Windows 2000/XP netsh firewall kommando

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp. C:\Windows>netsh firewall ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger til brannmurkonfigurasjon. delete - Sletter brannmurkonfigurasjon. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. reset - Tilbakestiller brannmurkonfigurasjon til standard. set - Angir brannmurkonfigurasjon. show - Viser branmurkonfigurasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

Legger til brannmurkonfigurasjon.

»netsh »firewall »add


C:\Windows>netsh firewall add ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
add allowedprogram - Legger til konfigurasjon for brannmurtillatte programmer.
add portopening - Legger til portkonfigurasjon for brannmur.

Legger til konfigurasjon for brannmurtillatte programmer.

»netsh »firewall »add »allowedprogram


C:\Windows>netsh firewall add allowedprogram ?

add allowedprogram
   [ program = ] bane
   [ name = ] navn
   [ [ mode = ] ENABLE|DISABLE
    [ scope = ] ALL|SUBNET|CUSTOM
    [ addresses = ] adresser
    [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL ]

 Legger til konfigurasjon for brannmurtillatte programmer.

 Parametere:

 program - programbane og -filnavn.

 name - programnavn.

 mode - programmodus (valgfritt).
   ENABLE - Tillat gjennom brannmur (standard).
   DISABLE - Ikke tillat gjennom brannmur.

 scope - programområde (valgfritt).
   ALL  - Tillat all trafikk gjennom brannmur (anbefales).
   SUBNET - Bare tillat lokal delnettverkstrafikk gjennom brannmur.
   CUSTOM - Bare tillat angitt trafikk gjennom brannmur.

 addresses - Egendefinerte områdeadresser (valgfritt).

 profile - konfigurasjonsprofil (valgfritt).
   CURRENT  - Gjeldende profil (standard).
   DOMAIN  - Domeneprofil.
   STANDARD - Standardprofil.
   ALL    - Alle profiler.

 Merknader: Område må være CUSTOM for å angi adresser.

 Eksempler:

   add allowedprogram C:\MittProg\MittProg.exe MittProg ENABLE
   add allowedprogram C:\MittProg\MittProg.exe MittProg DISABLE
   add allowedprogram C:\MittProg\MittProg.exe MittProg ENABLE CUSTOM
     157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet
   add allowedprogram program = C:\MittProg\MittProg.exe name = MittProg mode = ENABLE
   add allowedprogram program = C:\MittProg\MittProg.exe name = MittProg mode = DISABLE
   add allowedprogram program = C:\MittProg\MittProg.exe name = MittProg mode = ENABLE
     scope = CUSTOM addresses =
     157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet

Legger til portkonfigurasjon for brannmur.

»netsh »firewall »add »portopening


C:\Windows>netsh firewall add portopening ?

add portopening
   [ protocol = ] TCP|UDP|ALL
   [ port = ] 1 - 65535
   [ name = ] navn
   [ [ mode = ] ENABLE|DISABLE
    [ scope = ] ALL|SUBNET|CUSTOM
    [ addresses = ] adresser
    [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL
    [ interface = ] navn ]

 Legger til portkonfigurasjon for brannmur.

 Parametere:

 protocol - portprotokoll.
   TCP - Transmission Control Protocol (TCP).
   UDP - User Datagram Protocol (UDP).
   ALL - Alle protokoller.

 port - portnummer.

 name - portnavn.

 mode - portmodus (valgfritt).
   ENABLE - Tillat gjennom brannmur (standard).
   DISABLE - Ikke tillat gjennom brannmur.

 scope - portområde (valgfritt).
   ALL  - Tillat all trafikk gjennom brannmur (standard).
   SUBNET - Bare tillat lokal delnettverkstrafikk gjennom brannmur.
   CUSTOM - Bare tillat angitt trafikk gjennom brannmur.

 addresses - Egendefinerte områdeadresser (valgfritt).

 profile - konfigurasjonsprofil (valgfritt).
   CURRENT  - Gjeldende profil (standard).
   DOMAIN  - Domeneprofil.
   STANDARD - Standardprofil.
   ALL    - Alle profiler.

 interface - grensesnittnavn (valgfritt).

 Merknader: Profil og grensesnitt kan ikke angis sammen. Område og
       grensesnitt kan ikke angis sammen. Område må være
       CUSTOM for å angi adresser.

 Eksempler:

   add portopening TCP 80 MinWebPort
   add portopening UDP 500 IKE ENABLE ALL
   add portopening ALL 53 DNS ENABLE CUSTOM
     157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet
   add portopening protocol = TCP port = 80 name = MinWebPort
   add portopening protocol = UDP port = 500 name = IKE mode = ENABLE scope = ALL
   add portopening protocol = ALL port = 53 name = DNS mode = ENABLE
     scope = CUSTOM addresses =
     157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet

Sletter brannmurkonfigurasjon.

»netsh »firewall »delete


C:\Windows>netsh firewall delete ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
delete allowedprogram - Sletter konfigurasjon for brannmurtillatte programmer.
delete portopening - Sletter portkonfigurasjon for brannmur.

Sletter konfigurasjon for brannmurtillatte programmer.

»netsh »firewall »delete »allowedprogram


C:\Windows>netsh firewall delete allowedprogram ?

delete allowedprogram
   [ program = ] bane
   [ [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL ]

 Sletter konfigurasjon for brannmurtillatte programmer.

 Parametere:

 program - programbane og -filnavn.

 profile - konfigurasjonsprofil (valgfritt).
   CURRENT  - Gjeldende profil (standard).
   DOMAIN  - Domeneprofil.
   STANDARD - Standardprofil.
   ALL    - Alle profiler.

 Eksempler:

   delete allowedprogram C:\MittProg\MittProg.exe
   delete allowedprogram program = C:\MittProg\MittProg.exe

Sletter portkonfigurasjon for brannmur.

»netsh »firewall »delete »portopening


C:\Windows>netsh firewall delete portopening ?

delete portopening
   [ protocol = ] TCP|UDP|ALL
   [ port = ] 1 - 65535
   [ [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL
    [ interface = ] navn ]

 Sletter portkonfigurasjon for brannmur.

 Parametere:

 protocol - portprotokoll.
   TCP - Transmission Control Protocol (TCP).
   UDP - User Datagram Protocol (UDP).
   ALL - Alle protokoller.

 port - portnummer.

 profile - konfigurasjonsprofil (valgfritt).
   CURRENT  - Gjeldende profil.
   DOMAIN  - Domeneprofil.
   STANDARD - Standardprofil.
   ALL    - Alle profiler.

 interface - grensesnittnavn (valgfritt).

 Merknader: Profil og grensesnitt kan ikke angis sammen.

 Eksempler:

   delete portopening TCP 80
   delete portopening UDP 500
   delete portopening protocol = TCP port = 80
   delete portopening protocol = UDP port = 500

Viser et konfigurasjonsskript.

»netsh »firewall »dump


C:\Windows>netsh firewall dump ?

Bruk: dump

Kommentarer: 
  Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret
  til en fil, kan dette skriptet brukes til å gjenopprette endrede
  konfigurasjonsinnstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »firewall »help


C:\Windows>netsh firewall help ?

Bruk: help

Kommentarer: 
    Viser en liste over kommandoer.

Tilbakestiller brannmurkonfigurasjon til standard.

»netsh »firewall »reset


C:\Windows>netsh firewall reset ?

reset

 Tilbakestiller brannmurkonfigurasjon til standard.

 Merknader: Tilbakestilling til standardkonfigurasjonen sletter alle
       Windows-brannmurinnstillinger siden Windows ble installert.
       Dette kan føre til at noen programmer slutter å virke.
       Egendefinerte innstillinger for Deling av Internett-tilkobling
       vil bli slettet, og Deling av Internett-tilkobling vil bli
       deaktivert.

Angir brannmurkonfigurasjon.

»netsh »firewall »set


C:\Windows>netsh firewall set ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
set allowedprogram - Angir konfigurasjon for brannmurtillatte programmer.
set icmpsetting - Angir ICMP-konfigurasjon for brannmur.
set logging  - Angir loggkonfigurasjon for brannmur.
set multicastbroadcastresponse - Angir multicast-/broadcast-svarkonfigurasjon
                 for brannmur.
set notifications - Angir varslingskonfigurasjon for brannmur.
set opmode   - Angir operasjonskonfigurasjon for brannmur.
set portopening - Angir portkonfigurasjon for brannmur.
set service  - Angir tjenestekonfigurasjon for brannmur.

Angir konfigurasjon for brannmurtillatte programmer.

»netsh »firewall »set »allowedprogram


C:\Windows>netsh firewall set allowedprogram ?

set allowedprogram
   [ program = ] bane
   [ name = ] navn
    [ mode = ] ENABLE|DISABLE
    [ scope = ] ALL|SUBNET|CUSTOM
    [ addresses = ] adresser
    [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL ]

 Angir konfigurasjon for brannmurtillatte programmer.

 Parametere:

 program - programbane og -filnavn.

 name - programnavn (valgfritt).

 mode - programmodus (valgfritt).
   ENABLE - Tillat gjennom brannmur (standard).
   DISABLE - Ikke tillat gjennom brannmur.

 scope - programområde (valgfritt).
   ALL  - Tillat all trafikk gjennom brannmur (standard).
   SUBNET - Bare tillat lokal delnettverkstrafikk gjennom brannmur.
   CUSTOM - Bare tillat angitt trafikk gjennom brannmur.

 addresses - Egendefinerte områdeadresser (valgfritt).

 profile - konfigurasjonsprofil (valgfritt).
   CURRENT  - Gjeldende profil (standard).
   DOMAIN  - Domeneprofil.
   STANDARD - Standardprofil.
   ALL    - Alle profiler.

 Merknader: Område må være CUSTOM for å angi adresser.

 Eksempler:

   set allowedprogram C:\MittProg\MittProg.exe MittProg ENABLE
   set allowedprogram C:\MittProg\MittProg.exe MittProg DISABLE
   set allowedprogram C:\MittProg\MittProg.exe MittProg ENABLE CUSTOM
     157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet
   set allowedprogram program = C:\MittProg\MittProg.exe name = MittProg mode = ENABLE
   set allowedprogram program = C:\MittProg\MittProg.exe name = MittProg mode = DISABLE
   set allowedprogram program = C:\MittProg\MittProg.exe name = MittProg mode = ENABLE
     scope = CUSTOM addresses =
     157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet

Angir ICMP-konfigurasjon for brannmur.

»netsh »firewall »set »icmpsetting


C:\Windows>netsh firewall set icmpsetting ?

set icmpsetting
   [ type = ] 2-5|8-9|10-13|17|ALL
   [ [ mode = ] ENABLE|DISABLE
    [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL
    [ interface = ] navn ]

 Angir ICMP-konfigurasjon for brannmur.

 Parametere:

 type - ICMP-type.
   2  - Tillat at utgående pakke er for stor.
   3  - Tillat at utgående mål ikke kan nås.
   4  - Tillat undertrykking av utgående kilde.
   5  - Tillat redirigering.
   8  - Tillat innkommende ekkoforespørsel.
   9  - Tillat innkommende ruterforespørsel.
   11 - Tillat at utgående tid overskrides.
   12 - Tillat utgående parameterproblem.
   13 - Tillat innkommende tidsstempelforespørsel.
   17 - Tillat innkommende maskeforespørsel.
   ALL - Alle typer.

 mode - ICMP-modus (valgfritt).
   ENABLE - Tillat gjennom brannmur (standard).
   DISABLE - Ikke tillat brannmur.

 profile - konfigurasjonsprofil (valgfritt).
   CURRENT  - Gjeldende profil (standard).
   DOMAIN  - Domeneprofil.
   STANDARD - Standardprofil.
   ALL    - Alle profiler.

 interface - grensesnittnavn (valgfritt).

 Merknader: Profil og grensesnitt kan ikke angis sammen. Typen 2 og
       grensesnitt kan ikke angis sammen.

 Eksempler:

   set icmpsetting 8
   set icmpsetting 8 ENABLE
   set icmpsetting ALL DISABLE
   set icmpsetting type = 8
   set icmpsetting type = 8 mode = ENABLE
   set icmpsetting type = ALL mode = DISABLE

Angir loggkonfigurasjon for brannmur.

»netsh »firewall »set »logging


C:\Windows>netsh firewall set logging ?

set logging
   [ [ filelocation = ] bane
    [ maxfilesize = ] 1 - 32 767
    [ droppedpackets = ] ENABLE|DISABLE
    [ connections = ] ENABLE|DISABLE ]

 Angir loggkonfigurasjon for brannmur.

 Parametere:

 filelocation - loggbane og -filnavn (valgfritt).

 maxfilesize - maksimal loggfilstørrelse i kilobyte (valgfritt).

 droppedpackets - loggmodus for forkastede pakker (valgfritt).
   ENABLE - Logg i brannmur.
   DISABLE - Ikke logg i brannmur.

 connections - loggmodus for vellykket tilkoblingsmodus (valgfritt).
   ENABLE - Logg i brannmur.
   DISABLE - Ikke logg i brannmur.

 Merknader: Minst en parameter må angis.

 Eksempler:

   set logging %windir%\pfirewall.log 4096
   set logging %windir%\pfirewall.log 4096 ENABLE
   set logging filelocation = %windir%\pfirewall.log maxfilesize = 4096
   set logging filelocation = %windir%\pfirewall.log maxfilesize = 4096
     droppedpackets = ENABLE

Angir multicast-/broadcast-svarkonfigurasjon

»netsh »firewall »set »multicastbroadcastresponse


C:\Windows>netsh firewall set multicastbroadcastresponse ?

set multicastbroadcastresponse
   [ mode = ] ENABLE|DISABLE
   [ [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL ]

 Angir multicast-/broadcast-svarkonfigurasjon for brannmur.

 Parametere:

 mode - multicast-/broadcast-svarmodus.
   ENABLE - Tillat svar på multicast-/broadcast-trafikk gjennom
        brannmuren.
   DISABLE - Ikke tillat svar på multicast-/broadcast-trafikk
        gjennom brannmuren.

 profile - konfigurasjonsprofil (valgfritt).
   CURRENT - Gjeldende profil (standard).
   DOMAIN  - Domeneprofil.
   STANDARD - Standardprofil.
   ALL   - Alle profiler.

 Eksempler:

   set multicastbroadcastresponse ENABLE
   set multicastbroadcastresponse DISABLE
   set multicastbroadcastresponse mode = ENABLE
   set multicastbroadcastresponse mode = DISABLE

Angir varslingskonfigurasjon for brannmur.

»netsh »firewall »set »notifications


C:\Windows>netsh firewall set notifications ?

set notifications
   [ [ mode = ] ENABLE|DISABLE
    [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL ]

 Angir varslingskonfigurasjon for brannmur.

 Parametere:

 mode - varslingsmodus.
   ENABLE - Tillat popup-vinduvarslinger fra brannmur.
   DISABLE - Ikke tillat popup-vinduvarslinger fra brannmur.

 profile - konfigurasjonsprofil (valgfritt).
   CURRENT  - Gjeldende profil.
   DOMAIN  - Domeneprofil.
   STANDARD - Standardprofil.
   ALL    - Alle profiler.

 Eksempler:

   set notifications ENABLE
   set notifications DISABLE
   set notifications mode = ENABLE
   set notifications mode = DISABLE

Angir operasjonskonfigurasjon for brannmur.

»netsh »firewall »set »opmode


C:\Windows>netsh firewall set opmode ?

set opmode
   [ mode = ] DISABLE|ENABLE
   [ [ exceptions = ] ENABLE|DISABLE
   [ [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL
    [ interface = ] navn ]

 Viser operasjonskonfigurasjon for brannmur.

 Parametere:

 mode - operasjonsmodus.
   DISABLE - Aktiver brannmur.
   ENABLE - Deaktiver brannmur.

 exceptions - unntaksmodus (valgfritt).
   ENABLE - Tillat gjennom brannmur (standard).
   DISABLE - Ikke tillat gjennoom brannmur.

 profile - konfigurasjonsprofil (valgfritt).
   CURRENT  - Gjeldende profil.
   DOMAIN  - Domeneprofil.
   STANDARD - Standardprofil.
   ALL    - Alle profiler.

 interface - grensesnittnavn (valgfritt).

 Merknader: Profil og grensesnitt kan ikke angis sammen. Unntak
       og grensesnitt kan ikke angis sammen.

 Eksempler:

   set opmode ENABLE
   set opmode ENABLE DISABLE
   set opmode mode = ENABLE
   set opmode mode = ENABLE exceptions = DISABLE

Angir portkonfigurasjon for brannmur.

»netsh »firewall »set »portopening


C:\Windows>netsh firewall set portopening ?

set portopening
   [ protocol = ] TCP|UDP|ALL
   [ port = ] 1 - 65535
   [ [ name = ] navn
    [ mode = ] ENABLE|DISABLE
    [ scope = ] ALL|SUBNET|CUSTOM
    [ addresses = ] adresser
    [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL
    [ interface = ] navn ]

 Angir portkonfigurasjon for brannmur.

 Parametere:

 protocol - portprotokoll.
   TCP - Transmission Control Protocol (TCP).
   UDP - User Datagram Protocol (UDP).
   ALL - Alle protokoller.

 port - portnummer.

 name - portnnavn (valgfritt).

 mode - portmodus (valgfritt).
   ENABLE - Tillat gjennom brannmur (standard).
   DISABLE - Ikke tillat gjennom brannmur.

 scope - portområde (valgfritt).
   ALL  - Tillat all trafikk tillatt gjennom brannmur (standard).
   SUBNET - Bare tillat lokal delnettverkstrafikk tillatt gjennom brannmur.
   CUSTOM - Bare tillat angitt trafikk gjennom brannmur.

 addresses - Egendefinerte områdeadresser (valgfritt).

 profile - konfigurasjonsprofilprofil (valgfritt).
   CURRENT  - Gjeldende profil (standard).
   DOMAIN  - Domeneprofil.
   STANDARD - Standardprofil.
   ALL    - Alle profiler.

 interface - grensesnittnavn (valgfritt).

 Merknader: Profil og grensesnitt kan ikke angis sammen. Område og
       grensesnitt kan ikke angis sammen. Område må være
       CUSTOM for å angi adresser.

 Eksempler:

   set portopening TCP 80 MinWebPort
   set portopening UDP 500 IKE ENABLE ALL
   set portopening ALL 53 DNS ENABLE CUSTOM
     157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet
   set portopening protocol = TCP port = 80 name = MinWebPort
   set portopening protocol = UDP port = 500 name = IKE mode = ENABLE scope = ALL
   set portopening protocol = ALL port = 53 name = DNS mode = ENABLE
     scope = CUSTOM addresses =
     157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet

Angir tjenestekonfigurasjon for brannmur.

»netsh »firewall »set »service


C:\Windows>netsh firewall set service ?

set service
   [ type = ] FILEANDPRINT|REMOTEADMIN|REMOTEDESKTOP|UPNP|ALL
   [ [ mode = ] ENABLE|DISABLE
    [ scope = ] ALL|SUBNET|CUSTOM
    [ addresses = ] adresser
    [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL ]

 Angir tjenestekonfigurasjon for brannmur.

 Parametere:

 type - tjenestetype.
   FILEANDPRINT - Fil- og skriverdeling.
   REMOTEADMIN  - Ekstern administrasjon.
   REMOTEDESKTOP - Fjernhjelp og Eksternt skrivebord.
   UPNP     - UPnP-rammeverk.
   ALL      - Alle typer.

 mode - tjenestemodus (valgfritt).
   ENABLE - Tillat gjennom brannmur (standard).
   DISABLE - Ikke tillat gjennom brannmur.

 scope - tjenesteområde (valgfritt).
   ALL  - Tillat all trafikk gjennom brannmur (standard).
   SUBNET - Bare tillat lokal delnettverkstrafikk gjennom brannmur.
   CUSTOM - Bare tillat angitt trafikk gjennom brannmur.

 addresses - Egendefinerte områdeadresser (valgfritt).

 profile - konfigurasjonsprofil (valgfritt).
   CURRENT  - GJeldende profil.
   DOMAIN  - Domeneprofil.
   STANDARD - Standardprofil.
   ALL    - Alle profiler.

 Merknader: Område ignoreres hvis modusen er DISABLE. Område må
       være CUSTOM for å angi adresser.

 Eksempler:

   set service FILEANDPRINT
   set service REMOTEADMIN ENABLE SUBNET
   set service REMOTEDESKTOP ENABLE CUSTOM
     157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet
   set service type = FILEANDPRINT
   set service type = REMOTEADMIN mode = ENABLE scope = SUBNET
   set service type = REMOTEDESKTOP mode = ENABLE scope = CUSTOM addresses =
     157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet

Viser branmurkonfigurasjon.

»netsh »firewall »show


C:\Windows>netsh firewall show ?

Følgende kommandoer er tilgjengelige:

Kommandoer i denne konteksten:
show allowedprogram - Viser konfigurasjon for brannmurtillatte programmer.
show config  - Viser brannmurkonfigurasjon.
show currentprofile - Viser gjeldende brannmurprofil.
show icmpsetting - Viser ICMP-konfigurasjon for brannmur.
show logging  - Viser loggkonfigurasjon for brannmur.
show multicastbroadcastresponse - Viser multicast-/broadcast-svarkonfigurasjon
                 for brannmur.
show notifications - Viser varslingskonfigurasjon for brannmur.
show opmode  - Viser operasjonskonfigurasjon for brannmur.
show portopening - Viser portkonfigurasjon for brannmur.
show service  - Viser tjenestekonfigurasjon for brannmur.
show state   - Viser gjeldende brannmurtilstand.

Viser konfigurasjon for brannmurtillatte programmer.

»netsh »firewall »show »allowedprogram


C:\Windows>netsh firewall show allowedprogram ?

show allowedprogram
   [ [ verbose = ] DISABLE|ENABLE ]

 Viser konfigurasjon for brannmurtillatte programmer.

 Parametere:

 verbose - detaljert modus (valgfritt).
   DISABLE - Bare vis sammendragsinformasjon.
   ENABLE - Vis all tilgjengelig informasjon.

 Eksempler:

   show allowedprogram
   show allowedprogram DISABLE
   show allowedprogram ENABLE
   show allowedprogram verbose = DISABLE
   show allowedprogram verbose = ENABLE

Viser brannmurkonfigurasjon.

»netsh »firewall »show »config


C:\Windows>netsh firewall show config ?

show config
   [ [ verbose = ] DISABLE|ENABLE ]

 Viser brannmurkonfigurasjon.

 Parametere:

 verbose - detaljert modus (valgfritt).
   DISABLE - Bare vis sammendragsinformasjon (standard).
   ENABLE - Vis all tilgjengelig informasjon.

 Eksempler:

   show config
   show config DISABLE
   show config ENABLE
   show config verbose = DISABLE
   show config verbose = ENABLE

Viser gjeldende brannmurprofil.

»netsh »firewall »show »currentprofile


C:\Windows>netsh firewall show currentprofile ?

show currentprofile

 Viser gjeldende brannmurprofil.

Viser ICMP-konfigurasjon for brannmur.

»netsh »firewall »show »icmpsetting


C:\Windows>netsh firewall show icmpsetting ?

show icmpsetting
   [ [ verbose = ] DISABLE|ENABLE ]

 Viser ICMP-konfigurasjon for brannmur.

 Eksempler:

 verbose - detaljert modus (valgfritt).
   DISABLE - Bare vis sammendragsinformasjon (standard).
   ENABLE - Vis all tilgjengelig informasjon.

 Eksempler:

   show icmpsetting
   show icmpsetting DISABLE
   show icmpsetting ENABLE
   show icmpsetting mode = DISABLE
   show icmpsetting mode = ENABLE

Viser loggkonfigurasjon for brannmur.

»netsh »firewall »show »logging


C:\Windows>netsh firewall show logging ?

show logging

 Viser loggkonfigurasjon for brannmur.

Viser multicast-/broadcast-svarkonfigurasjon

»netsh »firewall »show »multicastbroadcastresponse


C:\Windows>netsh firewall show multicastbroadcastresponse ?

show multicastbroadcastresponse

 Viser multicast-/broadcast-svarkonfigurasjon for brannmur.

Viser varslingskonfigurasjon for brannmur.

»netsh »firewall »show »notifications


C:\Windows>netsh firewall show notifications ?

show notifications

 Viser varslingskonfigurasjon for brannmur.

Viser operasjonskonfigurasjon for brannmur.

»netsh »firewall »show »opmode


C:\Windows>netsh firewall show opmode ?

show opmode

 Viser operasjonskonfigurasjon for brannmur.

Viser portkonfigurasjon for brannmur.

»netsh »firewall »show »portopening


C:\Windows>netsh firewall show portopening ?

show portopening
   [ [ verbose = ] DISABLE|ENABLE ]

 Viser portkonfigurasjon for brannmur.

 Parametere:

 verbose - detaljert modus (valgfritt).
   DISABLE - Bare vis sammendragsinformasjon (standard).
   ENABLE - Vis all tilgjengelig informasjon.

 Eksempler:

   show portopening
   show portopening DISABLE
   show portopening ENABLE
   show portopening verbose = DISABLE
   show portopening verbose = ENABLE

Viser tjenestekonfigurasjon for brannmur.

»netsh »firewall »show »service


C:\Windows>netsh firewall show service ?

show service
   [ [ verbose = ] DISABLE|ENABLE ]

 Viser tjenestekonfigurasjon for brannmur.

 Parametere:

 verbose - detaljert modus (valgfritt).
   DISABLE - Bare vis sammendragsinformasjon (standard).
   ENABLE - Vis all tilgjengelig informasjon.

 Eksempler:

   show service
   show service DISABLE
   show service ENABLE
   show service mode = DISABLE
   show service mode = ENABLE

Viser gjeldende brannmurtilstand.

»netsh »firewall »show »state


C:\Windows>netsh firewall show state ?

show state
   [ [ verbose = ] DISABLE|ENABLE ]

 Viser gjeldende brannmurtilstand.

 Parametere:

 verbose - detaljert modus (valgfritt).
   DISABLE - Viser bare sammendragsinformasjon (standard).
   ENABLE - viser all tilgjengelig informasjon.

 Eksempler:

   show state
   show state DISABLE
   show state ENABLE
   show state verbose = DISABLE
   show state verbose = ENABLE- br -/- cn -/- cz -/- de -/- dk -/- en -/- es -/- fr -/- gr -/- hu -/- it -/- jp -/- kr -/- no -/- pl -/- pt -/- ru -/- tr -/- tw -

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQHTTP: ... console/en/index.htm
0.124
9331

Thumbnail Previews in File Explorer on Windows 10, turn off on?

Erstellen Sie eigene Desktophintergrund-Diashows für Windows 10/11, aber wie?

What is -fixed at this position- in the desktop clock?

The difference from MS 365 Office to 2016 Office!

Internet Explorer 11 Windows 10 Enable/Turn off (uninstall)?

Binding margin with about 20 px width, or not printed edge, where I can set this?(0)