ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP RD
Bir dizini kaldirir (siler).

RMDIR [/S] [/Q] [sürücü:]yol
RD [/S] [/Q] [sürücü:]yol

   /S      Belirtilen dizindeki tüm dosyalari, dizinin
kendisiyle
           birlikte siler. Bir dizin agacini kaldirmak
           için kullanilir.

   /Q      Sessiz modu; /S ile bir dizin agaci silinebiliyorsa
sormaC:\WINDOWS>HELP RECOVER
Kötü ya da hasarli bir diskten okunabilir bilgiyi kurtarir.

RECOVER [sürücü:][yol]dosyaadi
RECOVER komutunu kullanmadan önce Windows Yardim'daki çevrimiçi
Komut Basvurusu'nu okuyun.C:\WINDOWS>HELP REM
Bir toplu is dosyasina veya CONFIG.SYS içine açiklamalar
kaydeder.

REM [açiklama]
GOTO : HELP REN


Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/tr/051.htm
0.077

Create Favorite fast open Folders or Start Programs!

 /

Wie wähle ich nicht benachbarte Dateien in der Explorer-Listenansicht aus?

 /

Explorer 4 X for all Windows User Admins and Novice!

 /

How to change the desktop Icon size in Windows 8 / 10 to classic (8.1, XP)?

 /

How to select non adjacent files in explorer list view?

 /

What are time zones?

 /

12-Ants for the Windows Desktop!

 /

Direct access to Windows 8.1, 8 or Win 10 Sounds via desktop shortcut in Win 8.1?

 /