eventcreate: Bu komut satiri araci yöneticinin özel bir olay kimligi ve iletisini belitilen günlükte olusturmasina olanak saglar.


... Komut örnekleri "eventcreate"
... "eventcreate" Microsoft Windows Yardımından Alıntı
... Önemli bilgiler, "eventcreate" komutu için ipuçları

Komut: "eventcreate" açık Windows 11, 10, .. mevcut

Komut örnekleri "eventcreate"

İşte bunun bazı örnekleri`EVENTCREATE`-Windows Komut İsteminde açıklayıcı yorumlar içeren komut: Örnek 1: Basit bir etkinlik oluşturun:

EVENTCREATE /T INFORMATION /ID 100 /L APPLICATION /D "Bu basit bir bilgilendirme mesajıdır."

Bu komut, uygulama günlüğünde olay kimliği 100 olan basit bir bilgilendirme olayı oluşturur. Mesajda "Bu basit bir bilgilendirme mesajıdır" yazıyor. Örnek 2: İlişkilendirmeyle bir uyarı oluşturma:

EVENTCREATE /T WARNING /ID 200 /L APPLICATION /SO "benim_uygulamam" /D "uyarı: Kritik duruma ulaşıldı."

Burada olay kimliği 200 olan bir uyarı oluşturulur. Olay kaynağı "Uygulamam" olarak ayarlanmıştır ve mesaj "Uyarı: Kritik duruma ulaşıldı" şeklindedir. Örnek 3: Belirli tarih ve saate sahip hata olayı oluşturma:

EVENTCREATE /T ERROR /ID 300 /L APPLICATION /D "Hizmet başlatılırken hata oluştu." /K /R "12/31/2023 08:00"

Bu örnek, olay kimliği 300 olan bir hata olayı oluşturur. Mesajda "Hizmet başlatılırken hata oluştu" yazıyor. Seçenekler`/K`Ve`/R`belirli bir tarih (31 Aralık 2023) ve saatin (08:00) ayarlanmasına izin verir. Örnek 4: Özel günlükle etkinlik oluşturma:

EVENTCREATE /T INFORMATION /ID 400 /L "my_protocol" /D "Özel günlük etkinliği."

Burada, MyLog adı verilen özel bir günlükte olay kimliği 400 olan bir bilgilendirme etkinliği oluşturulur. Örnek 5: Etkileşimli mesaj istemi:

SET /P MESSAGE=Lütfen bir etkinlik mesajı girin: 
EVENTCREATE /T INFORMATION /ID 500 /L APPLICATION /D "%MESSAGE%"

Bu örnek, bir mesaj girmek için etkileşimli istemi nasıl kullanabileceğinizi ve ardından girilen mesajla bir bilgi olayının nasıl oluşturulduğunu gösterir. Lütfen idari izinlerin gerekli olabileceğini unutmayın.`EVENTCREATE`ve mevcut seçenekler Windows sürümüne bağlı olarak değişebilir. Daha detaylı bilgi için yardım seçeneğini kullanmanızı tavsiye ederim (`/?`) komutunu kullanın veya resmi Microsoft belgelerine bakın.

"eventcreate" Microsoft Windows Yardımından Alıntı

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


EVENTCREATE [/S sistem [/U kullanici adi [/P [parola]]]] /ID 
eventid
      [/L günlükadi] [/SO kaynakadi] /T türü /D açiklama

Açiklama:
  Bu komut satiri araci yöneticinin özel bir olay kimligi ve
  iletisini belitilen günlükte olusturmasina olanak saglar.

Parametre Listesi:
  /S  sistem      Baglanilacak uzak sistemi belirtir.

  /U      [etkialani\]kullanici  Komutun çalistirilacagi
              kullanici baglamini belirtir.

  /P   [parola]    Belirtilen kullanici baglaminin 
parolasini
              belirtir. Atlanirsa giris yapilmasi 
istenir.

  /L  günlükadi    Olusturulacak olay ve türünü
              belirler.

  /T  tür       Olusturulacak olayin türünü belirler.
              Geçerli türler: SUCCESS, ERROR, 
WARNING, INFORMATION.

  /SO  kaynak      Olay için kullanilacak kaynagi 
belirler
              (belirtilmezse, kaynak varsayilan 
olarak
              'eventcreate' olur). Geçerli kaynak 
herhangi 
              bir dize olabilir ve olayi olusturan 
uygulama veya
              bileseni olayda temsil etmelidir.

  /ID  kimlik      Olayin Olay kimligini belirtir. 
Geçerli
              özel ileti kimligi 1-1000
              arasindadir.

  /D  açiklama     Yeni olayin açiklama metnini belirtir.

  /?           Bu yardim iletisini görüntüler.


Örnekler:
  EVENTCREATE /T ERROR /ID 1000
    /L APPLICATION /D "Uygulama günlügü için özel hata 
olayim"

  EVENTCREATE /T ERROR /ID 999 /L APPLICATION
    /SO WinWord /D "Winword 999 olayi yetersiz disk yeri 
yüzünden olustu"

  EVENTCREATE /S sistem /T HATA /ID 100
    /L APPLICATION /D "Özel is yüklenemedi"

  EVENTCREATE /S sistem /U kullanici /P parola /ID 1 /T ERROR
    /L APPLICATION /D "Geçersiz kullanici kimlik bilgileri 
yüzünden 
	  kullanici erisimi gerçeklesemedi"

Önemli bilgiler, "eventcreate" komutu için ipuçları

Bununla uğraşırken`EVENTCREATE`Windows Komut İstemi'ndeki komutta dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır: 1. İdari Ayrıcalıklar: Etkinlik oluşturmak genellikle yönetici izinleri gerektirir. Komut İstemi'ni yönetici ayrıcalıklarıyla açtığınızdan emin olun. 2. Kaynak adı (`/SO`) doğru: Etkinlik oluştururken kaynak adının (`/SO`) doğru ve açıktır. Bu ad günlükte görünür ve olayın kaynağını tanımlamak için kullanılır. 3. Protokol adı (`/L`) not: Protokolü seçin (`/L`) olayın dikkatli bir şekilde oluşturulması gerektiği. En yaygın protokoller "UYGULAMA" ve "SİSTEM"dir ancak özel protokoller de oluşturulabilir. 4. Olay Türü (`/T`): Doğru olay türünü seçin (`/T`) olayın türüne göre. Mevcut türler arasında HATA, UYARI, BİLGİ ve BAŞARI DENETİMİ/ARIZA DENETİMİ bulunur. 5. Benzersiz Etkinlik Kimliği (`/ID`): Etkinlik kimliği (`/ID`) her etkinlik için benzersiz olmalıdır. Protokol içindeki farklı olayları ayırt etmek için kullanılır. 6. İsteğe bağlı parametreleri kullanın: `EVENTCREATE`gibi çeşitli isteğe bağlı parametreler sağlar`/D`(Haberler),`/K`(Etiketleme),`/R`(Tarih ve saat). Etkinlik oluşturmayı özelleştirmek için bu seçeneklerin nasıl kullanılacağını anlayın. 7. Tarih ve saati doğru biçimde belirtin: Seçenekleri kullanırsanız`/K`Ve`/R`Hataları önlemek için tarih ve saati doğru biçimde belirttiğinizden emin olun. 8. Olay Günlüklerini Kontrol Etme: Olayları oluşturduktan sonra, olayların beklendiği gibi göründüğünden emin olmak için sisteminizdeki olay günlüklerini (Olay Görüntüleyici) kontrol edin. 9. Komut dosyalarında veya otomasyonda kullanın: `EVENTCREATE`komut dosyalarında veya otomasyon görevlerinde kullanılabilir. Otomatik süreçlerde kullanırken olası kullanım senaryolarını göz önünde bulundurun. 10. Windows Sürüm Kontrolü: Şunun kullanılabilirliği ve desteklenen seçeneklere dikkat edin:`EVENTCREATE`Windows sürümüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Kullandığınız Windows sürümünün belgelerine bakın. 11. Güvenlik ve veri korumasına dikkat edin: Etkinlikler hassas bilgiler içerebilir. Güvenlik ve gizlilik politikalarına uymak için etkinliklerde hassas bilgilerin saklanmamasına dikkat edin. Resmi Microsoft belgelerine başvurmanız önerilir`EVENTCREATE`danışmak ve gerekirse yardım seçeneğini kullanmak (`/?`) komutunun ayrıntılı bilgi ve kullanım örneklerine ulaşmak için.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomut eventcreate - Bu komut satiri araci yöneticinin özel bir olay kimligi ve iletisini belitilen günlükte olusturmasina olanak saglar.

HTTP: ... console/tr/077.htm
0.171
23935

Chose when to Turn off the Windows 10 and 11 Display!

Download NET Framework 4.8, 3.5, 2.0 for Windows 11/10!

Set default search engine and prevent customizes on Windows 11/10!

So archivieren Sie Dateien und Ordner in einer ZIP-Datei in Windows 10/11!

Eingabeaufforderung Schnellstart aus der Adressleiste?

Brightness adjustment Windows 10/11, excluding screen control?(0)