ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>REG SAVE /?

REG SAVE Nyckelnamn Filnamn [/y]

Nyckelnamn ROOTKEY\Undernyckel
ROOTKEY [ HKLM | HKCU | HKCR | HKU | HKCC ]
Undernyckel Fullständigt namn på en registernyckel under
angiven ROOTKEY

Filnamn Namnet på den fil där informationen ska sparas.
Om sökväg
inte anges skapas filen i den aktuella sökvägen.

/y Skriv över eventuell befintlig fil utan att
fråga.

Exempel:

REG SAVE HKLM\Software\MyCo\MyApp AppBkUp.hiv
Sparar registernyckeln MyApp till filen AppBkUp.hiv i den
aktuella mappen.C:\WINDOWS>REG LOAD /?

REG LOAD Nyckelnamn Filnamn

Nyckelnamn ROTNYCKEL\Undernyckel (endast för den lokala
datorn)
ROTNYCKEL [ HKLM | HKU ]
Undernyckel Namnet där registerfilen ska läsas in. En ny
nyckel skapas

Filnamn Namnet på den fil som ska läsas in
Du måste använda REG SAVE för att skapa filen

Exempel:

REG LOAD HKLM\Tempreg Tempreg.hiv
Läser in filen Tempreg.hiv till nyckeln HKLM\TempregC:\WINDOWS>REG UNLOAD /?

REG UNLOAD Nyckelnamn

Nyckelnamn ROTNYCKEL\Undernyckel (endast för den lokala
datorn)
ROTNYCKEL [ HKLM | HKU ]
Undernyckel Namnet där registerfilen ska tas bort.

Exempel:

REG UNLOAD HKLM\Tempreg
Tar bort nyckeln Tempreg i HKLM
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Kommando reg SAVE /? - Sparar bikupor MyApp till filen XXXXX.hiv i den aktuella mappen ...

HTTP: ... console/sv/135.htm
0.327
18148

Direkt zu den Defender Einstellungen über Windows 10 Desktop!

 /

Ordner Ausdruck aus Autostart entfernen / einfügen Windows 10, 8.1, ...!

 /

LED TV / TV, LCD TV, or Plasma?

 /

Explorer 4 X for all Windows User Admins and Novice!

 /

How can i filter the Files in Explorer Views in Quad-Dir?

 /

How can i Print Folders and Directory structure ergo Tree on Windows 10!

 /

Change minutes for several files at the same time!

 /

Hilfe bei Windows 8.1 / 10  sind keine Desktopverknüpfungen möglich, was mach ich falsch?

 /

Additional Clocks in Windows 8.1 / 10 taskbar!

 /

Desktop Analog APP not from MS Windows 10 Store for Free!

 /

I closed the desktop notes by mistake, what can I do?

 /

You do not need a Windows magnifier to discover the errors in memory!

 /