Windows 2000/XP netsh diag Kommandoer

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp. C:\Windows>netsh diag ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. connect - Opretter forbindelse til nyheds-, post- og proxyservere. dump - Viser et konfigurationsscript. gui - Viser websidens brugergrænseflade. help - Viser en liste over kommandoer. ping - Sender pingsignal til wins, ip, news, mail, proxy dns og netværkskort. show - Viser oplysninger om e-mail, nyheder, proxyserver, computer, operativsystem, netværkskort, modem og netværksklient. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

Opretter forbindelse til nyheds-, post- og proxyservere.

»netsh »diag »connect


C:\Windows>netsh diag connect ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
connect ieproxy -   Opret forbindelse til Internet Explorers proxy.  
connect iphost -   Opret forbindelse til brugerangivet IP-vært.  
connect mail  -   Opret forbindelse til postserveren.  
connect news  -   Opret forbindelse til nyhedsserveren.  

Opret forbindelse til Internet Explorers proxy.

»netsh »diag »connect »ieproxy


C:\Windows>netsh diag connect ieproxy ?
  
Format: connect ieproxy  
  
Parametre: 
    None.  
  
Eksempler: 
    connect ieproxy  

Opret forbindelse til brugerangivet IP-v?rt.

»netsh »diag »connect »iphost


C:\Windows>netsh diag connect iphost ?
  
Format: connect iphost  
  
Parametre: 
    IP-adresse eller værtsnavn.  
    Portnummer.  
  
Eksempler: 
    connect iphost microsoft.com 28  

Opret forbindelse til postserveren.

»netsh »diag »connect »mail


C:\Windows>netsh diag connect mail ?
  
Format: connect mail  
  
Parametre: 
    None.  
  
Eksempler: 
    connect mail  

Opret forbindelse til nyhedsserveren.

»netsh »diag »connect »news


C:\Windows>netsh diag connect news ?
  
Format: connect news  
  
Parametre: 
    None.  
  
Eksempler: 
    connect news  

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »diag »dump


C:\Windows>netsh diag dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser websidens brugergr?nseflade.

»netsh »diag »gui


C:\Windows>netsh diag gui ?
  
Format: gui  
  
Parametre: 
    ingen  
  

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »diag »help


C:\Windows>netsh diag help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Sender pingsignal til wins, ip, news, mail, proxy dns og netv?rkskort.

»netsh »diag »ping


C:\Windows>netsh diag ping ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
ping adapter  -   Send pingsignal til alle netværkskort.  
ping dhcp   -   Send pingsignal til DHCP-serverne for hvert netværkskort.  
ping dns    -   Send pingsignal til DNS-serverne for hvert netværkskort.  
ping gateway  -   Send pingsignal til standardgatewayserverne for hvert netværkskort.  
ping ieproxy  -   Send pingsignal til Internet Explorers proxyserver.  
ping ip    -   Send pingsignal til alle IP-adresser for hvert netværkskort.  
ping iphost  -   Send pingsignal til en IP-adresse eller et værtsnavn.  
ping loopback -   Ping-tilbagekobling (127.0.0.1).  
ping mail   -   Send pingsignal til Outlook Express-postserveren.  
ping news   -   Send pingsignal til nyhedsserveren.  
ping wins   -   Send pingsignal til den primære og sekundære WINS-server for hvert netværkskort.  

Send pingsignal til alle netv?rkskort.

»netsh »diag »ping »adapter


C:\Windows>netsh diag ping adapter ?
  
Format: ping adapter  
  
Parametre: 
    Kortindeksnummer.  
    Kortnavn.  
    En del af kortnavnet.  
  
Eksempler: 
    ping adapter  
    ping adapter 2  
    ping adapter net*  

Send pingsignal til DHCP-serverne for hvert netv?rkskort.

»netsh »diag »ping »dhcp


C:\Windows>netsh diag ping dhcp ?
  
Format: ping dhcp  
  
Parametre: 
    Kortindeksnummer.  
    Kortnavn.  
    En del af kortnavnet.  
  
Eksempler: 
    ping dhcp  
    ping dhcp 2  
    ping dhcp net*  

Send pingsignal til DNS-serverne for hvert netv?rkskort.

»netsh »diag »ping »dns


C:\Windows>netsh diag ping dns ?
  
Format: ping dns  
  
Parametre: 
    Kortindeksnummer.  
    Kortnavn.  
    En del af kortnavnet.  
  
Eksempler: 
    ping dns  
    ping dns 2  
    ping dns net*  

Send pingsignal til standardgatewayserverne for hvert netv?rkskort.

»netsh »diag »ping »gateway


C:\Windows>netsh diag ping gateway ?
  
Format: ping gateway  
  
Parametre: 
    Kortindeksnummer.  
    Kortnavn.  
    En del af kortnavnet.  
  
Eksempler: 
    ping gateway  
    ping gateway 2  
    ping gateway net*  

Send pingsignal til Internet Explorers proxyserver.

»netsh »diag »ping »ieproxy


C:\Windows>netsh diag ping ieproxy ?
  
Format: ping ieproxy  
  
Parametre: 
    None.  
  
Eksempler: 
    ping ieproxy  

Send pingsignal til alle IP-adresser for hvert netv?rkskort.

»netsh »diag »ping »ip


C:\Windows>netsh diag ping ip ?
  
Format: ping ip  
  
Parametre: 
    Kortindeksnummer.  
    Kortnavn.  
    En del af kortnavnet.  
  
Eksempler: 
    ping ip  
    ping ip 2  
    ping ip net*  

Send pingsignal til en IP-adresse eller et v?rtsnavn.

»netsh »diag »ping »iphost


C:\Windows>netsh diag ping iphost ?
  
Format: ping iphost  
  
Parametre: 
    IP-adresse eller værtsnavn.  
  
Eksempler: 
    ping iphost 127.0.0.1  
    ping iphost microsoft.com  

Ping-tilbagekobling (127.0.0.1).

»netsh »diag »ping »loopback


C:\Windows>netsh diag ping loopback ?
  
Format: ping loopback  
  
Parametre: 
    None.  
  
Eksempler: 
    ping loopback  

Send pingsignal til Outlook Express-postserveren.

»netsh »diag »ping »mail


C:\Windows>netsh diag ping mail ?
  
Format: ping mail  
  
Parametre: 
    None.  
  
Eksempler: 
    ping mail  

Send pingsignal til nyhedsserveren.

»netsh »diag »ping »news


C:\Windows>netsh diag ping news ?
  
Format: ping news  
  
Parametre: 
    None.  
  
Eksempler: 
    ping news  

Send pingsignal til den prim?re og sekund?re WINS-server for hvert netv?rkskort.

»netsh »diag »ping »wins


C:\Windows>netsh diag ping wins ?
  
Format: ping wins  
  
Parametre: 
    Kortindeksnummer.  
    Kortnavn.  
    En del af kortnavnet.  
  
Eksempler: 
    ping wins  
    ping wins 2  
    ping wins net*  

Viser oplysninger om e-mail, nyheder, proxyserver, computer, operativsystem, netv?rkskort, modem og netv?rksklient.

»netsh »diag »show


C:\Windows>netsh diag show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show adapter  -   Viser alle netværkskort.  
show all    -   Viser alle kategorier.  
show client  -   Viser alle netværksklienter.  
show computer -   Viser oplysninger om computeren.  
show dhcp   -   Viser DHCP-servere for hvert netværkskort.  
show dns    -   Viser DNS-serverne for hvert netværkskort.  
show gateway  -   Viser standardgatewayserverne for hvert netværkskort.  
show ieproxy  -   Viser Internet Explorers servernavn og portnummer.  
show ip    -   Viser IP-adressen for hvert netværkskort.  
show mail   -   Viser postserverens navn og portnummer.  
show modem   -   Viser alle modemer.  
show news   -   Viser nyhedsserverens navn og portnummer.  
show os    -   Viser oplysninger om operativsystemet.  
show test   -   Viser alle kategorier og udfører alle test.  
show version  -   Viser Windows- og WMI-version.  
show wins   -   Viser primære og sekundære WINS-servere for hvert netværkskort.  

Viser alle netv?rkskort.

»netsh »diag »show »adapter


C:\Windows>netsh diag show adapter ?
  
Format: show adapter  
  
Parametre: 
    /v -- kontroltilstand, vis alle felter.  
    /p -- egenskabstilstand, viser kun felter med værdier.  
    Indeksnummer for netværkskort.  
    Navn på netværkskort.  
    Del af kortnavnet.  
  
Eksempler: 
    show adapter  
    show adapter 2  
    show adapter net*  
    show adapter /v  
    show adapter 2 /p  
    show adapter net* /p  

Viser alle kategorier.

»netsh »diag »show »all


C:\Windows>netsh diag show all ?
  
Format: show all  
  
Parametre: 
    /v -- detaljeret tilstand, viser alle felter.  
    /p -- egenskabstilstand, viser kun felter med værdier.  
  
Eksempler: 
    show all  
    show all /p  
    show all /v  

Viser alle netv?rksklienter.

»netsh »diag »show »client


C:\Windows>netsh diag show client ?

Format: show client

Parametre: 
    /v -- detaljeret tilstand, viser alle felter.
    /p -- egenskabstilstand, viser kun felter med værdier.
    Klientindeksnummer.
    Klientnavn.
    En del af klientnavnet.

Eksempler: 
    show client
    show client 2
    show client microsoft*
    show client /v
    show client 2 /p
    show client microsoft* /p

Viser oplysninger om computeren.

»netsh »diag »show »computer


C:\Windows>netsh diag show computer ?
  
Format: show computer  
  
Parametre: 
    /v -- detaljeret tilstand, viser alle felter.  
    /p -- egenskabstilstand, viser kun felter med værdier.  
  
Eksempler: 
    show computer  
    show computer /p  
    show computer /v  

Viser DHCP-servere for hvert netv?rkskort.

»netsh »diag »show »dhcp


C:\Windows>netsh diag show dhcp ?
  
Format: show dhcp  
  
Parametre: 
    Kortindeksnummer.  
    Kortnavn.  
    En del af kortnavnet.  
  
Eksempler: 
    show dhcp  
    show dhcp 2  
    show dhcp net*  

Viser DNS-serverne for hvert netv?rkskort.

»netsh »diag »show »dns


C:\Windows>netsh diag show dns ?
  
Format: show dns  
  
Parametre: 
    Kortindeksnummer.  
    Kortnavn.  
    En del af kortnavnet.  
  
Eksempler: 
    show dns  
    show dns 2  
    show dns net*  

Viser standardgatewayserverne for hvert netv?rkskort.

»netsh »diag »show »gateway


C:\Windows>netsh diag show gateway ?
  
Format: show gateway  
  
Parametre: 
    Kortindeksnummer.  
    Kortnavn.  
    En del af kortnavnet.  
  
Eksempler: 
    show gateway  
    show gateway 2  
    show gateway net*  

Viser Internet Explorers servernavn og portnummer.

»netsh »diag »show »ieproxy


C:\Windows>netsh diag show ieproxy ?
  
Format: show ieproxy  
  
Parametre: 
    /v -- detaljeret tilstand, viser alle felter.  
    /p -- egenskabstilstand, viser kun felter med værdier.  
  
Eksempler: 
    show ieproxy  
    show ieproxy /p  
    show ieproxy /v  

Viser IP-adressen for hvert netv?rkskort.

»netsh »diag »show »ip


C:\Windows>netsh diag show ip ?
  
Format: show ip  
  
Parametre: 
    Kortindeksnummer.  
    Kortnavn.  
    En del af kortnavnet.  
  
Eksempler: 
    show ip  
    show ip 2  
    show ip net*  

Viser postserverens navn og portnummer.

»netsh »diag »show »mail


C:\Windows>netsh diag show mail ?
  
Format: show mail  
  
Parametre: 
    /v -- detaljeret tilstand, viser alle felter.  
    /p -- egenskabstilstand, viser kun felter med værdier.  
  
Eksempler: 
    show mail  
    show mail /p  
    show mail /v  

Viser alle modemer.

»netsh »diag »show »modem


C:\Windows>netsh diag show modem ?

Format: show modem

Parametre: 
    /v -- detaljeret tilstand, viser alle felter.
    /p -- egenskabstilstand, viser kun felter med værdier.
    Modemindeksnummer.
    Modemnavn.
    En del af modemnavnet.

Eksempler: 
    show modem
    show modem 2
    show modem modem*
    show modem /v
    show modem 2 /p
    show modem modem* /p

Viser nyhedsserverens navn og portnummer.

»netsh »diag »show »news


C:\Windows>netsh diag show news ?
  
Format: show news  
  
Parametre: 
    /v -- detaljeret tilstand, viser alle felter.  
    /p -- egenskabstilstand, viser kun felter med værdier.  
  
Eksempler: 
    show news  
    show news /p  
    show news /v  

Viser oplysninger om operativsystemet.

»netsh »diag »show »os


C:\Windows>netsh diag show os ?
  
Format: show os  
  
Parametre: 
    /v -- detaljeret tilstand, viser alle felter.  
    /p -- egenskabstilstand, viser kun felter med værdier.  
  
Eksempler: 
    show os  
    show os /p  
    show os /v  

Viser alle kategorier og udf?rer alle test.

»netsh »diag »show »test


C:\Windows>netsh diag show test ?
  
Format: show test  
  
Parametre: 
    /v -- detaljeret tilstand, viser alle felter.  
    /p -- egenskabstilstand, viser kun felter med værdier.  
  
Eksempler: 
    show test  
    show test /p  
    show test /v  

Viser Windows- og WMI-version.

»netsh »diag »show »version


C:\Windows>netsh diag show version ?
  
Format: show version  
  
Parametre: 
    /v -- detaljeret tilstand, viser alle felter.  
    /p -- egenskabstilstand, viser kun felter med værdier.  
  
Eksempler: 
    show version  
    show version /p  
    show version /v  

Viser prim?re og sekund?re WINS-servere for hvert netv?rkskort.

»netsh »diag »show »wins


C:\Windows>netsh diag show wins ?
  
Format: show wins  
  
Parametre: 
    Kortindeksnummer.  
    Kortnavn.  
    En del af kortnavnet.  
  
Eksempler: 
    show wins  
    show wins 2  
    show wins net*  - br -/- cn -/- cz -/- de -/- dk -/- en -/- es -/- fr -/- gr -/- hu -/- it -/- jp -/- kr -/- no -/- pl -/- pt -/- ru -/- tr -/- tw -

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQHTTP: ... console/en/index.htm
0.14
8863

Ist es der Dateimanager für Windows-10?   

Can I create a Diagonal Text in Word!

Aufnahmegeräte Linie-In über Desktop Verknüpfung direkt öffnen!

How to turn off the clicking sound in ms internet explorer?

System Requirements Immersive Headset for Windows 10 Mixed Reality, what's it?

Is it not possible to find not safely deleted files and then delete them safely?(0)