PRINT: Bir metin dosyasini yazdirir.


... "PRINT" Microsoft Windows Yardımından Alıntı
... Komut örnekleri "PRINT"
... Önemli bilgiler, "PRINT" komutu için ipuçları

Komut: "PRINT" açık Windows 11, 10, .. mevcut

"PRINT" Microsoft Windows Yardımından Alıntı

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Metin dosyasi yazdirir.

PRINT [/D:aygit] [[sürücü:][yol]dosyaadi[...]]

   /D:aygit   Yazdirma aygiti belirtir.

Komut örnekleri "PRINT"

Windows'un modern sürümlerinde`PRINT`komut artık doğrudan komut isteminden yazdırmak için kullanılmıyor. Bunun yerine, genellikle özel yazdırma komutları veya araçları kullanılır. Komut İstemi'nde yazdırmaya yönelik bazı alternatifler ve örnekler: Örnek 1: Kullanımı`Notepad`-Yazdırma komutu:

Notepad /P "C:\yol\ile\Metin dosyası.txt"

* Açıklaması`Notepad`-Komut seçeneği ile birlikte kullanılabilir`/P`Bir metin belgesini yazdırmak için kullanılabilir. Belgeyi Not Defteri'nde açar ve yazdırma seçeneklerini çıkarır. Örnek 2: Kullanımı`PrintUI`-Yazıcı ekleme komutu:

RUNDLL32 PRINTUI.DLL,PrintUIEntry /ga /c\\bilgisayar adı /n\\yazdırma sunucusu adı\printername

* Açıklaması`PrintUI`komutu yazıcı eklemek için kullanılabilir. Bunun yönetici hakları gerektirebileceğini unutmayın. Örnek 3: Bir belgeyi yazdırmak için PowerShell'i kullanma:

Start-Process -FilePath "C:\yol\ile\dosya.pdf" -Verb Print

Açıklama: Bu, bir dosyanın yazdırılmasını başlatmak için PowerShell'i kullanır. `Start-Process`seçeneği ile komut`-Verb Print`standart yazdırma işlemini başlatır. Örnek 4: Kullanımı`TYPE`Ve`COPY`LPT1 ile (tarihsel):

TYPE "C:\yol\ile\Metin dosyası.txt" > LPT1

Açıklama: Tarihsel olarak,`LPT1`doğrudan bağlı bir yazıcıya yazdırmak için kullanılan bağlantı noktası.`TYPE`içeriği görüntülemek için kullanılır`LPT1`göndermek. Örneklerin özel yazıcı kurulumunuza bağlı olarak değişebileceğini unutmayın. Modern uygulamalar genellikle özel yazdırma komutları veya yazdırma API'leri kullanır ve komut istemi aracılığıyla doğrudan yazıcıya çıktı almak daha az yaygındır. Yazdırmaya yönelik özel gereksinimleriniz veya araçlarınız varsa, daha spesifik bir örnek sağlamak amacıyla bunları bilmek faydalı olabilir.

Önemli bilgiler, "PRINT" komutu için ipuçları

Windows'un modern sürümlerinde doğrudan bir tane yoktur`PRINT`-Dosyaları yazdırmak için komut isteminde daha fazla komut verin. Bunun yerine özel yazdırma komutları veya araçları kullanılır. İşte bazı hususlar ve ipuçları: 1. Yazıcı Sürücüleri ve Kurulumu: Kullanmak istediğiniz yazıcının doğru şekilde kurulduğundan ve kurulduğundan emin olun. Windows genellikle standart yazıcı sürücülerini kullanır ancak belirli özellikler veya yazıcı modelleri, belirli sürücüler gerektirebilir. 2. Komutları veya araçları yazdırın: Kullanımdan kaldırılanlar yerine`PRINT`Günümüzde özel yazdırma komutları veya araçları kullanılmaktadır. bunun için örnekler`Notepad /P`,`PrintUI`,`PowerShell`veya özel üçüncü taraf yazılımı. 3. Dosya Formatı: Yazdırmak istediğiniz dosya formatını kontrol edin. Bazı yazıcılar belirli formatları diğerlerinden daha iyi destekler. Örneğin PDF dosyaları birçok yazıcı tarafından kolaylıkla işlenir. 4. Yazıcı Kuyruğu: Yazdırma işlerinin yazdırılmadan önce kuyrukta tutulduğunu unutmayın. Yazdırma kuyruğunun iyi durumda olduğundan ve engellenen iş olmadığından emin olun. 5. Yönetici Hakları: Bazı yazdırma işlemleri, özellikle yazıcı eklemek veya kaldırmak istiyorsanız, yönetici hakları gerektirir. Gerekli izinlere sahip olduğunuzdan emin olun. Alternatif yazdırma komutlarına bazı örnekler: - Not Defteri komutu:

Notepad /P "C:\yol\ile\Metin dosyası.txt"

- PowerShell komutu:

Start-Process -FilePath "C:\yol\ile\dosya.pdf" -Verb Print

- PrintUI komutu (yazıcı eklemek için):

RUNDLL32 PRINTUI.DLL,PrintUIEntry /ga /c\\bilgisayar adı /n\\yazdırma sunucusu adı\printername

Tam adımların ve komutların, özel yazıcı yazılımınıza, yazıcı modelinize ve işletim sisteminize bağlı olarak değişebileceğini unutmamak önemlidir. Belirli talimatlar için yazıcınızın belgelerine veya Windows Yardımına bakmak her zaman iyi bir fikirdir.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomut PRINT - Bir metin dosyasini yazdirir.

HTTP: ... console/tr/048.htm
0.061
10180

Der Leistungsindex von 8.1/10/11 Windows ist wieder da!

Großes Menü bei Touchscreen auf Windows 11!

Change the desktop ants to i.e. white color!

Find Same Images Rotated and Negative plus Flipped!

Adjustments of the digital desktop CLOCK on Windows 11, 10, ...!

Tool with directories can be displayed and edited at the same time!(0)