablodan siler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Bir arabirimde al?nan tüm yollar için bir kabul süzgeci ekler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/add/acceptfilter.htm
0.171
20188

The digital Windows 11, 10, ... clock can also appear decent on the desktop!

 /

How can I find pictures with Find.Same.Images.OK!

 /

How to create a virtual hard disk on Windows 8, 8.1 and Win 10 (VHD)?

 /

What is an EXE file?

 /

Can I manage blocked people and apps on Facebook.com?

 /

Windows Druckreihenfolge ändern für Programme!

 /

What do I need admin rights to close / quit programs with Process-KO?

 /

Windows 10/11 Mouse cursor and pointer moves very slow (fast), why?

 /

Auto login Windows 8.1 and Win 10 without password!

 /

Working with date, time and calendar week in QuickTextPaste!

 /

Hard disk space evaluation Export to Excel, CSV, HTML, ...!

 /

Wie kann ich Clear Type in Windows 8.1 und 10 deaktivieren?

 /