Windows 2000/XP netsh routing kommando

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp. C:\Windows>netsh routing ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. ip - Endrer til konteksten "netsh routing ip". ipx - Endrer til konteksten "netsh routing ipx". reset - Tilbakestiller IP-ruting til en "ren" tilstand. Følgende underkontekster er tilgjengelige: ip ipx Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

Viser et konfigurasjonsskript.

»netsh »routing »dump


C:\Windows>netsh routing dump ?

Bruk: dump

Kommentarer: 
  Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret
  til en fil, kan dette skriptet brukes til å gjenopprette endrede
  konfigurasjonsinnstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »routing »help


C:\Windows>netsh routing help ?

Bruk: help

Kommentarer: 
    Viser en liste over kommandoer.

Endrer til konteksten "netsh routing ip".

»netsh »routing »ip


C:\Windows>netsh routing ip ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
?       - Viser en liste over kommandoer.
add      - Legger til en konfigurasjonsoppføring i en liste over oppføringer.
autodhcp    - Endrer til konteksten "netsh routing ip autodhcp".
delete     - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en liste over oppføringer.
dnsproxy    - Endrer til konteksten "netsh routing ip dnsproxy".
dump      - Viser et konfigurasjonsskript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
igmp      - Endrer til konteksten "netsh routing ip igmp".
nat      - Endrer til konteksten "netsh routing ip nat".
ospf      - Endrer til konteksten "netsh routing ip ospf".
relay     - Endrer til konteksten "netsh routing ip relay".
reset     - Tilbakestiller IP-ruting til en "ren" tilstand.
rip      - Endrer til konteksten "netsh routing ip rip".
routerdiscovery - Endrer til konteksten "netsh routing ip routerdiscovery".
set      - Angir konfigurasjonsinformasjon.
show      - Viser informasjon.
update     - Oppdaterer autostatiske ruter på et grensesnitt.

Følgende underkontekster er tilgjengelige:
 autodhcp dnsproxy igmp nat ospf relay rip routerdiscovery

Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et
 mellomrom og deretter ?.

Legger til en konfigurasjonsoppf?ring i en liste over oppf?ringer.

»netsh »routing »ip »add


C:\Windows>netsh routing ip add ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
add boundary  - Legger til en grenselinje for multicast-områder på et grensesnitt.
add filter   - Legger til et pakkefilter på et angitt grensesnitt.
add interface - Aktiverer IP-videresending på et grensesnitt.
add persistentroute - Legger til en fast statisk rute.
add preferenceforprotocol - Legger til et foretrukket nivå for en ruteprotokoll.
add rtmroute  - Legger til en ikke-fast (NetMgmt)-rute.
add scope   - Legger til et multicast-område.

Legger til en grenselinje for multicast-omr?der p? et grensesnitt.

»netsh »routing »ip »add »boundary


C:\Windows>netsh routing ip add boundary ?

Bruk: add boundary [name=]<streng> [grpaddr=]<IP-adresse> [grpmask=]<IP-adresse>
    -eller-
    add boundary [name=]<streng> [scopename=]<streng>
                                       
Parametere: 
                                       
    Merke      Verdi
    name      - Navnet på grensesnittet der grensen skal legges til.  
    grpaddr    - Adressen til multicast-gruppen som skal legges til.
    grpmask    - Nettverksmasken til grenseadressen som skal legges til.
    scopename   - Navnet på multicast-området som skal begrenses.
                                       
Kommentarer: Legger til en grense for multicast-område på et grensesnitt.
                                       
Eksempler: 
                                       
   add boundary name=Internal grpaddr=239.0.0.1 grpmask=255.255.255.255  
   add boundary name="Lokal tilkobling" scopename="Mitt multicast-område"  
                                       

Legger til et pakkefilter p? et angitt grensesnitt.

»netsh »routing »ip »add »filter


C:\Windows>netsh routing ip add filter ?

Bruk: add filter [name=]<streng> [filtertype=]{INPUT|OUTPUT|DIAL}
         [srcaddr=]<IP-adresse> [srcmask=]<IP-nettverksmaske>
         [dstaddr=]<IP-adresse> [dstmask=]<IP-nettverksmaske>
        { [proto=] ANY |
         [proto=]{TCP|TCP-EST|UDP} [srcport=]<heltall> [dstport=]<heltall>|
         [proto=] ICMP [type=]<heltall> [code=]<heltall> }


Parametere: 

    Merke      Verdi
    name      - Navnet på grensesnittet som filteret skal legges til
            på.
    filtertype   - En av følgende verdier:
            input: Hvis filteret som endres filterer inndata
            output: Hvis filteret som endres filterer utdata
            dial: Hvis filteret som endres filterer et oppringt
               grensesnitt som kobles til
    srcaddr    - Kildeadressefelt for pakken som skal filtreres.
    srcmask    - Kildeadressemasken til pakken som skal filteres.
            En adresse og en maske med bare 0-er betyr ANY.
    dstaddr    - Måladressefelt for pakken som skal filtreres.
    dstmask    - Måladressemasken til pakken som skal filtreres.
    proto     - Protokolltypen for pakken som skal filtreres.
    srcport    - Kildeportfeltet for pakken som skal filteres.
            Verdien 0 betyr ANY.
    dstport    - Målportfeltet til pakken som skal filtreres.
            Verdien 0 betyr ANY.
    type      - ICMP-typefeltet til pakken som skal filtreres.
            Verdien 255 betyr ANY.
    code      - ICMP-kodefeltet til pakken som skal filtreres.
            Verdien 255 betyr ANY.

Kommentarer: Legger et pakkefilter til det spesifikke grensesnittet.

Eksempler: 

   add filter name="Virtuell privat tilkobling" filtertype=input
   srcaddr=0.0.0.0 srcmask=255.255.255.255 dstaddr=169.254.0.0
   dstmask=255.255.0.0 proto=any

   add filter "Virtuell privat tilkobling" input 0.0.0.0 0.0.0.0
   169.254.0.0 255.255.0.0 any

Aktiverer IP-videresending p? et grensesnitt.

»netsh »routing »ip »add »interface


C:\Windows>netsh routing ip add interface ?

Bruk: add interface [name=]<streng> [[state=]enable|disable]

Parametere: 
                                       
    Merke      Verdi                        
    name      - Navnet på grensesnittet som skal legges til.
    state     - En av følgende verdier:             
            enable: Aktiverer IP-grensesnittet når det legges til.
            disable: Deaktiverer IP-grensesnittet når det legges
                 til.
                                       
Kommentarer: Aktiverer eller deaktiverer IP-videresending på et grensesnitt.
                                       
Eksempler: 
                                       
   add interface name="Lokal tilkobling" state=enable        

Legger til en fast statisk rute.

»netsh »routing »ip »add »persistentroute


C:\Windows>netsh routing ip add persistentroute ?

Bruk: add persistentroute [dest=]<IP-adresse> [mask=]<IP-nettverksmaske>
    [name=]<streng> [[nhop=]<IP-adresse>] [[proto=]static|nondod]
    [[preference=]heltall] [[metric=]heltall]
    [[view=]unicast|multicast|both]

Parametere: 
 
   Merke     Verdi
   dest    - Måladressen for den angitte ruten.
   mask    - Nettverksmasken for måladressen.
   name    - Grensesnittet der ruten skal legges til.
   nhop    - Det neste hoppet for ruten. For rutere over punkt-til-
          punkt-grensesnitt er denne verdien unødvendlig.
   proto    - En av følgende verdier:
          static: Utløs tilkobling med behovsbetinget oppringing
              (standard).
          nondod: Ikke utløs tilkobling med behovsbetinget
              oppringing.
   preference - Foretrukkenheten for ruten.
   metric   - Metrikken for ruten.
   view    - En av følgende verdier:
          unicast: Route er bare gyldig for unicast-trafikk
          multicast: Route er bare gyldig for multicast-trafikk
          both: Rute er gyldig for både unicast- og multicast-
             trafikk (standard).

Kommentarer: Legger en fast statisk rute til det angitte grensesnittet.

Eksempler: 
 
   add persistentroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Virtuell privat tilkobling"

Legger til et foretrukket niv? for en ruteprotokoll.

»netsh »routing »ip »add »preferenceforprotocol


C:\Windows>netsh routing ip add preferenceforprotocol ?

Bruk: add preferenceforprotocol [proto=] autostatic|local|netmgmgt|nondod|ospf|rip|static
    [preflevel=]<heltall>
 
Parametere: 
 
   Merke     Verdi
   proto     En av følgende verdier:
           autostatic: Legger til en foretrukket autostatisk route
           local:  Legger til en foretrukket lokal rute
           netmgmt: Legger til en foretrukket ruteprotokoll for en
               nettverksadministrasjonsprotokoll.
           nondod: Legger til foretrukket nivå for en ruteprotokoll
               som ikke kan bruke behovsbetinget oppringing.
           ospf:  Legger til en foretrukket ruteprotokoll for OSPF
           rip:   Legger til en foretrukket ruteprotokoll for RIP
           static: Legger til en statisk ruteforetrukkenhet.
   preflevel   Et tall som indikerer foretrukkenhet
 
Kommentarer: Legger til et foretrukket nivå for en ruteprotokoll.
 
Eksempler: 
 
    add preferenceforprotocol proto=rip preflevel=10
    add preferenceforprotocol ospf 10

Legger til en ikke-fast (NetMgmt)-rute.

»netsh »routing »ip »add »rtmroute


C:\Windows>netsh routing ip add rtmroute ?

Bruk: add rtmroute [dest=]<IP-adresse> [mask=]<IP-nettverksmaske>
    [[nameorindex=]strenge] [[nhop=]<IP-adresse>]
    [[preference=]heltall] [[metric=]heltall]
    [[view=]unicast|multicast|both]

Parametere: 
   dest     - Mål-IP-adressen til den angitte ruten.
   mask     - Nettverksmasken til måladressen.
   nameorindex - Grensesnittet der ruten skal legges til.
   nhop     - Det neste hoppet for ruten. For ruter over punkt-til-
           punkt-grensesnitt, brukes ikke dette feltet.
   preference  - Foretrukkenheten til ruten.
   metric    - Metrikken til ruten.
   view     - En av følgende verdier:
           unicast: Ruten er bare gyldig for unicast-trafikk
           multicast: Ruten er bare gyldig for multicast-trafikk
           both: Ruten er gyldig for både unicast- og multicast- 
              trafikk (standatd)

Kommentarer: Legger til en løs netmgmt-rute med angitt grensesnitt og/eller
       nexthop.
Eksempler: 

   add rtmroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Virtuell privat tilkobling"

Legger til et multicast-omr?de.

»netsh »routing »ip »add »scope


C:\Windows>netsh routing ip add scope ?

Bruk: add scope [grpaddr=]<IP-adresse> [grpmask=]<IP-nettverksmaske>
    [scopename=]<streng>

Parametere: 

   Merke      Verdi
   grpaddr    - IP-adressen til multicast-området eller -gruppen
   grpmask    - Nettverksmasken til adressen til multicast-området.
   scopename   - Navnet på multicast-området som skal legges til

Kommentarer: Legger et multicast-område til IP-rutekonfigurasjonen.

Eksempler: 

    add scope 239.1.1.1 255.255.255.224 "Mitt multicast-område" 

Endrer til konteksten "netsh routing ip autodhcp".

»netsh »routing »ip »autodhcp


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
?       - Viser en liste over kommandoer.
add      - Legger en konfigurasjonsoppføring til i en tabell.
delete     - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en tabell.
dump      - Viser et konfigurasjonsskript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
install    - Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
set      - Angir konfigurasjonsinformasjon.
show      - Viser informasjon.
uninstall   - Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.

Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et
 mellomrom og deretter ?.

Legger en konfigurasjonsoppf?ring til i en tabell.

»netsh »routing »ip »autodhcp »add


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp add ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
add exclusion - Legger til utelukkelse fra DHCP-tildelerens område.

Legger til utelukkelse fra DHCP-tildelerens omr?de.

»netsh »routing »ip »autodhcp »add »exclusion


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp add exclusion ?

Bruk: add exclusion [exclusion=]<IP-adresse>

Parametere: 

   Kode      Verdi
   address   - En IP-adresse som skal ekskluderes fra DHCP-tildelings-
           området.

Merknader: Legger en IP-adresse-utelatelse til DHCP-tildelingsområdet. Denne
      kan brukes til å tildele adresser dynamisk av en Windows 2000-
      ruter.

Eksempler: 

    add exclusion exclusion=10.0.0.1

Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.

»netsh »routing »ip »autodhcp »delete


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp delete ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
delete exclusion - Sletter en utelukkelse fra DHCP-tildelingsområdet

Sletter en utelukkelse fra DHCP-tildelingsomr?det

»netsh »routing »ip »autodhcp »delete »exclusion


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp delete exclusion ?

Bruk: delete exclusion [exclusion=]<IP-adresse>

Parametere: 

   Kode      Verdi
   address   - En IP-adresse som allerede er ekskludert fra DHCP-
           tildelingsområdet.

Merknader: Sletter en IP-adresse som tidligere ble ekskludert fra DHCP-
      tildelingsområdet.

Eksempler: 

    delete exclusion exclusion=10.0.0.1

Viser et konfigurasjonsskript.

»netsh »routing »ip »autodhcp »dump


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp dump ?

Bruk: dump

Kommentarer: 
  Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret
  til en fil, kan dette skriptet brukes til å gjenopprette endrede
  konfigurasjonsinnstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »routing »ip »autodhcp »help


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp help ?

Bruk: help

Kommentarer: 
    Viser en liste over kommandoer.

Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.

»netsh »routing »ip »autodhcp »install


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp install ?

BRUK: install
   Installerer rutingsprotokollen under IP.

Angir konfigurasjonsinformasjon.

»netsh »routing »ip »autodhcp »set


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp set ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
set global   - Endrer globale DHCP-tildelerparametere.
set interface - Endrer DHCP-tildelerparametere for et grensesnitt.

Endrer globale DHCP-tildelerparametere.

»netsh »routing »ip »autodhcp »set »global


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp set global ?

Bruk: set global [[scopenetwork=]IP-adresse] [[scopemask=]IP-nettverksmaske]
    [[leasetime=]varighet (minutter)] [[loglevel=]none|error|warn|info]

Parametere: 

   Kode        Verdi
   scopenetwork   - IP-nettverksadressen til DHCP-tildelingsområdet.
   scopemask    - Nettverksmasken tilknyttet nettverksadressen.
   leasetime    - Leasingvarigheten, angitt i minutter.
   loglevel     - En av følgende verdier:
             none: Ingen logging av DHCP-tildelingshendelser.
             error: Logg bare feil relatert til DHCP-tildeling.
             warn: Logg advarsler relatert til DHCP-tildeling.
             info: Logg informasjon relatert til DHCP-tildeling.

Merknader: Angir globale parametere som brukes til å støtte DHCP-tildeling.

Eksempler: 

    set global 10.10.10.0 255.255.255.0 11520 info
    set global leasetime=4320

    Den første eksempelkommandoen angir IP-nettverket for DHCP-tildeling
    til 10.10.10.0, en tilknyttet område-nettverksmaske på 255.255.255.0,
    en leasingtid på 11520 minutes (8 dager), og logging av informasjon
    for alle relaterte hendelser. Den andre eksempelkommandoen angir
    leasingtiden globalt for alle områder på alle grensesnitt til en ny
    verdi på 4320 minutter (3 dager).

Endrer DHCP-tildelerparametere for et grensesnitt.

»netsh »routing »ip »autodhcp »set »interface


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp set interface ?

Bruk: set interface [name=]streng [[mode=]enable|disable]

Parametere: 

   Kode      Verdi
   name    - Navnet på det spesifikke grensesnittet du vil angi DHCP-
           tildelingsparametere for.
   mode    - En av følgende verdier:
           enable: Aktiverer DHCP-tildeling for grensesnittet.
           disable: Deaktiverer DHCP-tildeling for grensesnittet.

Merknader: Angir DHCP-tildelingsparametere for grensesnittet angitt med
      name.

Eksempler: 

    set interface name="Lokal tilkobling" mode=enable

Viser informasjon.

»netsh »routing »ip »autodhcp »show


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp show ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
show global  - Viser konfigurasjon for DHCP-allokator.
show interface - Viser konfigurasjon av DHCP-tildeler for det angitte grensesnittet.

Viser konfigurasjon for DHCP-allokator.

»netsh »routing »ip »autodhcp »show »global


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp show global ?

Bruk: show global

Merknader: Viser den globale konfigurasjonen for DHCP-tildeling.

Informasjonen som vises for denne kommandoen består av:

Felt        Beskrivelse
----        -----------
Områdeadresse   Viser IP-adresse konfigurert for DHCP-tildelingsområdet.
Områdemaske    Viser nettverksmasken tilknyttet nettverks-IP-adressen.
Leasingtid     Viser DHCP-leaseingvarigheten i minutter.
Loggingsnivå    Viser loggingsnivået for hendelser relatert til DHCP-
          tildeling.

Viser konfigurasjon av DHCP-tildeler for det angitte grensesnittet.

»netsh »routing »ip »autodhcp »show »interface


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp show interface ?

Bruk: show interface

Parametere: 

   Kode      Verdi
   name    - Navnet på det spesifikke grensesnittet som du vil vise
           DHCP-tildelingsparametere for.

Merknader: Viser DHCP-tildelingskonfigurasjonen fro et spesifikt
      grensesnitt.

Eksempler: 

    show interface name="Lokal tilkobling"

Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.

»netsh »routing »ip »autodhcp »uninstall


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp uninstall ?

BRUK: uninstall
   Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.

Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en liste over oppf?ringer.

»netsh »routing »ip »delete


C:\Windows>netsh routing ip delete ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
delete boundary - Sletter en grenselinje for multicast-område fra et grensesnitt.
delete filter - Sletter et filter fra et angitt grensesnitt.
delete interface - Sletter IP-videresending på et angitt grensesnitt.
delete persistentroute - Sletter en fast statisk rute.
delete preferenceforprotocol - Sletter preferanse for en angitt protokoll.
delete rtmroute - Sletter en ikke-fast rute som brukes til nettverksbehandling.
delete scope  - Sletter et multicast-område.

Sletter en grenselinje for multicast-omr?de fra et grensesnitt.

»netsh »routing »ip »delete »boundary


C:\Windows>netsh routing ip delete boundary ?

Bruk: delete boundary [name=]<streng> [grpaddr=]<IP-adresse> [grpmask=]<IP-maske>
    -eller-
    delete boundary [name=]<streng> [scopename=]<streng>

Parametere: 

    Merke      Verdi
    name      - Navnet på grensesnittet der grensen skal slettes.
    grpaddr    - Gruppeadressen til grensen som skal slettes.
    grpmask    - Nettverksmasken til grensen som skal slettes.
    scopename   - Navnet på multicast-området.

Kommentarer: Sletter en multicast-områdegrense fra et grensesnitt.

Eksempler: 

   delete boundary "Lokal tilkobling (2)" 239.2.2.2 255.255.255.255 
   delete boundary "Lokal tilkobling (2)" "Mitt multicast-område" 

Sletter et filter fra et angitt grensesnitt.

»netsh »routing »ip »delete »filter


C:\Windows>netsh routing ip delete filter ?

Bruk: delete filter [name=]<streng> [filtertype=]{INPUT|OUTPUT|DIAL}
   [srcaddr=]<IP-adresse> [srcmask=]<IP-nettverksmaske>
   [dstaddr=]<IP-adresse> [dstmask=]<IP-nettverksmaske>
   {[proto=] ANY |
    [proto=]{TCP|TCP-EST|UDP} [srcport=]<heltall> [dstport=]<heltall>|
    [proto=] ICMP [type=]<heltall> [code=]<heltall> }

Parametere: 

    Merke      Verdi
    name      - Navnet på grensesnittet som filteret skal slettes fra.
    filtertype   - En av følgende verdier:
            input: Hvis filteret som endres filterer inndata
            output: Hvis filteret som endres filterer utdata
            dial: Hvis filteret som endres filterer et oppringt
               grensesnitt som kobles til
    srcaddr    - Kildeadressefelt for pakken som skal filtreres.
    srcmask    - Kildeadressemasken til pakken som skal filteres.
            En adresse og en maske med bare 0-er betyr ANY.
    dstaddr    - Måladressefelt for pakken som skal filtreres.
    dstmask    - Måladressemasken til pakken som skal filtreres.
    proto     - Protokolltypen for pakken som skal filtreres.
    srcport    - Kildeportfeltet for pakken som skal filteres.
            Verdien 0 betyr ANY.
    dstport    - Målportfeltet til pakken som skal filtreres.
            Verdien 0 betyr ANY.
    type      - ICMP-typefeltet til pakken som skal filtreres.
            Verdien 255 betyr ANY.
    code      - ICMP-kodefeltet til pakken som skal filtreres.
            Verdien 255 betyr ANY.

Kommentarer: Sletter et pakkefilter fra det spesifikke grensesnittet.

Eksempler: 

    delete filter name="Virtual Private Connection" filtertype=input
   srcaddr=0.0.0.0 srcmask=255.255.255.255 dstaddr=169.254.0.0
   dstmask=255.255.0.0 proto=any

   delete filter "Virtuell privat tilkobling" input 0.0.0.0 0.0.0.0
   169.254.0.0 255.255.0.0 any

Sletter IP-videresending p? et angitt grensesnitt.

»netsh »routing »ip »delete »interface


C:\Windows>netsh routing ip delete interface ?

Bruk: delete interface [name=]<streng>

Parametere: 

    Merke      Verdi
    name      - Navnet på grensesnittet som skal slettes.

Kommentarer: Sletter og fjerner IP-videresending for et spesifikt
       grensesnitt.

Eksempler: 

   delete interface name="Lokal tilkobling"

Sletter en fast statisk rute.

»netsh »routing »ip »delete »persistentroute


C:\Windows>netsh routing ip delete persistentroute ?

Bruk: delete persistentroute [dest=]<IP-adresse> [mask=]<IP-nettverksmaske>
    [name=]<streng> [[nhop=]<IP-adresse>]

Parametere: 

   Merke     Verdi
   dest    - Måladressen for den angitte ruten.
   mask    - Nettverksmasken for måladressen.
   name    - Grensesnittet som ruten skal slettes fra.
   nhop    - Det neste hoppet for ruten. Dette er ikke nødvendig for
          ruter over punkt-til-punkt-grensesnitt.

Kommentarer: Sletter en fast statisk rute fra det angitte grensesnittet.

Eksempler: 

   delete persistentroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Ekstern tilkobling"

   delete persistentroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Lokal tilkobling" 
   nhop=10.0.0.1

Sletter preferanse for en angitt protokoll.

»netsh »routing »ip »delete »preferenceforprotocol


C:\Windows>netsh routing ip delete preferenceforprotocol ?

Bruk: delete preferenceforprotocol [proto=] autostatic|local|netmgmgt|nondod|ospf|rip|static
 
Parametere: 
 
   Merke     Verdi
   proto    - En av følgende verdier:
           autostatic: Sletter en foretrukket autostatisk route
           local:  Sletter en foretrukket lokal rute
           netmgmt: Sletter en foretrukket ruteprotokoll for en
               nettverksadministrasjonsprotokoll.
           nondod: Sletter foretrukkenhet for en ruteprotokoll
               som ikke kan bruke behovsbetinget oppringing.
           ospf:  Sletter en foretrukket ruteprotokoll for OSPF
           rip:   Sletter en foretrukket ruteprotokoll for RIP
           static: Sletter en statisk ruteforetrukkenhet.
 
Kommentarer: Sletter et foretrukket nivå for angitt ruteprotokolltype.
 
Eksempler: 
 
    delete preferenceforprotocol proto=rip
    delete preferenceforprotocol ospf

Sletter en ikke-fast rute som brukes til nettverksbehandling.

»netsh »routing »ip »delete »rtmroute


C:\Windows>netsh routing ip delete rtmroute ?

Bruk: delete rtmroute [dest=]<IP-adresse> [mask=]<IP-nettverksmaske>
    [[nameorindex=]name|index] [[nhop=]<IP-adresse>]

Parametere: 

   Merke     Verdi
   dest    - Måladressen til angitt rute.
   mask    - Nettverksmasken til måladressen.
   nameorindex - Grensesnittet som ruten skal slettes fra.
   nhop    - Neste hopp for ruten. Dette er ikke nødvendig for ruter
          over punkt-til-punkt-grensesnitt.

Kommentarer: Sletter en ikke-fast nettverksadministrasjonsrute når enten et
       grensesnitt eller nhop-tall er angitt.

Eksempler: 

   delete rtmroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Virtuell privat tilkobling"

   delete rtmroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Lokal tilkobling" 
   nhop=10.0.0.1

Sletter et multicast-omr?de.

»netsh »routing »ip »delete »scope


C:\Windows>netsh routing ip delete scope ?

Bruk: delete scope [grpaddr=]<IP-adresse> [grpmask=]<IP-nettverksmaske>
    -eller-
    delete scope [scopename=]<streng>

Parametere: 

   Merke      Verdi
   grpaddr    - IP-adressen til multicast-området eller -gruppen
   grpmask    - Nettverksmasken til adressen til multicast-området
   scopename   - Navnet på multicast-området som skal slettes

Kommentarer: Sletter et multicast-område fra IP-rutekonfigurasjonen.

Eksempler: 

    delete scope 239.1.1.1 255.255.255.255
    delete scope "Mitt multicast-område" 

Endrer til konteksten "netsh routing ip dnsproxy".

»netsh »routing »ip »dnsproxy


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
?       - Viser en liste over kommandoer.
dump      - Viser et konfigurasjonsskript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
install    - Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
set      - Angir konfigurasjonsinformasjon.
show      - Viser informasjon.
uninstall   - Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.

Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et
 mellomrom og deretter ?.

Viser et konfigurasjonsskript.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »dump


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy dump ?

Bruk: dump

Kommentarer: 
  Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret
  til en fil, kan dette skriptet brukes til å gjenopprette endrede
  konfigurasjonsinnstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »help


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy help ?

Bruk: help

Kommentarer: 
    Viser en liste over kommandoer.

Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »install


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy install ?

BRUK: install
   Installerer rutingsprotokollen under IP.

Angir konfigurasjonsinformasjon.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »set


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy set ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
set global   - Angir globale DNS-proxyparametere.
set interface - Angir DNS-proxyparametere for et grensesnitt.

Angir globale DNS-proxyparametere.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »set »global


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy set global ?

Bruk: set global [[querytimeout=]heltall][[dnsmode=]enable|disable]
    [[loglevel=]none|error|warn|info]

Parametere: 

   Kode       Verdi
   querytimeout  - Tidsavbrudd i sekunder for DNS-spørringer gjennom
            proxy.
   dnsmode    - En av følgende verdier:
            enable: Aktiverer DNS-proxy-operasjon.
            disable: Deaktiverer DNS-proxy-operasjon.
   loglevel    - En av følgende verdier:
            none: Ingen logging av DNS-proxyhendelser.
            error: Logg bare DNS-proxy-relaterte feil.
            warn: Logg DNS-proxy-relaterte advarsler.
            info: Log DNS-proxy-relatert informasjon.

Merknader: Angir DNS-proxy-parametere globalt for alle rutede grensesnitt.

Eksempler: 

   set global 10 enable none

   Eksempelkommandoen viser hvordan du kan aktivere DNS-proxy globalt til
   å bruke spørringstidsavbrudd på 10 sekunder, og angi loggingsnivået
   slik at ingen logging av DNS-proxy-relaterte hendelser utføres.

Angir DNS-proxyparametere for et grensesnitt.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »set »interface


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy set interface ?

Bruk: set interface [name=]<streng> [[mode=]enable|disable|default]

Parametere: 

   Kode      Verdi
   name    - Navnet på det spesifikke grensesnittet som du vil angi
           visning av DNS-proxy-parametere for.
   mode    - En av følgende verdier:
           enable: Aktiverer DNS-proxy for angitt grensesnitt.
           disable: Deaktiverer DNS-proxy for angitt grensesnitt.
           default: Angir at DNS-proxy skal bruke standard for det
           angitte grensesnittet.

Merknader: Viser DNS-proxy-konfigurasjonen for et spesifikt grensesnitt.

Eksempler: 

    set interface name="Lokal tilkobling" mode=enable

Viser informasjon.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »show


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy show ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
show global  - Vis DNS-proxy-konfigurasjon.
show interface - Viser konfigurasjon av DNS-proxy for det angitte grensesnittet.

Vis DNS-proxy-konfigurasjon.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »show »global


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy show global ?

Bruk: show global

Merknader: Viser global konfigurasjon for DNS-proxy.

Informasjonen som vises av denne kommandoen består av:

Felt        Beskrivelse
----        -----------
DNS-proxymodus   Viser hvorvidt DNS-proxy er aktivert eller deaktivert.
Spørringstidsavbr. Viser DNS-spørringstidsavbruddet som en verdi i sekunder.
Loggingsnivå    Viser loggingsnivået for hendelser som er relaterte til
          DNS-proxy.

Viser konfigurasjon av DNS-proxy for det angitte grensesnittet.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »show »interface


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy show interface ?

Bruk: show interface

Parametere: 

   Kode      Verdi
   name    - Navnet på det spesifikke grensesnittet som du vil vise
           DNS-proxy-parametere for.

Merknader: Viser DNS-proxy-konfigurasjon for et spesifikt grensesnitt.

Eksempler: 

    show interface name="Lokal tilkobling"

Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »uninstall


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy uninstall ?

BRUK: uninstall
   Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.

Viser et konfigurasjonsskript.

»netsh »routing »ip »dump


C:\Windows>netsh routing ip dump ?

Bruk: dump

Kommentarer: 
  Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret
  til en fil, kan dette skriptet brukes til å gjenopprette endrede
  konfigurasjonsinnstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »routing »ip »help


C:\Windows>netsh routing ip help ?

Bruk: help

Kommentarer: 
    Viser en liste over kommandoer.

Endrer til konteksten "netsh routing ip igmp".

»netsh »routing »ip »igmp


C:\Windows>netsh routing ip igmp ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
?       - Viser en liste over kommandoer.
add      - Legger en konfigurasjonsoppføring til i en tabell.
delete     - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en tabell.
dump      - Viser et konfigurasjonsskript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
install    - Installerer IGMP-ruter/-proxy og angir global logging.
set      - Angir konfigurasjonsinformasjon.
show      - Viser informasjon.
uninstall   - Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.

Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et
 mellomrom og deretter ?.

Legger en konfigurasjonsoppf?ring til i en tabell.

»netsh »routing »ip »igmp »add


C:\Windows>netsh routing ip igmp add ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
add interface - Konfigurerer IGMP på det angitte grensesnittet.

Konfigurerer IGMP p? det angitte grensesnittet.

»netsh »routing »ip »igmp »add »interface


C:\Windows>netsh routing ip igmp add interface ?

Bruk: add interface [name=]<streng>
    [[igmpprototype=]igmprtrv1|igmprtrv2|igmprtrv3|igmpproxy]
    [[ifenabled=]enable|disable] [[robustvar=]heltall]
    [[genqueryinterval=]heltall] [[genqueryresptime=]heltall]
    [[startupquerycount=]heltall] [[startupqueryinterval=]heltall]
    [[lastmemquerycount=]heltall] [[lastmemqueryinterval=]heltall]
    [[accnonrtralertpkts=]yes|no]

Parametere: 

   Kode            Verdi
   name           - Navnet på grensesnittet hvor IGMP
                 konfigureres.
   igmpprototype       - Typen protokoll som konfigureres på
                 grensesnittet. Standard er igmprtrv2.
   ifenabled         - Angir om protokollen skal være aktivert
                 eller deaktivert. Standard er aktivert.
   robustvar         - Robusthetsvariabel. Bør være større enn
                 null (0). Standardverdi er 2. Maks 7.
   genqueryinterval     - Intervall i sekunder mellom sending av
                 generelle spørringer til grensesnittet.
                 Standardverdi er 125 sekunder.
   genqueryresptime     - Maksimal svartid i sekunder som vertsdata-
                 maskiner må svare på spørringer innen.
                 Standardverdi er 10 sekunder.
   startupquerycount     - Antall generelle spørringer som sendes under
                 oppstart. Standardverdi er 2.
   startupqueryinterval   - Intervall mellom generelle spørringer som
                 sendes ved oppstart. Standardverdi er 31
                 sekunder.
   lastmemquerycount     - Antall gruppespesifikke spørringer som sendes
                 når det mottas melding om at en vert forlater
                 gruppen. Standardverdi er 2.
   lastmemqueryinterval   - Intervall mellom gruppespesifikke spørringer.
                 Standardverdi er 1000 millisekunder.
   accnonrtralertpkts    - Angir om IGMP-pakker som kanskje ikke har
                 rutervarslingsalternativet angitt skal
                 godtas. Standardverdien er "yes".

Merknader: Konfigurerer IGMP på det angitte grensesnittet. For IGMP Proxy
      brukes bare parameteren ifenabled. For rutere av typen
      IGMP v1 brukes ikke lastmemquerycount og lastmemqueryinterval.

Eksempel: 

   add interface "Lokal tilkobling" startupqueryinterval=21

   Denne kommandoen endrer standardintervall for startspørringer til 21
   sekunder for IGMP-konfigurasjonen på det angitte grensesnittet.
   Hvis ingen andre parametere angis brukes de relaterte standardverdiene.

Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.

»netsh »routing »ip »igmp »delete


C:\Windows>netsh routing ip igmp delete ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
delete interface - Fjerner IGMP-ruter/-proxy fra det angitte grensesnittet

Fjerner IGMP-ruter/-proxy fra det angitte grensesnittet

»netsh »routing »ip »igmp »delete »interface


C:\Windows>netsh routing ip igmp delete interface ?

Bruk: delete interface [name=]<streng>

Parametere: 

  Kode      Verdi
  name     - Navnet på et spesifikt grensesnitt der bruken av en IGMP-
          ruter eller en IGMP-proxy skal fjernes.

Merknader: Fjerner en IGMP-router/-proxy fra grensesnittet angitt med name.

Eksempler: 

  delete interface "Lokal tilkobling"

Viser et konfigurasjonsskript.

»netsh »routing »ip »igmp »dump


C:\Windows>netsh routing ip igmp dump ?

Bruk: dump

Kommentarer: 
  Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret
  til en fil, kan dette skriptet brukes til å gjenopprette endrede
  konfigurasjonsinnstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »routing »ip »igmp »help


C:\Windows>netsh routing ip igmp help ?

Bruk: help

Kommentarer: 
    Viser en liste over kommandoer.

Installerer IGMP-ruter/-proxy og angir global logging.

»netsh »routing »ip »igmp »install


C:\Windows>netsh routing ip igmp install ?

Bruk: install [[loglevel=]none|error|warn|info]

Parametere: 

   Kode       Verdi
   loglevel    - En av følgende verdier:
            none: Ingen logging av IGMP-relaterte hendelser.
            error: Logg bare IGMP-relaterte feil.
            warn: Logg IGMP-relaterte advarsler.
            info: Logg IGMP-relatert informasjon.

Merknader: Installerer IGMP-router/-proxy og angir globalt loggingsnivå.

Eksempel: 

   install loglevel=none

Angir konfigurasjonsinformasjon.

»netsh »routing »ip »igmp »set


C:\Windows>netsh routing ip igmp set ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
set global   - Angir gloable IGMP-parametere.
set interface - Endrer parametere for grensesnittkonfigurasjon.

Angir gloable IGMP-parametere.

»netsh »routing »ip »igmp »set »global


C:\Windows>netsh routing ip igmp set global ?

Bruk: set global [[loglevel=]none|error|warn|info]

Parametere: 

   Kode       Verdi
   loglevel    - En av følgende verdier:
            none: Ingen logging av IGMP-relaterte hendelser.
            error: Logg bare IGMP-relaterte feil.
            warn: Logg bare IGMP-relaterte advarsler.
            info: Logg IGMP-relatert informasjon.

Merknader: Angir globale parametere for IGMP-ruter/-proxy, som logging for
      relaterte hendelser.

Eksempel: 

   set global loglevel=none

Endrer parametere for grensesnittkonfigurasjon.

»netsh »routing »ip »igmp »set »interface


C:\Windows>netsh routing ip igmp set interface ?

Bruk: set interface [name=]<streng>
    [[igmpprototype=]igmprtrv1|igmprtrv2|igmprtrv3|igmpproxy]
    [[ifenabled=]enable|disable] [[robustvar=]heltall]
    [[genqueryinterval=]heltall] [[genqueryresptime=]heltall]
    [[startupquerycount=]heltall] [[startupqueryinterval=]heltall]
    [[lastmemquerycount=]heltall] [[lastmemqueryinterval=]heltall]
    [[accnonrtralertpkts=]yes|no]

Parametere: 

   Kode            Verdi
   name           - Navnet på det spesifikke grensesnittet hvor
                 IGMP konfigureres.
   igmpprototype       - Typen protokoll som skal konfigureres på
                 grensesnittet. Standardtypen er igmprtrv2.
   ifenabled         - Hvorvidt protokollen skal aktiveres eller
                 deaktiveres.
                 Standard er aktivert.
   robustvar         - Robusthetsvariabel. Må være større enn null
                 (0). Standardverdien er 2.
   genqueryinterval     - Et intervall i sekunder som generelle
                 spørringer skal sendes på til grensesnittet.
                 Standardverdien er 125 sekunder.
   genqueryresptime     - Maksimal svartid i sekunder som verter må
                 svare innen på en generell spørring.
                 Standardverdien er 10 sekunder.
   startupquerycount     - Antall generelle spørringer som skal sendes
                 under oppstart. Standardverdien er 2.
   startupqueryinterval   - Intervallet mellom generelle spørringer
                 sendt under oppstart. Standardverdien er 31
                 sekunder.
   lastmemquerycount     - Antall gruppespesifikke spørringer som
                 sendes når det mottas melding om at en vert
                 forlater gruppen. Standardverdien er 2.
   lastmemqueryinterval   - Intervallet mellom gruppespesifikke
                 spørringer. Standardverdien er 1000 ms.
   accnonrtralertpkts    - Hvorvidt IGMP-pakker som kanskje ikke har
                 rutervarslingsalternativet angitt skal
                 godtas. Standard er "yes".

Merknader: Konfigurerer IGMP på det angitte grensesnittet. For IGMP-proxy
      brukes bare parameteren "ifenabled". For IGMP v1-rutere brukes
      ikke "lastmemquerycount" og "lastmemqueryinterval".

Eksempel: 

   set interface "Lokal tilkobling" startupqueryinterval=21

   Eksempelkommandoen endrer standard oppstartsspørringsintervall til 21
   sekunder for bruk med IGMP-konfigurasjonen til det valgte grensesnittet.
   Der andre parametere ikke brukes, antas det relaterte standardverdier.

Viser informasjon.

»netsh »routing »ip »igmp »show


C:\Windows>netsh routing ip igmp show ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
show global  - Viser globale IGMP-parametere.
show grouptable - Viser vertsgruppetabell for IGMP
show ifstats  - Viser IGMP-statistikk for et angitt grensesnitt.
show iftable  - Viser IGMP-vertsgrupper for et angitt grensesnitt
show interface - Viser grensesnittets IGMP-konfigurasjon.
show proxygrouptable - Viser IGMP-vertsgruppetabell for et IGMP-proxy-grensesnitt
show rasgrouptable - Viser vertsgruppetabell for et grensesnitt for RAS-klient

Viser globale IGMP-parametere.

»netsh »routing »ip »igmp »show »global


C:\Windows>netsh routing ip igmp show global ?

Bruk: show global

Merknader: Viser det globale loggingsnivået, som hvorvidt logging av feil,
      advarsler eller informasjonsmeldinger utføres.

Viser vertsgruppetabell for IGMP

»netsh »routing »ip »igmp »show »grouptable


C:\Windows>netsh routing ip igmp show grouptable ?

Bruk: show grouptable [[index=]<IP-adresse> [[rr=]heltall]]

Parametere: 

   Kode      Verdi
   index    - IP-adressen til multicast-gruppen som du vil vise aktive
           verter som er koblet til den for.
   rr      - Oppdateringsfrekvens uttrykt som en verdi i sekunder.

Merknader: Viser vertstabellen for en spesifikk multicast-gruppe.

Eksempler: 

    show grouptable index=239.192.1.100 rr=5

    Eksempelkommandoen viser vertstabellen for en IGMP-multicastgryppe
    som identifiseres av IP-adressen 239.192.1.100 med en oppdaterings-
    frekvens på 5 sekunder.

Viser IGMP-statistikk for et angitt grensesnitt.

»netsh »routing »ip »igmp »show »ifstats


C:\Windows>netsh routing ip igmp show ifstats ?

Bruk: show ifstats [[index=]heltall [[rr=]heltall]]

Parametere: 

   Kode      Verdi
   index    - Et tall som identifiserer grensesnittet som IGMP-
           statistikk skal vises for.
   rr      - Oppdateringsfrekvens uttrykt med en verdi i sekunder.

Merknader: Viser IGMP-statistikk for et spesifikt grensesnitt.

Eksempler: 

    show ifstats index=1001 rr=5

    Eksempelkommandoen viser IGMP-statistikk for et grensesnitt med indeks-
    verdien 1001, og har en oppdateringsfrekvens på 5 sekunder.

Viser IGMP-vertsgrupper for et angitt grensesnitt

»netsh »routing »ip »igmp »show »iftable


C:\Windows>netsh routing ip igmp show iftable ?

Bruk: show iftable [[index=]heltall [[rr=]heltall]]

Parametere: 

   Kode      Verdi
   index    - Et tall som identifiserer grensesnittet som IGMP-verts-
           grupper skal vises for.
   rr      - Oppdateringsfrekvens uttrykt med en verdi i sekunder.

Merknader: Viser IGMP-vertsgrupper for et spesifikt grensesnitt.

Eksempler: 

    show iftable index=1001 rr=5

    Eksempelkommandoen viser IGMP-vertsgrupper for et grensesnitt med en
    indeksverdi på 10001, og har en oppdateringsfrekvens på 5 sekunder.

Viser grensesnittets IGMP-konfigurasjon.

»netsh »routing »ip »igmp »show »interface


C:\Windows>netsh routing ip igmp show interface ?

Bruk: show interface [name=]<streng>

Parametere: 

  Kode      Verdi
  name     - Navnet på et spesifikt grensesnittsom IGMP-ruter- eller
          IGMP-proxykonfigurasjonen skal vises for.

Merknader: Viser IGMP-protokollkonfigurasjonsinformasjonen for grensesnittet
      angitt med name.

Eksempler: 

  show interface "Lokal tilkobling"

Viser IGMP-vertsgruppetabell for et IGMP-proxy-grensesnitt

»netsh »routing »ip »igmp »show »proxygrouptable


C:\Windows>netsh routing ip igmp show proxygrouptable ?

Bruk: show proxygrouptable [[rr=]heltall]

Parametere: 

   Kode      Verdi
   rr      - Oppdateringsfrekvens uttrykt med en verdi i sekunder.

Merknader: Viser IGMP-vertsgruppetabellen for et IGMP-proxygrensesnitt.

Eksempler: 

    show proxygrouptable rr=5

Viser vertsgruppetabell for et grensesnitt for RAS-klient

»netsh »routing »ip »igmp »show »rasgrouptable


C:\Windows>netsh routing ip igmp show rasgrouptable ?

Bruk: show rasgrouptable [[index=]<IP-adresse> [[rr=]heltall]]

Parametere: 

   Kode      Verdi
   index    - IP-adressen til grensesnittet til Ekstern pålogging-
           klienten som du vil vise multicast-grupper som den er
           del av for.
   rr      - Oppdateringsfrekvens uttrykt med en verdi i sekunder.

Merknader: Viser vertsgruppetabellen for et grensesnitt for en Ekstern
      pålogging-klient.

Eksempler: 

    show rasgrouptable index=10.10.1.100 rr=5

Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.

»netsh »routing »ip »igmp »uninstall


C:\Windows>netsh routing ip igmp uninstall ?

BRUK: uninstall
   Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.

Endrer til konteksten "netsh routing ip nat".

»netsh »routing »ip »nat


C:\Windows>netsh routing ip nat ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
?       - Viser en liste over kommandoer.
add      - Legger en konfigurasjonsoppføring til i en tabell.
delete     - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en tabell.
dump      - Viser et konfigurasjonsskript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
install    - Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
set      - Angir konfigurasjonsinformasjon.
show      - Viser informasjon.
uninstall   - Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.

Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et
 mellomrom og deretter ?.

Legger en konfigurasjonsoppf?ring til i en tabell.

»netsh »routing »ip »nat »add


C:\Windows>netsh routing ip nat add ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
add addressmapping - Legger en IP-adressetilordning til adresseutvalget for NAT-grensesnittet
add addressrange - Legger til adresseområde i NAT-grensesnittets adresseutvalg.
add ftp    - Aktiverer FTP-proxyen.
add h323    - Aktiverer H323-proxyen.
add interface - Konfigurerer NAT på det angitte grensesnittet.
add portmapping - Legger til en protokollporttilordning på NAT-grensesnittet.

Legger en IP-adressetilordning til adresseutvalget for NAT-grensesnittet

»netsh »routing »ip »nat »add »addressmapping


C:\Windows>netsh routing ip nat add addressmapping ?

Bruk: add addressmapping [name=]<streng> [public=]<IP-adresse> [private=]<IP-adresse>
    [inboundsessions=]enable|disable

Parametere: 

   Kode        Verdi
   name       - Navnet på grensesnittet der oversettelse av nett-
             verksadresser skal brukes.
   public      - IP-adressen som brukes eksternt på et offentlig
             nettverk.
   private      - IP-adressen i det grupperte intervallet med
             adresser som er tilgjengelig for bruk på det
             private nettverket.
   inboundsessions  - En av følgende verdier:
             enable: Aktiverer innkommende økter.
             disable: Deaktiverer innkommende økter.

Merknader: Legger en IP-adressetilordning til adresseutvalget for NAT
      (Network Address Translation).

Eksempler: 

    add addressmapping "Lokal tilkobling" 11.11.11.1 10.10.10.1 disable

    The example command adds an address mapping of a public IP address
    (11.11.11.1) to an IP address within the private range (10.10.10.1)
    and disables inbound sessions for this NAT table mapping.

Legger til adresseomr?de i NAT-grensesnittets adresseutvalg.

»netsh »routing »ip »nat »add »addressrange


C:\Windows>netsh routing ip nat add addressrange ?

Bruk: add addressrange [name=]<streng> [start=]<IP-adresse>
    [end=]<IP-adresse> [mask=]<IP-nettverksmaske>

Parametere: 

   Kode        Verdi
   name       - Navnet på grensesnittet der NAT skal brukes.
   start       - Den første IP-adressen til adresseintervallet.
   end        - Den siste IP-adressen til adresseintervallet.
   mask       - IP-nettverksmasken tilknyttet nettverksintervallet
             hvis grenser er angitt med "start" og "end".

Merknader: Legger til et IP-adresseintervall i adresseutvalget til NAT.

Eksempler: 

    add addressrange "Lokal tilkobling" 10.10.10.1 10.10.10.254
    255.255.255.0

    Eksempelkommandoen legger et adresseintervall til NAT-adresseutvalget
    med adressene 10.10.10.1 til 10.10.10.254 og masken 255.255.255.0.

Aktiverer FTP-proxyen.

»netsh »routing »ip »nat »add »ftp


C:\Windows>netsh routing ip nat add ftp ?

Bruk: add ftp
 
Merknader: Aktiverer den gjennomsiktige FTP-proxyen på NAT-serveren.

Aktiverer H323-proxyen.

»netsh »routing »ip »nat »add »h323


C:\Windows>netsh routing ip nat add h323 ?

Bruk: add h323
 
Merknader: Aktiverer H323 Transparent Proxy på NAT-serveren.

Konfigurerer NAT p? det angitte grensesnittet.

»netsh »routing »ip »nat »add »interface


C:\Windows>netsh routing ip nat add interface ?

Bruk: add interface
       [name=]<streng>
       [[mode=]Full|AddressOnly|Private|
           FullFirewall|AddressOnlyFirewall|FirewallOnly]

Parametere: 

   Kode      Verdi
   name     - Navnet på grensesnittet.
   mode     - En av følgende verdier:
           Full: Aktiverer full(adresse og port) oversettelsesmodus.
           AddressOnly: Aktiverer "bare adresse"-oversettelsesmodus.
           Private: Aktiverer privat modus.
           FullFirewall: Aktiverer full oversettelsesmodus med
                  brannmur.
           AddressOnlyFirewall: Aktiverer "bare addresse"-
                     oversettelse med brannmur.
           FirewallOnly: Aktiverer bare brannmur.

Merknader: Konfigurerer NAT (Network Address Translation) på angitt
      grensesnitt.

Eksempler: 

    add interface "Lokal tilkobling" full

Legger til en protokollporttilordning p? NAT-grensesnittet.

»netsh »routing »ip »nat »add »portmapping


C:\Windows>netsh routing ip nat add portmapping ?

Bruk: add portmapping [name=]<streng> [proto=]tcp|udp [publicip=]<IP-adresse>|0.0.0.0
    [publicport=]heltall [privateip=]<IP-adresse> [privateport=]heltall

Parametere: 

   Kode      Verdi
   name     - Navnet på grensesnittet som du vil legge til en port-
           tilordning som skal brukes med NAT.
   proto    - En av følgende verdier:
           tcp: Angir protokolltypen som TCP.
           udp: Angir protokolltypen som UDP.
   publicip   - Enten en angitt ekstern IP-adresse på det felles
           nettverket, eller 0.0.0.0 for å indikere en IP-adresse
           som ikke er angitt innen det private nettverkets
           adresseintervall.
   publicport  - Et tall fra 0 til 9999 for den felles protokollporten.
   privateip  - En IP-adresse innen det private nettverksintervallet.
   privateport - Et tall fra 0 til 9999 for den private protokollporten.


Merknader: Legger en protokollporttilordning til NAT-grensesnittet.

Eksempler: 

    add portmapping local tcp 0.0.0.0 80 10.0.0.1 80

Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.

»netsh »routing »ip »nat »delete


C:\Windows>netsh routing ip nat delete ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
delete addressmapping - Sletter en adressetilordning fra NAT-grensesnittets adresseutvalg
delete addressrange - Sletter et adresseintervall fra NAT-grensesnittets adresseutvalg
delete ftp   - Deaktiverer FTP-proxyen.
delete h323  - Deaktiverer H323-proxyen.
delete interface - Fjerner NAT fra det angitte grensesnittet.
delete portmapping - Sletter en protokollporttilordning fra et NAT-aktivert grensesnitt

Sletter en adressetilordning fra NAT-grensesnittets adresseutvalg

»netsh »routing »ip »nat »delete »addressmapping


C:\Windows>netsh routing ip nat delete addressmapping ?

Bruk: delete addressmapping [name=]<streng> [public=]<IP-adresse>

Parametere: 

   Kode      Verdi
   name     - Navnet på grensesnittet som du vil slette en adressetil-
           ordning fra.
   public    - IP-adressen som brukes på det offentlige nettverket.

Merknader: Sletter en adressetilordning fra NAT-grensesnittets adresse-
      utvalg.

Eksempler: 

    delete addressmapping "Lokal tilkobling" 11.11.11.11

Sletter et adresseintervall fra NAT-grensesnittets adresseutvalg

»netsh »routing »ip »nat »delete »addressrange


C:\Windows>netsh routing ip nat delete addressrange ?

Bruk: delete addressrange [name=]<streng> [start=]<IP-adresse>

Parametere: 

   Kode      Verdi
   name     - Navnet på grensesnittet som du vil slette et adresse-
           intervall fra.
   start    - Den første IP-adressen til intervallet som skal slettes.

Merknader: Sletter et adresseintervall fra NAT-grensesnittets adresseutvalg.

Eksempler: 

    delete addressrange "Lokal tilkobling" 10.10.10.1

Deaktiverer FTP-proxyen.

»netsh »routing »ip »nat »delete »ftp


C:\Windows>netsh routing ip nat delete ftp ?

Bruk: delete ftp
 
Merknader: Deaktiverer den gjennomsiktige FTP-proxyen på NAT-serveren.

Deaktiverer H323-proxyen.

»netsh »routing »ip »nat »delete »h323


C:\Windows>netsh routing ip nat delete h323 ?

Bruk: delete h323
 
Merknader: Deaktiverer H323 Transparent Proxy på NAT-serveren.

Fjerner NAT fra det angitte grensesnittet.

»netsh »routing »ip »nat »delete »interface


C:\Windows>netsh routing ip nat delete interface ?

Bruk: delete interface [name=]<streng>

Parametere: 

   Kode      Verdi
   name     - Navnet på grensesnittet som du vil fjerne bruken av
           NAT (Network Address Translation) fra.

Merknader: Fjerner NAT fra det angitte grensesnittet.

Eksempler: 

    delete interface "Lokal tilkobling"

Sletter en protokollporttilordning fra et NAT-aktivert grensesnitt

»netsh »routing »ip »nat »delete »portmapping


C:\Windows>netsh routing ip nat delete portmapping ?

Bruk: delete portmapping [name=]<streng> [proto=]tcp|udp [publicip=]<IP-adresse>|0.0.0.0
    [publicport=]heltall

Parametere: 

   Kode      Verdi
   name     - Navnet på grensesnittet som du vil slette en NAT-port-
           tilordning fra.
   proto    - En av følgende verdier:
           tcp: Angir protokolltypen til TCP.
           udp: Angir protokolltypen til UDP.
   publicip   - Enten en spesifikk ekstern IP-adresse på det offentlige
           nettverket eller 0.0.0.0 for å indikere en IP-adresse
           som ikke er angitt innen det private nettverkets
           adresseintervall.
   publicport  - Et tall fra 0 til 9999 for offentlige protokollport.

Merknader: Sletter en protokollporttilordning fra angitt NAT-grensesnitt.

Eksempler: 

    delete portmapping local tcp 0.0.0.0 80

Viser et konfigurasjonsskript.

»netsh »routing »ip »nat »dump


C:\Windows>netsh routing ip nat dump ?

Bruk: dump

Kommentarer: 
  Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret
  til en fil, kan dette skriptet brukes til å gjenopprette endrede
  konfigurasjonsinnstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »routing »ip »nat »help


C:\Windows>netsh routing ip nat help ?

Bruk: help

Kommentarer: 
    Viser en liste over kommandoer.

Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.

»netsh »routing »ip »nat »install


C:\Windows>netsh routing ip nat install ?

BRUK: install
   Installerer rutingsprotokollen under IP.

Angir konfigurasjonsinformasjon.

»netsh »routing »ip »nat »set


C:\Windows>netsh routing ip nat set ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
set global   - Angir globale NAT-parametere.
set interface - Endrer NAT-parametere for et grensesnitt.

Angir globale NAT-parametere.

»netsh »routing »ip »nat »set »global


C:\Windows>netsh routing ip nat set global ?

Bruk: set global [[tcptimeoutmins=]integer] [[udptimeoutmins=]heltall]
   [[loglevel=]none|error|warn|info]

Parametere: 

   Kode        Verdi
   tcptimeoutmins  - Tidsavbruddverdien i minutter for TCP-tilordninger.
   udptimeoutmins  - Tidsavbruddverdien i minutter for UDP-tilordninger.
   loglevel     - En av følgende verdier:
             none: ingen logging av NAT-related hendelser.
             error: Logg bare NAT-relaterte feil.
             warn: Log NAT-relaterte advarsler.
             info: Log NAT-relatert informasjon.

Merknader: Angir globale NAT-parametere.

Eksempel: 

    set global tcptimeoutmins=1440 udptimeoutmins=1 loglevel=error

Endrer NAT-parametere for et grensesnitt.

»netsh »routing »ip »nat »set »interface


C:\Windows>netsh routing ip nat set interface ?

Bruk: set interface
       [name=]<streng>
       [[mode=]Full|AddressOnly|Private|
           FullFirewall|AddressOnlyFirewall|FirewallOnly]

Parametere: 

   Kode      Verdi
   name     - Navnet på grensesnittet.
   mode     - En av følgende verdier:
           Full: Aktiverer full (adresse og port) oversettelses-
              modus.
           AddressOnly: Aktiverer "bare adresse"-oversettelsesmodus.
           Private: Aktiverer privat modus.
           FullFirewall: Aktiverer full oversettelse med brannmur.
           AddressOnlyFirewall: Aktiverer "bare adresse"-
                     oversettelse med brannmur.
           FirewallOnly: Aktiverer bare brannmur.

Merknader: Endrer NAT (Network Address Translation) for angitt grensesnitt.

Eksempler: 

    set interface "Lokal tilkobling" full

Viser informasjon.

»netsh »routing »ip »nat »show


C:\Windows>netsh routing ip nat show ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
show global  - Viser NAT-konfigurasjon.
show interface - Viser NAT-konfigurasjon for det angitte grensesnittet.

Viser NAT-konfigurasjon.

»netsh »routing »ip »nat »show »global


C:\Windows>netsh routing ip nat show global ?

Bruk: show global

Merknader: Viser global konfigurasjon for NAT (Network Address Translation).

Informasjonen som vises for denne kommandoen består av:

Felt       Beskrivelse
----       -----------
TCP-tidsavbrudd Viser TCP-tidsavbruddet for oversettelse (i minutter).
UDP-tidsavbrudd Viser UDP-tidsavbruddet for oversettelse (i minutter).
Loggingsnivå   Viser loggingsnivået for NAT-relaterte hendelser.

Viser NAT-konfigurasjon for det angitte grensesnittet.

»netsh »routing »ip »nat »show »interface


C:\Windows>netsh routing ip nat show interface ?

Bruk: show interface [name=]<streng>

Parametere: 

   Kode     Verdi
   navn    - Navnet på grensesnittet.


Merknader: Viser NAT-konfigurasjon (Network Address Translation) for det
      angitte grenssesnittet.

Informasjonen som vises for denne kommandoen, består av følgende:

Felt-
Beskrivelse
-----------   -----------
-
Modus        Indikerer om grensesnittet opererer i full modus (både
          IP-adresseoversettelse og portoversettelse), "bare
          adresse"-oversettelsesmodus, privat modus, full modus med
          brannmur, "bare adresse"-modus med brannmur eller "bare
          brannmur"-modus.

Protokoll      Viser protokolltypen som brukes for NAT-porttilordning.

Offentlig adresse  Viser IP-adressen for det offentlige nettverket.

Offentlig port   Viser den offentlige protokollporten med nummer.

Privat adresse   Viser IP-adressen for det private nettverket.

Privat port     Viser den private protokollporten med nummer.

Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.

»netsh »routing »ip »nat »uninstall


C:\Windows>netsh routing ip nat uninstall ?

BRUK: uninstall
   Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.

Endrer til konteksten "netsh routing ip ospf".

»netsh »routing »ip »ospf


C:\Windows>netsh routing ip ospf ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
?       - Viser en liste over kommandoer.
add      - Legger en konfigurasjonsoppføring til i en tabell.
delete     - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en tabell.
dump      - Viser et konfigurasjonsskript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
install    - Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
set      - Angir konfigurasjonsinformasjon.
show      - Viser informasjon.
uninstall   - Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.

Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et
 mellomrom og deretter ?.

Legger en konfigurasjonsoppf?ring til i en tabell.

»netsh »routing »ip »ospf »add


C:\Windows>netsh routing ip ospf add ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
add area    - Legger til område.
add interface - Aktiverer OSPF på det angitte grensesnittet.
add neighbor  - Legger til ospf-nabo.
add protofilter - Legger til OSPF-protokollfilter.
add range   - Legger til et intervall for angitt område-ID.
add routefilter - Legger til OSPF-rutefilter.
add virtif   - Legger til virtuelt grensesnitt.

Legger til omr?de.

»netsh »routing »ip »ospf »add »area


C:\Windows>netsh routing ip ospf add area ?

Bruk: add area [areaid=] <IP-adresse>

Parametere: 

   Kode      Verdi
   areaid   - IP-adressen til området som skal legges til.

Merknader: Legger til et ID for området. Dette er et 32-biters tall uttrykt
      med desimalnotasjon med punktumer, og som identifiserer OSPF-
      området. Område-IDen trenger ikke å sammenfalle med en IP-
      adresse eller IP-nettverks-ID. Område-IDen 0.0.0.0 er reservert
      for stammen. Hvis området representerer et nettverk med delnett,
      kan du bruke IP-nettverksnummeret til nettverket med delnett som
      område-ID.

Eksempler: 

    add area 11.1.1.2

Aktiverer OSPF p? det angitte grensesnittet.

»netsh »routing »ip »ospf »add »interface


C:\Windows>netsh routing ip ospf add interface ?

Bruk: add interface [name=]<streng> [areaid=]<IP-adresse>
    [[addr=]<IP-adresse> [mask=]<IP-adresse>]

Parametere: 

   Kode      Verdi
   name    - Navnet på grensesnittet som skal leggest il.
   areaid   - IP-adressen til området som grensesnittet hører til.
   addr    - IP-adressen til grensesnittet som skal legges til.
   mask    - IP-adressemasken til grensesnittet som skal legges til.

Merknader: Aktiverer OSPF på det angitte grensesnittet. Adresse- og
      maskeparameterene er valgfrie. For grensesnitt som bare har en
      IP-adresse, kan IP-adressen og masken utelates. For
      punkt-til-punkt-grensesnitt eller grensesnitt som mottar adressene
      sine via DHCP, bør ikke adressen og masken utelates, siden
      adressen ikke er fast for disse grensesnittene.

      For grensesnitt som har flere IP-adressater, må adressen og masken
      angis for hver "add"-kommando, slik at IP-adressen for hvilken
      OSPF 
som legges til er utvetydig.

Eksempler: 

    add interface "Lokal tilkobling" 0.0.0.0 11.0.0.1 255.255.255.0

Legger til ospf-nabo.

»netsh »routing »ip »ospf »add »neighbor


C:\Windows>netsh routing ip ospf add neighbor ?

Bruk: add neighbor [name=]<streng> [addr=]<IP-adresse> [nbraddr=]<IP-adresse>
    [nbrprio=]<verdi>

Parametere: 

   Kode      Verdi
   name    - Navnet på OSPF-grensesnitt.
   addr    - IP-adressen til OSPF-grensesnittet.
   nbraddr   - IP-adressen til naboen du vil legge til. IP-adressen er
           IP-grensesnittadressen til naboruteren på NBMA-
           nettverket. Dette er ikke OSPF-ruter-IDen til naboen.
   nbrprio   - OSPF-ruterprioriteten til naboen. For hver ruter som
           listes opp, må denne ruterens kvalifikasjoner til å bli
           en reservert ruter defineres. Når et grensesnitt til et
           ikke-broadcast-nettverk dukker opp, sender ruteren
           "hello"-pakker bare til de naboene som er kvalifisert
           til å bli en reservert ruter, inntil identiteten til den
           reserverte ruteren oppdages. En nabo er kvalifisert
           til å bli den reserverte ruteren hvis ruterprioriteten
           er 1 eller høyere.

Merknader: Legger til IP-adressen til OSPF-ruteren på den andre siden av
      NBMA-koblingen.

Eksempler: 

    add neighbor "Lokal tilkobling" 10.0.0.1 10.0.0.2 1

Legger til OSPF-protokollfilter.

»netsh »routing »ip »ospf »add »protofilter


C:\Windows>netsh routing ip ospf add protofilter ?

Bruk: add protofilter [[filter=]AUTOSTATIC|LOCAL|RIP|SNMP|NONDOD|STATIC]

Parametere: 

   Kode      Verdi
   filter   - En av følgende verdier:
           autostatic
           local
           rip
           snmp
           nondod
           static

Merknader: Legger til et OSPF-protokollfilter.

Eksempler: 

    add protofilter autostatic

Legger til et intervall for angitt omr?de-ID.

»netsh »routing »ip »ospf »add »range


C:\Windows>netsh routing ip ospf add range ?

Bruk: add range [areaid=]<IP-adresse> [range=]<IP-adresse> <IP-maske>

Parametere: 

   Kode      Verdi
   areaid   - IP-adressen til området som intervallet skal legges til.
   range    - IP-adressen og masken til områdeintervallet som skal
           legges til

Merknader: Legger til IP-adresse- og maskeparet som definerer et adresse-
      intervall som hører til dette området. OSPF-intervallet brukes
      til å oppsummere rutene innen dette OSPF-området.

Eksempler: 

    add range 0.0.0.1 11.1.0.0 255.255.0.0

Legger til OSPF-rutefilter.

»netsh »routing »ip »ospf »add »routefilter


C:\Windows>netsh routing ip ospf add routefilter ?

Bruk: add routefilter [filter=]<IP-adresse> <IP-maske>

Parametere: 

   Kode      Verdi
   filter   - IP-adressen og masken som skal filtreres

Merknader: Legger til et OSPF-rutefilter.

Eksempler: 

    add routefilter 11.1.0.0 255.255.0.0

Legger til virtuelt grensesnitt.

»netsh »routing »ip »ospf »add »virtif


C:\Windows>netsh routing ip ospf add virtif ?

Bruk: add virtif [transareaid=]<IP-adresse> [virtnbrid=]<IP-adresse>

Parametere: 

   Kode      Verdi
   transareaid - IP-adresse til transittområdet som brukes til å utveksle
           rutingsinformasjon mellom områdegrenseruteren i det
           ikke-sammenhengende området og områdegrenseruteren i
           stammeområdet.
   virtnbrid  - Ruter-ID til den virtuelle naboen som skal legges til.

Merknader: Legger til de virtuelle grensesnittene for denne ruteren. Et
      virtuelt grensesnitt brukes til å opprette en virtuell kobling.
      En virtuell kobling er en logisk forbindelse mellom en område-
      grenseruter i stammen og en områdegrenseruter som ikke kan kobles
      til stammeområdet fysisk. Når den er opprettet brukes den
      virtuelle koblingen til å rute informasjon mellom område-
      grenseruteren til det ikke-sammenhengende området og områdegrense-
      ruteren for stammen.

Eksempler: 

    add virtif 10.0.0.1 11.1.1.2

Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.

»netsh »routing »ip »ospf »delete


C:\Windows>netsh routing ip ospf delete ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
delete area  - Sletter angitt område.
delete interface - Sletter OSPF fra det angitte grensesnittet.
delete neighbor - Sletter angitt OSPF-nabo.
delete protofilter - Sletter OSPF-protokollfilter.
delete range  - Sletter angitt intervall for område-ID.
delete routefilter - Sletter OSPF-rutefilter.
delete virtif - Sletter angitt virtuelt grensesnitt.

Sletter angitt omr?de.

»netsh »routing »ip »ospf »delete »area


C:\Windows>netsh routing ip ospf delete area ?

Bruk: delete area [areaid=]<IP-adresse>

Parametere: 

   Kode      Verdi
   areaid   - IP-adressen til området som skal slettes.

Merknader: Sletter en ID for området. Dette er et 32-biters tall angitt med
      desimal punktumnotasjon, som identifiserer OSPF-området. Område-
      IDen trenger ikke å sammenfalle med en IP-adresse eller
      IP-nettverks-IDen. Område-IDen 0.0.0.0 er reservert for stammen.
      Hvis området representerer et nettverk med delnettverk, kan du
      bruke IP-nettverksnummeret til nettveret med delnettverk som
      område-ID.

Eksempler: 

    delete area 10.0.0.1

Sletter OSPF fra det angitte grensesnittet.

»netsh »routing »ip »ospf »delete »interface


C:\Windows>netsh routing ip ospf delete interface ?

Bruk: delete interface [name=]<streng>
    [[addr=]<IP-adresse> [mask=]<IP-adresse>]

Parametere: 

   Kode      Verdi
   name      Navnet på OSPF-grensesnittet som skal slettes.
   addr    - IP-adressen til grensesnittet som skal slettes.
   mask    - IP-adressemasken til grensesnittet som skal slettes.

Merknader: Deaktiverer OSPF på grensesnittet til den valgte IP-adressen.
      Adresse- og maskeparameterene er valgfrie.

      For grensesnitt som bare har én IP-adresse, kan adressen og
      masken utelates. For punkt-til-punkt-grensesnitt eller
      grensesnitt som mottar sine IP-adresser via DHCP, bør adressen
      og masken utelates, siden adressen ikke er fast for disse
      grensesnittene.

      For grensesnitt som har flere IP-adresser, må adressen og masken
      angis for hver "delete"-kommando, slik at IP-adressen som
      IP-adressen brukes til er utvetydig. I dette tilfellet slettes
      OSPF for alle adresser hvis ingen adresse angis.

Eksempler: 

    delete interface "Local Area Connection" 11.1.1.1 255.255.255.0

Sletter angitt OSPF-nabo.

»netsh »routing »ip »ospf »delete »neighbor


C:\Windows>netsh routing ip ospf delete neighbor ?

Bruk: delete neighbor [name=]<streng> [addr=]<IP-adresse> [nbraddr=]<IP-adresse>

Parametere: 

   Kode      Verdi
   name    - Navnet til OSPF-grensesnittet.
   addr    - IP-adressen til OSPF-grensesnittet.
   nbraddr   - IP-adressen til naboen som du vil slette. IP-adressen
           er IP-grensesnittadressen til naboruteren på NBMA-
           nettverket. Dette er ikke OSPF-ruter-IDen til naboen.

Merknader: Sletter IP-adressen til en OSPF-ruter ved den andre enden av et
      NBMA-grensesnitt.

Eksempler: 

    delete neighbor "Lokal tilkobling" 10.0.0.1 10.0.0.2

Sletter OSPF-protokollfilter.

»netsh »routing »ip »ospf »delete »protofilter


C:\Windows>netsh routing ip ospf delete protofilter ?

Bruk: delete protofilter [[filter=]AUTOSTATIC|LOCAL|RIP|SNMP|NONDOD|STATIC]

Parametere: 

   Kode      Verdi
   filter   - En av følgende verdier:
           autostatic
           local
           rip
           snmp
           nondod
           static

Merknader: Sletter angitt OSPF-protokollfilter.

Eksempler: 

    delete protofilter autostatic

Sletter angitt intervall for omr?de-ID.

»netsh »routing »ip »ospf »delete »range


C:\Windows>netsh routing ip ospf delete range ?

Bruk: delete range [areaid=]<IP-adresse> [range=]<IP-adresse> <IP-maske>

Parametere: 

   Kode      Verdi
   areaid   - IP-adressen til området som skal slettes.
   range    - IP-adressen og masken til intervallet som skal slettes.

Merknader: Sletter IP-adresse- og maskeparet som angir et adresseintervall
      som hører til dette området. OSPF-intervaller brukes til å opp-
      summere rutene innen dette OSPF-området.

Eksempler: 

    delete range 10.0.0.1 11.1.1.2

Sletter OSPF-rutefilter.

»netsh »routing »ip »ospf »delete »routefilter


C:\Windows>netsh routing ip ospf delete routefilter ?

Bruk: delete routefilter [filter=]<IP-adresse> <IP-maske>

Parametere: 

   Kode      Verdi
   filter   - IP-adressen og masken til rutefilteret som skal slettes

Merknader: Sletter angitt OSPF-rutefilter.

Eksempler: 

    delete routefilter 11.1.0.0 255.255.0.0

Sletter angitt virtuelt grensesnitt.

»netsh »routing »ip »ospf »delete »virtif


C:\Windows>netsh routing ip ospf delete virtif ?

Bruk: delete virtif [transareaid=]<IP-adresse> [virtnbrid=]<IP-adresse>

Parametere: 

   Kode      Verdi
   transareaid - IP-adressen til transittområdet som skal slettes.
   virtnbrid  - Ruter-IDen til den virtuelle naboen som skal slettes.

Merknader: Sletter de virtuelle grensesnittene for denne ruteren.

Eksempler: 


    delete virtif 10.0.0.1 11.1.1.2

Viser et konfigurasjonsskript.

»netsh »routing »ip »ospf »dump


C:\Windows>netsh routing ip ospf dump ?

Bruk: dump

Kommentarer: 
  Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret
  til en fil, kan dette skriptet brukes til å gjenopprette endrede
  konfigurasjonsinnstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »routing »ip »ospf »help


C:\Windows>netsh routing ip ospf help ?

Bruk: help

Kommentarer: 
    Viser en liste over kommandoer.

Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.

»netsh »routing »ip »ospf »install


C:\Windows>netsh routing ip ospf install ?

BRUK: install
   Installerer rutingsprotokollen under IP.

Angir konfigurasjonsinformasjon.

»netsh »routing »ip »ospf »set


C:\Windows>netsh routing ip ospf set ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
set area    - Endrer OSPF-parametere for det angitte området.
set global   - Endrer globale OSPF-parametere.
set interface - Endrer OSPF-konfigurasjonsparametere for grensesnittet.
set protofilter - Angir OSPF-protokollfilterhandling
set routefilter - Angir OSPF-rutefilterhandling.
set virtif   - Endrer OSPF-parametere for det angitte virtuelle grensesnittet.

Endrer OSPF-parametere for det angitte omr?det.

»netsh »routing »ip »ospf »set »area


C:\Windows>netsh routing ip ospf set area ?

Bruk: set area [areaid=] <IP-adresse>
    [[auth=]none|password]
    [[stubarea=]yes|no]
    [metric=]<value>
    [[sumadv=]yes|no]

Parametere: 

   Kode      Verdi
   areaid   - IP-adressen til OSPF-området som paramatere angis for.
   auth    - Angir om passord i klartekst kreves for området. Hvis
           du trenger passord for et område:

             Alle grensesnitt i det samme området som er på
             det samme nettverkssegmentet, må bruke identiske
             passord.

             Grensesnitt i samme område som er på forskjellige
             nettverk, kan ha forskjellige passord.

           Som standard aktiveres passord, og passordet er 12345678.
           Passord sendes i klartekst, så dette alternativet er
           for identifisering, ikke sikkerhet.
   stubarea  - Angir om dette området konfigureres som et stubbeområde
           Et stubbeområde er et OSPF-område som ikke lister opp
           eksterne ruter. Eksterne ruter fra utenfor OSPF
           autonomous System. (AS) flyter ikke inn i eller gjennom
           stubbeområder. Ruting til AS-eksterne mål i disse
           områdene baseres bare på en summarisk standardrute.
           Dette reduserer ekstraomkostninger for et stubbeområdes
           interne rutere.

           Du kan ikke konfigurere stammen som et stubbeområde. Du
           kan ikke konfigurere virtuelle koblinger gjennom stubbe-
           områder.
   metric   - Kostnaden til den summariske standardruten som ruteren
           kunngjør inne i stubbeområdet. Hvis området er
           konfigurert som et stubbeområde og ruteren selv er en
           områdegrenseruter, indikerer stubbemetrikken kostnaden
           til den summariske standardruten som ruteren kunngjør
           inne i området
   sumadv   - Kunngjøringer om importsammendrag

Merknader: Endrer OSPF-parametere for angitt område.

Eksempler: 

    set area 10.0.0.1 auth=none stubarea=yes sumadv=yes

Endrer globale OSPF-parametere.

»netsh »routing »ip »ospf »set »global


C:\Windows>netsh routing ip ospf set global ?

Bruk: set global [routerid=]<IP-adresse>
    [[asborder=]yes|no]
    [[loglevel=]none|error|warn|info]

Parametere: 

   Kode      Verdi
   routerid  - IP-adressen til ruteren.
   asborder  - Angir om ruteren fungerer som en AS-grenseruter
           (Autonomous System). En AS-grenseruter kunnkjør ekstern
           ruteinformasjon fra andre rutekilder som statiske ruter
           og RIP (Routing Information Protocol) i OSPF ASen. AS-
           grenserutere kan være interne eller områdegrenserutere,
           og kan være koblet til stigenettet.
           En av følgende verdier:
           yes: AS-grenseruter aktivert.
           no: AS-grenseruter deaktivert.
   loglevel  - En av følgende verdier:
           none: ingenting logges i Hendelsesliste.
           error: feil logges i Hendelsesliste.
           warn: feil og advarsler logges i Hendelsesliste.
           info: logg maksimal mengde informasjon.

Merknader: Endrer globale OSPF-parametere.

Eksempler: 

    set global 10.0.0.1 asborder=yes loglevel=none

Endrer OSPF-konfigurasjonsparametere for grensesnittet.

»netsh »routing »ip »ospf »set »interface


C:\Windows>netsh routing ip ospf set interface ?

Bruk: set interface [name=] grensesnittnavn
    [[addr=]<IP-adresse> [mask=]<IP-adressemaske>]
    [[state=]enable|disable]
    [[areaid=]<IP-adresse>]
    [[type=]nbma|p2p|broadcast]
    [[prio=]<0-255>]
    [[transdelay=]<sekunder>]
    [[retrans=]<sekunder>]
    [[hello=]<sekunder>]
    [[dead=]<sekunder>]
    [[poll=]<sekunder>]
    [[metric=] metrikk]
    [[password=]<streng>]
    [[mtu=]<byted>]

Parametere: 

   Kode      Verdi
   name    - Navnet til grensesnittet.
   addr    - IP-adressen til grensesnittet.
   mask    - IP-adressemasken til grensesnittet.
   state    - En av følgende verdier:
           enable: aktiverer grensesnittet.
           disable: deaktiverer grensesnittet.
   areaid   - IP-adressen til grensesnittets område.
   type    - En av følgende verdier:
           nbma: et NBMA OSPF-grensesnitt (Non-Broadcast Multiple
              access).
           p2p: et punkt-til-punkt OSPF-grensesnitt.
           broadcast: et broadcast OSPF-grensesnitt.
   prio    - Grensesnittprioritet.
   transdelay - Antatt antall sekunder det tar å sende en oppdaterings-
           pakke for koblingstilstand over dette grensesnittet.
           Standardinnstillingen er 1 sekund.
   retrans   - Antall sekunder mellom kunnkjøringer av koblingstilstand
           for tilstøtinger som hører til dette grensesnittet. En
           eksempelverdi for et lokalnett er 5 sekunder.
   hello    - Intervallet i sekunder mellom sending av hello-pakker
           av ruteren på grensesnittet. Denne innstillingen må være
           den samme for alle rutere som er koblet til et felles
           nettverk. En eksempelverdi for et lokalnett er 5
           sekunder.
   dead    - Antall sekunder før en naboruter anser denne ruteren som
           nede. Denne innstillingen må være et tall som går opp i
           hello-intervallet (vanligvis 4). Denne verdien må være
           den samme for alle OSPF-rutergrensesnitt som er koblet
           til et felles nettverkssegment.
   poll    - Antall sekunder mellom OSPF nettverksavspørringer bare
           for NBMA-grensesnitt (Non-Broadcast Multiple Access).
           Avspørringsintervallet må være minst to ganger så langt
           som dead-intervallet. En eksempelverdi for et X.25-
           nettverk er 2 minutter.
   metrikk   - Kostnaden for å sende en pakke på dette grensesnittet.
           Verdien som angis her kunngjøres som koblingskostnaden
           til ruteren. Raskere grensesnitt har vanligvis lavere
           kostnader. Maksimalinnstillingen er 32 767.
   password  - Hvis passord er aktivert for området (standardinn-
           stilling) brukes parrodet for dette grensesnittet.
           Alle grensesnitt i det samme området som er på det samme
           nettverket må bruke identiske passord. Som standard
           aktiveres passord, og passordet er 12345678.
   mtu     - Den maksimale størrelsen i byte til IP-pakker som inne-
           holder OSPF-informasjon som kan sendes uten fragmen-
           tering. Standardverdien på 1 500 byte er standard IP-
           MTU for et Ethernet-nettverk.

Merknader: Endrer OSPF-konfigurasjonsparametere for grensesnittet.

Eksempler: 

    set interface "Lokal tilkobling" 10.0.0.1 255.0.0.0 metric=2 mtu=1500

Angir OSPF-protokollfilterhandling

»netsh »routing »ip »ospf »set »protofilter


C:\Windows>netsh routing ip ospf set protofilter ?

Bruk: set protofilter [action=]drop|accept

Parametere: 

   Kode      Verdi
   action   - En av følgende verdier:
           drop:
           accept:

Merknader: Angir OSPF-protokollfilterhandling.

Eksempler: 

    set protofilter accept

Angir OSPF-rutefilterhandling.

»netsh »routing »ip »ospf »set »routefilter


C:\Windows>netsh routing ip ospf set routefilter ?

Bruk: set routefilter [action=]drop|accept]

Parametere: 

   Kode      Verdi
   action   - En av følgende verdier:
           drop:
           accept:

Merknader: Angir OSPF-rutefilterhandling.

Eksempler: 

    set routefilter accept

Endrer OSPF-parametere for det angitte virtuelle grensesnittet.

»netsh »routing »ip »ospf »set »virtif


C:\Windows>netsh routing ip ospf set virtif ?

Bruk: set virtif [transareaid=]<IP-adresse>
    [virtnbrid=]<IP-adresse>
    [transdelay=]<sekunder>
    [retrans=]<sekunder>
    [hello=]<sekunder>
    [dead=]<sekunder>
    [password=]<streng>

Parametere: 

   Kode      Verdi
   transareaid - IP-adressen til transittområdet
   virtnbrid  - Ruter-IDen til den virtuelle naboen.
   transdelay - Antatt antall sekunder det tar å sende en pakke med
           koblingstilstandsoppdatering over dette grensesnittet.
           Denne verdien bør ta i betrakting sendigs- og
           overføringsforsinkelser i grensesnittet og
           nettverksmediet. Standardinnstillingen er 1 sekund.
   retrans   - Antall sekunder mellom nye utsendelser av koblingstil-
           standskunngjøringer for tilliggenheter som hører til
           dette grensesnittet. Denne verdien bør overstige den
           forventede frem-og-tilbake-forsinkelsen mellom to rutere
           på det tilkoblede nettverket. Hvis verdien ikke er
           konservativ, resulterer dette i unødvendige nye
           utsendelser. Denne verdien må være høyere for lav-
           hastighets serielle linjer. En eksempelverdi for
           lokalnett er 5 sekunder.
   hello    - Intervallet i sekunder mellom utsendelser av "hello"-
           pakker av ruteren på grensesnittet. Du kan også klikke
           på pilene for å velge en ny innstilling. Denne
           innstillingen må være den samme for alle rutere som er
           koblet til det samme nettverket. Jo kortere "hello"-
           intervall, desto raskere oppdages topologiske endringer.
           Derimot kan et kortere intervall resultere i mer OSPF-
           trafikk. En eksempelverdi for en X.25-nettverk er
           30 sekunder. En eksempelverdi for et lokalnett er
           10 sekunder.
   dead    - Antall sekunder før en naboruter anser denne ruteren for
           å være nede. Ruteren anses som nede hvis en naboruter
           ikke mottar en "hello"-pakke sendt av ruteren innen
           angitt intervall. For eksempel, hvis "hello"-intervallet
           er 15 sekunder og "dead"-intervallet er 60 sekunder, vil
           naboruterne anse denne ruteren som nede etter fire
           "hello"-pakker uten svar. Innstillingen bør være en verdi
           som går opp med "hello"-intervallet (ofte 4 ganger).
           Denne verdien må være den samme for alle OSPF-
           rutergrensesnitt som er koblet til det samme
           nettverkssegmentet.
   password  - Hvis passord er aktivert for området (standardinn-
           stilling), er passordet som brukes for dette
           grensesnittet sammensatt av en hvilken som helst
           kombinasjon av store og små bokstaver eller tall.
           Alle grensesnitt i det samme området, og som er på det
           samme nettverket, må bruke identiske passord.
           Grensesnitt i det samme området, som er på forskjellige
           nettverk, kan ha forskjellige passord.
           Som standard er passord aktivert, og passordet er
           12345678. Passord sendes i klartekst, så dette alterna-
           tivet er for identifikasjon, ikke for sikkerhet. Hvis
           dette alternativet er utilgjengelig, må du aktivere
           passord for området.

Merknader: Endrer OSPF-parametere for det angitte virtuelle grensesnittet.

Eksempler: 

    set virtif 10.0.0.1 11.1.1.2 hello=15 dead=60

Viser informasjon.

»netsh »routing »ip »ospf »show


C:\Windows>netsh routing ip ospf show ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
show area   - Viser områdeparametere.
show areastats - Viser områdeinformasjon for OSPF.
show global  - Viser globale OSPF-parametere.
show interface - Viser OSPF-konfigurasjon for det angitte grensesnittet.
show lsdb   - Viser koblingsstatusdatabase for OSPF.
show neighbor - Viser OSPF-naboer.
show protofilter - Viser informasjon om OSPF-protokollfilter.
show routefilter - Viser informasjon om OSPF-rutefilter.
show virtif  - Viser parametere for det angitte virtuelle grensesnittet.
show virtifstats - Viser virtuelle OSPF-grensesnitt

Viser omr?deparametere.

»netsh »routing »ip »ospf »show »area


C:\Windows>netsh routing ip ospf show area ?

Bruk: show area
 
Merknader: Viser områdeparametere.

Viser omr?deinformasjon for OSPF.

»netsh »routing »ip »ospf »show »areastats


C:\Windows>netsh routing ip ospf show areastats ?

BRUK: show areastats [ [index = ] Område-ID ] [ [rr = ] Oppdateringsfrekvens ]
	 der oppdateringsfrekvensen er tiden i sekunder.

Viser globale OSPF-parametere.

»netsh »routing »ip »ospf »show »global


C:\Windows>netsh routing ip ospf show global ?

Bruk: show global
 
Merknader: Viser globale OSPF-parametere.

Viser OSPF-konfigurasjon for det angitte grensesnittet.

»netsh »routing »ip »ospf »show »interface


C:\Windows>netsh routing ip ospf show interface ?

Bruk: show interface [name=]<streng>

Parametere: 

   Kode      Verdi
   name    -  Navnet på OSPF-grensesnittkonfigurasjonen som skal vises.

Merknader: Viser OSPF-konfigurasjon for angitt grensesnitt.

Eksempler: 

    show interface "Lokal tilkobling"

Viser koblingsstatusdatabase for OSPF.

»netsh »routing »ip »ospf »show »lsdb


C:\Windows>netsh routing ip ospf show lsdb ?

BRUK: show lsdb [ [index = ] Område-ID Type Koblingsstilstand-ID Ruter-ID ]
	      [ [rr = ] Oppdateringsfrekvens ]
	 der oppdateringsfrekvensen er tiden i sekunder.

Viser OSPF-naboer.

»netsh »routing »ip »ospf »show »neighbor


C:\Windows>netsh routing ip ospf show neighbor ?

BRUK: show neighbor [ [index = ] IP-adresse Nummerindeks ] [ [rr = ] Oppdateringsfrekvens ]
	 der oppdateringsfrekvensen er tiden i sekunder.

Viser informasjon om OSPF-protokollfilter.

»netsh »routing »ip »ospf »show »protofilter


C:\Windows>netsh routing ip ospf show protofilter ?

Bruk: show protofilter
 
Merknader: Viser OSPF-protokollfilterinformasjon.

Viser informasjon om OSPF-rutefilter.

»netsh »routing »ip »ospf »show »routefilter


C:\Windows>netsh routing ip ospf show routefilter ?

Bruk: show routefilter
 
Merknader: Viser OSPF-rutefilterinformasjon.

Viser parametere for det angitte virtuelle grensesnittet.

»netsh »routing »ip »ospf »show »virtif


C:\Windows>netsh routing ip ospf show virtif ?

Bruk: show virtif
 
Merknader: Viser parametere for det angitte virtuelle grensesnittet.

Viser virtuelle OSPF-grensesnitt

»netsh »routing »ip »ospf »show »virtifstats


C:\Windows>netsh routing ip ospf show virtifstats ?

BRUK: show virtifstats [ [index = ] Transittområde-ID Virtuell nabo-ID ]
	      [ [rr = ] Oppdateringsfrekvens ]
	 der oppdateringsfrekvensen er tiden i sekunder.

Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.

»netsh »routing »ip »ospf »uninstall


C:\Windows>netsh routing ip ospf uninstall ?

BRUK: uninstall
   Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.

Endrer til konteksten "netsh routing ip relay".

»netsh »routing »ip »relay


C:\Windows>netsh routing ip relay ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
?       - Viser en liste over kommandoer.
add      - Legger en konfigurasjonsoppføring til i en tabell.
delete     - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en tabell.
dump      - Viser et konfigurasjonsskript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
install    - Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
set      - Angir konfigurasjonsinformasjon.
show      - Viser informasjon.
uninstall   - Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.

Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et
 mellomrom og deretter ?.

Legger en konfigurasjonsoppf?ring til i en tabell.

»netsh »routing »ip »relay »add


C:\Windows>netsh routing ip relay add ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
add dhcpserver - Legger til DHCP-servere i den globale listen over DHCP-servere.
add interface - aktiverer DHCP Relay Agent på grensesnittet.

Legger til DHCP-servere i den globale listen over DHCP-servere.

»netsh »routing »ip »relay »add »dhcpserver


C:\Windows>netsh routing ip relay add dhcpserver ?

Bruk: add dhcpserver [server=]<IP-adresse>

Parametere: 

  Kode      Verdi
  server    - IP-adressen til en DHCP-server som skal legges til den
          globale listen.

Merknader: Legger DHCP-servere til den globale listen over DHCP-servere.

Eksempler: 

  add dhcpserver 10.0.0.1

aktiverer DHCP Relay Agent p? grensesnittet.

»netsh »routing »ip »relay »add »interface


C:\Windows>netsh routing ip relay add interface ?

Bruk: add interface [name=]<streng>

Parametere: 

  Kode      Verdi
  name     - Navnet på grensesnittet der DCHP Relay Agent skal
          aktiveres.

Merknader: Aktiverer DHCP Relay Agent på angitt grensesnitt.

Eksempler: 

  add interface "Lokal tilkobling"

Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.

»netsh »routing »ip »relay »delete


C:\Windows>netsh routing ip relay delete ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
delete dhcpserver - sletter DHCP-servere fra den globale listen over DHCP-servere.
delete interface - Deaktiverer DHCP Relay Agent på grensesnittet.

sletter DHCP-servere fra den globale listen over DHCP-servere.

»netsh »routing »ip »relay »delete »dhcpserver


C:\Windows>netsh routing ip relay delete dhcpserver ?

Bruk: delete dhcpserver [server=]<IP-adresse>

Parametere: 

  Kode      Verdi
  server    - IP-adressen til en DHCP-server som skal fjernes fra den
          globale listen.

Merknader: Sletter DHCP-servere fra den globale listen over DHCP-servere.

Eksempler: 

  delete dhcpserver 10.0.0.1

Deaktiverer DHCP Relay Agent p? grensesnittet.

»netsh »routing »ip »relay »delete »interface


C:\Windows>netsh routing ip relay delete interface ?

Bruk: delete interface [name=]<streng>

Parametere: 

  Kode      Verdi
  name     - Navnet på grensesnittet der DHCP Relay Agent skal
          deaktiveres.

Merknader: Deaktiverer DHCP Relay Agent på angitt grensesnitt.

Eksempler: 

  delete interface "Lokal tilkobling"

Viser et konfigurasjonsskript.

»netsh »routing »ip »relay »dump


C:\Windows>netsh routing ip relay dump ?

Bruk: dump

Kommentarer: 
  Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret
  til en fil, kan dette skriptet brukes til å gjenopprette endrede
  konfigurasjonsinnstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »routing »ip »relay »help


C:\Windows>netsh routing ip relay help ?

Bruk: help

Kommentarer: 
    Viser en liste over kommandoer.

Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.

»netsh »routing »ip »relay »install


C:\Windows>netsh routing ip relay install ?

BRUK: install
   Installerer rutingsprotokollen under IP.

Angir konfigurasjonsinformasjon.

»netsh »routing »ip »relay »set


C:\Windows>netsh routing ip relay set ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
set global   - Angir globale parametere for DHCP Relay-agent
set interface - Oppdaterer konfigurasjonen av DHCP Relay Agent på grensesnittet.

Angir globale parametere for DHCP Relay-agent

»netsh »routing »ip »relay »set »global


C:\Windows>netsh routing ip relay set global ?

Bruk: set global [[loglevel=]none|error|warn|info]

Parametere: 

   Kode       Verdi
   loglevel    - En av følgende verdier:
            none: Ingen logging av DHCP Relay Agent-hendelser.
            error: Logg bare DHCP Relay Agent-relaterte feil.
            warn: Logg DHCP Relay Agent-relaterte advarsler.
            info: Logg DHCP Relay Agent-relatert informasjon.

Merknader: Angir globale parametere for DHCP Relay Agent-konfigurasjon.

Eksempel: 

   set global loglevel=none

Oppdaterer konfigurasjonen av DHCP Relay Agent p? grensesnittet.

»netsh »routing »ip »relay »set »interface


C:\Windows>netsh routing ip relay set interface ?

Bruk: set interface [name=]<streng> [[relaymode=]enable|disable] [[maxhop=]heltall]
    [[minsecs=]heltall]

Parametere: 

  Kode       Verdi
  name      - Navnet på grensesnittet der DHCP Relay Agent skal
           oppdateres.
  relaymode   - En av følgende verdier:
           enable: Aktiverer DHCP Relay Agent for dette
               grensesnittet.
           disable: Deaktiverer DHCP Relay Agent for dette
               grensesnittet.
  maxhop     - Det maksimalt tillatte antall hopp for en DHCP-pakke før
           den droppes, og ikke lenger videresendes.
  minsecs    - Det minimalt tillatte antall sekunder fra oppstart som
           må fremkomme i en DHCP-pakke før den vil bli sendt til
           en DHCP-server som er i den globale listen.

Merknader: Angir globale parametere for DHCP Relay Agent-konfigurasjon.

Eksempel: 

   set interface "Lokal tilkobling" enable 16 4

   Eksempelkommandoen lar DHCP Relay Agent operere på standard LAN-
   grensesnitt med et maksimalt tillatt antall hopp på 16, og bruker en
   verdi på 4 sekunder for minimalt antall sekunder fra oppstart.

Viser informasjon.

»netsh »routing »ip »relay »show


C:\Windows>netsh routing ip relay show ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
show global  - Viser global konfigurasjon DHCP Relay-agent.
show ifbinding - Viser IP-adressebindinger for grensesnitt.
show ifconfig - Viser per-grensesnitt-konfigurasjon for DHCP Relay-agent.
show ifstats  - Viser per-grensesnitt-statistikk for DHCP Relay-agent
show interface - Vis grensesnitt-spesifikk DHCP Relay-agentkonfigurasjon

Viser global konfigurasjon DHCP Relay-agent.

»netsh »routing »ip »relay »show »global


C:\Windows>netsh routing ip relay show global ?

Bruk: show global

Merknader: Viser global konfigurasjon for DHCP Relay Agent.

Følgende informasjon vises med denne kommandoen:

Felt            Beskrivelse
----            -----------
Loggingsnivå        Viser loggingsnivået som utføres for hendelser
              som er relatert til DHCP Relay Agent-tjenesten.
Maks. mottakskøstørrelse  Det maksimale antallet DHCP-pakker ruteren kan ha
              i køen på en gang (for alle grensesnitt).
Serverantall        Antall DHCP-servere i den globale listen.

Viser IP-adressebindinger for grensesnitt.

»netsh »routing »ip »relay »show »ifbinding


C:\Windows>netsh routing ip relay show ifbinding ?

Bruk: show ifbinding [[index=]heltall] [[rr=]heltall]

Parametere: 

  Kode    Verdi
  index   - Indeksverdien til det spesifikke grensesnittet du vil vise
        DHCP Relay Agent-konfigurasjon for. I de fleste tilfeller kan
        denne parameteren utelates for å tilby per-grensesnitt-
        detaljer for alle grensesnitt der DHCP-videresending er
        aktivert.
  rr    - Oppdateringsfrekvens i sekunder.

Merknader: Viser per-grensesnitt-konfigurasjon for DHCP Relay Agent.

Eksempler: 

   show ifbinding rr=5

Viser per-grensesnitt-konfigurasjon for DHCP Relay-agent.

»netsh »routing »ip »relay »show »ifconfig


C:\Windows>netsh routing ip relay show ifconfig ?

Bruk: show ifconfig [[index=]heltall] [[rr=]heltall]

Parametere: 

  Kode    Verdi
  index   - Indeksverdien til det spesifikke grensesnittet du vil vise
        DHCP Relay Agent-konfigurasjon for. I de fleste tilfeller kan
        denne parameteren utelates for å tilby per-grensesnitt-
        detaljer for alle grensesnitt der DHCP-videresending er
        aktivert.
  rr    - Oppdateringsfrekvens i sekunder.

Merknader: Viser per-grensesnitt-konfigurasjon for DHCP Relay Agent.

Eksempler: 

   show ifconfig rr=5

Viser per-grensesnitt-statistikk for DHCP Relay-agent

»netsh »routing »ip »relay »show »ifstats


C:\Windows>netsh routing ip relay show ifstats ?

Bruk: show ifstats [[index=]heltall] [[rr=]heltall]

Parametere: 

  Kode    Verdi
  index   - Indeksverdien for det spesifikke grensesnittet du vil vise
        DHCP Relay Agent-statistikk for.
  rr    - Oppdateringsfrekvens i sekunder.

Merknader: Viser per-grensesnitt-statistikk for DHCP Relay Agent.

Eksempler: 

   show ifstats rr=5

Vis grensesnitt-spesifikk DHCP Relay-agentkonfigurasjon

»netsh »routing »ip »relay »show »interface


C:\Windows>netsh routing ip relay show interface ?

Bruk: show interface [[name=]<streng>]

Parametere: 

   Kode      Verdi
   name    - Navnet på det spesifikke grensesnittet som du vil vise
           DHCP Relay Agent-konfigurasjon for.

Merknader: Viser DHCP Relay Agent-konfigurasjonen for et spesifikt grense-
      snitt. Før du kan vise DHCP Relay Agent-konfigurasjon for et
      grensesnitt, må du først ha brukt kommandoene "legg til
      grensesnitt" og "angi grensesnitt" for å installere og aktivere
      DHCP Relay Agent.

Eksempler: 

    show interface name="Lokal tilkobling"

Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.

»netsh »routing »ip »relay »uninstall


C:\Windows>netsh routing ip relay uninstall ?

BRUK: uninstall
   Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.

Tilbakestiller IP-ruting til en "ren" tilstand.

»netsh »routing »ip »reset


C:\Windows>netsh routing ip reset ?

BRUK: reset

    Tilbakestiller IP-ruting til en ren tilstand.

Endrer til konteksten "netsh routing ip rip".

»netsh »routing »ip »rip


C:\Windows>netsh routing ip rip ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
?       - Viser en liste over kommandoer.
add      - Legger en konfigurasjonsoppføring til i en tabell.
delete     - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en tabell.
dump      - Viser et konfigurasjonsskript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
install    - Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
set      - Angir konfigurasjonsinformasjon.
show      - Viser informasjon.
uninstall   - Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.

Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et
 mellomrom og deretter ?.

Legger en konfigurasjonsoppf?ring til i en tabell.

»netsh »routing »ip »rip »add


C:\Windows>netsh routing ip rip add ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
add acceptfilter - Legger til et godkjennelsesfilter for ruter som mottas på et grensesnitt.
add announcefilter - Legger til et filter for ruter som annonseres på et grensesnitt.
add interface - Konfigurerer RIP på det angitte grensesnittet
add neighbor  - Legger til en RIP-nabo på et grensesnitt
add peerfilter - Legger til et filter for servere som kan godtas som punkter.

Legger til et godkjennelsesfilter for ruter som mottas p? et grensesnitt.

»netsh »routing »ip »rip »add »acceptfilter


C:\Windows>netsh routing ip rip add acceptfilter ?

Bruk: add acceptfilter [name=]<streng> [addr=]<IP-adresse1> <IP-adresse2>

Parametere: 

   Kode      Verdi
   name     - Navnet på et grensesnitt der RIP er tilgjengelig
           for bruk.
   addr     - Et IP-adressepar. Den første adressen er for den
           laveste IP-adressen, og den andre for den høyeste
           IP-adressen som skal brukes for å bygge opp filteret.

Merknader: Legger til et godkjenningsfilter for ruter som mottas på et
      grensesnitt.

Eksempler: 

    add acceptfilter "Lokal tilkobling" 10.0.0.2 11.1.1.2

Legger til et filter for ruter som annonseres p? et grensesnitt.

»netsh »routing »ip »rip »add »announcefilter


C:\Windows>netsh routing ip rip add announcefilter ?

Bruk: add announcefilter [name=]<streng> [addr=]<IP-adresse1> <IP-adresse2>

Parametere: 

   Kode      Verdi
   name     - Navnet på et grensesnitt der RIP er tilgjengelig
           for bruk.
   addr     - Et IP-adressepar. Den første adressen er for den laveste
           IP-adressen, og den andre er for den høyeste IP-adressen
           som skal brukes til å bygge opp filteret.

Merknader: Sletter et godkjenningsfilter for ruter mottatt på et grensesnitt.

Eksempler: 

    add announcefilter "Lokal tilkobling" 10.0.0.2 11.1.1.2

Konfigurerer RIP p? det angitte grensesnittet

»netsh »routing »ip »rip »add »interface


C:\Windows>netsh routing ip rip add interface ?

Bruk: add interface [name=]<streng> [[metric=]heltall]
   [[updatemode=]demand|periodic] [[announce=]none|rip1|rip1compat|rip2]
   [[accept=]none|rip1|rip1compat|rip2] [[expire=]heltall]
   [[remove=]heltall] [[update=]heltall]
   [[authmode=]authnone|authsimplepassword] [[tag=]heltall]
   [[unicast=]also|only|disable] [[accfiltmode=]include|exclude|disable]
   [[annfiltmode=]include|exclude|disable] [[password=]streng]

Parametere: 

   name     - Navnet på grensesnittet der du legger til RIP.
   metric    - En metikkverdi for ruter basert på dette grensesnittet.
   updatemode  - En av følgende verdier:
           demand: Bruk oppdatering i behovsmodus.
           periodic: Utfør oppdateringer basert på periodiske
                intervaller.
   announce   - En av følgende verdier:
           none: Annonser alle ruter.
           rip1: Annonser bare RIP versjon 1-ruter.
           ripcompat: Annonser med RIP-versjonskompatibel modus.
           rip2: Annonser bare RIP versjon 2-ruter.
   accept    - En av følgende verdier:
           none: Godta alle ruter.
           rip1: Godta bare RIP versjon 1-ruter.
           ripcompat: Godta med RIP-versjonskompatibel modus.
           rip2: Godta bare RIP versjon 2-ruter.
   expire    - Ruteforeldelsesintervallet.
   remove    - Rutefjerningsintervallet.
   update    - Det fulle oppdateringsintervallet.
   authmode   - En av følgende verdier:
           authnone: Ingen godkjenning kreves.
           authsimplepassword: Passordgodkjenning kreves.
   tag     - Rutemerket.
   unicast   - En av følgende verdier:
           also: Bruk også unicast.
           only: Bruk bare unicast-modus.
           disable: Deaktiver unicast-modus.
   accfiltmode - En av følgende verdier:
           include: Inkluder godkjennelsesfiltre.
           exclude: Ekskluder godkjennelsesfiltre.
           disable: Deaktiver godkjennelsesfiltre.
   annfiltmode - En av følgende verdier:
           include: Inkluder annonseringsfiltre.
           exclude: Ekskluder annonseringsfiltre.
           disable: Deaktiver annonseringsfiltre.
   password   - Klartekstspassord (16 tegns maksimumslengde).

Merknader: Aktiverer og konfigurerer RIP på et angitt grensesnitt.

Eksempler: 

    add interface "Lokal tilkobling"

    Aktiverer og konfigurerer RIP på standard-LAN-grensesnittet med
    standard RIP-konfigurasjonsinnstillinger.

Legger til en RIP-nabo p? et grensesnitt

»netsh »routing »ip »rip »add »neighbor


C:\Windows>netsh routing ip rip add neighbor ?

Bruk: add neighbor [name=]<streng> [addr=]<IP-adresse>

Parametere: 

   Kode      Verdi
   name     - Navnet på et grensesnitt der RIP er tilgjengelig
           for bruk.
   addr     - IP-adressen for RIP-naboen.

Merknader: Legger til en RIP-nabo på grensesnittet.

Eksempler: 

    add neighbor "Lokal tilkobling" 10.0.0.2

Legger til et filter for servere som kan godtas som punkter.

»netsh »routing »ip »rip »add »peerfilter


C:\Windows>netsh routing ip rip add peerfilter ?

Bruk: add peerfilter [server=]<IP-adresse>

Parametere: 

   Kode      Verdi
   server    - IP-adressen til en peer-server.

Merknader: Legger til et filter for en server som kan godtas som en peer.

Eksempler: 

    add peerfilter server=10.0.0.2

Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.

»netsh »routing »ip »rip »delete


C:\Windows>netsh routing ip rip delete ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
delete acceptfilter - Sletter et godkjeningsfilter for ruter som mottas på et grensesnitt.
delete announcefilter - Sletter et annonseringsfiltersett for et grensesnitt.
delete interface - Fjerner RIP fra angitt grensesnitt.
delete neighbor - Sletter en RIP-nabo fra et grensesnitt
delete peerfilter - Sletter et filter for en godkjent punktserver.

Sletter et godkjeningsfilter for ruter som mottas p? et grensesnitt.

»netsh »routing »ip »rip »delete »acceptfilter


C:\Windows>netsh routing ip rip delete acceptfilter ?

Bruk: delete acceptfilter [name=]<streng> [addr=]<IP-adresse1> <IP-adresse2>

Parametere: 

   Kode      Verdi
   name     - Navnet på et grensesnitt der RIP er tilgjengelig
           for bruk.
   addr     - Et IP-adressepar. Den første adressen er for den laveste
           IP-adressen, og den andre er for den høyeste IP-adressen
           som skal brukes til å bygge opp filteret.

Merknader: Sletter et godkjenningsfilter for ruter mottatt på et grensesnitt.

Eksempler: 

    delete acceptfilter "Lokal tilkobling" 10.0.0.2 11.1.1.2

Sletter et annonseringsfiltersett for et grensesnitt.

»netsh »routing »ip »rip »delete »announcefilter


C:\Windows>netsh routing ip rip delete announcefilter ?

Bruk: delete announcefilter [name=]<streng> [addr=]<IP-adresse1> <IP-adresse2>

Parametere: 

   Kode      Verdi
   name     - Navnet på et grensesnitt der RIP er tilgjengelig
           for bruk.
   addr     - Et IP-adressepar. Den første adressen er for den laveste
           IP-adressen, og den andre er for den høyeste IP-adressen
           som skal brukes til å bygge opp filteret.

Merknader: Sletter et annonseringsfilter angitt for ruter annonsert på et
      grensesnitt.

Eksempler: 

    delete announcefilter "Lokal tilkobling" 10.0.0.2 11.1.1.2

Fjerner RIP fra angitt grensesnitt.

»netsh »routing »ip »rip »delete »interface


C:\Windows>netsh routing ip rip delete interface ?

Bruk: delete interface [name=]<streng>

Parametere: 

   Kode      Verdi
   name     - Navnet på et grensesnitt der RIP er tilgjengelig
           for bruk.

Merknader: Fjerner RIP fra det angitte grensesnittet.

Eksempler: 

    delete interface "Lokal tilkobling"

Sletter en RIP-nabo fra et grensesnitt

»netsh »routing »ip »rip »delete »neighbor


C:\Windows>netsh routing ip rip delete neighbor ?

Bruk: delete neighbor [name=]<streng> [addr=]<IP-adresse>

Parametere: 

   Kode      Verdi
   name     - Navnet på et grensesnitt der RIP er tilgjengelig
           for bruk.
   addr     - IP-adressen til RIP-naboen.

Merknader: Sletter en RIP-nabo fra et grensesnitt.

Eksempler: 

    delete neighbor "Lokal tilkobling" 10.0.0.2

Sletter et filter for en godkjent punktserver.

»netsh »routing »ip »rip »delete »peerfilter


C:\Windows>netsh routing ip rip delete peerfilter ?

Bruk: delete peerfilter [server=]<IP-adresse>

Parametere: 

   Kode      Verdi
   server    - IP-adressen til en peer-server.

Merknader: Sletter et filter for en godtatt peer-server.

Eksempler: 

    delete peerfilter server=10.0.0.2

Viser et konfigurasjonsskript.

»netsh »routing »ip »rip »dump


C:\Windows>netsh routing ip rip dump ?

Bruk: dump

Kommentarer: 
  Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret
  til en fil, kan dette skriptet brukes til å gjenopprette endrede
  konfigurasjonsinnstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »routing »ip »rip »help


C:\Windows>netsh routing ip rip help ?

Bruk: help

Kommentarer: 
    Viser en liste over kommandoer.

Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.

»netsh »routing »ip »rip »install


C:\Windows>netsh routing ip rip install ?

BRUK: install
   Installerer rutingsprotokollen under IP.

Angir konfigurasjonsinformasjon.

»netsh »routing »ip »rip »set


C:\Windows>netsh routing ip rip set ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
set flags   - Angir RIP-relaterte flagg for et bestemt grensesnitt.
set global   - Angir globale RIP-parametere.
set interface - Endrer RIP-konfigurasjonen på angitt grensesnitt.

Angir RIP-relaterte flagg for et bestemt grensesnitt.

»netsh »routing »ip »rip »set »flags


C:\Windows>netsh routing ip rip set flags ?

Bruk: set flags [name=]<streng> [flag=]<forhåndsdefinerte strenger>

Parametere: 
   Kode    Verdi
   name   - Navnet på grensesnittet der du konfigurer RIP.
   flag   - En eller flere av følgende strengverdier kan brukes:
         clear: Slett alle angitte RIP-flagg.
         splithorizon: Aktiver RIP for delt horisont.
         poisonreverse: Aktiver RIP for giftreversering.
         triggeredupdates: Aktiver RIP-aktiverte oppdateringer.
         cleanupupdates: Aktiver opprenskingsoppdateringer for RIP.
         accepthostroutes: Aktiver godkjenning av vertsruter.
         acceptdefaultroutes: Aktiver godkjenning av standardruter.
         senddefaultroutes: Aktiver sending av standardruter.
         nosubnetsummary: Deaktiver delnettsammendrag.

Merknader: Angir RIP-relaterte flagg for et bestemt grensesnitt. Flere
      flaggverdier kan angis i en kommadelt list uten mellomrom.

Eksempler: 

  set flags "Lokal tilkobling" clear
  set flags "Lokal tilkobling" splithorizon,accepthostroutes

Angir globale RIP-parametere.

»netsh »routing »ip »rip »set »global


C:\Windows>netsh routing ip rip set global ?

Bruk: set global [[loglevel=]none|error|warn|info] [[mintrig=]integer]
    [[peermode=]include|exclude|disable]

Parametere: 
   Kode     Verdi
   loglevel  - En av følgende verdier:
          none: Ingen logging av RIP-hendelser.
          error: Logg bare feil som er relatert til RIP.
          warn: Logg advarsler som er relatert til RIP.
          info: Logg informasjon som er relatert til RIP.
   mintrig   - Minste utløsningsintervall, angitt i minutter.
   peermode  - En av følgende verdier:
          include: Inkluder peerer.
          exclude: Ekskluder peerer.
          disable: Deaktiver peer-modus.

Merknader: Angi globale RIP-parametere.

Eksempler: 

  set global "Local Area Connection" none 10 disable
  set global "Local Area Connection" mintrig=15

Endrer RIP-konfigurasjonen p? angitt grensesnitt.

»netsh »routing »ip »rip »set »interface


C:\Windows>netsh routing ip rip set interface ?

Bruk: set interface [name=]<streng> [[metric=]heltall]
   [[updatemode=]demand|periodic] [[announce=]none|rip1|rip1compat|rip2]
   [[accept=]none|rip1|rip1compat|rip2] [[expire=]heltall]
   [[remove=]heltall] [[update=]heltall]
   [[authmode=]authnone|authsimplepassword] [[tag=]heltall]
   [[unicast=]also|only|disable] [[accfiltmode=]include|exclude|disable]
   [[annfiltmode=]include|exclude|disable] [[password=]streng]

Parametere: 

   Kode      Verdi
   name     - Navnet på grensesnittet der du konfigurerer RIP.
   metric    - En metikkverdi for ruter basert på dette grensesnittet.
   updatemode  - En av følgende verdier:
           demand: Bruk oppdatering i behovsmodus.
           periodic: Utfør oppdateringer basert på periodiske
                intervaller.
   announce   - En av følgende verdier:
           none: Annonser alle ruter.
           rip1: Annonser bare RIP versjon 1-ruter.
           ripcompat: Annonser med RIP-versjonskompatibel modus.
           rip2: Annonser bare RIP versjon 2-ruter.
   accept    - En av følgende verdier:
           none: Godta alle ruter.
           rip1: Godta bare RIP versjon 1-ruter.
           ripcompat: Godta med RIP-versjonskompatibel modus.
           rip2: Godta bare RIP versjon 2-ruter.
   expire    - Ruteforeldelsesintervallet.
   remove    - Rutefjerningsintervallet.
   update    - Det fulle oppdateringsintervallet.
   authmode   - En av følgende verdier:
           authnone: Ingen godkjenning kreves.
           authsimplepassword: Passordgodkjenning kreves.
   tag     - Rutemerket.
   unicast   - En av følgende verdier:
           also: Bruk også unicast.
           only: Bruk bare unicast-modus.
           disable: Deaktiver unicast-modus.
   accfiltmode - En av følgende verdier:
           include: Inkluder godkjennelsesfiltre.
           exclude: Ekskluder godkjennelsesfiltre.
           disable: Deaktiver godkjennelsesfiltre.
   annfiltmode - En av følgende verdier:
           include: Inkluder annonseringsfiltre.
           exclude: Ekskluder annonseringsfiltre.
           disable: Deaktiver annonseringsfiltre.
   password   - Klartekstspassord (16 tegns maksimumslengde).

Merknader: Aktiverer og konfigurerer RIP på et angitt grensesnitt.

Eksempler: 

    set interface "Lokal tilkobling" metric=2 updatemode=periodic

    Endrer RIP-konfigurasjonen på det lokale grensesnittet med metrikk-
    verdien 2, og til å utføre oppdateringer ved behov.

Viser informasjon.

»netsh »routing »ip »rip »show


C:\Windows>netsh routing ip rip show ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
show flags   - Viser RIP-flagg angitt for spesifikke grensesnitt.
show global  - Viser RIP-globale parametere
show globalstats - Viser RIP-statistikk.
show ifbinding - Viser IP-adressebinding for RIP-grensesnitt.
show ifstats  - Viser statistikk for RIP per grensesnitt.
show interface - Viser RIP-konfigurasjonen for angitt grensesnitt.
show neighbor - Viser RIP-punktstatistikk.

Viser RIP-flagg angitt for spesifikke grensesnitt.

»netsh »routing »ip »rip »show »flags


C:\Windows>netsh routing ip rip show flags ?

Bruk: show flags [[name=]<streng>]

Parametere: 
   Kode    Verdi
   name   - Navnet på grensesnittet som du vil vise konfigurasjonen for.

Merknader: Viser RIP-flaggkonfigurasjon for angitte grensesnitt.

Viser RIP-globale parametere

»netsh »routing »ip »rip »show »global


C:\Windows>netsh routing ip rip show global ?

Bruk: show global
 
Merknader: Viser RIP-globale parametere.

Viser RIP-statistikk.

»netsh »routing »ip »rip »show »globalstats


C:\Windows>netsh routing ip rip show globalstats ?

Bruk: show globalstats [[rr=]heltall]]

Parametere: 

   Kode      Verdi
   rr      - Oppdateringsfreksvens uttrykt som en verdi i sekunder.

Merknader: Viser global statistikk for RIP.

Eksempler: 

    show globalstats rr=5

    Eskempelkommandoen viser global statistikk for RIP med oppdateringer
    hvert 5. sekund.

Viser IP-adressebinding for RIP-grensesnitt.

»netsh »routing »ip »rip »show »ifbinding


C:\Windows>netsh routing ip rip show ifbinding ?

Bruk: show ifbinding [[index=]IP-adresse [[rr=]heltall]]

Parametere: 

   Kode      Verdi
   index    - En IP-adresse konfigurert for bruk på grensesnittet som
           RIP er aktivert, og du kontrollerer bindinger for.
   rr      - Oppdateringsfrekvens uttrykt med en verdi i sekunder.

Merknader: Viser RIP-bindinger for IP-adresse.

Eksempler: 

    show ifbinding index=10.0.0.1 rr=5

    Eksempelkommandoen viser bindingene for IP-adresse 10.0.0.1 med en
    oppdateringsfrekvens på 5 sekunder.

Viser statistikk for RIP per grensesnitt.

»netsh »routing »ip »rip »show »ifstats


C:\Windows>netsh routing ip rip show ifstats ?

Bruk: show ifstats [[index=]heltall [[rr=]heltall]]

Parametere: 

   Kode      Verdi
   index    - Et tall som identifiserer grensesnittet som RIP-
           statistikk skal vises for. For å finne indeksverdier,
           bruker du kommandoen "vis grensesnitt" i underkonteksten
           til Netshell-kommandoen "netsh interface ip".
   rr      - Oppdateringsfrekvens uttrykt som en verdi i sekunder.

Merknader: Viser RIP-statistikk for et spesifikt grensesnitt.

Eksempler: 

    show ifstats index=1 rr=5

    Eksempelkommandoen viser RIP-statistikk for et grensesnitt med en
    indeksverdi på 1, og en oppdateringsfrekvens på 5 sekunder.

Viser RIP-konfigurasjonen for angitt grensesnitt.

»netsh »routing »ip »rip »show »interface


C:\Windows>netsh routing ip rip show interface ?

Bruk: show interface [[name=]<streng>]

Parametere: 
   Kode    Verdi
   name   - Navnet på grensesnittet som du vil vise konfigurasjonen for.

Merknader: Viser RIP-konfigurasjon for angitt grensesnitt.

Viser RIP-punktstatistikk.

»netsh »routing »ip »rip »show »neighbor


C:\Windows>netsh routing ip rip show neighbor ?

Bruk: show neighbor [[index=]IP-adresse [[rr=]heltall]]

Parametere: 

   Kode      Verdi
   index    - En IP-adresse konfigurert for bruk på grensesnittet som
           du vil kontrollere peer-statistikk for RIP for.
   rr      - Oppdateringsfreksvens uttrykt med en verdi i sekunder.

Merknader: Viser RIP-peer-statistikk.

Eksempler: 

    show neighbor index=10.0.0.1 rr=5

    Eksempelkommandoen viser bindinger for IP-adresse 10.0.0.1 med en
    oppdateringsfrekvens på 5 sekunder.

Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.

»netsh »routing »ip »rip »uninstall


C:\Windows>netsh routing ip rip uninstall ?

BRUK: uninstall
   Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.

Endrer til konteksten "netsh routing ip routerdiscovery".

»netsh »routing »ip »routerdiscovery


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
?       - Viser en liste over kommandoer.
add      - Legger en konfigurasjonsoppføring til i en tabell.
delete     - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en tabell.
dump      - Viser et konfigurasjonsskript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
set      - Angir konfigurasjonsinformasjon.
show      - Viser informasjon.
uninstall   - Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.

Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et
 mellomrom og deretter ?.

Legger en konfigurasjonsoppf?ring til i en tabell.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »add


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery add ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
add interface - Konfigurerer ruteroppdagelse for angitt grensesnitt.

Konfigurerer ruteroppdagelse for angitt grensesnitt.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »add »interface


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery add interface ?

Bruk: add interface [name=]<streng> [[disc=]enable|disable]
    [[minint=]heltall] [[maxint=]heltall] [[life=]heltall]
    [[level=]heltall]

Parametere: 

   Kode     Verdi
   name    - Navnet på angitt grensesnitt.
   disc    - En av følgende verdier:
          enable: Aktiverer ruteroppdagelse.
          disable: Deaktiverer ruteroppdagelse.
   minint   - Minimumsintervall i minutter mellom ruteroppdagelses-
          pakker.
   maxint   - Maksimumsintervall i minutter mellom ruteroppdagelses-
          pakker.
   life    - Antall minutter en ruteroppdagelsespakke sendt fra denne
          ruteren/serveren er gyldig.
   level    - Et tall som indikerer foretrukkenhet for bruk av dette
          grensesnittet som standard gateway. Der flere grensesnitt
          er aktivert for ruteroppdagelse, vil et høyrere tall her
          indikere en høyere foretrukkenhet.

Merknader: Oppdaterer ruteroppdagelseskonfigurasjonen for det angitte
      grensesnittet.

Eksempler: 

    add interface "Lokal tilkobling" enable 7 10 30 0

    Eksempelkommandoen aktiverer ruteroppdagelse for grensesnittet angitt
    med name, og angir standardinnstillinger: minimumsintervall på 7
    minutter, maksimumsintervall på 10 minutter, livstid på 30 minutter
    for ruteroppdagelsespakker, og null (0) for foretrukkenhetsnivå.

Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »delete


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery delete ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
delete interface - Sletter informasjon om ruteroppdagelse.

Sletter informasjon om ruteroppdagelse.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »delete »interface


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery delete interface ?

Bruk: delete interface [name=]<streng>

Parametere: 

   Kode      Verdi
   name    - Navnet på det spesifikke grensesnittet som du vil slette
           eller fjerne ruteroppdagelseskonfigurasjon fra.

Merknader: Sletter ruteroppdagelseskonfigurasjon for et spesifikt grense-
      snitt.

Eksempler: 

    delete interface name="Lokal tilkobling"

Viser et konfigurasjonsskript.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »dump


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery dump ?

Bruk: dump

Kommentarer: 
  Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret
  til en fil, kan dette skriptet brukes til å gjenopprette endrede
  konfigurasjonsinnstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »help


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery help ?

Bruk: help

Kommentarer: 
    Viser en liste over kommandoer.

Angir konfigurasjonsinformasjon.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »set


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery set ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
set interface - Oppdaterer grensesnittets konfigurasjon av ruteroppdaging.

Oppdaterer grensesnittets konfigurasjon av ruteroppdaging.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »set »interface


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery set interface ?

Bruk: set interface [name=]<streng> [[disc=]enable|disable]
    [[minint=]heltall] [[maxint=]heltall] [[life=]heltall]
    [[level=]heltall]

Parametere: 

   Kode     Verdi
   name    - Navnet på angitt grensesnitt.
   disc    - En av følgende verdier:
          enable: Aktiverer ruteroppdagelse.
          disable: Deaktiverer ruteroppdagelse.
   minint   - Minimumsintervall i minutter mellom ruteroppdagelses-
          pakker.
   maxint   - Maksimumsintervall i minutter mellom ruteroppdagelses-
          pakker.
   life    - Antall minutter en ruteroppdagelsespakke sendt fra denne
          ruteren/serveren er gyldig.
   level    - Et tall som indikerer foretrukkenhet for bruk av dette
          grensesnittet som standard gateway. Der flere grensesnitt
          er aktivert for ruteroppdagelse, vil et høyrere tall her
          indikere en høyere foretrukkenhet.

Merknader: Oppdaterer ruteroppdagelseskonfigurasjonen for det angitte
      grensesnittet.

Eksempler: 

    set interface "Lokal tilkobling" enable 7 10 30 0

    Eksempelkommandoen aktiverer ruteroppdagelse for grensesnittet angitt
    med name, og angir standardinnstillinger: minimumsintervall på 7
    minutter, maksimumsintervall på 10 minutter, livstid på 30 minutter
    for ruteroppdagelsespakker, og null (0) for foretrukket nivå.

Viser informasjon.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »show


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery show ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
show interface - Viser informasjon om ruter-oppdagelse.

Viser informasjon om ruter-oppdagelse.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »show »interface


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery show interface ?

Bruk: show interface [[name=]<streng>]

Parametere: 

   Kode      Verdi
   name    - Navnet på det spesifikke grensesnittet som du vil vise
           ruteroppdagelseskonfigurasjon for.

Merknader: Viser ruteroppdagelseskonfigurasjon for et spesifikt grensesnitt.

Eksempler: 

    show interface name="Lokal tilkobling"

Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »uninstall


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery uninstall ?

BRUK: uninstall
   Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.

Angir konfigurasjonsinformasjon.

»netsh »routing »ip »set


C:\Windows>netsh routing ip set ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
set filter   - Endrer filterattributter på det angitte grensesnittet.
set interface - Angir grensesnittilstanden.
set loglevel  - Angir det globale loggingsnivået.
set persistentroute - Endrer en fast statisk rute.
set preferenceforprotocol - Angir preferansenivået for den angitte protokollen.
set rtmroute  - Endrer en ikke-fast netmgmt-rute.
set scope   - Angir navnet til et multicast-område.

Endrer filterattributter p? det angitte grensesnittet.

»netsh »routing »ip »set »filter


C:\Windows>netsh routing ip set filter ?

Bruk: set filter [name=]<streng> 
       [[filtertype=]input|output|dial [action=]drop|forward] 
       [[fragcheck=]enable|disable]

Parametere: 

   Merke     Verdi
   name    - Navnet på grensesnittet der filteret brukes.
   filtertype - En av følgende verdier:             
          input: Hvis filteret som endres filterer inndata.   
          output: Hvis filteret som endres filterer utdata.
          dial: Hvis filteret som endres filtrerer et oppringt 
             grensesnitt som kobles til
   action   - Handling som skal utføres når en pakke ikke gir treff på
          noen av filtrene.
   fragcheck  - Aktiverer eller deaktiverer fragmentkontroll for inndata-
          pakker.

Kommentarer: Endrer standardhandlingen for en filtertype- og/eller fragment-
       kontrollinnstillinger for angitt grensesnitt.

Eksempler: 

   set filter name="Ekstern tilkobling" filtertype=dial action=forward
   set filter name="Virtuell privat tilkobling" fragcheck=disable

Angir grensesnittilstanden.

»netsh »routing »ip »set »interface


C:\Windows>netsh routing ip set interface ?

BRUK: set interface [name = ] Grensesnittnavn
          [ [state = ] { enable | disable } ]

Angir det globale loggingsniv?et.

»netsh »routing »ip »set »loglevel


C:\Windows>netsh routing ip set loglevel ?

Bruk: set loglevel [loglevel=]none|error|warn|info

 
Parametere: 
 
   Merke      Verdi
   loglevel   - En av følgende verdier:
           none: Slår av logging
           error: Loggingsnivå angitt til bare feil
           warn: Loggingsnivå angitt til å inkludere advarsler
           info: Loggingsnivå angitt til å inkludere informasjon
 
Kommentarer: Angir det globale loggingsnivået.
 
Eksempler: 
 
    set loglevel none
    set loglevel loglevel=error

Endrer en fast statisk rute.

»netsh »routing »ip »set »persistentroute


C:\Windows>netsh routing ip set persistentroute ?

Bruk: set persistentroute [dest=]<IP-adresse> [mask=]<IP-nettverksmaske>
    [name=]<streng> [[nhop=]<IP-adresse>] [[proto=]static|nondod]
    [[preference=]<heltall>] [[metric=]<heltall>]
    [[view=]unicast|multicast|both]

Parametere: 

   Merke     Verdi
   dest    - Måladressen for den angitte ruten.
   mask    - Nettverksmasken for måladressen.
   name    - Grensesnittet der ruten skal endres.
   nhop    - Neste hopp for ruten. For ruter over punkt-til-punkt-
          grensesnitt er ikke denne verdien nødvendig.
   proto    - En av følgende verdier:
          static: Utløs tilkobling med behovsbetinget oppringing
          (standard).
          nondod: Ikke utløs tilkobling med behovsbetinget
          oppringing.
   preference - Foretrukkenheten for ruten.
   metric   - Metrikken for ruten.
   view    - En av følgende verdier:
          unicast: Ruten er bare gyldig for unicast-trafikk
          multicast: Ruten er bare gyldig for unicast-trafikk
          both: Ruten er gyldig for både unicast- og multicast-
             trafikk (standard).

Kommentarer: Endrer en fast statisk rute på det angitte grensesnittet.

Eksempler: 

   set persistentroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Virtuell privat tilkobling"

Angir preferanseniv?et for den angitte protokollen.

»netsh »routing »ip »set »preferenceforprotocol


C:\Windows>netsh routing ip set preferenceforprotocol ?

Bruk: set preferenceforprotocol [proto=]autostatic|local|netmgmt|nondod|ospf|rip|static
    [preflevel=]<heltall>
 
Parametere: 
 
   Merke     Verdi
   proto     En av følgende verdier:
           autostatic: Angir en foretrukket autostatisk route
           local:  Angir en foretrukket lokal rute
           netmgmt: Angir en foretrukket ruteprotokoll for en
               nettverksadministrasjonsprotokoll.
           nondod: Angir foretrukkenhet for en ruteprotokoll
               som ikke kan bruke behovsbetinget oppringing.
           ospf:  Angir en foretrukket ruteprotokoll for OSPF
           rip:   Angir en foretrukket ruteprotokoll for RIP
           static: Angir en statisk ruteforetrukkenhet.
   preflevel   Et tall som indikerer foretrukkenhet
 
Kommentarer: Angir et nytt foretrukket nivå for angitt ruteprotokolltype.
 
Eksempler: 
 
    set preferenceforprotocol proto=rip preflevel=20
    set preferenceforprotocol ospf 30

Endrer en ikke-fast netmgmt-rute.

»netsh »routing »ip »set »rtmroute


C:\Windows>netsh routing ip set rtmroute ?

Bruk: set rtmroute [dest=]<IP-adresse> [mask=]<IP-nettverksmaske>
    [[nameorindex=]<streng>] [[nhop=]<IP-adresse>]
    [[preference=]<heltall>] [[metric=]<heltall>]
    [[view=]unicast|multicast|both ]

Parametere: 
   Merke     Verdi
   dest    - Måladressen til angitt rute.
   mask    - Nettverksmasken til måladressen.
   nameorindex - Grensesnittet som ruten skal endres på.
   nhop    - Det neste hoppet for ruten. Dette er ikke nødvendig for
          ruter over punkt-til-punkt-grensesnitt.
   preference - Den nye foretrukkenheten for ruten
   metric   - Den nye metrikken for ruten.
   view    - En av følgende verdier:
          unicast: Ruten er bare gyldig for unicast-trafikk
          multicast: Ruten er bare gyldig for multicast-trafikk
          both: Ruten er gyldig for både unicast- og multicast-
             trafikk (standard)

Kommentarer: Endrer en ikke-fast rute som brukes til nettverksadministrasjon,
       med angitt grensesnittnavn eller angitt nhop-tall.

Eksempel: 
   set rtmroute 169.254.1.0 255.255.0.0 "Virtuell privat tilkobling"

Angir navnet til et multicast-omr?de.

»netsh »routing »ip »set »scope


C:\Windows>netsh routing ip set scope ?

Bruk: set scope [grpaddr=]<IP-adresse> [grpmask=]<IP-nettverksmaske>
    [scopename=]<streng>

Parametere: 

   Merke      Verdi
   grpaddr    - IP-adressen til multicast-området eller -gruppen
   grpmask    - Nettverksmasken til adressen til multicast-området
   scopename   - Navnet på multicast-området som skal angis

Kommentarer: Angir navnet til et multicast-område.

Eksempler: 

    set scope 239.1.1.1 255.255.255.255 "Mitt multicast-område" 

Viser informasjon.

»netsh »routing »ip »show


C:\Windows>netsh routing ip show ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
show boundary - Viser konfigurerte grenselinjer for multicast-områder.
show boundarystats - Viser IP-multicastgrenselinjer
show filter  - Viser pakkefilterinformasjon.
show interface - Viser grensesnittinformasjon.
show loglevel - Viser det globale loggingsnivået.
show mfe    - Viser multicast-videresendingsoppføringer
show mfestats - Viser statistikk om oppføringer for multicast-videresending
show persistentroutes - Viser faste statiske ruter.
show preferenceforprotocol - Viser preferansenivåer for alle protokollene.
show protocol - Viser alle konfigurerte IP-protokoller.
show rtmdestinations - Viser mål i rutingstabellen
show rtmroutes - Viser ruter i rutetabellen
show scope   - Viser konfigurerte multicast-områder på ruteren.

Viser konfigurerte grenselinjer for multicast-omr?der.

»netsh »routing »ip »show »boundary


C:\Windows>netsh routing ip show boundary ?

Bruk: show boundary

Kommentarer: Viser konfigurerte multicast-områdegrenser.

Informasjonen som vises for denne kommandoen består av:

Felt       Beskrivelse
----       -----------
Grensesnitt   Navnet på grensesnittet der grensen er angitt.
Adresse     IP-adressen til multicast-gruppen for grensen.
Maske      Nettverksmasken tilknyttet gruppeadressen.
Områdenavn    Navnet på multicast-gruppen.

Viser IP-multicastgrenselinjer

»netsh »routing »ip »show »boundarystats


C:\Windows>netsh routing ip show boundarystats ?

Bruk: show boundarystats [[rr=]<heltall>]

Parametere: 

   Merke    Verdi
   rr    - Oppdateringsfrekvensen uttrykt med en tid i sekunder.

Kommentarer: Viser gjeldende IP-multicast-grenser.

Informasjonen som vises for denne kommandoen består av:

Felt       Beskrivelse
----       -----------
Adresse     IP-adressen til multicast-gruppen for grensen.
Maske      Nettverksmasken tilknyttet gruppeadressen.
Grensesnitt   Navnet på grensesnittet der grensen er angitt.

Eksempler: 
   show boundarystats rr=3

   Kommandoen viser gjeldende IP-multicast-grensestatistikk, og oppdaterer
   visningen hvert 3. sekund inntil Ctrl+C trykkes for å avslutte
   visningen.

Viser pakkefilterinformasjon.

»netsh »routing »ip »show »filter


C:\Windows>netsh routing ip show filter ?

Bruk: show filter [[name=]<streng>]
Parametere: 

   Merke      Verdi
   name     - Navnet på grensesnittet der filteret er angitt.

Kommentarer: Viser pakkefilterinformasjon.

Informasjonen som vises for denne kommandoen består av:

Felt       Beskrivelse
----       -----------
Inndata     Viser informasjon om inndatafiltre.
Utdata      Viser informasjon om utdatafiltre.
Behovsbetinget  Viser informasjon om filtre for behovsbetinget oppringing.
Frag. kontroll  Viser om fragmentkontroll er aktivert eller deaktivert.
Grensesnitt   Viser navnet på grensesnittet.

Eksempler: 

    show filter 
    show filter name="Lokal tilkobling" 

    Den første kommandoen viser filterinformasjon fro alle grensesnitt.
    Den andre kommandoen viser filterstatus bare for det angitte
    grensesnittet.

Viser grensesnittinformasjon.

»netsh »routing »ip »show »interface


C:\Windows>netsh routing ip show interface ?

Bruk: show interface [[name=]<streng>]

Parametere: 

   Merke      Verdi
   name     - Navnet på grensesnittet.

Kommentarer: Viser grensesnittinformasjon.

 Når brukt til å vise informasjon for alle grensesnitt:

Felt       Beskrivelse
----       -----------
Tilstand     Viser om grensesnittet er aktivert eller deaktiver.
Type       Viser hvordan grensesnittet brukes, som for eksempel til
         tilbakekobling eller intern eller fastsatt bruk.
Grensesnitt   Viser navnet på grensesnittet.

 Når brukt til å vise informasjon for et spesifikt grensesnitt:

Felt       Beskrivelse
----       -----------
Type       Viser hvordan grensesnittet brukes, som for eksempel til
         generell bruk eller unicast- eller multicast-bruk.
Leverandør    Viser leverandøridentifiserende informasjon for grensesnittet.
Protokoll    Viser protokollinformasjon for grensesnittet.

Eksempler: 

    show interface 
    show interface name="Lokal tilkobling" 

    Den første kommandoen viser informasjon for alle grensesnitt.
    Den andre kommandoen viser bare det spesifikke grensesnittet.

Viser det globale loggingsniv?et.

»netsh »routing »ip »show »loglevel


C:\Windows>netsh routing ip show loglevel ?

Bruk: show loglevel

Kommentarer: Viser det globale loggingsnivået, som hvorvidt loggin er slått
       av (none). Kan også indikere om feil, advarsler eller
       informasjonsmeldinger logges.

Viser multicast-videresendingsoppf?ringer

»netsh »routing »ip »show »mfe


C:\Windows>netsh routing ip show mfe ?

Bruk: show mfe [[grpaddr=]<IP-adresse> [grpmask=]<IP-nettverksmaske>
       [[srcaddr=]<IP-adresse> [srcmask=]<IP-nettverksmaske>]
       [[type=]aktive|negative|both]
       [[rr=]heltall]

Parametere: 
   Merke     Verdi
   grpaddr   - Gruppe-IP-adressen til starten på intervallet.
   grpmask   - Nettverksmasken tilknyttet gruppe-IP-adressen.
   srcaddr   - Kilde-IP-adressen til starten på intervallet.
   srcmask   - Nettverksmasken tilknyttet kilde-IP-adressen.
   type    - En av følgende verdier:
          aktive: Vis bare aktive MFEer (Multicast Forwarding
              Entries)
          negative: Vis bare negative MFEer
          both: Vis både aktive og negative MFEer (standard).
   rr     - Oppdateringshastighet i sekunder.

Kommentarer: Viser MFEer.

Informasjonen som vises for denne kommandoen består av:

Felt        Beskrivelse
----        -----------
Gruppe      - Gruppe(r) som dataene skal til
Kilde       - Kilde(r) som dataene kommer fra
Prot       - Multicast-protokoll som er aktivert på inkommende
          grensesnitt
Inn/ut-grensesn. - Den første linjen av en MFE viser det innkommende grense-
          snittet. Påfølgende linje(r) viser utgående grensesnitt
          (en per linje)
MotstrNbr/NHOP  - Den første linjen av en MFE viser motstrømsnaboen på den
          innkommende siden. Påfølgende linje(r) viser neste hopp
          som tilsvarer hvert utgående grensesnitt

Eksempler: 
   show mfe
   show mfe grpaddr=239.0.0.1 mask=255.255.255.255

Viser statistikk om oppf?ringer for multicast-videresending

»netsh »routing »ip »show »mfestats


C:\Windows>netsh routing ip show mfestats ?

Bruk: show mfestats [[grpaddr=]<IP-adresse> [grpmask=]<IP-nettverksmaske>
       [[srcaddr=]<IP-adresse> [srcmask=]<IP-nettverksmaske>]
       [[type=]active|negative|both]
       [[stats=]all]
       [[rr=]Oppdateringsfrekvens ]

Parametere: 
   Merke     Verdi
   grpaddr   - Gruppe-IP-adressen til starten av intervallet.
   grpmask   - Nettverksmasken tilknyttet gruppe-IP-adressen.
   srcaddr   - Kilde-IP-adressen til starten av intervallet.
   srcmask   - Nettverksmasken tilknyttet kilde-IP-adressen.
   type    - En av følgende verdier:
          active: Vis bare aktive MFEer (Multicast Forwarding
              Entries)
          negative: Vis bare negative MFEer
          both: Vis både aktive og negative MFEer (standard)
   stats    - Angi "all" for å vise all detaljert MFE-statistikk
   rr     - Tiden som brukes ved oppdatering av MFE-statistikker,
          angitt av en tid i sekunder.

Kommentarer: Viser multicast-videresendingsoppføringsstatistikk.

The information displayed for this command consists of:

Felt        Beskrivelse
----        -----------
Gruppe      - Gruppe(r) etter adresse som dataene skal til
Kilde       - Kilde(r) etter adresse som dataene kommer fra
Prot       - Multicast-protokollen som er aktivert på det innkommende
          grensesnittet
In/Out Intf    - Den første linjen av en MFE viser det innkommende grense-
          snittet. Påfølgende linje(r) viser utgående grensesnitt
          (en per linje)
UpstrmNbr/NHOP  - Den første linjen av en MFE viser motstrømsnabpen på den
          innkommende siden. Påfølgende linje(r) viser det neste
          hoppet som tilsvarer hvert utgående grensesnitt
In/Out Pkt    - Den første linjen av en MFE viser antallet innkommende
          pakker. Påfølgende linje(r) viser antall pakker som er
          videresent gjennom det tilsvarende utgående grensesnitt
InByte/Dis    - Den første linjen av en MFE viser antallet innkommende
          byte. Påfølgende linje(r) viser antall pakker som er for-
          kastet på tilsvarende utgående grensesnitt
Bad If/TTL    - Den første linjen av en MFE viser antall pakker som ble
          mottatt på et annet grensesnitt enn det inkommende
          grensesnittet.
Ovfl/Frag     - Den første linjen av en MFE viser antallet pakker som ble
          forkastet fordi inndatabufferen overfløt. Påfølgende
          linje(r) viser antall pakker som krevde fragmentering på
          det tilsvarende grensesnittet

Eksempler: 
   show mfestats
   show mfestats grpaddr=239.0.0.1 mask=255.255.255.255

Viser faste statiske ruter.

»netsh »routing »ip »show »persistentroutes


C:\Windows>netsh routing ip show persistentroutes ?

Bruk: show persistentroutes [[name=]<streng>]

Parametere: 

   Merke      Verdi
   name     - Navnet på et spesifikt grensesnitt der faste ruter
           brukes.

Kommentarer: Viser faste statiske ruter.

Informasjonen som vises for denne kommandoen består av:

Felt     Beskrivelse
----     -----------
Prefiks   - Adresseprefikset, i CIDR-notasjon (Classless Internet Domain
       Routing) Eksempel: 10.0.0.1/8
Protokoll  - Protokollen som la til ruten
Ftr     - Foretrukket nivå til ruten
Met     - Den primære metrikkverdien til ruten, brukes til å skille
       mellom like ruter med lik foretrukkenhet
Gateway   - IP-adressen til det neste hoppet som brukes til videresending
Vw     - Visningslister (U=unicast, M=multicast)
Grensesnitt - Grensesnittet som ruten peker til og bruker

Eksempler: 

    show persistentroutes 
    show persistentroutes name="Lokal tilkobling" 

    Den første kommandoen viser faste ruter for alle grensesnitt. Den
    andre kommandoen viser faste ruter bare for det angitte grensesnittet.

Viser preferanseniv?er for alle protokollene.

»netsh »routing »ip »show »preferenceforprotocol


C:\Windows>netsh routing ip show preferenceforprotocol ?

Bruk: show preferenceforprotocol

Kommentarer: Viser foretrukket nivå for alle protokoller.

Informasjonen som vises for denne kommandoen består av:

Felt       Beskrivelse
----       -----------
Protokoll    Viser informasjon om IP-ruteprotokoll.
Prioritet    Indikerer foretrukket rekkefølge for bruk av angitte
         protokoller

Viser alle konfigurerte IP-protokoller.

»netsh »routing »ip »show »protocol


C:\Windows>netsh routing ip show protocol ?

Bruk: show protocol

Kommentarer: Viser alle konfigurerte IP-protokoller.

Informasjonen som vises for denne kommandoen består av:

Felt       Beskrivelse
----       -----------
Type       Viser hvordan protokollen brukes, som for eksempel generell
         bruk eller unicast- eller multicast-bruk.
Leverandør    Viser leverandøridentifiserende informasjon for protokollen.
Protokoll    Viser IP-protokollinformasjon.

Viser m?l i rutingstabellen

»netsh »routing »ip »show »rtmdestinations


C:\Windows>netsh routing ip show rtmdestinations ?

Bruk: show rtmdestinations 
       [[operator=]matching|shorterthan|longerthan]
       [[dest=]<IP-adresse> [mask=]<IP-nettverksmaske>]
       [[view=]unicast|multicast|both]
       [[proto=]autostatic|local|netmgmgt|nondod|ospf|rip|static]

Parametere: 

   Merke     Verdi
   operator   - En av følgende verdier:
           matching: vis ruter som tilsvarer angitt mål
           shorterthan: vis ruter som er kortere enn målet
           longerthan: vis ruter som er lengre enn målet
   dest     - IP-adressen til målet
   mask     - Nettverksmaskeverdien til mål-IP-adressen
   view     - En av følgende verdier:
           unicast: vis bare ruter som brukes for unicast
           multicast: vis bare ruter som brukes for multicast
           both: vis både unicast- og multicast-ruter (standard)
   protocol   - Vis bare ruter som er lagt til av angitt ruteprotokoll

Kommentarer: Viser mål i rutetabellen.

Informasjonen som vises for denne kommandoen består av:

Felt     Beskrivelse
----     -----------
Prefiks   - Adresseprefikset, i CIDR-notasjon (Classless Internet Domain
       Routing). Eksempel: 10.0.0.1/8
Protokoll  - Protokollen som la til ruten
Ftr     - Foretrukkenhetsverdien til ruten
Met     - Den primære metrikkverdien til ruten, brukes til å skille
       mellom like ruter med lik foretrukkenhet
Gateway   - IP-adressen til det neste hoppet som brukes til videresending
Vw     - Liste over visninger (U=unicast, M=multicast)
Grensesnitt - Grensesnittet som ruteren pekker til og bruker

Eksempler: 
   show rtmdestinations 
   show rtmdestinations sh 10.0.0.1 
   show rtmdestinations lo 172/8 

   Den første kommandoen brukes til å vise alle prefikser i rutetabellen.
   Den andre kommandoen viser alle prefikser kortere enn 10.0.0.1, og den
   tredje kommandoen brukes til å vise alle prefikser i undertreet
   172.0.0.0/8.

Viser ruter i rutetabellen

»netsh »routing »ip »show »rtmroutes


C:\Windows>netsh routing ip show rtmroutes ?

Bruk: show rtmroutes 
       [[operator=]matching|shorterthan|longerthan]
       [[dest=]<IP-adresse> [mask=]<IP-nettverksmaske>]
       [[view=]unicast|multicast|both]
       [[proto=]protokoll]

Parametere: 

   Merke     Verdi
   operator   - En av følgende verdier:
           matching: vis ruter som tilsvarer angitt mål
           shorterthan: vis ruter som er kortere enn målet
           longerthan: vis ruter som er lengre enn målet
   dest     - IP-adressen til målet
   mask     - Nettverksmaskeverdien til mål-IP-adressen
   view     - En av følgende verdier:
           unicast: vis bare ruter som brukes for unicast
           multicast: vis bare ruter som brukes for multicast
           both: vis både unicast- og multicast-ruter (standard)
   protocol   - Vis bare ruter som er lagt til av angitt ruteprotokoll

Kommentarer: Viser mål i rutetabellen.

Informasjonen som vises for denne kommandoen består av:

Felt     Beskrivelse
----     -----------
Prefiks   - Adresseprefikset, i CIDR-notasjon (Classless Internet Domain
       Routing). Eksempel: 10.0.0.1/8
Protokoll  - Protokollen som la til ruten
Ftr     - Foretrukkenhetsverdien til ruten
Met     - Den primære metrikkverdien til ruten, brukes til å skille
       mellom like ruter med lik foretrukkenhet
Gateway   - IP-adressen til det neste hoppet som brukes til videresending
Vw     - Liste over visninger (U=unicast, M=multicast)
Grensesnitt - Grensesnittet som ruteren pekker til og bruker

Eksempler: 
   show rtmroutes 
   show rtmroutes sh 10.0.0.1 
   show rtmroutes lo 172/8 

   Den første kommandoen brukes til å vise alle prefikser i rutetabellen.
   Den andre kommandoen viser alle prefikser kortere enn 10.0.0.1, og den
   tredje kommandoen brukes til å vise alle prefikser i undertreet
   172.0.0.0/8.

Viser konfigurerte multicast-omr?der p? ruteren.

»netsh »routing »ip »show »scope


C:\Windows>netsh routing ip show scope ?

Bruk: show scope

Kommentarer: Viser multicast-områder som er konfigurert på ruteren.

Informasjonen som vises for denne kommandoen består av:

Felt      Beskrivelse
----      -----------
Adresse     Viser start-IP-adressen til multicast-området.
Maske      Viser nettverksmasken til områdets adresse.
Områdenavn   Viser navnet til multicast-området.

Oppdaterer autostatiske ruter p? et grensesnitt.

»netsh »routing »ip »update


C:\Windows>netsh routing ip update ?

Bruk: update [name=]<streng>

Parametere: 

   Merke   Verdi
   name  - Grensesnittet som ruter skal oppdateres på.

Kommentarer: Oppdaterer autostatiske ruter på et grensesnitt.

Endrer til konteksten "netsh routing ipx".

»netsh »routing »ipx


C:\Windows>netsh routing ipx ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
?       - Viser en liste over kommandoer.
add      - Legger til en konfigurasjonsoppføring i en liste over oppføringer.
delete     - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en liste over oppføringer.
dump      - Viser et konfigurasjonsskript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
netbios    - Endrer til konteksten "netsh routing ipx netbios".
rip      - Endrer til konteksten "netsh routing ipx rip".
sap      - Endrer til konteksten "netsh routing ipx sap".
set      - Angir konfigurasjonsinformasjon.
show      - Viser konfigurasjonsinformasjon.
update     - Oppdaterer autostatiske ruter på et grensesnitt.

Følgende underkontekster er tilgjengelige:
 netbios rip sap

Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et
 mellomrom og deretter ?.

Legger til en konfigurasjonsoppf?ring i en liste over oppf?ringer.

»netsh »routing »ipx »add


C:\Windows>netsh routing ipx add ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
add filter   - Legger til et pakkefilter i listen over filtre.
add interface - Aktiverer IPX-ruting på et behovsbetinget oppringingsgrensesnitt.
add staticroute - Legger til en statisk rute i rutetabellen.
add staticservice - Legger til en statisk tjeneste i den statiske tjenestetabellen.

Legger til et pakkefilter i listen over filtre.

»netsh »routing »ipx »add »filter


C:\Windows>netsh routing ipx add filter ?

ADD-kommandoen brukes til å legge til nye oppføringer i IPX-konfigurasjonen.
Kommandosyntaks: 
  ADD INTERFACE grsnavn
  ADD STATICROUTE grsnavn nett [NEXTHOPMACADDRESS=] mac [TICKS=] 
                 intervall [HOPS=] mellomstasjoner
  ADD STATICSERVICE grsnavn tjtype tjnavn [NETWORK=] nett [NODE=] node 
                 [SOCKET=] socket [HOPS=] mellomstasjoner
  ADD FILTER grsnavn modus   [SRCNET= nettmaske] [SRCNODE= node] 
                 [SRCSOCKET= socket] [DSTNET= nettmaske] 
                 [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket] 
                 [PKTTYPE= pakketype] [LOG]

der: 
  grsnavn  - navn på grensesnittet (bruk oppringing for RAS-klienter).
  nettverk - nettverksadresse med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre,
        innledende 0 valgfritt).
  mac    - neste mellomstasjon for mac-adresse med 6 byte (opptil 12
        heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt).
  intervall - intervallantall (desimal).
  mellomstasjoner - antall mellomstasjoner (desimal).
  tjtype  - tjenestetype med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre,
        innledende 0 valgfritt).
  tjnavn  - tjenestenavn.
  node   - nodeadresse med 6 byte (opptil 12 heksadesimale sifre,
        innledende 0 valgfritt).
  socket  - socketadresse med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre,
        innledende 0 valgfritt).
  modus   - INPUT eller OUTPUT.
  maske   - nettverksmaske med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre,
        innledende 0 valgfritt).
  pakketype - pakketype med 1 byte (opptil 2 heksadesimale sifre.
  handling - PERMIT or DENY.

Aktiverer IPX-ruting p? et behovsbetinget oppringingsgrensesnitt.

»netsh »routing »ipx »add »interface


C:\Windows>netsh routing ipx add interface ?

ADD-kommandoen brukes til å legge til nye oppføringer i IPX-konfigurasjonen.
Kommandosyntaks: 
  ADD INTERFACE grsnavn
  ADD STATICROUTE grsnavn nett [NEXTHOPMACADDRESS=] mac [TICKS=] 
                 intervall [HOPS=] mellomstasjoner
  ADD STATICSERVICE grsnavn tjtype tjnavn [NETWORK=] nett [NODE=] node 
                 [SOCKET=] socket [HOPS=] mellomstasjoner
  ADD FILTER grsnavn modus   [SRCNET= nettmaske] [SRCNODE= node] 
                 [SRCSOCKET= socket] [DSTNET= nettmaske] 
                 [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket] 
                 [PKTTYPE= pakketype] [LOG]

der: 
  grsnavn  - navn på grensesnittet (bruk oppringing for RAS-klienter).
  nettverk - nettverksadresse med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre,
        innledende 0 valgfritt).
  mac    - neste mellomstasjon for mac-adresse med 6 byte (opptil 12
        heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt).
  intervall - intervallantall (desimal).
  mellomstasjoner - antall mellomstasjoner (desimal).
  tjtype  - tjenestetype med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre,
        innledende 0 valgfritt).
  tjnavn  - tjenestenavn.
  node   - nodeadresse med 6 byte (opptil 12 heksadesimale sifre,
        innledende 0 valgfritt).
  socket  - socketadresse med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre,
        innledende 0 valgfritt).
  modus   - INPUT eller OUTPUT.
  maske   - nettverksmaske med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre,
        innledende 0 valgfritt).
  pakketype - pakketype med 1 byte (opptil 2 heksadesimale sifre.
  handling - PERMIT or DENY.

Legger til en statisk rute i rutetabellen.

»netsh »routing »ipx »add »staticroute


C:\Windows>netsh routing ipx add staticroute ?

ADD-kommandoen brukes til å legge til nye oppføringer i IPX-konfigurasjonen.
Kommandosyntaks: 
  ADD INTERFACE grsnavn
  ADD STATICROUTE grsnavn nett [NEXTHOPMACADDRESS=] mac [TICKS=] 
                 intervall [HOPS=] mellomstasjoner
  ADD STATICSERVICE grsnavn tjtype tjnavn [NETWORK=] nett [NODE=] node 
                 [SOCKET=] socket [HOPS=] mellomstasjoner
  ADD FILTER grsnavn modus   [SRCNET= nettmaske] [SRCNODE= node] 
                 [SRCSOCKET= socket] [DSTNET= nettmaske] 
                 [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket] 
                 [PKTTYPE= pakketype] [LOG]

der: 
  grsnavn  - navn på grensesnittet (bruk oppringing for RAS-klienter).
  nettverk - nettverksadresse med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre,
        innledende 0 valgfritt).
  mac    - neste mellomstasjon for mac-adresse med 6 byte (opptil 12
        heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt).
  intervall - intervallantall (desimal).
  mellomstasjoner - antall mellomstasjoner (desimal).
  tjtype  - tjenestetype med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre,
        innledende 0 valgfritt).
  tjnavn  - tjenestenavn.
  node   - nodeadresse med 6 byte (opptil 12 heksadesimale sifre,
        innledende 0 valgfritt).
  socket  - socketadresse med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre,
        innledende 0 valgfritt).
  modus   - INPUT eller OUTPUT.
  maske   - nettverksmaske med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre,
        innledende 0 valgfritt).
  pakketype - pakketype med 1 byte (opptil 2 heksadesimale sifre.
  handling - PERMIT or DENY.

Legger til en statisk tjeneste i den statiske tjenestetabellen.

»netsh »routing »ipx »add »staticservice


C:\Windows>netsh routing ipx add staticservice ?

ADD-kommandoen brukes til å legge til nye oppføringer i IPX-konfigurasjonen.
Kommandosyntaks: 
  ADD INTERFACE grsnavn
  ADD STATICROUTE grsnavn nett [NEXTHOPMACADDRESS=] mac [TICKS=] 
                 intervall [HOPS=] mellomstasjoner
  ADD STATICSERVICE grsnavn tjtype tjnavn [NETWORK=] nett [NODE=] node 
                 [SOCKET=] socket [HOPS=] mellomstasjoner
  ADD FILTER grsnavn modus   [SRCNET= nettmaske] [SRCNODE= node] 
                 [SRCSOCKET= socket] [DSTNET= nettmaske] 
                 [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket] 
                 [PKTTYPE= pakketype] [LOG]

der: 
  grsnavn  - navn på grensesnittet (bruk oppringing for RAS-klienter).
  nettverk - nettverksadresse med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre,
        innledende 0 valgfritt).
  mac    - neste mellomstasjon for mac-adresse med 6 byte (opptil 12
        heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt).
  intervall - intervallantall (desimal).
  mellomstasjoner - antall mellomstasjoner (desimal).
  tjtype  - tjenestetype med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre,
        innledende 0 valgfritt).
  tjnavn  - tjenestenavn.
  node   - nodeadresse med 6 byte (opptil 12 heksadesimale sifre,
        innledende 0 valgfritt).
  socket  - socketadresse med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre,
        innledende 0 valgfritt).
  modus   - INPUT eller OUTPUT.
  maske   - nettverksmaske med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre,
        innledende 0 valgfritt).
  pakketype - pakketype med 1 byte (opptil 2 heksadesimale sifre.
  handling - PERMIT or DENY.

Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en liste over oppf?ringer.

»netsh »routing »ipx »delete


C:\Windows>netsh routing ipx delete ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
delete filter - Sletter et pakkefilter fra listen over filtre.
delete interface - Deaktiverer IPX-ruting på et behovsbetinget oppringingsgrensesnitt.
delete staticroute - Sletter en statisk rute fra rutetabellen.
delete staticservice - Sletter en statisk tjeneste fra den statiske tjenestetabellen.

Sletter et pakkefilter fra listen over filtre.

»netsh »routing »ipx »delete »filter


C:\Windows>netsh routing ipx delete filter ?

DELETE-kommandoen brukes til å fjerne oppføringer fra IPX-konfigurasjonen.
Kommandosyntaks: 
  DELETE INTERFACE grsnavn
  DELETE STATICROUTE grsnavn nett
  DELETE STATICSERVICE grsnavn tjtype tjnavn
  DELETE FILTER grsnavnmodus [SRCNET= nettmaske] [SRCNODE= node] 
                  [SRCSOCKET= socket]
                  [DSTNET= nettmaske] 
                  [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket] 
                  [PKTTYPE= pakketype]
  
der: 
  grsnavn  - navn på grensesnittet (bruk oppringing for RAS-klienter).
  nett   - nettverksadresse med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre,
        innledende 0 valgfritt),
  tjtype  - tjenestetype med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre,
        innledende 0 valgfritt).
  tjnavn  - tjenestenavn.
  maske   - nettverksmaske med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre,
        innledende 0 valgfritt).
  node   - nodeadresse med 6 byte (opptil 12 heksadesimale sifre,
        innledende 0 valgfritt).
  socket  - socketadresse med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre,
        innledende 0 valgfritt).
  pakketype - pakketype med 1 byte (opptil 2 heksadesimale sifre,
        innledende 0 valgfritt).
  handling - PERMIT eller DENY.

Deaktiverer IPX-ruting p? et behovsbetinget oppringingsgrensesnitt.

»netsh »routing »ipx »delete »interface


C:\Windows>netsh routing ipx delete interface ?

DELETE-kommandoen brukes til å fjerne oppføringer fra IPX-konfigurasjonen.
Kommandosyntaks: 
  DELETE INTERFACE grsnavn
  DELETE STATICROUTE grsnavn nett
  DELETE STATICSERVICE grsnavn tjtype tjnavn
  DELETE FILTER grsnavnmodus [SRCNET= nettmaske] [SRCNODE= node] 
                  [SRCSOCKET= socket]
                  [DSTNET= nettmaske] 
                  [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket] 
                  [PKTTYPE= pakketype]
  
der: 
  grsnavn  - navn på grensesnittet (bruk oppringing for RAS-klienter).
  nett   - nettverksadresse med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre,
        innledende 0 valgfritt),
  tjtype  - tjenestetype med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre,
        innledende 0 valgfritt).
  tjnavn  - tjenestenavn.
  maske   - nettverksmaske med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre,
        innledende 0 valgfritt).
  node   - nodeadresse med 6 byte (opptil 12 heksadesimale sifre,
        innledende 0 valgfritt).
  socket  - socketadresse med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre,
        innledende 0 valgfritt).
  pakketype - pakketype med 1 byte (opptil 2 heksadesimale sifre,
        innledende 0 valgfritt).
  handling - PERMIT eller DENY.

Sletter en statisk rute fra rutetabellen.

»netsh »routing »ipx »delete »staticroute


C:\Windows>netsh routing ipx delete staticroute ?

DELETE-kommandoen brukes til å fjerne oppføringer fra IPX-konfigurasjonen.
Kommandosyntaks: 
  DELETE INTERFACE grsnavn
  DELETE STATICROUTE grsnavn nett
  DELETE STATICSERVICE grsnavn tjtype tjnavn
  DELETE FILTER grsnavnmodus [SRCNET= nettmaske] [SRCNODE= node] 
                  [SRCSOCKET= socket]
                  [DSTNET= nettmaske] 
                  [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket] 
                  [PKTTYPE= pakketype]
  
der: 
  grsnavn  - navn på grensesnittet (bruk oppringing for RAS-klienter).
  nett   - nettverksadresse med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre,
        innledende 0 valgfritt),
  tjtype  - tjenestetype med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre,
        innledende 0 valgfritt).
  tjnavn  - tjenestenavn.
  maske   - nettverksmaske med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre,
        innledende 0 valgfritt).
  node   - nodeadresse med 6 byte (opptil 12 heksadesimale sifre,
        innledende 0 valgfritt).
  socket  - socketadresse med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre,
        innledende 0 valgfritt).
  pakketype - pakketype med 1 byte (opptil 2 heksadesimale sifre,
        innledende 0 valgfritt).
  handling - PERMIT eller DENY.

Sletter en statisk tjeneste fra den statiske tjenestetabellen.

»netsh »routing »ipx »delete »staticservice


C:\Windows>netsh routing ipx delete staticservice ?

DELETE-kommandoen brukes til å fjerne oppføringer fra IPX-konfigurasjonen.
Kommandosyntaks: 
  DELETE INTERFACE grsnavn
  DELETE STATICROUTE grsnavn nett
  DELETE STATICSERVICE grsnavn tjtype tjnavn
  DELETE FILTER grsnavnmodus [SRCNET= nettmaske] [SRCNODE= node] 
                  [SRCSOCKET= socket]
                  [DSTNET= nettmaske] 
                  [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket] 
                  [PKTTYPE= pakketype]
  
der: 
  grsnavn  - navn på grensesnittet (bruk oppringing for RAS-klienter).
  nett   - nettverksadresse med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre,
        innledende 0 valgfritt),
  tjtype  - tjenestetype med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre,
        innledende 0 valgfritt).
  tjnavn  - tjenestenavn.
  maske   - nettverksmaske med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre,
        innledende 0 valgfritt).
  node   - nodeadresse med 6 byte (opptil 12 heksadesimale sifre,
        innledende 0 valgfritt).
  socket  - socketadresse med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre,
        innledende 0 valgfritt).
  pakketype - pakketype med 1 byte (opptil 2 heksadesimale sifre,
        innledende 0 valgfritt).
  handling - PERMIT eller DENY.

Viser et konfigurasjonsskript.

»netsh »routing »ipx »dump


C:\Windows>netsh routing ipx dump ?

Bruk: dump

Kommentarer: 
  Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret
  til en fil, kan dette skriptet brukes til å gjenopprette endrede
  konfigurasjonsinnstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »routing »ipx »help


C:\Windows>netsh routing ipx help ?

Bruk: help

Kommentarer: 
    Viser en liste over kommandoer.

Endrer til konteksten "netsh routing ipx netbios".

»netsh »routing »ipx »netbios


C:\Windows>netsh routing ipx netbios ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
?       - Viser en liste over kommandoer.
add      - Legger til en konfigurasjonsoppføring i en liste over oppføringer.
delete     - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en liste over oppføringer.
dump      - Viser et konfigurasjonsskript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
set      - Angir konfigurasjonsinformasjon.
show      - Viser konfigurasjonsinformasjon.

Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et
 mellomrom og deretter ?.

Legger til en konfigurasjonsoppf?ring i en liste over oppf?ringer.

»netsh »routing »ipx »netbios »add


C:\Windows>netsh routing ipx netbios add ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
add nbname   - Legger til et NETBIOS-navn i listen over NETBIOS-navn.

Legger til et NETBIOS-navn i listen over NETBIOS-navn.

»netsh »routing »ipx »netbios »add »nbname


C:\Windows>netsh routing ipx netbios add nbname ?

NBNAME-objektet brukes til å konfigurere statiske NETBIOS-navn i 
rutergrensesnitt.
Kommandosyntaks: 
  SHOW NBNAME grsnavn
  ADD NBNAME grsnavn nbnavn [nbtype]
  DELETE NBNAME grsnavn nbnavn [nbtype]
hvor: 
  grsnavn - navn på grensesnittet.
  nbnavn  - NETBIOS-navn.
  nbtype  - NETBIOS-navnetype med 1 byte (opptil 2 heksadesimale sifre, 
        innledende 0 valgfritt).

Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en liste over oppf?ringer.

»netsh »routing »ipx »netbios »delete


C:\Windows>netsh routing ipx netbios delete ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
delete nbname - Sletter et NETBIOS-navn fra listen over NETBIOS-navn.

Sletter et NETBIOS-navn fra listen over NETBIOS-navn.

»netsh »routing »ipx »netbios »delete »nbname


C:\Windows>netsh routing ipx netbios delete nbname ?

NBNAME-objektet brukes til å konfigurere statiske NETBIOS-navn i 
rutergrensesnitt.
Kommandosyntaks: 
  SHOW NBNAME grsnavn
  ADD NBNAME grsnavn nbnavn [nbtype]
  DELETE NBNAME grsnavn nbnavn [nbtype]
hvor: 
  grsnavn - navn på grensesnittet.
  nbnavn  - NETBIOS-navn.
  nbtype  - NETBIOS-navnetype med 1 byte (opptil 2 heksadesimale sifre, 
        innledende 0 valgfritt).

Viser et konfigurasjonsskript.

»netsh »routing »ipx »netbios »dump


C:\Windows>netsh routing ipx netbios dump ?

Bruk: dump

Kommentarer: 
  Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret
  til en fil, kan dette skriptet brukes til å gjenopprette endrede
  konfigurasjonsinnstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »routing »ipx »netbios »help


C:\Windows>netsh routing ipx netbios help ?

Bruk: help

Kommentarer: 
    Viser en liste over kommandoer.

Angir konfigurasjonsinformasjon.

»netsh »routing »ipx »netbios »set


C:\Windows>netsh routing ipx netbios set ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
set interface - Oppdaterer protokollinformasjonen på et grensesnitt.

Oppdaterer protokollinformasjonen p? et grensesnitt.

»netsh »routing »ipx »netbios »set »interface


C:\Windows>netsh routing ipx netbios set interface ?

INTERFACE-objektet brukes til å konfigurere overføring av 
NBIPX-kringkastinger og overvåke NBIPX-trafikk på rutergrensesnitt.
Kommandosyntaks: 
  SHOW INTERFACE [grsnavn]
  SET INTERFACE grsnavn [[BCASTACCEPT=] godtamodus] 
  [[BCASTDELIVER=] levmodus]
hvor: 
  grsnavn   - navn på grensesnittet (bruk oppringing for 
          RAS-klienter).
  godtamodus  - ENABLED eller DISABLED.
  levmodus   - ENABLED, DISABLED, STATICONLY, ONLYWHENUP.

Viser konfigurasjonsinformasjon.

»netsh »routing »ipx »netbios »show


C:\Windows>netsh routing ipx netbios show ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
show interface - Viser protokollkonfigurasjonen på et grensesnitt.
show nbname  - Viser listen over NetBIOS-navn.

Viser protokollkonfigurasjonen p? et grensesnitt.

»netsh »routing »ipx »netbios »show »interface


C:\Windows>netsh routing ipx netbios show interface ?

INTERFACE-objektet brukes til å konfigurere overføring av 
NBIPX-kringkastinger og overvåke NBIPX-trafikk på rutergrensesnitt.
Kommandosyntaks: 
  SHOW INTERFACE [grsnavn]
  SET INTERFACE grsnavn [[BCASTACCEPT=] godtamodus] 
  [[BCASTDELIVER=] levmodus]
hvor: 
  grsnavn   - navn på grensesnittet (bruk oppringing for 
          RAS-klienter).
  godtamodus  - ENABLED eller DISABLED.
  levmodus   - ENABLED, DISABLED, STATICONLY, ONLYWHENUP.

Viser listen over NetBIOS-navn.

»netsh »routing »ipx »netbios »show »nbname


C:\Windows>netsh routing ipx netbios show nbname ?

NBNAME-objektet brukes til å konfigurere statiske NETBIOS-navn i 
rutergrensesnitt.
Kommandosyntaks: 
  SHOW NBNAME grsnavn
  ADD NBNAME grsnavn nbnavn [nbtype]
  DELETE NBNAME grsnavn nbnavn [nbtype]
hvor: 
  grsnavn - navn på grensesnittet.
  nbnavn  - NETBIOS-navn.
  nbtype  - NETBIOS-navnetype med 1 byte (opptil 2 heksadesimale sifre, 
        innledende 0 valgfritt).

Endrer til konteksten "netsh routing ipx rip".

»netsh »routing »ipx »rip


C:\Windows>netsh routing ipx rip ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
?       - Viser en liste over kommandoer.
add      - Legger til en konfigurasjonsoppføring i en liste over oppføringer.
delete     - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en liste over oppføringer.
dump      - Viser et konfigurasjonsskript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
set      - Angir konfigurasjonsinformasjon.
show      - Viser konfigurasjonsinformasjon.

Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et
 mellomrom og deretter ?.

Legger til en konfigurasjonsoppf?ring i en liste over oppf?ringer.

»netsh »routing »ipx »rip »add


C:\Windows>netsh routing ipx rip add ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
add filter   - Legger til en protokollfilteroppføring i listen over filtre.

Legger til en protokollfilteroppf?ring i listen over filtre.

»netsh »routing »ipx »rip »add »filter


C:\Windows>netsh routing ipx rip add filter ?

FILTER-objektet brukes til å konfigurere RIP-filtre i rutergrensesnitt.
Kommandosyntaks: 
  SHOW FILTER grsnavn [modus]
  ADD FILTER grsnavn modus nettmaske
  DELETE FILTER grsnavn modus nettmaske
  SET FILTER grsnavn modus handling
hvor: 
  grsnavn - navn på grensesnittet.
  modus  - INPUT eller OUTPUT.
  nett   - nettverksadresse med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre, 
        innledende 0 valgfritt).
  maske  - nettverksmaske med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre, 
        innledende 0 valgfritt).
  handling - PERMIT eller DENY.

Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en liste over oppf?ringer.

»netsh »routing »ipx »rip »delete


C:\Windows>netsh routing ipx rip delete ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
delete filter - Sletter et protokollfilter fra listen over filtre.

Sletter et protokollfilter fra listen over filtre.

»netsh »routing »ipx »rip »delete »filter


C:\Windows>netsh routing ipx rip delete filter ?

FILTER-objektet brukes til å konfigurere RIP-filtre i rutergrensesnitt.
Kommandosyntaks: 
  SHOW FILTER grsnavn [modus]
  ADD FILTER grsnavn modus nettmaske
  DELETE FILTER grsnavn modus nettmaske
  SET FILTER grsnavn modus handling
hvor: 
  grsnavn - navn på grensesnittet.
  modus  - INPUT eller OUTPUT.
  nett   - nettverksadresse med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre, 
        innledende 0 valgfritt).
  maske  - nettverksmaske med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre, 
        innledende 0 valgfritt).
  handling - PERMIT eller DENY.

Viser et konfigurasjonsskript.

»netsh »routing »ipx »rip »dump


C:\Windows>netsh routing ipx rip dump ?

Bruk: dump

Kommentarer: 
  Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret
  til en fil, kan dette skriptet brukes til å gjenopprette endrede
  konfigurasjonsinnstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »routing »ipx »rip »help


C:\Windows>netsh routing ipx rip help ?

Bruk: help

Kommentarer: 
    Viser en liste over kommandoer.

Angir konfigurasjonsinformasjon.

»netsh »routing »ipx »rip »set


C:\Windows>netsh routing ipx rip set ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
set filter   - Oppdaterer en protokollfilteroppføring i listen over filtre.
set global   - Oppdaterer konfigurasjonen av den globale protokollen.
set interface - Oppdaterer protokollinformasjonen på et grensesnitt.

Oppdaterer en protokollfilteroppf?ring i listen over filtre.

»netsh »routing »ipx »rip »set »filter


C:\Windows>netsh routing ipx rip set filter ?

FILTER-objektet brukes til å konfigurere RIP-filtre i rutergrensesnitt.
Kommandosyntaks: 
  SHOW FILTER grsnavn [modus]
  ADD FILTER grsnavn modus nettmaske
  DELETE FILTER grsnavn modus nettmaske
  SET FILTER grsnavn modus handling
hvor: 
  grsnavn - navn på grensesnittet.
  modus  - INPUT eller OUTPUT.
  nett   - nettverksadresse med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre, 
        innledende 0 valgfritt).
  maske  - nettverksmaske med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre, 
        innledende 0 valgfritt).
  handling - PERMIT eller DENY.

Oppdaterer konfigurasjonen av den globale protokollen.

»netsh »routing »ipx »rip »set »global


C:\Windows>netsh routing ipx rip set global ?

GLOBAL-objektet brukes til å konfigurere globale RIP-innstillinger.
Kommandosyntaks: 
  SHOW GLOBAL
  SET GLOBAL [[LOGLEVEL=] nivå]
hvor: 
  nivå  - NONE, Errors_Only, Warnings_And_Errors, Maximum_Information.

Oppdaterer protokollinformasjonen p? et grensesnitt.

»netsh »routing »ipx »rip »set »interface


C:\Windows>netsh routing ipx rip set interface ?

INTERFACE-objektet brukes til å konfigurere og overvåke RIP-grensesnitt.
Kommandosyntaks: 
  SHOW INTERFACE [grsnavn] 
  SET INTERFACE grsnavn [[ADMSTATE= ] admtilstand] 
      [[ADVERTISE=] admtilstand] 
      [[LISTEN= ] admtilstand] [[UPDATEMODE=] opdmodus] 
      [[INTERVAL=] opdint] 
      [[AGEMULTIPLIER=] mult]
hvor: 
  grsnavn   - navn på grensesnittet (bruk oppringing for 
          RAS-klienter).
  admtilstand - ENABLED eller DISABLED.
  opdmodus   - STANDARD, NONE eller AUTOSTATIC.
  opdint    - oppdateringsintervall i sekunder.
  mult     - multiplikator for rutealdring.

Viser konfigurasjonsinformasjon.

»netsh »routing »ipx »rip »show


C:\Windows>netsh routing ipx rip show ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
show filter  - Viser listen over protokollfiltre.
show global  - Viser konfigurasjonen av den globale protokollen.
show interface - Viser protokollkonfigurasjonen på et grensesnitt.

Viser listen over protokollfiltre.

»netsh »routing »ipx »rip »show »filter


C:\Windows>netsh routing ipx rip show filter ?

FILTER-objektet brukes til å konfigurere RIP-filtre i rutergrensesnitt.
Kommandosyntaks: 
  SHOW FILTER grsnavn [modus]
  ADD FILTER grsnavn modus nettmaske
  DELETE FILTER grsnavn modus nettmaske
  SET FILTER grsnavn modus handling
hvor: 
  grsnavn - navn på grensesnittet.
  modus  - INPUT eller OUTPUT.
  nett   - nettverksadresse med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre, 
        innledende 0 valgfritt).
  maske  - nettverksmaske med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre, 
        innledende 0 valgfritt).
  handling - PERMIT eller DENY.

Viser konfigurasjonen av den globale protokollen.

»netsh »routing »ipx »rip »show »global


C:\Windows>netsh routing ipx rip show global ?

GLOBAL-objektet brukes til å konfigurere globale RIP-innstillinger.
Kommandosyntaks: 
  SHOW GLOBAL
  SET GLOBAL [[LOGLEVEL=] nivå]
hvor: 
  nivå  - NONE, Errors_Only, Warnings_And_Errors, Maximum_Information.

Viser protokollkonfigurasjonen p? et grensesnitt.

»netsh »routing »ipx »rip »show »interface


C:\Windows>netsh routing ipx rip show interface ?

INTERFACE-objektet brukes til å konfigurere og overvåke RIP-grensesnitt.
Kommandosyntaks: 
  SHOW INTERFACE [grsnavn] 
  SET INTERFACE grsnavn [[ADMSTATE= ] admtilstand] 
      [[ADVERTISE=] admtilstand] 
      [[LISTEN= ] admtilstand] [[UPDATEMODE=] opdmodus] 
      [[INTERVAL=] opdint] 
      [[AGEMULTIPLIER=] mult]
hvor: 
  grsnavn   - navn på grensesnittet (bruk oppringing for 
          RAS-klienter).
  admtilstand - ENABLED eller DISABLED.
  opdmodus   - STANDARD, NONE eller AUTOSTATIC.
  opdint    - oppdateringsintervall i sekunder.
  mult     - multiplikator for rutealdring.

Endrer til konteksten "netsh routing ipx sap".

»netsh »routing »ipx »sap


C:\Windows>netsh routing ipx sap ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
?       - Viser en liste over kommandoer.
add      - Legger til en konfigurasjonsoppføring i en liste over oppføringer.
delete     - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en liste over oppføringer.
dump      - Viser et konfigurasjonsskript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
set      - Angir konfigurasjonsinformasjon.
show      - Viser konfigurasjonsinformasjon.

Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et
 mellomrom og deretter ?.

Legger til en konfigurasjonsoppf?ring i en liste over oppf?ringer.

»netsh »routing »ipx »sap »add


C:\Windows>netsh routing ipx sap add ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
add filter   - Legger til en protokollfilteroppføring i listen over filtre.

Legger til en protokollfilteroppf?ring i listen over filtre.

»netsh »routing »ipx »sap »add »filter


C:\Windows>netsh routing ipx sap add filter ?

FILTER-objektet brukes til å konfigurere SAP-filtre i rutergrensesnitt.
Kommandosyntaks: 
  SHOW FILTER grsnavn [modus]
  ADD FILTER grsnavn modus tjtype tjnavn
  DELETE FILTER grsnavn modus tjtype tjnanv
  SET FILTER grsnavn modus handling
hvor: 
  grsnavn - navn på grensesnittet.
  modus  - INPUT eller OUTPUT.
  tjtype  - tjenestetype med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre, 
        innledende 0 valgfritt).
  tjnavn  - tjenestenavn.
  handling - PERMIT eller DENY.

Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en liste over oppf?ringer.

»netsh »routing »ipx »sap »delete


C:\Windows>netsh routing ipx sap delete ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
delete filter - Sletter et protokollfilter fra listen over filtre.

Sletter et protokollfilter fra listen over filtre.

»netsh »routing »ipx »sap »delete »filter


C:\Windows>netsh routing ipx sap delete filter ?

FILTER-objektet brukes til å konfigurere SAP-filtre i rutergrensesnitt.
Kommandosyntaks: 
  SHOW FILTER grsnavn [modus]
  ADD FILTER grsnavn modus tjtype tjnavn
  DELETE FILTER grsnavn modus tjtype tjnanv
  SET FILTER grsnavn modus handling
hvor: 
  grsnavn - navn på grensesnittet.
  modus  - INPUT eller OUTPUT.
  tjtype  - tjenestetype med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre, 
        innledende 0 valgfritt).
  tjnavn  - tjenestenavn.
  handling - PERMIT eller DENY.

Viser et konfigurasjonsskript.

»netsh »routing »ipx »sap »dump


C:\Windows>netsh routing ipx sap dump ?

Bruk: dump

Kommentarer: 
  Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret
  til en fil, kan dette skriptet brukes til å gjenopprette endrede
  konfigurasjonsinnstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »routing »ipx »sap »help


C:\Windows>netsh routing ipx sap help ?

Bruk: help

Kommentarer: 
    Viser en liste over kommandoer.

Angir konfigurasjonsinformasjon.

»netsh »routing »ipx »sap »set


C:\Windows>netsh routing ipx sap set ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
set filter   - Oppdaterer en protokollfilteroppføring i listen over filtre.
set global   - Oppdaterer konfigurasjonen av den globale protokollen.
set interface - Oppdaterer protokollinformasjonen på et grensesnitt.

Oppdaterer en protokollfilteroppf?ring i listen over filtre.

»netsh »routing »ipx »sap »set »filter


C:\Windows>netsh routing ipx sap set filter ?

FILTER-objektet brukes til å konfigurere SAP-filtre i rutergrensesnitt.
Kommandosyntaks: 
  SHOW FILTER grsnavn [modus]
  ADD FILTER grsnavn modus tjtype tjnavn
  DELETE FILTER grsnavn modus tjtype tjnanv
  SET FILTER grsnavn modus handling
hvor: 
  grsnavn - navn på grensesnittet.
  modus  - INPUT eller OUTPUT.
  tjtype  - tjenestetype med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre, 
        innledende 0 valgfritt).
  tjnavn  - tjenestenavn.
  handling - PERMIT eller DENY.

Oppdaterer konfigurasjonen av den globale protokollen.

»netsh »routing »ipx »sap »set »global


C:\Windows>netsh routing ipx sap set global ?

GLOBAL-objektet brukes til å konfigurere globale SAP-innstillinger.
Kommandosyntaks: 
  SHOW GLOBAL
  SET GLOBAL [[LOGLEVEL=] nivå]
hvor: 
  nivå  - NONE, Errors_Only, Warnings_And_Errors, Maximum_Information.

Oppdaterer protokollinformasjonen p? et grensesnitt.

»netsh »routing »ipx »sap »set »interface


C:\Windows>netsh routing ipx sap set interface ?

INTERFACE-objektet brukes til å konfigurere og overvåke SAP-grensesnitt.
Kommandosyntaks: 
  SHOW INTERFACE [grsnavn] 
  SET INTERFACE grsnavn [[ADMSTATE= ] admtilstand] 
      [[ADVERTISE=] admtilstand]
      [[LISTEN= ] admtilstand] [[GNSREPLY= ] admtilstand] 
      [[UPDATEMODE=] opdmodus]
      [[INTERVAL=] opdint] [[AGEMULTIPLIER=] mult]
hvor: 
  grsnavn   - navn på grensesnittet (bruk oppringing for 
          RAS-klienter).
  admtilstand - ENABLED eller DISABLED.
  opdmodus   - STANDARD, NONE eller AUTOSTATIC.
  opdint    - oppdateringsintervall i sekunder.
  mult     - multiplikator for tjenestealdring.

Viser konfigurasjonsinformasjon.

»netsh »routing »ipx »sap »show


C:\Windows>netsh routing ipx sap show ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
show filter  - Viser listen over protokollfiltre.
show global  - Viser konfigurasjonen av den globale protokollen.
show interface - Viser protokollkonfigurasjonen på et grensesnitt.

Viser listen over protokollfiltre.

»netsh »routing »ipx »sap »show »filter


C:\Windows>netsh routing ipx sap show filter ?

FILTER-objektet brukes til å konfigurere SAP-filtre i rutergrensesnitt.
Kommandosyntaks: 
  SHOW FILTER grsnavn [modus]
  ADD FILTER grsnavn modus tjtype tjnavn
  DELETE FILTER grsnavn modus tjtype tjnanv
  SET FILTER grsnavn modus handling
hvor: 
  grsnavn - navn på grensesnittet.
  modus  - INPUT eller OUTPUT.
  tjtype  - tjenestetype med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre, 
        innledende 0 valgfritt).
  tjnavn  - tjenestenavn.
  handling - PERMIT eller DENY.

Viser konfigurasjonen av den globale protokollen.

»netsh »routing »ipx »sap »show »global


C:\Windows>netsh routing ipx sap show global ?

GLOBAL-objektet brukes til å konfigurere globale SAP-innstillinger.
Kommandosyntaks: 
  SHOW GLOBAL
  SET GLOBAL [[LOGLEVEL=] nivå]
hvor: 
  nivå  - NONE, Errors_Only, Warnings_And_Errors, Maximum_Information.

Viser protokollkonfigurasjonen p? et grensesnitt.

»netsh »routing »ipx »sap »show »interface


C:\Windows>netsh routing ipx sap show interface ?

INTERFACE-objektet brukes til å konfigurere og overvåke SAP-grensesnitt.
Kommandosyntaks: 
  SHOW INTERFACE [grsnavn] 
  SET INTERFACE grsnavn [[ADMSTATE= ] admtilstand] 
      [[ADVERTISE=] admtilstand]
      [[LISTEN= ] admtilstand] [[GNSREPLY= ] admtilstand] 
      [[UPDATEMODE=] opdmodus]
      [[INTERVAL=] opdint] [[AGEMULTIPLIER=] mult]
hvor: 
  grsnavn   - navn på grensesnittet (bruk oppringing for 
          RAS-klienter).
  admtilstand - ENABLED eller DISABLED.
  opdmodus   - STANDARD, NONE eller AUTOSTATIC.
  opdint    - oppdateringsintervall i sekunder.
  mult     - multiplikator for tjenestealdring.

Angir konfigurasjonsinformasjon.

»netsh »routing »ipx »set


C:\Windows>netsh routing ipx set ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
set filter   - Oppdaterer et pakkefilter i listen over filtre.
set global   - Oppdaterer global IPX-konfigurasjon.
set interface - Oppdaterer IPX-konfigurasjon på et grensesnitt.
set staticroute - Oppdaterer en statisk rute i rutetabellen.
set staticservice - Oppdaterer en statisk tjeneste i den statiske tjenestetabellen.

Oppdaterer et pakkefilter i listen over filtre.

»netsh »routing »ipx »set »filter


C:\Windows>netsh routing ipx set filter ?

SET-kommandoen brukes til å oppdatere IPX-konfigurasjonen.
Kommandosyntaks: 
  SET INTERFACE grsnavn [[ADMSTATE= ] admtilstand] [[WANPROTOCOL= ] prot]
  SET STATICROUTE grsnavn nett [[NEXTHOPMACADDRESS=] mac] 
                 [[TICKS=] intervall] 
                 [[HOPS=] mellomstasjoner]
  SET STATICSERVICE grsnavn tjtype tjnavn [[NETWORK=] nett] 
                [[NODE=] node] 
                [[SOCKET=] socket] [[HOPS=] mellomstasjoner]
  SET FILTER grsnavn modus handling

hvor
  grsnavn   - navn på grensesnittet (bruk oppringing for 
          RAS-klienter).
  admtilstand - ENABLED eller DISABLED.
  prot     - PPP eller IPXWAN.
  nett     - nettverksadresse med 4 byte (opptil 8 heksadesimale
          sifre, innledende 0 valgfritt).
  mac     - neste mellomstasjon i mac-adresse med 6 byte 
          (opptil 12 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt).
  intervall  - intervallantall (desimal).
  mellomstasjoner - antall mellomstasjoner (desimal).
  modus    - INPUT eller OUTPUT.
  handling   - PERMIT eller DENY.

Oppdaterer global IPX-konfigurasjon.

»netsh »routing »ipx »set »global


C:\Windows>netsh routing ipx set global ?
GLOBAL-objektet brukes til å konfigurere globale IPX-innstillinger.
Kommandosyntaks: 
  SET GLOBAL [[LOGLEVEL=] nivå]
Hvor: 
  nivå  - NONE, Errors_Only, Warnings_And_Errors, Maximum_Information

Oppdaterer IPX-konfigurasjon p? et grensesnitt.

»netsh »routing »ipx »set »interface


C:\Windows>netsh routing ipx set interface ?

SET-kommandoen brukes til å oppdatere IPX-konfigurasjonen.
Kommandosyntaks: 
  SET INTERFACE grsnavn [[ADMSTATE= ] admtilstand] [[WANPROTOCOL= ] prot]
  SET STATICROUTE grsnavn nett [[NEXTHOPMACADDRESS=] mac] 
                 [[TICKS=] intervall] 
                 [[HOPS=] mellomstasjoner]
  SET STATICSERVICE grsnavn tjtype tjnavn [[NETWORK=] nett] 
                [[NODE=] node] 
                [[SOCKET=] socket] [[HOPS=] mellomstasjoner]
  SET FILTER grsnavn modus handling

hvor
  grsnavn   - navn på grensesnittet (bruk oppringing for 
          RAS-klienter).
  admtilstand - ENABLED eller DISABLED.
  prot     - PPP eller IPXWAN.
  nett     - nettverksadresse med 4 byte (opptil 8 heksadesimale
          sifre, innledende 0 valgfritt).
  mac     - neste mellomstasjon i mac-adresse med 6 byte 
          (opptil 12 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt).
  intervall  - intervallantall (desimal).
  mellomstasjoner - antall mellomstasjoner (desimal).
  modus    - INPUT eller OUTPUT.
  handling   - PERMIT eller DENY.

Oppdaterer en statisk rute i rutetabellen.

»netsh »routing »ipx »set »staticroute


C:\Windows>netsh routing ipx set staticroute ?

SET-kommandoen brukes til å oppdatere IPX-konfigurasjonen.
Kommandosyntaks: 
  SET INTERFACE grsnavn [[ADMSTATE= ] admtilstand] [[WANPROTOCOL= ] prot]
  SET STATICROUTE grsnavn nett [[NEXTHOPMACADDRESS=] mac] 
                 [[TICKS=] intervall] 
                 [[HOPS=] mellomstasjoner]
  SET STATICSERVICE grsnavn tjtype tjnavn [[NETWORK=] nett] 
                [[NODE=] node] 
                [[SOCKET=] socket] [[HOPS=] mellomstasjoner]
  SET FILTER grsnavn modus handling

hvor
  grsnavn   - navn på grensesnittet (bruk oppringing for 
          RAS-klienter).
  admtilstand - ENABLED eller DISABLED.
  prot     - PPP eller IPXWAN.
  nett     - nettverksadresse med 4 byte (opptil 8 heksadesimale
          sifre, innledende 0 valgfritt).
  mac     - neste mellomstasjon i mac-adresse med 6 byte 
          (opptil 12 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt).
  intervall  - intervallantall (desimal).
  mellomstasjoner - antall mellomstasjoner (desimal).
  modus    - INPUT eller OUTPUT.
  handling   - PERMIT eller DENY.

Oppdaterer en statisk tjeneste i den statiske tjenestetabellen.

»netsh »routing »ipx »set »staticservice


C:\Windows>netsh routing ipx set staticservice ?

SET-kommandoen brukes til å oppdatere IPX-konfigurasjonen.
Kommandosyntaks: 
  SET INTERFACE grsnavn [[ADMSTATE= ] admtilstand] [[WANPROTOCOL= ] prot]
  SET STATICROUTE grsnavn nett [[NEXTHOPMACADDRESS=] mac] 
                 [[TICKS=] intervall] 
                 [[HOPS=] mellomstasjoner]
  SET STATICSERVICE grsnavn tjtype tjnavn [[NETWORK=] nett] 
                [[NODE=] node] 
                [[SOCKET=] socket] [[HOPS=] mellomstasjoner]
  SET FILTER grsnavn modus handling

hvor
  grsnavn   - navn på grensesnittet (bruk oppringing for 
          RAS-klienter).
  admtilstand - ENABLED eller DISABLED.
  prot     - PPP eller IPXWAN.
  nett     - nettverksadresse med 4 byte (opptil 8 heksadesimale
          sifre, innledende 0 valgfritt).
  mac     - neste mellomstasjon i mac-adresse med 6 byte 
          (opptil 12 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt).
  intervall  - intervallantall (desimal).
  mellomstasjoner - antall mellomstasjoner (desimal).
  modus    - INPUT eller OUTPUT.
  handling   - PERMIT eller DENY.

Viser konfigurasjonsinformasjon.

»netsh »routing »ipx »show


C:\Windows>netsh routing ipx show ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
show filter  - Viser pakkefiltre.
show global  - Viser global IPX-konfigurasjon.
show interface - Viser IPX-konfigurasjon på et grensesnitt.
show route   - Viser IPX-rutetabell.
show service  - Viser IPX-tjenestetabell.
show staticroute - Viser statiske ruter.
show staticservice - Viser statiske tjenester.

Viser pakkefiltre.

»netsh »routing »ipx »show »filter


C:\Windows>netsh routing ipx show filter ?

SHOW-kommandoen brukes til å vise konfigurasjonsinformasjon.
Kommandosyntaks: 
  SHOW INTERFACE [grsnavn]
  SHOW ROUTE [nettverk]
  SHOW STATICROUTE grsnavn [nettverk]
  SHOW SERVICE [tjtype [tjnavn]]
  SHOW STATICSERVICE grsnavn [tjtype tjnavn]
  SHOW FILTER grsnavn
  SHOW GLOBAL

hvor: 
  grsnavn - navn på grensesnittet (bruk oppringing for RAS-klienter).
  nettverk - nettverksadresse med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre.
        innledende 0 valgfritt)
  tjtype  - tjenestetype med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre.
        innledende 0 valgfritt)
  tjnavn  - tjenestenavn

Viser global IPX-konfigurasjon.

»netsh »routing »ipx »show »global


C:\Windows>netsh routing ipx show global ?

SHOW-kommandoen brukes til å vise konfigurasjonsinformasjon.
Kommandosyntaks: 
  SHOW INTERFACE [grsnavn]
  SHOW ROUTE [nettverk]
  SHOW STATICROUTE grsnavn [nettverk]
  SHOW SERVICE [tjtype [tjnavn]]
  SHOW STATICSERVICE grsnavn [tjtype tjnavn]
  SHOW FILTER grsnavn
  SHOW GLOBAL

hvor: 
  grsnavn - navn på grensesnittet (bruk oppringing for RAS-klienter).
  nettverk - nettverksadresse med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre.
        innledende 0 valgfritt)
  tjtype  - tjenestetype med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre.
        innledende 0 valgfritt)
  tjnavn  - tjenestenavn

Viser IPX-konfigurasjon p? et grensesnitt.

»netsh »routing »ipx »show »interface


C:\Windows>netsh routing ipx show interface ?

SHOW-kommandoen brukes til å vise konfigurasjonsinformasjon.
Kommandosyntaks: 
  SHOW INTERFACE [grsnavn]
  SHOW ROUTE [nettverk]
  SHOW STATICROUTE grsnavn [nettverk]
  SHOW SERVICE [tjtype [tjnavn]]
  SHOW STATICSERVICE grsnavn [tjtype tjnavn]
  SHOW FILTER grsnavn
  SHOW GLOBAL

hvor: 
  grsnavn - navn på grensesnittet (bruk oppringing for RAS-klienter).
  nettverk - nettverksadresse med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre.
        innledende 0 valgfritt)
  tjtype  - tjenestetype med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre.
        innledende 0 valgfritt)
  tjnavn  - tjenestenavn

Viser IPX-rutetabell.

»netsh »routing »ipx »show »route


C:\Windows>netsh routing ipx show route ?

SHOW-kommandoen brukes til å vise konfigurasjonsinformasjon.
Kommandosyntaks: 
  SHOW INTERFACE [grsnavn]
  SHOW ROUTE [nettverk]
  SHOW STATICROUTE grsnavn [nettverk]
  SHOW SERVICE [tjtype [tjnavn]]
  SHOW STATICSERVICE grsnavn [tjtype tjnavn]
  SHOW FILTER grsnavn
  SHOW GLOBAL

hvor: 
  grsnavn - navn på grensesnittet (bruk oppringing for RAS-klienter).
  nettverk - nettverksadresse med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre.
        innledende 0 valgfritt)
  tjtype  - tjenestetype med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre.
        innledende 0 valgfritt)
  tjnavn  - tjenestenavn

Viser IPX-tjenestetabell.

»netsh »routing »ipx »show »service


C:\Windows>netsh routing ipx show service ?

SHOW-kommandoen brukes til å vise konfigurasjonsinformasjon.
Kommandosyntaks: 
  SHOW INTERFACE [grsnavn]
  SHOW ROUTE [nettverk]
  SHOW STATICROUTE grsnavn [nettverk]
  SHOW SERVICE [tjtype [tjnavn]]
  SHOW STATICSERVICE grsnavn [tjtype tjnavn]
  SHOW FILTER grsnavn
  SHOW GLOBAL

hvor: 
  grsnavn - navn på grensesnittet (bruk oppringing for RAS-klienter).
  nettverk - nettverksadresse med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre.
        innledende 0 valgfritt)
  tjtype  - tjenestetype med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre.
        innledende 0 valgfritt)
  tjnavn  - tjenestenavn

Viser statiske ruter.

»netsh »routing »ipx »show »staticroute


C:\Windows>netsh routing ipx show staticroute ?

SHOW-kommandoen brukes til å vise konfigurasjonsinformasjon.
Kommandosyntaks: 
  SHOW INTERFACE [grsnavn]
  SHOW ROUTE [nettverk]
  SHOW STATICROUTE grsnavn [nettverk]
  SHOW SERVICE [tjtype [tjnavn]]
  SHOW STATICSERVICE grsnavn [tjtype tjnavn]
  SHOW FILTER grsnavn
  SHOW GLOBAL

hvor: 
  grsnavn - navn på grensesnittet (bruk oppringing for RAS-klienter).
  nettverk - nettverksadresse med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre.
        innledende 0 valgfritt)
  tjtype  - tjenestetype med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre.
        innledende 0 valgfritt)
  tjnavn  - tjenestenavn

Viser statiske tjenester.

»netsh »routing »ipx »show »staticservice


C:\Windows>netsh routing ipx show staticservice ?

SHOW-kommandoen brukes til å vise konfigurasjonsinformasjon.
Kommandosyntaks: 
  SHOW INTERFACE [grsnavn]
  SHOW ROUTE [nettverk]
  SHOW STATICROUTE grsnavn [nettverk]
  SHOW SERVICE [tjtype [tjnavn]]
  SHOW STATICSERVICE grsnavn [tjtype tjnavn]
  SHOW FILTER grsnavn
  SHOW GLOBAL

hvor: 
  grsnavn - navn på grensesnittet (bruk oppringing for RAS-klienter).
  nettverk - nettverksadresse med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre.
        innledende 0 valgfritt)
  tjtype  - tjenestetype med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre.
        innledende 0 valgfritt)
  tjnavn  - tjenestenavn

Oppdaterer autostatiske ruter p? et grensesnitt.

»netsh »routing »ipx »update


C:\Windows>netsh routing ipx update ?

Bruk: update [name=]<streng>

Parametere: 

   Merke   Verdi
   name  - Grensesnittet som ruter skal oppdateres på.

Kommentarer: Oppdaterer autostatiske ruter på et grensesnitt.

Tilbakestiller IP-ruting til en "ren" tilstand.

»netsh »routing »reset


C:\Windows>netsh routing reset ?

BRUK: reset

    Tilbakestiller IP-ruting til en ren tilstand.- br -/- cn -/- cz -/- de -/- dk -/- en -/- es -/- fr -/- gr -/- hu -/- it -/- jp -/- kr -/- no -/- pl -/- pt -/- ru -/- tr -/- tw -

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQHTTP: ... console/en/index.htm
0.312
9175

The 3D Bench Mark for Windows 11, 10, ... and Server MS OS

Turn off hibernate, hibernation on Windows 11!

Hanging Windows programs close and schedule!

The golden desktop clock with dial!

Perfekte Bearbeitung des RGB-Werts in berühmter Windows Color Picker / Palette!

The Disk Management in Windows 11!(0)