Kommando tracert - tracert ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>TRACERT /?

Syntax: tracert [-d] [-h max_hopp] [-j värdlista] [-w timeout]
mål_namn
[-R] [-S käll_adr] [-4] [-6] mål_namn

Alternativ:
-d Matcha inte adresser för värddatornamn.
-h max_hopp Maximalt antal hopp för att leta efter
mål.
-j värdlista Lös källväg utefter värddatorlista.
-w timeout Timeout-väntetid i ms för varje svar.
-R Spåra sökväg för fram och återfärd (endast
IPv6).
-S käll_adr Källadress som ska användas (endast IPv6).
-4 Framtvinga användning av IPv4.
-6 Framtvinga användning av IPv6.C:\WINDOWS>TSCON /?
Fäster en användares session till en terminal session.

TSCON [/DEST:sessionname]
       [/PASSWORD:pw] [/V]

sessionid          ID för sessionen.
sessionname        Namnet på den sessionen.
/DEST:sessionname  Connect sessionen med destination sessionname.
/PASSWORD:pw       Lösenord för användaren som äger identifierats session.
/V                 visar information om de åtgärder som utförts.

tscon är inte ett internt kommando, externt kommando,
program eller kommandofil.
C:\WINDOWS>TSDISCON /?
Uppkoppling en terminal session.

TSDISCON [sessionid | sessionname] [/SERVER:servername] [/V]

sessionid           ID för sessionen.
sessionname         Namnet på den sessionen.
/SERVER:servername  Anger Terminal server (standard är aktuella).
/V                  visar information om de åtgärder som utförts.
 
 
tsdiscon är inte ett internt kommando, externt kommando,
program eller kommandofil.

GOTO : TSKILL /?
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Kommando tracert - tracert

HTTP: ... console/sv/165.htm
0.109
6971

Clone all File-Explorer Views in Quad Explorer under Windows 10, 8.1, ...!

 /

Ändern Sie Systemschriftarten, Titel, Beschriftung, Menüs, Symbole in Windows 10/8.1/7!

 /

Run Command Prompt and activate Opacity Mode on Windows 10!

 /

Setup the Auto Startup Manager on Android mobile smart phone without additional software?

 /

How to kill programs in windows 8.1/10 (programm hangouts)?

 /

New overview of commands and better editable keyboard commands!

 /

Lines and squares in the directory tree instead of triangles!

 /

Memory upgrade on Samsung Galaxy can I modify (Android)?

 /

How to select multiple non sequential Rows of Text in MS-Word?

 /

Create sub-menus for multiple text commands!

 /

Can I customize Computer name and workgroup name (settings) in Windows 7?

 /

Gruppierung abstellen im Datei-Explorer unter Windows-10!

 /