Windows 2000/XP netsh lan Příkazy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp. C:\Windows>netsh lan ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. add - Přidá položku konfigurace do tabulky. delete - Odebere položku konfigurace z tabulky. dump - Zobrazí konfigurační skript. export - Uloží profily sítě LAN do souborů XML. help - Zobrazí seznam příkazů. reconnect - Připojí rozhraní znovu. set - Konfiguruje nastavení rozhraní. show - Zobrazí informace. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

Přidá položku konfigurace do tabulky.

»netsh »lan »add


C:\Windows>netsh lan add ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
add profile  - K zadanému rozhraní v počítači přidá profil sítě LAN.

K zadanému rozhraní v počítači přidá profil sítě LAN.

»netsh »lan »add »profile


C:\Windows>netsh lan add profile ?

Použití: add profile [filename=]<řetězec> [interface=]<řetězec> 

Parametry: 

  filename - název souboru XML profilu 
  interface - název rozhraní

Poznámky: 

  Parametr filename je požadovaný. 
  Jedná se o název souboru XML, který obsahuje data profilu. 

  Parametr interface je volitelný. 
  Jedná se o parametr názvu rozhraní zobrazeného příkazem netsh lan show interface. Je-li zadán název rozhraní, bude do něj profil přidán, jinak bude profil přidán do všech drátových rozhraní. 

Příklady:

  add profile filename="Profile1.xml" interface="Připojení k místní síti"

Odebere položku konfigurace z tabulky.

»netsh »lan »delete


C:\Windows>netsh lan delete ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
delete profile - Odstraní profil sítě LAN z jednoho nebo více rozhraní.

Odstraní profil sítě LAN z jednoho nebo více rozhraní.

»netsh »lan »delete »profile


C:\Windows>netsh lan delete profile ?

Použití: delete profile [interface=]<řetězec> 

Parametry: 

  interface - název rozhraní

Poznámky: 

  Parametr interface je požadován. Profil bude odstraněn pouze ze zadaného 
  rozhraní. 

Příklady:

  delete profile interface="Připojení k místní síti"

Zobrazí konfigurační skript.

»netsh »lan »dump


C:\Windows>netsh lan dump ?

Použití: dump

Poznámky: 
  Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru
  může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

Uloží profily sítě LAN do souborů XML.

»netsh »lan »export


C:\Windows>netsh lan export ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
export profile - Exportuje určené profily do souborů XML.

Exportuje určené profily do souborů XML.

»netsh »lan »export »profile


C:\Windows>netsh lan export profile ?

Použití: export profile [folder=]<řetězec> [ [interface=]<řetězec> ]

Parametry: 

  folder  - název složky, do které budou uloženy soubory XML s profily.
  interface - název rozhraní, které má nastaven tento profil

Poznámky: 

  Tento příkaz uloží vybrané profily do souborů XML s názvy
  "Název rozhraní.XML". Parametr interface je volitelný.

  Název složky je povinný a musí určovat existující složku přístupnou
  z místního počítače. Může to být absolutní cesta
  nebo relativní cesta vzhledem k aktuálnímu pracovnímu adresáři. Symbol "."
  odkazuje na aktuální pracovní adresář a symbol ".." odkazuje na nadřazený adresář
  aktuálního pracovního adresáře. Název složky nesmí být
  cesta UNC. 

  Pokud je zadán název rozhraní, uloží se profil tohoto rozhraní
  do souboru "Název rozhraní.xml". V opačném případě budou exportovány všechny
  profily. 

Příklady:

  export profile folder=. interface="Připojení k místní síti"
  export profile folder=c:\lan\profiles 

Zobrazí seznam příkazů.

»netsh »lan »help


C:\Windows>netsh lan help ?

Použití: help

Poznámky: 
    Zobrazí seznam příkazů.

Připojí rozhraní znovu.

»netsh »lan »reconnect


C:\Windows>netsh lan reconnect ?

Použití: reconnect [ [interface=]<řetězec> ]

Parametry: 

  interface - název rozhraní, u kterého má být toto nastavení použito

Poznámky: 

  Parametr interface je volitelný.
  Pokud je zadán název rozhraní, bude znovu připojeno pouze
  dané rozhraní. V opačném případě budou připojena všechna rozhraní.

Příklady: 


  reconnect interface="Připojení k místní síti"

Konfiguruje nastavení rozhraní.

»netsh »lan »set


C:\Windows>netsh lan set ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
set autoconfig - Povolí nebo zakáže automatickou konfiguraci rozhraní.
set tracing  - Povolí nebo zakáže trasování.

Povolí nebo zakáže automatickou konfiguraci rozhraní.

»netsh »lan »set »autoconfig


C:\Windows>netsh lan set autoconfig ?

Použití: set autoconfig [enabled=]yes|no  [interface=]<řetězec> 

Parametry: 

  enabled - Určuje, zda je automatická konfigurace povolena či nikoliv.
  interface - Název rozhraní, na které se má toto nastavení použít.

Poznámky: 

  Oba parametry jsou požadovány.

Příklady: 


  set autoconfig enabled=yes interface="Připojení k místní síti"
  set autoconfig enabled=no interface="Připojení k místní síti"

Povolí nebo zakáže trasování.

»netsh »lan »set »tracing


C:\Windows>netsh lan set tracing ?

Použití: set tracing [mode=]yes|no|persistent] 

Parametry: 

  Parametr      Hodnota
  mode    - Povolí trasování či stálé trasování nebo trasování zakáže.

Poznámky: 

  Povolí nebo zakáže trasování smožností stálého trasování.
  Pokud je povoleno, trasovací protokoly kabelové místní sítě budou shromážděny a 
  uloženy do souborů trasovacích souborů.

  Parametr mode je vyžadován. Ve stálém režimu bude trasování
  účinné i po restartování systému. Pokud je parametr mode nastaven na hodnotu disable, 
  bude stálé i nestálé trasování zastaveno.

Příklady:

  set tracing mode=yes 

Zobrazí informace.

»netsh »lan »show


C:\Windows>netsh lan show ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
show interfaces - Zobrazí seznam aktuálních rozhraní v pevné síti v systému.
show profiles - Zobrazí seznam profilů v pevné síti aktuálně nakonfigurovaných v počítači.
show settings - Zobrazí aktuální globální nastavení pevné místní sítě.
show tracing  - Zobrazí informace o tom, zda je povoleno trasování pevné místní sítě.

Zobrazí seznam aktuálních rozhraní v pevné síti v systému.

»netsh »lan »show »interfaces


C:\Windows>netsh lan show interfaces ?

Použití:show interfaces

Poznámky: 

  Tento příkaz zobrazí rozhraní v pevné síti nakonfigurovaná v systému.
  Pro tento příkaz neexistují žádné parametry.

Příklady:

  show interfaces

Zobrazí seznam profilů v pevné síti aktuálně nakonfigurovaných v počítači.

»netsh »lan »show »profiles


C:\Windows>netsh lan show profiles ?

Použití: show profiles [ [interface=]<řetězec> ]

Parametry: 

  interface - název rozhraní, které má nastaven tento profil


Poznámky: 

  Parametr interface je volitelný.
  Pokud je zadán parametr interface, zobrazí se pouze profil zadaného
  rozhraní. V opačném případě se zobrazí všechny profily.

Příklady:

  show profiles interface="Připojení k místní síti"
  show profiles

Zobrazí aktuální globální nastavení pevné místní sítě.

»netsh »lan »show »settings


C:\Windows>netsh lan show settings ?

Použití: show settings

Poznámky: 

   Zobrazí globální nastavení služby pevné sítě, včetně informací o tom,
   zda je povolena v jednotlivých rozhraních logika automatického připojení.

Příklady:

   show settings

Zobrazí informace o tom, zda je povoleno trasování pevné místní sítě.

»netsh »lan »show »tracing


C:\Windows>netsh lan show tracing ?

Použití: show tracing

Poznámky: 

  Zobrazí informace o tom, zda je povoleno trasování pevné místní sítě.

Příklady:

  show tracing- br -/- cn -/- cz -/- de -/- dk -/- en -/- es -/- fr -/- gr -/- hu -/- it -/- jp -/- kr -/- no -/- pl -/- pt -/- ru -/- tr -/- tw -

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQHTTP: ... console/en/index.htm
0.296
8713

Office 2010 direct download links plus trial versions!

Disable and Enable Column in Explorer Listview of Q-Dir!

What is Soft-Refresh, in Q-Dir Explorer-List-View?

Datei Zeiten in Excel oder Calc bearbeiten und importieren!

Drag and Drop Problem when use Always Mouse Wheel drag feature!

Please explain: WARNING Once Q-Dir always Q-Dir?(0)