Windows 2000/XP netsh winsock polecenie

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp. C:\Windows>netsh winsock ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. reset - Resetuje Winsock Catalog do stanu czystego. show - Wyświetla informacje. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

Wyświetla skrypt konfiguracji.

»netsh »winsock »dump


C:\Windows>netsh winsock dump ?

Sposób użycia: dump

Uwagi: 
  Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu
  w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

Wyświetla listę poleceń.

»netsh »winsock »help


C:\Windows>netsh winsock help ?

Sposób użycia: help

Uwagi: 
    wyświetla listę poleceń.

Resetuje Winsock Catalog do stanu czystego.

»netsh »winsock »reset


C:\Windows>netsh winsock reset ?

Sposób użycia: reset

Uwagi: Resetuje Winsock Catalog do stanu czystego.
     Wszyscy uprzednio zainstalowani dostawcy usług warstwowych
     Winsock muszą być zainstalowani ponownie.
     To polecenie nie wpływa na wpisy dostawców
     obszarów nazw Winsock.

Wyświetla informacje.

»netsh »winsock »show


C:\Windows>netsh winsock show ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
show catalog  - Wyświetla zawartość Winsock Catalog.

Wyświetla zawartość Winsock Catalog.

»netsh »winsock »show »catalog


C:\Windows>netsh winsock show catalog ?

Sposób użycia: show catalog [[type=]full]


Parametry: 

  type - jedna z następujących wartości (opcjonalne):
    full: wyświetla wszystkie wpisy. (domyślne)
    lsp: wyświetla tylko wpisy LSP.
    bsp: wyświetla tylko wpisy BSP.
    nsp: wyświetla tylko wpisy NSP.

Uwagi: wyświetla wpisy Winsock Catalog.- br -/- cn -/- cz -/- de -/- dk -/- en -/- es -/- fr -/- gr -/- hu -/- it -/- jp -/- kr -/- no -/- pl -/- pt -/- ru -/- tr -/- tw -

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQHTTP: ... console/en/index.htm
0.124
9343

Wozu diese für Windows 11, 10, ... einfache Digitaluhr am Desktop?

Kann ich verändern der Farbe in der Adressleiste des aktiven Fensters einstellen?

Can I still create the short door notes under Windows 11?

How can i translate MagicMouseTrails in my language!

Why do I have to start a *.bat file as an admin under Windows 11, 10, 8.1, ..?

Sei mein Sponsor auf SoftwareOK!(0)