Kommando NET HELP CONFIG - visar konfigurationsinformation för tjänsten Workstation eller S....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>NET HELP CONFIG
Syntaxen för kommandot är:

NET CONFIG
[SERVER | WORKSTATION]

NET CONFIG visar konfigurationsinformation för tjänsten
Workstation
eller Server. När det används utan växeln SERVER eller
WORKSTATION
visas en lista över konfigurerbara tjänster. Skriv NET HELP
CONFIG
tjänst, om du vill ha hjälp med att konfigurera en tjänst.

SERVER Visar konfigurationsinformation om
tjänsten Server.
WORKSTATION Visar konfigurationsinformation om
tjänsten Workstation.

NET HELP kommando | MORE visar hjälpen en sida i taget.
C:\WINDOWS>NET HELP CONFIG SERVER
Syntaxen för kommandot är:

NET CONFIG SERVER
[/AUTODISCONNECT:tid]
[/SRVCOMMENT:"text"]
[/HIDDEN:{YES | NO}]

NET CONFIG SERVER visar eller ändrar inställningar för tjänsten
Server.

/AUTODISCONNECT:tid Anger maxgränsen i minuter för hur länge
en
användares session kan vara inaktiv innan
den kopplas
från. Du kan ange -1 om den aldrig ska
kopplas från.
Intervallet är -1-65535 minuter, standard
är 15.
/SRVCOMMENT:"text" Lägger till en kommentar för servern som
visas på
Windows skärmbilder och med kommandot NET
VIEW.
Texten ska anges inom citattecken.
/HIDDEN:{YES | NO} Anger om serverns datornamn
ska visas i listor över servrar.
Observera att
alternativet dold server inte ändrar
behörigheterna
för den servern. Standard är NO.

Visa den aktuella konfigurationen för tjänsten Server genom att
skriva NET CONFIG SERVER utan parametrar.

NET HELP kommando | MORE visar hjälpen en sida i taget.
C:\WINDOWS>NET HELP CONFIG WORKSTATION
Syntaxen för kommandot är:

NET CONFIG
[SERVER | WORKSTATION]

NET CONFIG visar konfigurationsinformation för tjänsten
Workstation
eller Server. När det används utan växeln SERVER eller
WORKSTATION
visas en lista över konfigurerbara tjänster. Skriv NET HELP
CONFIG
tjänst, om du vill ha hjälp med att konfigurera en tjänst.

SERVER Visar konfigurationsinformation om
tjänsten Server.
WORKSTATION Visar konfigurationsinformation om
tjänsten Workstation.

NET HELP kommando | MORE visar hjälpen en sida i taget.

Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Kommando NET HELP CONFIG - visar konfigurationsinformation för tjänsten Workstation eller Server.

HTTP: ... console/sv/104.htm
0.186
20962

Microsoft Surface Pro Soundkarte defekt, was kann ich machen?

 /

Where is the classic calculator in Windows 10 (find, start, run)?

 /

Wie kann ich mehrere virtuelle Desktops unter Windows 10 verwenden?

 /

Hilfe, Windows-10 hat keine Bibliotheken, was mache ich falsch?

 /

Can I create a virtual hard disk on Windows 8, 8.1 and Win 10 (VHD)?

 /

Is the Internet  Explorer missing in Windows 10!

 /

How can i start the paint program in Windows 8.1 or Win 10 (run, open, find)?

 /

Transparent glass (Aero) mouse balls for Windows!  

 /

Wie kann ich Browser hinzufügen, bzw. entfernen ?

 /

How To Restore on Windows 8.1 or 10 Files and Folders?

 /

How to use voice search in Google Chrome on Windows?

 /

What I have to use Portable or X64, or ... of FontView OK?

 /