Windows 2000/XP netsh interface kommando

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp. C:\Windows>netsh interface ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger en konfigurasjonsoppføring til i en tabell. delete - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. ip - Endrer til konteksten "netsh interface ip". ipv6 - Endrer til konteksten "netsh interface ipv6". portproxy - Endrer til konteksten "netsh interface portproxy". reset - Tilbakestiller informasjon. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. Følgende underkontekster er tilgjengelige: ip ipv6 portproxy Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

Legger en konfigurasjonsoppf?ring til i en tabell.

»netsh »interface »add


C:\Windows>netsh interface add ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
add interface - Legger et grensesnitt til ruteren.

Legger et grensesnitt til ruteren.

»netsh »interface »add »interface


C:\Windows>netsh interface add interface ?

Bruk: add interface [name=]<streng> [[type=]full]


Parametere: 
    Tag       Value
    name      - Navnet på grensesnittet som skal legges til.
    type      - En av følgende verdier:
            full:  Oppretter et grensesnitt for behovsbetinget                 oppringing.
            
Kommentar: Legger et grensesnitt til ruteren. For fulle grensesnitt må det
      allerede finnes et telefonlisteoppføring med det samme navnet på
      systemet.

Eksempler: 
                              
    add interface name="Grensesnitt for behovsbetinget oppringing type"=full
                              
    Kommandoen legger et grensesnitt for behovsbetinget oppringing til ruteren. 
    

Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.

»netsh »interface »delete


C:\Windows>netsh interface delete ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
delete interface - Sletter et grensesnitt fra ruteren.

Sletter et grensesnitt fra ruteren.

»netsh »interface »delete »interface


C:\Windows>netsh interface delete interface ?

Bruk: delete interface [name=]<streng>

Parametere: 

    Merke      Verdi
    name      - Navnet på grensesnittet som skal slettes.

Kommentarer: Sletter et grensesnitt fra ruteren..       
                              
Eksempler: 

    delete interface name="Grensesnitt for behovsbetinget oppringing"  
                              
    Kommandoen sletter et grensesnitt for behovsbetinget oppringing på ruteren.
    

Viser et konfigurasjonsskript.

»netsh »interface »dump


C:\Windows>netsh interface dump ?

Bruk: dump

Kommentarer: 
  Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret
  til en fil, kan dette skriptet brukes til å gjenopprette endrede
  konfigurasjonsinnstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »interface »help


C:\Windows>netsh interface help ?

Bruk: help

Kommentarer: 
    Viser en liste over kommandoer.

Endrer til konteksten "netsh interface ip".

»netsh »interface »ip


C:\Windows>netsh interface ip ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
?       - Viser en liste over kommandoer.
add      - Legger en konfigurasjonsoppføring til i en tabell.
delete     - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en tabell.
dump      - Viser et konfigurasjonsskript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
reset     - Tilbakestiller TCP/IP og relaterte komponenter til ren tilstand.
set      - Angir konfigurasjonsinformasjon.
show      - Viser informasjon.

Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et
 mellomrom og deretter ?.

Legger en konfigurasjonsoppf?ring til i en tabell.

»netsh »interface »ip »add


C:\Windows>netsh interface ip add ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
add address  - Legger en IP-adresse til det angitte grensesnittet.
add dns    - Legger til en statisk DNS-serveradresse.
add wins    - Legger til en statisk WINS-serveradresse.

Legger en IP-adresse til det angitte grensesnittet.

»netsh »interface »ip »add »address


C:\Windows>netsh interface ip add address ?

Bruk: add address [name=]<streng> [[addr=]IP-adresse [mask=]IP-nettverksmaske]
   [[gateway=]IP-adresse [gwmetric=]heltall]

Parametere: 

   name     - Navnet på IP-grensesnittet.
   addr     - IP-adressen som skal legges til grensesnittet.
   mask     - IP-nettverksmasken for angitt IP-adresse.
   gateway   - Standard gateway for angitt IP-adresse.
   gwmetric   - Metrikken til standard gateway.

Kommentarer: Legger til IP-adresser og standard gatewayer på et grensesnitt.
       Hvis DHCP er aktiver på grensesnittet, vil det blir deaktivert.

Eksempler: 

    add address "Lokal tilkobling" 10.0.0.2 255.0.0.0
    add address "Lokal tilkobling" gateway=10.0.0.3 gwmetric=2

    Den første kommandoen legger den statiske IP-adressen 10.0.0.2 med
    nettverksmasken 255.0.0.0 til grensesnittet Lokal tilkobling. Den andre
    kommandoen legger til IP-adressen 10.0.0.3 som en sekundær gateway for
    dette grensesnittet, med en gateway-metrikk på 2.

Legger til en statisk DNS-serveradresse.

»netsh »interface »ip »add »dns


C:\Windows>netsh interface ip add dns ?

Bruk: add dns [name=]<streng> [addr=]<IP-adresse> [[index=]<heltall>]

Parametere: 

   Etikett    Verdi
   navn     - Navnet på grensesnittet der DNS-servere er lagt til.
   addr     - IP-adressen til DNS-serveren du legger til.
   index    - Angir indeksen (foretrukket) for en angitt
           DNS-serveradresse.

Kommentarer: Legger en ny IP-adresse til en DNS-server til i den statisk
       konfigurerte listen. Som standard legges DNS-serveren til i
       slutten av listen. Hvis det angis en indeks, plasseres DNS-
       serveren i den posisjonen i listen, mens andre servere flyttes
       nedover for å gi plass til den. Hvis DNS-servere ble hentet
       gjennom DHCP, vil den nye adressen erstatte den gamle listen.

Eksempler: 

    add dns "Lokal tilkobling" 10.0.0.1
    add dns "Lokal tilkobling" 10.0.0.3 index=2

Legger til en statisk WINS-serveradresse.

»netsh »interface »ip »add »wins


C:\Windows>netsh interface ip add wins ?

Bruk: add wins [name=]<streng> [addr=]<IP-addresse> [[index=]heltall]

Parametere: 

   Merke     Verdi
   name     - navnet på grensesnittet der WINS-serveren er lagt til.
   addr     - IP-adressen til WINS-serveren du legger til.
   index    - Angir (foretrukket) indeks for angitt WINS-serveradresse.

Kommentarer: Legger en ny IP-adresse til en WINS-server til i den statisk
       konfigurerte listen. Som standard legges WINS-serveren til i
       slutten av listen. Hvis det angis en indeks, plasseres DNS-
       serveren i den posisjonen i listen, mens andre servere flyttes
       nedover for å gi plass til den. Hvis WINS-servere ble hentet
       gjennom DHCP, vil den nye adressen erstatte den gamle listen.

Eksempler: 

    add wins "Lokal tilkobling" 10.0.0.1
    add wins "Lokal tilkobling" 10.0.0.3 index=2

Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.

»netsh »interface »ip »delete


C:\Windows>netsh interface ip delete ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
delete address - Sletter en IP-adresse eller standard gateway for det angitte grensesnittet.
delete arpcache - Tømmer ARP-hurtigbufferen for en av eller alle grensesnittene.
delete dns   - Sletter DNS-serveren fra det angitte grensesnittet.
delete wins  - Sletter WINS-serveren fra det angitte grensesnittet.

Sletter en IP-adresse eller standard gateway for det angitte grensesnittet.

»netsh »interface »ip »delete »address


C:\Windows>netsh interface ip delete address ?

Bruk: delete address [name=]<streng> [[addr=]IP-adresse] [[gateway=]IP-adresse|ALL]
 
Parametere: 
 
   Etikett    Verdi
   navn     - Navnet på grensesnittet.
   adr     - En statisk IP-adresse for grensesnittet angitt med navn.
   gateway   - En av følgende verdier:
           <IP-adresse>: En bestemt IP-adresse for standard gateway
           for den statiske IP-adressen du sletter.
           ALL: Sletter alle IP-adresser for standard gateway for
             den statiske IP-adressen du sletter.
 
Kommentarer: Sletter en IP-adresse fra et grensesnitt med flere statiske IP-
       adresser, eller sletter en standard gateway fra et bestemt
       grensesnitt.
 
Eksempler: 
 
    delete address "Lokal tilkobling" addr=10.0.0.1 gateway=all

T?mmer ARP-hurtigbufferen for en av eller alle grensesnittene.

»netsh »interface »ip »delete »arpcache


C:\Windows>netsh interface ip delete arpcache ?

Bruk: delete arpcache [name=]<streng>
 
Parametere: 
 
   Merke     Verdi
   name     - Det egendefinerte navnet på et grensesnitt. Hvis et navn
           ikke angis, tømmes hurtigbufrene for alle grensesnitt. 
 
Kommentarer: Tømmer hurtigbufferen for ARP (Address Resolution Protocol) på et
       bestemt grensesnitt eller på alle grensesnitt.
 
Eksempler: 
 
    delete arpcache
    delete arpcache name="Lokal tilkobling"

Sletter DNS-serveren fra det angitte grensesnittet.

»netsh »interface »ip »delete »dns


C:\Windows>netsh interface ip delete dns ?

Bruk: delete dns [name=]<streng> [[addr=]<IP-adresse>|ALL ]
 
Parametere: 
 
   Etikett      Verdi
   navn     - Navnet på grensesnittet hvor DNS-servere slettes.
   adr     - En av følgende verdier:
           <IP-adresse>: En bestemt IP-adresse til en DNS-server
                  som du sletter.
           ALL: Sletter alle konfigurerte IP-adresser for DNS-servere
 
Kommentarer: Sletter statisk konfigurerte IP-adresser for DNS-servere
       på et bestemt grensesnitt.
 
Eksempler: 
 
    delete dns "Lokal tilkobling" 10.0.0.1
    delete dns "Lokal tilkobling" all

Sletter WINS-serveren fra det angitte grensesnittet.

»netsh »interface »ip »delete »wins


C:\Windows>netsh interface ip delete wins ?

Bruk: delete wins [name=]<streng> [[addr=]<IP-adresse>|ALL ]
 
Parametere: 
 
   Merke     Verdi
   name     - Navnet til grensesnittet der WINS-servere slettes.
   addr     - En av følgende verdier:
           <IP-adresse>: En spesifikk IP-adresse til en WINS-server
                  du sletter.
           ALL: Sletter alle konfigurerte IP-adresser for WINS-servere.
 
Kommentarer: Sletter statisk konfigurerte WINS-server IP-adresser for et 
       spesifikt grensesnitt.
 
Eksempler: 
 
    delete wins "Lokal tilkobling" 10.0.0.1
    delete wins "Lokal tilkobling" all

Viser et konfigurasjonsskript.

»netsh »interface »ip »dump


C:\Windows>netsh interface ip dump ?

Bruk: dump

Kommentarer: 
  Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret
  til en fil, kan dette skriptet brukes til å gjenopprette endrede
  konfigurasjonsinnstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »interface »ip »help


C:\Windows>netsh interface ip help ?

Bruk: help

Kommentarer: 
    Viser en liste over kommandoer.

Tilbakestiller TCP/IP og relaterte komponenter til ren tilstand.

»netsh »interface »ip »reset


C:\Windows>netsh interface ip reset ?

Bruk: reset [name=]<streng>
 
Parametere: 
 
   Kode      Verdi
   navn     - Navnet på filen som informasjonen om hvilke 
           innstillinger som ble tilbakestilt, skal føyes til i. 
 
Kommentarer: Tilbakestiller TCP/IP og relaterte komponenter til ren tilstand. 
 
Eksempler: 
 
    reset resetlog.txt

Angir konfigurasjonsinformasjon.

»netsh »interface »ip »set


C:\Windows>netsh interface ip set ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
set address  - Angir IP-adresse eller standard gateway for det angitte grensesnittet.
set dns    - Angir DNS-servermodus og -adresser.
set wins    - Angir WINS-servermodus og -adresser.

Angir IP-adresse eller standard gateway for det angitte grensesnittet.

»netsh »interface »ip »set »address


C:\Windows>netsh interface ip set address ?

Bruk: set address [name=]<streng>
    [[source=]dhcp |
    [source=] static [addr=]IP-adresse [mask=]IP-nettverksmaske]
    [[gateway=]<IP-adresse>|none [gwmetric=]heltall]

Parametere: 

   Merke     Verdi
   name     - Navnet på grensesnittet.
   source    - En av følgende verdier:
           dhcp:  Angir DHCP som kilde for konfigurasjon av IP-
               adresser for det angitte grensesnittet.
           static: Angir kilden for konfigurasjon av IP-adresser
               til lokal statisk konfigurasjon.

   gateway   - En av følgende verdier:
           <IP-adresse>: En bestemt gateway for den statiske
                  IP-adressen du angir.
           none: Ingen standard gateway er angitt.
   gwmetric   - Metrikken for standard gateway. Dette feltet bør ikke
           angis hvis gateway er angitt til "none".
   Følgende alternativer brukes bare hvis kilden er "static":

   addr     - En IP-adresse for det angitte grensesnittet.
   maske    - Nettverksmasken for den angitte IP-adressen.

Kommentarer: Brukes for å endre IP-adressekonfigurasjonsmodusen enten fra DHCP-
       modus til statisk modus, eller fra statisk modus til DHCP. Legger
       IP-adresser til et grensesnitt med statiske IP-adresser, eller
       legger til standard gatewayer.

Eksempler: 

    set address name="Lokal tilkobling" source=dhcp
    set address local static 10.0.0.9 255.0.0.0 10.0.0.1 1

Angir DNS-servermodus og -adresser.

»netsh »interface »ip »set »dns


C:\Windows>netsh interface ip set dns ?

Bruk: set dns [name=]<streng> [source=]dhcp|static [addr=]<IP-adresse>|none
       [[register=]none|primary|both]
 
Parametere: 
 
   Etikett    Verdi
   navn     - Navnet på grensesnittet.
   source    - En av følgende verdier:
           dhcp: Angir DHCP som kilde for konfigurasjon av DNS-
              servere for et bestemt grensesnitt.
           statisk: Angir kilden for konfigurasjon av DNS-servere
               til lokal statisk konfigurasjon.
   adr     - En av følgende verdier:
           <IP-adresse>: En IP-adresse for en DNS-server.
           none: Tømmer listen over DNS-servere.
   register   - En av følgende verdier:
           none: Deaktivere dynamisk DNS-registrering.
           primary: Registrer bare under det primære DNS-suffikset.
           both: Registrer under det primære DNS-suffikset i
              tillegg til under det tilkoblingsspesifikke suffikset.
 
Kommentarer: Angir DNS-serverkonfigurasjon enten til DHCP eller statisk modus.
       Bare når kilde er "statisk", er alternativet "addr" også til-
       gjengelig for konfigurasjon av en statisk liste over IP-adresser
       for DNS-servere for angitt grensesnitt.
 
Eksempler: 
 
    set dns name="Lokal tilkobling" source=dhcp
    set dns "Lokal tilkobling" statisk 10.0.0.1 primært

Angir WINS-servermodus og -adresser.

»netsh »interface »ip »set »wins


C:\Windows>netsh interface ip set wins ?

Bruk: set wins [name=]<streng> [source=]dhcp|static [addr=]<IP-adresse>|none
 
Parametere: 
 
   Etikett    Verdi
   navn     - Navnet på grensesnittet.
   source    - En av følgende verdier:
           dhcp: Angir DHCP som kilde for konfigurasjon av DNS-
              servere for et bestemt grensesnitt.
           statisk: Angir kilden for konfigurasjon av DNS-servere
               til lokal statisk konfigurasjon.
   adr     - En av følgende verdier:
           <IP-adresse>: En IP-adresse for en DNS-server.
           none: Tømmer listen over DNS-servere.
 
Kommentarer: Angir DNS-serverkonfigurasjon enten til DHCP eller statisk modus.
       Bare når kilde er "statisk", er alternativet "addr" også til-
       gjengelig for konfigurasjon av en statisk liste over IP-adresser
       for DNS-servere for angitt grensesnitt.
 
Eksempler: 
 
    set wins name="Lokal tilkobling" source=dhcp
    set wins "Lokal tilkobling" statisk 10.0.0.1

Viser informasjon.

»netsh »interface »ip »show


C:\Windows>netsh interface ip show ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
show address  - Viser IP-adressekonfigurasjon.
show config  - Viser IP-adresser og tilleggsinformasjon.
show dns    - Viser DNS-serveradresser.
show icmp   - Viser ICMP-statistikk.
show interface - Viser statistikk for IP-grensesnittet.
show ipaddress - Viser gjeldende IP-adresser.
show ipnet   - Viser IP nett-til-medietilordninger.
show ipstats  - Viser IP-statistikk.
show joins   - Viser tilkoblede multicast-grupper.
show offload  - Viser avlastingsinformasjon.
show tcpconn  - Viser TCP-tilkoblinger.
show tcpstats - Viser TCP-statistikk.
show udpconn  - Viser UDP-tilkoblinger.
show udpstats - Viser UDP-statistikk.
show wins   - Viser WINS-serveradresser.

Viser IP-adressekonfigurasjon.

»netsh »interface »ip »show »address


C:\Windows>netsh interface ip show address ?

Bruk: show address [[name=]streng]

Parametere: 

   Merke     Verdi
   name     - Navnet på et bestemt grensesnitt.

Kommentarer: Viser IP-adressekonfigurasjonen for et eller flere grensesnitt.

Informasjonen som vises for denne kommandoen inneholder:

Felt        Beskrivelse
----        -----------
DHCP aktivert   Viser om adressen kommer fra statisk konfigurasjon eller
          DHCP-konfigurasjon.
IP-adresse     Viser IP-adressen som er konfigurert for et grensesnitt.
Nettverksmaske   Viser nettverksmasken som er tilknyttet med IP-adressen.
Standard gateway  Viser IP-adressen til en standard gateway for grensesnittet.
Gatewaymetrikk   Viser metrikken for standard gatway som vist ovenfor.
          Gjelder bare hvis det er konfigurert flere gatewayer.
Grensesnittmetrikk Viser metrikken for et grensesnitt.
          Gjelder bare hvis flere grensesnitt er konfigurert.

Eksempler: 

   show address "Lokal tilkobling"

Viser IP-adresser og tilleggsinformasjon.

»netsh »interface »ip »show »config


C:\Windows>netsh interface ip show config ?

Bruk: show config [[name=]string]

Parametere: 

   Merke     Verdi
   name     - Navnet på et bestemt grensesnitt.

Kommentarer: Viser IP-adressekonfigurasjonen til bestemte grensesnitt, og annen
       TCP/IP-konfigurasjonsinformasjon, som for eksempel konfigurerte
       DNS- og WINS-servere.


Eksempler: 

   show config "Lokal tilkobling"

Viser DNS-serveradresser.

»netsh »interface »ip »show »dns


C:\Windows>netsh interface ip show dns ?

Bruk: show dns [[name=]streng]

Parametere: 

   Merke     Verdi
   name     - Navnet på et bestemt grensesnitt.

Kommentarer: Viser DNS-serverkonfigurasjonen for et eller flere spesifikke
       grensesnitt.


Eksempler: 

   show dns "Lokal tilobling"

Viser ICMP-statistikk.

»netsh »interface »ip »show »icmp


C:\Windows>netsh interface ip show icmp ?

Bruk: show icmp [[rr=]heltall]

Parametere: 

   Merke     Verdi
   rr     - Frekvens i sekunder mellom oppfriskninger av
          grensesnitts-ICMP-statistikk.

Kommentarer: Viser ICMP-statistikkinformasjon.

Eksempler: 

   show icmp
   show icmp rr=5

Viser statistikk for IP-grensesnittet.

»netsh »interface »ip »show »interface


C:\Windows>netsh interface ip show interface ?

Bruk: show interface [[index=]heltall] [[rr=]heltall]

Parametere: 

   Merke     Verdi
   index    - Indeksverdien for et bestemt grensesnitt. For å finne
          indeksverdien for et bestemt grensesnitt, kan du kjøre
          kommandoen uten denne parameteren og kontrollere utdataene.
   rr     - Frekvens i sekunder mellom oppdatering av grensesnitt-
          IP-statistikk.

Kommentarer: Viser IP-statistikkinformasjon enten for et bestemt grensesnitt,
       eller for alle grensesnitt hvis ingen parametere brukes.

Eksempler: 

   show interface
   show interface index=1 rr=5

Viser gjeldende IP-adresser.

»netsh »interface »ip »show »ipaddress


C:\Windows>netsh interface ip show ipaddress ?

Bruk: show ipaddress [[index=]IP-adresse] [[rr=]integer]

Parametere: 

   Merke    Verdi
   index   - IP-adresseverdier for bestemte grensesnitt. For å finne
         adresseverdier for et bestemt grensesnitt, kjører du denne
         kommandoen uten denne parameteren og kontrollerer utdataene.
   rr    - Frekvens i sekunder mellom oppdatering av IP-statistikk.

Kommentarer: Viser gjeldende IP-adresseinformasjon enten for et bestemt
       grensesnitt eller for alle grensesnitt hvis ingen parametere
       brukes.

Eksempler: 

   show ipaddress
   show ipaddress index=10.0.0.1 rr=5

Viser IP nett-til-medietilordninger.

»netsh »interface »ip »show »ipnet


C:\Windows>netsh interface ip show ipnet ?

Bruk: show ipnet [[rr=]heltall]

Parametere: 

   Merke     Verdi
   rr     - Frekvens i sekunder mellom oppfriskninger av
          grensesnitts-IP nett-til-medietilordninger.

Kommentarer: Viser medietilordningsinformasjon om IP-nettverk til fysisk medium

Eksempler: 

   show ipnet
   show ipnet rr=5

Viser IP-statistikk.

»netsh »interface »ip »show »ipstats


C:\Windows>netsh interface ip show ipstats ?

Bruk: show ipstats [[rr=]integer]

Parametere: 

   Merke     Verdi
   rr      - Frekvens i sekunder mellom oppdatering av IP-statistikk.

Kommentarer: Viser IP-statistikkinformasjon.

Eksempler: 

   show ipstats
   show ipstats rr=5

Viser tilkoblede multicast-grupper.

»netsh »interface »ip »show »joins


C:\Windows>netsh interface ip show joins ?

Bruk: show joins [[addr=]IP-adresse]

 
Parametere: 
 
   Merke     Verdi
   addr    - IP-adressen til et spesifikt grensesnitt som du vil vise
          multicast-grupper som den har koblet til for.
 
Kommentarer: Viser IP-multicastgrupper som er koblet til av IP-adresser
       som er konfigurert for mer enn ett grensesnitt. Hvis en IP-adresse
       ikke angis, vises multicast-grupper for alle IP-adresser.
 
Eksempler: 
 
   show joins 
   show joins addr=10.0.0.1

Viser avlastingsinformasjon.

»netsh »interface »ip »show »offload


C:\Windows>netsh interface ip show offload ?

Bruk: show offload [[name=]streng]

Parametere: 

   Merke     Verdi
   name     - Navnet på et bestemt grensesnitt.

Kommentarer: Viser "offload"-figurasjonen for et eller flere spesifikke
       grensesnitt.


Eksempler: 

   show offload "Lokal tilobling"

Viser TCP-tilkoblinger.

»netsh »interface »ip »show »tcpconn


C:\Windows>netsh interface ip show tcpconn ?

Bruk: show tcpconn [[index=] LokalIPAdresse LokalPort EksternIPAdresse EksternPort ]
   [[rr=] OppdateringsFrekvens ]


Parametere: 

   Merke     Verdi
   index    - Må inkludere IP-adresser og portnumre for både lokale og
          eksterne endepunkter for en TCP-tilkobling.
   rr     - Oppdateringsfrekvens i sekunder for TCP-tilkoblings-
          informasjon

Kommentarer: Viser informasjon om TCP-tilkoblingsstatus

Eksempler: 

   show tcpconn
   show tcpconn index=10.0.0.1 389 10.0.0.1 1931

Viser TCP-statistikk.

»netsh »interface »ip »show »tcpstats


C:\Windows>netsh interface ip show tcpstats ?

Bruk: show tcpstats [[rr=]integer]

Parametere: 

   Merke     Verdi
   rr      - Oppdateringsfrekvens i sekunder for TCP-statistikk.
Kommentarer: Viser TCP-tilkoblingsstatistikk.

Eksempler: 

   show tcpstats
   show tcpstats rr=5

Viser UDP-tilkoblinger.

»netsh »interface »ip »show »udpconn


C:\Windows>netsh interface ip show udpconn ?

Bruk: show udpconn [[index)] LokalIPAdresse LokalPort ]
   [[rr=]heltall]


Parametere: 

   Merke     Verdi
   index    - Må inkludere den lokale IP-adressen og portnummeret for en
          UDP-tilkobling.
   rr     - Oppdateringsfrekvens i sekunder for informasjon om
          UDP-tilkobling.

Kommentarer: Viser statusinformasjon for UDP-tilkobling.

Eksempler: 

   show udpconn
   show udpconn index=10.0.0.1 1102

Viser UDP-statistikk.

»netsh »interface »ip »show »udpstats


C:\Windows>netsh interface ip show udpstats ?

Bruk: show udpstats [[rr=]heltall]

Parametere: 

   Merke     Verdi
   rr     - Oppdateringsfrekvens i sekunder for UDP-statistikk.
Kommentarer: Viser statistikk for UDP-tilkobling.

Eksempler: 

   show udpstats
   show udpstats rr=5

Viser WINS-serveradresser.

»netsh »interface »ip »show »wins


C:\Windows>netsh interface ip show wins ?

Bruk: show wins [[name=]streng]

Parametere: 

   Merke     Verdi
   name     - Navnet på et bestemt grensesnitt.

Kommentarer: Viser WINS-serverkonfigurasjonen for et eller flere spesifikke
       grensesnitt.


Eksempler: 

   show wins "Lokal tilobling"

Endrer til konteksten "netsh interface ipv6".

»netsh »interface »ipv6


C:\Windows>netsh interface ipv6 ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
6to4      - Endrer til konteksten "netsh interface ipv6 6to4".
?       - Viser en liste over kommandoer.
add      - Legger en konfigurasjonsoppføring til i en tabell.
delete     - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en tabell.
dump      - Viser et konfigurasjonsskript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
install    - Installerer IPv6.
isatap     - Endrer til konteksten "netsh interface ipv6 isatap".
renew     - Starter IPv6-grensesnitt på nytt.
reset     - Tilbakestiller IPv6-konfigurasjonstilstand.
set      - Angir konfigurasjonsinformasjon.
show      - Viser informasjon.
uninstall   - Avinstallerer IPv6.

Følgende underkontekster er tilgjengelige:
 6to4 isatap

Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et
 mellomrom og deretter ?.

Endrer til konteksten "netsh interface ipv6 6to4".

»netsh »interface »ipv6 »6to4


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
?       - Viser en liste over kommandoer.
dump      - Viser et konfigurasjonsskript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
reset     - Tilbakestiller alle 6-til-4-konfigurasjonstilstander.
set      - Angir konfigurasjonsinformasjon.
show      - Viser informasjon.

Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et
 mellomrom og deretter ?.

Viser et konfigurasjonsskript.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »dump


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 dump ?

Bruk: dump

Kommentarer: 
  Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret
  til en fil, kan dette skriptet brukes til å gjenopprette endrede
  konfigurasjonsinnstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »help


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 help ?

Bruk: help

Kommentarer: 
    Viser en liste over kommandoer.

Tilbakestiller alle 6-til-4-konfigurasjonstilstander.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »reset


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 reset ?

Bruk: reset

Merknader: TIlbakestiller alle 6-til-4-konfigurasjonstilstander.

Angir konfigurasjonsinformasjon.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »set


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 set ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
set interface - Angir informasjon om 6-til-4-grensesnittkonfigurasjon.
set relay   - Angir 6-til-4-relay-informasjon.
set routing  - Angir 6-til-4-rutingsinformasjon.
set state   - Angir 6-til-4-tilstanden .

Angir informasjon om 6-til-4-grensesnittkonfigurasjon.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »set »interface


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 set interface ?

Bruk: set interface [name=]<streng>
      [[routing=](enabled|disabled|default)]

Parametere: 

    Kode       Verdi
    name      - Grensesnittsnavn.
    routing    - Angir ruting.

Merknader: Angir 6-til-4 grensesnittskonfigurasjonsinformasjon.

Eksempler: 

    set interface "Privat" enabled

Angir 6-til-4-relay-informasjon.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »set »relay


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 set relay ?

Bruk: set relay [[name=](<streng>|default)]
      [[state=](enabled|disabled|automatic|default)]
      [[interval=]<heltall>]

Parametere: 

    Kode       Verdi
    name      - Navn på 6-til-4-relay.
    state     - Tilstand for relay-navneløsing.
    interval    - Løsingsintervall (i minutter).

Merknader: Angir 6-til-4-relay-informasjon.

Eksempler: 

    set relay 6to4.ipv6.org. enabled 1440

Angir 6-til-4-rutingsinformasjon.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »set »routing


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 set routing ?

Bruk: set routing [[routing=](enabled|disabled|automatic|default)]
      [[sitelocals=](enabled|disabled|default)]

Parametere: 

    Kode       Verdi
    routing    - Tilstand for 6-til-4-ruting.
    sitelocals   - Angir om områdelokale adresser skal brukes.

Merknader: Angir 6-ttil-4-rutingsinformasjon.

Eksempler: 

    set routing default default
    set routing routing=enabled sitelocals=enabled

Angir 6-til-4-tilstanden .

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »set »state


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 set state ?

Bruk: set state [[state=](enabled|disabled|automatic|default)]
      [[undoonstop=](enabled|disabled|default)]

Parametere: 

    Kode       Verdi
    state     - Angir om 6-til-4 er aktivert.
    undoonstop   - Angir om 6-til-4 deaktiveres når tjenesten avsluttes.

Merknader: Angir 6-til-4-konfigurasjonstilstanden.

Eksempler: 

    set state default default
    set state state=enabled undoonstop=disabled

Viser informasjon.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »show


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 show ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
show interface - Viser informasjon om 6-til-4-grensesnittskonfigurasjon.
show relay   - Viser 6-til-4-relay-informasjon.
show routing  - Viser 6-til-4-rutingstilstanden.
show state   - Viser 6-til-4-tilstanden.

Viser informasjon om 6-til-4-grensesnittskonfigurasjon.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »show »interface


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 show interface ?

Bruk: show interface

   VIser informasjon om 6-til-4-grensesnittskonfigurasjon.

Viser 6-til-4-relay-informasjon.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »show »relay


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 show relay ?

Bruk: show relay

   Viser 6-til-4-relay-informasjon.

Viser 6-til-4-rutingstilstanden.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »show »routing


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 show routing ?

Bruk: show routing

   VIser 6-til-4-rutingstilstanden.

Viser 6-til-4-tilstanden.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »show »state


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 show state ?

Bruk: show state

   Angir 6-til-4-tilstanden.

Legger en konfigurasjonsoppf?ring til i en tabell.

»netsh »interface »ipv6 »add


C:\Windows>netsh interface ipv6 add ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
add 6over4tunnel - Oppretter et 6-over-4-grensesnitt.
add address  - Legger til en IPv6-adresse for et grensesnitt.
add dns    - Legger til en statisk DNS-serveradresse.
add prefixpolicy - Legger til en prefikspolicyoppføring.
add route   - Legger til en IPv6-rute over et grensesnitt.
add v6v4tunnel - Oppretter en punkt-til-punkt-tunnel med IPv6 i IPv4.

Oppretter et 6-over-4-grensesnitt.

»netsh »interface »ipv6 »add »6over4tunnel


C:\Windows>netsh interface ipv6 add 6over4tunnel ?

Bruk: add 6over4tunnel [interface=]<streng> [localaddress=]<IPv4-adresse>
      [[store=]active|persistent]

Parametere: 

    Kode       Verdi
    interface   - Egendefinert navn for grensesnitt.
    local address - IPv4-adresse for innkapsling.
    store     - En av følgende verdier:
            active: Endringen bare gyldig til neste oppstart.
            persistent: Endringen er fast (standard).

Merknader: Oppretter et 6-over-4-grensesnitt med den angitte IPv4-adressen.

Eksempel: 

    add 6over4tunnel "Privat" 10.1.1.1

Legger til en IPv6-adresse for et grensesnitt.

»netsh »interface »ipv6 »add »address


C:\Windows>netsh interface ipv6 add address ?

Bruk: add address [interface=]<streng> [address=]<IPv6-adresse>
      [[type=]unicast|anycast]
      [[validlifetime=]<heltall>|infinite]
      [[preferredlifetime=]<heltall>|infinite]
      [[store=]active|persistent]

Parametere: 

    Kode        Verdi
    interface     - Grensesnittsnavn eller indeks.
    address      - IPv6-adresse som skal legges til.
    type       - En av følgende verdier:
              unicast: Legger til en unicast-adresse (standard).
              anycast: Legger til en anycast-adresse.
    validlifetime   - Hvor lenge adressen er gyldig. Standard verdi
              er uendelig (infinite).
    preferredlifetime - Hvor lenge adressen foretrekkes. Standard verdi
              er uendelig (infinite).
    store       - En av følgende verdier:
              active: Endringen bare gyldig til neste oppstart.
              persistent: Fast endring (standard).

Merknader: Legger til en IPv6-adresse til et angitt grensesnitt. Tidsverdier
      kan angis i dager, timer, minutter og sekunder, f.eks. 1d2h3m4s.

Eksempel: 

    add address "Privat" fe80::2

Legger til en statisk DNS-serveradresse.

»netsh »interface »ipv6 »add »dns


C:\Windows>netsh interface ipv6 add dns ?

Bruk: add dns [interface=]<streng> [address=]<IPv6-adresse> [[index=]<heltall>]

Parametere: 

   Kode      Verdi
   interface  - Navnet på grensesnittet hvor DNS-serverne er lagt til.
   address   - IPv6-adressen for DNS-serveren som legges til.
   index    - Angir indeksen (innstilling) for den angitte DNS-
           serveradressen.

Merknader: Legger til en ny IPv6-adresse for en DNS-server til den statisk
      konfigurerte listen. DNS-server vil bli lagt til slutten av listen
      som standard. Hvis en indeks er angitt, vil DNS-serveren bli lagt
      til i den posisjonen i listen, mens andre servere vil bli flyttet
      nedover.

Eksempler: 

    add dns "Lokal tilkobling" fec0:0:0:ffff::1
    add dns "Lokal tilkobling" fec0:0:0:ffff::2 index=2

Legger til en prefikspolicyoppf?ring.

»netsh »interface »ipv6 »add »prefixpolicy


C:\Windows>netsh interface ipv6 add prefixpolicy ?

Bruk: add prefixpolicy [prefix=]<IPv6-adresse>/<heltall>
      [precedence=]<heltall> [label=]<heltall>
      [[store=]active|persistent]

Parametere: 

    Kode       Verdi
    prefix     - Prefiks for hvor en policy skal legges til.
    precedence   - Prioritetsverdi i policytabellen, brukt til
            sortering av måladresser.
    label     - Verdi som tillater policyer som foretrekker et
            spesielt kildeadresseprefiks for bruk med et
            måladresseprefiks.
    store     - En av følgende verdier:
            active: Endringen bare gyldig til neste oppstart.
            persistent: Fast endring (standard).

Merknader: Legger til en utvalgspolicy for kilde- og måladresser for et gitt
      prefiks.

Eksempel: 

    add prefixpolicy ::/96 3 4

Legger til en IPv6-rute over et grensesnitt.

»netsh »interface »ipv6 »add »route


C:\Windows>netsh interface ipv6 add route ?

Bruk: add route [prefix=]<IPv6-adresse>/<heltall> [interface=]<streng>
      [[nexthop=]<IPv6-adresse>] [[siteprefixlength=]<heltall>]
      [[metric=]<heltall>] [[publish=]no|age|yes]
      [[validlifetime=]<heltall>|infinite]
      [[preferredlifetime=]<heltall>|infinite]
      [[store=]active|persistent]

Parametere: 

    Kode        Verdi
    prefix      - Prefiks for hvor det skal legges til en rute.
    interface     - Grensesnittsnavn eller indeks.
    nexthop      - Gateway-adresse, hvis prefiks ikke er on-link.
    siteprefixlength - Prefikslengde for hele området, hvis on-link.
    metric      - Rutemetrikk.
    publish      - En av følgende verdier:
              no: Annonseres ikke i ruteannonseringer
                (standard).
              age: Annonseres i ruteannonseringer med synkende
                levetider.
              yes: Annonseres i ruteannonseringer med uendrede
                levetider.
    validlifetime   - Hvor lenge ruten er gyldig. Standard verdi er
              uendelig (infinite).
    preferredlifetime - Hvor lenge ruten er foretrukket. Standard verdi
              tilsvarer levetiden for gyldigheten til ruten.
    store       - En av følgende verdier:
              active: Endringen bare gyldig til neste oppstart.
              persistent: Fast endring (standard).

Merknader: Legger til en rute for et angitt prefiks. Tidsverdier kan angis i
      dager, timer, minutter og sekunder, f.eks. 1d2h3m4s.

      Når publish er angitt som no eller age, vil ruten bli slettet når
      den ikke er gyldig lenger. Når publish er angitt som age, vil
      ruteannonseringen angi rutens gyldighetstid før sletting.

      Når publish er angitt som yes, vil ruten aldri bli slettet,
      uavhengig av validlifetime-verdien, og hver ruteannonsering vil
      inneholde den angitte (samme) gyldighetstiden for ruten.

Eksempel: 

    add route 3ffe::/16 "Internett" fe80::1

Oppretter en punkt-til-punkt-tunnel med IPv6 i IPv4.

»netsh »interface »ipv6 »add »v6v4tunnel


C:\Windows>netsh interface ipv6 add v6v4tunnel ?

Bruk: add v6v4tunnel [interface=]<streng> [localaddress=]<IPv4-adresse>
      [remoteaddress=]<IPv4-adresse>
      [[neighbordiscovery=]enabled|disabled]
      [[store=]active|persistent]

Parametere: 

    Kode        Verdi
    interface     - Egendefinert navn for grensesnitt.
    localaddress   - IPv4-adresse for lokalt tunnelendepunkt.
    remoteaddress   - IPv4-adresse for eksternt tunnelendepunkt.
    neighbordiscovery - En av følgende verdier:
              enabled: ND er aktivert på grensesnittet.
              disabled: ND er deaktivert på grensesnittet
                   (standard).
    store       - En av følgende verdier:
              active: Endringen bare gyldig til neste oppstart.
              persistent: Fast endring (standard).

Merknader: Oppretter en IPv6-i-IPv4-tunnel.

Eksesmpel: 

    add v6v4tunnel "Privat" 10.0.0.1 192.168.1.1

Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.

»netsh »interface »ipv6 »delete


C:\Windows>netsh interface ipv6 delete ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
delete address - Sletter en IPv6-adresse fra et grensesnitt.
delete destinationcache - Sletter målhurtigbufferen for IPv6.
delete dns   - Sletter DNS-serveren fra det angitte grensesnittet.
delete interface - Sletter et grensesnitt fra IPv6-stakken.
delete neighbors - Sletter nabohurtigbufferen for IPv6.
delete prefixpolicy - Sletter en prefikspolicyoppføring.
delete route  - Sletter en IPv6-rute.

Sletter en IPv6-adresse fra et grensesnitt.

»netsh »interface »ipv6 »delete »address


C:\Windows>netsh interface ipv6 delete address ?

Bruk: delete address [interface=]<streng> [address=]<IPv6-adresse>
      [[store=]active|persistent]

Parametere: 

    Kode       Verdi
    interface   - Grensesnittsnavn eller indeks.
    address    - IPv6-adresse som skal slettes.
    store     - En av følgende verdier:
            active: Slettingen bare gyldig til neste oppstart.
            persistent: Fast sletting (standard).

Merknader: Endrer en IPv6-adresse på et angitt grensesnitt.

Eksempel: 

    delete address "Privat" fe80::2

Sletter m?lhurtigbufferen for IPv6.

»netsh »interface »ipv6 »delete »destinationcache


C:\Windows>netsh interface ipv6 delete destinationcache ?

Bruk: delete destinationcache [[interface=]<streng> [[address=]<IPv6-adresse>]]

Parametere: 

    Kode    Verdi
    interface - Grensesnittsnavn eller indeks.
    address  - Måladresse.

Merknader: Tømmer målhurtigbufferen. Hvis et grensesnitt er angitt, blir bare
      hurtigbufferen på det grensesnittet tømt. Hvis en adresse også er
      angitt, slettes bare målhurtigbufferoppføringen.

Eksempel: 

    delete destinationcache "Privat"

Sletter DNS-serveren fra det angitte grensesnittet.

»netsh »interface »ipv6 »delete »dns


C:\Windows>netsh interface ipv6 delete dns ?

Bruk: delete dns [interface=]<streng> [[address=]<IPv6-adresse>|all]

Parametere: 

   Kode      Verdi
   interface  - Navnet på grensesnittet hvor DNS-serverne slettes.
   address   - En av følgende verdier:
           <IPv6-adresse>: En spesifikk IPv6-adresse for DNS-
                   serveren som slettes.
           all: Sletter alle konfigurerte IPv6-adresser for DNS-
             servere.

Merknader: Sletter statisk konfigurerte IPv6-adresser for DNS-servere for et
      angitt grensesnitt.

Eksempler: 

    delete dns "Lokal tilkobling" fec0:0:0:ffff::1
    delete dns "Lokal tilkobling" all

Sletter et grensesnitt fra IPv6-stakken.

»netsh »interface »ipv6 »delete »interface


C:\Windows>netsh interface ipv6 delete interface ?

Bruk: delete interface [interface=]<streng>
      [[store=]active|persistent]

Parametere: 

    Kode       Verdi
    interface   - Grensesnittsnavn eller indeks.
    store     - En av følgende verdier:
            active: Slettingen bare gyldig til neste oppstart.
            persistent: Fast sletting (standard).

Merknader: Sletter et angitt grensesnitt fra IPv6-stakken.

Eksempel: 

    delete interface "Privat"

Sletter nabohurtigbufferen for IPv6.

»netsh »interface »ipv6 »delete »neighbors


C:\Windows>netsh interface ipv6 delete neighbors ?

Bruk: delete neighbors [[interface=]<streng> [[address=]<IPv6-adresse>]]

Parametere: 

    Kode       Verdi
    interface   - Grensesnittsnavn eller indeks.
    address    - Naboadresse.

Merknader: Tømmer nabohurtigbufferen. Hvis et grensesnitt er angitt, blir bare
      hurtigbufferen på det grensesnittet tømt. Hvis også en adresse er
      angitt, blir bare den nabohurtigbufferoppføringen slettet.

Eksempel: 

    delete neighbors "Privat"

Sletter en prefikspolicyoppf?ring.

»netsh »interface »ipv6 »delete »prefixpolicy


C:\Windows>netsh interface ipv6 delete prefixpolicy ?

Bruk: delete prefixpolicy [prefix=]<IPv6-adresse>/<heltall>
      [[store=]active|persistent]

Parametere: 

    Kode       Verdi
    prefix     - Prefix for which to add a policy.
    store     - En av følgende verdier:
            active: Slettingen bare gyldig til neste oppstart.
            persistent: Fast sletting (standard).

Merknader: Sletter en utvalgspolicy for kilde- og måladresse for et gitt
      prefiks.

Eksempel: 

    delete prefixpolicy ::/96

Sletter en IPv6-rute.

»netsh »interface »ipv6 »delete »route


C:\Windows>netsh interface ipv6 delete route ?

Bruk: delete route [prefix=]<IPv6-adresse>/<heltall> [interface=]<streng>
      [[nexthop=]<IPv6-adresse>]
      [[store=]active|persistent]

Parametere: 

    Kode        Verdi
    prefix      - Prefiks for ruten som skal slettes.
    interface    - Grensesnittsnavn eller indeks.
    nexthop     - Gateway-adresse, hvis prefiks ikke er on-link.
    store      - En av følgende verdier:
             active: Slettingen bare gyldig til neste oppstart.
             persistent: Fast sletting (standard).

Merknader: Sletter en IPv6-rute.

Eksempel: 

    delete route 3ffe::/16 "Internett" fe80::1

Viser et konfigurasjonsskript.

»netsh »interface »ipv6 »dump


C:\Windows>netsh interface ipv6 dump ?

Bruk: dump

Kommentarer: 
  Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret
  til en fil, kan dette skriptet brukes til å gjenopprette endrede
  konfigurasjonsinnstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »interface »ipv6 »help


C:\Windows>netsh interface ipv6 help ?

Bruk: help

Kommentarer: 
    Viser en liste over kommandoer.

Installerer IPv6.

»netsh »interface »ipv6 »install


C:\Windows>netsh interface ipv6 install ?

Bruk: install

Merknader: Installerer IPv6.

Endrer til konteksten "netsh interface ipv6 isatap".

»netsh »interface »ipv6 »isatap


C:\Windows>netsh interface ipv6 isatap ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
?       - Viser en liste over kommandoer.
dump      - Viser et konfigurasjonsskript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
set      - Angir konfigurasjonsinformasjon.
show      - Viser informasjon.

Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et
 mellomrom og deretter ?.

Viser et konfigurasjonsskript.

»netsh »interface »ipv6 »isatap »dump


C:\Windows>netsh interface ipv6 isatap dump ?

Bruk: dump

Kommentarer: 
  Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret
  til en fil, kan dette skriptet brukes til å gjenopprette endrede
  konfigurasjonsinnstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »interface »ipv6 »isatap »help


C:\Windows>netsh interface ipv6 isatap help ?

Bruk: help

Kommentarer: 
    Viser en liste over kommandoer.

Angir konfigurasjonsinformasjon.

»netsh »interface »ipv6 »isatap »set


C:\Windows>netsh interface ipv6 isatap set ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
set router   - Angir ISATAP-ruterinformasjon.
set state   - Angir ISATAP-tilstand.

Angir ISATAP-ruterinformasjon.

»netsh »interface »ipv6 »isatap »set »router


C:\Windows>netsh interface ipv6 isatap set router ?

Bruk: set router [[name=](<streng>|default)]
      [[state=](enabled|disabled|default)]
      [[interval=]<heltall>]

Parametere: 

    Kode       Verdi
    name      - Navn til ISATAP-ruter.
    state     - Tilstand for ruternavnløsing.
    interval    - Løsingsintervall (i minutter).

Merknader: Angir ISATAP-ruterinformasjon.

Eksempler: 

    set router isatap enabled 1440

Angir ISATAP-tilstand.

»netsh »interface »ipv6 »isatap »set »state


C:\Windows>netsh interface ipv6 isatap set state ?

Bruk: set state [state=](enabled|disabled|default)

Parametere: 

    Kode       Verdi
    state     - Angir om ISATAP er aktivert.

Merknader: Angir ISATAP-tilstand.

Eksempler: 

    set state enabled

Viser informasjon.

»netsh »interface »ipv6 »isatap »show


C:\Windows>netsh interface ipv6 isatap show ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
show router  - Viser ISATAP-ruterinformasjon.
show state   - Viser ISATAP-tilstand.

Viser ISATAP-ruterinformasjon.

»netsh »interface »ipv6 »isatap »show »router


C:\Windows>netsh interface ipv6 isatap show router ?

Bruk: show router

   Viser ISATAP-ruterinformasjon.

Viser ISATAP-tilstand.

»netsh »interface »ipv6 »isatap »show »state


C:\Windows>netsh interface ipv6 isatap show state ?

Bruk: show state

   Viser ISATAP-tilstande.

Starter IPv6-grensesnitt p? nytt.

»netsh »interface »ipv6 »renew


C:\Windows>netsh interface ipv6 renew ?

Bruk: renew [[interface=]<streng>]

Parametere: 

    Kode       Verdi
    interface   - Grensesnittnavn eller -indeks.

Merknader: Starter IPv6-grensesnitt på nytt.

Eksempel: 

    renew "Privat"

Tilbakestiller IPv6-konfigurasjonstilstand.

»netsh »interface »ipv6 »reset


C:\Windows>netsh interface ipv6 reset ?

Bruk: reset

Merknader: Tilbakestiller IPv6-konfigurasjonstilstand.

Angir konfigurasjonsinformasjon.

»netsh »interface »ipv6 »set


C:\Windows>netsh interface ipv6 set ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
set address  - Endrer adresseinformasjon for IPv6.
set global   - Endrer generelle globale konfigurasjonsparametere.
set interface - Endrer konfigurasjonsparametere for grensesnitt.
set mobility  - Endrer konfigurasjonsparametere for bevegelighet.
set prefixpolicy - Endrer prefikspolicyinformasjon.
set privacy  - Endrer konfigurasjonsparametere for sikkerhetsnivå.
set route   - Endrer ruteparametere.
set state   - Angir tilstanden for avskrevet funksjonalitet.
set teredo   - Angir Teredo-tilstand.

Endrer adresseinformasjon for IPv6.

»netsh »interface »ipv6 »set »address


C:\Windows>netsh interface ipv6 set address ?

Bruk: set address [interface=]<streng> [address=]<IPv6-adresse>
      [[type=]unicast|anycast]
      [[validlifetime=]<heltall>|infinite]
      [[preferredlifetime=]<heltall>|infinite]
      [[store=]active|persistent]

Parametere: 

    Kode        Verdi
    interface     - Grensesnittsnavn eller indeks.
    address      - IPv6-adresse som skal endres.
    type       - En av følgende verdier:
              unicast: Merker adressen som en unicast-adresse
                  (standard).
              anycast: Merker adressen som en anycast-adresse.
    validlifetime   - Hvor lenge adressen er gyldig. Standard verdi er
              uendelig (infinite).
    preferredlifetime - Hvor lenge adressen foretrekkes. Standard verdi er
              uendelig (infinite).
    store       - En av følgende verdier:
              active: Endringen bare gyldig til neste oppstart.
              persistent: Fast endring (standard).


Merknader: Endrer en IPv6-adresse på et angitt grensesnitt. Tidsverdier
      kan angis i dager, timer, minutter og sekunder, f.eks. 1d2h3m4s.

Eksempel: 

    set address "Privat" fe80::2 anycast

Endrer generelle globale konfigurasjonsparametere.

»netsh »interface »ipv6 »set »global


C:\Windows>netsh interface ipv6 set global ?

Bruk: set global [[defaultcurhoplimit=]<heltall>]
      [neighborcachelimit=]<heltall>
      [[routecachelimit=]<heltall>]
      [[reassemblylimit=]<heltall>]
      [[store=]active|persistent]

Parametere: 

    Kode         Verdi
    defaultcurhoplimit - Standard HopLimit for sendte pakker.
    neighborcachelimit - Maksimalt antall nabohurtigbufferoppføringer.
    routecachelimit  - Maksimalt antall rutehurtigbufferoppføringer.
    reassemblylimit  - Maksimal størrelse for gjenoppbyggingsbuffer.
    store       - En av følgende verdier:
              active: Endringen bare gyldig til neste oppstart.
              persistent: Fast endring (standard).

Merknader: Endrer generelle globale konfigurasjonsparametere.

Eksempel: 

    set global 32 100 100000

Endrer konfigurasjonsparametere for grensesnitt.

»netsh »interface »ipv6 »set »interface


C:\Windows>netsh interface ipv6 set interface ?

Bruk: set interface [interface=]<streng> [[forwarding=]enabled|disabled]
      [[advertise=]enabled|disabled] [[mtu=]<heltall>]
      [[siteid=]<heltall>] [[metric=]<heltall>]
      [[firewall=](enabled|disabled)]
      [[siteprefixlength=]<heltall>]
      [[store=]active|persistent]

Parametere: 

    Kode        Verdi
    interface    - Grensesnittsnavn eller indeks.
    forwarding    - Angir om pakker på dette grensesnittet kan videre-
             sendes til andre grensesnitt. Standard verdi er
             deaktivert (disabled).
    advertise    - Angir om ruteannonseringer skal sendes på dette
             grensesnittet. Standard verdi er deaktivert
             (disabled).
    mtu       - MTU for dette grensesnittet. Standard verdi er
             koblingens naturlige MTU.
    siteid      - Soneidentifikator for områdeomfang.
    metric      - Grensesnittsmetrikk, legges til rutemetrikk for
             alle ruter på grensesnittet.
    firewall     - Angir om brannmurmodus skal brukes.
    siteprefixlength - Standard lengde for globalt prefiks for hele
             området.
    store      - En av følgende verdier:
             active: Endringen bare gyldig til neste oppstart.
             persistent: Fast endring (standard).

Merknader: Endrer konfigurasjonsparametere for grensesnitt.

Eksempel: 

    set interface "Privat" siteid=2 metric=2

Endrer konfigurasjonsparametere for bevegelighet.

»netsh »interface »ipv6 »set »mobility


C:\Windows>netsh interface ipv6 set mobility ?

Bruk: set mobility [[security=]enabled|disabled]
      [[bindingcachelimit=]<heltall>]
      [[correspondentnode=]enabled|disabled]
      [[store=]active|persistent]

Parametere: 

    Kode        Verdi
    security     - Angir om bindingsoppdateringer må være sikret.
    bindingcachelimit - Maksimalt antall hurtigbufferoppføringer for
              bindinger.
    correspondentnode - Angir om korrespondentnodefunksjonalitet er
              aktivert eller deaktivert (standard).
    store       - En av følgende verdier:
              active: Endringen bare gyldig til neste oppstart.
              persistent: Fast endring (standard).

Merknader: Endrer konfigurasjonsparametere for bevegelighet.

Eksempel: 

    set mobility security=disabled bindingcachelimit=1000 corr=enabled

Endrer prefikspolicyinformasjon.

»netsh »interface »ipv6 »set »prefixpolicy


C:\Windows>netsh interface ipv6 set prefixpolicy ?

Bruk: set prefixpolicy [prefix=]<IPv6-adresse>/<heltall> [precedence=]<heltall>
      [label=]<heltall> [[store=]active|persistent]

Parametere: 

    Kode       Verdi
    prefix     - Prefiks for hvor en policy skal legges til.
    precedence   - Prioritetsverdi for rekkefølge.
    label     - Verdi for samsvaring.
    store     - En av følgende verdier:
            active: Endringen bare gyldig til neste oppstart.
            persistent: Fast endring (standard).

Merknader: Endrer en utvalgspolicy for kilde- og måladresser for et gitt
      prefiks.

Eksempel: 

    set prefixpolicy ::/96 3 4

Endrer konfigurasjonsparametere for sikkerhetsniv?.

»netsh »interface »ipv6 »set »privacy


C:\Windows>netsh interface ipv6 set privacy ?

Bruk: set privacy [[state=]enabled|disabled] [[maxdadattempts=]<heltall>]
      [[maxvalidlifetime=]<heltall>]
      [[maxpreferredlifetime=]<heltall>]
      [[regeneratetime=]<heltall>]
      [[maxrandomtime=]<heltall>] [[randomtime=]<heltall>]
      [[store=]active|persistent]

Parametere: 

    Kode          Verdi
    state        - Angir om midlertidige adresser er aktivert.
    maxdadattempts    - Antall forsøk for gjenkjenning av dupliserte
               adresser.
               Standard verdi er 5.
    maxvalidlifetime   - Maksimal levetid for hvor lenge en midlertidig
               adresse er gyldig. Standard verdi er 7d (syv
               dager).
    maxpreferredlifetime - Maksimal levetid for hvor lenge en midlertidig
               adresse foretrekkes. Standard verdi er 1d
               (en dag).
    regeneratetime    - Tid før en midlertidig adresse avskrives når
               en ny adresse har blitt generert. Standard
               verdi er 5s (fem sekunder).
    maxrandomtime    - Øvre grense for beregning av en vilkårlig
               forsinkelse ved oppstart. Standard verdi er
               10m (ti minutter).
    randomtime      - Faktisk tidsverdi som skal brukes, i stedet
               for en verdi generert ved oppstart.
    store        - En av følgende verdier:
               active: Endring bare gyldig til neste oppstart.
               persistent: Fast endring (standard).

Merknader: Endrer parametere relatert til midlertidig addressegenerering.
      Maxrandmtime brukes ikke hvis randomtime er angitt. Tidsverdier
      kan angis i dager, timer, minutter og sekunder, f.eks. 1d2h3m4s.

Endrer ruteparametere.

»netsh »interface »ipv6 »set »route


C:\Windows>netsh interface ipv6 set route ?

Bruk: set route [prefix=]<IPv6-adresse>/<heltall> [interface=]<streng>
      [[nexthop=]<IPv6-adresse>] [[siteprefixlength=]<heltall>]
      [[metric=]<heltall>] [[publish=]no|age|yes]
      [[validlifetime=]<heltall>|infinite]
      [[preferredlifetime=]<heltall>|infinite]
      [[store=]active|persistent]

Parametere: 

    Kode        Verdi
    prefix      - Prefiks for ruten som skal endres.
    interface     - Grensesnittsnavn eller indeks.
    nexthop      - Gateway-adresse, hvis prefiks ikke er on-link.
    siteprefixlength - Prefikslengde for hele området, hvis on-link.
    metric      - Rutemetrikk.
    publish      - En av følgende verdier:
              no: Annonseres ikke i ruteannonseringer
                (standard).
              age: Annonseres i ruteannonseringer med synkende
                levetider.
              yes: Annonseres i ruteannonseringer med uendrede
                levetider.
    validlifetime   - Hvor lenge ruten er gyldig. Standard verdi er
              uendelig (infinite).
    preferredlifetime - Hvor lenge ruten er foretrukket. Standard verdi
              er uendelig (infinite).
    store       - En av følgende verdier:
              active: Endringen bare gyldig til neste oppstart.
              persistent: Fast endring (standard).

Merknader: Endrer ruteparametere. Tidsverdier kan angis i dager, timer,
      minutter og sekunder, f.eks. 1d2h3m4s.

      Når publish er angitt som no eller age, vil ruten bli slettet når
      den ikke er gyldig lenger. Når publish er angitt som age, vil
      ruteannonseringen angi rutens gyldighetstid før sletting.

      Når publish er angitt som yes, vil ruten aldri bli slettet,
      uavhengig av validlifetime-verdien, og hver ruteannonsering vil
      inneholde den angitte (samme) gyldighetstiden for ruten.

Eksempel: 

    set route 3ffe::/16 "Internett" fe80::1

Angir tilstanden for avskrevet funksjonalitet.

»netsh »interface »ipv6 »set »state


C:\Windows>netsh interface ipv6 set state ?

Bruk: set state [[6over4=](enabled|disabled|default)]
      [[v4compat=](enabled|disabled|default)]

Parametere: 

    Kode       Verdi
    6over4     - Angir om 6-over-4-grensesnitt opprettes.
    v4compat    - Angir om V4-kompatible adresser aktiveres.

Merknader: Aktiverer eller deaktiverer forskjellige typer avskrevet
      funksjonalitet. Standard verdi for alle parametere er deaktivert
      (disabled).

Eksempler: 

    set state default default
    set state 6over4=disabled v4compat=enabled

Angir Teredo-tilstand.

»netsh »interface »ipv6 »set »teredo


C:\Windows>netsh interface ipv6 set teredo ?

Bruk: set teredo [[type]=disabled|client|enterpriseclient|default]
      [[servername=]<vertsnavn>|<IPv4-adresse>|default]
      [[refreshinterval=]<heltall>|default]
      [[clientport=]<heltall>|default]

Parametere: 

    Kode        Verdi
    type       - En av følgende verdier:
              disabled: Deaktiver Teredo-tjenesten.
              client: Aktiver Teredo-klienten.
              enterpriseclient: Hopp over administrert
                       nettverksgjennkjenning.
    servername    - Navn eller IPv4-adresse til Teredo-serveren.
    refreshinterval  - Klientoppdateringsintervall (i sekunder).
    clientport    - Klientens UDP-port (velges ellers av systemet).

Merknader: Angir Teredo-tjenesteparametere. Et "default"-argument til en
      parameter angir standardkonfigurasjonen som verdi.

Eksempel: 

    set teredo disable
    set teredo client teredo.ipv6.microsoft.com. 60 34567

Viser informasjon.

»netsh »interface »ipv6 »show


C:\Windows>netsh interface ipv6 show ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
show address  - Viser IPv6-addresser.
show bindingcacheentries - Viser hurtigbufferoppføringer for bindinger.
show destinationcache - Viser målhurtigbufferoppføringer.
show dns    - Viser DNS-serveradresser.
show global  - Viser globale konfigurasjonsparametere.
show interface - Viser grensesnittsparametere.
show joins   - Viser multicast-addresser for IPv6.
show mobility - Viser konfigurasjonsparametere for bevegelighet.
show neighbors - Viser nabohurtigbufferoppføringer.
show prefixpolicy - Viser prefikspolicyoppføringer.
show privacy  - Viser konfigurasjonsparametere for sikkerhetsnivå.
show routes  - Viser rutetabelloppføringer.
show siteprefixes - Viser tabelloppføringer over områdeprefikser.
show state   - Viser tilstandeb for avskrevet funksjonalitet.
show teredo  - Viser Teredo-tjenestetilstand.

Viser IPv6-addresser.

»netsh »interface »ipv6 »show »address


C:\Windows>netsh interface ipv6 show address ?

Bruk: show address [[interface=]<streng>] [[level=]normal|verbose]
      [[store=]active|persistent]

Parametere: 

    Kode    Verdi
    interface - Grensesnittsnavn eller indeks.
    level   - En av følgende verdier:
          normal: Vis en linje per grensesnitt. Dette er standard
              når ingen grensesnitt er angitt.
          verbose: Vis ekstra informasjon for hvert grensesnitt.
              Dette er standard når et grensesnitt er angitt.
    store   - En av følgende verdier:
          active: Viser adresser i stakken (standard).
          persistent: Viser faste adresser.

Merknader: Viser alle IPv6-adresser, eller alle adresser på et angitt
      grensesnitt hvis angitt.

Viser hurtigbufferoppf?ringer for bindinger.

»netsh »interface »ipv6 »show »bindingcacheentries


C:\Windows>netsh interface ipv6 show bindingcacheentries ?

Bruk: show bindingcacheentries

Merknader: Viser hurtigbufferoppføringer for alle bindinger.

Viser m?lhurtigbufferoppf?ringer.

»netsh »interface »ipv6 »show »destinationcache


C:\Windows>netsh interface ipv6 show destinationcache ?

Bruk: show destinationcache [[interface=]<streng> [[address=]<IPv6-adresse>]]

Parametere: 

    Kode       Verdi
    interface   - Grensesnittsnavn eller indeks.
    address    - Måladresse.

Merknader: Viser målhurtigbufferoppføringer. Hvis et grensesnitt er angitt,
      vises bare hurtigbufferen på det grensesnittet. Hvis en adresse
      også er angitt, vises bare den målhurtigbufferoppføringen.

Viser DNS-serveradresser.

»netsh »interface »ipv6 »show »dns


C:\Windows>netsh interface ipv6 show dns ?

Bruk: show dns [[interface=]streng]

Parametere: 

   Kode      Verdi
   interface  - Navnet til et angitt grensesnitt.

Merknader: Viser DNS-serverkonfigurasjon for et angitt eller flere
      grensesnitt.

Eksempler: 

   show dns "Lokal tilkobling"

Viser globale konfigurasjonsparametere.

»netsh »interface »ipv6 »show »global


C:\Windows>netsh interface ipv6 show global ?

Bruk: show global [[store=]active|persistent]

Parametere: 

    Kode    Verdi
    store   - En av følgende verdier:
          active: Viser informasjon i stakken (standard).
          persistent: Viser fast informasjon.

Merknader: Viser globale konfigurasjonsparametere.

Viser grensesnittsparametere.

»netsh »interface »ipv6 »show »interface


C:\Windows>netsh interface ipv6 show interface ?

Bruk: show interface [[interface=]<streng>] [[level=]normal|verbose]
      [[store=]active|persistent]

Parametere: 

    Kode    Verdi
    interface - Grensesnittsnavn eller indeks.
    level   - En av følgende verdier:
          normal: Vis en linje per grensesnitt. Dette er standard
              når ingen grensesnitt er angitt.
          verbose: Vis ekstra informasjon for hvert grensesnitt.
              Dette er standard når et grensesnitt har blitt
              angitt.
    store   - En av følgende verdier:
          active: Viser grensesnitt i stakken (standard).
          persistent: Viser faste grensesnitt.

Merknader: Viser informasjon om alle grensesnitt, eller om et angitt
      grensesnitt hvis angitt.

Viser multicast-addresser for IPv6.

»netsh »interface »ipv6 »show »joins


C:\Windows>netsh interface ipv6 show joins ?

Bruk: show joins [[interface=]<streng>] [[level=]normal|verbose]

Parametere: 

    Kode    Verdi
    interface - Grensesnittsnavn eller indeks.
    level   - En av følgende verdier:
          normal: Vis en linje per grensesnitt. Dette er standard
              når ingen grensesnitt har blitt angitt.
          verbose: Vis ekstra informasjon for hvert grensesnitt.
              Dette er standard når et grensesnitt har blitt
              angitt.

Merknader: Viser alle IPv6-multicast-adresser, eller alle multicast-adresser
      på et angitt grensesnitt hvis angitt.

Viser konfigurasjonsparametere for bevegelighet.

»netsh »interface »ipv6 »show »mobility


C:\Windows>netsh interface ipv6 show mobility ?

Bruk: show mobility [[store=]active|persistent]

Parametere: 

    Kode    Verdi
    store   - En av følgende verdier:
          active: Vis informasjon i stakken (standard).
          persistent: Vis fast informasjon.

Merknader: Viser konfigurasjonsparametere for bevegelighet.

Viser nabohurtigbufferoppf?ringer.

»netsh »interface »ipv6 »show »neighbors


C:\Windows>netsh interface ipv6 show neighbors ?

Bruk: show neighbors [[interface=]<streng> [[address=]<IPv6-adresse>]]

Parametere: 

    Kode       Verdi
    interface   - Grensesnittsnavn eller indeks.
    address    - Naboadresse.

Merknader: Viser nabohurtigbufferoppføringer. Hvis et grensesnitt er angitt,
      vises bare hurtigbufferen på det grensesnittet. Hvis også en
      adresse er angitt, vises bare den nabohurtigbufferoppføringen.

Viser prefikspolicyoppf?ringer.

»netsh »interface »ipv6 »show »prefixpolicy


C:\Windows>netsh interface ipv6 show prefixpolicy ?

Bruk: show prefixpolicy [[store=]active|persistent]

Parametere: 

    Kode    Verdi
    store   - En av følgende verdier:
          active: Viser informasjon i stakken (standard).
          persistent: Viser fast informasjon.

Merknader: Viser prefikspolicyoppføringer som brukes i kilde- og måladresse-
      utvalg.

Viser konfigurasjonsparametere for sikkerhetsniv?.

»netsh »interface »ipv6 »show »privacy


C:\Windows>netsh interface ipv6 show privacy ?

Bruk: show privacy [[store=]active|persistent]

Parametere: 

    Kode    Verdi
    store   - En av følgende verdier:
          active: Viser informasjon i stakken (standard).
          persistent: Viser fast informasjon.

Merknader: Viser konfigurasjonsparametere for sikkerhetsnivå.

Viser rutetabelloppf?ringer.

»netsh »interface »ipv6 »show »routes


C:\Windows>netsh interface ipv6 show routes ?

Bruk: show routes [[level=]normal|verbose]
      [[store=]active|persistent]

Parametere: 

    Kode   Verdi
    level - En av følgende verdier:
        normal: Viser bare vanlige ruter (standard).
        verbose: Viser også ruter som brukes for tilbakekobling.
    store - En av følgende verdier:
        active: Viser ruter i stakken (standard).
        persistent: Viser faste ruter.

Merknader: Viser rutetabelloppføringer.

Viser tabelloppf?ringer over omr?deprefikser.

»netsh »interface »ipv6 »show »siteprefixes


C:\Windows>netsh interface ipv6 show siteprefixes ?

Bruk: show siteprefixes

Merknader: Viser områdeprefikstabellen.

Viser tilstandeb for avskrevet funksjonalitet.

»netsh »interface »ipv6 »show »state


C:\Windows>netsh interface ipv6 show state ?

Bruk: show state

   Viser om forskjellige typer avskrevet funksjonalitet er aktivert.

Viser Teredo-tjenestetilstand.

»netsh »interface »ipv6 »show »teredo


C:\Windows>netsh interface ipv6 show teredo ?

Bruk: show teredo

Merknader: Viser Teredo-tjenestestatus (klient eller server).

Avinstallerer IPv6.

»netsh »interface »ipv6 »uninstall


C:\Windows>netsh interface ipv6 uninstall ?

Bruk: uninstall

Merknader: Avinstallerer IPv6.

Endrer til konteksten "netsh interface portproxy".

»netsh »interface »portproxy


C:\Windows>netsh interface portproxy ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
?       - Viser en liste over kommandoer.
add      - Legger en konfigurasjonsoppføring til i en tabell.
delete     - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en tabell.
dump      - Viser et konfigurasjonsskript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
reset     - Tilbakestiller IPv6-konfigurasjonstilstand.
set      - Angir konfigurasjonsinformasjon.
show      - Viser informasjon.

Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et
 mellomrom og deretter ?.

Legger en konfigurasjonsoppf?ring til i en tabell.

»netsh »interface »portproxy »add


C:\Windows>netsh interface portproxy add ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
add v4tov4   - Legger til en oppføring det skal lyttes på for IPv4, og kobles til med proxy via IPv4.
add v4tov6   - Legger til en oppføring det skal lyttes på for IPv4, og kobles til med proxy via IPv6.
add v6tov4   - Legger til en oppføring det skal lyttes på for IPv6, og kobles til med proxy via IPv4.
add v6tov6   - Legger til en oppføring det skal lyttes på for IPv6, og kobles til med proxy via IPv6.

Legger til en oppf?ring det skal lyttes p? for IPv4, og kobles til med proxy via IPv4.

»netsh »interface »portproxy »add »v4tov4


C:\Windows>netsh interface portproxy add v4tov4 ?

Bruk: add v4tov4 [listenport=]<heltall>|<tjenestenavn>
      [connectaddress=]<IPv4-adresse>|<vertsnavn>
      [[connectport=]<heltall>|<tjenestenavn>]
      [[listenaddress=]<IPv4-adresse>|<vertsnavn>]
      [[protocol=]tcp]

Parametere: 

    Kode       Verdi
    listenport   - IPv4-port det skal lyttes på.
    connectaddress - IPv4-adresse det skal kobles til.
    connectport  - IPv4-port det skal kobles til.
    listenaddress - IPv4-adresse det skal lyttes på.
    protocol    - Protokoll som skal brukes. Bare TCP støttes
            for øyeblikket.

Merknader: Legger til en oppføring det skal lyttes på for IPv4, og kobles
      til med proxy via IPv4.

Legger til en oppf?ring det skal lyttes p? for IPv4, og kobles til med proxy via IPv6.

»netsh »interface »portproxy »add »v4tov6


C:\Windows>netsh interface portproxy add v4tov6 ?

Bruk: add v4tov6 [listenport=]<heltall>|<tjenestenavn>
      [[connectaddress=]<IPv6-adresse>|<vertsnavn>]
      [[connectport=]<heltall>|<tjenestenavn>]
      [[listenaddress=]<IPv4-adresse>|<vertsnavn>]
      [[protocol=]tcp]

Parametere: 

    Kode       Verdi
    listenport   - IPv4-port det skal lyttes på.
    connectaddress - IPv6-adresse det skal kobles til.
    connectport  - IPv6-port det skal kobles til.
    listenaddress - IPv4-adresse det skal lyttes på.
    protocol    - Protokoll som skal brukes. Bare TCP støttes for
            øyeblikket.

Merknader: Legger til en oppføring det skal lyttes på for IPv4, og kobles til
      med proxy via IPv6.

Legger til en oppf?ring det skal lyttes p? for IPv6, og kobles til med proxy via IPv4.

»netsh »interface »portproxy »add »v6tov4


C:\Windows>netsh interface portproxy add v6tov4 ?

Bruk: add v6tov4 [listenport=]<heltall>|<tjenestenavn>
      [[connectaddress=]<IPv4-adresse>|<vertsnavn>]
      [[connectport=]<heltall>|<tjenestenavn>]
      [[listenaddress=]<IPv6-adresse>|<vertsnavn>]
      [[protocol=]tcp]

Parametere: 

    Kode       Verdi
    listenport   - IPv6-port det skal lyttes på.
    connectaddress - IPv4-adresse det skal kobles til.
    connectport  - IPv4-port det skal kobles til.
    listenaddress - IPv6-adresse det skal lyttes på.
    protocol    - Protokoll som skal brukes. Bare TCP støttes for
            øyeblikket.

Merknader: Legger til en oppføring det skal lyttes på for IPv6, og kobles
      til med proxy via IPv4.

Legger til en oppf?ring det skal lyttes p? for IPv6, og kobles til med proxy via IPv6.

»netsh »interface »portproxy »add »v6tov6


C:\Windows>netsh interface portproxy add v6tov6 ?

Bruk: add v6tov6 [listenport=]<heltall>|<tjenestenavn>
      [connectaddress=]<IPv6-adresse>|<vertsnavn>
      [[connectport=]<heltall>|<tjenestenavn>]
      [[listenaddress=]<IPv6-adresse>|<vertsnavn>]
      [[protocol=]tcp]

Parametere: 

    Kode       Verdi
    listenport   - IPv6-port det skal lyttes på.
    connectaddress - IPv6-adresse det skal kobles til.
    connectport  - IPv6-port det skal kobles til.
    listenaddress - IPv6-adresse det skal lyttes på.
    protocol    - Protokoll som skal brukes. Bare TCP støttes for
            øyeblikket.

Merknader: Legger til en oppføring det skal lyttes på for IPv6, og kobles
      til med proxy via IPv6.

Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.

»netsh »interface »portproxy »delete


C:\Windows>netsh interface portproxy delete ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
delete v4tov4 - Sletter en oppføring det skal lyttes på og kobles til med proxy via IPv4.
delete v4tov6 - Sletter en oppføring det skal lyttes på og kobles til med proxy via IPv6.
delete v6tov4 - Sletter en oppføring det skal lyttes på og kobles til med proxy via IPv4.
delete v6tov6 - Sletter en oppføring det skal lyttes på og kobles til med proxy via IPv6.

Sletter en oppf?ring det skal lyttes p? og kobles til med proxy via IPv4.

»netsh »interface »portproxy »delete »v4tov4


C:\Windows>netsh interface portproxy delete v4tov4 ?

Bruk: delete v4tov4 [listenport=]<heltall>|<tjenestenavn>
      [[listenaddress=]<IPv4-adresse>|<vertsnavn>]
      [[protocol=]tcp]

Parametere: 

    Kode       Verdi
    listenport   - IPv4-port det skal lyttes på.
    listenaddress - IPv4-adresse det skal lyttes på.
    protocol    - Protokoll som skal brukes. Bare TCP støttes for
            øyeblikket.

Merknader: Sletter en oppføring det lyttes på for IPv4 , og kobles til med
      proxy via IPv4.

Sletter en oppf?ring det skal lyttes p? og kobles til med proxy via IPv6.

»netsh »interface »portproxy »delete »v4tov6


C:\Windows>netsh interface portproxy delete v4tov6 ?

Bruk: delete v4tov6 [listenport=]<heltall>|<tjenestenavn>
      [[listenaddress=]<IPv4-adresse>|<vertsnavn>]
      [[protocol=]tcp]

Parametere: 

    Kode       Verdi
    listenport   - IPv4-port det skal lyttes på.
    listenaddress - IPv4-adresse det skal lyttes på.
    protocol    - Protokoll som skal brukes. Bare TCP støttes for
            øyeblikket.

Merknader: Sletter en oppføring det lyttes på for IPv4 , og kobles til med
      proxy via IPv6.

Sletter en oppf?ring det skal lyttes p? og kobles til med proxy via IPv4.

»netsh »interface »portproxy »delete »v6tov4


C:\Windows>netsh interface portproxy delete v6tov4 ?

Bruk: delete v6tov4 [listenport=]<heltall>|<tjenestenavn>
      [[listenaddress=]<IPv6-adresse>|<vertsnavn>]
      [[protocol=]tcp]

Parametere: 

    Kode       Verdi
    listenport   - IPv6-port det skal lyttes på.
    listenaddress - IPv6-adresse det skal lyttes på.
    protocol    - Protokoll som skal brukes. Bare TCP støttes for
            øyeblikket.

Merknader: Sletter en oppføring det lyttes på for IPv6 , og kobles til med
      proxy via IPv4.

Sletter en oppf?ring det skal lyttes p? og kobles til med proxy via IPv6.

»netsh »interface »portproxy »delete »v6tov6


C:\Windows>netsh interface portproxy delete v6tov6 ?

Bruk: delete v6tov6 [listenport=]<heltall>|<tjenestenavn>
      [[listenaddress=]<IPv6-adresse>|<vertsnavn>]
      [[protocol=]tcp]

Parametere: 

    Kode       Verdi
    listenport   - IPv6-port det skal lyttes på.
    listenaddress - IPv6-adresse det skal lyttes på.
    protocol    - Protokoll som skal brukes. Bare TCP støttes for
            øyeblikket.

Merknader: Sletter en oppføring det lyttes på for IPv6 , og kobles til med
      proxy via IPv6.

Viser et konfigurasjonsskript.

»netsh »interface »portproxy »dump


C:\Windows>netsh interface portproxy dump ?

Bruk: dump

Kommentarer: 
  Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret
  til en fil, kan dette skriptet brukes til å gjenopprette endrede
  konfigurasjonsinnstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »interface »portproxy »help


C:\Windows>netsh interface portproxy help ?

Bruk: help

Kommentarer: 
    Viser en liste over kommandoer.

Tilbakestiller IPv6-konfigurasjonstilstand.

»netsh »interface »portproxy »reset


C:\Windows>netsh interface portproxy reset ?

Bruk: reset

Merknader: Tilbakestiller IPv6-konfigurasjonstilstand.

Angir konfigurasjonsinformasjon.

»netsh »interface »portproxy »set


C:\Windows>netsh interface portproxy set ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
set v4tov4   - Oppdaterer en oppføring det skal lyttes på for IPv4, og kobles til med proxy via IPv4.
set v4tov6   - Oppdaterer en oppføring det skal lyttes på for IPv4, og kobles til med proxy via IPv6.
set v6tov4   - Oppdaterer en oppføring det skal lyttes på for IPv6, og kobles til med proxy via IPv4.
set v6tov6   - Oppdaterer en oppføring det skal lyttes på for IPv6, og kobles til med proxy via IPv6.

Oppdaterer en oppf?ring det skal lyttes p? for IPv4, og kobles til med proxy via IPv4.

»netsh »interface »portproxy »set »v4tov4


C:\Windows>netsh interface portproxy set v4tov4 ?

Bruk: set v4tov4 [listenport=]<heltall>|<tjenestenavn>
      [connectaddress=]<IPv4-adresse>|<vertsnavn>
      [[connectport=]<heltall>|<tjenestenavn>]
      [[listenaddress=]<IPv4-adresse>|<vertsnavn>]
      [[protocol=]tcp]

Parametere: 

    Kode       Verdi
    listenport   - IPv4-port det skal lyttes på.
    connectaddress - IPv4-adresse det skal kobles til.
    connectport  - IPv4-port det skal kobles til.
    listenaddress - IPv4-adresse det skal lyttes på.
    protocol    - Protokoll som skal brukes. Bare TCP støttes for
            øyeblikket.

Merknader: Oppdaterer en oppføring det skal lyttes på for IPv4 og kobles til
      med proxy via IPv4.

Oppdaterer en oppf?ring det skal lyttes p? for IPv4, og kobles til med proxy via IPv6.

»netsh »interface »portproxy »set »v4tov6


C:\Windows>netsh interface portproxy set v4tov6 ?

Bruk: set v4tov6 [listenport=]<heltall>|<tjenestenavn>
      [[connectaddress=]<IPv6-adresse>|<vertsnavn>]
      [[connectport=]<heltall>|<tjenestenavn>]
      [[listenaddress=]<IPv4-adresse>|<vertsnavn>]
      [[protocol=]tcp]

Parametere: 

    Kode       Verdi
    listenport   - IPv4-port det skal lyttes på.
    connectaddress - IPv6-adresse det skal kobles til.
    connectport  - IPv6-port det skal kobles til.
    listenaddress - IPv4-adresse det skal lyttes på.
    protocol    - Protokoll som skal brukes. Bare TCP støttes for
            øyeblikket.

Merknader: Oppdaterer en oppføring det skal lyttes på for IPv4 og kobles til
      med proxy via IPv6.

Oppdaterer en oppf?ring det skal lyttes p? for IPv6, og kobles til med proxy via IPv4.

»netsh »interface »portproxy »set »v6tov4


C:\Windows>netsh interface portproxy set v6tov4 ?

Bruk: set v6tov4 [listenport=]<heltall>|<tjenestenavn>
      [[connectaddress=]<IPv4-adresse>|<vertsnavn>]
      [[connectport=]<heltall>|<tjenestenavn>]
      [[listenaddress=]<IPv6-adresse>|<vertsnavn>]
      [[protocol=]tcp]

Parametere: 

    Kode       Verdi
    listenport   - IPv6-port det skal lyttes på.
    connectaddress - IPv4-adresse det skal kobles til.
    connectport  - IPv4-port det skal kobles til.
    listenaddress - IPv6-adresse det skal lyttes på.
    protocol    - Protokoll som skal brukes. Bare TCP støttes for
            øyeblikket.

Merknader: Oppdaterer en oppføring det skal lyttes på for IPv6 og kobles til
      med proxy via IPv4.

Oppdaterer en oppf?ring det skal lyttes p? for IPv6, og kobles til med proxy via IPv6.

»netsh »interface »portproxy »set »v6tov6


C:\Windows>netsh interface portproxy set v6tov6 ?

Bruk: set v6tov6 [listenport=]<heltall>|<tjenestenavn>
      [connectaddress=]<IPv6-adresse>|<vertsnavn>
      [[connectport=]<heltall>|<tjenestenavn>]
      [[listenaddress=]<IPv6-adresse>|<vertsnavn>]
      [[protocol=]tcp]

Parametere: 

    Kode       Verdi
    listenport   - IPv6-port det skal lyttes på.
    connectaddress - IPv6-adresse det skal kobles til.
    connectport  - IPv6-port det skal kobles til.
    listenaddress - IPv6-adresse det skal lyttes på.
    protocol    - Protokoll som skal brukes. Bare TCP støttes for
            øyeblikket.

Merknader: Oppdaterer en oppføring det skal lyttes på for IPv6 og kobles til
      med proxy via IPv6.

Viser informasjon.

»netsh »interface »portproxy »show


C:\Windows>netsh interface portproxy show ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
show all    - Viser alle portproxyparametere.
show v4tov4  - Viser parametere for IPv4-tilkoblinger via proxy til en annen IPv4-port.
show v4tov6  - Viser parametere for IPv4-tilkoblinger via proxy til IPv6.
show v6tov4  - Viser parametere for IPv6-tilkoblinger via proxy til IPv4.
show v6tov6  - Viser parametere for IPv6-tilkoblinger via proxy til en annen IPv6-port.

Viser alle portproxyparametere.

»netsh »interface »portproxy »show »all


C:\Windows>netsh interface portproxy show all ?

Bruk: show all

Merknader: Viser alle portproxyparametere.

Viser parametere for IPv4-tilkoblinger via proxy til en annen IPv4-port.

»netsh »interface »portproxy »show »v4tov4


C:\Windows>netsh interface portproxy show v4tov4 ?

Bruk: show v4tov4

Merknader: Viser parametere for IPv4-tilkoblinger via proxy til en annen
      IPv4-port.

Viser parametere for IPv4-tilkoblinger via proxy til IPv6.

»netsh »interface »portproxy »show »v4tov6


C:\Windows>netsh interface portproxy show v4tov6 ?

Bruk: show v4tov6

Merknader: Viser parametere for IPv4-tilkoblinger via proxy til IPv6.

Viser parametere for IPv6-tilkoblinger via proxy til IPv4.

»netsh »interface »portproxy »show »v6tov4


C:\Windows>netsh interface portproxy show v6tov4 ?

Bruk: show v6tov4

Merknader: Viser parametere for IPv6-tilkoblinger via proxy til IPv4.

Viser parametere for IPv6-tilkoblinger via proxy til en annen IPv6-port.

»netsh »interface »portproxy »show »v6tov6


C:\Windows>netsh interface portproxy show v6tov6 ?

Bruk: show v6tov6

Merknader: Viser parametere for IPv6-tilkoblinger via proxy til en annen
      IPv6-port.

Tilbakestiller informasjon.

»netsh »interface »reset


C:\Windows>netsh interface reset ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
reset all   - Tilbakestiller konfigurasjon.

Tilbakestiller konfigurasjon.

»netsh »interface »reset »all


C:\Windows>netsh interface reset all ?

BRUK: reset all                            
                                 
   Tilbakestiller konfigurasjon.                    
                                 
    Alle grensesnitt som kan legges til gjennom denne konteksten, vil 
   bli slettet.                         

Angir konfigurasjonsinformasjon.

»netsh »interface »set


C:\Windows>netsh interface set ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
set credentials - Angir godkjenningene som skal brukes til å koble til et grensesnitt.
set interface - Angir grensesnittparametere.

Angir godkjenningene som skal brukes til ? koble til et grensesnitt.

»netsh »interface »set »credentials


C:\Windows>netsh interface set credentials ?

Bruk: set credentials [name=]<streng> [user=]<streng> [[domain=]streng
   [password=]streng]

Parametere: 

    Merke      Verdi
    name      - Navnet på grensesnittet som skal legges til.
    bruker     - Navnet på brukerkontoen.
    domene     - Domenet til brukerekontoen.
    passord    - Passordet til brukerkontoen.

Kommentarer: Angir legitimasjonsbeskrivelser som brukes til å koble til
       et grensesnitt
Eksempler: 

    set credentials name="Grensesnitt for behovsbetinget oppringing" user=guest
    set credentials name="Grensesnitt for behovsbetinget oppringing" user=admin
       domain=mittdomene password=mittpassord
    

Angir grensesnittparametere.

»netsh »interface »set »interface


C:\Windows>netsh interface set interface ?

Bruk set interface [name = ] Grensesnittnavn                   
      [ [admin = ] ENABLED|DISABLED             
       [connect = ] CONNECTED|DISCONNECTED         
       [newname = ] Nytt navn ]               
                                 
   Angir grensesnittparametere.                 
                                 
   Grensesnittnavn - navnet på grensesnittet             
   admin  - om grensesnittet skal aktiveres (bare WAN).
   connect - om grensesnittet skal tilkobles (bare WAN).   
   Nytt navn - nytt navn på grensesnittet (bare LAN).      
                                 
   Merknad:                           
   - Minst ett alternativ ved siden av navnet må angis.
   - Hvis connect = CONNECTED angis, aktiveres grensesnittet  
    automatisk selv om alternativet admin = DISABLED   
    er angitt.                   

Viser informasjon.

»netsh »interface »show


C:\Windows>netsh interface show ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
show credentials - Viser godkjenningene som brukes til å koble til et grensesnitt.
show interface - Viser grensesnitt.

Viser godkjenningene som brukes til ? koble til et grensesnitt.

»netsh »interface »show »credentials


C:\Windows>netsh interface show credentials ?

Bruk show credentials [name = ] Grensesnittnavn                
                              
   Viser godkjenningene som brukes til å koble til et grensesnitt. 
                              
   Grensesnittnavn - navnet på grensesnittet          
                              

Viser grensesnitt.

»netsh »interface »show »interface


C:\Windows>netsh interface show interface ?

Bruk: show interface [[name=]streng]                     
                                   
Parametere: 
                                   
   Etikett     Verdi                     
   navn      - Navnet på et bestemt grensesnitt for å vise gjeldende 
            parameterinnstillinger.              
                                   
Kommentarer: Viser grensesnittparametere.                 
                                   
Eksempler: 
                                   
    show interface name="Lokal tilkobling" 
  - br -/- cn -/- cz -/- de -/- dk -/- en -/- es -/- fr -/- gr -/- hu -/- it -/- jp -/- kr -/- no -/- pl -/- pt -/- ru -/- tr -/- tw -

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQHTTP: ... console/en/index.htm
0.217
9513

How can i sign up, register, log in on Twitter.com?

Select Sim Card on Samsung Galaxy for Mobile Internet!

Windows 8, 10 Sound Fenster als Verknüpfung auf dem Desktop wie in Win8?

Computer Management in Windows 8.1 and 10 (Find, Open and Run)?

How to open the installed applications (APPs) on my Samsung Galaxy?

8 Solutions to find the Task Manager in Windows 10 or 8.1!(0)