NET HELP SERVICES: net start kan användas för att starta tjänster, inklusive: NET START Alerter, net start webbläsare, net start Client Service for ...


 


... Exemplen för kommandot "NET HELP SERVICES"
... "NET HELP SERVICES" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Viktig information, tips för kommandot "NET HELP SERVICES"

Kommandot: "NET HELP SERVICES" är på Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. tillgänglig

Exemplen för kommandot "NET HELP SERVICES"

Självklart! Här är exemplen med lite mer sammanhang: Exempel 1: För att starta tjänsten "Webbläsare", använd kommandot:

NET START BROWSER

Detta kommando aktiverar tjänsten "Webbläsare" på ditt Windows-operativsystem. "Browser"-tjänsten möjliggör nätverksupptäckt och delning av resurser på ett lokalt nätverk. Exempel 2: Om ett tjänstnamn består av flera ord måste du omge det inom citattecken. Här är ett exempel på tjänsten "DHCP Client":

NET START "DHCP Klient"

Detta kommando startar klienttjänsten Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). DHCP ansvarar för att automatiskt tilldela IP-adresser i ett nätverk. Exempel 3: Fler exempel för att starta olika tjänster:

NET START DHCP KLIENT
NET START EVENTLOG
NET START FILE REPLICATION
NET START NETLOGON
NET START PLUG AND PLAY
NET START AVLÄGSEN ACCESS CONNECTION MANAGER
NET START ROUTING AND AVLÄGSEN ACCESS
NET START RPCSS
NET START SCHEDULE
NET START SERVER
NET START SPOOLER
NET START TCP/IP NETBIOS HELPER
NET START UPS
NET START WORKSTATION

Vart och ett av dessa kommandon startar respektive tjänst som nämns och aktiverar därmed vissa funktioner eller tjänster på ditt system. Dessa kommandon är användbara när du behöver hantera tjänster på ett Windows-operativsystem. Här är fler exempel på hur man använder`NET START`: Exempel 4: Visa alla startade tjänster på datorn

net start

Beskrivning: Detta kommando visar en lista över alla startade tjänster på den lokala datorn. Exempel 2: Starta en specifik tjänst

net start "Service namn"

Beskrivning: Här startas tjänsten med namnet "tjänstnamn". Se till att du använder tjänstens faktiska namn. Exempel 5: Visa information om en fjärrtjänst

net start \\Remote_Computer

Beskrivning: Detta kommando visar information om startade tjänster på en fjärrdator med namnet "Remote Computer". Exempel 6: Visa information om en specifik tjänst

net start | find "Service namn"

Beskrivning: Detta kommer att leta efter tjänsten med namnet "Service Name" i listan över startade tjänster. Exempel 7: Starta en tjänst på en fjärrdator

net start "Service namn" /s \\Remote_Computer

Beskrivning: Detta kommando låter dig starta en tjänst som heter "service_name" på en fjärrdator. Ersätt "Remote Computer" med det faktiska namnet på fjärrdatorn. Observera att de exakta tjänstnamnen kan variera beroende på din systemkonfiguration. använda sig av`NET START /?`i Kommandotolken för att kontrollera de specifika alternativen och syntaxdetaljerna för din version av Windows. Om du vill få information om specifika tjänster på systemet kan du också använda`SC QUERY`-Använd kommando. Exempel: Visa information om en specifik tjänst

sc query "Service namn"

Beskrivning: Detta kommando visar detaljerad information om en specifik tjänst. Ersätt "tjänstens namn" med det faktiska namnet på tjänsten.

"NET HELP SERVICES" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Syntaxen för kommandot är:

SERVICES
NET START kan användas för att starta följande tjänster:

NET START BROWSER 
NET START CLIENT SERVICE FOR NETWARE 
NET START CLIPBOOK 
NET START DHCP CLIENT
NET START EVENTLOG
NET START FILE REPLICATION
NET START NET LOGON 
NET START NT LM SECURITY SUPPORT PROVIDER
NET START PLUG AND PLAY
NET START REMOTE ACCESS CONNECTION MANAGER
NET START ROUTING AND REMOTE ACCESS
NET START RPCLOCATOR
NET START RPCSS
NET START SCHEDULE
NET START SERVER
NET START SPOOLER
NET START TCP/IP NETBIOS HELPER SERVICE
NET START UPS
NET START WORKSTATION

När du skriver tjänstnamn som består av två eller flera ord i 
Kommandotolken, 
måste de anges inom citattecken. NET START "NET LOGON" startar 
t.ex.
tjänsten Net Logon.

Viktig information, tips för kommandot "NET HELP SERVICES"

De`NET SERVICES`kommandot på Windows-kommandoraden är inte ett standard Microsoft-kommando. Därför kan jag inte ge specifik information om det. Det kan vara så att det har skett ändringar eller tillägg i Windows-operativsystemet under tiden. Om "NET SERVICES" implementerades i en nyare version av Windows eller en specifik mjukvaruprodukt rekommenderar jag att du kontrollerar den officiella dokumentationen eller hjälpen (`NET SERVICES /?`eller`NET HELP SERVICES`) i kommandotolken för korrekt och uppdaterad information. För allmänna uppgifter relaterade till Windows-tjänster kan du`NET START`och`NET STOP`använda för att starta och stoppa tjänster också`SC`(Service Control) för avancerade servicehanteringsuppgifter.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando NET HELP SERVICES - net start kan användas för att starta tjänster, inklusive: NET START Alerter, net start webbläsare, net start Client Service for Netware, net start klippbok, net start DHCP klient, net start EVENTLOG, net start FILE replikering, ... .

HTTP: ... console/sv/116.htm
0.108
36097
Slow data transfer in the home network on a notebook, laptop or PC? Can I remove Device Performance Test Samsung-TV? How to find on Windows 10/11 a downloaded program or APP? Microsoft Surface Pro sound card defective, what can I do? How to change Screen Resolution in Windows 10? Create Internet Shortcut in the Windows 10 Start Menu? Enable screen saver password in Windows 10/11, how to turn off? Die Einstellungen werden offenbar in der Registry gespeichert, oder? Die Einstellungen werden offenbar in der Registry gespeichert, oder? Backward sorting of PDF scans?(0)