ATTRIB: Dosya özniteliklerini görüntüler ya da degistirir.


... Komut örnekleri "ATTRIB"
... "ATTRIB" Microsoft Windows Yardımından Alıntı
... Önemli bilgiler, "ATTRIB" komutu için ipuçları

Komut: "ATTRIB" açık Windows 11, 10, .. mevcut

Komut örnekleri "ATTRIB"

İşte bunun için yorum içeren örnekler`ATTRIB`-Windows Komut İstemindeki Komut: Örnek 1: Dosya niteliklerini göster:

ATTRIB dosya.txt

Açıklama: Bu komut "file.txt" dosyasının aşağıdaki gibi niteliklerini görüntüler: B. salt okunur mu yoksa gizli mi olduğu. Örnek 2: Bir dosyanın tüm dosya niteliklerini silin:

ATTRIB -R -H dosya.txt

Açıklama: Bu komut salt okunur dosyayı siler (`-R`) ve gizli (`-H`) "File.txt" dosyasının öznitelikleri kaldırıldı. Örnek 3: Bir klasörün dosya niteliklerini göster:

ATTRIB Dosya /D

Açıklama: Klasör klasörünün ve dosyalarının niteliklerini görüntüler. Parametre`/D`özniteliklerin alt klasörler ve dosyalar için yinelemeli olarak görüntülenmesi gerektiğini belirtir. Örnek 4: Geçerli dizindeki tüm dosyaları salt okunur yap:

ATTRIB +R *

Açıklama: Bu komut geçerli dizindeki tüm dosyaları salt okunur hale getirir. Örnek 5: Geçerli dizindeki ve alt dizinlerdeki tüm dosyaları salt okunur yapın:

ATTRIB +R /S *

Açıklama: Burada geçerli dizindeki ve tüm alt dizinlerdeki tüm dosyalar salt okunur hale getirilir. Parametre`/S`alt dizinlere yinelemeli olarak uygulama anlamına gelir. Örnek 6: Salt okunur modda bir dosyanın dosya niteliklerini değiştirme:

ATTRIB +R dosya.txt

Açıklama: "File.txt" dosyasının niteliklerini salt okunur olarak değiştirir. İle`+R`salt okunur özelliği eklenir. Örnek 7: Salt okunur modda bir dosyanın dosya niteliklerini temizleme:

ATTRIB -R dosya.txt

Açıklama: File.txt dosyasının salt okunur özelliğinin kilidini açar. Der`ATTRIB`komutu, Windows Komut İstemi'ndeki dosya ve klasörlerin niteliklerini yönetmek için kullanılır. Özniteliklerin değiştirilmesinin dosyaları etkileyebileceğini ve bu tür değişikliklerin uygun olduğundan emin olmanın önemli olduğunu unutmayın.

"ATTRIB" Microsoft Windows Yardımından Alıntı

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Dosya özniteliklerini görüntüler ya da degistirir.

ATTRIB [+R | -R] [+A | -A ] [+S | -S] [+H | -H] [+I | -I] 
    [sürücü:][yol][dosyaadi] [/S [/D] [/L]]

 +  Öznitelik ayarlar.
 -  Öznitelik siler.
 R  Salt Okunur dosya özniteligi.
 A  Arsiv dosyasi özniteligi.
 S  Sistem dosyasi özniteligi.
 H  Gizli dosya özniteligi.
 I  Içerik dizini olusturulmayan dosya özniteligi.
 [sürücü:] [yol] [dosyaadi]
   Özniteligi islenecek dosya ya da dosyalari belirtir
 /S Geçerli klasörde ve tüm alt klasörlerinde eslesen
   dosyalari isler.
 /D Klasörleri de isler.
 /L Sembolik Baglanti ile Sembolik Baglantinin
   hedefinin öznitelikleri üzerinde çalisir

Önemli bilgiler, "ATTRIB" komutu için ipuçları

Evet, bunu yaparken aklınızda bulundurmanız gereken bazı önemli noktalar ve hususlar vardır.`ATTRIB`Windows komut istemindeki komut: 1. İzinler: Dosya özniteliklerini değiştirmek, dosya veya klasöre yazma izinleri gerektirir. Uygun izinlere sahip olduğunuzdan veya komutun yönetici ayrıcalıklarıyla çalıştığından emin olun. 2. Nitelikleri anlama: Nitelikler, salt okunur ( gibi) farklı durumlara sahip olabilir`+R`), gizlenmiş (`+H`), arşivlendi (`+A`) ve sistem (`+S`). Bu niteliklerin dosya ve klasörleri nasıl etkilediğini anlamak önemlidir. 3. Parametre sırası: Parametrelerin sırası önemlidir. `ATTRIB`-Komut belirli yerlerde belirli parametreler bekler. Örneğin, salt okunur özniteliğin eklenmesi`+R`dosya adından önce bekleniyor:`ATTRIB +R dosya.txt`. 4. Özinelemeli Değişiklikler: Alt dizinlerdeki dosyaların niteliklerini değiştirmek istiyorsanız parametreyi kullanın`/S`yinelenen değişiklikler için. Örneğin:`ATTRIB +R /S *`. 5. Özelliği Kaldır: Bir özelliği kaldırmak istiyorsanız parametreyi kullanın`-`yerine`+`. Örneğin:`ATTRIB -R dosya.txt`. 6. Gizli Dosyalarla İlgili Dikkat Edilmesi Gerekenler: Gizli dosyalarla çalışıyorsanız, tüm dosyaları gördüğünüzden emin olmak için Dosya Gezgininizde Gizli Dosyaları Göster seçeneğini etkinleştirdiğinizden emin olun. 7. Yedekleme: Dosya özniteliklerinde yapılan değişiklikler dosyaların işlevselliğini etkileyebilir. Dosya özniteliklerinde büyük değişiklikler yapmadan önce bir yedek oluşturmanız önerilir. 8. Dosya Güvenliği: Salt okunur özelliğinin eklenmesi yalnızca yanlışlıkla yapılan değişiklikleri önler. Ancak uygun izinlere sahip kullanıcılar tarafından hedeflenen değişikliklere karşı koruma sağlamaz. Dosya niteliklerini değiştirmenin etkisini anladığınızdan emin olun ve`ATTRIB`-Akıllıca komuta edin. Komutun yardımını kullanmak da önemlidir (`ATTRIB /?`) daha fazla bilgi ve seçenek için.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomut ATTRIB - Dosya özniteliklerini görüntüler ya da degistirir.

HTTP: ... console/tr/003.htm
0.109
15679

The system taskbar symbols disappear under Windows 11?

x86 and x32, what is what?

Windows 10 Home update auf Windows 11 Pro, geht das?

Run Program Compatibility Troubleshooter on Windows 11!

Change the font in the color console on Windows 11, 10, ...?

Would be happy to distribute the DesktopOK software automatically at our school (/silent)!(0)