ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>EXPAND /?
Microsoft (R) Filexpanderingsverktyg, version 6.0.6000.16386
Copyright (c) Microsoft Corporation. Med ensamrätt.

Expanderar en eller flera komprimerade filer.

EXPAND [-r] källa mål
EXPAND -r källa [mål]
EXPAND -D källa.cab [-F:Filer]
EXPAND källa.cab -F:Filer mål

-r Byt namn på utökade filer.
-D Visa listan med filer i källan.
källa Sökväg till källfil(er). Jokertecken kan
användas.
-F:Filer Namn på filer som ska expanderas från en CAB-fil.
mål Målfil eller målsökväg.
Målet kan vara en katalog.
Om källa är flera filer och -r inte anges
måste mål vara en katalog.C:\WINDOWS>FINGER /?

Visar information om en användare på ett system som kör tjänsten
Finger.
Utdata varierar beroende av fjärrsystemet.

FINGER [-l] [användare]@värddator [...]

-l Visar information i formatet lång lista.
användare Anger användaren som du söker information om.
Utelämna
användarparametern om du vill visa information om
alla användare
på den angivna värddatorn.
@värddator Anger servern i det fjärranslutna systemet vars
användare du
söker information om.
C:\WINDOWS>FORCEDOS /?

FORCEDOS [/D directory] filename [parameters]
/D directory    Specifies the current directory for
               the specified program to use.
filename        Specifies the program to start.
parameters      Specifies parameters to pass to the program.

forcedos är inte ett internt kommando, externt kommando,
program eller kommandofil.
GOTO : FSUTIL /?

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando expand - Expanderar en eller flera komprimerade filer.

HTTP: ... console/sv/083.htm
0.249
13916

Turn off auto sleep mode on windows 10 tablet PC, can I?

 /

Please! Do not read this unnecessary text!

 /

How can I delete the directorys created QTP Menu?

 /

Windows 10 SSD Optimierung und Defragmentieren finden?

 /

How to automatically clean up scanned JPEGs when end the Program?

 /

Switch to the classic Windows Defender under Windows 10!

 /

Save individual columns plus file explorer views under Win 10, 8.1, ...!

 /

How to change Administrator in windows 10?

 /

Detect in Q-Dir when it runs with admin privileges!

 /

Windows 8 HAL_INITIALIZATION_FAILED Fehler bei der Installation?

 /

Works WinScan2PDF, with all scanner?

 /

Is there also a way to save the position of the sticky notes?

 /