Windows 2000/XP netsh lan kommando

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp. C:\Windows>netsh lan ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger en konfigurasjonsoppføring til i en tabell. delete - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. export - Lagrer LAN-profiler i XML-filer. help - Viser en liste over kommandoer. reconnect - Kobler til et grensesnitt på nytt. set - Konfigurerer innstillinger på grensesnitt. show - Viser informasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

Legger en konfigurasjonsoppf?ring til i en tabell.

»netsh »lan »add


C:\Windows>netsh lan add ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
add profile  - Legger til en LAN-profil til angitt grensesnitt på maskinen.

Legger til en LAN-profil til angitt grensesnitt p? maskinen.

»netsh »lan »add »profile


C:\Windows>netsh lan add profile ?

Bruk: add profile [filnavn=]<streng> [grensesnitt=]<streng> 

Parametere: 

  filnavn - navn på profil-XML-filen
  grensesnitt - navn på grensesnitt

Kommentarer: 

  Parameteren filnavn er obligatorisk. 
  Det er navnet på XML-filen som inneholder profildataene. 

  Parameteren grensesnitt er valgfri. Det er en av grensesnittnavnene som
  vises av kommandoen "netsh lan show interface". Hvis grensesnittnavnet er
  gitt, legges profilen til det angitte grensesnittet. Ellers legges
  profilen til alle kabelbaserte grensesnitt. 

Eksempler: 

  add profile filnavn=Profile1.xml, grensesnitt=Local Area Connection

Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.

»netsh »lan »delete


C:\Windows>netsh lan delete ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
delete profile - Sletter en LAN-profil fra ett eller flere grensesnitt.

Sletter en LAN-profil fra ett eller flere grensesnitt.

»netsh »lan »delete »profile


C:\Windows>netsh lan delete profile ?

Bruk: delete profile [interface=]<streng>

Parametere: 

  interface - grensesnittnavn

Merknader: 

  Parameteren interface er nødvendig. Profilen blir slettet bare fra
  det angitte grensesnittet.

Eksempler: 

  delete profile interface="Local Area Connection"

Viser et konfigurasjonsskript.

»netsh »lan »dump


C:\Windows>netsh lan dump ?

Bruk: dump

Kommentarer: 
  Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret
  til en fil, kan dette skriptet brukes til å gjenopprette endrede
  konfigurasjonsinnstillinger.

Lagrer LAN-profiler i XML-filer.

»netsh »lan »export


C:\Windows>netsh lan export ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
export profile - Eksporterer angitte profiler til XML-filer.

Eksporterer angitte profiler til XML-filer.

»netsh »lan »export »profile


C:\Windows>netsh lan export profile ?

Bruk: export profile [folder=]<streng> [ [interface=]<streng> ]

Parametere: 

  folder  - Navnet på mappen der XML-profilfilene vil bli lagret
  interface - Navnet på grensesnittet som har denne profilen konfigurert

Obs!

  Denne kommandoen lagrer de valgte profilene til XML-filer med navn som
  "Grensesnittnavn.XML". Parametergrensesnittet er valgfritt.

  Mappenavnet er obligatorisk. Det må angi en eksisterende mappe
  som er tilgjengelig fra den lokale datamaskinen. Den kan være en absolutt
  bane eller en relativ bane til gjeldende arbeidsmappe. I tillegg
  referer "." til den gjeldende arbeidsmappen og ".." til den overordnede
  mappen til gjeldende arbeidsmappe. Mappenavnet kan ikke være
  en UNC-bane.

  Hvis grensesnittnavnet er gitt, vil profilen på det gitte grensesnittet
  bli lagret som "Grensesnittnavn.xml". Ellers vil alle profiler bli
  eksportert.

Eksempler: 

  export profile folder=. interface="Lokalnettilkobling"
  export profile folder=c:\lan\profiler 

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »lan »help


C:\Windows>netsh lan help ?

Bruk: help

Kommentarer: 
    Viser en liste over kommandoer.

Kobler til et grensesnitt p? nytt.

»netsh »lan »reconnect


C:\Windows>netsh lan reconnect ?

Bruk: reconnect [ [grensesnitt=]<streng> ]

Parameter: 

  grensesnitt - navn på grensesnittet der denne innstillingen skal brukes

Merknader: 

  Parameteren grensesnitt er valgfri.
  Hvis grensesnittnavn er gitt, tilkobles bare de angitte grensesnittene
  på nytt. Ellers tilkobles alle grensesnittene på nytt.

Eksempler: 


  reconnect interface="Local Area Connection"

Konfigurerer innstillinger p? grensesnitt.

»netsh »lan »set


C:\Windows>netsh lan set ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
set autoconfig - Aktiverer eller deaktiverer automatisk konfigurasjon på et grensesnitt.
set tracing  - Aktiverer/deaktiverer sporing.

Aktiverer eller deaktiverer automatisk konfigurasjon p? et grensesnitt.

»netsh »lan »set »autoconfig


C:\Windows>netsh lan set autoconfig ?

Bruk: set autoconfig [enabled=]yes|no  [interface=]<streng>

Parametere: 

  enabled - angir om automatisk konfigurering er aktivert eller ikke
  interface - navn på grensesnittet som denne innstillingen skal brukes på

Merknader: 

  Begge parametrene er nødvendige.

Eksempler: 


  set autoconfig enabled=yes interface="Local Area Connection"
  set autoconfig enabled=no interface="Local Area Connection"

Aktiverer/deaktiverer sporing.

»netsh »lan »set »tracing


C:\Windows>netsh lan set tracing ?

Bruk: set tracing [mode=]yes|no|persistent]

Parametere: 

  Tagg     Verdi
  mode    - aktiver, deaktiver, fast sporing.

Kommentarer: 

  Aktiver eller deaktiver sporing, med mulighet til å gjøre sporingen fast.
  Hvis den aktiveres, innsamles sporingsloggen for kablet nettverk og
  lagres i sporingsfilene.

  Parametermodus kreves. I fast modus blir sporingen
  fortsatt aktiv etter systemomstart. Hvis modus settes til deaktiver,
  stoppes både fast og ikke-fast sporing.

Eksempler: 

  set tracing mode=yes

Viser informasjon.

»netsh »lan »show


C:\Windows>netsh lan show ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
show interfaces - Viser en oversikt over gjeldende, kablede grensesnitt på systemet.
show profiles - Viser en oversikt over kablede profiler som for øyeblikket er konfigurert, på denne maskinen.
show settings - Viser gjeldende, globale innstilling for kablede LAN.
show tracing  - Viser om kablet nettverkssporing er aktivert eller deaktivert.

Viser en oversikt over gjeldende, kablede grensesnitt p? systemet.

»netsh »lan »show »interfaces


C:\Windows>netsh lan show interfaces ?

Bruk: show interfaces

Merknader: 

  Denne kommandoen viser de kablede grensesnittene som er konfigurert
  på systemet. Det er ingen parametere til denne kommandoen.

Eksempler: 

  show interfaces

Viser en oversikt over kablede profiler som for ?yeblikket er konfigurert, p? denne maskinen.

»netsh »lan »show »profiles


C:\Windows>netsh lan show profiles ?

Bruk: show profiles [ [interface=]<streng> ]

Parametere: 

  interface - navn på grensesnittet med denne profilen konfigurert


Merknader: 

  Parameteren interface er valgfri.
  Hvis grensesnittnavn er gitt, vises bare profilen på det angitte
  grensesnittet. Ellers vises alle profiler.

Eksempler: 

  show profiles interface="Local Area Connection"
  show profiles

Viser gjeldende, globale innstilling for kablede LAN.

»netsh »lan »show »settings


C:\Windows>netsh lan show settings ?

Bruk: show settings

Merknader: 

   Viser globale innstillinger for kablet nettverkstjeneste, inkludert
   om logikk for automatisk tilkobling er aktivert eller ikke på hvert
   grensesnitt.

Eksempler: 

   show settings

Viser om kablet nettverkssporing er aktivert eller deaktivert.

»netsh »lan »show »tracing


C:\Windows>netsh lan show tracing ?

Bruk: show tracing

Kommentarer: 

  Viser om kablet nettverkssporing er aktivert eller deaktivert.

Eksempler: 

  show tracing- br -/- cn -/- cz -/- de -/- dk -/- en -/- es -/- fr -/- gr -/- hu -/- it -/- jp -/- kr -/- no -/- pl -/- pt -/- ru -/- tr -/- tw -

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQHTTP: ... console/en/index.htm
0.124
8253

V-Server vs Dedicated!

Die Systemsteuerung von Windows 8.1 auf klassisch umstellen?

How to uninstall programs in Windows 8 / 10 and 8.1?

Is kinokiste.to illegal or legal?

Deaktivieren des Windows Store in Windows 8.1/10, kann man das?

Speed ​​mobile data LTE / 4G / 2G / E on the Samsung Galaxy modify?(0)