ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>EXPAND /?
Microsoft (R) Filexpanderingsverktyg, version 6.0.6000.16386
Copyright (c) Microsoft Corporation. Med ensamrätt.

Expanderar en eller flera komprimerade filer.

EXPAND [-r] källa mål
EXPAND -r källa [mål]
EXPAND -D källa.cab [-F:Filer]
EXPAND källa.cab -F:Filer mål

-r Byt namn på utökade filer.
-D Visa listan med filer i källan.
källa Sökväg till källfil(er). Jokertecken kan
användas.
-F:Filer Namn på filer som ska expanderas från en CAB-fil.
mål Målfil eller målsökväg.
Målet kan vara en katalog.
Om källa är flera filer och -r inte anges
måste mål vara en katalog.C:\WINDOWS>FINGER /?

Visar information om en användare på ett system som kör tjänsten
Finger.
Utdata varierar beroende av fjärrsystemet.

FINGER [-l] [användare]@värddator [...]

-l Visar information i formatet lång lista.
användare Anger användaren som du söker information om.
Utelämna
användarparametern om du vill visa information om
alla användare
på den angivna värddatorn.
@värddator Anger servern i det fjärranslutna systemet vars
användare du
söker information om.
C:\WINDOWS>FORCEDOS /?

FORCEDOS [/D directory] filename [parameters]
/D directory    Specifies the current directory for
               the specified program to use.
filename        Specifies the program to start.
parameters      Specifies parameters to pass to the program.

forcedos är inte ett internt kommando, externt kommando,
program eller kommandofil.
GOTO : FSUTIL /?

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando expand - Expanderar en eller flera komprimerade filer.

HTTP: ... console/sv/083.htm
0.234
13916

Import Text and Windows Commands from old ini file!

 /

Desktop notes on the Windows desktop as a desktop program!

 /

WIA Standartprofile zum Scannen unter Windows festlegen, recht einfach!

 /

Why Desktop.Calendar.Tray.OK for Windows?

 /

Ich habe eine Frage, kann jemand sehen, ob ich auf seinem facebook Profil war? Und wenn ja, wie?

 /

Classic address bar under Windows 10 instead of a new address line!

 /

The virus scanner never finds anything, do I need something like this under Windows-10?

 /

Just test the RAM under Windows 10, 8.1, ... and Serven! 

 /

I want to have @ on key A and not on Q, example in QTP!

 /

Open file by simple left click or execute if don't wan a double-click!

 /

Must Windows 7, 8.1, or 10 always be installed on NTFS disk partition?

 /

Mouse pointer shadow in Windows 10, (enable, disable)?

 /