Kommando NET HELP CONFIG WORKSTATION - visar information om konfigurationen för Workstation-tjänsten. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>NET HELP CONFIG WORKSTATION
Syntaxen för kommandot är:

NET CONFIG
[SERVER | WORKSTATION]

NET CONFIG visar konfigurationsinformation för tjänsten
Workstation
eller Server. När det används utan växeln SERVER eller
WORKSTATION
visas en lista över konfigurerbara tjänster. Skriv NET HELP
CONFIG
tjänst, om du vill ha hjälp med att konfigurera en tjänst.

SERVER Visar konfigurationsinformation om
tjänsten Server.
WORKSTATION Visar konfigurationsinformation om
tjänsten Workstation.

NET HELP kommando | MORE visar hjälpen en sida i taget.
C:\WINDOWS>NET HELP CONTINUE
Syntaxen för kommandot är:

NET CONTINUE
tjänst

NET CONTINUE reaktiverar en Windows-tjänst som har
inaktiverats av NET PAUSE.

tjänst Den pausade tjänsten.
Till exempel någon av följande:
NET LOGON
NT LM SECURITY SUPPORT PROVIDER
SCHEDULE
SERVER
WORKSTATION

NET HELP kommando | MORE visar hjälpen en sida i taget.
C:\WINDOWS>NET HELP FILE
Syntaxen för kommandot är:

NET FILE
[id [/CLOSE]]

NET FILE stänger en delad fil och tar bort fillås. När det
används utan
alternativ visas en lista över öppna filer på en server. Listan
inkluderar
ID-numret som tilldelats en öppen fil, sökvägen till filen,
användarnamnet och antalet lås för filen.

Kommandot fungerar bara på datorer som kör tjänsten Server.

id Filens ID-nummer.
/CLOSE Stänger en öppen fil och tar bort fillås. Skriv kommandot
från servern där filen är delad.

NET HELP kommando | MORE visar hjälpen en sida i taget.
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Kommando NET HELP CONFIG WORKSTATION - visar information om konfigurationen för Workstation-tjänsten.

HTTP: ... console/sv/106.htm
0.156
22364

Timer for Standby, Hibernate prevent!

 /

Save the Scans as JPEG files in WinScan2PDF, how to?

 /

Auto Save the Desktop Symbol for Windows!

 /

Sterne als Spuren am Desktop!

 /

File and Folder counter / number in an Explorer column!

 /

How to mount in Windows-8 / 10 and 8.1 virtual disks like ISO images or VHD drives?

 /

Can I restart windows programs or processes with ProcessKO?

 /

Change Windows Desktop Icon Size and View ,plus save!

 /

Activate the optional seconds display on the desktop!

 /

8 Mouse Balls for on the Desktop for Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

Nintendo Wii-U Fehler-Code beim Verbinden mit Internet Fritz-Box!

 /

Was ist RGB, RGBA, ABGR, ARGB (Beispiel, Unterschied)?

 /