Windows 2000/XP netsh p2p Komutları

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp. C:\Windows>netsh p2p ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. group - `netsh p2p group' içeriğinde yapılan değişiklikler. help - Komutların bir listesini gösterir. idmgr - `netsh p2p idmgr' içeriğinde yapılan değişiklikler. pnrp - `netsh p2p pnrp' içeriğinde yapılan değişiklikler. Aşağıdaki alt içerikler kullanılabilir: group idmgr pnrp Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.

»netsh »p2p »dump


C:\Windows>netsh p2p dump ?

Kullanım: dump

Açıklamalar:
      Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur.
      Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş
      yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

`netsh p2p group' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.

»netsh »p2p »group


C:\Windows>netsh p2p group ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
?       - Komutların bir listesini gösterir.
db       - `netsh p2p group db' içeriğinde yapılan değişiklikler.
dump      - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir.
gping     - Uzak grup bağlantı noktası bağlantısını denetler.
help      - Komutların bir listesini gösterir.
resolve    - Gruptaki bir katılımcıyı çözümler ve adresini listeler.
show      - Bilgileri gösterir.

Aşağıdaki alt içerikler kullanılabilir:
 db

Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra
 ? yazın.

`netsh p2p group db' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.

»netsh »p2p »group »db


C:\Windows>netsh p2p group db ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
?       - Komutların bir listesini gösterir.
dump      - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir.
help      - Komutların bir listesini gösterir.
show      - Bilgileri gösterir.

Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra
 ? yazın.

Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.

»netsh »p2p »group »db »dump


C:\Windows>netsh p2p group db dump ?

Kullanım: dump

Açıklamalar:
      Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur.
      Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş
      yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

Komutlar?n bir listesini gösterir.

»netsh »p2p »group »db »help


C:\Windows>netsh p2p group db help ?

Kullanım: help

Açıklamalar:
      Komutların bir listesini gösterir.

Bilgileri gösterir.

»netsh »p2p »group »db »show


C:\Windows>netsh p2p group db show ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
show stats   - Verilen <kimlik P2PID'si> <grup P2PID'si> için veritabanı istatistiklerini listeler.

Verilen için veritaban? istatistiklerini listeler.

»netsh »p2p »group »db »show »stats


C:\Windows>netsh p2p group db show stats ?

Kullanım: show stats <kimlik P2PID'si> <grup P2PID'si> 

Açıklamalar: Verilen <kimlik P2PID'si> <grup P2PID'si> için veritabanı istatistiklerini listeler.

Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.

»netsh »p2p »group »dump


C:\Windows>netsh p2p group dump ?

Kullanım: dump

Açıklamalar:
      Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur.
      Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş
      yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

Uzak grup ba?lant? noktas? ba?lant?s?n? denetler.

»netsh »p2p »group »gping


C:\Windows>netsh p2p group gping ?

Kullanım: gping [ <IPv6 adresi> ] : Bağlantı Noktası 

Açıklamalar: Uzak grup bağlantı noktası bağlantısını denetler.

Komutlar?n bir listesini gösterir.

»netsh »p2p »group »help


C:\Windows>netsh p2p group help ?

Kullanım: help

Açıklamalar:
      Komutların bir listesini gösterir.

Gruptaki bir kat?l?mc?y? çözümler ve adresini listeler.

»netsh »p2p »group »resolve


C:\Windows>netsh p2p group resolve ?

Kullanım: resolve { ANY | REMOTE } <grup P2PID'si> [ <bulut adı> ]

Açıklamalar: Gruptaki bir katılımcıyı çözümler ve adresini listeler.

Bilgileri gösterir.

»netsh »p2p »group »show


C:\Windows>netsh p2p group show ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
show acl    - ACL bilgilerini listeler.
show address  - Geçerli düğümdeki katılımcıyı çözümler ve adresini listeler.

ACL bilgilerini listeler.

»netsh »p2p »group »show »acl


C:\Windows>netsh p2p group show acl ?

Kullanım: show acl { kimlik <kimlik P2PID'si> | vt <kimlik P2PID'si> <grup P2PID'si> | <Dosya yolu> }

Açıklamalar: ACL bilgilerini listeler.

Geçerli dü?ümdeki kat?l?mc?y? çözümler ve adresini listeler.

»netsh »p2p »group »show »address


C:\Windows>netsh p2p group show address ?

Kullanım: show address <grup P2PID'si> [ <bulut adı> ]

Açıklamalar: Geçerli düğümdeki katılımcıyı çözümler ve adresini listeler.

Komutlar?n bir listesini gösterir.

»netsh »p2p »help


C:\Windows>netsh p2p help ?

Kullanım: help

Açıklamalar:
      Komutların bir listesini gösterir.

`netsh p2p idmgr' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.

»netsh »p2p »idmgr


C:\Windows>netsh p2p idmgr ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
?       - Komutların bir listesini gösterir.
delete     - Kimlikleri ve grupları siler.
dump      - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir.
help      - Komutların bir listesini gösterir.
show      - Kimlikle ilgili bilgileri görüntüler.

Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra
 ? yazın.

Kimlikleri ve gruplar? siler.

»netsh »p2p »idmgr »delete


C:\Windows>netsh p2p idmgr delete ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
delete group  - Kimliklerden grupları siler.
delete identity - Kimlikleri siler.

Kimliklerden gruplar? siler.

»netsh »p2p »idmgr »delete »group


C:\Windows>netsh p2p idmgr delete group ?

Kullanım: delete group <kimlik P2PID'si> { <grup P2PID'si> | ALL | EXPIRED }

Açıklamalar: Kimliklerden grupları siler.

Kimlikleri siler.

»netsh »p2p »idmgr »delete »identity


C:\Windows>netsh p2p idmgr delete identity ?

Kullanım: delete identity { <kimlik P2PID'si> | ALL } [ QUIET ] 

Açıklamalar: Kimlikleri siler.

Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.

»netsh »p2p »idmgr »dump


C:\Windows>netsh p2p idmgr dump ?

Kullanım: dump

Açıklamalar:
      Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur.
      Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş
      yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

Komutlar?n bir listesini gösterir.

»netsh »p2p »idmgr »help


C:\Windows>netsh p2p idmgr help ?

Kullanım: help

Açıklamalar:
      Komutların bir listesini gösterir.

Kimlikle ilgili bilgileri görüntüler.

»netsh »p2p »idmgr »show


C:\Windows>netsh p2p idmgr show ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
show groups  - Kimlikleri ve grup listesini görüntüler.
show identities - Kimlik listesini görüntüler.
show stats   - Kimlik istatistiklerini görüntüler.

Kimlikleri ve grup listesini görüntüler.

»netsh »p2p »idmgr »show »groups


C:\Windows>netsh p2p idmgr show groups ?

Kullanım: show groups { <kimlik P2PID'si> | ALL } [ EXPIRED ]

Açıklamalar: Kimlik ve ilgili grup bilgilerini gösterir.

Kimlik listesini görüntüler.

»netsh »p2p »idmgr »show »identities


C:\Windows>netsh p2p idmgr show identities ?

Kullanım: show identities { ALL | <kimlik P2PID'si> }

Açıklamalar: Kimlik bilgilerini gösterir.

Kimlik istatistiklerini görüntüler.

»netsh »p2p »idmgr »show »stats


C:\Windows>netsh p2p idmgr show stats ?

Kullanım: show stats 

Açıklamalar: Kimliklerin ve ilişkili grupların sayısını gösterir.

`netsh p2p pnrp' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.

»netsh »p2p »pnrp


C:\Windows>netsh p2p pnrp ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
?       - Komutların bir listesini gösterir.
cloud     - `netsh p2p pnrp cloud' içeriğinde yapılan değişiklikler.
diagnostics  - `netsh p2p pnrp diagnostics' içeriğinde yapılan değişiklikler.
dump      - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir.
help      - Komutların bir listesini gösterir.
peer      - `netsh p2p pnrp peer' içeriğinde yapılan değişiklikler.

Aşağıdaki alt içerikler kullanılabilir:
 cloud diagnostics peer

Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra
 ? yazın.

`netsh p2p pnrp cloud' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.

»netsh »p2p »pnrp »cloud


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
?       - Komutların bir listesini gösterir.
dump      - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir.
flush     - Önbellek girdilerini temizler.
help      - Komutların bir listesini gösterir.
repair     - Bölme algılamasını ve onarımını başlatır.
set      - Yapılandırma parametrelerini ayarlar.
show      - Bilgileri gösterir.
start     - Bulutu başlatır.
synchronize  - Bulutu eşitler.

Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra
 ? yazın.

Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »dump


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud dump ?

Kullanım: dump

Açıklamalar:
      Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur.
      Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş
      yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

Önbellek girdilerini temizler.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »flush


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud flush ?

Kullanım: flush [cloud=]<bulut adı>

Parametreler: 

	cloud     - Önbellek girdileri temizlenecek bulut.

Açıklamalar: Tüm Önbellek girdilerini boşaltır.

Örnekler: 

	flush Global_

Komutlar?n bir listesini gösterir.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »help


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud help ?

Kullanım: help

Açıklamalar:
      Komutların bir listesini gösterir.

Bölme alg?lamas?n? ve onar?m?n? baºlat?r.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »repair


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud repair ?

Kullanım: repair [cloud=]<bulut adı>

Parametreler: 

	cloud     - Bölme algılamasının ve onarımının başlatılacağı
	         bulut. 

Açıklamalar: Bölme algılamasını ve gerekirse onarımını başlatır.

Örnekler: 

	repair Global_

Yap?land?rma parametrelerini ayarlar.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »set


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud set ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
set pnrpmode  - PNRP modu yapılandırma parametresini değiştirir.
set seed    - PNRP SeedServer yapılandırma parametresini değiştirir.

PNRP modu yap?land?rma parametresini de?iºtirir.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »set »pnrpmode


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode ?

Kullanım: set pnrpmode [[mode=]{Auto|RO|default}] [cloud=]<bulut adı>

Parametreler: 

	mode      - Bulutun modu.
	cloud     - Modu ayarlanacak bulut.

Açıklamalar: PNRP modu yapılandırma parametresini değiştirir.
     Mod şunlardan biri olabilir: RO (Yalnızca çözümle), Auto, default

Örnekler: 

	set pnrpmode mode=default Global_
	set pnrpmode RO Global_

PNRP SeedServer yap?land?rma parametresini de?iºtirir.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »set »seed


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud set seed ?

Kullanım: set seed [seed=]{<ana bilgisayar adı>|<IP adresi>|default} [cloud=]<bulut adı>

Parametreler: 

	seed      - Kayıt defterinde ayarlanacak çekirdek sunucu değeri.
	cloud     - Çekirdek sunucusu ayarlanacak bulut.

Açıklamalar: PNRP SeedServer yapılandırma parametresini değiştirir.
     Çekirdek sunucu girdisi ; ile ayrılmış çok sayıda girdi içerebilir

Örnekler: 

	set seed default Global_

Bilgileri gösterir.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »show


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud show ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
show initialization - Bulut önyükleme yapılandırmasını/durumunu görüntüler.
show list   - Bulut listesini görüntüler.
show names   - Yerel olarak kaydettirilen adları görüntüler.
show pnrpmode - PNRP modu yapılandırma parametresini görüntüler.
show seed   - PNRP SeedServer yapılandırma parametresini görüntüler.
show statistics - Bulut istatistiklerini görüntüler.

Bulut önyükleme yap?land?rmas?n?/durumunu görüntüler.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »show »initialization


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud show initialization ?

Kullanım: show initialization [[cloud=]{ * | <bulut adı>}]

Parametreler: 

	cloud     - Önyükleme/yapılandırma bilgileri görüntülenecek bulut. 
	         Tüm bulutlar için * kullanın,
	         varsayılan Global_ değeridir.

Açıklamalar: Bulut önyükleme yapılandırmasını/durumunu görüntüler.

Örnekler: 

	show initialization cloud=Global_
	show initialization *

Bulut listesini görüntüler.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »show »list


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud show list ?

Kullanım: show list [[cloud=] <bulut adı>]

Parametreler: 

	cloud     - Görüntülenecek bulutlar.
	         Varsayılan tüm Bulutlardır.

Açıklamalar: Bulut listesini görüntüler.

Örnekler: 

	show list Global_
	show list 

Yerel olarak kaydettirilen adlar? görüntüler.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »show »names


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud show names ?

Kullanım: show names [[cloud=]{ * | <bulut adı>}]

Parametreler: 

	cloud     - Yerel olarak kaydettirilen ad listesinden
	         görüntülenecek bulut.
	         Varsayılan tüm Bulutlardır

Açıklamalar: Yerel olarak kaydettirilen adları görüntüler.

Örnekler: 

	show names cloud=Global_
	show names 

PNRP modu yap?land?rma parametresini görüntüler.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »show »pnrpmode


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode ?

Kullanım: show pnrpmode [[cloud=]<bulut adı>]

Parametreler: 
	cloud     - Modu görüntülenecek bulut.
	         Varsayılan tüm Bulutlardır.

Açıklamalar: PNRP modu yapılandırma parametresini görüntüler.
     Mod şunlardan biri olabilir: RO (Yalnızca çözümleme), Auto.

Örnekler: 

	show pnrpmode Global_

PNRP SeedServer yap?land?rma parametresini görüntüler.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »show »seed


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud show seed ?

Kullanım: show seed [cloud=]<bulut adı>

Parametreler: 

	cloud     - Çekirdek sunucusu görüntülenecek bulut.

Açıklamalar: PNRP SeedServer yapılandırma parametresini görüntüler.

Örnekler: 

	show seed Global_

Bulut istatistiklerini görüntüler.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »show »statistics


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud show statistics ?

Kullanım: show statistics [[cloud=]{ * | <bulut adı>}]

Parametreler: 

	cloud     - İstatistik verileri görüntülenecek bulut.
	         Varsayılan tüm Bulutlardır.

Açıklamalar: Bulut istatistiklerini görüntüler.

Örnekler: 

	show statistics Global_

Bulutu baºlat?r.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »start


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud start ?

Kullanım: start [cloud=]<bulut adı>

Parametreler: 

	cloud     - Başlatılacak bulut.

Açıklamalar: Bir bulutu başlatır.

Örnekler: 

	start Global_

Bulutu eºitler.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »synchronize


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud synchronize ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
synchronize host - Bulutu belirtilen ana bilgisayarla eşitler.
synchronize seed - Bulutu belirtilen ana bilgisayarla eşitler.

Bulutu belirtilen ana bilgisayarla eºitler.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »synchronize »host


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud synchronize host ?

Kullanım: synchronize host [host=]<ana bilgisayar adı> [cloud=]<bulut adı>

Parametreler: 

	host      - Eşitleme yapılacak ana bilgisayar.
	cloud     - Eşitlenecek bulut.

Açıklamalar: Bir bulutu belirtilen bir ana bilgisayarla eşitler.

Örnekler: 

	synchronize host host1 Global_

Bulutu belirtilen ana bilgisayarla eºitler.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »synchronize »seed


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud synchronize seed ?

Kullanım: synchronize seed [cloud=]<bulut adı>

Parametreler: 

	cloud     - Eşitlenecek bulut.

Açıklamalar: Bir bulutu çekirdek sunucusuyla eşitler.

Örnekler: 
	synchronize seed Global_

`netsh p2p pnrp diagnostics' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.

»netsh »p2p »pnrp »diagnostics


C:\Windows>netsh p2p pnrp diagnostics ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
?       - Komutların bir listesini gösterir.
dump      - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir.
help      - Komutların bir listesini gösterir.
ping      - Pnrp düğümlerine ping yapar.

Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra
 ? yazın.

Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.

»netsh »p2p »pnrp »diagnostics »dump


C:\Windows>netsh p2p pnrp diagnostics dump ?

Kullanım: dump

Açıklamalar:
      Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur.
      Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş
      yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

Komutlar?n bir listesini gösterir.

»netsh »p2p »pnrp »diagnostics »help


C:\Windows>netsh p2p pnrp diagnostics help ?

Kullanım: help

Açıklamalar:
      Komutların bir listesini gösterir.

Pnrp dü?ümlerine ping yapar.

»netsh »p2p »pnrp »diagnostics »ping


C:\Windows>netsh p2p pnrp diagnostics ping ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
ping host   - Adres temelli olarak düğüme ping yapar.
ping seed   - Yapılandırılan çekirdek sunucusuna ping yapar.

Adres temelli olarak dü?üme ping yapar.

»netsh »p2p »pnrp »diagnostics »ping »host


C:\Windows>netsh p2p pnrp diagnostics ping host ?

Kullanım: ping host [host=]{<ip adresi> | <ana bilgisayar adı>} [cloud=]<bulut adı>

Parametreler: 

	cloud     - Ana bilgisayara ping uygulamaya konu olan bulut.

Açıklamalar: Adres veya ana bilgisayar adı belirterek bir düğüme ping uygular

Örnekler: 

	ping host myhost Global_

Yap?land?r?lan çekirdek sunucusuna ping yapar.

»netsh »p2p »pnrp »diagnostics »ping »seed


C:\Windows>netsh p2p pnrp diagnostics ping seed ?

Kullanım: ping seed [cloud=]<bulut adı>

Parametreler: 

	cloud     - Çekirdek sunucusuna ping uygulanacak bulut.

Açıklamalar: Yapılandırılan çekirdek sunucuya ping uygular.

Örnekler: 

	ping seed Global_

Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.

»netsh »p2p »pnrp »dump


C:\Windows>netsh p2p pnrp dump ?

Kullanım: dump

Açıklamalar:
      Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur.
      Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş
      yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

Komutlar?n bir listesini gösterir.

»netsh »p2p »pnrp »help


C:\Windows>netsh p2p pnrp help ?

Kullanım: help

Açıklamalar:
      Komutların bir listesini gösterir.

`netsh p2p pnrp peer' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.

»netsh »p2p »pnrp »peer


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
?       - Komutların bir listesini gösterir.
add      - Girdiler ekler.
delete     - Girdiler siler.
dump      - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir.
enumerate   - Belirtilen bulutta eş adını numaralandırır.
help      - Komutların bir listesini gösterir.
resolve    - Eş adını çözümler.
show      - Bilgileri gösterir.
traceroute   - Yol izleme içeren eş adını çözümler.

Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra
 ? yazın.

Girdiler ekler.

»netsh »p2p »pnrp »peer »add


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer add ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
add registration - Eş adını kaydettirir.

Eº ad?n? kaydettirir.

»netsh »p2p »pnrp »peer »add »registration


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer add registration ?

Kullanım: add registration [peername =]<eş adı> [[cloud=]<bulut adı>]
     [[comment]=<açıklama>]

Parametreler: 

	peername    - <kurallı pnrp adı>|<dns kodlu pnrp adı>
	cloud     - Adın kaydettirileceği bulut. 
	         Varsayılan Global_ değeridir.
	comment    - Ad için kaydettirilmesi gereken açıklama.

Açıklamalar: Eş adını kaydettirir.

Örnekler: 

	add registration peername=0.0
	add registration 0.0 Global_

Girdiler siler.

»netsh »p2p »pnrp »peer »delete


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer delete ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
delete registration - Eş adlarının kaydını siler.

Eº adlar?n?n kayd?n? siler.

»netsh »p2p »pnrp »peer »delete »registration


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer delete registration ?

Kullanım: delete registration [peername =]{ * | <eş adı>} [[cloud=]<bulut adı>]

Parametreler: 

	peername    - <kurallı pnrp adı>|<dns kodlu pnrp adı>
	cloud     - Adın kaydının silineceği bulut.
	         Varsayılan Global_ değeridir.

Açıklamalar: Eş adlarının kaydını siler.

Örnekler: 

	delete registration *
	delete registration peername=0.0 cloud=Global_

Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.

»netsh »p2p »pnrp »peer »dump


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer dump ?

Kullanım: dump

Açıklamalar:
      Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur.
      Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş
      yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

Belirtilen bulutta eº ad?n? numaraland?r?r.

»netsh »p2p »pnrp »peer »enumerate


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer enumerate ?

Kullanım: enumerate [peername=]<eş bilgisayar adı> [cloud=]<bulut adı> 
    [[maxresults=]<sayı>]

Parametreler: 

	peername    - <kurallı pnrp adı>|<dns kodlu pnrp adı>
	maxresults   - 1 ile 500 arasında bir sayı olmalıdır.
	         Varsayılan 50'dir.
	cloud     - Numaralandırma gerçekleştirilecek bulut.

Açıklamalar: Belirtilen bulutta bir eş bilgisayar adını numaralandırır.
     Komut maxresults ile belirtilen sayıda girdi bulur
     (veya çözümlemeler tamamlandığında sonlandırılır).

Örnekler: 

	enumerate 0.0 cloud=Global_ maxresults=2
	enumerate peername=0.0 cloud=Global_

Komutlar?n bir listesini gösterir.

»netsh »p2p »pnrp »peer »help


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer help ?

Kullanım: help

Açıklamalar:
      Komutların bir listesini gösterir.

Eº ad?n? çözümler.

»netsh »p2p »pnrp »peer »resolve


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer resolve ?

Kullanım: resolve [peername =]<eş bilgisayar adı> [[cloud=]<bulut adı>]

Parametreler: 

	peername    - <kurallı pnrp adı>|<dns kodlu pnrp adı>
	cloud     - Çözümlemenin gerçekleştirileceği bulut.
	         Varsayılan tüm Bulutlardır.

Açıklamalar: Bir eş bilgisayar adını çözümler.

Örnekler: 

	resolve peername=0.0 cloud=Global_
	resolve 0.anyname

Bilgileri gösterir.

»netsh »p2p »pnrp »peer »show


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer show ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
show convertedname - Eş adlarından DNS adlarına ve tersine dönüştürür.
show registration - Kayıtlı eş adlarını listeler.

Eº adlar?ndan DNS adlar?na ve tersine dönüºtürür.

»netsh »p2p »pnrp »peer »show »convertedname


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer show convertedname ?

Kullanım: show convertedname [peername=]<eş adı>

Parametreler: 

	peername    - <kurallı pnrp adı>|<dns-kodlu pnrp adı>

Açıklamalar: Eş adlarını DNS adlarına veya tersine dönüştürür.

Örnekler: 

	show convertedname 0.anyname

Kay?tl? eº adlar?n? listeler.

»netsh »p2p »pnrp »peer »show »registration


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer show registration ?

Kullanım: show registration [[cloud=]<bulut adı>]

Parametreler: 

	cloud     - Kayıtlı adları görüntülenecek bulut.
	         Varsayılan tüm Bulutlardır.

Açıklamalar: Bu netsh örneği tarafından kaydettirilen eş bilgisayar adlarını listeler.

Örnekler: 

	show registration cloud=Global_

Yol izleme içeren eº ad?n? çözümler.

»netsh »p2p »pnrp »peer »traceroute


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer traceroute ?

Kullanım: traceroute [peername =]<eş bilgisayar adı> [cloud=]<bulut adı>

Parametreler: 

	peername    - <kurallı pnrp adı>|<dns kodlu pnrp adı>
	cloud     - Çözümlemenin gerçekleştirileceği bulut.

Açıklamalar: Bir eş bilgisayarın adını yol izlemeyle çözümler.

Örnekler: 

	traceroute peername=0.0 Global_
	traceroute 0.anyname Global_- br -/- cn -/- cz -/- de -/- dk -/- en -/- es -/- fr -/- gr -/- hu -/- it -/- jp -/- kr -/- no -/- pl -/- pt -/- ru -/- tr -/- tw -

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQHTTP: ... console/en/index.htm
0.155
8789

Time zone settings on MS Windows 11 OS!

A Directory print feature with integrated print preview for Windows!

Automatic adjustment of energy options under Windows!

The tabed cmd.exe and powershell.exe!

BitBlt Paint Speed Test for GPU on Windows 11, 10, 8.1, ...!

The Control-Panel menu in Run-Command easy to use!(0)