Windows 2000/XP netsh routing irányító

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp. C:\Windows>netsh routing ? A következő parancsok nem érhetők el: A környezetben lévő parancsok: ? - A parancsok listájának megjelenítése. dump - Konfigurációs parancsfájl megjelenítése. help - A parancsok listájának megjelenítése. ip - Váltás a következő környezetre: `netsh routing ip'. ipx - Váltás a következő környezetre: `netsh routing ipx'. reset - Az IP-útválasztás tiszta alaphelyzetbe állítása. A következő alkörnyezetek érhetők el: ip ipx A parancshoz tartozó súgó megjelenítéséhez írja be a parancsot, utána egy szóközt, majd a következőt: ?.

Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.

»netsh »routing »dump


C:\Windows>netsh routing dump ?

Használat: dump

Megjegyzés: 
  A jelenlegi konfigurációt tartalmazó parancsfájl létrehozása. Ha ezt
  fájlba menti, a parancsfájllal visszaállíthatja a konfigurációt.

A parancsok listájának megjelenítése.

»netsh »routing »help


C:\Windows>netsh routing help ?

Használat: help

Megjegyzések: 
    A parancsok listájának megjelenítése.

Váltás a következő környezetre: `netsh routing ip'.

»netsh »routing »ip


C:\Windows>netsh routing ip ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
?       - A parancsok listájának megjelenítése.
add      - Konfigurációs bejegyzés felvétele a bejegyzések listájába.
autodhcp    - Váltás a következő környezetre: `netsh routing ip autodhcp'.
delete     - Konfigurációs bejegyzés törlése a bejegyzések listájából.
dnsproxy    - Váltás a következő környezetre: `netsh routing ip dnsproxy'.
dump      - Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.
help      - A parancsok listájának megjelenítése.
igmp      - Váltás a következő környezetre: `netsh routing ip igmp'.
nat      - Váltás a következő környezetre: `netsh routing ip nat'.
ospf      - Váltás a következő környezetre: `netsh routing ip ospf'.
relay     - Váltás a következő környezetre: `netsh routing ip relay'.
reset     - Az IP-útválasztás tiszta alaphelyzetbe állítása.
rip      - Váltás a következő környezetre: `netsh routing ip rip'.
routerdiscovery - Váltás a következő környezetre: `netsh routing ip routerdiscovery'.
set      - Konfigurációs adatok beállítása.
show      - Információ megjelenítése.
update     - Összeköttetés autostatikus útvonalainak módosítása.

A következő alkörnyezetek érhetők el:
 autodhcp dnsproxy igmp nat ospf relay rip routerdiscovery

A parancshoz tartozó súgó megjelenítéséhez írja be a parancsot, utána egy
szóközt, majd a következőt: ?.

Konfigurációs bejegyzés felvétele a bejegyzések listájába.

»netsh »routing »ip »add


C:\Windows>netsh routing ip add ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
add boundary  - Csoportos küldési hatókörhatár felvétele a kapcsolathoz.
add filter   - Csomagszűrő felvétele a megadott kapcsolatba.
add interface - IP-továbbítás engedélyezése a kapcsolaton.
add persistentroute - Állandó statikus útvonal felvétele.
add preferenceforprotocol - Útválasztási protokoll preferenciaszintjének felvétele.
add rtmroute  - Nem állandó hálózatkezelési útvonal felvétele.
add scope   - Csoportos küldési hatókör felvétele.

Csoportos küldési hatókörhatár felvétele a kapcsolathoz.

»netsh »routing »ip »add »boundary


C:\Windows>netsh routing ip add boundary ?

Használat: add boundary [name=]<karakterlánc> [grpaddr=]<IP-cím> [grpmask=]<IP-cím>
    -vagy-
    add boundary [name=]<karakterlánc> [scopename=]<karakterlánc>

Paraméterek: 

    Címke      Érték
    name      - A kapcsolat neve, ahol a határ hozzáadása
            történik.
    grpaddr    - A hozzáadandó határ csoportos küldési címe.
    grpmask    - A hozzáadandó határ címének alhálózati maszkja.
    scopename   - A határok nélküli csoportos küldési hatókör neve.

Megjegyzés: Határokat ad a csoportos küldési hatókörhöz a kapcsolaton.

Példák: 

   add boundary name=Belső grpaddr=239.0.0.1 grpmask=255.255.255.255
   add boundary name="Kapcsolat helyi hálózathoz" scopename="Saját 
      csoportos küldési hatókör"   

Csomagszűrő felvétele a megadott kapcsolatba.

»netsh »routing »ip »add »filter


C:\Windows>netsh routing ip add filter ?

Használat: add filter [name=]<karakterlánc> [filtertype=]{INPUT|OUTPUT|DIAL}
         [srcaddr=]<IP-cím> [srcmask=]<alhálózati maszk>
         [dstaddr=]<IP-cím> [dstmask=]<alhálózati maszk>
        { [proto=] ANY |
         [proto=]{TCP|TCP-EST|UDP} [srcport=]<egész> [dstport=]<egész>|
         [proto=] ICMP [type=]<egész> [code=]<egész> }


Paraméterek: 

    Címke      Érték
    name      - A kapcsolat neve, ahol a szűrő hozzáadása 
            történik.
    filtertype   - A következő értékek egyike:
            input: Ha a módosítandó szűrő bemeneti szűrő.
            output: Ha a módosítandó szűrő kimeneti szűrő.
            dial: Ha a módosítandó szűrő egy csatlakoztatás 
            alatt álló telefonos kapcsolat szűrését végzi.
    srcaddr    - A szűrendő csomag forráscímét tartalmazó mező.
    srcmask    - A szűrendő csomag forráscímmaszkját tartalmazó mező.
            A csupa nullából álló cím tetszőleges maszkot jelöl.
    dstaddr    - A szűrendő csomag célcímét tartalmazó mező.
    dstmask    - A szűrendő csomag célcímmaszkját tartalmazó mező.
    proto     - A szűrendő csomag protokolltípusa.
    srcport    - A szűrendő csomag forrásportját tartalmazó mező.
            A nulla (0) érték tetszőleges portot jelöl.
    dstport    - A szűrendő csomag célportját feltüntető mező.
            A nulla (0) érték tetszőleges portot jelöl.
    type      - A szűrendő csomag ICMP-típusát kiíró mező.
    code      - A szűrendő csomag ICMP-kódját megjelenítő mező.

Megjegyzés: Csomagszűrőt ad a megadott kapcsolathoz.

Példa: 

   add filter name="Virtuális magánhálózati kapcsolat" filtertype=input
   srcaddr=0.0.0.0 srcmask=255.255.255.255 dstaddr=169.254.0.0
   dstmask=255.255.0.0 proto=any

   add filter "Virtuális magánhálózati kapcsolat" input 0.0.0.0 0.0.0.0
   169.254.0.0 255.255.0.0 any 

IP-továbbítás engedélyezése a kapcsolaton.

»netsh »routing »ip »add »interface


C:\Windows>netsh routing ip add interface ?

Használat: add interface [name=]<karakterlánc> [[state=]enable|disable]

Paraméterek: 

    Címke      Érték
    name      - A felveendő kapcsolat neve.
    state     - A következő értékek egyike:
            enable: felvételkor engedélyezi az IP-kapcsolatot
            disable: felvételkor letiltja az IP-kapcsolatot

Megjegyzés: Engedélyezi vagy tiltja az IP-továbbítást a kapcsolaton.

Példa: 

   add interface name="Kapcsolat helyi hálózathoz" state=enable

Állandó statikus útvonal felvétele.

»netsh »routing »ip »add »persistentroute


C:\Windows>netsh routing ip add persistentroute ?

Használat: add persistentroute [dest=]<IP-cím> [mask=]<alhálózati maszk>
    [name=]<karakterlánc> [[nhop=]<IP-cím>] [[proto=]static|nondod]
    [[preference=]egész] [[metric=]egész]
    [[view=]unicast|multicast|both]

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   dest    - A megadott útvonal célcíme.
   mask    - A célcím alhálózati maszkja.
   name    - A kapcsolat, melyen az útvonal hozzáadása történik.
   nhop    - Az útvonal következő ugrása. Pont-pont kapcsolatokon
          átvezető vonalak esetén nem szükséges megadni.
   proto    - A következő értékek egyike:
          static: Igény szerinti tárcsázást indít (az alapérték).
          nondod: Nem indít igény szerinti tárcsázást.
   preference - Az útvonal preferenciája.
   metric   - Az útvonal metrikája.
   view    - A következő értékek egyike:
          unicast: Az útvonal csak egyedi küldésre szolgál.
          multicast: Az útvonal csak csoportos küldésre szolgál.
          both: Az útvonal egyedi és csoportos küldésre is szolgál
             (ez az alapérték).


Megjegyzés: Állandó statikus útvonalat ad a megadott kapcsolathoz.
Példa: 

   add persistentroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Virtuális magánhálózati kapcsolat"

Útválasztási protokoll preferenciaszintjének felvétele.

»netsh »routing »ip »add »preferenceforprotocol


C:\Windows>netsh routing ip add preferenceforprotocol ?

Használat: add preferenceforprotocol [proto=] autostatic|local|netmgmgt|nondod|ospf|rip|static
      [preflevel=]<egész>

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   proto     A következő értékek egyike:
           autostatic: Autosztatikus útvál. preferenciát vesz fel.
           local:  Helyi útválasztási preferenciát vesz fel.
           netmgmt: Útválasztási protokollpreferenciát ad a
               hálózatkezelési protokollokhoz.
           nondod: Preferenciát ad az útválasztási protokollhoz,
               ha az nem használ igény szerinti tárcsázást.
           ospf:  Útválasztási protokollpreferenciát ad OSPF-hez
           rip:   Útválasztási protokollpreferenciát ad RIP-hez
           static: Statikus útválasztás-preferenciát kapcsol.
   preflevel   A preferenciaszintet jelző szám.

Megjegyzés: Preferenciaszintet ad az útválasztási protokollhoz.

Példa: 

    add preferenceforprotocol proto=rip preflevel=10
    add preferenceforprotocol ospf 10

Nem állandó hálózatkezelési útvonal felvétele.

»netsh »routing »ip »add »rtmroute


C:\Windows>netsh routing ip add rtmroute ?

Használat: add rtmroute [dest=]<IP-cím> [mask=]<alhálózati maszk>
    [[nameorindex=]karakterlánc] [[nhop=]<IP-cím>]
    [[preference=]egész] [[metric=]egész]
    [[view=]unicast|multicast|both]

Paraméterek: 
   dest     - A megadott útvonal céljának IP-címe.
   mask     - A célcím alhálózati maszkja.
   nameorindex - A kapcsolat, ahol az útvonal hozzáadása történik.
   nhop     - A következő ugrópont. Pont-pont kapcsolatokon
           átvezető útvonalak esetén nem szükséges megadni.
   preference  - Az útvonal preferenciája.
   metric    - Az útvonal metrikája.
   view     - A következő értékek egyike:
           unicast: Az útvonal csak egyedi küldésre szolgál.
           multicast: Az útvonal csak csoportos küldésre szolgál.
           both: Az útvonal egyedi és csoportos küldésre is 
              szolgál (ez az alapérték).

Megjegyzés: Nem állandó hálózatkezelési útvonalat vesz fel, ha meg van adva 
      a kapcsolat neve és/vagy a következő ugrópont.

Példa: 

   add rtmroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Virtuális magánhálózati kapcsolat"

Csoportos küldési hatókör felvétele.

»netsh »routing »ip »add »scope


C:\Windows>netsh routing ip add scope ?

Használat: add scope [grpaddr=]<IP-cím> [grpmask=]<alhálózati maszk>
    [scopename=]<karakterlánc>

Paraméterek: 

   Címke      Érték
   grpaddr    - A csoportos küldés hatóköre vagy a csoport IP-címe.
   grpmask    - A csoportos küldés hatókörcímének alhálózati maszkja.
   scopename   - A felveendő csoportos küldési hatókör neve.

Megjegyzés: Csoportos küldési hatókört ad az IP-útválasztás beállításához.

Példa: 

    add scope 239.1.1.1 255.255.255.224 "Saját csoportos küldési hatókör" 

Váltás a következő környezetre: `netsh routing ip autodhcp'.

»netsh »routing »ip »autodhcp


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
?       - A parancsok listájának megjelenítése.
add      - Konfigurációs bejegyzés felvétele a táblába.
delete     - Konfigurációs bejegyzés törlése a táblából.
dump      - Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.
help      - A parancsok listájának megjelenítése.
install    - A jelenlegi környezethez tartozó útválasztási protokoll telepítése.
set      - Konfigurációs adatok beállítása.
show      - Információ megjelenítése.
uninstall   - A jelenlegi környezethez tartozó útválasztási protokoll eltávolítása.

A parancshoz tartozó súgó megjelenítéséhez írja be a parancsot, utána egy
szóközt, majd a következőt: ?.

Konfigurációs bejegyzés felvétele a táblába.

»netsh »routing »ip »autodhcp »add


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp add ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
add exclusion - Kizárás felvétele a DHCP-címfoglaló hatókörébe.

Kizárás felvétele a DHCP-címfoglaló hatókörébe.

»netsh »routing »ip »autodhcp »add »exclusion


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp add exclusion ?

Használat: add exclusion [exclusion=]<IP-cím>

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   address   - A DHCP-foglaló hatóköréből kizárandó IP-cím.

Megjegyzés: IP-címkizárást vesz fel a DHCP-címfoglaló hatóköréhez.
      Segítségével a Windows 2000 útválasztói dinamikus címfoglalást
      végezhetnek.

Példa: 

    add exclusion exclusion=10.0.0.1

Konfigurációs bejegyzés törlése a táblából.

»netsh »routing »ip »autodhcp »delete


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp delete ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
delete exclusion - Kizárás törlése a DHCP-címfoglaló hatóköréből.

Kizárás törlése a DHCP-címfoglaló hatóköréből.

»netsh »routing »ip »autodhcp »delete »exclusion


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp delete exclusion ?

Használat: delete exclusion [exclusion=]<IP-cím>

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   address   - A DHCP-foglaló hatóköréből már kizárt IP-cím.
           

Megjegyzés: Töröl egy a DHCP-címfoglaló hatóköréből már korábban kizárt 
      IP-címet.

Példa: 

    delete exclusion exclusion=10.0.0.1

Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.

»netsh »routing »ip »autodhcp »dump


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp dump ?

Használat: dump

Megjegyzés: 
  A jelenlegi konfigurációt tartalmazó parancsfájl létrehozása. Ha ezt
  fájlba menti, a parancsfájllal visszaállíthatja a konfigurációt.

A parancsok listájának megjelenítése.

»netsh »routing »ip »autodhcp »help


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp help ?

Használat: help

Megjegyzések: 
    A parancsok listájának megjelenítése.

A jelenlegi környezethez tartozó útválasztási protokoll telepítése.

»netsh »routing »ip »autodhcp »install


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp install ?

Használat: install
   Az útválasztási protokoll telepítése az IP alá.

Konfigurációs adatok beállítása.

»netsh »routing »ip »autodhcp »set


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp set ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
set global   - DHCP-címfoglaló globális paramétereinek módosítása.
set interface - DHCP-címfoglaló paramétereinek módosítása egy kapcsolat esetén.

DHCP-címfoglaló globális paramétereinek módosítása.

»netsh »routing »ip »autodhcp »set »global


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp set global ?

Használat: set global [[scopenetwork=]IP-cím] [[scopemask=]alhálózati maszk]
    [[leasetime=]időtartam (perc)] [[loglevel=]none|error|warn|info]

Paraméterek: 

   Címke       Érték
   scopenetwork   - A DHCP-címfoglaló hatókörének IP-címe.
   scopemask    - A hálózati címhez tartozó alhálózati maszk.
   leasetime    - A címbérlet időtartama, percben megadva.
   loglevel     - A következő értékek egyike:
             none: a DHCP-foglalási események nem naplózottak
             error: csak a a DHCP-foglalási hibák naplózása
             warn: a DHCP-foglalási figyelmeztetések naplózása
             info: a DHCP-foglalási információk naplózása

Megjegyzés: A DHCP-foglalás globális paramétereit állítja be.

Példa: 

    set global 10.10.10.0 255.255.255.0 11520 info
    set global leasetime=4320

    Az első parancs a DHCP-foglalás IP-címét 10.10.10.0, a hatókör 
    alhálózati maszkját 255.255.255.0 értékre, a címbérlet időtartamát
    pedig 11520 percre (8 nap) állítja be, és minden kapcsolódó esemény
    adatait naplózza. A második parancs csak a címbérlet időtartamát
    módosítja globálisan 4320 percre (3 nap), minden kapcsolaton,
    minden hatókörre.

DHCP-címfoglaló paramétereinek módosítása egy kapcsolat esetén.

»netsh »routing »ip »autodhcp »set »interface


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp set interface ?

Használat: set interface [name=]string [[mode=]enable|disable]

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   name    - A kapcsolat neve, ahol a DHCP-címfoglaló
           paramétereit be kell állítani.
   mode    - A következő értékek egyike:
           enable: DHCP-foglalást engedélyez a kapcsolaton.
           disable: Letiltja a DHCP-foglalást a kapcsolaton.

Megj.: A megadott kapcsolaton beállítja a DHCP-foglalási paramétereket.

Példa: 

    set interface name="Kapcsolat helyi hálózathoz" mode=enable

Információ megjelenítése.

»netsh »routing »ip »autodhcp »show


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp show ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
show global  - DHCP-címfoglaló konfigurációjának megjelenítése.
show interface - DHCP-címfoglaló konfigurációjának megjelenítése a megadott kapcsolat esetén.

DHCP-címfoglaló konfigurációjának megjelenítése.

»netsh »routing »ip »autodhcp »show »global


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp show global ?

Használat: show global

Megjegyzés: Megjeleníti a DHCP-címfoglaló globális konfigurációját.

A parancs az alábbi információt jeleníti meg:

Mező         Leírás
-----        -----------
Hatókör címe     Kiírja a DHCP-címfoglaló hatóköréhez beállított IP-
           címet.
Hatókör maszkja    Megmutatja a hálózati IP-cím alhálózati maszkját.
Címbérlet időtartama A DHCP címbérleti időtartamát tartalmazza, percekben.
Naplózási szint    A DHCP-foglalással kapcsolatos események naplózási
           szintjét mutatja meg.

DHCP-címfoglaló konfigurációjának megjelenítése a megadott kapcsolat esetén.

»netsh »routing »ip »autodhcp »show »interface


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp show interface ?

Használat: show interface

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   name    - A megjelenítendő DHCP-címfoglaló paramétereket 
           tartalmazó kapcsolat neve.

Megjegyzés: Kiírja a megadott kapcsolat DHCP-foglalási beállításait.

Példa: 

    show interface name="Kapcsolat helyi hálózathoz"

A jelenlegi környezethez tartozó útválasztási protokoll eltávolítása.

»netsh »routing »ip »autodhcp »uninstall


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp uninstall ?

Használat: uninstall
   A jelenlegi környezethez tartozó útválasztási protokoll eltávolítása.

Konfigurációs bejegyzés törlése a bejegyzések listájából.

»netsh »routing »ip »delete


C:\Windows>netsh routing ip delete ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
delete boundary - Csoportos küldési hatókörhatár törlése a kapcsolatból.
delete filter - Szűrő törlése a megadott kapcsolatból.
delete interface - IP-továbbítás törlése a megadott kapcsolaton.
delete persistentroute - Állandó statikus útvonal törlése.
delete preferenceforprotocol - A megadott protokoll preferenciájának törlése
delete rtmroute - Hálózatkezeléshez használt nem állandó útvonal törlése.
delete scope  - Csoportos küldési hatókör törlése.

Csoportos küldési hatókörhatár törlése a kapcsolatból.

»netsh »routing »ip »delete »boundary


C:\Windows>netsh routing ip delete boundary ?

Használat: delete boundary [name=]<karakterlánc> [grpaddr=]<IP-cím> 
      [grpmask=]<alhálózati maszk>
      -vagy-
      delete boundary [name=]<karakterlánc> [scopename=]<karakterlánc>

Paraméterek: 

    Címke      Érték
    name      - A törlendő határt tartalmazó kapcsolat neve.
    grpaddr    - A törlendő határ csoportcíme.
    grpmask    - A törlendő határ alhálózati maszkja.
    scopename   - A csoportos küldési hatókör neve.

Megjegyzés: Törli a csoportos küldési hatókört a kapcsolatból.

Példa: 

   delete boundary "Kapcsolat helyi hálózathoz (2)" 239.2.2.2 255.255.255.255
   delete boundary "Kapcsolat helyi hálózathoz (2)" "Saját csoportküldési hatókör" 

Szűrő törlése a megadott kapcsolatból.

»netsh »routing »ip »delete »filter


C:\Windows>netsh routing ip delete filter ?

Használat: delete filter [name=]<karakterlánc> [filtertype=]{INPUT|OUTPUT|DIAL}
    [srcaddr=]<IP-cím> [srcmask=]<alhálózati maszk>
    [dstaddr=]<IP-cím> [dstmask=]<alhálózati maszk>
    {[proto=]ANY |
    [proto=]{TCP|TCP-EST|UDP} [srcport=]<egész> [dstport=]<egész> |
    [proto=]ICMP [type=]<egész> [code=]<egész> }

Paraméterek: 

    Címke      Érték
    name      - A törlendő szűrőt tartalmazó kapcsolat neve.
    filtertype   - A következő értékek egyike:
            input: Ha a módosítandó szűrő bemeneti szűrő.
            output: Ha a módosítandó szűrő kimeneti szűrő.
            dial: Ha a módosítandó szűrő egy csatlakoztatás 
            alatt álló telefonos kapcsolat szűrését végzi.
    srcaddr    - A szűrendő csomag forráscímét tartalmazó mező.
    srcmask    - A szűrendő csomag forráscímmaszkját tartalmazó mező.
            A csupa nullából álló cím tetszőleges maszkot jelöl.
    dstaddr    - A szűrendő csomag célcímét tartalmazó mező.
    dstmask    - A szűrendő csomag célcímmaszkját tartalmazó mező.
    proto     - A szűrendő csomag protokolltípusa.
    srcport    - A szűrendő csomag forrásportját tartalmazó mező.
            A nulla (0) érték tetszőleges portot jelöl.
    dstport    - A szűrendő csomag célportját feltüntető mező.
            A nulla (0) érték tetszőleges portot jelöl.
    type      - A szűrendő csomag ICMP-típusát kiíró mező.
    code      - A szűrendő csomag ICMP-kódját megjelenítő mező.

Megjegyzés: Csomagszűrőt töröl a megadott kapcsolatból.

Példa: 

   delete filter name="Virtuális magánhálózati kapcsolat" filtertype=input
   srcaddr=0.0.0.0 srcmask=255.255.255.255 dstaddr=169.254.0.0
   dstmask=255.255.0.0 proto=any

   delete filter "Virtuális magánhálózati kapcsolat" input 0.0.0.0 0.0.0.0
   169.254.0.0 255.255.0.0 any 

IP-továbbítás törlése a megadott kapcsolaton.

»netsh »routing »ip »delete »interface


C:\Windows>netsh routing ip delete interface ?

Használat: delete interface [name=]<karakterlánc>

Paraméterek: 

    Címke      Érték
    name      - A törlendő kapcsolat neve.

Megjegyzés: Törli a megadott kapcsolatból az IP-továbbítást.

Példa: 

   delete interface name="Kapcsolat helyi hálózathoz"

Állandó statikus útvonal törlése.

»netsh »routing »ip »delete »persistentroute


C:\Windows>netsh routing ip delete persistentroute ?

Használat: delete persistentroute [dest=]<IP-cím> [mask=]<alhálózati maszk>
    [name=]<karakterlánc> [[nhop=]<IP-cím>]

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   dest    - A megadott útvonal célcíme.
   mask    - A célcím alhálózati maszkja.
   name    - A kapcsolat, melyen az útvonal törlése történik.
   nhop    - A következő ugrópont. Pont-pont kapcsolatokon
          átvezető vonalak esetén nem szükséges megadni.

Megjegyzés: Állandó statikus útvonalat töröl a megadott kapcsolatból.

Példák: 

   delete persistentroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Telefonos kapcsolat"

   delete persistentroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Kapcsolat helyi hálózathoz"
   nhop=10.0.0.1

A megadott protokoll preferenciájának törlése

»netsh »routing »ip »delete »preferenceforprotocol


C:\Windows>netsh routing ip delete preferenceforprotocol ?

Használat: delete preferenceforprotocol [proto=]autostatic|local|netmgmgt|nondod|ospf|rip|static

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   proto    - A következő értékek egyike:
           autostatic: Autosztatikus útvál. preferenciát töröl
           local:  Helyi útválasztási preferenciát töröl.
           netmgmt: Útválasztási protokollpreferenciát töröl a
               hálózatkezelési protokollokból.
           nondod: Preferenciát töröl igény szerinti tárcsázást
               nem használó útválasztási protokollokból.
           ospf:  OSPF-útválasztás protokollpreferenciáját törli
           rip:   RIP-útválasztás protokollpreferenciáját törli.
           static: Statikus útválasztás-preferenciát töröl.

Megjegyzés: Adott útválasztási protokolltípus preferenciaszintjét törli.

Példa: 

    delete preferenceforprotocol proto=rip
    delete preferenceforprotocol ospf 

Hálózatkezeléshez használt nem állandó útvonal törlése.

»netsh »routing »ip »delete »rtmroute


C:\Windows>netsh routing ip delete rtmroute ?

Használat: delete rtmroute [dest=]<IP-cím> [mask=]<alhálózati maszk>
    [[nameorindex=]name|index] [[nhop=]<IP-cím>]

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   dest    - A megadott útvonal céljának IP-címe.
   mask    - A célcím alhálózati maszkja.
   nameorindex - A kapcsolat, ahol az útvonal törlése történik.
   nhop    - A következő ugrópont. Pont-pont kapcsolatokon
          átvezető útvonalak esetén nem szükséges megadni.

Megjegyzés: Nem állandó hálózatkezelési útvonalat vesz fel, ha meg van adva 
      kapcsolat neve és/vagy a következő ugrópont.

Példák: 

   delete rtmroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Virtuális magánhálózati kapcsolat"

   delete rtmroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Kapcsolat helyi hálózathoz"
   nhop=10.0.0.1

Csoportos küldési hatókör törlése.

»netsh »routing »ip »delete »scope


C:\Windows>netsh routing ip delete scope ?

Használat: delete scope [grpaddr=]<IP-cím> [grpmask=]<IP alhálózati maszk>
    -vagy-
    delete scope [scopename=]<karakterlánc>

Paraméterek: 

   Címke      Érték
   grpaddr    - A csoportos küldési hatókör vagy csoport IP-címe.
   grpmask    - A csoportos küldési hatókörcím alhálózati maszkja.
   scopename   - A beállítandó csoportos küldési hatókör neve.

Megjegyzés: Csoportos küldési hatókör felvétele az IP útválasztási
      konfigurációba.

Példa: 

    delete scope 239.1.1.1 255.255.255.224 "Saját csoportos küldési hatókör" 

Váltás a következő környezetre: `netsh routing ip dnsproxy'.

»netsh »routing »ip »dnsproxy


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
?       - A parancsok listájának megjelenítése.
dump      - Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.
help      - A parancsok listájának megjelenítése.
install    - A jelenlegi környezethez tartozó útválasztási protokoll telepítése.
set      - Konfigurációs adatok beállítása.
show      - Információ megjelenítése.
uninstall   - A jelenlegi környezethez tartozó útválasztási protokoll eltávolítása.

A parancshoz tartozó súgó megjelenítéséhez írja be a parancsot, utána egy
szóközt, majd a következőt: ?.

Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »dump


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy dump ?

Használat: dump

Megjegyzés: 
  A jelenlegi konfigurációt tartalmazó parancsfájl létrehozása. Ha ezt
  fájlba menti, a parancsfájllal visszaállíthatja a konfigurációt.

A parancsok listájának megjelenítése.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »help


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy help ?

Használat: help

Megjegyzések: 
    A parancsok listájának megjelenítése.

A jelenlegi környezethez tartozó útválasztási protokoll telepítése.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »install


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy install ?

Használat: install
   Az útválasztási protokoll telepítése az IP alá.

Konfigurációs adatok beállítása.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »set


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy set ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
set global   - A DNS-proxy globális paramétereinek megváltoztatása.
set interface - A DNS-proxy kapcsolatra jellemző paramétereinek megváltoztatása.

A DNS-proxy globális paramétereinek megváltoztatása.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »set »global


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy set global ?

Használat: set global [[querytimeout=]egész][[dnsmode=]enable|disable] 
      [[loglevel=]none|error|warn|info]
 
Paraméterek: 
 
   Tag        Érték
   querytimeout  - Proxyzott DNS-lekérdezések időkorlátja.
   dnsmode    - A következő értékek egyike:
            enable: DNS-proxy működésének engedélyezése.
            disable: DNS-proxy működésének tiltása.
   loglevel    - A következő értékek egyike:
            none: A DNS-proxyesemények naplózásának kikapcsolása.
            error: A DNS-proxy hibáinak naplózása.
            warn: A DNS-proxy figyelmeztetéseinek naplózása.
            info: A DNS-proxy információinak naplózása.
 
Megjegyzés: A DNS-proxy útvonalkezelt kapcsolatra jellemző paramétereinek
      beállítása.
 
Példa: 
 
   set global 10 enable none
 
   A DNS-proxy globális engedélyezése 10 másodperces lekérdezési
   időkorláttal úgy, hogy a DNS-proxy eseményeiről nem készül
   napló.

A DNS-proxy kapcsolatra jellemző paramétereinek megváltoztatása.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »set »interface


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy set interface ?

Használat: set interface [name=]<karakterlánc> [[mode=]enable|disable|default]

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   name    - A megjelenítendő DNS-proxyparamétereket tartalmazó
           kapcsolat neve.
   mode    - A következő értékek egyike:
           enable: engedélyezi a DNS-proxyt a kapcsolaton
           disable: letiltja a DNS-proxyt a kapcsolaton
           default: a DNS-proxy beállítását az adott kapcsolat
           alapbeállítása adja meg

Megjegyzés: Adott kapcsolat DNS-proxybeállításait jeleníti meg.

Példa: 

    set interface name="Kapcsolat helyi hálózathoz" mode=enable

Információ megjelenítése.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »show


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy show ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
show global  - A DNS-proxy konfigurációjának megjelenítése.
show interface - A DNS-proxy konfigurációjának megjelenítése a megadott kapcsolathoz.

A DNS-proxy konfigurációjának megjelenítése.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »show »global


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy show global ?

Használat: show global

Megjegyzés: A DNS-proxy globális konfigurációjának megjelenítése.

A parancs megjelenített információinak összetétele:

Mező        Leírás
-----       -----------
A DNS-proxy módja    A DNS-proxy engedélyezett vagy tiltott állapotának
            megjelenítése.
Lekérdezési időkorlát  A DNS-lekérdezés időkorlátjának megjelenítése (mp).
Naplózási szint     A DNS-proxy eseményeihez tartozó naplózási szint
            megjelenítése.

A DNS-proxy konfigurációjának megjelenítése a megadott kapcsolathoz.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »show »interface


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy show interface ?

Használat: show interface

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   name    - A megjelenítendő DNS-proxyparamétereket tartalmazó 
           kapcsolat neve.

Megjegyzés: Adott kapcsolat DNS-proxybeállításait jeleníti meg.

Példa: 

    show interface name="Kapcsolat helyi hálózathoz"

A jelenlegi környezethez tartozó útválasztási protokoll eltávolítása.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »uninstall


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy uninstall ?

Használat: uninstall
   A jelenlegi környezethez tartozó útválasztási protokoll eltávolítása.

Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.

»netsh »routing »ip »dump


C:\Windows>netsh routing ip dump ?

Használat: dump

Megjegyzés: 
  A jelenlegi konfigurációt tartalmazó parancsfájl létrehozása. Ha ezt
  fájlba menti, a parancsfájllal visszaállíthatja a konfigurációt.

A parancsok listájának megjelenítése.

»netsh »routing »ip »help


C:\Windows>netsh routing ip help ?

Használat: help

Megjegyzések: 
    A parancsok listájának megjelenítése.

Váltás a következő környezetre: `netsh routing ip igmp'.

»netsh »routing »ip »igmp


C:\Windows>netsh routing ip igmp ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
?       - A parancsok listájának megjelenítése.
add      - Konfigurációs bejegyzés felvétele a táblába.
delete     - Konfigurációs bejegyzés törlése a táblából.
dump      - Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.
help      - A parancsok listájának megjelenítése.
install    - IGMP-útválasztó/-proxy telepítése és a globális naplózás beállítása.
set      - Konfigurációs adatok beállítása.
show      - Információ megjelenítése.
uninstall   - A jelenlegi környezethez tartozó útválasztási protokoll eltávolítása.

A parancshoz tartozó súgó megjelenítéséhez írja be a parancsot, utána egy
szóközt, majd a következőt: ?.

Konfigurációs bejegyzés felvétele a táblába.

»netsh »routing »ip »igmp »add


C:\Windows>netsh routing ip igmp add ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
add interface - Az IGMP konfigurálása a megadott kapcsolat esetén.

Az IGMP konfigurálása a megadott kapcsolat esetén.

»netsh »routing »ip »igmp »add »interface


C:\Windows>netsh routing ip igmp add interface ?

Használat: add interface [name=]<karakterlánc>
    [[igmpprototype=]igmprtrv1|igmprtrv2|igmprtrv3|igmpproxy]
    [[ifenabled=]enable|disable] [[robustvar=]egész]
    [[genqueryinterval=]egész] [[genqueryresptime=]egész]
    [[startupquerycount=]egész] [[startupqueryinterval=]egész]
    [[lastmemquerycount=]egész] [[lastmemqueryinterval=]egész]
    [[accnonrtralertpkts=]yes|no]

Paraméterek: 

   Címke            Érték
   name           - A kapcsolat neve, ahol az IGMP
                 konfigurálása történik.
   igmpprototype       - A kapcsolaton beállítandó protokoll
                 típusa. Az alaptípus az igmprtrv2.
   ifenabled         - A protokoll engedélyezése vagy letiltása.
                 Az alapérték az engedélyezve.
   robustvar         - Robosztussági változó. Csak nullánál
                 (0) nagyobb érték lehet. Az alapérték 2. Max 7.
   genqueryinterval     - Az az időköz, melyen belül a lekérdezéseket
                 el kell küldeni a kapcsolaton.
                 Az alapérték 125 másodperc.
   genqueryresptime     - A maximális válaszadási idő, melyen belül a
                 a gazdáknak válaszolni kell a lekérdezésre.
                 Az alapérték 10 másodperc.
   startupquerycount     - Az indítás során elküldendő általános
                 lekérdezések száma. Az alapérték 2.
   startupqueryinterval   - Az indítás során elküldött lekérdezések
                 közötti idő. Az alapérték 31 másodperc.
   lastmemquerycount     - Az indításkor elküldött csoportspecifikus
                 lekérdezések száma, ha egy gazdától
                 kilépési értesítés érkezik. Alapérték: 2.
   lastmemqueryinterval   - A csoportspecifikus lekérdezések időköze.
                 Az alapérték 1000 ezredmásodperc.
   accnonrtralertpkts    - IGMP-csomagok elfogadása vagy elutasítása,
                 melyeknél nem aktív az útválasztó-riasztás.
                 Az alapérték yes.

Megjegyzés: Az IGMP-t konfigurálja az adott kapcsolaton. IGMP-proxykhoz
      csak "ifenabled" paraméter használható. IGMP v1 útválasztóknál a
      "lastmemquerycount" és "lastmemqueryinterval" nem alkalmazható.

Példa: 

   add interface "Kapcsolat helyi hálózathoz" startupqueryinterval=21

   A fenti parancs a megadott kapcsolatnál az IGMP-konfigurációban az
   indítási lekérdezési időköz alapértékét 21 másodpercre módosítja.
   Ahol nincs megadva egyéb paraméter, a kapcsolódó alapérték érvényes.

Konfigurációs bejegyzés törlése a táblából.

»netsh »routing »ip »igmp »delete


C:\Windows>netsh routing ip igmp delete ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
delete interface - Az IGMP-útválasztó/proxy eltávolítása a megadott kapcsolatból.

Az IGMP-útválasztó/proxy eltávolítása a megadott kapcsolatból.

»netsh »routing »ip »igmp »delete »interface


C:\Windows>netsh routing ip igmp delete interface ?

Használat: delete interface [name=]<karakterlánc>

Paraméterek: 

  Címke     Érték
  name     - A kapcsolat neve, ahol az IGMP-útválasztó vagy 
          IGMP-proxy törlése történik.

Megjegyzés: IGMP-útválasztót vagy -proxyt töröl a megadott kapcsolatból.

Példa: 

  delete interface "Kapcsolat helyi hálózathoz" 
 

Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.

»netsh »routing »ip »igmp »dump


C:\Windows>netsh routing ip igmp dump ?

Használat: dump

Megjegyzés: 
  A jelenlegi konfigurációt tartalmazó parancsfájl létrehozása. Ha ezt
  fájlba menti, a parancsfájllal visszaállíthatja a konfigurációt.

A parancsok listájának megjelenítése.

»netsh »routing »ip »igmp »help


C:\Windows>netsh routing ip igmp help ?

Használat: help

Megjegyzések: 
    A parancsok listájának megjelenítése.

IGMP-útválasztó/-proxy telepítése és a globális naplózás beállítása.

»netsh »routing »ip »igmp »install


C:\Windows>netsh routing ip igmp install ?

Használat: install [[loglevel=]none|error|warn|info]

Paraméterek: 

   Címke      Érték
   loglevel    - A következő értékek egyike:
            none: az IGMP-események nem naplózottak
            error: csak az IGMP-hibák naplózása
            warn: IGMP-figyelmeztetések naplózása
            info: IGMP-információk naplózása.

Megj.: IGMP-útválasztót/-proxyt telepít és beállítja a naplózási szintet.

Példa: 

   install loglevel=none

Konfigurációs adatok beállítása.

»netsh »routing »ip »igmp »set


C:\Windows>netsh routing ip igmp set ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
set global   - Az IGMP globális paramétereinek beállítása.
set interface - A felület konfigurációs paramétereinek módosítása.

Az IGMP globális paramétereinek beállítása.

»netsh »routing »ip »igmp »set »global


C:\Windows>netsh routing ip igmp set global ?

Használat: set global [[loglevel=]none|error|warn|info]

Paraméterek: 

   Címke      Érték
   loglevel    - A következő értékek egyike:
            none: az IGMP-események nem naplózottak
            error: csak az IGMP-hibák naplózása
            warn: csak az IGMP-figyelmeztetések naplózása
            info: minden IGMP-információ naplózása

Megjegyzés: Beállítja az IGMP-útválasztó vagy -proxy globális paramétereit, 
      mint például az események naplózása.

Példa: 

   set global loglevel=none

A felület konfigurációs paramétereinek módosítása.

»netsh »routing »ip »igmp »set »interface


C:\Windows>netsh routing ip igmp set interface ?

Használat: set interface [name=]<karakterlánc>
    [[igmpprototype=]igmprtrv1|igmprtrv2|igmprtrv3|igmpproxy]
    [[ifenabled=]enable|disable] [[robustvar=]egész]
    [[genqueryinterval=]egész] [[genqueryresptime=]egész]
    [[startupquerycount=]egész] [[startupqueryinterval=]egész]
    [[lastmemquerycount=]egész] [[lastmemqueryinterval=]egész]
    [[accnonrtralertpkts=]yes|no]

Paraméterek: 

   Címke            Érték
   name           - A kapcsolat neve, ahol az IGMP
                 konfigurálása történik.
   igmpprototype       - A kapcsolaton konfigurálandó protokoll
                 típusa. A típus alapértéke igmprtrv2.
   ifenabled         - A protokoll engedélyezése vagy letiltása.

                 Az alapérték az engedélyezve.
   robustvar         - Robosztussági változó. Csak nullánál
                 (0) nagyobb érték lehet. Az alapérték 2.
   genqueryinterval     - Az az időköz, melyen belül a lekérdezéseket
                 el kell küldeni a kapcsolaton.
                 Az alapérték 125 másodperc.
   genqueryresptime     - A maximális válaszadási idő, melyen belül a
                 gazdáknak válaszolni kell egy általános 
                 lekérdezésre. Az alapérték 10 másodperc.
   startupquerycount     - Az indítás során elküldendő általános
                 lekérdezések száma. Az alapérték 2.
   startupqueryinterval   - Az indítás során elküldött lekérdezések
                 közötti idő. Az alapérték 31 másodperc.

   lastmemquerycount     - Az elküldött csoportspecifikus lekérdezések 
                 száma, ha egy gazdától csoportelhagyási
                 értesítés érkezik. Alapérték: 2.
   lastmemqueryinterval   - A csoportspecifikus lekérdezések időköze.
                 Az alapérték 1000 ezredmásodperc.
   accnonrtralertpkts    - IGMP-csomagok elfogadása vagy elutasítása,
                 melyeknél nem aktív az útválasztó-riasztás.
                 Az alapérték yes (igen).

Megjegyzés: Az IGMP-t konfigurálja az adott kapcsolaton. IGMP-proxykhoz
      csak "ifenabled" paraméter használható. IGMP v1 útválasztóknál a
      "lastmemquerycount" és "lastmemqueryinterval" nem alkalmazható.

Példa: 

   set interface "Kapcsolat helyi hálózathoz" startupqueryinterval=21

   A fenti parancs a megadott kapcsolatnál az IGMP-konfigurációban az
   indítási lekérdezési időköz alapértékét 21 másodpercre módosítja.
   Ahol nincs megadva egyéb paraméter, a kapcsolódó alapérték érvényes.

Információ megjelenítése.

»netsh »routing »ip »igmp »show


C:\Windows>netsh routing ip igmp show ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
show global  - A globális IGMP paraméterek megjelenítése.
show grouptable - IGMP-állomások kiszolgálócsoport-táblázatának megjelenítése csoportcímes küldési csoporthoz.
show ifstats  - Megadott kapcsolat IGMP-statisztikájának megjelenítése.
show iftable  - Az IGMP-állomáscsoportok megjelenítése a megadott kapcsolathoz.
show interface - A felület IGMP konfigurációjának megjelenítése.
show proxygrouptable - Az IGMP-állomáscsoportok táblájának megjelenítése IGMP-proxy kapcsolathoz.
show rasgrouptable - Az állomáscsoportok táblájának megjelenítése távelérésű ügyfél kapcsolatéhoz

A globális IGMP paraméterek megjelenítése.

»netsh »routing »ip »igmp »show »global


C:\Windows>netsh routing ip igmp show global ?

Használat: show global

Megjegyzés: A globális naplózási szint (megtörténik-e a hibák,
      figyelmeztetések és tájékoztató üzenetek naplózása) kijelzése.

IGMP-állomások kiszolgálócsoport-táblázatának megjelenítése csoportcímes küldési csoporthoz.

»netsh »routing »ip »igmp »show »grouptable


C:\Windows>netsh routing ip igmp show grouptable ?

Használat: show grouptable [[index=]<IP-cím> [[rr=]egész]]

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   index    - A csoportos küldési csoport IP-címe, amelyhez
           csatlakozott aktív állomásokat meg szeretné jeleníteni.
   rr      - Frissítési időköz másodpercben.

Megjegyzés: A megadott csoportos küldési csoport állomástáblázatát jelzi ki.

Példa: 

    show grouptable index=239.192.1.100 rr=5

    A példában szereplő parancs azon IGMP csoportos küldési csoport
    állomástáblázatát jeleníti meg, amelynek IP-címe 239.192.1.100,
    a frissítés 5 másodpercenként történik meg.

Megadott kapcsolat IGMP-statisztikájának megjelenítése.

»netsh »routing »ip »igmp »show »ifstats


C:\Windows>netsh routing ip igmp show ifstats ?

Használat: show ifstats [[index=]egész [[rr=]egész]]

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   index    - A megjelenítendő IGMP-statisztikákat tartalmazó 
           kapcsolat száma.
   rr      - A frissítési időköz másodpercben.

Megjegyzés: Adott kapcsolat IGMP-statisztikáit jeleníti meg.

Példa: 

    show ifstats index=1001 rr=5

    A fenti parancs olyan kapcsolat IGMP-statisztikáit írja ki, 
    melynek indexértéke 1001, az adatok 5 másodpercenként frissülnek.

Az IGMP-állomáscsoportok megjelenítése a megadott kapcsolathoz.

»netsh »routing »ip »igmp »show »iftable


C:\Windows>netsh routing ip igmp show iftable ?

Használat: show iftable [[index=]egész [[rr=]egész]]

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   index    - A megjelenítendő IGMP-kiszolgálócsoportokat 
           tartalmazó kapcsolat azonosítószáma.
   rr      - A frissítési időköz másodpercben.

Megjegyzés: A megadott kapcsolat IGMP-kiszolgálócsoportjait mutatja meg.

Példa: 

    show iftable index=1001 rr=5

    A fenti parancs az 1001 számú kapcsolat IGMP-
    kiszolgálócsoportjait írja ki, 5 másodperces frissítési időközzel.

A felület IGMP konfigurációjának megjelenítése.

»netsh »routing »ip »igmp »show »interface


C:\Windows>netsh routing ip igmp show interface ?

Használat: show interface [name=]<karakterlánc>

Paraméterek: 

  Címke     Érték
  name     - A kapcsolat neve, melynek IGMP-útválasztó vagy
          IGMP-proxy konfigurációja megjelenítésre kerül.

Megjegyzés: Megjeleníti a megadott kapcsolat IGMP-protokolljának
      konfigurációs adatait.

Példa: 

  show interface "Kapcsolat helyi hálózathoz" 
 

Az IGMP-állomáscsoportok táblájának megjelenítése IGMP-proxy kapcsolathoz.

»netsh »routing »ip »igmp »show »proxygrouptable


C:\Windows>netsh routing ip igmp show proxygrouptable ?

Használat: show proxygrouptable [[rr=]egész]

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   rr      - A frissítési időköz másodpercben.

Megjegyzés: Az IGMP-proxy kiszolgálócsoport-táblázatát jeleníti meg.

Példa: 

    show proxygrouptable rr=5

Az állomáscsoportok táblájának megjelenítése távelérésű ügyfél kapcsolatéhoz

»netsh »routing »ip »igmp »show »rasgrouptable


C:\Windows>netsh routing ip igmp show rasgrouptable ?

Használat: show rasgrouptable [[index=]<IP-cím> [[rr=]egész]]

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   index    - Annak a távelérési ügyfél-kapcsolatnak az IP-címe,
           amely esetén meg szeretné jeleníteni azon csoportos
           küldési csoportokat, amelyekhez csatlakozott.
   rr      - Frissítési időköz másodpercben.

Megjegyzés: Távelérési ügyfél-kapcsolat csoporttáblázatát jelzi ki.

Példa: 

    show rasgrouptable index=10.10.1.100 rr=5

A jelenlegi környezethez tartozó útválasztási protokoll eltávolítása.

»netsh »routing »ip »igmp »uninstall


C:\Windows>netsh routing ip igmp uninstall ?

Használat: uninstall
   A jelenlegi környezethez tartozó útválasztási protokoll eltávolítása.

Váltás a következő környezetre: `netsh routing ip nat'.

»netsh »routing »ip »nat


C:\Windows>netsh routing ip nat ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
?       - A parancsok listájának megjelenítése.
add      - Konfigurációs bejegyzés felvétele a táblába.
delete     - Konfigurációs bejegyzés törlése a táblából.
dump      - Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.
help      - A parancsok listájának megjelenítése.
install    - A jelenlegi környezethez tartozó útválasztási protokoll telepítése.
set      - Konfigurációs adatok beállítása.
show      - Információ megjelenítése.
uninstall   - A jelenlegi környezethez tartozó útválasztási protokoll eltávolítása.

A parancshoz tartozó súgó megjelenítéséhez írja be a parancsot, utána egy
szóközt, majd a következőt: ?.

Konfigurációs bejegyzés felvétele a táblába.

»netsh »routing »ip »nat »add


C:\Windows>netsh routing ip nat add ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
add addressmapping - IP-címmegfeleltetés felvétele a NAT-kapcsolat címkészletébe.
add addressrange - Címtartomány felvétele a NAT-kapcsolat címkészletébe.
add ftp    - Az FTP-proxy engedélyezése.
add h323    - A H323-proxy engedélyezése.
add interface - A NAT konfigurálása a megadott kapcsolat esetén.
add portmapping - Protokoll-port megfeleltetés felvétele a NAT-kapcsolatba.

IP-címmegfeleltetés felvétele a NAT-kapcsolat címkészletébe.

»netsh »routing »ip »nat »add »addressmapping


C:\Windows>netsh routing ip nat add addressmapping ?

Használat: add addressmapping [name=]<karakterlánc> [public=]<IP-cím> [private=]<IP-cím>
    [inboundsessions=]enable|disable

Paraméterek: 

   Címke        Érték
   name       - A kapcsolat neve, ahol a címfordítást
             használni szeretné.
   public      - A nyilvános hálózaton használt IP-cím.
   private      - A címkészletben meglévő, a magánhálózaton is
             alkalmazható IP-cím.
   inboundsessions  - A következő értékek egyike:
             enable: bejövő kapcsolatok engedélyezése
             disable: bejövő kapcsolatok letiltása

Megjegyzés: IP-címhozzárendelést ad a hálózati címfordítás (NAT)
      címkészletéhez.

Példa: 

    add addressmapping "Helyi hálózati kapcsolat" 11.11.11.1 10.10.10.1 disable

    A fenti parancs egy nyilvános IP-cím (11.11.11.1) hozzárendelését
    adja hozzá egy magánhálózati címkörzeten belüli IP-címhez (10.10.10.1), és
    letiltja a bejövő kapcsolatokat erre a NAT-címhozzárendelésre.

Címtartomány felvétele a NAT-kapcsolat címkészletébe.

»netsh »routing »ip »nat »add »addressrange


C:\Windows>netsh routing ip nat add addressrange ?

Használat: add addressrange [name=]<karakterlánc> [start=]<IP-cím>
      [end=]<IP-cím> [mask=]<alhálózati maszk>

Paraméterek: 

   Címke        Érték
   name       - A kapcsolat neve, ahol a hálózatcím-
             fordítást alkalmazni szeretné.
   start       - A címkörzet kezdő IP-címe.
   end        - A címkörzet záró IP-címe.
   mask       - A kezdő és záró IP-címek által meghatározott 
             hálózati körzet alhálózati maszkja.

Megjegyzés: IP-címkörzetet ad hozzá a hálózati címfordítás (NAT) 
      címkészletéhez.

Példa: 

    add addressrange "Kapcsolat helyi hálózathoz" 10.10.10.1 10.10.10.254
    255.255.255.0

    A fenti parancs a 10.10.10.1-től 10.10.10.254-ig terjedő IP-címeket
    adja hozzá a NAT címkészletéhez, 255.255.255.0 hálózati maszkkal.

Az FTP-proxy engedélyezése.

»netsh »routing »ip »nat »add »ftp


C:\Windows>netsh routing ip nat add ftp ?

Használat: add ftp
 
Megjegyzés: A transzparens FTP-proxy engedélyezése a NAT-kiszolgálón.

A H323-proxy engedélyezése.

»netsh »routing »ip »nat »add »h323


C:\Windows>netsh routing ip nat add h323 ?

Használat: add h323
 
Megjegyzés: A H323-proxy engedélyezése a NAT-kiszolgálón.

A NAT konfigurálása a megadott kapcsolat esetén.

»netsh »routing »ip »nat »add »interface


C:\Windows>netsh routing ip nat add interface ?

Használat: add interface
       [name=]<karakterlánc>
       [[mode=]Full|AddressOnly|Private|
           FullFirewall|AddressOnlyFirewall|FirewallOnly]
 
Paraméterek: 
 
   Címke     Érték
   name     - a kapcsolat neve.
   mode     - az alábbi értékek valamelyike:
           Full: teljes (cím és port) fordítási mód engedélyezése.
           AddressOnly: csak a címfordítás engedélyezése.
           Private: a private mód engedélyezése.
           FullFirewall: teljes fordítás engedélyezése tűzfallal.
           AddressOnlyFirewall: csak címfordítás engedélyezése
                     tűzfallal.
           FirewallOnly: csak tűzfal engedélyezése.
 
Megjegyzés: A hálózati címfordítás (NAT) beállításai a megadott 
      kapcsolathoz.
 
Példa: 
 
    add interface "Helyi hálózati kapcsolat" full

Protokoll-port megfeleltetés felvétele a NAT-kapcsolatba.

»netsh »routing »ip »nat »add »portmapping


C:\Windows>netsh routing ip nat add portmapping ?

Használat: add portmapping [name=]<karakterlánc> [proto=]tcp|udp [publicip=]<IP-cím>
    |0.0.0.0 [publicport=]egész [privateip=]<IP-cím> [privateport=]egész

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   name     - A kapcsolat neve, melyhez porthozzárendelést
           kíván hozzáadni azért, hogy a NAT használhassa.
   proto    - A következő értékek egyike:
           tcp: A protokolltípust TCP-re állítja.
           udp: A protokolltípust UDP-re állítja.
   publicip   - Megadott külső IP-cím a nyilvános hálózaton, vagy
           a 0.0.0.0 érték olyan címek jelölésére, melyek
           nem szerepelnek a magánhálózat címkörzetében.
   publicport  - A nyilvános protokollport, 0-tól 9999-ig terjedő szám.
   privateip  - A magánhálózati körzeten belüli IP-cím.
   publicport  - A magánhálózati protokoll portja, 0-tól 9999-ig terjedő szám.

Megjegyzés: Protokollport-hozzárendelést ad a NAT-kapcsolathoz.

Példa: 

    add portmapping local tcp 0.0.0.0 80 10.0.0.1 80

Konfigurációs bejegyzés törlése a táblából.

»netsh »routing »ip »nat »delete


C:\Windows>netsh routing ip nat delete ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
delete addressmapping - Címmegfeleltetés törlése a NAT-kapcsolat címkészletéből.
delete addressrange - Címtartomány törlése a NAT-kapcsolat címkészletéből.
delete ftp   - Az FTP-proxy tiltása.
delete h323  - A H323-proxy tiltása.
delete interface - A NAT eltávolítása a megadott kapcsolatból.
delete portmapping - Protokoll-port megfeleltetés törlése a NAT-kapcsolatból.

Címmegfeleltetés törlése a NAT-kapcsolat címkészletéből.

»netsh »routing »ip »nat »delete »addressmapping


C:\Windows>netsh routing ip nat delete addressmapping ?

Használat: delete addressmapping [name=]<karakterlánc> [public=]<IP-cím>

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   name     - A törlendő címhozzárendelést tartalmazó kapcsolat 
           neve.
   public    - A nyilvános hálózaton használt IP-cím

Megjegyzés: Címhozzárendelést töröl a NAT-kapcsolat címkészletéből.

Példa: 

    delete addressmapping "Kapcsolat helyi hálózathoz" 11.11.11.11

Címtartomány törlése a NAT-kapcsolat címkészletéből.

»netsh »routing »ip »nat »delete »addressrange


C:\Windows>netsh routing ip nat delete addressrange ?

Használat: delete addressrange [name=]<karakterlánc> [start=]<IP-cím>

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   name     - A törlendő címkörzetet tartalmazó kapcsolat neve.
           
   start    - A törlendő körzet kezdő IP-címe.

Megjegyzés: Címkörzetet töröl a NAT-kapcsolat címkészletéből.

Példa: 

    delete addressrange "Kapcsolat helyi hálózathoz" 10.10.10.1

Az FTP-proxy tiltása.

»netsh »routing »ip »nat »delete »ftp


C:\Windows>netsh routing ip nat delete ftp ?

Használat: delete ftp
 
Megjegyzés: A transzparens FTP-proxy tiltása a NAT-kiszolgálón.

A H323-proxy tiltása.

»netsh »routing »ip »nat »delete »h323


C:\Windows>netsh routing ip nat delete h323 ?

Használat: delete h323
 
Megjegyzés: A transzparens H323-proxy tiltása a NAT-kiszolgálón.

A NAT eltávolítása a megadott kapcsolatból.

»netsh »routing »ip »nat »delete »interface


C:\Windows>netsh routing ip nat delete interface ?

Használat: delete interface [name=]<karakterlánc>

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   name     - A kapcsolat neve, ahol törölni szeretné a
           hálózatcím-fordítás használatát (NAT).

Megjegyzés: Törli a NAT szolgáltatást a megadott kapcsolatból.

Példa: 

    delete interface "Kapcsolat helyi hálózathoz" 

Protokoll-port megfeleltetés törlése a NAT-kapcsolatból.

»netsh »routing »ip »nat »delete »portmapping


C:\Windows>netsh routing ip nat delete portmapping ?

Használat: delete portmapping [name=]<karakterlánc> [proto=]tcp|udp [publicip=]<IP-
      cím>|0.0.0.0 [publicport=]egész

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   name     - A törlendő NAT-porthozzárendelést tartalmazó 
           kapcsolat neve.
   proto    - A következő értékek egyike:
           tcp: A protokolltípust TCP-re állítja.
           udp: A protokolltípust UDP-re állítja.
   publicip   - Megadott külső IP-cím a nyilvános hálózaton, vagy
           a 0.0.0.0 érték olyan címek jelölésére, melyek
           nem szerepelnek a magánhálózat címkörzetében.
   publicport  - A nyilvános protokollport, 0-tól 9999-ig terjedő szám.

Megj.: Protokollport-hozzárendelést töröl a megadott NAT-kapcsolatból.

Példa: 

    delete portmapping local tcp 0.0.0.0 80

Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.

»netsh »routing »ip »nat »dump


C:\Windows>netsh routing ip nat dump ?

Használat: dump

Megjegyzés: 
  A jelenlegi konfigurációt tartalmazó parancsfájl létrehozása. Ha ezt
  fájlba menti, a parancsfájllal visszaállíthatja a konfigurációt.

A parancsok listájának megjelenítése.

»netsh »routing »ip »nat »help


C:\Windows>netsh routing ip nat help ?

Használat: help

Megjegyzések: 
    A parancsok listájának megjelenítése.

A jelenlegi környezethez tartozó útválasztási protokoll telepítése.

»netsh »routing »ip »nat »install


C:\Windows>netsh routing ip nat install ?

Használat: install
   Az útválasztási protokoll telepítése az IP alá.

Konfigurációs adatok beállítása.

»netsh »routing »ip »nat »set


C:\Windows>netsh routing ip nat set ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
set global   - A globális hálózati címfordítási paraméterek módosítása.
set interface - Kapcsolat hálózati címfordítási paramétereinek módosítása.

A globális hálózati címfordítási paraméterek módosítása.

»netsh »routing »ip »nat »set »global


C:\Windows>netsh routing ip nat set global ?

Használat: set global [[tcptimeoutmins=]egész] [[udptimeoutmins=]egész]
      [[loglevel=]none|error|warn|info]

Paraméterek: 

   Címke       Érték
   tcptimeoutmins  - TCP-hozzárendeléshez használt időtúllépés percben.
   udptimeoutmins  - UDP-hozzárendeléshez használt időtúllépés percben.
   loglevel     - A következő értékek egyike:
             none: a NAT-események nem naplózottak
             error: csak a NAT-hibák naplózása
             warn: a NAT-figyelmeztetések naplózása
             info: a NAT-információk naplózása

Megjegyzés: Beállítja a NAT globális paramétereit.

Példa: 

    set global tcptimeoutmins=1440 udptimeoutmins=1 loglevel=error

Kapcsolat hálózati címfordítási paramétereinek módosítása.

»netsh »routing »ip »nat »set »interface


C:\Windows>netsh routing ip nat set interface ?

Használat: set interface
       [name=]<karakterlánc>
       [[mode=]Full|AddressOnly|Private|
           FullFirewall|AddressOnlyFirewall|FirewallOnly]
 
Paraméterek: 
 
   Címke     Érték
   name     - a kapcsolat neve.
   mode     - az alábbi értékek valamelyike:
           Full: teljes (cím és port) fordítási mód engedélyezése.
           AddressOnly: csak a címfordítás engedélyezése.
           Private: a private mód engedélyezése.
           FullFirewall: teljes fordítás engedélyezése tűzfallal.
           AddressOnlyFirewall: csak címfordítás engedélyezése
                     tűzfallal.
           FirewallOnly: csak tűzfal engedélyezése.
 
Megjegyzés: A hálózati címfordítás (NAT) módosítása a megadott 
      kapcsolathoz.
 
Példa: 
 
    set interface "Helyi hálózati kapcsolat" full

Információ megjelenítése.

»netsh »routing »ip »nat »show


C:\Windows>netsh routing ip nat show ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
show global  - A hálózati címfordítási konfiguráció megjelenítése.
show interface - A megadott kapcsolat NAT-konfigurációjának megjelenítése.

A hálózati címfordítási konfiguráció megjelenítése.

»netsh »routing »ip »nat »show »global


C:\Windows>netsh routing ip nat show global ?

Használat: show global

Megjegyzés: Megjeleníti a hálózatcím-fordítás globális konfigurációját.

A parancs a következő információt jeleníti meg:

Mező         Leírás
-----      -----------
TCP-időtúllépés   Kiírja a fordítás TCP-időtúllépését (percben).
UDP-időtúllépés   Kiírja a fordítás UDP-időtúllépését (percben).
Naplózási szint   Megmutatja a NAT-események naplózási szintjét.

A megadott kapcsolat NAT-konfigurációjának megjelenítése.

»netsh »routing »ip »nat »show »interface


C:\Windows>netsh routing ip nat show interface ?

Használat: show interface [name=]<karakterlánc>
 
Paraméterek: 
 
   Címke     Érték
   name     - a kapcsolat neve.
 

Megjegyzés: Megadott kapcsolat hálózati címfordítási (NAT) beállításainak 
      megjelenítése.
 
A parancshoz megjelenített információk az alábbiak:
 
Mező       
Leírás
----       ---------- 
-
Mód       Mutatja, hogy a kapcsolat full (IP-cím- és portfordítás) 
Módban,
         , csak címfordítási módban, private módban, teljes módban 
túzfallal,
         csak címfordításos módban tűzfallal, vagy csak tűzfallal
         módban működik-e 
.
 
Protokoll    Megjeleníti a NAT-porttársításhoz használat protokolltípust 
.
Nyilvános cím  A nyilvános hálózat IP-címének megjelenítése 
.
Nyilvános port  A nyilvános protokoll portjának megjelenítése számmal 
.
Magánhálózatos cím A magánhálózat IP-címének megjelenítése 
.
Magánhálózatos port A magánhálózatos protokoll portjának megjelenítése számmal 
.

A jelenlegi környezethez tartozó útválasztási protokoll eltávolítása.

»netsh »routing »ip »nat »uninstall


C:\Windows>netsh routing ip nat uninstall ?

Használat: uninstall
   A jelenlegi környezethez tartozó útválasztási protokoll eltávolítása.

Váltás a következő környezetre: `netsh routing ip ospf'.

»netsh »routing »ip »ospf


C:\Windows>netsh routing ip ospf ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
?       - A parancsok listájának megjelenítése.
add      - Konfigurációs bejegyzés felvétele a táblába.
delete     - Konfigurációs bejegyzés törlése a táblából.
dump      - Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.
help      - A parancsok listájának megjelenítése.
install    - A jelenlegi környezethez tartozó útválasztási protokoll telepítése.
set      - Konfigurációs adatok beállítása.
show      - Információ megjelenítése.
uninstall   - A jelenlegi környezethez tartozó útválasztási protokoll eltávolítása.

A parancshoz tartozó súgó megjelenítéséhez írja be a parancsot, utána egy
szóközt, majd a következőt: ?.

Konfigurációs bejegyzés felvétele a táblába.

»netsh »routing »ip »ospf »add


C:\Windows>netsh routing ip ospf add ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
add area    - Körzet felvétele.
add interface - Az OSPF konfigurálása a megadott kapcsolat esetén.
add neighbor  - OSPF-szomszéd felvétele.
add protofilter - OSPF-protokollszűrő felvétele.
add range   - Tartomány hozzáadása a megadott körzetazonosítóhoz.
add routefilter - OSPF-útvonalszűrő felvétele.
add virtif   - Virtuális kapcsolat felvétele.

Körzet felvétele.

»netsh »routing »ip »ospf »add »area


C:\Windows>netsh routing ip ospf add area ?

Használat: add area [areaid=] <IP-cím>

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   areaid   - A felvenni kívánt körzet IP-címe.

Megjegyzés: Azonosítót rendel a körzethez. Ez egy 32 bites szám, pontozott
decimális jelöléssel megadva, amely az OSPF-körzetet azonosítja. A körzet-
azonosítónak nem kell egyeznie egy IP-címmel vagy IP-hálózati azonosítóval.
A 0.0.0.0 körzetazonosító a hálózat fővonala számára fenntartott. Ha a körzet
egy alhálózatokkal rendelkező hálózat, használhatja annak IP-hálózati címét.

Példa: 

    add area 11.1.1.2

Az OSPF konfigurálása a megadott kapcsolat esetén.

»netsh »routing »ip »ospf »add »interface


C:\Windows>netsh routing ip ospf add interface ?

Használat: add interface [name=]<karakterlánc> [areaid=]<IP-cím>
    [[addr=]<IP-cím> [mask=]<IP-cím>]

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   name    - A felvenni kívánt kapcsolat neve.
   areaid   - Körzet IP-címe, amelyhez a kapcsolat tartozik.
   addr    - A felveendő kapcsolat IP-címe.
   mask    - A felveendő kapcsolat IP-címmaszkja.

Megjegyzések: OSPF engedélyezése a megadott kapcsolaton.
A cím és maszk paraméterek nem kötelezőek. Egyetlen IP-címmel rendelkező
kapcsolat esetén a cím és a maszk kihagyható. Pont-pont kapcsolat
vagy DHCP által kiosztott cím esetén a címet és a maszkot nem szabad
megadni, mert a cím ezen esetekben nem kötött.

Több IP-címmel rendelkező kapcsolat esetén a címet és a maszkot
minden egyes parancshoz meg kell adni annak érdekében, hogy egyértelműen
azonosítható legyen, mely IP-címhez lesz engedélyezve az OSPF.


Példa: 

    add interface "Kapcsolat helyi hálózathoz" 0.0.0.0 11.0.0.1 255.255.255.0 

OSPF-szomszéd felvétele.

»netsh »routing »ip »ospf »add »neighbor


C:\Windows>netsh routing ip ospf add neighbor ?

Használat: add neighbor [name=]<karakterlánc> [addr=]<IP-cím> [nbraddr=]<IP-cím>
    [nbrprio=]<érték>

Paraméterek: 

   Címke    Érték
   name   - Az OSPF-kapcsolat neve.
   addr   - Az OSPF-kapcsolat IP-címe.
   nbraddr - A felvenni kívánt szomszéd IP-címe. Az IP-cím a
         szomszédos útválasztó IP-kapcsolatcíme az NBMA-
         hálózaton, nem pedig a szomszéd OSPF útválasztó-
         azonosítója.
   nbrprio - A szomszéd OSPF útválasztó-prioritása. Minden felsorolt
         útválasztóhoz meg kell adni, hogy az mennyire alkalmas arra,
         hogy kijelölt útválasztóvá váljon. Nem szórásos hálózattal
         létesített kapcsolat esetén az útválasztó mindaddig,
         amíg a kijelölt útválasztó identitása ki nem derül, csak
         azon szomszédoknak küld hello-csomagokat, melyek alkalmasak
         arra, hogy kijelölt útválasztók legyenek. Egy szomszéd akkor
         válhat kijelölt útválasztóvá, ha prioritása 1 vagy annál
         nagyobb érték.

Megjegyzés: Az NBMA-kapcsolat másik végén lévő OSPF-útválasztó IP-címét
adja meg.

Példa: 

    add neighbor "Kapcsolat helyi hálózathoz" 10.0.0.1 10.0.0.2 1

OSPF-protokollszűrő felvétele.

»netsh »routing »ip »ospf »add »protofilter


C:\Windows>netsh routing ip ospf add protofilter ?

Használat: add protofilter [[filter=]AUTOSTATIC|LOCAL|RIP|SNMP|NONDOD|STATIC]

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   filter   - A következő értékek egyike:
           autostatic
           local
           rip
           snmp
           nondod
           static

Megjegyzés: Egy OSPF-protokollszűrő megadása.

Példa: 

    add protofilter autostatic

Tartomány hozzáadása a megadott körzetazonosítóhoz.

»netsh »routing »ip »ospf »add »range


C:\Windows>netsh routing ip ospf add range ?

Használat: add range [areaid=]<IP-cím> [range=]<IP-cím> <IP-maszk>

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   areaid   - A körzet IP-címe, melyhez tartományt vesz fel.
   range    - A felveendő körzettartomány IP-címe és maszkja.

Megjegyzés: IP-cím és IP-maszk párosítás felvétele, amely címtartományt
      definiál az adott körzethez. OSPF-tartományok használatosak az
      OSPF-körzet útvonalainak összesítésére.

Példa: 

    add range 0.0.0.1 11.1.0.0 255.255.0.0 

OSPF-útvonalszűrő felvétele.

»netsh »routing »ip »ospf »add »routefilter


C:\Windows>netsh routing ip ospf add routefilter ?

Használat: add routefilter [filter=]<IP-cím> <IP-maszk>

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   filter   - A szűrni kívánt útvonal IP-címe és maszkja.

Megjegyzés: OSPF-útvonalszűrő megadása.

Példa: 

    add routefilter 11.1.0.0 255.255.0.0

Virtuális kapcsolat felvétele.

»netsh »routing »ip »ospf »add »virtif


C:\Windows>netsh routing ip ospf add virtif ?

Használat: add virtif [transareaid=]<IP-cím> [virtnbrid=]<IP-cím>

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   transareaid - Annak a tranzitkörzetnek az IP-címe, amelyen keresztül a
           nem összefüggő körzet határútválasztója és a gerinckörzet
           határútválasztója közötti információcsere történik.
   virtnbrid  - A felveendő virtuális szomszéd útválasztó-azonosítója.

Megjegyzés: Az útválasztóhoz virtuális csatolókat rendel, melyek
virtuális kapcsolat létrehozására szolgálnak. A virtuális kapcsolat logikai
kapocs egy gerinckörzet és egy olyan körzet határútválasztója között, amely
fizikailag nem kapcsolható a gerinckörzethez. A létesített virtuális
kapcsolat útválasztási adatok cseréjére szolgál a nem folytonos körzet
és a gerinckörzet határútválasztója között.

Példa: 

    add virtif 10.0.0.1 11.1.1.2

Konfigurációs bejegyzés törlése a táblából.

»netsh »routing »ip »ospf »delete


C:\Windows>netsh routing ip ospf delete ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
delete area  - Megadott körzet törlése.
delete interface - Az OSPF eltávolítása a megadott kapcsolatból.
delete neighbor - A megadott OSPF-szomszéd törlése.
delete protofilter - OSPF-protokollszűrő törlése.
delete range  - A megadott tartomány törlése a körzetazonosítóból.
delete routefilter - OSPF-útvonalszűrő törlése.
delete virtif - Megadott virtuális kapcsolat törlése.

Megadott körzet törlése.

»netsh »routing »ip »ospf »delete »area


C:\Windows>netsh routing ip ospf delete area ?

Használat: delete area [areaid=] <IP-cím>

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   areaid   - A felvenni kívánt körzet IP-címe.

Megjegyzés: Azonosítót rendel a körzethez. Ez egy 32 bites szám, pontozott
decimális jelöléssel megadva, amely az OSPF-körzetet azonosítja. A körzet-
azonosítónak nem kell egyeznie egy IP-címmel vagy IP-hálózati azonosítóval.
A 0.0.0.0 körzetazonosító a hálózat fővonala számára fenntartott. Ha a körzet
egy alhálózatokkal rendelkező hálózat, használhatja annak IP-hálózati címét.

Példa: 

    delete area 10.0.0.1

Az OSPF eltávolítása a megadott kapcsolatból.

»netsh »routing »ip »ospf »delete »interface


C:\Windows>netsh routing ip ospf delete interface ?

Használat: delete interface [name=]<karakterlánc>
    [[addr=]<IP-cím> [mask=]<IP-cím>]

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   name      A törölni kívánt OSPF-kapcsolat neve.
   addr    - A törölni kívánt kapcsolat IP-címe.
   mask     - A törölni kívánt kapcsolat IP-címmaszkja.

Megjegyzések: Kikapcsolja a kapcsolatban a kijelölt IP-címhez
tartozó OSPF-et. A cím és a maszk paraméter nem kötelező.

Az 1 IP címmel rendelkező kapcsolatok esetén a cím és a maszk
megadása nem szükséges. Pont-pont kapcsolatok vagy DHCP-n
keresztül címzett kapcsolatok esetén a címet és a maszkot nem kell
megadni, mert a címek ilyen kapcsolatok esetén nem rögzítettek.

A több IP címmel rendelkező kapcsolatoknál meg kell adni a címet
és a maszkot minden törlési parancs esetén, annak egyértelmű
meghatározásához, hogy melyik IP-címnél történik az OSPF törlése.
Ha nincs megadva az IP-cím, az összes IP-címhez tartozó OSPF törlésre kerül.

Példák: 

    delete interface "Kapcsolat helyi hálózathoz" 11.1.1.1 255.255.255.0

A megadott OSPF-szomszéd törlése.

»netsh »routing »ip »ospf »delete »neighbor


C:\Windows>netsh routing ip ospf delete neighbor ?

Használat: delete neighbor [name=]<karakterlánc> [addr=]<IP-cím> [nbraddr=]<IP-cím>

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   name    - Az OSPF-kapcsolat neve.
   addr    - Az OSPF-kapcsolat IP-címe.
   nbraddr   - A törlendő szomszéd IP-címe. Ez a cím a szomszédos
           útválasztó IP-címe az NBMA-hálózaton. Ez eltér
           a szomszéd OSPF-útválasztójának azonosítójától.


Megjegyzés: Törli az OSFP-útválasztó IP-címét az NMBA-kapcsolatok másik
      oldalán.

Példák: 

    delete neighbor "Kapcsolat helyi hálózathoz" 10.0.0.1 10.0.0.2

OSPF-protokollszűrő törlése.

»netsh »routing »ip »ospf »delete »protofilter


C:\Windows>netsh routing ip ospf delete protofilter ?

Használat: delete protofilter [[filter=]AUTOSTATIC|LOCAL|RIP|SNMP|NONDOD|STATIC]

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   filter   - A következő értékek egyike:
           autostatic
           local
           rip
           snmp
           nondod
           static

Megjegyzés: Törli a megadott OSPF-protokollszűrőt.

Példa: 

    delete protofilter autostatic

A megadott tartomány törlése a körzetazonosítóból.

»netsh »routing »ip »ospf »delete »range


C:\Windows>netsh routing ip ospf delete range ?

Használat: delete range [areaid=]<IP-cím> [range=]<IP-cím> <IP-maszk>

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   areaid   - A törölni kívánt körzet IP-címe.
   range    - A törölni kívánt tartomány IP-címe és maszkja.

Megjegyzés: Adott körzethez tartozó címtartományt definiáló IP-cím és maszk
párosításának törlése. OSPF-tartományok segítségével foglalhatók össze adott
OSPF-körzet útvonalai.

Példa: 

    delete range 10.0.0.1 11.1.1.2

OSPF-útvonalszűrő törlése.

»netsh »routing »ip »ospf »delete »routefilter


C:\Windows>netsh routing ip ospf delete routefilter ?

Használat: delete routefilter [filter=]<IP-cím> <IP-maszk>

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   filter   - A törlendő útvonalszűrő IP-címe és maszkja.

Megjegyzés: Törli a megadott OSPF-útvonalszűrőt.

Példa: 

    delete routefilter 11.1.0.0 255.255.0.0 

Megadott virtuális kapcsolat törlése.

»netsh »routing »ip »ospf »delete »virtif


C:\Windows>netsh routing ip ospf delete virtif ?

Használat: delete virtif [transareaid=]<IP-cím> [virtnbrid=]<IP-cím>

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   transareaid - A törlendő tranzitkörzet IP-címe.
   virtnbrid  - A törlendő virtuális szomszéd útválasztó-azonosítója.

Megjegyzés: Törli az útvonalválasztó virtuális kapcsolatait.

Példák: 


    delete virtif 10.0.0.1 11.1.1.2

Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.

»netsh »routing »ip »ospf »dump


C:\Windows>netsh routing ip ospf dump ?

Használat: dump

Megjegyzés: 
  A jelenlegi konfigurációt tartalmazó parancsfájl létrehozása. Ha ezt
  fájlba menti, a parancsfájllal visszaállíthatja a konfigurációt.

A parancsok listájának megjelenítése.

»netsh »routing »ip »ospf »help


C:\Windows>netsh routing ip ospf help ?

Használat: help

Megjegyzések: 
    A parancsok listájának megjelenítése.

A jelenlegi környezethez tartozó útválasztási protokoll telepítése.

»netsh »routing »ip »ospf »install


C:\Windows>netsh routing ip ospf install ?

Használat: install
   Az útválasztási protokoll telepítése az IP alá.

Konfigurációs adatok beállítása.

»netsh »routing »ip »ospf »set


C:\Windows>netsh routing ip ospf set ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
set area    - A megadott körzet paramétereinek módosítása.
set global   - A globális OSPF paraméterek módosítása.
set interface - A kapcsolat OSPF konfigurációs paramétereinek módosítása.
set protofilter - OSPF-protokollszűrő műveletének beállítása.
set routefilter - OSPF-útvonalszűrő műveletének beállítása.
set virtif   - A megadott virtuális kapcsolat paramétereinek módosítása.

A megadott körzet paramétereinek módosítása.

»netsh »routing »ip »ospf »set »area


C:\Windows>netsh routing ip ospf set area ?

Használat: set area [areaid=] <IP-cím>
    [[auth=]none|password]
    [[stubarea=]yes|no]
    [metric=]<érték>
    [[sumadv=]yes|no]

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   areaid   - Annak az OSPF-körzetnek az IP-címe, amelyiken a paramétereket beállítja.
   auth    - Megadja, hogy a körzet kéri-e sima szöveges jelszó
           megadását. Körzetjelszó alkalmazása esetén:

             Adott körzeten belül egyazon hálózati szegmenshez
             tartozó kapcsolatok azonos jelszót használnak.

             Adott körzet olyan kapcsolatai, melyek eltérő
             hálózatokhoz tartoznak, más jelszót is kaphatnak.

           Alapértelmezés szerint a jelszavak használatban vannak,
           értékük: 12345678. A jelszavak átvitele sima szövegként
           történik, szerepük ezért azonosítási, nem biztonsági.
   stubarea  - Megadja, hogy a körzetet csonkkörzetként definiálták-e.
           A csonkkörzet olyan OSPF-körzet, mely nem tartalmaz
           külső útvonalakat. Az OSPF autonóm rendszeren kívüli
           útvonalak nem irányulhatnak a rendszerbe és nem
           vezethetnek rajta keresztül. Az autonóm rendszeren
           kívülre mutató útvonalat ilyen körzetekben csak az
           alapértelmezett közös útvonalon lehet megadni. Ezzel
           csökken a csonkkörzetek belső útválasztóinak többletforgalma.

           A körzetgerincet nem adhatja meg csonkkörzetként. Nem
           adhat meg csonkkörzeten átmenő virtuális kapcsolatokat.
   metric   - Az összesített alapértelmezett útvonal költsége, melyet az
           útválasztó közzétesz a csonkkörzetben. Ha a körzetet
           csonkkörzetként konfigurálták, és az útválasztó egy
           határútválasztó, a csonkkörzet metrikaértéke jelzi az
           összesített alapértelmezett útvonalnak a határútválasztó 
           által a körzeten belül közzétett költségét.
   sumadv   - Összesített hirdetések importálása.

Megjegyzés: Módosítja a megadott körzet OSPF-paramétereit.

Példa: 

    set area 10.0.0.1 auth=none stubarea=yes sumadv=yes

A globális OSPF paraméterek módosítása.

»netsh »routing »ip »ospf »set »global


C:\Windows>netsh routing ip ospf set global ?

Használat: set global [routerid=]<IP-cím>
    [[asborder=]yes|no]
    [[loglevel=]none|error|warn|info]

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   routerid  - Az útválasztó IP-címe.
   asborder  - Megadja, hogy az útválasztó egy autonóm rendszer (AS)
           határútválasztójaként működik-e. Az autonóm rendszer
           határútválasztója külső útválasztási adatokat hirdet
           meg az OSPF autonóm rendszerben, ez lehet a statikus
           útvonal és az útválasztási protokoll (RIP). A határ-
           útválasztók működhetnek belső vagy körzethatáron, és
           kapcsolódhatnak a körzetgerinchez is.
           A következő értékek egyike:
           yes: az autonóm rendszer határútválasztója engedélyezve
           no: az autonóm rendszer határútválasztója letiltása
   loglevel  - A következő értékek egyike:
           none: nincs bejegyzés az eseménymegjelenítőben
           error: hibák naplózása az eseménymegjelenítőben
           warn: hibák és figyelmeztetések naplózása
           info: maximális mennyiségű információ naplózása.

Megjegyzés: Módosítja a globális OSPF-paramétereket.

Példa: 

    set global 10.0.0.1 asborder=yes loglevel=none

A kapcsolat OSPF konfigurációs paramétereinek módosítása.

»netsh »routing »ip »ospf »set »interface


C:\Windows>netsh routing ip ospf set interface ?

Használat: set interface [name=] kapcsolatnév
    [[addr=]<IP-cím> [mask=]<IP-címmaszk>]
    [[state=]enable|disable]
    [[areaid=]<IP-cím>]
    [[type=]nbma|p2p|broadcast]
    [[prio=]<0-255>]
    [[transdelay=]<másodperc>]
    [[retrans=]<másodperc>]
    [[hello=]<másodperc>]
    [[dead=]<másodperc>]
    [[poll=]<másodperc>]
    [[metric=] metrika]
    [[password=]<karakterlánc>]
    [[mtu=]<bájtban>]

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   name    - A kapcsolat neve.
   addr    - A kapcsolat IP-címe.
   mask    - A kapcsolat IP-címmaszkja.
   state    - A következő értékek egyike:
           enable: a kapcsolat engedélyezése
           disable: a kapcsolat letiltása
   areaid   - A kapcsolat körzetének IP-címe.
   type    - A következő értékek egyike:
           nbma: nem szórásos, többszörös hozzáférésű (NBMA)
           OSPF-kapcsolat.
           p2p: pont-pont OSPF-kapcsolat.
           broadcast: szórásos OSPF-kapcsolat.
   prio    - A kapcsolat prioritása.
   transdelay - A kapcsolatinformáció-frissítési csomag elküldéséhez
           szükséges idő (mp) ennél a kapcsolatnál.
           Az alapbeállítás 1 másodperc.
   retrans   - A kapcsolatszomszédok felé a kapcsolatinformáció-
           frissítési csomagok közzétételeinek újraküldései között 
           eltelt idő. Helyi hálózatok esetén 5 másodperc 
           tekinthető alapértéknek.
   hello    - A kapcsolaton az útválasztó által végzett hello
           csomagküldések között eltelt idő. Azonos beállítást
           kell megadni minden olyan útválasztóhoz, amely közös
           hálózathoz kapcsolódik. Helyi hálózatoknál 10 másodperc
           a jellemző érték.
   dead    - Az az idő, mely után egy szomszéd ezt az útválasztót
           kikapcsoltnak tekinti. A beállítás értéke csak a hello
           időköz egész számú többszöröse lehet (ez ált. 4). Közös
           hálózati szegmenshez kapcsolódó OSPF-útválasztói
           kapcsolatokhoz azonos értéket kell megadni.
   poll    - Az OSPF-hálózati lekérdezések között eltelt idő, csak
           nem szórásos, többszörös hozzáférésű (NBMA)
           kapcsolatokra. A lekérdezési időköz értékének
           legalább a dead időköz kétszeresének kell lennie. X.25
           hálózatok jellemző értéke például 2 perc.
   metric   - Csomag kiküldésének költsége ebből a kapcsolatból.
           Az értékcsoport az útvonalválasztó kapcsolatinformáció-
           hirdetményében a kapcsolat kapcsolati költségeként
           szerepel. A gyorsabb kapcsolatok gyakran olcsóbbak.
           A maximális érték 32767.
   password  - Ha a körzetben jelszót kell használni (ez az
           alapbeállítás), ez az adott kapcsolathoz használt
           jelszó. Adott körzeten belül egyazon hálózathoz tartozó
           kapcsolatok csak azonos jelszót használhatnak.
           Alapértelmezés szerint a jelszavak használata aktív,
           értékük: 12345678.
   mtu     - Olyan IP-csomagok maximális mérete bájtban, melyek
           darabolás nélkül szállíthatnak OSPF-adatokat. Az
           1500 bájtos alapérték az IP MTU alapértéke
           Ethernet hálózatok esetén.

Megjegyzés: A kapcsolat OSPF-konfigurációs paramétereit módosítja.

Példa: 

    set interface "Kapcsolat helyi hálózathoz" 10.0.0.1 255.0.0.0 metric=2 mtu=1500

OSPF-protokollszűrő műveletének beállítása.

»netsh »routing »ip »ospf »set »protofilter


C:\Windows>netsh routing ip ospf set protofilter ?

Használat: set protofilter [action=]drop|accept

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   action   - A következő értékek egyike:
           drop:
           accept:

Megjegyzés: Beállítja az OSPF-protokoll szűrőműveletét.

Példa: 

    set protofilter accept

OSPF-útvonalszűrő műveletének beállítása.

»netsh »routing »ip »ospf »set »routefilter


C:\Windows>netsh routing ip ospf set routefilter ?

Használat: set routefilter [action=]drop|accept]

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   action   - A következő értékek egyike:
           drop:
           accept:

Megjegyzés: Beállítja az OSPF-útvonal szűrőműveletét.

Példa: 

    set routefilter accept

A megadott virtuális kapcsolat paramétereinek módosítása.

»netsh »routing »ip »ospf »set »virtif


C:\Windows>netsh routing ip ospf set virtif ?

Használat: set virtif [transareaid=]<IP-cím>
    [virtnbrid=]<IP-cím>
    [transdelay=]<másodperc>
    [retrans=]<másodperc>
    [hello=]<másodperc>
    [dead=]<másodperc>
    [password=]<karakterlánc>

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   transareaid - A tranzitkörzet IP-címe
   virtnbrid  - A virtuális szomszéd útválasztó-azonosítója.
   transdelay - A kapcsolatinformáció-frissítési csomag elküldéséhez
           szükséges becsült idő. Az érték megállapításánál
           figyelembe kell venni a kapcsolatok és hálózati
           eszközök küldés- és szétosztás-késleltetési idejét.
           Az alapértelmezés szerinti érték 1 másodperc.
   retrans   - A kapcsolati partnerek felé a kapcsolatinformáció
           közzétételeinek újraküldései között eltelt idő.
           Az értéknek meg kell haladnia a két útválasztó közötti
           várható teljeskör-késleltetést a kapcsolt hálózaton.
           Ha ez az érték nem állandó, az újraküldési értékre
           nincs szükség. Lassú, soros kapcsolatoknál az érték
           általában magasabb. Helyi hálózatok esetén 5
           másodperc tekinthető alapértéknek.
   hello    - A kapcsolaton az útválasztó által végzett hello
           csomagküldések között eltelt idő. A nyilakra
           kattintva új beállítás is kiválasztható. Azonos
           beállítást kell megadni minden olyan útválasztóhoz,
           amely közös hálózathoz kapcsolódik. Minél rövidebb a
           hello időköz, annál hamarabb észlelhetők a topológiai
           változások. A rövidebb időköz azonban megnöveli az 
           OSPF-forgalmat is. X.25 hálózatokra 30 másodperc,
           helyi hálózatokra 10 másodperc érték jellemző.
   dead    - Az az időtartam, amely után egy szomszédos útválasztó
           ezt az útválasztót kikapcsoltnak tekinti. Az útválasztó
           akkor kikapcsolt, ha a szomszédos útválasztó nem kapja
           meg ezen időközön belül ezen útválasztó által
           küldött hello csomagot. Ha például a hello időköz 15,
           a dead időköz pedig 60 másodperc, 4 hello csomag
           küldése és a válasz vagy visszaigazolás elmaradása után
           a szomszédos útválasztók kikapcsoltnak nyilvánítják ezt
           az útválasztót. A beállítás értéke csak a hello időköz
           egész számú többszöröse lehet (ez általában 4). Azonos
           értéket kell megadni minden közös hálózati szegmenshez
           kapcsolódó OSPF-útválasztói kapcsolat esetén.
   password  - Ha a körzetben jelszavak vannak használatban (ez az
           alapbeállítás), akkor ez az adott kapcsolathoz
           használt, nagy- és kisbetűkkel megadott, tetszőleges
           jelszó.
           Adott körzet minden, azonos hálózathoz tartozó
           kapcsolatéhoz azonos jelszót kell megadni.
           A körzeten belüli, de eltérő hálózatokhoz tartozó
           kapcsolatok más jelszóval is rendelkezhetnek.
           Alapértelmezés szerint a jelszavak használatban vannak,
           értékük 12345678. A jelszavak küldése sima szöveg
           formájában történik, szerepük ezért azonosítási, nem
           biztonsági. Ha a beállítás nem elérhető, a körzetben
           engedélyezni kell a jelszavak használatát.

Megjegyzés: Módosítja a megadott virtuális kapcsolat OSPF-paramétereit.

Példa: 

    set virtif 10.0.0.1 11.1.1.2 hello=15 dead=60

Információ megjelenítése.

»netsh »routing »ip »ospf »show


C:\Windows>netsh routing ip ospf show ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
show area   - A terület paramétereinek megjelenítése.
show areastats - OSPF-körzetadatok megjelenítése.
show global  - A globális OSPF paraméterek megjelenítése.
show interface - A megadott kapcsolat OSPF-konfigurációjának megjelenítése.
show lsdb   - Az OSPF-kapcsolatállapotok adatbázisának megjelenítése.
show neighbor - OSPF-szomszédok megjelenítése.
show protofilter - Az OSPF-protokollszűrők adatainak megjelenítése.
show routefilter - Az OSPF-útvonalszűrők adatainak megjelenítése.
show virtif  - A megadott virtuális felület paramétereinek megjelenítése.
show virtifstats - OSPF virtuális kapcsolatok megjelenítése.

A terület paramétereinek megjelenítése.

»netsh »routing »ip »ospf »show »area


C:\Windows>netsh routing ip ospf show area ?

Használat: show area
 
Megjegyzés: A terület paramétereinek megjelenítése.

OSPF-körzetadatok megjelenítése.

»netsh »routing »ip »ospf »show »areastats


C:\Windows>netsh routing ip ospf show areastats ?

Használat: show areastats [ [index = ] körzetazonosító ] [ [rr = ] frissítési_időköz ]
	 ahol a frissítési_időköz értékét másodpercben kell megadni.

A globális OSPF paraméterek megjelenítése.

»netsh »routing »ip »ospf »show »global


C:\Windows>netsh routing ip ospf show global ?

Használat: show global
 
Megjegyzés: A globális OSPF paraméterek megjelenítése.

A megadott kapcsolat OSPF-konfigurációjának megjelenítése.

»netsh »routing »ip »ospf »show »interface


C:\Windows>netsh routing ip ospf show interface ?

Használat: show interface [name=]<karakterlánc>

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   name    -  Az OSPF-kapcsolat, melyre a konfigurációt kiíratja.

Megjegyzés: Megjeleníti a megadott OSPF-kapcsolat konfigurációját.

Példa: 

    show interface "Kapcsolat helyi hálózathoz"

Az OSPF-kapcsolatállapotok adatbázisának megjelenítése.

»netsh »routing »ip »ospf »show »lsdb


C:\Windows>netsh routing ip ospf show lsdb ?

Használat: show lsdb [ [index = ] körzetaz. típus kapcs.áll.az. útválasztó-az. ]
	      [ [rr = ] frissítési_időköz ]
	 ahol a frissítési_időköz értékét másodpercben kell megadni.

OSPF-szomszédok megjelenítése.

»netsh »routing »ip »ospf »show »neighbor


C:\Windows>netsh routing ip ospf show neighbor ?

Használat: show neighbor [ [index = ] IP-cím szomszéd_címe ] [ [rr = ] friss_időköz ]
	 ahol a friss_időköz értékét másodpercben kell megadni.

Az OSPF-protokollszűrők adatainak megjelenítése.

»netsh »routing »ip »ospf »show »protofilter


C:\Windows>netsh routing ip ospf show protofilter ?

Használat: show protofilter
 
Megjegyzés: az OSPF-protokollszűrők adatainak megjelenítése.

Az OSPF-útvonalszűrők adatainak megjelenítése.

»netsh »routing »ip »ospf »show »routefilter


C:\Windows>netsh routing ip ospf show routefilter ?

Használat: show routefilter
 
Megjegyzés: az OSPF-útvonalszűrők adatainak megjelenítése.

A megadott virtuális felület paramétereinek megjelenítése.

»netsh »routing »ip »ospf »show »virtif


C:\Windows>netsh routing ip ospf show virtif ?

Használat: show virtif
 
Megjegyzés: A megadott virtuális felület paramétereinek megjelenítése.

OSPF virtuális kapcsolatok megjelenítése.

»netsh »routing »ip »ospf »show »virtifstats


C:\Windows>netsh routing ip ospf show virtifstats ?

Használat: show virtifstats [ [index = ] tranzitkörzet_azon. virtuális_szomszéd_azon.]
	      [ [rr = ] frissítési_időköz ]
	 ahol a frissítési_időköz értékét másodpercben kell megadni.

A jelenlegi környezethez tartozó útválasztási protokoll eltávolítása.

»netsh »routing »ip »ospf »uninstall


C:\Windows>netsh routing ip ospf uninstall ?

Használat: uninstall
   A jelenlegi környezethez tartozó útválasztási protokoll eltávolítása.

Váltás a következő környezetre: `netsh routing ip relay'.

»netsh »routing »ip »relay


C:\Windows>netsh routing ip relay ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
?       - A parancsok listájának megjelenítése.
add      - Konfigurációs bejegyzés felvétele a táblába.
delete     - Konfigurációs bejegyzés törlése a táblából.
dump      - Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.
help      - A parancsok listájának megjelenítése.
install    - A jelenlegi környezethez tartozó útválasztási protokoll telepítése.
set      - Konfigurációs adatok beállítása.
show      - Információ megjelenítése.
uninstall   - A jelenlegi környezethez tartozó útválasztási protokoll eltávolítása.

A parancshoz tartozó súgó megjelenítéséhez írja be a parancsot, utána egy
szóközt, majd a következőt: ?.

Konfigurációs bejegyzés felvétele a táblába.

»netsh »routing »ip »relay »add


C:\Windows>netsh routing ip relay add ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
add dhcpserver - DHCP-kiszolgálók felvétele a DHCP-kiszolgálók globális listájára.
add interface - DHCP-továbbító ügynök engedélyezése a kapcsolaton.

DHCP-kiszolgálók felvétele a DHCP-kiszolgálók globális listájára.

»netsh »routing »ip »relay »add »dhcpserver


C:\Windows>netsh routing ip relay add dhcpserver ?

Használat: add dhcpserver [server=]<IP-cím>

Paraméterek: 

  Címke     Érték
  server    - A globális listába felvenni kívánt DHCP-kiszolgáló
          IP-címe.

Megjegyzés: Új kiszolgálókat ad a DHCP-kiszolgálók globális listájához.

Példa: 

  add dhcpserver 10.0.0.1

DHCP-továbbító ügynök engedélyezése a kapcsolaton.

»netsh »routing »ip »relay »add »interface


C:\Windows>netsh routing ip relay add interface ?

Használat: add interface [name=]<karakterlánc>

Paraméterek: 

  Címke     Érték
  name     - A kapcsolat neve, ahol a DHCP-továbbítóügynök
          engedélyezése történik.

Megj.: Engedélyezi a DHCP-továbbítóügynököt a megadott kapcsolaton.

Példa: 

  add interface "Kapcsolat helyi hálózathoz" 

Konfigurációs bejegyzés törlése a táblából.

»netsh »routing »ip »relay »delete


C:\Windows>netsh routing ip relay delete ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
delete dhcpserver - DHCP-kiszolgálók törlése a DHCP-kiszolgálók globális listájáról.
delete interface - DHCP-továbbító ügynök letiltása a kapcsolaton.

DHCP-kiszolgálók törlése a DHCP-kiszolgálók globális listájáról.

»netsh »routing »ip »relay »delete »dhcpserver


C:\Windows>netsh routing ip relay delete dhcpserver ?

Használat: delete dhcpserver [server=]<IP-cím>

Paraméterek: 

  Címke     Érték
  server    - A globális listából törölni kívánt DHCP-kiszolgáló 
          IP-címe.

Megjegyzés: Kiszolgálókat töröl a DHCP-kiszolgálók globális listájából.

Példa: 

  delete dhcpserver 10.0.0.1

DHCP-továbbító ügynök letiltása a kapcsolaton.

»netsh »routing »ip »relay »delete »interface


C:\Windows>netsh routing ip relay delete interface ?

Használat: delete interface [name=]<karakterlánc>

Paraméterek: 

  Címke     Érték
  name     - A kapcsolat neve, ahol a DHCP-továbbítóügynök 
          letiltása történik.

Megjegyzés: A megadott kapcsolaton letiltja a DHCP-továbbítóügynököt.

Példa: 

  delete interface "Kapcsolat helyi hálózathoz" 

Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.

»netsh »routing »ip »relay »dump


C:\Windows>netsh routing ip relay dump ?

Használat: dump

Megjegyzés: 
  A jelenlegi konfigurációt tartalmazó parancsfájl létrehozása. Ha ezt
  fájlba menti, a parancsfájllal visszaállíthatja a konfigurációt.

A parancsok listájának megjelenítése.

»netsh »routing »ip »relay »help


C:\Windows>netsh routing ip relay help ?

Használat: help

Megjegyzések: 
    A parancsok listájának megjelenítése.

A jelenlegi környezethez tartozó útválasztási protokoll telepítése.

»netsh »routing »ip »relay »install


C:\Windows>netsh routing ip relay install ?

Használat: install
   Az útválasztási protokoll telepítése az IP alá.

Konfigurációs adatok beállítása.

»netsh »routing »ip »relay »set


C:\Windows>netsh routing ip relay set ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
set global   - A DHCP-továbbító ügynök globális konfigurációs paramétereinek beállítása.
set interface - A DHCP-továbbító ügynök konfigurációjának módosítása a kapcsolaton.

A DHCP-továbbító ügynök globális konfigurációs paramétereinek beállítása.

»netsh »routing »ip »relay »set »global


C:\Windows>netsh routing ip relay set global ?

Használat: set global [[loglevel=]none|error|warn|info]

Paraméterek: 

   Címke      Érték
   loglevel    - A következő értékek egyike:
            none: a DHCP-továbbítóügynök eseményei naplózatlanok
            error: csak a DHCP-továbbítóügynök hibái naplózottak
            warn: a DHCP-tov.ügynök figyelmeztetései naplózottak
            info: a DHCP-továbbítóügynök eseményeinek naplózása

Megjegyzés: A DHCP-továbbítóügynök globális paramétereit állítja be.

Példa: 

   set global loglevel=none

A DHCP-továbbító ügynök konfigurációjának módosítása a kapcsolaton.

»netsh »routing »ip »relay »set »interface


C:\Windows>netsh routing ip relay set interface ?

Használat: set interface [name=]<karakterlánc> [[relaymode=]enable|disable] 
      [[maxhop=]egész] [[minsecs=]egész]

Paraméterek: 

  Címke      Érték
  name      - A kapcsolat neve, ahol a DHCP-továbbítóügynök
           frissítése történik.
  relaymode   - A következő értékek egyike:
           enable: engedélyezi a DHCP-továbbítóügynököt
           disable: letiltja a DHCP-továbbítóügynököt
  maxhop     - A maximális ugrásszám egy DHCP-csomag esetén, amely
           után a rendszer azt eldobja, és nem közvetíti tovább.
  minsecs    - A rendszerindítástól vett minimális idő, melynek meg
           kell jelennie a DHCP-csomagban, mielőtt azt elküldenék
           a globális listában szereplő egyik DHCP-kiszolgálóra.

Megjegyzés: Beállítja a DHCP-továbbítóügynök globális paramétereit.

Példa: 

   set interface "Kapcsolat helyi hálózathoz" enable 16 4

   A fenti parancs 16-os ugrásszámmal és 4 mp-es minimális rendszerindítás
   utáni késleletetéssel állítja be a DHCP-továbbítóügynök működését az
   alapértelmezés szerinti LAN-kapcsolaton.

Információ megjelenítése.

»netsh »routing »ip »relay »show


C:\Windows>netsh routing ip relay show ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
show global  - DHCP-továbbító ügynök globális konfigurációjának megjelenítése.
show ifbinding - Kapcsolatok IP-címkötéseinek megjelenítése.
show ifconfig - DHCP-továbbító ügynök kapcsolatonkénti konfigurációjának megjelenítése.
show ifstats  - DHCP-továbbító ügynök kapcsolatonkénti statisztikájának megjelenítése.
show interface - A DHCP-továbbító ügynök kapcsolatra jellemző konfigurációjának megjelenítése.

DHCP-továbbító ügynök globális konfigurációjának megjelenítése.

»netsh »routing »ip »relay »show »global


C:\Windows>netsh routing ip relay show global ?

Használat: show global

Megjegyzés: Megjeleníti a DHCP-továbbítóügynök globális konfigurációját.

A parancs a következő adatokat jeleníti meg:

Mező            Leírás
-----           -----------
Naplózási szint      A DHCP-továbbítóügynökkel kapcsolatos események
              naplózási szintje.
Max. érkezési sorméret   Az útválasztónál egyszerre sorban álló DHCP-
              csomagok max. száma (minden kapcsolatra).
Kiszolgálók száma     A DHCP-kiszolgálók száma a globális listában.

Kapcsolatok IP-címkötéseinek megjelenítése.

»netsh »routing »ip »relay »show »ifbinding


C:\Windows>netsh routing ip relay show ifbinding ?

Használat: show ifbinding [[index=]egész] [[rr=]egész]

Paraméterek: 

  Címke    Érték
  index   - A DHCP-továbbítóügynök megjelenítendő konfigurációját 
        tartalmazó kapcsolat azonosítószáma. Ez a paraméter 
        általában kihagyható az összes olyan kapcsolat adatának
        megjelenítésékor, ahol engedélyezett a DHCP-továbbítás.
  rr    - A frissítési időköz másodpercben.

Megjegyzés: A kapcsolatok IP-címkötéseit mutatja meg.

Példa: 

   show ifbinding rr=5 

DHCP-továbbító ügynök kapcsolatonkénti konfigurációjának megjelenítése.

»netsh »routing »ip »relay »show »ifconfig


C:\Windows>netsh routing ip relay show ifconfig ?

Használat: show ifconfig [[index=]egész] [[rr=]egész]

Paraméterek: 

  Címke    Érték
  index   - A DHCP-továbbítóügynök megjelenítendő konfigurációját 
        tartalmazó kapcsolat azonosítószáma. Ez a paraméter 
        általában kihagyható az összes olyan kapcsolat adatának
        megjelenítésékor, ahol engedélyezett a DHCP-továbbítás.
  rr    - A frissítési időköz másodpercben.

Megjegyzés: Összeköttetésenként kiírja a DHCP-továbbítóügynök beállítását.

Példa: 

   show ifconfig rr=5 

DHCP-továbbító ügynök kapcsolatonkénti statisztikájának megjelenítése.

»netsh »routing »ip »relay »show »ifstats


C:\Windows>netsh routing ip relay show ifstats ?

Használat: show ifstats [[index=]egész] [[rr=]egész]

Paraméterek: 

  Címke    Érték
  index   - A DHCP-továbbítóügynök megjelenítendő statisztikáit 
        tartalmazó kapcsolat azonosítószáma.
  rr    - A frissítési időköz másodpercben.

Megjegyzés: Összeköttetésenként kiírja a DHCP-továbbítóügynök statisztikáit.

Példa: 

   show ifstats rr=5 

A DHCP-továbbító ügynök kapcsolatra jellemző konfigurációjának megjelenítése.

»netsh »routing »ip »relay »show »interface


C:\Windows>netsh routing ip relay show interface ?

Használat: show interface [[name=]<karakterlánc>]

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   name    - A kapcsolat neve, melyre vonatokozóan a DHCP-
           továbbítóügynök konfigurációját meg szeretné tekinteni.

Megj.: Megjeleníti a megadott kapcsolatnál a DHCP-továbbítóügynök
    konfigurációs adatait. A kapcsolat ügynökadatainak megtekintése
    előtt az "add interface" és a "set interface" paranccsal telepíteni
    és engedélyezni kell a DHCP-továbbítóügynököt.

Példa: 

    show interface name="Kapcsolat helyi hálózathoz"

A jelenlegi környezethez tartozó útválasztási protokoll eltávolítása.

»netsh »routing »ip »relay »uninstall


C:\Windows>netsh routing ip relay uninstall ?

Használat: uninstall
   A jelenlegi környezethez tartozó útválasztási protokoll eltávolítása.

Az IP-útválasztás tiszta alaphelyzetbe állítása.

»netsh »routing »ip »reset


C:\Windows>netsh routing ip reset ?

Használat: reset

    Az IP-útválasztás tiszta alaphelyzetbe állítása.

Váltás a következő környezetre: `netsh routing ip rip'.

»netsh »routing »ip »rip


C:\Windows>netsh routing ip rip ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
?       - A parancsok listájának megjelenítése.
add      - Konfigurációs bejegyzés felvétele a táblába.
delete     - Konfigurációs bejegyzés törlése a táblából.
dump      - Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.
help      - A parancsok listájának megjelenítése.
install    - A jelenlegi környezethez tartozó útválasztási protokoll telepítése.
set      - Konfigurációs adatok beállítása.
show      - Információ megjelenítése.
uninstall   - A jelenlegi környezethez tartozó útválasztási protokoll eltávolítása.

A parancshoz tartozó súgó megjelenítéséhez írja be a parancsot, utána egy
szóközt, majd a következőt: ?.

Konfigurációs bejegyzés felvétele a táblába.

»netsh »routing »ip »rip »add


C:\Windows>netsh routing ip rip add ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
add acceptfilter - A kapcsolaton fogadott útvonalak elfogadási szűrőjének felvétele.
add announcefilter - A kapcsolaton meghirdetett útvonalak szűrőjének felvétele.
add interface - A RIP konfigurálása a megadott kapcsolaton.
add neighbor  - A kapcsolathoz RIP-szomszéd felvétele.
add peerfilter - Peerként elfogadható kiszolgálók szűrőjének felvétele.

A kapcsolaton fogadott útvonalak elfogadási szűrőjének felvétele.

»netsh »routing »ip »rip »add »acceptfilter


C:\Windows>netsh routing ip rip add acceptfilter ?

Használat: add acceptfilter [name=]<karakterlánc> [addr=]<1. IP-cím> <2. IP-cím>

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   name    - Egy kapcsolat neve, ahol RIP alkalmazható.
   addr    - Egy IP-cím párosítás. Az első cím a szűrő létrehozásakor
          használt alsó IP-cím, a második pedig a felső IP-cím.

Megjegyzés: Fogadási szűrőt rendel egy kapcsolatra érkező
      adatútvonalakhoz.

Példa: 

    add acceptfilter "Kapcsolat helyi hálózathoz" 10.0.0.2 11.1.1.2
 

A kapcsolaton meghirdetett útvonalak szűrőjének felvétele.

»netsh »routing »ip »rip »add »announcefilter


C:\Windows>netsh routing ip rip add announcefilter ?

Használat: add announcefilter [name=]<karakterlánc> [addr=]<1. IP-cím> <2. IP-cím>

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   name     - Egy kapcsolat neve, ahol RIP alkalmazható.
   addr     - Egy IP-cím párosítás. Az első cím a szűrő létrehozásakor
           használt alsó IP-cím, a második pedig a felső IP-cím.


Megjegyzés: Szűrőt rendel egy kapcsolatnál bejelentett adatútvonalakhoz.

Példa: 

    add announcefilter "Kapcsolat helyi hálózathoz" 10.0.0.2 11.1.1.2
 

A RIP konfigurálása a megadott kapcsolaton.

»netsh »routing »ip »rip »add »interface


C:\Windows>netsh routing ip rip add interface ?

Használat: add interface [name=]<karakterlánc> [[metric=]egész]
    [[updatemode=]demand|periodic] [[announce=]none|rip1|rip1compat|rip2]
    [[accept=]none|rip1|rip1compat|rip2] [[expire=]egész]
    [[remove=]egész] [[update=]egész]
    [[authmode=]authnone|authsimplepassword] [[tag=]egész]
    [[unicast=]also|only|disable] [[accfiltmode=]include|exclude|disable]
    [[annfiltmode=]include|exclude|disable] [[password=]karakterlánc]

Paraméterek: 

   name     - A kapcsolat neve, ahol a RIP-et beállítja.
   metric    - Metrikaérték a kapcsolaton alapuló útvonalakhoz.
   updatemode  - A következő értékek egyike:
           demand: Igény szerinti frissítési mód.
           periodic: Frissítés rendszeres időközönként.
   announce   - A következő értékek egyike:
           none: Összes útvonal hirdetése.
           rip1: Csak RIP 1-es verziójú útvonalak közzététele.
           rip1compat: Közzététel RIP verziókompatibilis módban.
           rip2: Csak RIP 2-es verziójú útvonalak közzététele.
   accept    - A következő értékek egyike:
           none: Összes útvonal elfogadása.
           rip1: Csak RIP 1-es verziójú útvonalak elfogadása.
           rip1compat: Elfogadás RIP verziókompatibilis módban.
           rip2: Csak RIP 2-es verziójú útvonalak elfogadása.
   expire    - Az útvonal lejáratának időköze.
   remove    - Az útvonal eltávolításának időköze.
   update    - A teljes frissítési időköz.
   authmode   - A következő értékek egyike:
           authnone: Nem szükséges hitelesítés.
           authsimplepassword: Jelszavas hitelesítés szükséges.
   tag     - Az útvonal címkéje.
   unicast   - A következő értékek egyike:
           also: Egyedi küldés használata is.
           only: Csak egyedi küldési mód használata.
           disable: Egyedi küldési mód letiltása.
   accfiltmode - A következő értékek egyike:
           include: Fogadási szűrők szerepeltetése.
           exclude: Fogadási szűrők kizárása.
           disable: Fogadási szűrők letiltása.
   annfiltmode - A következő értékek egyike:
           include: Közzétételi szűrők szerepeltetése.
           exclude: Közzétételi szűrők kizárása.
           disable: Közzétételi szűrők letiltása.
   password   - Tiszta szöveges jelszó (legfeljebb 16 karakteres lehet).

Megjegyzés: RIP engedélyezése és konfigurálása a megadott kapcsolaton.

Példa: 

    add interface "Kapcsolat helyi hálózathoz"

    RIP konfigurálása és engedélyezése az alapértelmezés szerinti LAN-
    kapcsolaton a RIP alapbeállításaival.

A kapcsolathoz RIP-szomszéd felvétele.

»netsh »routing »ip »rip »add »neighbor


C:\Windows>netsh routing ip rip add neighbor ?

Használat: add neighbor [name=]<karakterlánc> [addr=]<IP-cím>

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   name     - Egy kapcsolat neve, ahol RIP alkalmazható.
   addr     - A RIP-szomszéd IP-címe.

Megjegyzés: RIP-szomszédot rendel a kapcsolathoz.

Példa: 

    add neighbor "Kapcsolat helyi hálózathoz" 10.0.0.2
 

Peerként elfogadható kiszolgálók szűrőjének felvétele.

»netsh »routing »ip »rip »add »peerfilter


C:\Windows>netsh routing ip rip add peerfilter ?

Használat: add peerfilter [server=]<IP-cím>

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   server    - Egy társkiszolgáló IP-címe.

Megjegyzés: Társként elfogadható kiszolgálóhoz rendel szűrőt.

Példa: 

    add peerfilter server=10.0.0.2
 

Konfigurációs bejegyzés törlése a táblából.

»netsh »routing »ip »rip »delete


C:\Windows>netsh routing ip rip delete ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
delete acceptfilter - A kapcsolaton fogadott útvonalak elfogadási szűrőjének törlése.
delete announcefilter - A kapcsolaton meghirdetett útvonalak szűrőjének törlése.
delete interface - A RIP eltávolítása a megadott kapcsolatból.
delete neighbor - A kapcsolat RIP-szomszédjának törlése.
delete peerfilter - Peerként elfogadható kiszolgálók szűrőjének törlése.

A kapcsolaton fogadott útvonalak elfogadási szűrőjének törlése.

»netsh »routing »ip »rip »delete »acceptfilter


C:\Windows>netsh routing ip rip delete acceptfilter ?

Használat: delete acceptfilter [name=]<karakterlánc> [addr=]<1. IP-cím> <2. IP-cím>

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   name     - Egy kapcsolat neve, ahol RIP alkalmazható.
   addr     - Egy IP-cím párosítás. Az első cím a szűrő létrehozásakor
           használt alsó IP-cím, a második pedig a felső IP-cím.

Megjegyzés: Egy kapcsolatra érkező adatútvonalakhoz tartozó
      fogadási szűrőt töröl.

Példa: 

    delete acceptfilter "Kapcsolat helyi hálózathoz" 10.0.0.2 11.1.1.2
 

A kapcsolaton meghirdetett útvonalak szűrőjének törlése.

»netsh »routing »ip »rip »delete »announcefilter


C:\Windows>netsh routing ip rip delete announcefilter ?

Használat: delete announcefilter [name=]<karakterlánc> [addr=]<1. IP-cím> <2. IP-cím>

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   name     - Egy kapcsolat neve, ahol RIP alkalmazható.
   addr     - Egy IP-cím párosítás. Az első cím a szűrő létrehozásakor
           használt alsó IP-cím, a második pedig a felső IP-cím.


Megjegyzés: Összeköttetésnél bejelentett adatútvonalakhoz tartozó
      közzétételi szűrőt töröl.

Példa: 

    delete announcefilter "Kapcsolat helyi hálózathoz" 10.0.0.2 11.1.1.2
 

A RIP eltávolítása a megadott kapcsolatból.

»netsh »routing »ip »rip »delete »interface


C:\Windows>netsh routing ip rip delete interface ?

Használat: delete interface [name=]<karakterlánc>

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   name     - Egy kapcsolat neve, ahol RIP alkalmazható.

Megjegyzés: A megadott kapcsolathoz tartozó RIP eltávolítása.

Példa: 

    delete interface "Kapcsolat helyi hálózathoz"
 

A kapcsolat RIP-szomszédjának törlése.

»netsh »routing »ip »rip »delete »neighbor


C:\Windows>netsh routing ip rip delete neighbor ?

Használat: delete neighbor [name=]<karakterlánc> [addr=]<IP-cím>

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   name     - Egy kapcsolat neve, ahol RIP alkalmazható.
   addr     - A RIP-szomszéd IP-címe.

Megjegyzés: Egy kapcsolathoz tartozó RIP-szomszédot töröl.

Példa: 

    delete neighbor "Kapcsolat helyi hálózathoz" 10.0.0.2
 

Peerként elfogadható kiszolgálók szűrőjének törlése.

»netsh »routing »ip »rip »delete »peerfilter


C:\Windows>netsh routing ip rip delete peerfilter ?

Használat: delete peerfilter [server=]<IP-cím>

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   server    - Társkiszolgáló IP-címe.

Megjegyzés: Törli az elfogadott társkiszolgálóhoz tartozó szűrőt.

Példa: 

    delete peerfilter server=10.0.0.2
 

Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.

»netsh »routing »ip »rip »dump


C:\Windows>netsh routing ip rip dump ?

Használat: dump

Megjegyzés: 
  A jelenlegi konfigurációt tartalmazó parancsfájl létrehozása. Ha ezt
  fájlba menti, a parancsfájllal visszaállíthatja a konfigurációt.

A parancsok listájának megjelenítése.

»netsh »routing »ip »rip »help


C:\Windows>netsh routing ip rip help ?

Használat: help

Megjegyzések: 
    A parancsok listájának megjelenítése.

A jelenlegi környezethez tartozó útválasztási protokoll telepítése.

»netsh »routing »ip »rip »install


C:\Windows>netsh routing ip rip install ?

Használat: install
   Az útválasztási protokoll telepítése az IP alá.

Konfigurációs adatok beállítása.

»netsh »routing »ip »rip »set


C:\Windows>netsh routing ip rip set ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
set flags   - A megadott kapcsolat RIP-hez kapcsolódó jelzőinek beállítása.
set global   - A RIP globális paramétereinek beállítása.
set interface - Megadott kapcsolat RIP-konfigurációjának módosítása.

A megadott kapcsolat RIP-hez kapcsolódó jelzőinek beállítása.

»netsh »routing »ip »rip »set »flags


C:\Windows>netsh routing ip rip set flags ?

Használat: set flags [name=]<karakterlánc> [flag=]<előre definiált karakterláncok>

Paraméterek: 
  Címke  Érték
  name  - A kapcsolat neve, amelyre a RIP konfigurálása történik.
  flag  - A következő értékek közül egy vagy több használható:
      clear: törli az összes beállított RIP-jelzőt.
      splithorizon: osztott horizontú feldolgozás engedélyezése a RIP számára.
      poisonreverse: visszaút mérgezésének engedélyezése a RIP számára.
      triggeredupdates: RIP által kiváltott frissítések engedélyezése.
      cleanupupdates: takarítási frissítések eng. a RIP számára.
      accepthostroutes: állomásútvonalak fogadása engedélyezett.
      acceptdefaultroutes: alapértelmezett útvonalak fogadása enged.
      senddefaultroutes: alapértelmezett útvonalak küldése engedélyez.
      nosubnetsummary: alhálózati összesítés nem engedélyezett.

Megjegyzés: Adott kapcsolathoz tartozó RIP jelzőinek beállítása. Több
      jelző adható meg vesszővel elválasztott, szóközök nélküli
      listában.

Példák: 

  set flags "Heliy hálózati kapcsolat" clear
  set flags "Helyi hálózati kapcsolat" splithorizon,accepthostroutes

A RIP globális paramétereinek beállítása.

»netsh »routing »ip »rip »set »global


C:\Windows>netsh routing ip rip set global ?

Használat: set global [[loglevel=]none|error|warn|info] [[mintrig=]egész szám]
      [[peermode=]include|exclude|disable]

Paraméterek: 
   Címke     Érték
   loglevel  - A következő értékek egyike:
          none: a RIP-események naplózása nem szükséges.
          error: csak a RIP-hez kapcsolódó hibák naplózása.
          warn: a RIP-hez kapcsolódó figyelmeztetések naplózása.
          info: a RIP-hez kapcsolódó adatok naplózása.
   mintrig   - A minimális eseményindítási időköz percekben megadva.
   peermode  - A következő értékek egyike:
          include: társak bevétele.
          exclude: társak kizárása.
          disable: társmód nem engedélyezett.

Megjegyzés: Globális RIP-paraméterek megadása.

Példák: 

  set global "Kapcsolat helyi hálózathoz" none 10 disable
  set global "Kapcsolat helyi hálózathoz" mintrig=15

Megadott kapcsolat RIP-konfigurációjának módosítása.

»netsh »routing »ip »rip »set »interface


C:\Windows>netsh routing ip rip set interface ?

Használat: set interface [name=]<karakterlánc> [[metric=]egész]
    [[updatemode=]demand|periodic] [[announce=]none|rip1|rip1compat|rip2]
    [[accept=]none|rip1|rip1compat|rip2] [[expire=]egész]
    [[remove=]egész] [[update=]egész]
    [[authmode=]authnone|authsimplepassword] [[tag=]egész]
    [[unicast=]also|only|disable] [[accfiltmode=]include|exclude|disable]
    [[annfiltmode=]include|exclude|disable] [[password=]karakterlánc]

Paraméterek: 
   Címke     Érték
   name     - A kapcsolat neve, ahol a RIP-et beállítja
   metric    - Metrikaérték a kapcsolaton alapuló útvonalakhoz.
   updatemode  - A következő értékek egyike:
           demand: Igény szerinti frissítési mód.
           periodic: Frissítés rendszeres időközönként.
   announce   - A következő értékek egyike:
           none: Összes útvonal hirdetése.
           rip1: Csak RIP 1-es verziójú útvonalak közzététele.
           rip1compat: Közzététel RIP verziókompatibilis módban.
           rip2: Csak RIP 2-es verziójú útvonalak közzététele.
   accept    - A következő értékek egyike:
           none: Összes útvonal elfogadása.
           rip1: Csak RIP 1-es verziójú útvonalak elfogadása.
           rip1compat: Elfogadás RIP verziókompatibilis módban.
           rip2: Csak RIP 2-es verziójú útvonalak elfogadása.
   expire    - Az útvonal lejáratának időköze (másodpercben).
   remove    - Az útvonal eltávolításának időköze (másodpercben).
   update    - A teljes frissítési időköz (másodpercben).
   authmode   - A következő értékek egyike:
           authnone: Nem szükséges hitelesítés.
           authsimplepassword: Jelszavas hitelesítés szükséges.
   tag     - Az útvonal címkéje.
   unicast   - A következő értékek egyike:
           also: Egyedi küldés használata is.
           only: Csak egyedi küldési mód használata.
           disable: Egyedi küldési mód letiltása.
   accfiltmode - A következő értékek egyike:
           include: Fogadási szűrők szerepeltetése.
           exclude: Fogadási szűrők kizárása.
           disable: Fogadási szűrők letiltása.
   annfiltmode - A következő értékek egyike:
           include: Közzétételi szűrők szerepeltetése.
           exclude: Közzétételi szűrők kizárása.
           disable: Közzétételi szűrők letiltása.
   password   - Tiszta szöveges jelszó (legfeljebb 16 karakteres lehet).

Megjegyzés: A megadott kapcsolat RIP konfigurációjának módosítása.

Példa: 

    set interface "Kapcsolat helyi hálózathoz" metric=2 updatemode=periodic

    A helyi kapcsolat RIP konfigurációjának módosítása úgy, hogy a
    metrika értéke 2 legyen, igény szerinti frissítési mód beállításával.

Információ megjelenítése.

»netsh »routing »ip »rip »show


C:\Windows>netsh routing ip rip show ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
show flags   - A megadott kapcsolatoknál beállított RIP-jelzők megjelenítése.
show global  - A RIP globális paramétereinek megjelenítése.
show globalstats - Globális RIP-statisztika megjelenítése.
show ifbinding - RIP-kapcsolat IP-címkötéseinek megjelenítése.
show ifstats  - Kapcsolatonkénti RIP-statisztika megjelenítése.
show interface - A kapcsolat RIP-konfigurációs paramétereinek megjelenítése.
show neighbor - RIP-peer statisztikájának megjelenítése.

A megadott kapcsolatoknál beállított RIP-jelzők megjelenítése.

»netsh »routing »ip »rip »show »flags


C:\Windows>netsh routing ip rip show flags ?

Használat: show flags [[name=]<karakterlánc>]

Paraméterek: 
   Címke    Érték
   name   - A kapcsolat neve, melynek konfigurációját meg szeretné
         tekinteni.

Megjegyzés: A megadott kapcsolat RIP-jelzőinek konfigurációját mutatja.

A RIP globális paramétereinek megjelenítése.

»netsh »routing »ip »rip »show »global


C:\Windows>netsh routing ip rip show global ?

Használat: show global
 
Megjegyzés: A RIP globális paramétereinek megjelenítése.

Globális RIP-statisztika megjelenítése.

»netsh »routing »ip »rip »show »globalstats


C:\Windows>netsh routing ip rip show globalstats ?

Használat: show globalstats [[rr=]egész]]

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   rr      - A frissítési időköz másodpercben.

Megjegyzés: A globális RIP-statisztikát jeleníti meg.

Példa: 

    show globalstats rr=5

    A fenti parancs a globális RTP-statisztikát 5 másodperces
    frissítéssel jeleníti meg.

RIP-kapcsolat IP-címkötéseinek megjelenítése.

»netsh »routing »ip »rip »show »ifbinding


C:\Windows>netsh routing ip rip show ifbinding ?

Használat: show ifbinding [[index=]IP-cím [[rr=]egész]]

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   index    - A kapcsolaton konfigurált IP-cím, melynél a RIP
           engedélyezett, és a kötéseit szeretné megjeleníteni.
   rr      - A frissítési időköz másodpercben.

Megjegyzés: Adott IP-cím RIP-kötéseit jeleníti meg.

Példa: 

    show ifbinding index=10.0.0.1 rr=5

    A fenti parancs az 10.0.0.1 számú IP-cím kötéseit írja ki, 5 
    másodperces frissítési időközzel.

Kapcsolatonkénti RIP-statisztika megjelenítése.

»netsh »routing »ip »rip »show »ifstats


C:\Windows>netsh routing ip rip show ifstats ?

Használat: show ifstats [[index=]egész [[rr=]egész]]

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   index    - A megjelenítendő RIP-statisztikát tartalmazó 
           kapcsolat azonosítószáma. Az indexértékek a 
           "netsh interface ip" Netshell parancs alkörnyezetében
           alkalmazott "show interface" paranccsal hívhatók elő.
   rr      - A frissítési időköz másodpercben.

Megjegyzés: Adott kapcsolat RIP-statisztikáit jeleníti meg.

Példa: 

    show ifstats index=1 rr=5

    A fenti parancs olyan kapcsolat RIP-statisztikáit írja ki, 
    melynek indexértéke 1, az adatok pedig 5 másodpercenként frissülnek.

A kapcsolat RIP-konfigurációs paramétereinek megjelenítése.

»netsh »routing »ip »rip »show »interface


C:\Windows>netsh routing ip rip show interface ?

Használat: show interface [[name=]<karakterlánc>]

Paraméterek: 
   Címke    Érték
   name   - A kapcsolat neve, melynek konfigurációját meg szeretné
         tekinteni.

Megjegyzés: A megadott kapcsolat RIP-konfigurációját mutatja.

RIP-peer statisztikájának megjelenítése.

»netsh »routing »ip »rip »show »neighbor


C:\Windows>netsh routing ip rip show neighbor ?

Használat: show neighbor [[index=]IP-cím [[rr=]egész]]

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   index    - A kapcsolaton konfigurált IP-cím, melynek RIP-
           társstatisztikáit meg szeretné jeleníteni.
   rr      - A frissítési időköz másodpercben.

Megjegyzés: Megjeleníti a RIP-társstatisztikákat.

Példa: 

    show neighbor index=10.0.0.1 rr=5

    A fenti parancs az 10.0.0.1 számú IP-cím kötéseit írja ki, 5 
    másodperces frissítési időközzel.

A jelenlegi környezethez tartozó útválasztási protokoll eltávolítása.

»netsh »routing »ip »rip »uninstall


C:\Windows>netsh routing ip rip uninstall ?

Használat: uninstall
   A jelenlegi környezethez tartozó útválasztási protokoll eltávolítása.

Váltás a következő környezetre: `netsh routing ip routerdiscovery'.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
?       - A parancsok listájának megjelenítése.
add      - Konfigurációs bejegyzés felvétele a táblába.
delete     - Konfigurációs bejegyzés törlése a táblából.
dump      - Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.
help      - A parancsok listájának megjelenítése.
set      - Konfigurációs adatok beállítása.
show      - Információ megjelenítése.
uninstall   - A jelenlegi környezethez tartozó útválasztási protokoll eltávolítása.

A parancshoz tartozó súgó megjelenítéséhez írja be a parancsot, utána egy
szóközt, majd a következőt: ?.

Konfigurációs bejegyzés felvétele a táblába.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »add


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery add ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
add interface - Az útválasztó-felderítés konfigurálása a megadott kapcsolaton.

Az útválasztó-felderítés konfigurálása a megadott kapcsolaton.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »add »interface


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery add interface ?

Használat: add interface [name=]<karakterlánc> [[disc=]enable|disable]
    [[minint=]egész] [[maxint=]egész] [[life=]egész]
    [[level=]egész]

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   name    - A kapcsolat neve.
   disc    - A következő értékek egyike:
          enable: útválasztó-felfedezés engedélyezése
          disable: útválasztó-felfedezés letiltása
   minint   - Az útválasztó-felfedezési csomagok közötti minimális
          időköz.
   maxint   - Az útválasztó-felfedezési csomagok közötti maximális
          időköz.
   life    - Az útválasztóról vagy kiszolgálóról küldött útválasztó-
          felfedezési csomagok érvényessége percben.
   level    - A kapcsolat alapértelmezett átjáróként való
          használatának preferenciáját jelző szám. Ahol több
          kapcsolatra is engedélyezett az útválasztó-
          felfedezés, a nagyobb szám magasabb preferenciát jelöl.

Megjegyzés: Az útválasztó-felfedezést állítja be a kapcsolaton. Az
      útválasztó-felfedezés a hozzáadása után hirdetményeket küld szét
      maximális és minimális időköz közé eső véletlen időközönként.

Példa: 

    add interface "Kapcsolat helyi hálózathoz" enable 7 10 30 0

    A fenti parancs engedélyezi a megadott kapcsolatnál az útvonal-
    felfedezést és megadja az alapbeállításokat: a minimális időköz 7
    perc, a maximális időköz 10 perc, a felfedezési csomagok érvényessége
    30 perc, preferenciaszint pedig nincs, illetve nulla (0).

Konfigurációs bejegyzés törlése a táblából.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »delete


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery delete ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
delete interface - Az útválasztó-felderítési adatok törlése.

Az útválasztó-felderítési adatok törlése.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »delete »interface


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery delete interface ?

Használat: delete interface [name=]<karakterlánc>

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   name    - A törlendő útválasztó-felfedezési konfigurációt 
           tartalmazó kapcsolat neve.

Megjegyzés: Törli a kapcsolat útválasztó-felfedezési konfigurációját.

Példa: 

    delete interface name="Kapcsolat helyi hálózathoz"

Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »dump


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery dump ?

Használat: dump

Megjegyzés: 
  A jelenlegi konfigurációt tartalmazó parancsfájl létrehozása. Ha ezt
  fájlba menti, a parancsfájllal visszaállíthatja a konfigurációt.

A parancsok listájának megjelenítése.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »help


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery help ?

Használat: help

Megjegyzések: 
    A parancsok listájának megjelenítése.

Konfigurációs adatok beállítása.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »set


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery set ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
set interface - A kapcsolat útválasztó-felderítési adatainak módosítása.

A kapcsolat útválasztó-felderítési adatainak módosítása.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »set »interface


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery set interface ?

Használat: set interface [name=]<karakterlánc> [[disc=]enable|disable]
      [[minint=]egész] [[maxint=]egész] [[life=]egész]
      [[level=]egész]

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   name    - A kapcsolat neve.
   disc    - A következő értékek egyike:
          enable: útválasztó-felfedezés engedélyezése
          disable: útválasztó-felfedezés letiltása
   minint   - Az útválasztó-felfedezési csomagok közötti minimális
          időköz.
   maxint   - Az útválasztó-felfedezési csomagok közötti maximális
          időköz.
   life    - Az útválasztóról vagy kiszolgálóról küldött útválasztó-
          felfedezési csomagok érvényessége percben.
   level    - A kapcsolat alapértelmezett átjáróként való
          használatának preferenciáját jelző szám. Ahol több
          kapcsolatra is engedélyezett az útválasztó-
          felfedezés, a nagyobb szám magasabb preferenciát jelöl.

Megjegyzés: Frissíti a kapcsolat útválasztó-felfedezési beállításait.

Példa: 

    set interface "Kapcsolat helyi hálózathoz" enable 7 10 30 0

    A fenti parancs engedélyezi a megadott kapcsolatnál az útvonal-
    felfedezést és megadja az alapbeállításokat: a minimális időköz 7
    perc, a maximális időköz 10 perc, a felfedezési csomagok érvényessége
    30 perc, preferenciaszint nincs, illetve nulla (0).

Információ megjelenítése.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »show


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery show ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
show interface - Az útválasztó-felderítési adatok megjelenítése.

Az útválasztó-felderítési adatok megjelenítése.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »show »interface


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery show interface ?

Használat: show interface [[name=]<karakterlánc>]

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   name    - A megtekintendő útválasztó-felfedezési konfigurációt
           tartalmazó kapcsolat neve.

Megjegyzés: Megjeleníti a kapcsolat útválasztó-felfedezési
      beállításait.

Példa: 

    show interface name="Kapcsolat helyi hálózathoz"

A jelenlegi környezethez tartozó útválasztási protokoll eltávolítása.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »uninstall


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery uninstall ?

Használat: uninstall
   A jelenlegi környezethez tartozó útválasztási protokoll eltávolítása.

Konfigurációs adatok beállítása.

»netsh »routing »ip »set


C:\Windows>netsh routing ip set ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
set filter   - A szűrőattribútumok megváltoztatása a megadott kapcsolaton.
set interface - A kapcsolat állapotának beállítása.
set loglevel  - A globális naplózási szint beállítása.
set persistentroute - Állandó statikus útvonal módosítása.
set preferenceforprotocol - A megadott protokoll preferenciaszintjének beállítása.
set rtmroute  - Nem állandó hálózatkezelési útvonal módosítása.
set scope   - Csoportos küldési hatókör nevének beállítása.

A szűrőattribútumok megváltoztatása a megadott kapcsolaton.

»netsh »routing »ip »set »filter


C:\Windows>netsh routing ip set filter ?

Használat: set filter [name=]<karakterlánc>
       [[filtertype=]input|output|dial [action=]drop|forward]
       [[fragcheck=]enable|disable]

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   name    - A kapcsolat neve, ahol a szűrőt alkalmazzák.
   filtertype - A következő értékek egyike:
          input: Ha a módosítandó szűrő bemeneti szűrő.
          output: Ha a módosítandó szűrő kimeneti szűrő.
          dial: Ha a módosítandó szűrő egy csatlakoztatás
             alatt álló telefonos kapcsolat szűrését végzi.
   action   - Az elvégzendő művelet akkor, ha a csomag nem felel meg
          egy szűrőnek sem.
   fragcheck  - Bejövő csomag darabolás-ellenőrzését engedi vagy tiltja.

Megjegyzés: Adott kapcsolatnál a szűrőtípus és/vagy darabolás-ellenőrzés
      beállításában módosítja az alapértelmezett műveletet.

Példa: 

   set filter name="Telefonos kapcsolat" filtertype=dial action=forward
   set filter name="Virtuális magánhálózati kapcsolat" fragcheck=disable

A kapcsolat állapotának beállítása.

»netsh »routing »ip »set »interface


C:\Windows>netsh routing ip set interface ?

Használat: set interface [name = ] kapcsolat_neve
          [ [state = ] { enable | disable } ]

A globális naplózási szint beállítása.

»netsh »routing »ip »set »loglevel


C:\Windows>netsh routing ip set loglevel ?

Használat: set loglevel [loglevel=]none|error|warn|info


Paraméterek: 

   Címke      Érték
   loglevel   - A következő értékek egyike:
           none: nincs naplózás
           error: csak a hibák naplózása
           warn: a figyelmeztetések is naplózottak
           info: minden adat naplózása

Megjegyzés: A globális naplózási szintet állítja be.

Példák: 

    set loglevel none
    set loglevel loglevel=error

Állandó statikus útvonal módosítása.

»netsh »routing »ip »set »persistentroute


C:\Windows>netsh routing ip set persistentroute ?

Használat: set persistentroute [dest=]<IP-cím> [mask=]<alhálózati maszk>
    [name=]<karakterlánc> [[nhop=]<IP-cím>] [[proto=]static|nondod]
    [[preference=]egész] [[metric=]egész]
    [[view=]unicast|multicast|both]

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   dest    - A megadott útvonal célcíme.
   mask    - A célcím alhálózati maszkja.
   name    - A kapcsolat, melyen az útvonal hozzáadása történik.
   nhop    - Az útvonal következő ugrása. Pont-pont kapcsolatokon
          átvezető vonalak esetén nem szükséges megadni.
   proto    - A következő értékek egyike:
          static: Igény szerinti tárcsázást indít (az alapérték).
          nondod: Nem indít igény szerinti tárcsázást.
   preference - Az útvonal preferenciája.
   metric   - Az útvonal metrikája.
   view    - A következő értékek egyike:
          unicast: Az útvonal csak egyedi küldésre szolgál.
          multicast: Az útvonal csak csoportos küldésre szolgál.
          both: Az útvonal egyedi és csoportos küldésre is szolgál
             (ez az alapérték).


Megjegyzés: Állandó statikus útvonalat ad a megadott kapcsolathoz.
Példa: 

   set persistentroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Virtuális magánhálózati kapcsolat"

A megadott protokoll preferenciaszintjének beállítása.

»netsh »routing »ip »set »preferenceforprotocol


C:\Windows>netsh routing ip set preferenceforprotocol ?

Használat: set preferenceforprotocol [proto=]autostatic|local|netmgmt|nondod|ospf|rip|static
    [preflevel=]<egész>

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   proto    - A következő értékek egyike:
           autostatic: Autosztatikus útvál. preferenciát állít be.
           local:  Helyi útválasztási preferenciát állít be.
           netmgmt: Útválasztási protokollpreferenciát állít be
               hálózatkezelési protokollokhoz.
           nondod: Preferenciát ad az útválasztási protokollhoz,
               ha az nem használ igény szerinti tárcsázást.
           ospf:  Útvál. protokollpreferenciát állít be OSPF-hez
           rip:   Útvál. protokollpreferenciát állít be RIP-hez
           static: Statikus útválasztás-preferenciát állít be.
   preflevel  - Az útválasztási protokolltípus preferenciaszintje.

Megjegyzés: Új preferenciaszintet állít be útválasztási protokolltípushoz.

Példa: 

    set preferenceforprotocol proto=rip preflevel=20
    set preferenceforprotocol ospf 30

Nem állandó hálózatkezelési útvonal módosítása.

»netsh »routing »ip »set »rtmroute


C:\Windows>netsh routing ip set rtmroute ?

Használat: set rtmroute [dest=]<IP-cím> [mask=]<alhálózati maszk>
    [[nameorindex=]<karakterlánc>] [[nhop=]<IP-cím>]
    [[preference=]<egész>] [[metric=]<egész>]
    [[view=]unicast|multicast|both ]

Paraméterek: 
   Címke     Érték
   dest    - A megadott útvonal céljának IP-címe.
   mask    - A célcím alhálózati maszkja.
   nameorindex - A kapcsolat, ahol az útvonal módosítása történik.
   nhop    - A következő ugrópont. Pont-pont kapcsolatokon
          átvezető útvonalak esetén nem szükséges megadni.
   preference - Az útvonal új preferenciaértéke.
   metric   - Az útvonal új metrikája.
   view    - A következő értékek egyike:
          unicast: Az útvonal csak egyedi küldésre szolgál.
          multicast: Az útvonal csak csoportos küldésre szolgál.
          both: Az útvonal egyedi és csoportos küldésre is 
             szolgál (ez az alapérték).

Megjegyzés: Nem állandó hálózatkezelési útvonalat vesz fel, ha meg van adva 
      a kapcsolat neve és/vagy a következő ugrópont.

Példa: 
   set rtmroute 169.254.1.0 255.255.0.0 "Virtuális magánhálózati kapcsolat"

Csoportos küldési hatókör nevének beállítása.

»netsh »routing »ip »set »scope


C:\Windows>netsh routing ip set scope ?

Használat: set scope [grpaddr=]<IP-cím> [grpmask=]<IP alhálózati maszk>
    [scopename=]<karakterlánc>

Paraméterek: 

   Címke      Érték
   grpaddr    - A csoportos küldési hatókör vagy csoport IP-címe.
   grpmask    - A csoportos küldési hatókör alhálózati maszkja.
   scopename   - A csoportos küldési hatókör beállítandó neve.

Megjegyzés: Csoportos küldési hatókör nevének beállítása.

Példa: 

    set scope 239.1.1.1 255.255.255.255 "Saját csoportos küldési hatókör" 

Információ megjelenítése.

»netsh »routing »ip »show


C:\Windows>netsh routing ip show ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
show boundary - A konfigurált csoportos küldési hatókörhatárok megjelenítése.
show boundarystats - IP csoportos küldési határok megjelenítése
show filter  - Csomagszűrők adatainak megjelenítése.
show interface - A kapcsolat adatainak megjelenítése.
show loglevel - A globális naplózási szint megjelenítése.
show mfe    - Csoportos küldési továbbítási bejegyzések megjelenítése
show mfestats - Csoportos küldési továbbítási bejegyzés statisztikájának megjelenítése
show persistentroutes - Az állandó statikus útvonalak megjelenítése.
show preferenceforprotocol - Az összes protokoll preferenciaszintjeinek megjelenítése.
show protocol - Az összes konfigurált IP-protokoll megjelenítése.
show rtmdestinations - Az útválasztási táblázatban lévő célok megjelenítése
show rtmroutes - Az útválasztási táblázatban lévő útvonalak megjelenítése
show scope   - Az útválasztón konfigurált csoportos küldési hatókörök megjelenítése.

A konfigurált csoportos küldési hatókörhatárok megjelenítése.

»netsh »routing »ip »show »boundary


C:\Windows>netsh routing ip show boundary ?

Használat: show boundary

Megjegyzés: Megjeleníti a beállított csoportos küldési hatókör határait.

A parancs az alábbi információt jeleníti meg:
Mező       Leírás
-----      -----------
Összeköttetés  A beállított határt tartalmazó kapcsolat neve.
Cím       A határhoz tartozó csoportos küldési IP-cím.
Maszk      A csoportos küldési cím alhálózati maszkja.
Hatókör neve   A csoportos küldési hatókör neve.

IP csoportos küldési határok megjelenítése

»netsh »routing »ip »show »boundarystats


C:\Windows>netsh routing ip show boundarystats ?

Használat: show boundarystats [[rr=]<egész>]

Paraméterek: 

   Címke    Érték
   rr    - A frissítési időköz másodpercben.

Megjegyzés: Az aktuális csoportos küldési határokat jeleníti meg.

A parancs az alábbi információt jeleníti meg:
Mező       Leírás
-----      -----------
Cím       A határhoz tartozó csoportos küldési csoport IP-címe.
Maszk      A csoportcímhez tartozó alhálózati maszk.
Összeköttetés  A kapcsolat neve, ahol a határt beállították.

Példa: 
   show boundarystats rr=3

   A fenti parancs az aktuális csoportos küldési határok statisztikáit 
   jeleníti meg, és 3 másodpercenként frissíti, míg CTRL + C billentyűk
   megnyomásával ki nem lépnek a megjelenítési ciklusból.

Csomagszűrők adatainak megjelenítése.

»netsh »routing »ip »show »filter


C:\Windows>netsh routing ip show filter ?

Használat: show filter [[name=]<karakterlánc>]
Paraméterek: 

   Címke      Érték
   name     - A kapcsolat neve, ahol a szűrőt beállították.

Megjegyzés: A csomagszűrési adatokat írja ki.

A parancs a következő információt jeleníti meg:

Mező       Leírás
-----      -----------
Bemenet          A bemeneti szűrők adatait jeleníti meg.
Kimenet          A kimeneti szűrők adatait jeleníti meg.
Igény szerinti tárcsázás Az igény szerinti tárcsázás szűrőadatait írja ki.
Darabolás-ellenőrzés   Az ellenőrzés állapota engedélyezett/tiltott.
Összeköttetés       Kiírja a kapcsolat nevét.

Példa: 

    show filter
    show filter name="Kapcsolat helyi hálózathoz"

    Az első parancs minden kapcsolat szűrőadatát megjeleníti.
    A második parancs csak a megadott kapcsolat szűrőadatait
    jeleníti meg.

A kapcsolat adatainak megjelenítése.

»netsh »routing »ip »show »interface


C:\Windows>netsh routing ip show interface ?

Használat: show interface [[name=]<karakterlánc>]

Paraméterek: 

   Címke      Érték
   name     - A kapcsolat neve.

Megjegyzés: A kapcsolat adatait jeleníti meg.

Minden kapcsolat adatainak megjelenítésekor:

Mező      Leírás
-----      -----------
Állapot     A kapcsolat engedélyezett vagy tiltott állapotát jelzi.
Típus      A kapcsolat használatát mutatja meg: ez lehet 
        visszacsatolásos, belső vagy kijelölt használat.
Összeköttetés  Megjeleníti a kapcsolat nevét.

Adott kapcsolat adatainak megjelenítésekor:

Mező      Leírás
-----      -----------
Típus      A kapcsolat használatát mutatja meg: általános, egyedi
        vagy csoportos küldés.
Szállító    Kiírja a kapcsolat szállítóazonosító adatait.
Protokoll    A kapcsolat protokolladatait jeleníti meg.

Példák: 

    show interface
    show interface name="Kapcsolat helyi hálózathoz"

    Az első parancs minden kapcsolat adatait megjeleníti.
    A második parancs csak a megadott kapcsolat adatait jeleníti meg.

A globális naplózási szint megjelenítése.

»netsh »routing »ip »show »loglevel


C:\Windows>netsh routing ip show loglevel ?

Használat: show loglevel

Megjegyzés: Megjeleníti a globális naplózási szintet, például azt, hogy a
      naplózás esetleg ki van kapcsolva (none). Jelezheti azt is, hogy
      a hibák, figyelmeztetések vagy az üzenetek naplózottak-e.

Csoportos küldési továbbítási bejegyzések megjelenítése

»netsh »routing »ip »show »mfe


C:\Windows>netsh routing ip show mfe ?

Használat: show mfe [[grpaddr=]<IP-cím> [grpmask=]<alhálózati maszk>
       [[srcaddr=]<IP-cím> [srcmask=]<alhálózati maszk>]
       [[type=]active|negative|both]
       [[rr=]egész]

Paraméterek: 
   Címke     Érték
   grpaddr   - A tartomány kezdő csoportos IP-címe.
   grpmask   - A csoportos IP-cím alhálózati maszkja.
   srcaddr   - A tartomány kezdő címéhez tartozó forrás IP-cím.
   srcmask   - A forrás IP-címhez tartozó alhálózati maszk.
   type    - A következő értékek egyike:
          active: Csak a aktív csoportküldési továbbítás 
                bejegyzéseinek (CSTB) megjelenítése.
          negative: Csak a negatív CSTB-k megjelenítése.
          both: Aktív és negatív CSTB-k kiírása (alapbeállítás).
   rr     - A frissítési időköz másodpercben.

Megjegyzés: A csoportküldési továbbítások bejegyzéseit írja ki.

A parancs az alábbi információt jeleníti meg:

Mező        Leírás
-----        -----------
Csoport      - Címmel megadott csoport(ok), ahová az adat érkezik.
Forrás      - Címmel megadott forrás(ok), ahonnan az adat származik.
Prot       - A bemeneti kapcsolaton engedélyezett csoportos 
          küldési protokoll.
Be/Ki összeköt. - A CSTB első sora a bemeneti kapcsolatot tűnteti fel.
          A további sorok a kimeneti kapcsolatokat 
          tartalmazzák (soronként egyet.)
UpstrmNbr/NHOP  - A CSTB első sora a felsőbb rétegű szomszédot jelzi a 
          bemeneti oldalon.
          A további sorok az egyes kimeneti kapcsolatok 
          következő ugrási pontjait tartalmazzák.
Példák: 
   show mfe
   show mfe grpaddr=239.0.0.1 mask=255.255.255.255

Csoportos küldési továbbítási bejegyzés statisztikájának megjelenítése

»netsh »routing »ip »show »mfestats


C:\Windows>netsh routing ip show mfestats ?

Használat: show mfestats [[grpaddr=]<IP-cím> [grpmask=]<alhálózati maszk>
       [[srcaddr=]<IP-cím> [srcmask=]<alhálózati maszk>]
       [[type=]active|negative|both]
       [[stats=]all]
       [[rr=]frissítési időköz]

Paraméterek: 
   Címke     Érték
   grpaddr   - A tartomány kezdő csoportos IP-címe.
   grpmask   - A csoportos IP-cím alhálózati maszkja.
   srcaddr   - A tartomány kezdő címéhez tartozó forrás IP-cím.
   srcmask   - A forrás IP-címhez tartozó alhálózati maszk.
   type    - A következő értékek egyike:
          active: Csak az aktív csoportküldési továbbítás 
                bejegyzéseinek (CSTB) megjelenítése.
          negative: Csak a negatív CSTB-k megjelenítése.
          both: Aktív és negatív CSTB-k kiírása (alapbeállítás).
   stats    - Az "all" értékkel minden CSTB-statisztika megjelenik.
   rr     - A csoportküldési továbbítások bejegyzési statisztikáinak 
          frissítésére felhasznált idő, másodpercben megadva.

Megjegyzés: A csoportküldési továbbítások bejegyzési statisztikáit írja ki.

A parancs az alábbi információt jeleníti meg:

Mező        Leírás
-----        -----------
Csoport      - Címmel megadott csoport(ok), ahová az adat érkezik.
Forrás      - Címmel megadott forrás(ok), ahonnan az adat származik.
Prot       - A bemeneti kapcsolaton engedélyezett csoportos 
          küldési protokoll.
Be/Ki összeköt. - A CSTB első sora a bemeneti kapcsolatot tűnteti fel.
          A további sorok a kimeneti kapcsolatokat
          tartalmazzák (soronként egyet.)
UpstrmNbr/NHOP  - A CSTB első sora a felsőbb rétegű szomszédot jelzi a 
          bemeneti oldalon.
          A további sorok az egyes kimeneti kapcsolatok 
          következő ugrási pontjait tartalmazzák.
Be/Ki csomag   - Az csoportküldési továbbítások bejegyzésének első sora a 
          bemeneti csomagok számát jeleníti meg.
          A további sorok a megfelelő kimeneti kapcsolatok 
          felé továbbított csomagok számát tartalmazzák.
BeBájt/Eldob   - A csoportküldési továbbítások bejegyzésének első sora a 
          bemeneti bájtok számát jeleníti meg.
          A további sorok a megfelelő kimeneti kapcsolatoknál 
          eldobott csomagok számát írják ki.
Rossz ököt/TTL  - A csoportküldési továbbítások bejegyzésének első sora 
          azokat a csomagokat írja ki, melyek nem a bemeneti 
          kapcsolaton keresztül érkeztek.
Túlcs/Drb     - A CSTB első sora a bemeneti puffer túlcsordulása miatt
          eldobott csomagok számát jelzi.
          A további sorok a megfelelő kimeneti kapcsolatoknál 
          a darabolásra került csomagok számát tartalmazzák.
          
Példák: 
   show mfestats
   show mfestats grpaddr=239.0.0.1 mask=255.255.255.255

Az állandó statikus útvonalak megjelenítése.

»netsh »routing »ip »show »persistentroutes


C:\Windows>netsh routing ip show persistentroutes ?

Használat: show persistentroutes [[name=]<karakterlánc>]

Paraméterek: 

   Címke      Érték
   name     - A kapcsolat neve, ahol az állandó statikus
           útvonalakat használják.

Megjegyzés: Megjeleníti az állandó statikus útvonalakat.

A parancs az alábbi információt jeleníti meg:
Mező     Leírás
-----     -----------
Előtag   - A cím előtagja az osztály nélküli internetes útválasztás
       (CIDR) jelölésében (például: 10.0.0.1/8).
Protokoll  - Az útvonalat hozzáadó protokoll.
Prf     - Az útvonal preferenciaértéke.
Met     - Az útvonal elsődleges metrikus értéke, a kötések megosztására
       szolgál az azonos preferenciájú, egyenlő útvonalak között.
Átjáró   - A továbbításban a következő ugrás IP-címe.
Vw     - A nézetek listája (U=unicast, M=multicast)
Összeköt. - A kapcsolat, melyre az útvonal mutat, és amelyet használ.

Példák: 

    show persistentroutes
    show persistentroutes name="Kapcsolat helyi hálózathoz"

    Az első parancs minden kapcsolatra kiírja az állandó útvonalakat.
    A második parancs csak a megadott kapcsolat állandó útvonalait
    jeleníti meg.

Az összes protokoll preferenciaszintjeinek megjelenítése.

»netsh »routing »ip »show »preferenceforprotocol


C:\Windows>netsh routing ip show preferenceforprotocol ?

Használat: show preferenceforprotocol

Megjegyzés: Kiírja az összes protokoll preferenciaszintjét.

A parancs a következő információt jeleníti meg:

Mező       Leírás
-----      -----------
Protokoll    IP-útválasztási protokolladatokat jelenít meg.
Prioritás    Adott protokollok preferencia-sorrendjét jelzi.

Az összes konfigurált IP-protokoll megjelenítése.

»netsh »routing »ip »show »protocol


C:\Windows>netsh routing ip show protocol ?

Használat: show protocol

Megjegyzés: Megjeleníti az összes konfigurált IP-protokollt.

A parancs az alábbi információt jeleníti meg:

Mező       Leírás
-----      -----------
Típus      A protokoll használatát mutatja meg: általános, egyedi 
         vagy csoportos küldés.
Szállító     Kiírja a protokoll szállítóazonosító adatait.
Protokoll    Megjeleníti az IP-protokoll adatait.

Az útválasztási táblázatban lévő célok megjelenítése

»netsh »routing »ip »show »rtmdestinations


C:\Windows>netsh routing ip show rtmdestinations ?

Használat: show rtmdestinations
       [[operator=]matching|shorterthan|longerthan]
       [[dest=]<IP-cím> [mask=]<alhálózati maszk]
       [[view=]unicast|multicast|both]
       [[proto=]autostatic|local|netmgmgt|nondod|ospf|rip|static]

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   operator   - A következő értékek egyike:
           matching: adott címmel egyező útválasztókat ír ki
           shorterthan: adott címnél rövidebb útválasztókat ír ki
           longerthan: adott címnél hosszabb útválasztókat ír ki
   dest     - A cél IP-címe.
   mask     - A cél IP-címének alhálózati maszkja.
   view     - A következő értékek egyike:
           unicast: csak az egyedi küldési útvonalak megtekintése
           multicast: csak a csoportküldési útvonalak megtekintése
           both: egyedi és csoportos küldési útvonalak is (alap)
   protocol   - Csak adott protokoll által felvett útvonalakat írja ki.

Megjegyzés: Megjeleníti az útválasztási táblában meglévő célokat.

A parancs az alábbi információt jeleníti meg:
Mező     Leírás
-----     -----------
Előtag   - A cím előtagja az osztály nélküli internetes útválasztás
       (CIDR) jelölésében (ex. 10.0.0.1/8).
Protokoll  - Az útvonalat hozzáadó protokoll.
Prf     - Az útvonal preferenciaértéke.
Met     - Az útvonal elsődleges metrikus értéke, a kötések megosztására
       szolgál az azonos preferenciájú, egyenlő útvonalak között.
Átjáró   - A továbbításban a következő ugrás IP-címe.
Vw     - A nézetek listája (U=unicast, M=multicast)
Összeköt. - A kapcsolat, melyre az útvonal mutat, és amelyet használ.

Példák: 
   show rtmdestinations
   show rtmdestinations sh 10.0.0.1
   show rtmdestinations lo 172/8

   Az első parancs megjeleníti az útválasztási tábla összes előtagját.
   A második parancs minden 10.0.0.1-nél rövidebb előtagot kiír, a 
   harmadikkal pedig a 172.0.0.0/8 részfa összes előtagja kiíratható.

Az útválasztási táblázatban lévő útvonalak megjelenítése

»netsh »routing »ip »show »rtmroutes


C:\Windows>netsh routing ip show rtmroutes ?

Használat: show rtmroutes
       [[operator=]matching|shorterthan|longerthan]
       [[dest=]<IP-cím> [mask=]<alhálózati maszk>]
       [[view=]unicast|multicast|both]
       [[proto=]autostatic|local|netmgmgt|nondod|ospf|rip|static]

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   operator   - A következő értékek egyike:
           matching: adott cél címével egyező útválasztókat ír ki
           shorterthan: adott célnál rövidebb útválasztókat ír ki
           longerthan: adott címnél hosszabb útválasztókat ír ki
   dest     - A cél IP-címe.
   mask     - A cél IP-címének alhálózati maszkja.
   view     - A következő értékek egyike:
           unicast: csak az egyedi küldési útvonalak megtekintése
           multicast: csak a csoportküldési útvonalak megtekintése
           both: egyedi és csoportos küldési útvonalak is (alap)
   protocol   - Csak adott protokoll által felvett útvonalakat írja ki.

Megjegyzés: Megjeleníti az útválasztási táblában meglévő útvonalakat.

A parancs az alábbi információt jeleníti meg:
Mező     Leírás
-----     -----------
Előtag   - A cím előtagja az osztály nélküli internetes útválasztás
       (CIDR) jelölésében (ex. 10.0.0.1/8).
Protokoll  - Az útvonalat hozzáadó protokoll.
Prf     - Az útvonal preferenciaértéke.
Met     - Az útvonal elsődleges metrikus értéke, a kötések megosztására
       szolgál az azonos preferenciájú, egyenlő útvonalak között.
Átjáró   - A továbbításban a következő ugrás IP-címe.
Vw     - A nézetek listája (U=unicast, M=multicast)
Összeköt. - A kapcsolat, melyre az útvonal mutat, és amelyet használ.

Példák: 
   show rtmroutes
   show rtmroutes sh 10.0.0.1
   show rtmroutes lo 172/8

   Az első parancs megjeleníti az útválasztási tábla összes előtagját.
   A második parancs minden 10.0.0.1-nél rövidebb útvonalat kiír, a 
   harmadikkal pedig a 172.0.0.0/8 részfa összes útvonala kiíratható.

Az útválasztón konfigurált csoportos küldési hatókörök megjelenítése.

»netsh »routing »ip »show »scope


C:\Windows>netsh routing ip show scope ?

Használat: show scope

Megjegyzés: Az útválasztó konfigurált csoportos küldési hatóköreit jelzi ki.

A paranccsal megjelenített adatok a következők:

Mező      Leírás
----      ------
Cím       A csoportos küldési hatókör kezdő IP-címe.
Maszk      A hatókör címének alhálózati maszkja.
Hatókör neve  A csoportos küldési hatókör megjelenített neve.

Összeköttetés autostatikus útvonalainak módosítása.

»netsh »routing »ip »update


C:\Windows>netsh routing ip update ?

Használat: update [name=]<karakterlánc>

Paraméterek: 

   Címke   Érték
   name  - A kapcsolat neve, amelynek útvonalait frissíteni kell.

Megjegyzés: Összeköttetés autostatikus útvonalainak frissítése.

Váltás a következő környezetre: `netsh routing ipx'.

»netsh »routing »ipx


C:\Windows>netsh routing ipx ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
?       - A parancsok listájának megjelenítése.
add      - Konfigurációs bejegyzés felvétele a bejegyzések listájába.
delete     - Konfigurációs bejegyzés törlése a bejegyzések listájából.
dump      - Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.
help      - A parancsok listájának megjelenítése.
netbios    - Váltás a következő környezetre: `netsh routing ipx netbios'.
rip      - Váltás a következő környezetre: `netsh routing ipx rip'.
sap      - Váltás a következő környezetre: `netsh routing ipx sap'.
set      - Konfigurációs adatok beállítása.
show      - A konfigurációs adatok megjelenítése.
update     - Összeköttetés autostatikus útvonalainak módosítása.

A következő alkörnyezetek érhetők el:
 netbios rip sap

A parancshoz tartozó súgó megjelenítéséhez írja be a parancsot, utána egy
szóközt, majd a következőt: ?.

Konfigurációs bejegyzés felvétele a bejegyzések listájába.

»netsh »routing »ipx »add


C:\Windows>netsh routing ipx add ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
add filter   - Csomagszűrő felvétele a szűrőlistába.
add interface - Az IPX-útválasztás engedélyezése egy igény szerinti kapcsolat
esetén.
add staticroute - Statikus útvonal felvétele az útvonaltáblába.
add staticservice - Statikus szolgáltatás felvétele a statikus szolgáltatások táblájába.

Csomagszűrő felvétele a szűrőlistába.

»netsh »routing »ipx »add »filter


C:\Windows>netsh routing ipx add filter ?

Az ADD parancs segítségével adhatók új bejegyzések az IPX-konfigurációhoz.
Parancsszintaktika: 
  ADD INTERFACE ifname
  ADD STATICROUTE ifname net [NEXTHOPMACADDRESS=] mac [TICKS=] ticks
                [HOPS=] hops
  ADD STATICSERVICE ifname svtype svname [NETWORK=] net [NODE=] node
                      [SOCKET=] socket [HOPS=] hops
  ADD FILTER ifname mode [SRCNET= net mask] [SRCNODE= node]
              [SRCSOCKET= socket] [DSTNET= net mask]
              [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket]
              [PKTTYPE= pkttype] [LOG]

ahol: 
  ifname - kapcsolat neve (RAS-ügyfelek esetén ez Dial-In)
  network - 4 bájtos hálózati cím (legfeljebb 8 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  mac   - köv. ugrás MAC-címe 6 bájton (legfeljebb 12 hexadecimális
       számjegy, vezető 0 választható)
  ticks  - órajelek száma (decimális)
  hops  - ugrások száma (decimális)
  svtype - 2 bájtos szolgáltatástípus (legfeljebb 4 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  svname - szolgáltatás neve
  node  - 6-bájtos csomópontcím (legfeljebb 12 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  socket - szoftvercsatorna címe 2 bájton (legfeljebb 4 hexadecimális
       számjegy, vezető 0 választható)
  mode  - INPUT vagy OUTPUT (bemeneti vagy kimeneti mód)
  mask  - 4-bájtos hálózati maszk (legfeljebb 8 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  pkttype - csomag típusa 1 bájton (legfeljebb 2 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  action - PERMIT vagy DENY (engedélyezési vagy megtagadási művelet)

Az IPX-útválasztás engedélyezése egy igény szerinti kapcsolat

»netsh »routing »ipx »add »interface


C:\Windows>netsh routing ipx add interface ?

Az ADD parancs segítségével adhatók új bejegyzések az IPX-konfigurációhoz.
Parancsszintaktika: 
  ADD INTERFACE ifname
  ADD STATICROUTE ifname net [NEXTHOPMACADDRESS=] mac [TICKS=] ticks
                [HOPS=] hops
  ADD STATICSERVICE ifname svtype svname [NETWORK=] net [NODE=] node
                      [SOCKET=] socket [HOPS=] hops
  ADD FILTER ifname mode [SRCNET= net mask] [SRCNODE= node]
              [SRCSOCKET= socket] [DSTNET= net mask]
              [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket]
              [PKTTYPE= pkttype] [LOG]

ahol: 
  ifname - kapcsolat neve (RAS-ügyfelek esetén ez Dial-In)
  network - 4 bájtos hálózati cím (legfeljebb 8 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  mac   - köv. ugrás MAC-címe 6 bájton (legfeljebb 12 hexadecimális
       számjegy, vezető 0 választható)
  ticks  - órajelek száma (decimális)
  hops  - ugrások száma (decimális)
  svtype - 2 bájtos szolgáltatástípus (legfeljebb 4 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  svname - szolgáltatás neve
  node  - 6-bájtos csomópontcím (legfeljebb 12 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  socket - szoftvercsatorna címe 2 bájton (legfeljebb 4 hexadecimális
       számjegy, vezető 0 választható)
  mode  - INPUT vagy OUTPUT (bemeneti vagy kimeneti mód)
  mask  - 4-bájtos hálózati maszk (legfeljebb 8 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  pkttype - csomag típusa 1 bájton (legfeljebb 2 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  action - PERMIT vagy DENY (engedélyezési vagy megtagadási művelet)

Statikus útvonal felvétele az útvonaltáblába.

»netsh »routing »ipx »add »staticroute


C:\Windows>netsh routing ipx add staticroute ?

Az ADD parancs segítségével adhatók új bejegyzések az IPX-konfigurációhoz.
Parancsszintaktika: 
  ADD INTERFACE ifname
  ADD STATICROUTE ifname net [NEXTHOPMACADDRESS=] mac [TICKS=] ticks
                [HOPS=] hops
  ADD STATICSERVICE ifname svtype svname [NETWORK=] net [NODE=] node
                      [SOCKET=] socket [HOPS=] hops
  ADD FILTER ifname mode [SRCNET= net mask] [SRCNODE= node]
              [SRCSOCKET= socket] [DSTNET= net mask]
              [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket]
              [PKTTYPE= pkttype] [LOG]

ahol: 
  ifname - kapcsolat neve (RAS-ügyfelek esetén ez Dial-In)
  network - 4 bájtos hálózati cím (legfeljebb 8 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  mac   - köv. ugrás MAC-címe 6 bájton (legfeljebb 12 hexadecimális
       számjegy, vezető 0 választható)
  ticks  - órajelek száma (decimális)
  hops  - ugrások száma (decimális)
  svtype - 2 bájtos szolgáltatástípus (legfeljebb 4 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  svname - szolgáltatás neve
  node  - 6-bájtos csomópontcím (legfeljebb 12 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  socket - szoftvercsatorna címe 2 bájton (legfeljebb 4 hexadecimális
       számjegy, vezető 0 választható)
  mode  - INPUT vagy OUTPUT (bemeneti vagy kimeneti mód)
  mask  - 4-bájtos hálózati maszk (legfeljebb 8 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  pkttype - csomag típusa 1 bájton (legfeljebb 2 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  action - PERMIT vagy DENY (engedélyezési vagy megtagadási művelet)

Statikus szolgáltatás felvétele a statikus szolgáltatások táblájába.

»netsh »routing »ipx »add »staticservice


C:\Windows>netsh routing ipx add staticservice ?

Az ADD parancs segítségével adhatók új bejegyzések az IPX-konfigurációhoz.
Parancsszintaktika: 
  ADD INTERFACE ifname
  ADD STATICROUTE ifname net [NEXTHOPMACADDRESS=] mac [TICKS=] ticks
                [HOPS=] hops
  ADD STATICSERVICE ifname svtype svname [NETWORK=] net [NODE=] node
                      [SOCKET=] socket [HOPS=] hops
  ADD FILTER ifname mode [SRCNET= net mask] [SRCNODE= node]
              [SRCSOCKET= socket] [DSTNET= net mask]
              [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket]
              [PKTTYPE= pkttype] [LOG]

ahol: 
  ifname - kapcsolat neve (RAS-ügyfelek esetén ez Dial-In)
  network - 4 bájtos hálózati cím (legfeljebb 8 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  mac   - köv. ugrás MAC-címe 6 bájton (legfeljebb 12 hexadecimális
       számjegy, vezető 0 választható)
  ticks  - órajelek száma (decimális)
  hops  - ugrások száma (decimális)
  svtype - 2 bájtos szolgáltatástípus (legfeljebb 4 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  svname - szolgáltatás neve
  node  - 6-bájtos csomópontcím (legfeljebb 12 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  socket - szoftvercsatorna címe 2 bájton (legfeljebb 4 hexadecimális
       számjegy, vezető 0 választható)
  mode  - INPUT vagy OUTPUT (bemeneti vagy kimeneti mód)
  mask  - 4-bájtos hálózati maszk (legfeljebb 8 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  pkttype - csomag típusa 1 bájton (legfeljebb 2 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  action - PERMIT vagy DENY (engedélyezési vagy megtagadási művelet)

Konfigurációs bejegyzés törlése a bejegyzések listájából.

»netsh »routing »ipx »delete


C:\Windows>netsh routing ipx delete ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
delete filter - Csomagszűrő törlése a szűrőlistából.
delete interface - Az IPX-útválasztás letiltása egy igény szerinti kapcsolat
esetén.
delete staticroute - Statikus útvonal törlése az útvonaltáblából.
delete staticservice - Statikus szolgáltatás törlése a statikus szolgáltatások táblájából.

Csomagszűrő törlése a szűrőlistából.

»netsh »routing »ipx »delete »filter


C:\Windows>netsh routing ipx delete filter ?

A DELETE parancs segítségével törölhetők bejegyzések az IPX-konfigurációból.
Parancsszintaktika: 
  DELETE INTERFACE ifname
  DELETE STATICROUTE ifname net
  DELETE STATICSERVICE ifname svtype svname
  DELETE FILTER ifname mode [SRCNET= net mask] [SRCNODE= node]
                   [SRCSOCKET= socket] [DSTNET= net mask]
                   [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket]
                   [PKTTYPE= pkttype]

ahol: 
  ifname - kapcsolat neve (RAS-ügyfelek esetén ez Dial-In)
  net   - 4 bájtos hálózati cím (legfeljebb 8 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  svtype - 2 bájtos szolgáltatástípus (legfeljebb 4 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  svname - szolgáltatás neve
  mask  - 4 bájtos hálózati maszk (legfeljebb 8 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  node  - 6 bájtos csomópontcím (legfeljebb 12 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  socket - szoftvercsatorna címe 2 bájton (legfeljebb 4 hexadecimális
       számjegy, vezető 0 választható)
  pkttype - csomag típusa 1 bájton (legfeljebb 2 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  action - PERMIT vagy DENY (engedélyezési vagy megtagadási művelet)

Az IPX-útválasztás letiltása egy igény szerinti kapcsolat

»netsh »routing »ipx »delete »interface


C:\Windows>netsh routing ipx delete interface ?

A DELETE parancs segítségével törölhetők bejegyzések az IPX-konfigurációból.
Parancsszintaktika: 
  DELETE INTERFACE ifname
  DELETE STATICROUTE ifname net
  DELETE STATICSERVICE ifname svtype svname
  DELETE FILTER ifname mode [SRCNET= net mask] [SRCNODE= node]
                   [SRCSOCKET= socket] [DSTNET= net mask]
                   [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket]
                   [PKTTYPE= pkttype]

ahol: 
  ifname - kapcsolat neve (RAS-ügyfelek esetén ez Dial-In)
  net   - 4 bájtos hálózati cím (legfeljebb 8 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  svtype - 2 bájtos szolgáltatástípus (legfeljebb 4 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  svname - szolgáltatás neve
  mask  - 4 bájtos hálózati maszk (legfeljebb 8 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  node  - 6 bájtos csomópontcím (legfeljebb 12 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  socket - szoftvercsatorna címe 2 bájton (legfeljebb 4 hexadecimális
       számjegy, vezető 0 választható)
  pkttype - csomag típusa 1 bájton (legfeljebb 2 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  action - PERMIT vagy DENY (engedélyezési vagy megtagadási művelet)

Statikus útvonal törlése az útvonaltáblából.

»netsh »routing »ipx »delete »staticroute


C:\Windows>netsh routing ipx delete staticroute ?

A DELETE parancs segítségével törölhetők bejegyzések az IPX-konfigurációból.
Parancsszintaktika: 
  DELETE INTERFACE ifname
  DELETE STATICROUTE ifname net
  DELETE STATICSERVICE ifname svtype svname
  DELETE FILTER ifname mode [SRCNET= net mask] [SRCNODE= node]
                   [SRCSOCKET= socket] [DSTNET= net mask]
                   [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket]
                   [PKTTYPE= pkttype]

ahol: 
  ifname - kapcsolat neve (RAS-ügyfelek esetén ez Dial-In)
  net   - 4 bájtos hálózati cím (legfeljebb 8 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  svtype - 2 bájtos szolgáltatástípus (legfeljebb 4 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  svname - szolgáltatás neve
  mask  - 4 bájtos hálózati maszk (legfeljebb 8 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  node  - 6 bájtos csomópontcím (legfeljebb 12 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  socket - szoftvercsatorna címe 2 bájton (legfeljebb 4 hexadecimális
       számjegy, vezető 0 választható)
  pkttype - csomag típusa 1 bájton (legfeljebb 2 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  action - PERMIT vagy DENY (engedélyezési vagy megtagadási művelet)

Statikus szolgáltatás törlése a statikus szolgáltatások táblájából.

»netsh »routing »ipx »delete »staticservice


C:\Windows>netsh routing ipx delete staticservice ?

A DELETE parancs segítségével törölhetők bejegyzések az IPX-konfigurációból.
Parancsszintaktika: 
  DELETE INTERFACE ifname
  DELETE STATICROUTE ifname net
  DELETE STATICSERVICE ifname svtype svname
  DELETE FILTER ifname mode [SRCNET= net mask] [SRCNODE= node]
                   [SRCSOCKET= socket] [DSTNET= net mask]
                   [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket]
                   [PKTTYPE= pkttype]

ahol: 
  ifname - kapcsolat neve (RAS-ügyfelek esetén ez Dial-In)
  net   - 4 bájtos hálózati cím (legfeljebb 8 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  svtype - 2 bájtos szolgáltatástípus (legfeljebb 4 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  svname - szolgáltatás neve
  mask  - 4 bájtos hálózati maszk (legfeljebb 8 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  node  - 6 bájtos csomópontcím (legfeljebb 12 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  socket - szoftvercsatorna címe 2 bájton (legfeljebb 4 hexadecimális
       számjegy, vezető 0 választható)
  pkttype - csomag típusa 1 bájton (legfeljebb 2 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  action - PERMIT vagy DENY (engedélyezési vagy megtagadási művelet)

Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.

»netsh »routing »ipx »dump


C:\Windows>netsh routing ipx dump ?

Használat: dump

Megjegyzés: 
  A jelenlegi konfigurációt tartalmazó parancsfájl létrehozása. Ha ezt
  fájlba menti, a parancsfájllal visszaállíthatja a konfigurációt.

A parancsok listájának megjelenítése.

»netsh »routing »ipx »help


C:\Windows>netsh routing ipx help ?

Használat: help

Megjegyzések: 
    A parancsok listájának megjelenítése.

Váltás a következő környezetre: `netsh routing ipx netbios'.

»netsh »routing »ipx »netbios


C:\Windows>netsh routing ipx netbios ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
?       - A parancsok listájának megjelenítése.
add      - Konfigurációs bejegyzés felvétele a bejegyzések listájába.
delete     - Konfigurációs bejegyzés törlése a bejegyzések listájából.
dump      - Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.
help      - A parancsok listájának megjelenítése.
set      - Konfigurációs adatok beállítása.
show      - A konfigurációs adatok megjelenítése.

A parancshoz tartozó súgó megjelenítéséhez írja be a parancsot, utána egy
szóközt, majd a következőt: ?.

Konfigurációs bejegyzés felvétele a bejegyzések listájába.

»netsh »routing »ipx »netbios »add


C:\Windows>netsh routing ipx netbios add ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
add nbname   - NETBIOS-név felvétele a NETBIOS-nevek listájára.

NETBIOS-név felvétele a NETBIOS-nevek listájára.

»netsh »routing »ipx »netbios »add »nbname


C:\Windows>netsh routing ipx netbios add nbname ?

NBNAME obj.: statikus NETBIOS-nevek konfigurálása útválasztó-kapcsolaton.
Parancsszintaktika: 
  SHOW NBNAME ifname
  ADD NBNAME ifname nbname [nbtype]
  DELETE NBNAME ifname nbname [nbtype]
ahol: 
 ifname - a kapcsolat neve
 nbname - NETBIOS-név
 nbtype - NETBIOS-név típusa 1 bájton (legfeljebb 2 hexadecimális számjegy,
      vezető 0 választható)

Konfigurációs bejegyzés törlése a bejegyzések listájából.

»netsh »routing »ipx »netbios »delete


C:\Windows>netsh routing ipx netbios delete ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
delete nbname - NETBIOS-név törlése a NETBIOS-nevek listájából.

NETBIOS-név törlése a NETBIOS-nevek listájából.

»netsh »routing »ipx »netbios »delete »nbname


C:\Windows>netsh routing ipx netbios delete nbname ?

NBNAME obj.: statikus NETBIOS-nevek konfigurálása útválasztó-kapcsolaton.
Parancsszintaktika: 
  SHOW NBNAME ifname
  ADD NBNAME ifname nbname [nbtype]
  DELETE NBNAME ifname nbname [nbtype]
ahol: 
 ifname - a kapcsolat neve
 nbname - NETBIOS-név
 nbtype - NETBIOS-név típusa 1 bájton (legfeljebb 2 hexadecimális számjegy,
      vezető 0 választható)

Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.

»netsh »routing »ipx »netbios »dump


C:\Windows>netsh routing ipx netbios dump ?

Használat: dump

Megjegyzés: 
  A jelenlegi konfigurációt tartalmazó parancsfájl létrehozása. Ha ezt
  fájlba menti, a parancsfájllal visszaállíthatja a konfigurációt.

A parancsok listájának megjelenítése.

»netsh »routing »ipx »netbios »help


C:\Windows>netsh routing ipx netbios help ?

Használat: help

Megjegyzések: 
    A parancsok listájának megjelenítése.

Konfigurációs adatok beállítása.

»netsh »routing »ipx »netbios »set


C:\Windows>netsh routing ipx netbios set ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
set interface - Összeköttetés protokollkonfigurációjának módosítása.

Összeköttetés protokollkonfigurációjának módosítása.

»netsh »routing »ipx »netbios »set »interface


C:\Windows>netsh routing ipx netbios set interface ?

Az INTERFACE objektum az NBIPX-szórások propagálásának konfigurálására és
az útválasztó-kapcsolatok NBIPX-forgalmának figyelésére szolgál.
Parancsszintaktika: 
  SHOW INTERFACE [ifname]
  SET INTERFACE ifname [[BCASTACCEPT=] accmode] [[BCASTDELIVER=] delmode]
ahol: 
  ifname   - kapcsolat neve (RAS-ügyfelek esetén ez Dial-In)
  accnode   - ENABLED (engedélyezve) vagy DISABLED(letiltva)
  delmode   - ENABLED, DISABLED, STATICONLY vagy ONLYWHENUP

A konfigurációs adatok megjelenítése.

»netsh »routing »ipx »netbios »show


C:\Windows>netsh routing ipx netbios show ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
show interface - Összeköttetés protokollkonfigurációjának megjelenítése.
show nbname  - A NETBIOS-nevek listájának megjelenítése.

Összeköttetés protokollkonfigurációjának megjelenítése.

»netsh »routing »ipx »netbios »show »interface


C:\Windows>netsh routing ipx netbios show interface ?

Az INTERFACE objektum az NBIPX-szórások propagálásának konfigurálására és
az útválasztó-kapcsolatok NBIPX-forgalmának figyelésére szolgál.
Parancsszintaktika: 
  SHOW INTERFACE [ifname]
  SET INTERFACE ifname [[BCASTACCEPT=] accmode] [[BCASTDELIVER=] delmode]
ahol: 
  ifname   - kapcsolat neve (RAS-ügyfelek esetén ez Dial-In)
  accnode   - ENABLED (engedélyezve) vagy DISABLED(letiltva)
  delmode   - ENABLED, DISABLED, STATICONLY vagy ONLYWHENUP

A NETBIOS-nevek listájának megjelenítése.

»netsh »routing »ipx »netbios »show »nbname


C:\Windows>netsh routing ipx netbios show nbname ?

NBNAME obj.: statikus NETBIOS-nevek konfigurálása útválasztó-kapcsolaton.
Parancsszintaktika: 
  SHOW NBNAME ifname
  ADD NBNAME ifname nbname [nbtype]
  DELETE NBNAME ifname nbname [nbtype]
ahol: 
 ifname - a kapcsolat neve
 nbname - NETBIOS-név
 nbtype - NETBIOS-név típusa 1 bájton (legfeljebb 2 hexadecimális számjegy,
      vezető 0 választható)

Váltás a következő környezetre: `netsh routing ipx rip'.

»netsh »routing »ipx »rip


C:\Windows>netsh routing ipx rip ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
?       - A parancsok listájának megjelenítése.
add      - Konfigurációs bejegyzés felvétele a bejegyzések listájába.
delete     - Konfigurációs bejegyzés törlése a bejegyzések listájából.
dump      - Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.
help      - A parancsok listájának megjelenítése.
set      - Konfigurációs adatok beállítása.
show      - A konfigurációs adatok megjelenítése.

A parancshoz tartozó súgó megjelenítéséhez írja be a parancsot, utána egy
szóközt, majd a következőt: ?.

Konfigurációs bejegyzés felvétele a bejegyzések listájába.

»netsh »routing »ipx »rip »add


C:\Windows>netsh routing ipx rip add ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
add filter   - Protokollszűrő-bejegyzés felvétele a szűrők listájára.

Protokollszűrő-bejegyzés felvétele a szűrők listájára.

»netsh »routing »ipx »rip »add »filter


C:\Windows>netsh routing ipx rip add filter ?

FILTER objektum: RIP-szűrők konfigurálásához útválasztó-kapcsolatokon.
Parancsszintaktika: 
  SHOW FILTER ifname [mode]
  ADD FILTER ifname mode net mask
  DELETE FILTER ifname mode net mask
  SET FILTER ifname mode action
ahol: 
  ifname - a kapcsolat neve
  mode  - INPUT vagy OUTPUT (bemeneti vagy kimeneti mód)
  net   - 4 bájtos hálózati cím (legfeljebb 8 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  mask  - 4 bájtos hálózati maszk (legfeljebb 8 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  action - PERMIT vagy DENY (engedélyezési vagy megtagadási művelet)

Konfigurációs bejegyzés törlése a bejegyzések listájából.

»netsh »routing »ipx »rip »delete


C:\Windows>netsh routing ipx rip delete ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
delete filter - Protokollszűrő-bejegyzés törlése a szűrők listájából.

Protokollszűrő-bejegyzés törlése a szűrők listájából.

»netsh »routing »ipx »rip »delete »filter


C:\Windows>netsh routing ipx rip delete filter ?

FILTER objektum: RIP-szűrők konfigurálásához útválasztó-kapcsolatokon.
Parancsszintaktika: 
  SHOW FILTER ifname [mode]
  ADD FILTER ifname mode net mask
  DELETE FILTER ifname mode net mask
  SET FILTER ifname mode action
ahol: 
  ifname - a kapcsolat neve
  mode  - INPUT vagy OUTPUT (bemeneti vagy kimeneti mód)
  net   - 4 bájtos hálózati cím (legfeljebb 8 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  mask  - 4 bájtos hálózati maszk (legfeljebb 8 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  action - PERMIT vagy DENY (engedélyezési vagy megtagadási művelet)

Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.

»netsh »routing »ipx »rip »dump


C:\Windows>netsh routing ipx rip dump ?

Használat: dump

Megjegyzés: 
  A jelenlegi konfigurációt tartalmazó parancsfájl létrehozása. Ha ezt
  fájlba menti, a parancsfájllal visszaállíthatja a konfigurációt.

A parancsok listájának megjelenítése.

»netsh »routing »ipx »rip »help


C:\Windows>netsh routing ipx rip help ?

Használat: help

Megjegyzések: 
    A parancsok listájának megjelenítése.

Konfigurációs adatok beállítása.

»netsh »routing »ipx »rip »set


C:\Windows>netsh routing ipx rip set ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
set filter   - Protokollszűrő-bejegyzés módosítása a szűrőlistában.
set global   - A globális protokollkonfiguráció módosítása.
set interface - Összeköttetés protokollkonfigurációjának módosítása.

Protokollszűrő-bejegyzés módosítása a szűrőlistában.

»netsh »routing »ipx »rip »set »filter


C:\Windows>netsh routing ipx rip set filter ?

FILTER objektum: RIP-szűrők konfigurálásához útválasztó-kapcsolatokon.
Parancsszintaktika: 
  SHOW FILTER ifname [mode]
  ADD FILTER ifname mode net mask
  DELETE FILTER ifname mode net mask
  SET FILTER ifname mode action
ahol: 
  ifname - a kapcsolat neve
  mode  - INPUT vagy OUTPUT (bemeneti vagy kimeneti mód)
  net   - 4 bájtos hálózati cím (legfeljebb 8 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  mask  - 4 bájtos hálózati maszk (legfeljebb 8 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  action - PERMIT vagy DENY (engedélyezési vagy megtagadási művelet)

A globális protokollkonfiguráció módosítása.

»netsh »routing »ipx »rip »set »global


C:\Windows>netsh routing ipx rip set global ?

A GLOBAL objektum a RIP globális beállításainak konfigurálására szolgál.
Parancsszintaktika: 
  SHOW GLOBAL
  SET GLOBAL [[LOGLEVEL=] level]
ahol: 
  level  - NONE, Errors_Only, Warnings_And_Errors, Maximum_Information.

Összeköttetés protokollkonfigurációjának módosítása.

»netsh »routing »ipx »rip »set »interface


C:\Windows>netsh routing ipx rip set interface ?

INTERFACE objektum: RIP-kapcsolatok konfigurálásához és figyeléséhez.
Parancsszintaktika: 
  SHOW INTERFACE [ifname]
  SET INTERFACE ifname [[ADMSTATE= ] admstate] [[ADVERTISE=] admstate]
         [[LISTEN= ] admstate] [[UPDATEMODE=] updmode]
         [[INTERVAL=] updint] [[AGEMULTIPLIER=] mult]
ahol: 
  ifname   - kapcsolat neve (RAS-ügyfelek esetén ez Dial-In)
  admstate  - ENABLED (engedélyezve) vagy DISABLED(letiltva)
  updmode   - STANDARD, NONE vagy AUTOSTATIC frissítési mód
  updint   - frissítési időköz másodpercben
  mult    - útvonalidőköz többszörözője

A konfigurációs adatok megjelenítése.

»netsh »routing »ipx »rip »show


C:\Windows>netsh routing ipx rip show ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
show filter  - A protokollszűrők listájának megjelenítése.
show global  - A globális protokollkonfiguráció megjelenítése.
show interface - Összeköttetés protokollkonfigurációjának megjelenítése.

A protokollszűrők listájának megjelenítése.

»netsh »routing »ipx »rip »show »filter


C:\Windows>netsh routing ipx rip show filter ?

FILTER objektum: RIP-szűrők konfigurálásához útválasztó-kapcsolatokon.
Parancsszintaktika: 
  SHOW FILTER ifname [mode]
  ADD FILTER ifname mode net mask
  DELETE FILTER ifname mode net mask
  SET FILTER ifname mode action
ahol: 
  ifname - a kapcsolat neve
  mode  - INPUT vagy OUTPUT (bemeneti vagy kimeneti mód)
  net   - 4 bájtos hálózati cím (legfeljebb 8 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  mask  - 4 bájtos hálózati maszk (legfeljebb 8 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  action - PERMIT vagy DENY (engedélyezési vagy megtagadási művelet)

A globális protokollkonfiguráció megjelenítése.

»netsh »routing »ipx »rip »show »global


C:\Windows>netsh routing ipx rip show global ?

A GLOBAL objektum a RIP globális beállításainak konfigurálására szolgál.
Parancsszintaktika: 
  SHOW GLOBAL
  SET GLOBAL [[LOGLEVEL=] level]
ahol: 
  level  - NONE, Errors_Only, Warnings_And_Errors, Maximum_Information.

Összeköttetés protokollkonfigurációjának megjelenítése.

»netsh »routing »ipx »rip »show »interface


C:\Windows>netsh routing ipx rip show interface ?

INTERFACE objektum: RIP-kapcsolatok konfigurálásához és figyeléséhez.
Parancsszintaktika: 
  SHOW INTERFACE [ifname]
  SET INTERFACE ifname [[ADMSTATE= ] admstate] [[ADVERTISE=] admstate]
         [[LISTEN= ] admstate] [[UPDATEMODE=] updmode]
         [[INTERVAL=] updint] [[AGEMULTIPLIER=] mult]
ahol: 
  ifname   - kapcsolat neve (RAS-ügyfelek esetén ez Dial-In)
  admstate  - ENABLED (engedélyezve) vagy DISABLED(letiltva)
  updmode   - STANDARD, NONE vagy AUTOSTATIC frissítési mód
  updint   - frissítési időköz másodpercben
  mult    - útvonalidőköz többszörözője

Váltás a következő környezetre: `netsh routing ipx sap'.

»netsh »routing »ipx »sap


C:\Windows>netsh routing ipx sap ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
?       - A parancsok listájának megjelenítése.
add      - Konfigurációs bejegyzés felvétele a bejegyzések listájába.
delete     - Konfigurációs bejegyzés törlése a bejegyzések listájából.
dump      - Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.
help      - A parancsok listájának megjelenítése.
set      - Konfigurációs adatok beállítása.
show      - A konfigurációs adatok megjelenítése.

A parancshoz tartozó súgó megjelenítéséhez írja be a parancsot, utána egy
szóközt, majd a következőt: ?.

Konfigurációs bejegyzés felvétele a bejegyzések listájába.

»netsh »routing »ipx »sap »add


C:\Windows>netsh routing ipx sap add ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
add filter   - Protokollszűrő-bejegyzés felvétele a szűrők listájára.

Protokollszűrő-bejegyzés felvétele a szűrők listájára.

»netsh »routing »ipx »sap »add »filter


C:\Windows>netsh routing ipx sap add filter ?

FILTER objektum: SAP-szűrők konfigurálásához útválasztó-kapcsolatokon.
Parancsszintaktika: 
  SHOW FILTER ifname [mode]
  ADD FILTER ifname mode svtype svname
  DELETE FILTER ifname mode svtype svname
  SET FILTER ifname mode action
ahol: 
  ifname - a kapcsolat neve
  mode  - INPUT vagy OUTPUT (bemeneti vagy kimeneti mód)
  svtype - 2 bájtos szolgáltatástípus (legfeljebb 4 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  svname - szolgáltatás neve
  action - PERMIT vagy DENY (engedélyezési vagy megtagadási művelet)

Konfigurációs bejegyzés törlése a bejegyzések listájából.

»netsh »routing »ipx »sap »delete


C:\Windows>netsh routing ipx sap delete ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
delete filter - Protokollszűrő-bejegyzés törlése a szűrők listájából.

Protokollszűrő-bejegyzés törlése a szűrők listájából.

»netsh »routing »ipx »sap »delete »filter


C:\Windows>netsh routing ipx sap delete filter ?

FILTER objektum: SAP-szűrők konfigurálásához útválasztó-kapcsolatokon.
Parancsszintaktika: 
  SHOW FILTER ifname [mode]
  ADD FILTER ifname mode svtype svname
  DELETE FILTER ifname mode svtype svname
  SET FILTER ifname mode action
ahol: 
  ifname - a kapcsolat neve
  mode  - INPUT vagy OUTPUT (bemeneti vagy kimeneti mód)
  svtype - 2 bájtos szolgáltatástípus (legfeljebb 4 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  svname - szolgáltatás neve
  action - PERMIT vagy DENY (engedélyezési vagy megtagadási művelet)

Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.

»netsh »routing »ipx »sap »dump


C:\Windows>netsh routing ipx sap dump ?

Használat: dump

Megjegyzés: 
  A jelenlegi konfigurációt tartalmazó parancsfájl létrehozása. Ha ezt
  fájlba menti, a parancsfájllal visszaállíthatja a konfigurációt.

A parancsok listájának megjelenítése.

»netsh »routing »ipx »sap »help


C:\Windows>netsh routing ipx sap help ?

Használat: help

Megjegyzések: 
    A parancsok listájának megjelenítése.

Konfigurációs adatok beállítása.

»netsh »routing »ipx »sap »set


C:\Windows>netsh routing ipx sap set ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
set filter   - Protokollszűrő-bejegyzés módosítása a szűrőlistában.
set global   - A globális protokollkonfiguráció módosítása.
set interface - Összeköttetés protokollkonfigurációjának módosítása.

Protokollszűrő-bejegyzés módosítása a szűrőlistában.

»netsh »routing »ipx »sap »set »filter


C:\Windows>netsh routing ipx sap set filter ?

FILTER objektum: SAP-szűrők konfigurálásához útválasztó-kapcsolatokon.
Parancsszintaktika: 
  SHOW FILTER ifname [mode]
  ADD FILTER ifname mode svtype svname
  DELETE FILTER ifname mode svtype svname
  SET FILTER ifname mode action
ahol: 
  ifname - a kapcsolat neve
  mode  - INPUT vagy OUTPUT (bemeneti vagy kimeneti mód)
  svtype - 2 bájtos szolgáltatástípus (legfeljebb 4 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  svname - szolgáltatás neve
  action - PERMIT vagy DENY (engedélyezési vagy megtagadási művelet)

A globális protokollkonfiguráció módosítása.

»netsh »routing »ipx »sap »set »global


C:\Windows>netsh routing ipx sap set global ?

A GLOBAL objektum a SAP globális beállításainak konfigurálására szolgál.
Parancsszintaktika: 
  SHOW GLOBAL
  SET GLOBAL [[LOGLEVEL=] level]
ahol: 
  level  - NONE, Errors_Only, Warnings_And_Errors, Maximum_Information.

Összeköttetés protokollkonfigurációjának módosítása.

»netsh »routing »ipx »sap »set »interface


C:\Windows>netsh routing ipx sap set interface ?

INTERFACE objektum: SAP-kapcsolatok konfigurálásához és figyeléséhez.
Parancsszintaktika: 
  SHOW INTERFACE [ifname]
  SET INTERFACE ifname [[ADMSTATE= ] admstate] [[ADVERTISE=] admstate]
             [[LISTEN= ] admstate] [[GNSREPLY= ] admstate]
             [[UPDATEMODE=] updmode] [[INTERVAL=] updint]
             [[AGEMULTIPLIER=] mult]
ahol: 
  ifname   - kapcsolat neve (RAS-ügyfelek esetén ez Dial-In)
  admstate  - ENABLED (engedélyezve) vagy DISABLED(letiltva)
  updmode   - STANDARD, NONE vagy AUTOSTATIC frissítési mód
  updint   - frissítési időköz másodpercben
  mult    - útvonalidőköz többszörözője

A konfigurációs adatok megjelenítése.

»netsh »routing »ipx »sap »show


C:\Windows>netsh routing ipx sap show ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
show filter  - A protokollszűrők listájának megjelenítése.
show global  - A globális protokollkonfiguráció megjelenítése.
show interface - Összeköttetés protokollkonfigurációjának megjelenítése.

A protokollszűrők listájának megjelenítése.

»netsh »routing »ipx »sap »show »filter


C:\Windows>netsh routing ipx sap show filter ?

FILTER objektum: SAP-szűrők konfigurálásához útválasztó-kapcsolatokon.
Parancsszintaktika: 
  SHOW FILTER ifname [mode]
  ADD FILTER ifname mode svtype svname
  DELETE FILTER ifname mode svtype svname
  SET FILTER ifname mode action
ahol: 
  ifname - a kapcsolat neve
  mode  - INPUT vagy OUTPUT (bemeneti vagy kimeneti mód)
  svtype - 2 bájtos szolgáltatástípus (legfeljebb 4 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  svname - szolgáltatás neve
  action - PERMIT vagy DENY (engedélyezési vagy megtagadási művelet)

A globális protokollkonfiguráció megjelenítése.

»netsh »routing »ipx »sap »show »global


C:\Windows>netsh routing ipx sap show global ?

A GLOBAL objektum a SAP globális beállításainak konfigurálására szolgál.
Parancsszintaktika: 
  SHOW GLOBAL
  SET GLOBAL [[LOGLEVEL=] level]
ahol: 
  level  - NONE, Errors_Only, Warnings_And_Errors, Maximum_Information.

Összeköttetés protokollkonfigurációjának megjelenítése.

»netsh »routing »ipx »sap »show »interface


C:\Windows>netsh routing ipx sap show interface ?

INTERFACE objektum: SAP-kapcsolatok konfigurálásához és figyeléséhez.
Parancsszintaktika: 
  SHOW INTERFACE [ifname]
  SET INTERFACE ifname [[ADMSTATE= ] admstate] [[ADVERTISE=] admstate]
             [[LISTEN= ] admstate] [[GNSREPLY= ] admstate]
             [[UPDATEMODE=] updmode] [[INTERVAL=] updint]
             [[AGEMULTIPLIER=] mult]
ahol: 
  ifname   - kapcsolat neve (RAS-ügyfelek esetén ez Dial-In)
  admstate  - ENABLED (engedélyezve) vagy DISABLED(letiltva)
  updmode   - STANDARD, NONE vagy AUTOSTATIC frissítési mód
  updint   - frissítési időköz másodpercben
  mult    - útvonalidőköz többszörözője

Konfigurációs adatok beállítása.

»netsh »routing »ipx »set


C:\Windows>netsh routing ipx set ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
set filter   - Csomagszűrő frissítése a szűrőlistában.
set global   - Az IPX globális konfigurációjának módosítása.
set interface - Összeköttetés IPX-konfigurációjának módosítása.
set staticroute - Statikus útvonal frissítése az útvonaltáblában.
set staticservice - Statikus szolgáltatás frissítése a statikus szolgáltatások listájában.

Csomagszűrő frissítése a szűrőlistában.

»netsh »routing »ipx »set »filter


C:\Windows>netsh routing ipx set filter ?

A SET parancs segítségével módosítható az IPX-konfiguráció.
Parancsszintaktika: 
  SET INTERFACE ifname [[ADMSTATE= ] admstate] [[WANPROTOCOL= ] prot]
  SET STATICROUTE ifname net [[NEXTHOPMACADDRESS=] mac] [[TICKS=] ticks]
                [[HOPS=] hops]
  SET STATICSERVICE ifname svtype svname [[NETWORK=] net] [[NODE=] node]
                [[SOCKET=] socket] [[HOPS=] hops]
  SET FILTER ifname mode action

ahol: 
  ifname - kapcsolat neve (RAS-ügyfelek esetén ez Dial-In)
  admstate- ENABLED vagy DISABLED (engedélyezve vagy letiltva)
  prot  - PPP vagy IPXWAN
  net   - 4 bájtos hálózati cím (legfeljebb 8 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  mac   - köv. ugrás MAC-címe 6 bájton (legfeljebb12 hexadecimális
       számjegy, vezető 0 választható)
  ticks  - órajelek száma (decimális)
  hops  - ugrások száma (decimális)
  mode  - INPUT vagy OUTPUT (bemeneti vagy kimeneti mód)
  action - PERMIT vagy DENY (engedélyezési vagy megtagadási művelet)

Az IPX globális konfigurációjának módosítása.

»netsh »routing »ipx »set »global


C:\Windows>netsh routing ipx set global ?
A GLOBAL objektummal a globális IPX-beállításokat lehet megadni.
Parancsszintaxis: 
  SET GLOBAL [[LOGLEVEL=] szint]
Ahol: 
  szint  - NONE (semmi), Errors_Only (csak a hibákat), Warnings_And_Errors (figyelmeztetéseket és hibákat), Maximum_Information (maximális információt)

Összeköttetés IPX-konfigurációjának módosítása.

»netsh »routing »ipx »set »interface


C:\Windows>netsh routing ipx set interface ?

A SET parancs segítségével módosítható az IPX-konfiguráció.
Parancsszintaktika: 
  SET INTERFACE ifname [[ADMSTATE= ] admstate] [[WANPROTOCOL= ] prot]
  SET STATICROUTE ifname net [[NEXTHOPMACADDRESS=] mac] [[TICKS=] ticks]
                [[HOPS=] hops]
  SET STATICSERVICE ifname svtype svname [[NETWORK=] net] [[NODE=] node]
                [[SOCKET=] socket] [[HOPS=] hops]
  SET FILTER ifname mode action

ahol: 
  ifname - kapcsolat neve (RAS-ügyfelek esetén ez Dial-In)
  admstate- ENABLED vagy DISABLED (engedélyezve vagy letiltva)
  prot  - PPP vagy IPXWAN
  net   - 4 bájtos hálózati cím (legfeljebb 8 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  mac   - köv. ugrás MAC-címe 6 bájton (legfeljebb12 hexadecimális
       számjegy, vezető 0 választható)
  ticks  - órajelek száma (decimális)
  hops  - ugrások száma (decimális)
  mode  - INPUT vagy OUTPUT (bemeneti vagy kimeneti mód)
  action - PERMIT vagy DENY (engedélyezési vagy megtagadási művelet)

Statikus útvonal frissítése az útvonaltáblában.

»netsh »routing »ipx »set »staticroute


C:\Windows>netsh routing ipx set staticroute ?

A SET parancs segítségével módosítható az IPX-konfiguráció.
Parancsszintaktika: 
  SET INTERFACE ifname [[ADMSTATE= ] admstate] [[WANPROTOCOL= ] prot]
  SET STATICROUTE ifname net [[NEXTHOPMACADDRESS=] mac] [[TICKS=] ticks]
                [[HOPS=] hops]
  SET STATICSERVICE ifname svtype svname [[NETWORK=] net] [[NODE=] node]
                [[SOCKET=] socket] [[HOPS=] hops]
  SET FILTER ifname mode action

ahol: 
  ifname - kapcsolat neve (RAS-ügyfelek esetén ez Dial-In)
  admstate- ENABLED vagy DISABLED (engedélyezve vagy letiltva)
  prot  - PPP vagy IPXWAN
  net   - 4 bájtos hálózati cím (legfeljebb 8 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  mac   - köv. ugrás MAC-címe 6 bájton (legfeljebb12 hexadecimális
       számjegy, vezető 0 választható)
  ticks  - órajelek száma (decimális)
  hops  - ugrások száma (decimális)
  mode  - INPUT vagy OUTPUT (bemeneti vagy kimeneti mód)
  action - PERMIT vagy DENY (engedélyezési vagy megtagadási művelet)

Statikus szolgáltatás frissítése a statikus szolgáltatások listájában.

»netsh »routing »ipx »set »staticservice


C:\Windows>netsh routing ipx set staticservice ?

A SET parancs segítségével módosítható az IPX-konfiguráció.
Parancsszintaktika: 
  SET INTERFACE ifname [[ADMSTATE= ] admstate] [[WANPROTOCOL= ] prot]
  SET STATICROUTE ifname net [[NEXTHOPMACADDRESS=] mac] [[TICKS=] ticks]
                [[HOPS=] hops]
  SET STATICSERVICE ifname svtype svname [[NETWORK=] net] [[NODE=] node]
                [[SOCKET=] socket] [[HOPS=] hops]
  SET FILTER ifname mode action

ahol: 
  ifname - kapcsolat neve (RAS-ügyfelek esetén ez Dial-In)
  admstate- ENABLED vagy DISABLED (engedélyezve vagy letiltva)
  prot  - PPP vagy IPXWAN
  net   - 4 bájtos hálózati cím (legfeljebb 8 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  mac   - köv. ugrás MAC-címe 6 bájton (legfeljebb12 hexadecimális
       számjegy, vezető 0 választható)
  ticks  - órajelek száma (decimális)
  hops  - ugrások száma (decimális)
  mode  - INPUT vagy OUTPUT (bemeneti vagy kimeneti mód)
  action - PERMIT vagy DENY (engedélyezési vagy megtagadási művelet)

A konfigurációs adatok megjelenítése.

»netsh »routing »ipx »show


C:\Windows>netsh routing ipx show ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
show filter  - A csomagszűrők megjelenítése.
show global  - A globális IPX-konfiguráció megjelenítése.
show interface - Összeköttetés IPX-konfigurációjának megjelenítése.
show route   - Az IPX útválasztási táblázat megjelenítése.
show service  - Az IPX szolgáltatások táblájának megjelenítése.
show staticroute - A statikus útvonalak megjelenítése.
show staticservice - A statikus szolgáltatások megjelenítése.

A csomagszűrők megjelenítése.

»netsh »routing »ipx »show »filter


C:\Windows>netsh routing ipx show filter ?

A SHOW paranccsal jeleníthetők meg a konfigurációs adatok.
Parancsszintaktika: 
  SHOW INTERFACE [ifname]
  SHOW ROUTE [network]
  SHOW STATICROUTE ifname [network]
  SHOW SERVICE [svtype [svname]]
  SHOW STATICSERVICE ifname [svtype svname]
  SHOW FILTER ifname
  SHOW GLOBAL

ahol: 
  ifname - kapcsolat neve (RAS-ügyfelek esetén ez Dial-In)
  network - 4 bájtos hálózati cím (legfeljebb 8 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  svtype - 2 bájtos szolgáltatástípus (legfeljebb 4 hexadecimális,
       vezető 0 választható)
  svname - szolgáltatás neve

A globális IPX-konfiguráció megjelenítése.

»netsh »routing »ipx »show »global


C:\Windows>netsh routing ipx show global ?

A SHOW paranccsal jeleníthetők meg a konfigurációs adatok.
Parancsszintaktika: 
  SHOW INTERFACE [ifname]
  SHOW ROUTE [network]
  SHOW STATICROUTE ifname [network]
  SHOW SERVICE [svtype [svname]]
  SHOW STATICSERVICE ifname [svtype svname]
  SHOW FILTER ifname
  SHOW GLOBAL

ahol: 
  ifname - kapcsolat neve (RAS-ügyfelek esetén ez Dial-In)
  network - 4 bájtos hálózati cím (legfeljebb 8 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  svtype - 2 bájtos szolgáltatástípus (legfeljebb 4 hexadecimális,
       vezető 0 választható)
  svname - szolgáltatás neve

Összeköttetés IPX-konfigurációjának megjelenítése.

»netsh »routing »ipx »show »interface


C:\Windows>netsh routing ipx show interface ?

A SHOW paranccsal jeleníthetők meg a konfigurációs adatok.
Parancsszintaktika: 
  SHOW INTERFACE [ifname]
  SHOW ROUTE [network]
  SHOW STATICROUTE ifname [network]
  SHOW SERVICE [svtype [svname]]
  SHOW STATICSERVICE ifname [svtype svname]
  SHOW FILTER ifname
  SHOW GLOBAL

ahol: 
  ifname - kapcsolat neve (RAS-ügyfelek esetén ez Dial-In)
  network - 4 bájtos hálózati cím (legfeljebb 8 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  svtype - 2 bájtos szolgáltatástípus (legfeljebb 4 hexadecimális,
       vezető 0 választható)
  svname - szolgáltatás neve

Az IPX útválasztási táblázat megjelenítése.

»netsh »routing »ipx »show »route


C:\Windows>netsh routing ipx show route ?

A SHOW paranccsal jeleníthetők meg a konfigurációs adatok.
Parancsszintaktika: 
  SHOW INTERFACE [ifname]
  SHOW ROUTE [network]
  SHOW STATICROUTE ifname [network]
  SHOW SERVICE [svtype [svname]]
  SHOW STATICSERVICE ifname [svtype svname]
  SHOW FILTER ifname
  SHOW GLOBAL

ahol: 
  ifname - kapcsolat neve (RAS-ügyfelek esetén ez Dial-In)
  network - 4 bájtos hálózati cím (legfeljebb 8 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  svtype - 2 bájtos szolgáltatástípus (legfeljebb 4 hexadecimális,
       vezető 0 választható)
  svname - szolgáltatás neve

Az IPX szolgáltatások táblájának megjelenítése.

»netsh »routing »ipx »show »service


C:\Windows>netsh routing ipx show service ?

A SHOW paranccsal jeleníthetők meg a konfigurációs adatok.
Parancsszintaktika: 
  SHOW INTERFACE [ifname]
  SHOW ROUTE [network]
  SHOW STATICROUTE ifname [network]
  SHOW SERVICE [svtype [svname]]
  SHOW STATICSERVICE ifname [svtype svname]
  SHOW FILTER ifname
  SHOW GLOBAL

ahol: 
  ifname - kapcsolat neve (RAS-ügyfelek esetén ez Dial-In)
  network - 4 bájtos hálózati cím (legfeljebb 8 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  svtype - 2 bájtos szolgáltatástípus (legfeljebb 4 hexadecimális,
       vezető 0 választható)
  svname - szolgáltatás neve

A statikus útvonalak megjelenítése.

»netsh »routing »ipx »show »staticroute


C:\Windows>netsh routing ipx show staticroute ?

A SHOW paranccsal jeleníthetők meg a konfigurációs adatok.
Parancsszintaktika: 
  SHOW INTERFACE [ifname]
  SHOW ROUTE [network]
  SHOW STATICROUTE ifname [network]
  SHOW SERVICE [svtype [svname]]
  SHOW STATICSERVICE ifname [svtype svname]
  SHOW FILTER ifname
  SHOW GLOBAL

ahol: 
  ifname - kapcsolat neve (RAS-ügyfelek esetén ez Dial-In)
  network - 4 bájtos hálózati cím (legfeljebb 8 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  svtype - 2 bájtos szolgáltatástípus (legfeljebb 4 hexadecimális,
       vezető 0 választható)
  svname - szolgáltatás neve

A statikus szolgáltatások megjelenítése.

»netsh »routing »ipx »show »staticservice


C:\Windows>netsh routing ipx show staticservice ?

A SHOW paranccsal jeleníthetők meg a konfigurációs adatok.
Parancsszintaktika: 
  SHOW INTERFACE [ifname]
  SHOW ROUTE [network]
  SHOW STATICROUTE ifname [network]
  SHOW SERVICE [svtype [svname]]
  SHOW STATICSERVICE ifname [svtype svname]
  SHOW FILTER ifname
  SHOW GLOBAL

ahol: 
  ifname - kapcsolat neve (RAS-ügyfelek esetén ez Dial-In)
  network - 4 bájtos hálózati cím (legfeljebb 8 hexadecimális számjegy,
       vezető 0 választható)
  svtype - 2 bájtos szolgáltatástípus (legfeljebb 4 hexadecimális,
       vezető 0 választható)
  svname - szolgáltatás neve

Összeköttetés autostatikus útvonalainak módosítása.

»netsh »routing »ipx »update


C:\Windows>netsh routing ipx update ?

Használat: update [name=]<karakterlánc>

Paraméterek: 

   Címke   Érték
   name  - A kapcsolat neve, amelynek útvonalait frissíteni kell.

Megjegyzés: Összeköttetés autostatikus útvonalainak frissítése.

Az IP-útválasztás tiszta alaphelyzetbe állítása.

»netsh »routing »reset


C:\Windows>netsh routing reset ?

Használat: reset

    Az IP-útválasztás tiszta alaphelyzetbe állítása.



- br -/- cn -/- cz -/- de -/- dk -/- en -/- es -/- fr -/- gr -/- hu -/- it -/- jp -/- kr -/- no -/- pl -/- pt -/- ru -/- tr -/- tw -









Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQ



HTTP: ... console/en/index.htm
0.296
10009

Automatisch den Mauszeiger ergo Pointer unter Windows 11 / 10 / 8.1 ausblenden ...!

Direkt zu den Windows 11 WiFi Einstellungen als Verknüpfung!

Favorites KOs for a quick termination of the windows processes!

The drawing / paint program under Windows 11!

Select the speaker for playback in Windows 11!

The macro virus 3D time game for everyone!



(0)